Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 februari 2010

We have a president!

Iemand bezorgde mij een cartoon die hij had geknipt uit een gratis advertentiekrantje.
Ik weet de naam van dat krantje niet, evenmin ken ik de cartoonist wiens naam ik op de cartoon  niet kan ontcijferen.
Ik heb hem dus ook geen toestemming kunnen vragen voor de publicatie op mijn Blog, en zou ik zijn naam kunnen lezen, dan staat hij vast niet onder zijn pseudoniem in het telefoonboek.
Zeker is alvast dat hij er zo over denkt als ik, want anders tekende hij deze cartoon niet.
Ik dacht: laat ik deze man eens een beetje beroemder maken en zijn werkje op mijn blog plaatsen met een dankuwel.
P.S. (niet de partij) kan de cartoonist er geen tekenen van Van Rompuy als kleffe dweil? Of is dat te plat en onmogelijk te tekenen?

27 februari 2010

Een blokbuster verliest met forfaitcijfers het debat, en vlucht in censuur.

Op You Tube werd een VRT nieuwsfimpje geplaatst waarin te zien en horen is dat Filip De Winter in het Vlaams Parlement protesteert tegen de moslima met hoofddoek, en tegen het niet daartegen ingrijpen door Jan Peumans.
Het filmpje werd uploaded door kaja41 onder de titel : "Filip Dewinter: racist en Islamofoob"
http://www.youtube.com/watch?v=q1_zHqkQRw0

De titel en de wijze waarop het door de VRT werd aangebracht bij de kijker via Lieven Verstraete ontlokte heel wat reacties, die even later door de uploader kaja41 werden gewist als ze hem niet zinden, als hij de het debat aan het verliezen was , en als er te veel ingestemd werd met het standpunt van Filip De Winter.
Een van de reacties ontwikkelde zich tot een debatje, maar toen werd alles plots gewist. 
Zo kennen we ze. Als ze verliezen sluiten ze uit en wissen ze de aznde zijn mening.
Het cordon sanitaire zou zich ook op you tube voortzetten indien ze dat konden.

Gelukkig kon ik tijdig de "dialoog" die zich ontspon kopiëren. De match werd met forfaircijfers ( is dat niet 7-0?) door de linkse blokbuster verloren. ( anders had hij dit ook niet gewist) 
Een bezoekje aan zijn YouTube account/stek http://www.youtube.com/user/kaya41 leerde ons wat zijn linkse hobby is.
Ziehier de dialoog waar ik naar verwijs:
"
Strikte scheiding tussen kerk en staat. Hoofddoeken zijn een religieus en politiek symbool en horen niet thuis in scholen parlementen, gemeentehuizen, turnzalen enzovoort. De moslima in kwestie zat daar bewust om te provoceren, te peilen hoever ze in dhimmieland kan gaan. De vrouw kan zich niet verdedigen omdat de basis god waarop die zou steunen niet bestaat maar een hersenspinsel is. Het is een onderdeel van onderdrukking,
onderwerping van vrouwen waartegen De Winter parlementair moet ageren

kaja41

"dit heeft niks , maar dan ook helemaal niks te maken met de scheiding tussen kerk en staat. Wie zoiets beweert heeft er dus niks van begrepen (of zoekt een excuus voor Dewinter zijn demagogische prietpraat). En de Nederlandse moslima in kwestie was op uitnodiging in de publiekstribune aanwezig. Ook ferm hypocriet dat VB'ers zich plots gaan bezighouden met vrouwenrechten, temeer omdat VB zowat de vrouwonvriendelijkste partij van België (en omstreken) is."

Dat is nu eens niet waar en wellicht de grootst verspreide leugen dat het Vlaams Belang vrouwonvriendelijk zou zijn. Het tegendeel is waar zelfs. Natuurlijk heeft het betoog van De Winter alles te maken met scheding tussen ketk en staat, en juist in het parlement moet dat rigoureus en in de eerste plaats geëerbiedigd worden. Het is pathetisch zoals jullie anderen steeds toeroepen dat ze er niets van begrepen hebben.

Ondertussen niet gehinderd door jullie linkse bril en selectieve oordoppen zelf uitsluiten, discrimineren, en liefst van elk forum verbannen zien diegenen die een andere dan jullie zelfvernietigend spoor en opinie volgen.

Zelfs de links geörienteerde staatsscholen hebben in Antwerpen de hoofddoeken verboden omdat het een element van onderdrukking was en blijft, en kindvrouwen alleen maar denken dat ze een vrije keuze hebben binnen hun moslimgemeenschap.
U lijkt te weten door wie de moslima MET hoofddoek werd uitgenodigd in de tribune. Ik hoef maar een keer te raden door wie, maar zet u hun naam, strekking en ware motieven in uw volgende scheldreactie.

kaja41
"Dewinter in 2009 op TV (en hier op Youtube) "de plaats van de vrouw bij het VB is achter de man, zij moet de man steunen". Hoeveel vrouwen zitten bij VB op belangrijke posities? Juist, nul. Kijk wat met Morel is gebeurd, de enige vrouw die binnen VB wat macht kreeg. Dat zijn feiten, m'n beste. je kan hier wel wat demagogische praat verkopen maar uiteindelijk telt slechts één ding: FEITEN "

Feiten zijn ook dat jullie met de bedreigende taal er wel voor zorgen dat vrouwen er niet toe geneigd zijn om in de VB politiek te stappen. Wat dacht je als de meeste kopstukken al doodsbedreigingen krijgen van linkse anarchistische oproerkraaiers die met een arafatsjaal voor het gezicht en een che Guevara T-shirt overal waar geen "zonder haat straatbordjes" hangen, keet gaan schoppen en paletten in brand steken. En als jullie geen gelijk krijgen roepen jullie het magische woord racist.

That's how the story always goes.
Never answer questions, manipulate information and reality, use false arguements, and when you're unmasked and it gets hot, you chicken out.

Ga nog maar een jointje roken, en je laatste hersencellen verdoen in plaats van iedereen de linkse les te spellen. Heb jij dan geen baan? Of is het juist je baan in opdracht van van het spionnencentrum cgkr, of dergelijke de Vlamingen op fora te komen terorriseren. zeker steeds betaald door mijn en rechts belastinggeld.
 
kaja41 
"waarmee je duidelijk nog eens onderstreept dat je het begrip 'scheiding tussen kerk en staat' voor geen mallemoer hebt begrepen. De moslima in kwestie is geen ambtenaar of in dienst van de staat.
i rest my case (en deze discussie is ten einde, dit leidt nergens toe en in een potje forumzeiken heb ik geen zin. ) "

Dat is hoe u graag de wetten en de geest van de wet zou geinterpreteerd zien en opgedrongen, en dat is wishful thinking.
Ook in rechtbanken, op scholen EN in het parlement hoort men zijn hoofddeksels en symbolen af te nemen en de religie thuis te laten. Wat als er straks iemand in de tribune komt zitten met de beruchte T-shirt met de mohammed-bom cartoon, een symbool geworden voor atheïsten en de voorvechters van vrije mening, waar u blijkbaar niet zo erg aan bent gehecht.? Tenzij u al geen moslim bent, u bent op weg om er een te worden en alle dagen als een slaaf richting mekka te knielen. Hopelijk bent u geen vrouw, want dan beklaag ik u helemaal, en komt ons protest voor u al te laat.

PS. Kunt u raden wie dit schreef en dus ook tijdig had gekopieerd?
Uw dienaar!

Vooruit met de geit

Twee jonge Mozambikanen zijn gearresteerd voor de 'omgang' met een geit, maar ze riskeren meer dan enkel een boete. De eigenaar wil nu dat ze een traditioneel huwelijk aangaan met het dier.

De twee mannen werden op heterdaad betrapt door de politie in de buurt van het dorp Mbucuta. "Een van de jongeren was naakt en hield het hoofd van de geit vast, terwijl de andere seks had met het dier", aldus een getuige op de radio. http://www.vandaag.be/bizar/28468_man-moet-trouwen-met-geit.html?c=3

Ze kunnen asiel vragen in België wegens het vluchten voor een verplicht huwelijk, dan nog wel met een geit.
Enkele linkse pro deo advocatenkantoren hebben zich al kandidaat gesteld om hun dossier te bepleiten. De PS en de CDH willen dat ze vanaf hun aankomst hier 'jongeren' worden genoemd, en dat er de nodige levenslange opvang, desnoods hotel, in Vlaanderen wordt gezocht. Moet wel want er is hier nergens een vacature voor hoeders van hitsige geiten. Multiculturele verrijking kan toch niet ver genoeg gaan niet?
Wij zullen ons maar aanpassen en afdokken. Ook de miljoenen Gelobarieten van de planeet Gelobari willen graag naar de aarde afdalen, want bij hun is er honger, dorst en gebrek aan vrijgeden die ze wel op aarde hopen te vinden. Ze beloven de gevolgen van de vergrijzing en het gebrek aan bevolkingsgroei te komen opvangen. Bovendien houden ze ook van geiten en alleenstaande vrouwen die erom vragen
Binnenkort, of nu al, kunnen ze ook op consultancy bij Bert Anciaux las ik ergens op vandaag.be.

25 februari 2010

Neem ontslag !

De moordenaar van agent Marc Munten, die op 21 april 2001 in Rotselaar met een kalasjnikov werd doodgeschoten toen hij carjackers achtervolgde, is vrij.
Dit is gewoon een schande. Veroordeeld in 2005 na slechts 8 jaar traliehotel (cit VVV) laat men Mohamed Hammani ( genoemd naar de profeet van het geloof van de vrede) een politiemoordenaar, terrorist en zwaar gangster dat zich bedient van oorlogswapens vrij. Ik kan me voorstellen dat alleen al bij de gedachte van een mogelijke vrijlating Mevr Munten en de nabestaanden een trauma oplopen en niet meer in staat zijn om te reageren, laat staan te protesteren. Het is ongehoord dat zij geïnformeerd werd op een adres van slachtofferhulp, zelfs al werd dat door haar opgegeven.
 De weduwe Jeanine Vanwymelbeke reageerde als volgt:
“Ik ben verbijsterd en gechoqueerd, gedegouteerd zelfs”, reageert de zwaar aangeslagen weduwe. “Elke avond nog, als ik probeer de slaap te vatten, is het laatste beeld op mijn netvlies dat van mijn man in Gasthuisberg. Ik verzeker u, iemand die een kogel van een kalasjnikov (!) door het hoofd kreeg, dat is geen mooi gezicht…” De vrouw is verontwaardigd: “Ik ben gebroken. Met heel mijn lijf heb ik gestreden opdat Hamani zijn straf zou uitzitten. Voor Marc, voor alle agenten die brutaal gedood worden. Justitie steekt ons een mes in de rug.”

Ik reed zelf omstreeks 11 uur deze voormiddag rond de rotonde in Rotselaar richting E314. Daar zag ik de gedenksteen staan op de plaats waar de politieman vermoord werd, en ik kreeg het koud  en warm tegelijk, van woede.
En dan zijn collega's politieagenten die elke dag oog in oog komen te staan met dat soort gangsters.
Ze dienen herhaaldelijk terug hun leven te riskeren om door wereldvreemd justitie dat soort daders teug op te pakken. En wij weten het: dit soort tuig vervalt in meer van waar ze goed in zijn.
De 12 voorwaarden werden die werden opgelegd zullen een lachertje zijn, en niet en door niemand echt controleerbaar. Of  hebben ze hem door iemand van de incompetente staatsveiligheid schaduwen? Nee natuurlijk niet, hoogstens een softe naïeve straathoekwerker, als die al beschikbaar is.
Dit is het gevolg van een onpolitiek in onland door onbenullen. Minister De Clercq en heel justitie neem ontslag!
En tot slot, er bestaat in dit land geen justitie meer geen gerechtigheid. De politie is niettegenstaande alle ingezette middelen die wij als belastingbetaler moeten afdokken niet in staat ons, en evenmin zichzelf te beschermen. Ik heb er dus alle begrip voor dat burgers meer en meer het recht in eigen handen nemen, en dat de politie zulke gangsters niet meer arresteert maar meteen doodschiet.
Is dit de verrijking die we door de ongecontroleerde immigratie mogen verwachten?
Ik leef oprecht met u en de familie mee Mevrouw Munten.
Een aantal magistraten en advocaten mogen dan ook meteen een andere job gaan doen, bvb de schabben vullen in de supermarkt ( als ze die daar zelfs willen). Op wie stemden jullie de vorige keren?

22 februari 2010

Ook de paus wilt niet in zijn blootje

De paus treedt de moslims bij.
Hij vindt namelijk een bodyscan zoals op luchthavens te bloot.
Ik had ook niet anders verwacht van een man die zijn hele leven in een jurk rondloopt, celibatair afscheid heeft genomen van de echte wereld om een andere denkbeeldige te gaan verheerlijken en imaginaire en dode  wezens te gaan aanbidden.
Iedereen, zonder onderscheid in rang, status, kleur, geloof moeten door de bodyscan en moeten desnoods gefouilleerd.Dus ook de koning, Obama en de Paus. Anders reizen ze maar niet meer. Trouwen bij iedereen kan een vijs los komen te zitten, nietwaar?.
Wie wil er morgen nog op een vliegtuig stappen samen met baardmensen in jurk en vrouwen in burka zonder de meest  grondige controles? Niemand denk ik, en dat weten de luchtvaartmaatschappijen en de diensten voor toerisme (zelfs die van Egypte en Rome) ook wel.
Als ze de scannercontroles weigeren moeten ze ook nooit meer in de medische scanner of op medisch onderzoek bij de dokter. Dan moet hun imaginaire god hen maar helpen. Het bewijs dat er geen god bestaat zal dan snel geleverd worden zelfs al is het de paus.
Ook allah heeft de moslims ook niet bepaald geholpen, ze wonen in een woestijn, ze sterven nog meer door eigen bommen dan door Amerikaanse, ze ondergaan een tsunami Indonesie tot een een instorting van een minaret in Marokko, zonder dat hun god ooit ingreep. Natturlijk zullen hun kromme geesten dit wel ombuigen in de zin van: "De heer riep hen tot zich om in het paradijs te komen wonen."
Ik kan er niet genoeg mee lachen met dergelijke onzin, en ik hoop jullie ook niet..

19 februari 2010

Ik hoef niet eens Arabisch te spreken

Om te weten wat voor een mens hij is, moeten we niet eens Arabisch spreken.
Mijn keuze is makkelijk gemaakt. Ik kies voor Geert Wilders en Filip De Winter.

Kiezen jullie voor een toekomst en wereld onder deze man, een beleider en verkondiger van de godsdienst van de vrede?

Geen Fait Divers

Er staat een taalfout in het Dagboek van Marie Rose Morel!

Alle dagen lees ik in alle kranten kemels met drie bulten. Helemaal onder de bulten zelfs. Eigenlijk is dit pas een fait divers dat nieuws werd. En ook ik schrijf taalfouten, wie niet?
Maar ik heb al gemerkt dat sommigen bij gebrek aan eigen inhoud, het gebrek aan argumenten, en wanneer ze het in een debat, zij het schriftelijk of mondeling, maniakaal op de taal gaan letten en de tegenstrever daarop bitsig beginnen wijzen en hem trachten uit zijn lood te slaan, in de hoop ook om hem belachelijk of boos te maken.
Ik heb dat al weten gebruiken door ex premier Van Herman Van Rompuy die zelfs met een teleprompter niet eens een speech kan houden, laat staan aan een debat kan deelnemen. Het enige wat hijd doet is schrijven van korte kromme versjes die verkochtworden als een bewijs van hoge intelligentie.
Voor zo een dweil hadden ze nu net een dringende vacature bij de EU.nodig belachelijk te maken.
Er zijn maar drie mogelijkheden:

Ofwel is het om Marie Rose's boek belachelijk te maken, de tweede om reclame te maken, de derde het is opzettelijke sabotage van De Standaard.
Maar wat ik mij afvraag is waarom Marie Rose Morel het niet heeft laten uitgeven door de Egmont uitgeverij? Mogen die alleen de volgens poco's de verbrande boekjes uitgeven? Niet erg loyaal van haar. Nou ja Koen Dillen doet het ook zal ze denken. Maar De Standaard, uitgerekend DE regimekrant?

Ja hoor het was Abdullah A. uit Oman, weer een moslim.(toeval?)

Abdullah A. uit Oman is de dader die de turnleraar uit Ronse blijven gehandicapt maakte omdat zijn dochter in een korte broek moest turnen. Dus weer een allochtoon die eens goed eens lesje moet krijgen: terug naar de woestijn. zie mijn artikel http://agriffon.blogspot.com/2010/02/wie-betaalt-de-prijs.html
de leraar Patrick Vanden Broucke, die al twintig jaar lesgeeft op dezelfde school, heeft zich nooit gesteund gevoeld door het Sint-Antoniuscollege. 'Wel door de collega's, maar jammer genoeg niet door de directie. Ze hebben de feiten altijd geminimaliseerd. Hoewel die man niet meer op het schoolterrein mocht komen, deed men niks toen hij om de haverklap op school opdook tijdens de lessen.'
De schooldirectie is medeschulig, en had ook moeten vervolgd en veroordeeld worden! Misschien moet de leraar er werk van maken. Is er geen pro deo advocaat die wil helpen?
Het volledige relaas leest u op Angeltjes;

17 februari 2010

Moslims mogen bodyscanners luchthaven niet gebruiken


Het zat eraan te komen.
Ze denken zoals in de middeleeuwen, dat ze dan reizen zoals in de middeleeuwen, met een kameel of op een ezel.
Eigenlijk mag reizen met de auto ook al niet want die staat niet in de koran vermeld.
Eens benieuwd wat de poco dhimmies daar gaan op vinden als reactie, om toch niemand op zijn pik te trappen?
En ja hoor:, daar is al een eerste dhimmiereactie:"Wat ons betreft, speelt de kwestie niet. En wie toch moeite heeft met de scan hoeft er niet doorheen en kan ervoor kiezen om zich te laten fouilleren", klinkt het bij de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding in Nederland.
Een vliegtuig naar Turkije of Marokko, en eigenlijk geen enkel vliegtuig vertrekt dan nog op tijd. Of gaan ze moslims verplichten een dag eerder in te checken en op de luchthaven in afzondering te blijven? Ik betwijfel of ze zich naakt zullen laten fouilleren, want ook dag mag niet volgens de koran.(stel je voor)

Ook voor hen nooit meer een Röntgenfoto of de ziekenhuisscanner in wanneer ze ziek zijn, evenmin antibiotica uit onreine schimmels. Allah moet ze maar helpen. ( allah met een hoofdletter geschreven, niet uit respect, maar omdat het het begin van een zin is)


Als ze niet door de scanner willen is een oplossing: aparte vliegtuigen voor moslims en niet moslims, met aparte incheckbalies en terminals gefinancierd door hun islamparadijzen, met aan boord de projectie van de halal film "Back to the past" met in de hoofdrol mohammed.
(..... Oh ja dat mag niet. Afbeeldingen van moslims mogen eigenlijk ook niet, en zeker niet van de profeet of iemand die zijn naam draagt.)
Maar ook apparte bussen en aparte treinen ( al lijkt dat onmogelijk) Dan hoeven ze nooit meer naast een kafaar te zitten en alcohol zien drinken. De apartheid krijgen ze , die zoeken ze al lang zelf.
Volgende keer op reis met Air Taliban.
wij zouden ook kunnen eisen in alle vervoermiddelen: Geen moslim aan boord!
Alaaf hoe akhbaar!!

(http://www.vandaag.be/buitenland/27617_moslims-mogen-bodyscanners-luchthaven-niet-gebruiken.html )

Goede reis!

Zopas vernam ik het overlijden van nonkel Bob. (Bob Davidse)
Bij de mooie herinneringen aan mijn kindertijd heeft nonkel Bob een plaatsje. Hij leerde zijn volk en mij zingen en was een Vlaams icoon van zijn tijd.
Het waren eenvoudige liedjes weliswaar, zonder capsones, en echt voor kinderen bedoeld.
Ook vandaag zing ik ze met mijn kleinkinderen.
Hij sprak altijd correct Nederlands en liet nooit zijn politieke overtuiging blijken, maar een echte Vlaming was het zeker.
Goede reis nonkel Bob

16 februari 2010

Het is hier alle dagen carnaval

In dit deel van Europa zeker
Dit is het einde, dat doet de deur dicht, hier zijn geen woorden voor, dit is geen tralalalalala, dit is geen tralalalala... Alaaf oeh Akhbaar!

De Nederlandse gemeente Gouda heeft tijdens de eindejaarsfeesten Marokkaanse jongeren betaald om geen rellen en keet te schoppen die dagen. Het is rustig gebleven en dus vindt de gemeente haar opzet geslaagd.
De VVD (VLD) vindt een afkoopsom betalen voor rust op straat, zonder procedures, niet kunnen. (nvdr Met procedures wel dan?).
De Marokkanen dagen voordien al herhaaldelijk voor aanvallen en rellen gezorgd.
Eind december bekogelden ze met sneeuwballen - in feite ijsballen - auto's en voorbijgangers. De groep heeft openlijke geweldpleging, vernieling en overvallen op zijn actief.

De gemeente geeft toe dat er geld gegeven is, maar daar moesten de jongeren wel een "begroting" voor indienen, met het nodige budget voor een diskjockey, eten en drinken. Het feest was volgens de gemeente een succes. "Achteraf hebben we vijf Marokkanen nog een boekenbon gegeven". .

Het is al zo erg dus, dat ze de criminelen gaan betalen nog voor ze een overval hebben gepleegd.
Het is als de marine die tegen piraten wordt ingezet. Om de piraterij te stoppen mogen ze het losgeld overbrengen. Schieten op piraten met het moderne tuig waarvoor we belastingen betaalden dat kan niet, daar bovenop moet nog meer belastingen om niet te schieten.

In Nederland of hier in dit onland: het loopt vol politici die eigenlijk sociale werkers en Prinsen Carnaval zijn.
Op wie hebben de mensen hier of ginder gestemd dat er zulke lui ons leven mogen verpesten, ons alle dagen een oor bij aannaaien zonder respect voor ons zweet en dat van onze ouders.
Door rust te kopen zijn de eencelligen overtuigd dat ze ons, de bevolking, een dienst hebben bewezen..
Grote problemen over het gat in de begroting ( kan dat wel een gat in een gat?) de lege pensioenkas, het wanbestuur en de chaos bij nmbs , justitie, financiën.... Wie heeft er de voorbije eeuwen geregeerd, het probleem gecreëerd, en het nooit opgelost?
De ex ministers van pensioenen, begroting, nmbs post justitie enz zitten nog steeds in het parlement en de regeringsbanken.
Waarom zijn de mensen nu bang van de enigen die onomkoopbaar de verandering willen en kunnen brengen?
Is het de Goudse manier waarmee de kiezers dit land en dit volk van de kaart wilt laten halen?
Er is een oplossing voor onze problemen:
-Het Vlaams Belang is niet tegen een verkeerde kleur, maar tegen verkeerd gedrag! -Het is niet tegen migratie maar tegen te veel, en zeker te veel van hetzelfde.
-Het is niet tegen Walen, maar tegen wanbestuur en voor Vlaanderen
-Het is niet tegen een onafhankelijk Wallonië, als het kiest voor een onafhankelijk Vlaanderen.
-Het is niet tegen Albert en Paola, maar tegen een monarchie en adel.
-Het is niet tegen vakbonden en sociale voorzieningen, maar tegen fraude, misbruik, verspilling en corruptie
Het is mogelijk alles te veranderen en een goede toekomst te vrijwaren, want wij zijn het Volk!

Kindje doodgeslagen omdat het tanden niet goed poetste

De 20-jarige Amerikaanse zwarte Shawnta Montgomery ( met naam en foto in de krant!!!)is opgepakt omdat ze haar 2-jarig dochtertje afgelopen vrijdag heeft doodgeslagen. omdat ze zich niet gedroeg tijdens het tandenpoetsen.
De vrouw,uit Roosevelt in Long Island was zeven maanden zwanger, maar van een andere vader.uit Roosevelt in Long Island is zeven maanden zwanger, maar van een andere vader, ene Benjamin Smith die zelf ook is beschuldigd van moordpoging, maar voor een ander feit elders.

Sterisliseren / castreren dat tuig, bovenop hun verdiende straf, die wel andere koek is dan hier. Bij herhaling : doodstraf.

Oh ja, het ongeboren kind meteen wegnemen bij geboorte, misschien zelfs nu al met keizersnede. Je weet nooit waar die mensen toe in staat zijn. Er zijn genoeg mensen die daar een kindje willen adopteren en het een goed en liefdevol leven willen geven. Het is te hopen dat dit gedrag niet erfelijk is, maar ik begin te vrezen van wel.

Zou het kunnen dat de journalisten overal ter wereld op zoek gaan naar nog erger nieuw, al was het maar om aan te tonen dat het hier nog niet zo slecht is, dat er overal misdaad is en het nog veel erger elders gesteld is?
Ja hoor, ik ben er zeker van.

Aangekondigde fabels, en ware verhalen.

Ik weet nog meer, veel meer, maar ik kan er niet steeds over schrijven zonder anderen bloot te stellen aan nog meer waanzin, en problemen.
Ik zou dan al een fabelverhaal moeten schrijven, en dit denkend en schrijvend moet ik dat misschien eens doen.
Soms wacht ik tot het mogelijk is; soms is wat ik weet ook echt waar maar zijn er niet voldoende bewijzen.
Corruptie is sluw en voorzichtig, moed vaak het tegenovergestelde.
Over één zaak heb ik voldoende bewijzen en documenten, en hoef ik niemand meer te ontzien. Maar mijn forum is klein, de tijd die ik er moet instoppen groot, en de interesse bij lezers te klein of te vlug afgeleid.
Want waarheid is niet altijd spannend en spectauculair, en ook niet eenvoudig om te ondekken.
Ik vraag me af hoeveel mensen er aan een oproep gehoor hebben gegeven, mijn atikels tot het einde lezen?
Maar ik doe voort, elke geredde Vlaming is er één.
Slaap zacht

15 februari 2010

Wie betaalt de prijs?

Een man (?) die de turnleraar van zijn dochter te lijf was gegaan, heeft daar 2 jaar voorwaardelijk voor gekregen.
De man stapte op de sportleraar van het Sint-Antoniuscollege in Ronse af omdat zijn dochter verplicht werd in korte broek te turnen. De man rukte de schouder van de leraar uit de kom. Het slachtoffer hield daar een blijvende arbeidsonbekwaamheid aan over. Hij kon ook 9 maanden zijn job niet uitoefenen.
Naast de voorwaardelijke celstraf kreeg de vader ook een boete van 2.200 euro opgelegd. Hij dient tevens een morele schadevergoeding van 6.000 euro te betalen aan de sportleraar.
bron: vandaag.be
Inderdaad op 't eerste zicht een voorbeeldige straf, maar er rijzen de vragen:
Worden de straffen uitgevoerd en moet hij betalen? Of ontvangt het slachtoffer zijn schadegeld van het slachtofferfonds omdat de kei niet te stropen is?
En ook:
Wie betaalt de advocaat van de dader, of is het een pro deo advocaat?
In dat geval betalen wij, belastingbetalers de kosten.
en laatste vragen
Turnt het meisje vanaf nu mee in korte broek, of mag het nu in burka om incidenten te vermijden?
Werd er iemand verzocht het land onmiddellijk te verlaten??

Dat zijn vragen die ik als journalist zou stellen, maar niemand wilt zulke vragenstellers als journalist aanwerven. Is dat geen discriminatie en schending van mijn gelijke kansen???
Meer vragen dan antwoorden....en het wordt mer de dag erger.

België, de 20ste provincie, wingewest voor Marokko

Dubbele nationaliteit: kassa kassa
14.02.2010 12.40u - De dubbele nationaliteit van immigranten staat in Nederland al een tijd op de politieke agenda. De socialistische minister van Integratie Eberhart van der Laan (PvdA) is momenteel in Marokko voor een werkbezoek. Daar wil hij bekende problemen aankaarten zoals importhuwelijken, neef-nichthuwelijken, het opleggen van Marokkaanse namen voor nieuwgeboren Marokkaanse kinderen in Nederland en de dubbele nationaliteit. Stuk voor stuk hete hangijzers en Marokko heeft in het verleden al vaker laten verstaan dat het op die domeinen niet veel ‘inmenging’ duldt. Een van de twistpunten is zonder enige twijfel de dubbele nationaliteit. Kinderen van Marokkaanse ouders krijgen automatisch de Marokkaanse nationaliteit en kunnen daar ook geen afstand van doen. De regering in Rabat blijft de band met Marokkaanse onderdanen in het buitenland hardnekkig koesteren. Een minister bestempelde de Marokkaanse inwijkelingen in Europa zelfs als ‘de negentiende provincie’ van MarokkoMarokko heeft daar ook financieel belang bij. De Wereldbank becijferde dat in 2008 de transfers naar Marokko 6,7 miljard euro bedroegen. Van der Laan voelt zich naar eigen zeggen ‘oncomfortabel’ bij de gedachte dat Marokkanen in Nederland in een goedkoop huurhuis wonen dat ze soms laten verkommeren, of in een sociale woning, terwijl ze in Marokko één of meer huizen hebben. En dan hebben we het nog niet eens over de gigantische drugsmokkel waarbij vaak Marokkaanse onderdanen betrokken zijn. Marihuana is en blijft een van de belangrijkste Marokkaanse exportproducten. De overheid verdient daar heel wat aan en knijpt dus maar al te graag een oogje toe.

Als een pvda-er dat zegt kan dat alleen maar betekenen dat de problemen er rond gigantisch zijn. Hier zijn ze nog aan 't overleggen hoe ze zo'n bericht aan de bevolking moeten meedelen. Het Vlaams Belang klaagt immers al jaren deze wantoestanden aan, en ze hebben ze de laatste tijd al zo vaak gelijk moeten geven.
We moeten aan de loyauteit van de allochtonen niet twijfelen, die is niet voor belgië als het erop aankomt.

Als Nederland de 19e provincie van Marokko is, dan zijn wij beslist de 20ste... en op hoeveel miljard euro kunnen zij vanuit dit wingewest zoal rekenen??
En hetgeen ze niet naar Marokko sturen spenderen ze in winkels van mede landgenoten. Niet uit discriminatie, maar omdat het halal is, koeltoer, snap je??

Onze economie en onze sociale zekerheid komen redden? Diegenen die dat denken zijn niet goed bij hun hoofd!

Centrum Gelijke Kansen gaat discriminerende portiers aanpakken

Om verwarring te vermijden: Links is de komiek Tommy Cooper, rechts de komiek Youssouf De Witte. Mocht Tommy nog leven, Youssouf zou er niet kunnen mee lachen. Er kan er maar één de grootste lul zijn vindt Youssouf. .... Dat vinden wij ook!
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid902624/centrum-gelijke-kansen-gaat-discriminerende-portiers-aanpakken.aspx
Dat Youssouf De Witte van de nationale Securitate al eens probeert om moslima's met en zonder hoofddoek toegang te laten krijgen tot de eigen allochtone theehuizen waar hij ook thee gaat slurpen. Dat hij daar in zal slagen is zeer te betwijfelen. Daarna mag hij proberen of er homo's binnen mogen. Daarna ken ik nog andere spannende opdrachten voor zijn spionnencentrum.
Dancing- en dicotheekuitbaters weten: 'jongeren' binnenlaten (je weet wel waarvoor die aanhalingstekens staan) die de meisjes lastig vallen of boel zoeken, al dan niet met het gedoogde steekwapen, betekent: failliet.
Als de portiers iedereen beginnen binnenlaten verdwijnt het volk, en dus als Youssouf het de ondernemers moeilijk maakt dan worden het allemaal privéclubs zoals de vrijmetselaarloges of de Lions clubs.
Youssouf De Witte kent die clubs wel en hoe je er binnen raakt, nietwaar Youssouf ?

14 februari 2010

Hij deed een dutjeNog maar een week of wat geleden las ik, werden er door de politie van Antwerpen heel wat boetes uitgedeeld aan mensen die hun voetpad niet sneeuw-/ijsvrij hadden gemaakt.
Toen we vrijdagavond naar de opera liepen, en later ervan terug naar onze auto die op de Frankrijklei stond geparkeerd, moesten we de Quellinstraat oversteken.
Daar moeten elke dag duizenden voetgangers oversteken en auto's remmen, en we stelden vast dat het in de stad van A(llah) makkelijker was om met gebroken armen en benen in de Stuivenbergkliniek te geraken dan in de Opera.
Ik zag daar geen politieagenten die een proces verbaal aan het opmaken waren tegen burgepmeester slaapmans.
De loftbewoner had op veel kritieke plaatsen geen voetpaden en oversteekplaatsen vrijgemaakt, merkten we in het naar huis rijden toe we er beter op letten. Als Patrick voor elke oversteekplaats/voetpad of openbare plaats een boete moet betalen, dan moet hij nog eens gaan bedelen bij de Vlaamse overheid.
Elke burger, ook die van het platteland, wist een week op voorhand dat het weer ging sneeuwen, alleen kabouter lui van Antwerpen,ook slaapmans genoemd, deed toen een dutje.
Hij wordt zo moe van al die Vlaams Belanger en van alle dagen zijn jonge scharrel te moeten bevredigen.
Nee met pensioen sturen de Antwerpenaars hem nog niet weg; als ze dat doen is het zonder pensioen.
Ja, de Sinjoren moeten hun eigen stad terug veroveren, dan kom ik graag vaker langs bij die sympathieke, goedlachse Ambetantenaren.

Mijn liefdesaria ter gelegenheid van Valentijn

Ik weet het, niet iedereen houdt van opera, en zeker niet iedereen van Wagner. Als Vlaams Nationalist ben je dan al helemaal verdacht van sympathieën met snorremans. Wanneer men als Vlaming van Wagner houdt is het enkel onverdacht wanneer men bovendien joods is. Toch durf ik ter gelegenheid van Valentijn het lied "Morgenlich Leuchted" uit "Die Meistersinger von Nürnberg" voorstellen, en wel om volgende redenen:
Het is een 'oergermaans/oereuropees' verhaal dat zich afspeelt in de middeleeuwen, en waar door gegadigden tijdens een zangwedstrijd wordt gekampt om de hand van Eva.
Het personage Walther von Stolzing zingt daar een wonderbaarlijk lied opgedragen aan Eva, de schone deerne om wie de wedstrijd plaatsvindt, en dat een ode is aan de vrouw, haar "tuin van Eden", haar schoonheid.
Walther wint de wedstrijd, en ...ze leefden lang en gelukkig.
(Geen interessante beelden als in de versie die op Angeljes staat bij mijn tekstje en die ik ter vergelijking onder de versie van Lauritz Melchior plak, maar met de naar mijn mening beste uitvoering door de beste heldentenor ooit: Lauritz Melchior. Het is weliswaar te snel, maar dat moest hier wel om technische redenen voor de opname, anders kon het lied niet helemaal op de 78 toerenplaat. Ik heb nog wel een tragere (betere) versie van hem die niet op youtube staat. Stel je voor dat hij dit met de techniek van vandaag nog eens kon overdoen.)

Deze versie van Johan Botha uit 2008 vind ik dan weer te traag, en hier golden geen technische beperkingen.
value="http://www.youtube.com/v/NrjnelUsbZI&hl=en_US&fs=1&rel=0">


Dat is onze cultuur en de manier hoe wij al eeuwen in dit deel van de wereld, vrouwen behandelen, aanbidden, bezingen en het hof maken.
Hier worden vrouwen niet opgesloten in een keuken, onthouden van onderwijs, verstopt onder een burka of een hoofddoek. Hier moeten ze geen drie passen achter hun man aanlopen, niet oppassen wat ze zeggen of doen en zijn hun woord en recht even groot als dat van mannen.

Dat vrouwen in onze contreien, (vaak wel de sterke uit de gegoede klassen), net zo veel waard zijn als mannen bewijst de geschiedenis met: Jeanne d'Arc, Margaretha van Oostenrijk, Elisabeth I en II, Koningin Victoria, Marie Curie, .... juffrouw Ellen.
Vandaag zijn de echte verdedigers van de vrouwenrechten te vinden in de partij die uit de media wordt geweerd.
Een beetje raar misschien om daarvoor hetzelfde woord te gebruiken, maar als man ben ik een 'feminist', ik hou van vrouwen en dan in de eerste plaats hondstrouw van mijn eigen vrouw. Geen feminist van het soort dat positieve discriminatie goedkeurt en beslist niet van het verfoeilijke type dat zich feminist noemt maar dat nu niet op de barricaden staat om de wantoestanden bij moslims, andere godsdiensten en culturen aan te klagen en scherp te veroordelen.
Bij mij zijn mijn dochters mij even dierbaar, met even grote rechten , waarde, en kansen als mijn zoon, en dat moeten we verdomme zo houden.
Zoals Rubens vrouwen schilderde, als in de gedichten uit de romantiek, de liefdesaria's Morgenlich Leuchtend van Wagner of Schönste der Frauen uit de operette Giuditta van Franz Lehar, zo is Valentijn voor mij een moment om na 37 jaar huwelijk mijn vrouw nog steeds mijn liefde te verklaren.

13 februari 2010

En wat zegt het volk?

Eerste asielzoekers ingetrokken in het appartement van de koning, titelen de kranten na een Belga-bericht gevoed door de PR afdeling van het koningshuis.
Is het wel echt persoonlijk bezit van de koning?
Zouden de Afghanen om wie het gaat niet beter in hun land gebleven zijn om hun land te veranderen in plaats van het onze? Zelfs al betaalt de koning het uit zijn eigen zak, dan nog komt het uit onze zak.
Was er geen plaats in leegstaande kazernes, kloosters, en scholen die goed genoeg waren en zijn voor ons eigen volk? De kloosters staan leeg, alles is voorhand, tot grootkeukens , kamers en refters toe. Waarom hebben de barmhartige Samaritanen ze nog niet opengesteld?
Volgens Burgemeester Petit (PS) van de woonplaats zijn de aanpassingwerken door de gemeente en de Koninklijke Schenking betaald, niet door de koning, en dus kan men veronderstellen dat het een meerwaarde heeft die wij de ONDERdanen hebben betaald. De gebouwen waren behoorlijk afgeleefd zij een buurman, en dat er veel werk aan de winkel was, ontkent Petit niet.
Komen de koninklijke schenking en de gemeente ook gratis jullie appartement opknappen?
De koning zal zijn huur wel ontvangen via de OCMW of Fedasil, wees maar gerust.
Nog een paar tips voor de koning: zijn yacht ter beschikking stellen van migranten, dan hoeven ze hun leven niet meer te wagen in gammele bootjes, en er staat daar in Ciergnon nog een kasteel leeg??
Het lijkt gul van de koning, maar als goed katholiek zou hij pas leven naar de leer van zijn heer, wanneer hij zijn hele bezit zou wegschenken en even arm zou worden als de armste onder de armen. Maar dat sprookje, lieve kijkbuiskinderen zal altijd een sprookje blijven.

Enkele reacties op het verschijnen van dit nieuws in de kranten:
- "Ik dacht dat hij de Koning der Belgen is,dat blijkt dus verkeerd."
- "Wat zeggen onze militairen in Afghanistan daarover? Heeft onze Koning de gevolgen van
dergelijk maatregel wel goed ingeschat? En als het om deserteurs van de Afghaanse
leger gaat, zal hij dan ook belgische deserteurs die niet naar Afghanistan willen, opvangen? "
- ".... gaat ie plaats genoeg hebben voor de rest die gaat volgen?"
- "Hallo, ik kom uit Brabant en wens asiel aan te vragen in West-Vlaanderen, heeft er nog
iemand een appartementje gratis ter beschikking staan..."
- " Foute titel. Koning geeft hier zelf niks uit 'eigen zak'. Die kritische noot ontbreekt in het
artikel en in de kop. "
-" Is 'Tien miljoen Belgen geven Afghaans gezin onderdak in Ciergnon' ipv 'Koning geeft...' niets
juister? En hopelijk is het niet gemeubeld met meubels uit het Koninklijk Paleis van
Antwerpen
-" Verlangen we naar de derde wereldoorlog?? Ja, ja,.het is ook zolang geleden.
- "Een voorbeeld gegeven door Monica Deconick (ocmw antwerpen) op kanaal Z. Een man
slaagt er in zijn dop in orde te krijgen, en laat onmiddellijk zijn zeven kinderen overkomen. Of
dat dan ook zijn eigen kinderen zijn, weet men zelfs niet"
- "En hoeveel "echte" Belgen leven nog ZONDER badkamer? En heeft iedereen in Afghanistan
een badkamer?"
- "Alé binnenkort kunnen ook deze ons belastingsgeld naar het thuisland beginnen sturen."
- " Dit heeft niets te maken met 'gulheid' maar heeft alles te maken met 'eigenbelang' en het
'ophemelen van het eigen imago',
- " Waarom vroegen ze geen asiel in Saoudi-Arabie of Iran?"
- " Wanneer gaan we hier nu eens allemaal samen een einde aan maken? Tip: op één van de
zuilenpartijen stemmen is daarvoor geen optie."
- " Wanneer zijn het nog eens verkiezingen ?"
- "LEVE DE REPUBLIEK. "

Bij sommige kranten was er nog geen enkele reactie binnengekomen. Hoe zou dat toch komen?

Het blijkt een Afghaanse familie met twee kindjes te zijn. Het zullen alleszins wel goed gescreende asielzoekers zijn. Niet van het type dat het appartement vervuild, de deuren opstookt en schapen slacht in het bad.Water een vod en zeep kosten geen geld, doch van een groot percentage kan men honderden jaren een realityreeks met Tante Kaat vullen. Je kunt het vaak al zien aan de ruiten, de gordijnen, het voetpad voor de deur, en de deur zelf. Hebben ze dan allemaal een drukke baan zodat ze geen tijd hebben om te poetsen? Je zal maar eigenaar zijn en zelf geen keuze meer mogen maken wie er in je huis of appartement mag intrekken. Straks worden ook asielzoekers positief gediscrimineerd inzake bewoning,. Fout! het is eigenlijk al zo, want de werkende Vlamingen krijgen geen geld of hulp bij het zoeken naar of betalen van mijn huisvesting.
Daaag spaargeld!

12 februari 2010

U geeft toch genoeg aan goede doelen?

Hieronder vinden jullie een lijstje met Nederlandse bestuurders van goede doelen en hun daarbij passende jaarsalarissen!!! Want die personen moeten er keihard voor werken nietwaar??

Hoe zou het hier gesteld zijn, en kijk een hoeveel het er zijn; en dan is het lijstje niet eens compleet, en moeten we bedenken dat er in twee of drie gewesten verschillende NGO's actief zijn die naar uw gunsten of erfenis dingen. Ik hoop dan ook van harte ;OD dat jullie niet zullen verzaken en dat de bestuurders op jullie broodnodige gulle giften kunnen blijven rekenen!? Stel je voor dat ze moesten inleveren!?

Instelling - Naam - Salaris in €
Unicef Henk Franken 371.459,-
Rode Kruis Cees Breederveld 198.000
Hartstichting Hans Stam 181.119
Nierstichting Paul Beerkens 177.249
Kerk in actie Haaije Feenstra 176.000
KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar 175.135
Artsen zonder Grenzen Hans van de Weerd 174.000
Prins Bernard cult. fonds Adriana Esmeijer 160.400
Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff 154.000
Plan Nederland Tjipke Bergsma 136.000
Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden 129.498
Cordaid René Grotenhuis 128.514
Greenpeace Liesbeth van Tongeren 126.901
Woord en Daad Jan Lock 125.361
Astma fonds Michael Rutgers 125.000
Zonnebloem Marijke van Eck 122.416
Terres des Hommes Ron van Huizen 117.440
Amnesty Eduard Nazarski 115.955
Oxfam/Novib Farah Karimi 115.769
SOS Kinderdorp Albert Jaap van Santbrink 103.164
Cliniclowns Nederland Hans Geels 94.577
Liliane fonds Kees van den Broek 92.016
War Child Mark Vogt 87.600
Leger des Heils geen jaarverslag
Reumafonds geen jaarverslag

Wie heeft er een Belgisch lijstje, wie kan het uitzoeken???? Of ontbreekt het hier, zoals met veel, aan transparantie?
Wat verdienen Jozef de Witte en elk zijn trawanten van het CGKR om ons te bespionneren
en te terroriseren, om ons belangrijkste grondrecht af te pakken?
Wie helpt aan informatie?
Voor de geinteresseerden verwijs ik naar een aantal artikels die ik hierover eerder schreef op deze blog. Voor het gemak hier de directe links:
De collectebus rammelt, en ik loop voorbij : http://agriffon.blogspot.com/2007/10/de-collectebus-rammelt.html
De collectebus rammelt weer : http://agriffon.blogspot.com/2008/05/de-collectebus-rammelt-weer.html
En tot mijn verbazing, ik word verhoord!? : http://www.blogger.com/posts.g?blogID=7564884581618987276&searchType=ALL&txtKeywords=&label=NGO

Alles onder controle??

Je mag niet over de duivel roepen, want dan trap je op zijn staart. Terwijl ik dit schrijf vult zijn tronie het hele scherm van mijn breedbeeld-TV in het programma Phara, en roep ik mijn vrouw toe om weg te zappen naar een documentaire over gangreen en besmettelijke ziekten elders in de mediaruimte. ( gelukkig zijn er tegenwoordig veel zenders en het internet...)Jean Luc Dehaene, de redder van het vaderland en de portemonnee van de hoge adel en de Tjeven. Hij zit daar niet aan de conferencetafel (de tafel van comedians/ conferenciers wel te verstaan) om over BHV te komen praten maar over het eerste optreden als marionet van zijn Tjevenbroeder Van Rompuy op de Europese top. Op voorhand was de 0000 duidelijk gemaakt dat er geen vragen mochten gesteld worden over BHV, want dan kwam hij niet, en die zou hij toch niet beantwoorden. En de 0000 stemde daarmee natuurlijk slaafs uit eigenbelang in. Phara zit daar nu als gewoonlijk met een mond vol tanden met haar sidekick-slabbertje Lieven te doen alsof ze journalisten zijn. De temmer van 'beasts' wil met zijn verschijning, maar zonder commentaar, de bevolking wat komen geruststellen, en meer moet dat niet zijn denken ze zo in het kantoor van Marianne Thyssen en op de Tjevenbanken. Geen gehaast, de indruk geven dat het allemaal dik onder controle is, dat het niet nodig is om ons druk te maken over BHV, dat dat maar een zoveelste fait divers is dat helemaal niet dringend is, het zelfs overbodig en onnodig is, zelfs gevaarlijk, dat een splitsing zou plaatsvinden voor de volgende verkiezingen van 2012, 2016.... of die van2525. Gevaarlijk voor wie...?
Alle dagen luisteren ze in de Tjevenclub naar het mooie liedje van Louis Armstrong " We have all the time in the world" en denken verkeerdelijk dat het voor hun is geschreven. Het YouTube clipje hierbij geplakt zou mooi zijn maar misplaatst, ... zucht. Maar Ray en de platenruiter willen het niet uitlenen en houden het wellicht bij voor een leukere fait divers. Ze hebben gelijk, het is beter iets moois te horen bij mooiere beelden die het niet nodig hebben ons te beliegen.

11 februari 2010

Hou je portemonnee en je zakken dicht

Bericht van onze correspondent uit Tremelo


Op de laatste dinsdagmarkt van januari in Tremelo liepen er ACW-ers rond om mensen te ronselen voor een infoavond en een samenaankoop van dakisolatie.Daarbij werden in de buurt van een geïmproviseerd standje flyers uitgedeeld. Een exemplaar daarvan kwam in mijn handen terecht.
Onder de dekmantel van de gemeente Tremelo worden deze infoavonden ingericht en de mogelijkheid tot aankoop geboden, terwijl dit eigenlijk een initiatief is dat uitgaat van de katholieke politieke organisaties rond de CDd&V.
De belanghebbende of sturende organisaties van de katholieke zuil staan onderaan de flyer vermeld, (ACW,ACV, Christelijke Mutualiteiten, KAJ, Arcopar, Wereld solidariteit, Pasar, KAV, OKRA, KWB, Ziekenzorg en Familiehulp) maar ook het logo en de naam van de gemeente Tremelo.
Ik meen nooit enig agendapunt in de gemeenteraad te hebben gelezen waardoor de gemeente haar naam en medewerking aan deze actie zou verbinden, op welke wijze ook. Het is zelfs ongehoord dat een gemeente die in haar werking politiek neutraal hoort te zijn, een politieke en commerciële campagne dekt en haar naam en logo en daaraan leent. De inwoners krijgen zo de indruk dat dit alles neutrale, juiste en veilige informatie is, terwijl iedereen die verder denkt wel begrijpt dat dit politieke propaganda is, een obscuur initiatief om leden en sympathie te werven voor de katholieke/CVP zuil, en deze actie daarinboven een dubieuze commerciële exploitatie dient. Wat dit betreft is dit weer een staaltje van de eeuwenoude specialiteit van de katholieke beweging, een echte tjeventruuk.
Als het van de tjeven afhangt wonen we straks in Tjeeftjenië.
Er rijst de vraag welke commerciële belangen schuilen achter deze op het eerste zicht onschuldige en nuttige actie, hoeveel commissie er waar en bij wie blijft plakken, en op welke wijze dit de partijfinanciering ten goede komt dan wel de zusterorganisaties.
Op welke wijze en bij wie worden die samenaankopen ondergebracht? Wie controleert de contracten en garandeert de deugdelijkheid en de plaatsing van de isolatie?
Op deze wijze aan naïeve geïnteresseerden aangebracht en opgesolferd is dit bovendien concurrentievervalsend, nadelig voor legitieme zelfstandigen en ondernemingen, omdat niet iedere handelaar/onderneming in dezelfde mate en met gelijke kansen zal geraadpleegd worden, laat staan geïnformeerd.
Ik kan er vergif op innemen de actie in Tremelo niet de enige is die het ACW en trawanten rond dit thema ondernemen, en dit organiseren onder de gekaapte logo's en namen van verschillende andere gemeenten.
Dat dit niet strookt met de gemeentelijke neutraliteit en de deontologie begrijpt de wakkere burger snel, en wanneer de mensen er mogen over nadenken keurt haast niemand dat goed behalve zij die er belang bij hebben, en dat is geen Vlaams belang.
Ik kan mij niet voorstellen dat Vlaams Belang of een andere politieke partij, voor een van haar acties, over om het even welk onderwerp een rugdekking zou krijgen van de gemeente die volledig neutraal moet zijn
Als dit mogelijk is dan moeten het Vlaams Belang ook direct infoavonden plannen over diverse onderwerpen met eraan verbonden commerciële activiteiten, ook met het zegel van de gemeente. Gezond en verantwoord koken bvb, of hoe koop ik goede wijn, zorgen voor dieren met aankoopmogelijkheid van dierenvoer, verstandig bouwen met mogelijkheid tot samenaankoop van bakstenen en dubbel glas enz.....
Dit moet dus snel gestopt worden en wijd verspreide officiële mededelingen moeten er komen om te stellen dat het een louter politiek initiatief is van de katholieke zuil, dat het gemeentelogo en naam er ten onrechte aan werden gekoppeld, en de gemeente als neutrale instantie daarmee hoegenaamd niets te maken heeft noch adviezen verstrekt of garanties verleent.
Felix Strackx, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Tremelo stelde tijdens de
laatste gemeenteraadszitting de vervelende vragen hierover. Hij vroeg of het Vlaams Belang nu ook infoavonden mocht organiseren met de steun en onder de naam van Tremelo. En ja, men was verrast en boos, of deed alsof. Zeker de VLD die de burgemeester levert was hoegenaamd niet blij met de politieke acties van het ACW en de CD&V clubjes. Maar wat gaat men er tegen doen?
Volgende gemeenteraad volgen er noodzakelijk nog meer vervelende vragen van het Vlaams Belang, dat is zeker.

StraksOp Angltjes verscheen een artikeltje over de Waanzin die regeert in Groot Brittanië met betrekking tot godsdienst. De Waanzin wordt belichaamd door justitie en ze verspreid zich over het hele land , zelfs tot in Schotland waar straks zelfs de stoere mannen niet meer in hun korte rokje, hun kilt, zullen mogen rondlopen om geen aanstoot te geven.
Hier het artikeltje van Regus Patoff,( het pseudoniem van een echte Vlaming) .Erna volgt nog wat commentaar van mezelf
"Hindoes zijn in het algemeen sympathieke, onopvallende mensen die anderen niet lastig vallen met hun religieuze geboden en verboden.
Tot recentelijk in Engeland een oudere Hindoe er op stond om na zijn dood, naar aloud gebruik, gecremeerd te worden op een brandstapel. Dat verzoek werd door de rechtbank afgewimpeld op grond dat in Engeland geen menselijke resten in de open lucht verbrand mogen worden.
De Hindoe in kwestie ging in hoger beroep en won zijn zaak omdat hij beloofde dat er rond zijn brandstapel een muurtje gebouwd zou worden zodat het lugubere spektakel niet zichtbaar zou zijn voor de buitenwereld.
Ik vind dat mensen die een andere godsdienst belijden dan die van de autochtonen zich beleefd en welopgevoed moeten gedragen en hun religieuze gebruiken niet moeten opdringen aan die autochtonen. Probeer maar eens een hoopje dode bladeren te verbranden in je tuin : voor je het weet komen politie en brandweer met huilende sirenes afgestormd en krijg je een kanjer van een PV aan je broek.
Dieren onverdoofd slachten en lijken in de buitenlucht verbranden, dat mag natuurlijk, omdat dit de uitdrukking is van een diepe religieuze beleving. Kan het nog krankzinniger?
Regus Patoff "


Straks drijven er nog halfverbrande menselijke resten in de Thames zoals in de Ganges, en verplichten ze de Britten ook nog om er elk jaar een religieus bad in te nemen, er hun mond mee te spoelen, en het zelfs te drinken.
Bij ons aan de Schelde zal het net zo vergaan als we dit niet stoppen.In welke achterlijke waanzin zijn we aanbeland?

Wie wordt advocaat en rechter om zoiets toe te staan, en hoe wordt men het?
Enkel mensen met een veel te hoog EQ en een IQ onder 60, met te veel empathie, een te groot sociaal gevoel, een ingebakken of aangeleerde naïviteit, kromme dingen kunnen recht lullen met gevoel voor onnodige complexiteit waar het gezond verstand niet bijkan komen in aanmerking. Daarna de juiste partijkaart aanschaffen, en al vroeg tijdens de studententijd beginnen lobbyen, nooit verantwoordelijkheid nemen, anderen de schuld geven, geen haast hebben, confraters mekaar nooit de schuld geven, nooit vertellen wat het gaat kosten, hoe lang het gaat duren en of het kan slagen dan wel mislukken. Dan pas wordt men advocaat en rechter.
En kijk wanneer ze bij mekaar zitten, ze verstaan mekaar goed, en wij hen niet meer . En stel vast dat het overgrote deel van onze ministers en parlementsleden zelf jurist zijn.
Haast nooit en nergens ingenieurs, fysici, dokters, tandartsen technici of informatici.
Exacte wetenschappers kunnen niet tegen juristen, politieke en kromme redeneringen bij wie 1+1 ook 3 of twaalf kan worden, en vijf minuten politieke moed jaren .
Af en toe eens een naïeve ex-bedrijfsleider die hoopt iets te kunnen veranderen, of het doet voor het imago of omdat het lucratiever is dan zijn onderneming.
Exacte wetenschappers ontvluchten de politiek, zoals moedige politieagenten en soldaten al het leger en de commissariaten ontvluchten, en dan geleidelijk vervangen worden door mensen met een hoog EQ of een grote onverschilligheid en een gebrek aan ballen, om voedselpaketten uit te delen aan mensen die tegen hun schenen schoppen, en om enkel nog te trainen om snel te kunnen gaan lopen.
Bij mij zijn 1+1 altijd 2 zijn, en 5 minuten moed altijd 300 seconden.
De nieuwe leraren en onderwijsmethoden leiden steeds meer mensen op in menswetenschappen, economie en sociale beroepen. Technici , ingenieurs, wiskundigen, chemici, en exacte wetenschappers van alle soorten vindt men straks ook alleen nog in China.
Daar gaat onze kenniseconomie, onze innovatie, onze research, ... de industrie en ondernemers achterna.
Stel maar zelf vast, draai elk apparaat in jullie huis eens om, van GSM, computer, TV tot zonnepanelen en je zult daar zeer waarschijnlijk lezen: Made in China, Maleisie, Vietnam Indië....De tijd van Baekeland, Solvay, zelfs die van Janssen is voorbij.
We moeten dus zonder dralen veel veranderen en maken dat Vlaanderen onafhankelijk is als eerste stap naar beterschap en dwingende verandering.

10 februari 2010

Déjà vu, en ik ga vissen

Op Angelthjes prijkt er een youtube filmpje waarin Corry Brokken staat te blinken
Wat was Corry telegeniek, spontaan, en welbespraakt ook, en dat in een tijd dat er geen mediatraining bestond en alles nog niet verTrost, verBlackenDeckert en geVeTeMt was.
Een knappe jonge vrouw was het met een mooie stem en talent, die ook vandaag zou scoren. Jammer, ze is intussen waarschijnlijk al in de zeventig, en de wereld moet het doen met opnames in plaats van de jonge tastbare lijfelijkheid en de realtime geur van Sunlightzeep met een vleugje Chanel nr 5.
Nu stuurt men Sieneke.
Ik gun het de Nederlanders, onze taal en cultuurgenoten van harte om eens te winnen, maar dit liedje is zo slecht als het songfestival zelf, en de Nederlanders weten het zelf ook wat blijkt uit het awoert geroep op youtube. Ook de zangcapaciteiten van het meisje van 17 dat 30 lijkt zijn belabberd. Dat Pierre Cartner de winnaar niet kon kiezen en zo lang aarzelde kwam waarschijnlijk omdat hij liever had willen zeggen dat geen enkele deelnemer op iets trok.
Hij gooide er dus met zijn bolhoed naar.
Ik heb hoogstens al eens een pet opgehad tegen de kou, maar een grote pet van
Pierre Abraham Cartner de Smurf (klinkt haast als een adelijke naam niet?)heb ik nooit opgehad.

Sieneke wordt het dus. Helemaal geen talentvolle gracieuse verschijning zoals Corry Brokken toen.
Hopelijk voor de Nederlanders is het belgische liedje nog slechter (en die kans is zeer groot). Een echt clownslied is wat het belgische circus nog het beste kan vertegenwoordigen.
Of mochten we weer niet meedoen dit jaar?
"Jawel" roept mijn vrouw vanuit de keuken, "ene Tom Dice doet mee!"
Tom Dice ?, Tom teerling dus..., wie bedenkt dat soort domme namen voor zichzelf en anderen die dit circusland moeten vertegenwoordigen?
Iemand van de oooo of Bert Anciaux?
Het kan niet anders, het wordt dus toch een clownslied, en Nederland zal met het kind van 30 jaar en een waardeloos valsgezongen liedje dan toch nog winnen.
"Of ik er naar wil kijken binnenkort, naar het songfestival", hoor ik mijn vrouw nieuwsgierig plagerig vanuit de keuken vragen.
"Nee "roep ik haar toe terwijl ik dit stukje schrijf, "ik ga die nacht nog liever in Siberië vissen bij nacht en ontij".
Is het dat wat overblijft van Vlaanderen , Van Nederland, Van Europa moet ik zuchten.

Voor het absoluut te bekijken You Tube fimpje met Corry Brokken uit 1957 surf je best eens naar Angeltjes, http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=567476 of naar Youtube

Het youtube filmpje met een extract van de waardeloze Nederlandse songfestivalshow en het winnende "lied" vind je hier http://www.youtube.com/watch?v=qSgFUAhU5X8, inclusief de podiumklucht met Pierre Cartner. De mooie Yolanthe Cabau Van Casbergen was nog de moeite om aan te kijken, en toen kreeg ik een déjà vu gevoel. Yolanthe voelde met momenten de grond vanonder haar voeten zakken en haar carierre aan diggelen vallen en als presentator einde te kennen als de gebroeders Verreth in hun destijdse kwis. In plaats van Deurwaarder Jo Van Backlé trad hier de grote Smurf op het podium om haar toekomst om zeep te helpen. Kijk maar goed, het is hilarisch.
Als het te erg wordt met momenten en je het niet meer kunt aanhoren, zet dan even het geluid af.
PS ik heb de hele show niet gezien, enkel een paar Youtube filmpjes nadat het awoert geroep tot hier Vlaanderen weerklonk.

Gevolg van een links syndroom

Ook gelezen dat de linkse krantenjongens hebben ontdekt dat er op Sarah Palin's hand iets stond geschreven dat ze mogelijk aanwendde tijdens haar speech? Het zou ook kunnen dat het iemands e-mail adres of telefoonnummer was natuurlijk, of gewoon : straks een brood gaan halen. zie ook: http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=565565
Nee volgens het journaille was het een 'spiekbriefje', en dat mag natuurlijk niet. Dat terwijl ze zelf her en der gaan kopiëren, lenen, en lopen na te kwekken wat hun is voorgezegd.
Ook hier is dit als hoofdnieuws ingelast en behandeld, niet als een fait divers zoals andere dingen in dit onland, die al jaren worden doodgezwegen of naar de rubriek verloren voorwerpen en gebroken benen worden verbannen.

And so what? Obama schrijft geen van zijn eigen speeches en heeft vooraf een hele mediaenscenering en een super- autocue waarvan hij zijn teksten afleest met regie indicaties, en bovendien een oortje.Als men Sarah Palin al heeft horen speechen,dan is dat knap wanneer het enige dat ze daarvoor nodig heeft een stukje van haar handpalm beslaat. De Obamagekte is vooral een links syndroom, en om dat te hebben moet men eerst blind en doof zijn voor de realiteit.Al wil ik hiermee niet zeggen dat ik een kritiekloze Palinfan ben, ik ben niemands volgeling behalve die van mezelf en het gezond verstand.

09 februari 2010

Zijn wij een Tjevenvolk geworden? Dan is het hier Tjeevtjenië !

Wanneer de socialisten in de grootste stad van Vlaanderen capituleren temidden van een proces dat ze zelf in gang hebben gezet, en de laatste statistieken dramatische cijfers op het gebied van demografie en onstopbare misbruiken van ons sociaal zekerheidstelsel ook bij hun grote onrust, ja zelfs paniek wekken, dan moet het erg zijn, zeer erg. Dan bewijst dit nogmaals dat hun links, groenlinks , communistisch model weeral heeft gefaald, en zo leeg is als hun spaarpot die zij zilverfonds noemen.

Wanneer het gerecht en politie keer op keer te kennen geven en bewijzen dat ze hun strijd tegen illegale immigratie niet kunnen of mogen voeren, de daaraan verbonden criminaliteit niet kunnen of mogen bestrijden, dan is dit een maffialand, niet in wording, maar geworden.

Wanneer scholen met een linkse directie of een begripvolle katholieke caritasinstelling de alarmbel luiden, omdat het geweld tegen leerkrachten en leerlingen dramatisch is toegenomen, en de politie en het gerecht niet meer in staat zijn de leerlingen en leerkrachten te beschermen, de scholen zelfs moeten verhuizen, dan zijn hiermee de belangrijke pijlers van onze maatschappij, onze identiteit en de toekomst van onze kinderen in groot gevaar.

Wanneer de grootste believers in de multicul, zoals de groen linkse Van der Taelen (en hier), veel zogezegde journalisten, zogezegde opiniemakers als Oscar van den Bogaard, en cultuurgoeroes één na één mea culpa beginnen slaan, in de koude douche en ontwenningfase zitten dan wel de grove fouten en misdaad tegen onsvolk aan het herkennen en erkennen zijn, en zich zelfs tegen de immigratie en multicul keren, dan is er heel wat aan de hand, dan is het misschien zelfs al te laat, beslist als wij nu nog verder laten begaan. (Het is onmogelijk om alle betreffende artikels en interviews te plaatsen of te linken, want daarvoor is het aantal woorden zelfs van dit ietwat lijvige artikel onvoldoende.)

Wanneer de allochtone, weliswaar ogenschijnlijk goed geïntegreerde, CD&V politica Nahima Lanjri ook al pleit om de wetten, regels en controle op de wettelijke samenwoonst niet af te schaffen, zelfs vraagt de wet te verstrengen en gerechtelijke controles zeker te laten plaatsvinden bij samenwonenden en alzo de latere schijnhuwelijke en de illegale immigratie te bestrijden. Dan is het dat zij ook de nefaste invloed merkt en zelfs ondervindt van de immigratie.
Dit kan betekenen dat zij als allochtone excuustruus door de CD&V in het veld is gestuurd om in een schijnvertoning met de hun gekende politieke moed aan te kondige dat er wat moet gebeuren. Het zal wel bij aankondigen en liegen blijven, want met dikke wollige handschoenen kan nooit gewerkt worden. Dit is het bewijs dat er geen god bestaat. Bestond die dan zouden de mensen die zeggen dat ze er in geloven ons toch nooit zo staan voorliegen uit angst voor het laatste oordeel en de hel (want het vagevuur hebben ze afgeschaft)
Misschien heeft Mevrouw Lanjri ook persoonlijke motieven als daar kunnen zijn: de bedreiging die al die analfabete, achterlijke en religieuze gekken, of gewoon criminelen vormen voor haar eigen goede leven en vrijheden die ze hier heeft ontdekt en verworven. Of ze ziet de bedreiging voor haar cultureel-etnische achterban die relatief gezien door meer immigratie ook in een zekere verdrukking geraken en nu moeten aanschuiven in de lange rij, tussen veel meer andere nationaliteiten, om van de welvaart, subsidies, het kwistig gestrooide geld en de diverse diensten in dit land gebruik te maken.

De houding van Patrick Janssens, Monica De Conink en andere kleine en 'grote' socialisten in de grote Vlaamse steden waaronder Brussel is misdadig geweest en is dit nog steeds. Zij kozen een ander volk te importeren om daarmee het misnoegde Vlaamse volk te vervangen en via aangepaste wetten en migrantenstemrecht de verkiezingen te winnen. Geen enkele dictatuur, waar ook ter wereld, handelde bij mijn weten ooit zo pervers, perfide en doortrapt om aan de macht te blijven en de verkiezingen te vervalsen. En dan durven deze lui nog waarnemers sturen naar Congo, Zimbabwe of Oekraine???
Patrick is nu door eigen toedoen burgemeeste van de stad van Allah, en strak leven wij allemaal in het land van Allalh wanneer we ons niet verzetten!

"Ik weet hoe het collaborateurs, verkiezingsvervalsers, dictators en farizeeërs vergaat. Het staat in alle geschiedenisboeken en sprookjesboeken te lezen. Sommigen zullen er misschien vanaf komen met een kaal geschoren hoofd, anderen zullen het zonder hoofd moeten stellen.En wie de hoofden scheert of scheidt, dat kan eigenlijk door zowel het oude als het nieuwe volk staan te gebeuren."
Voor gelovers in profetie of de sociale en juridische wetenschappers: schrijf deze maar in jullie boekjes.

Vanavond 9/2 in Koppen XL een reportage over huwelijken. Daar strijken veel mensen uit landen als Bangladesh, Pakistan Indië en de Maghreb enz met een touristenvisum neer, om te trouwen met een vrouw uit de EU die snel 1500€ wilt verdienen. Zo vinden ze er veel op Cyprus, een EU-land,en dat met hulp van zeer bereidwillige advocaten die zoals hier leven van immigranten.Een huwelijk wordt daar zonder vervelende vragen in 5 minuten. Het snelle schijnhuwelijkssysteem zal nooit door de Cyprioten worden afgeschaft want het is een belangrijke bron van inkomsten geworden. Alleen als wij betalen om dit economisch verlies te compenseren, dan zullen ze dit kunnen herzien.....?

Zelfs als men in Europa en in dit onland 100 deuren sluit, dan blijven er nog duizenden open staan.
Het huis is niet meer te verwarmen, en dat kan alleen maar veranderen als er iemand is die ze kordaat stante pede sluit en laat sluiten. Ik weet wie dat niet alleen beloven maar ook zullen doen.

Jullie stemden en stemmen, uit zelfbehoud en ter verdediging van eigen cultuur, uit respect voor het vergoten bloed en zweet van jullie voorouders toch op het Vlaams Belang? Of zeggen jullie hen straks tijdens het gebedje dat het allemaal verspilling en tevegeefs was?

Ik hoop dat de tjeven van ons volk nog geen een tjevenvolk hebben gemaakt. Dat dit Vlaanderen niet smalend de geschiedenisboeken ingaat als Tjeeftjenië. Dat dra de rug wordt gerecht, het hoofd geheven, en met dwingende vranke tong wordt geroepen: " Het is genoeg!"

06 februari 2010

Moeder, zonen en vrienden geven twee leraars klappen

Actualisering !!
Angeltjes, jullie hopelijk bekend, vond in de reacties op het bewuste krantenartikel wel degelijk door wie deze geweldaanslag gebeurde. De reactie werd begrijpelijk, uit zorgzaamheid voor behoud van eigen lijf en leden , anoniem geplaatst:
"MORTSEL KOTSBEU, Mortsel
de school treft totaal geen schuld,en de leraren zijn er super,onze beide kinderen hebben dit incident zien gebeuren,zij zijn zeer aangdaan en vinden dit ook voor hun leraren zeer erg,het waren zigeuners,een groepje die een superleuke dorpsschool volledig om zeep helpt,dank u burgemeester pira om ze nog meer steun te geven aan die ocharme zigeuners die hun kinderen met nen dikke mercedes aan school komen afzetten!"
unquote


Twee leerkrachten van basisschool De Tandem 2 uit Mortsel werden vrijdagmiddag aangevallen en geslagen door een 35-jarige moeder, haar zonen van 15 en 17 jaar en drie kennissen (16, 19 en 23), allen uit Mortsel. Een leraar is een week werkonbekwaam, een collega raakte lichtgewond.
De zes waren verhaal komen halen nadat het dochtertje van de vrouw in de voormiddag door een leraar was terechtgewezen. “Omdat ze een grote mond opzette, werd ze apart gezet om af te koelen”, luidt de versie van de school. “Ze werd hardhandig aangepakt”, stelt de familie.
De verdachten worden alleszins allen voorgeleid voor het parket. Na verder onderzoek wordt beslist of ze zich later voor de jeugd- en/of strafrechter moeten verantwoorden.Het kan toeval zijn dat ook hier niets vermeld staat over de origine van de criminele familie, maar zelfs al zijn het volgens mijn laatste informatie marginale Vlamingen: het kan me niet schelen uit welk land ze komen of welk geloof ze aanhangen, maar elke brave burger wil dat tuig hier gewoon buiten gooien.
Ze verdienen het niet onderwijs te krijgen. Laat ze dus rotten in eigen domheid en armoede. Sommige mensen grijpen en begrijpen de kansen niet die hun alle dagen worden geboden, maken van hun leven en vaak dat van anderen een zootje, en het zijn daarna altijd dezelfden die moeten betalen, scherven ruimen, wonden hechten.

Welke zijn de redenen dat de identiteit wordt verzwegen, welk belang hebben de kranten te verdedigen dat ze informatie bewust achterhouden. Om het even van waar ze zijn waarom schrijven kranten niet steeds over wie het gaat? Dan zijn brave mensen tenminste al gewaarschuwd. Moet men dan voortdurend en alleen denken aan en rekening houden met crapuul?

In dit geval zou het dus volgens de laatste info over een marginale Vlaamse familie gaan, maar wanneer het Vlaams Belangers waren geweest dan hadden de kranten een extra katern gedrukt.
Mortsel, de gemeente waar je met geen auto meer doorkomt, laat staan zou willen winkelen, tenzij je ervoor uren in de file wilt staan en het milieu nog zwaarder wilt belasten met fijn stof en uitlaatgassen. Het laat zich aan alles merken dat hier een groene burgemeester Ingrid Pira aan de macht is: gemeente met totale stilstand, ja achteruitgang, met ook een ontvangstcomité voor zoekers van gratis geld uit heel de wereld. Het groene resultaat staat weer eens in de krant.

05 februari 2010

Niets of te weinig doen is ook kindermishandeling

Man (27) opgepakt na mishandeling baby van vier maanden
Als er al een van de twee kinderen was weggehaald bij de ouders, dan wist kinderwelzijn al van de verschrikkelijke situatie voor de kinderen. Dan hadden ze alle kinderen moeten wegnemen. Het resultaat van niet drastisch ingrijpen staat nu in de krant. De ouders zouden beide definitief moeten worden gesteriliseerd, en de kinderen ter adoptie worden aangeboden. Er zijn mensen die er uitstekend, en veel beter dan de ouders, zouden voor willen zorgen.
Dan moeten er geen kindjes uit arme landen worden ontheemd en gedeporteerd. ( ik ken wel geen kandidaten)
Voor alles moet men bewijzen en diploma's leveren, maar om kinderen te krijgen niet. Dat mogen zelfs volkomen imbecielen met ernstige erfelijke ziekten. Dit taboe moet doorbroken worden want op termijn belooft dit anders meer en erger, en zullen er steeds meer instellingen en klinieken nodig zijn om alle individuen op te vangen die de maatschappij ontwrichten, tot het onbetaalbaar is en verdere degeneratie van de mensheid in een onafwendbare neerwaartse spiraal is terecht gekomen. Vanaf dan scheiden terug de wegen van zij die kunnen en kennen en zij die niet kunnen en niet kennen, en verdwijnt de nu geaccepteerde solidariteit.
Het paard trekt de kar zolang er niet te veel passagiers opzitten. Als de lading te groot wordt, en het is een slim paard, dan stopt het met trekken, anders sterft het zelf een marteldood en trekt het niets meer.
Dit wordt van oudshet begrepen door alle mensen met gezondverstand. Die kennis bestaat al sinds het ontstaan van het leven, en maakt deel uit van de evolutie en de Survival of the Fittest, een onwrikbare en meedogenloze natuurwet.

04 februari 2010

Multiculturele overlast en gevaar.

"Bijstand bij trouwstoeten met joyriders"
do 04/02/2010 - 12:53 De gemeente Wemmel vraagt de federale politie om bijstand bij trouwstoeten met joyriders. Meestal gaat het om allochtone bruidsparen die vanuit Brussel naar Wemmel komen om foto's te laten nemen voor het gemeentehuis. In hun zog rijden vaak ook joyriders mee.
Wemmel vraagt de federale politie om een seintje te geven als er trouwstoeten op komst zijn. "Want in sommige gevallen brengen die de zwakke weggebruikers in gevaar", zegt de burgemeester van Wemmel Chris Andries.
Het onverdachte nieuws komt van de 0000, dus dat ervan wordt gewag gemaakt zal wel komen omdat het weer de spuigaten uitloopt.
En de autocaravanen tijdens of na wedstrijdens of religieuze feesten, gaan die ook verder alle lawaai- en verkeersregels en de rust aan hun laars mogen lappen?
Een tip aan het bruidspaar en hun gevolg : In de woestijn van hun prachtlanden is daarvoor veel plaats.

Enig idee wat er zou gebeuren als de joyriders van het Vlaams Belang waren?

Politie controleert met verrekijker of u gordel draagt

http://www.vandaag.be/binnenland/26520_politie-controleert-met-verrekijker-of-u-gordel-draagt.html
Zozo, dat is waar ze zich mee bezig houden, of moeten houden: geld plukken bij de Vlamingen. Zijn er ook zulke acties in Wallonië? Nee natuurlijk niet!
Natuurlijk wisten we dit al, maar het herbevestigt nogmaals onze kennis en gelijk.
Zouden ze niet beter ingezet worden in Brussel of Antwerpen waar het alle dagen brandt, of zijn het doetjes en vrouwen die zelfs door 12-jarige criminelen worden weggeblazen en uitgemaakt worden voor homo of hoer, waarna ze in depressie wegvluchten.
Nee, hier bestaat bij de Vlaamse bevolking geen begrip voor dit soort acties en voyeurisme, daarvoor betalen wij niet zoveel belastingen!

01 februari 2010

Heimwee naar een leger

De militaire basis van Kleine Brogel werd weer eens overvallen door activisten die liever zouden hebben dat wij geen afschrikking meer konden bieden aan schurkenstaten en terroristen.
Was ik de bevelhebber van het leger, er werd geschoten op elke indringer van een militaire site, een kerncentrale of een sevesobedrijf. Het zou dan wels snel stoppen.
Stond er bij van welke strekking de indringers van de basis waren? Zeker niet iemand van rechtse strekking of het Vlaams Belang, want dan hadden foto, adres en buurtinterviews de regimekrant en het 0000journaal kunnen vullen.
Ondertussen zit er een tjeef vast in Tadjikistan, ze mogen hem daar houden. We hebben hem hoegenaamd niet gemist, en dit land is even stil blijven staan als toen hij hier was. Zou dat geen goed idee zijn voor de rest van de regeringen en regeringsleden om ze op een missie te sturen met een C130? Ik denk dat de militairen wel weten wat we bedoelen dat ermee gebeurt. Ik kan zo nog enkele missies bedenken waarbij ze hun vliegtuig mogen volladen.We gaan ooit nog heimwee hebben naar een echt leger, een echte politie.Sommigen hebben die heimwee nu al.Wie kan ze nog ongelijk geven?