Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 februari 2010

En wat zegt het volk?

Eerste asielzoekers ingetrokken in het appartement van de koning, titelen de kranten na een Belga-bericht gevoed door de PR afdeling van het koningshuis.
Is het wel echt persoonlijk bezit van de koning?
Zouden de Afghanen om wie het gaat niet beter in hun land gebleven zijn om hun land te veranderen in plaats van het onze? Zelfs al betaalt de koning het uit zijn eigen zak, dan nog komt het uit onze zak.
Was er geen plaats in leegstaande kazernes, kloosters, en scholen die goed genoeg waren en zijn voor ons eigen volk? De kloosters staan leeg, alles is voorhand, tot grootkeukens , kamers en refters toe. Waarom hebben de barmhartige Samaritanen ze nog niet opengesteld?
Volgens Burgemeester Petit (PS) van de woonplaats zijn de aanpassingwerken door de gemeente en de Koninklijke Schenking betaald, niet door de koning, en dus kan men veronderstellen dat het een meerwaarde heeft die wij de ONDERdanen hebben betaald. De gebouwen waren behoorlijk afgeleefd zij een buurman, en dat er veel werk aan de winkel was, ontkent Petit niet.
Komen de koninklijke schenking en de gemeente ook gratis jullie appartement opknappen?
De koning zal zijn huur wel ontvangen via de OCMW of Fedasil, wees maar gerust.
Nog een paar tips voor de koning: zijn yacht ter beschikking stellen van migranten, dan hoeven ze hun leven niet meer te wagen in gammele bootjes, en er staat daar in Ciergnon nog een kasteel leeg??
Het lijkt gul van de koning, maar als goed katholiek zou hij pas leven naar de leer van zijn heer, wanneer hij zijn hele bezit zou wegschenken en even arm zou worden als de armste onder de armen. Maar dat sprookje, lieve kijkbuiskinderen zal altijd een sprookje blijven.

Enkele reacties op het verschijnen van dit nieuws in de kranten:
- "Ik dacht dat hij de Koning der Belgen is,dat blijkt dus verkeerd."
- "Wat zeggen onze militairen in Afghanistan daarover? Heeft onze Koning de gevolgen van
dergelijk maatregel wel goed ingeschat? En als het om deserteurs van de Afghaanse
leger gaat, zal hij dan ook belgische deserteurs die niet naar Afghanistan willen, opvangen? "
- ".... gaat ie plaats genoeg hebben voor de rest die gaat volgen?"
- "Hallo, ik kom uit Brabant en wens asiel aan te vragen in West-Vlaanderen, heeft er nog
iemand een appartementje gratis ter beschikking staan..."
- " Foute titel. Koning geeft hier zelf niks uit 'eigen zak'. Die kritische noot ontbreekt in het
artikel en in de kop. "
-" Is 'Tien miljoen Belgen geven Afghaans gezin onderdak in Ciergnon' ipv 'Koning geeft...' niets
juister? En hopelijk is het niet gemeubeld met meubels uit het Koninklijk Paleis van
Antwerpen
-" Verlangen we naar de derde wereldoorlog?? Ja, ja,.het is ook zolang geleden.
- "Een voorbeeld gegeven door Monica Deconick (ocmw antwerpen) op kanaal Z. Een man
slaagt er in zijn dop in orde te krijgen, en laat onmiddellijk zijn zeven kinderen overkomen. Of
dat dan ook zijn eigen kinderen zijn, weet men zelfs niet"
- "En hoeveel "echte" Belgen leven nog ZONDER badkamer? En heeft iedereen in Afghanistan
een badkamer?"
- "Alé binnenkort kunnen ook deze ons belastingsgeld naar het thuisland beginnen sturen."
- " Dit heeft niets te maken met 'gulheid' maar heeft alles te maken met 'eigenbelang' en het
'ophemelen van het eigen imago',
- " Waarom vroegen ze geen asiel in Saoudi-Arabie of Iran?"
- " Wanneer gaan we hier nu eens allemaal samen een einde aan maken? Tip: op één van de
zuilenpartijen stemmen is daarvoor geen optie."
- " Wanneer zijn het nog eens verkiezingen ?"
- "LEVE DE REPUBLIEK. "

Bij sommige kranten was er nog geen enkele reactie binnengekomen. Hoe zou dat toch komen?

Het blijkt een Afghaanse familie met twee kindjes te zijn. Het zullen alleszins wel goed gescreende asielzoekers zijn. Niet van het type dat het appartement vervuild, de deuren opstookt en schapen slacht in het bad.Water een vod en zeep kosten geen geld, doch van een groot percentage kan men honderden jaren een realityreeks met Tante Kaat vullen. Je kunt het vaak al zien aan de ruiten, de gordijnen, het voetpad voor de deur, en de deur zelf. Hebben ze dan allemaal een drukke baan zodat ze geen tijd hebben om te poetsen? Je zal maar eigenaar zijn en zelf geen keuze meer mogen maken wie er in je huis of appartement mag intrekken. Straks worden ook asielzoekers positief gediscrimineerd inzake bewoning,. Fout! het is eigenlijk al zo, want de werkende Vlamingen krijgen geen geld of hulp bij het zoeken naar of betalen van mijn huisvesting.
Daaag spaargeld!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

ROYALTY - Leopold II - "Ketens der hebzucht"

Dit kunstwerk "ketens der hebzucht",wil getuigen van een symbolische teruggave van alle door Belgen onterechte gestolen rijkdom en vermoorde levens in Kongo. Het is tevens eens aanklacht tegen de monarchie en Belgische staat, 2010 hoog tijd voor België om haar historische verantwoordelijkheid te erkennen met excuses gewenst.
De monarchie en haar kolonialen, allemaal weten zij dat ze bepaalde zaken beter niet hadden begaan: de vele slagen met de chicotte, het afhakken van handen der onwillige slaven, hun grote openheid voor de zwarte vernedering. Een blank ras, de brute macht, de vele doden, de geile blikken gericht op bloedgeld en rijkdom waarop zij verliefd waren.
Congo!!!, hun nostalische herinnering aan een kolonie waarop België zo fier is en grotendeels haar huidige bestaansvorm aan te danken heeft.
Zonder Congo, de vele doden en het vele leed der congolese bevolking had België al lang opgehouden te bestaan.
Wij spreken hier over een ZWARTE HOLOCAUST met 10 miljoen doden kortom één van de belangrijkste misdaden in de geschiedenis van de mensheid. Over het monster zelf, de" zwarte prins" die zijn eigen land het onbeduidende koninkrijk België diep minachtte zijn dochters verstootte en wiens hebzucht geen grenzen kende. Alle paleizen die hij bouwde, een groot deel van het monumentale Brussel dat we nu kennen en zijn plannen voor een oprijlaan van Laken naar zijn pompeuze badstad Oostende, het bouwen van Franse kastelen om zijn hoertjes in onder te brengen. Dat alles op de rug van miljoenen rubberslaven die als kannonenvlees figureerden in deze zwarte holocaust van Congo. De Belgische regering was en is zijn medeplichtige,
Na de canvas-collectie wil ik dit kunstwerk overhandigen aan de Republiek Congo en zal dan ook vragen dat onze Koning Alberthet meeneemt n.a.v. zijn bezoek aan Congo bij de feestelijkheden rond de 50 jarige onafhanklijkheid. Laat dit kunstwerk een spiegelbeeld zijn voor president Kabila die moet stoppen met zijn bevolking te verkrachten en te vermoorden. Succes verder toegewenst aan alle kunstenaars. (Bron: Enca Caen)
Kunstwerk te bezichtigen op http://www.canvascollectie.bedoorklikken op "ketens der hebzucht".

Met vriendelijke groeten Enca Caen,
Ambassadeur vredesgemeente Merelbeke.

A. Griffon zei

Ik wil hier toch wel een en ander corrigeren. Het cijfer van 10 miljoen slachtoffers is onjuist, een flagrante leugen gelanceerd door activisten met de bedoeling de wereldopinie erger te kunnen schokken dan met een fractie daarvan. In 1960 had Congo slechts een bevolking van 15,5 miljoen (in 2010 61 miljoen)Omtrent de eeuwwisseling had Congo een bevolking die veel lager lag zelfs lager dan het aantal doden dat u aanhaalt. Niemand kende en kent het bevolkingsaantal va toen, en alles is gebaseerd op gissingen en doelbewuste dramatiseringen, wat de zaak op zich niet minder erg maakt en de verantwoordelijken niet minder schuldig.
Het aantal belgen dat er verbleef was was relatief klein; enkele duizenden. Dat zou het aantal doden per belg op honderden en duizenden brengen, wat onmogelijk is zonder duidelijk vastgelegd en geobserveerd te zijn, zelfs toen. Extrapolaties van een aantal bekende executies of mishandelingen zijn in staat om zelfs nonsens te bewijzen en hoe hoger de cijfers hoe meer aandacht men wou ontlokken. Natuurlijk vielen er daar doden, heel veel zelfs. Ik wil en zal dit niet ontkennen noch het leed minimaliseren, maar ook in Europa vielen in de 19de e begin 20ste eeuw vele doden en in Congo kwamen ook vele belgen om het leven door ongevallen, ziekten, door menseneters, de simba's, de paramilitaire groepen, de stammenconflicten... .
Wereldoorlog 1 was een oorlog voor de hoge adellijke belangen, niet die van de gewone mensen die niets gaven om de een vermoorde kroonprins in Sarajevo.Wreedheden waren (en zijn) een verschijnsel over heel de aardbol, en wij in Vlaanderen hebben daar in de voorbije 20 eeuwen ruim ons deel van gehad, en dan bedoel ik de gewone mensen voor wie het worst kon wezen wie er in Afrika woonde, als ze al wisten dat er zo'n continent bestond. De gewone mensen van toen en nu de collectieve schuld aanpraten van wat er in het verleden gebeurde is laag bij de grond. U heeft dit onderwerp aangegrepen en nog verder gedramatiseerd en opgeklopt om uw kunstwerk in de kijker te plaatsen en op de kap van gemanipuleerde geschiedenis geld te verdienen. De waarde van uw kunst opkrikken door iedereen hier een schuldgevoel te bezorgen voor alles wat er fout liep in de wereld is laakbaar en degoutant. Het feit dat uw mijn bondgenoot bent tegen een monarchie maakt mij niet tot uw vriend of bewonderaar. In mijn ogen bent u een op geld en roem beluste aandachtshoer. Dit deel van de wereld had al eeuwen een beschaving, een zekere welvaart die men in Congo nooit had. Het al of niet ontdekken of bestaan van Congo had dat niet veranderd.
Ook nu zitten ze daar met hun gat op een koper- of coltanberg waarmee ze zelf, nog steeds niets kunnen aanvangen, in tegenstelling tot de Chinezen die van aanpakken weten.In plaats van met de Congolese miserie en na-ijver uw boterham te verdienen zou u misschien ginder uit wroeging een onderneming kunnen starten, in koperdraad bijvoorbeeld.
Ik vermoed echter dat u zult verkiezen hier te blijven om verder subsidies te slurpen en zoals ngo's teren op geïnduceerde schuldgevoelens.