Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 februari 2010

We have a president!

Iemand bezorgde mij een cartoon die hij had geknipt uit een gratis advertentiekrantje.
Ik weet de naam van dat krantje niet, evenmin ken ik de cartoonist wiens naam ik op de cartoon  niet kan ontcijferen.
Ik heb hem dus ook geen toestemming kunnen vragen voor de publicatie op mijn Blog, en zou ik zijn naam kunnen lezen, dan staat hij vast niet onder zijn pseudoniem in het telefoonboek.
Zeker is alvast dat hij er zo over denkt als ik, want anders tekende hij deze cartoon niet.
Ik dacht: laat ik deze man eens een beetje beroemder maken en zijn werkje op mijn blog plaatsen met een dankuwel.
P.S. (niet de partij) kan de cartoonist er geen tekenen van Van Rompuy als kleffe dweil? Of is dat te plat en onmogelijk te tekenen?

Geen opmerkingen: