Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 juni 2007

Onkelinx boycot frauderapport

Waar zit die kruising tussen een mossel en een blauw konijn om die boycot ongedaan te maken?
Waar zitten al die politici met hun grote bek om Onckelinckx te verplichten dit rapport vrij te geven? Waar zitten al die politieke en "onderzoeksjournalisten",als er nog zijn, met ballen aan hun lijf, om te staan roepen en schreeuwen?
Wij burgers hebben het recht op de hele waarheid en niets dan de waarheid. En voor Laurette speciaal in het Frans:" L'état c'est nous !"
Ik hoop dat er minstens bij justitie mensen werken die, loyaal aan het volk dat zij dienen, dit bevel straal naast zich neerleggen en het dossier toch vrijgeven, en die weten dat wij, en vooral Vlaanderen het recht hebben om snel, juist en volledig te worden ingelicht.
Ik zit te wachten op de eerste Vlaamse krant met lef die het publiceert, en dit belangrijker nieuws vindt dan de perikelen van Paris Hilton of het schaap met zes poten in Bachten de Kuppe.
Lafaards hebben we genoeg in dit land, maar waar zitten de helden?

20 juni 2007

De oplossing is nochtans eenvoudig

Ze is zelfs aangereikt door de RTBF. Gedaan dus met die oeverloze koehandel, make believe en kiezersbedrog bij regeringsonderhandelingen.
Het Vlaamse Parlement kan éénzijdig de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen, waarna een administratieve en boekhoudkundige scheiding volgt te vergelijken met Tsjechië en Slovenië of de onafhankelijkheid van Montenegro.
In voorkomend geval kan de hulp ingeroepen worden van de EU, en worden wij van regio tot staat. Meteen hebben we dan heel wat minder parasieten in onze pels, en veel minder ministers, politici, adel ....
Brussel dat al lang niet echt meer Vlaams is, ook niet Waals, maar steeds meer en meer allochtoon, kunnen we aan de Eu afstaan als hoofdstad, waarvan de burgemeester verkozen wordt bij de Europese verkiezingen uit EU kandidaten. De randgemeenten worden dan uitgenodigd via referendum te kiezen of ze bij Vlaanderen of Wallonië willen horen; en wees maar gerust dat de mogelijkheid bestaat dat ze voor het geld Vlaanderen zullen verkiezen.
Natuurlijk kennen we heel wat belangengroepen die dat willen tegenhouden, maar de burger, die zou er alleszins beter van worden.
Vlaanderen Vrij!

Ik kreeg op het Nieuwsblad volgende reactie op bovenstaande post, en natuurlijk vroeg dit om een gepast antwoord, dat u erna kunt lezen:

knettergek
Met zulke uitspraken die kant nog wal raken en al te simplistisch zijn moet je wel knettergek zijn. Enkel een krachtig Belgie geeft ons land welvaart.
john van buyten


Knettergek is een verwijt, geen argument
Een simpele oplossing valt te verkiezen boven een complexe, en op termijn onhoudbare en belachelijke situaties. Waarom moet alles zo complex zijn trouwens? om de advocaten en politiekers te voederen die wat schijngevechten leveren en hun zakken vullen.
Waarom Vlaanderen er beter van wordt :
Er zijn vooreerst de transfers die wegvallen daarmee kunnen de belastingen en de bedrijfslasten verlaagd worden waardoor de consumptie stijgt en de economie groeit. Dit alleen al genereert opnieuw inkomsten via,weliswaar lagere, belastingen en BTW.
We hebben geen koningshuis meer, dat krijgen de Walen cadeau als ze dat graag hebben. We hoeven enkel ons Vlaamse parlement, ministers en kabinetten te onderhouden. Provinciebesturen en gouverneurs worden overbodig ( zijn ze nu al).Dus voor Vlaanderen komen die kosten te vervallen en daarmee kan kunnen de pensioenen en lage inkomens verhoogd worden. Door Vlaanderen enkel nog te laten meewerken aan een Europese legereenheid vervallen heel wat kosten, en vliegt er geen clown meer rond met de helicopter. Zo Wallonië graag haar grenzen openzet voor de Belgische illegalen en asielzoekers, dan houden wij dat niet tegen, want hierdoor daalt dan ook de criminaliteit en het zwartwerk dat in de beurzen van de burger snijdt. Door de lagere (helaas niet onbestaande)Vlaamse corruptiegraad vloeit er veel minder belastinggeld in de zakken van politici en rode partijkassen. Autonome hervorming van justitie en de vereenvoudiging van de wetgeving, kortere procedures in begrijpbare taal.
Als ik nog wat nadenk dan vind ik nog wel een berg argumenten.
Terug naar eenvoud van bestuur, glasnost en perestrojka. Het kan nu allemaal vredevol en in verstandhouding gebeuren, maar gebeuren zal het beslist want dat gaan ze nooit tegenhouden. Wanneer men nog verder knoeit en wanneer men onafhankelijkheid nog langer tegenhoudt des te groter wordt de kans dat het een vechtscheiding wordt of erger.
En U, heeft U argumenten? Of bent U diegene die knettergek is want blijft betalen?
Het is natuurlijk ook nog mogelijk dat u tot die genen behoort die er rechtstreeks of onrechtstreeks hun zakken mee kunnen vullen? Het is toch niet lauter uit sentimentele overwegingen en het geloof in een operettenpastiche zeker?
Vlaanderen wordt vrij, dat weet ik zeker.

13 juni 2007

SPA moet minstens 100.000 € per persoon ontslagvergoeding betalen !!

Analoog aan wat ze bij VW en Opel eisen vind ik dat de vakbonden en personeelsleden van de SPA nu ook minstens 100.000 € ontslagvergoeding moeten krijgen.
Desnoods moeten ze de hele SPA maar platleggen, want dat mogen ze niet weigeren!
De SPA gaat zijn eigen personeel toch niet slechter behandelen dan wat ze eisen van andere bedrijven zeker? Laat ze nu maar eens bewijzen hoe sociaal ze wel zijn, want het is al te gemakkelijk een grote bek op te zetten als een ander moet afdokken. !! Even rekenen 300 x 100.000€ =30 miljoen €.
Ik hoor ze al roepen: We gaan ervoor!


Op mijn post in het Nieuwsblad volgde spoedig een reactie van Vercoutere Denise die ik een pertinente en mooie aanvulling vind op wat ik schreef. Ik kon niet , nalaten deze meteen te plakken aan mijn schrijfsel voor hen die willen lezen.

Het ABVV zal zijn handen vol hebben met de 300 afvloeiingen bij de SP.A. De helft van deze mensen zijn gedetacheerde ambtenaren. Ik stel mij hier toch vragen bij deze ontslagen. 150 van de 300 keren dus terug als ambtenaar naar hun vroegere dienst, waar ze vastbenoemd waren. Werden deze mensen tijdens hun afwezigheid vervangen door tijdelijken ? Dan verhoogd de werkloosheid met 150 man, want deze mensen zullen afgedankt worden. Werden de gedetacheerden destijds niet vervangen? Wie deed dan hun werk tijdens hun afwezigheid ? Straffer nog : wat gaan ze verrichten als ze terugkeren ? Zijn ze daar niet overbodig ? Paars zegt toch dat er teveel ambtenaren zijn ? Normaal gezien waren die 150 allemaal politieke benoemingen. Misschien worden ze nu ook nog gepromoveerd voor bewezen diensten aan de regerende SP.A .

Nog enkele ernstige bedenkingen bij dit alles:

Wat wordt hun opdracht eens terug ondergedoken in het staatsapparaat? Het saboteren van een rechtse regering, zeker als dit er een zou zijn met een partij als het Vlaams Belang of de Lijst De Decker? Op zijn minst terug beginnen met het pad te effenen voor de volgende verkiezingen.
Daarom hebben de machtspartijen nooit afstand genomen van de politieke benoemingen
Dit betekend wel dat ze zelf het gevaar gecreeerd hebben dat bij een echte machtswissel, of een minirevolutie naar een onafhankelijk Vlaanderen gepaard zal moeten gaan met een grote kuis.
De geschiedenis leert ons dat dit steeds diende te gebeuren wilde de nieuwe machthebbers slagen in hun opzet en doelstellingen, en niet verzanden in immobilisme.
De CD&V ( vroegere CVP) weten al lang hoe belangrijk het is de mensen te vormen en indoctrineren via het onderwijs, de klinieken en bejaardentehuizen, de jeugdbewegingen, de vakbonden en mutualiteiten, tot in vakantie en vrijetijdsbesteding toe.

Een nieuwe wending komt er pas wanneer al deze machts- en invloedsinstrumenten worden ontmanteld, en de politisering van de overheid wordt ongedaan gemaakt.

Een CEO gaat zijn taak niet aanvatte terwijl ook de oude CEO nog rondloopt en aan een come back werkt.


12 juni 2007

Fata Morgana, kitsch for big kids.

Allen samen de korte scoutsbroek aan en spelen.
Vreselijk kinderachtig programma om de asociale benoemde Vlaming wat herop te voeden tot een politiek correcte multiculturele in de-voor goede-doelen-in-portomonee-tastende mens.
Die betuttelende goedkope programma's van kunstmatige wij-zijn-vrolijk-en-goed-bezig daar wordt ik misselijk van.
Het is alsof maatschappelijk werkers en speltherapeuten een nieuwe doelgroep zoeken en de mensen behandelen als in een kinderdagverblijf of in de bezigheidstherapie voor demente bejaarden.
Van die figuren die tot ver voorbij hun 25ste nog steeds het kind uithangen en voor de rest van hun leven de jeugdbewegingsleider spelen.
Nu zit er al zo’n figuur in de politiek bij de CD&V.
Doet me allemaal denken aan de sketch van Urbanus, waarbij iedereen goed weet dat zij de mannen niet zijn die de gaaas doen branden, maar wel de vrouwen (en in het geval van Verhoeven de mannen) ambeteren.

10 juni 2007

Groen wil spuitwater, frisdrank en bier afschaffen

Want daarin zit te veel CO2 en dat zorgt voor de opwarming van de aarde.
Bruno Tobback, huisvrouw Guidone en Verhofstadt zijn het daar volmondig mee eens. Leterme, die weet het nog niet.
Dat de grote schuldige van de opwarming de veel te grote en steeds snellere groei van de wereldbevolking is, daar zijn ze nog niet opgekomen.
Dat daarom de productie drastisch en steeds maar moet blijven stijgen om iedereen zelfs maar van eten te voorzien, dat hebben ze nog niet verkondigd. Voeg daarbij dat dan nog andere behoeften moeten worden ingevuld, want ook miljarden chinezen, Indiërs, Afrikanen willen graag met een auto rijden en barbecueën en reizen. De ecologische ramp is dat tegelijk met de explosie van de wereldbevolking de welvaart en consumptie worden verspreid over heel de aardbol en tot een wereldprobleem worden, en dat zich in gindse landen nog erger zal manifesteren dan hier, in hun drang om ons bij te benen.
Politici kijken dus naast de oorzaak en zien enkel heil in groei, terwijl die al te groot is en er eigenlijk sterk zou moeten worden afgebouwd.
Het aanvankelijke voorbeeld van China om slechts één kind per gezin toe te laten vinden ze een schandalig idee, en het staat dan ook danig onder druk om te worden afgeschaft.
Ook hier in België denkt men er aan problemen als vergrijzing aan te pakken door de bevolking te laten stijgen door meer kinderen aan te moedigen. Als dat niet lukt, houdt men ons een beeld van immigratie voor als oplossing.
Maar dat zijn geen oplossingen, dat zijn systemen die de huidige evolutie alleen nog maar versnellen.
Voeg daarbij de steeds toenemende levensduur van de mens, dan zie je de ramp zo op ons afkomen.
Denk eens na hoe ons land er zou uitzien met maar 4 of 5 miljoen mensen, of minder nog?
Zeg niet dat dit niet kan want in 1830 had België minder dan 4 miljoen inwoners meen ik mij te herinneren uit mijn schooltijd. En ook nu nog heeft een uitgestrekt land als Noorwegen er maar een goede 4,5 miljoen.
13 inwoners per vierkante kilometer kan ook in plaats van 350/km2. Zalig, om buren te hebben niet niet steeds bijna op uw schoot zitten. Want samenlevingsproblemen ontstaan vooral door bevolkingsdichtheidl en noodzaken een politiestaat als van een mierenkolonie.
Immigratie stoppen is ook om die reden een zeer goed idee, en in plaats van asielzoekers en migranten hier te helpen moet men dat doen in hun land van oorsprong, te beginnen met drastische geboortebeperking. Zoniet blijft het dweilen met de kraan open tot zij en uiteindelijk wij verzuipen. Alleen zo kan men duurzaam deze arme volken helpen naar een beter leven.
Wat moet er voor de plaag, die de mensen nu zijn voor deze planeet, niet wijken? De natuur met flora en fauna, behalve die dingen die we kunnen eten of verbranden?
Die boodschap is nog moeilijker te verkondigen dan de gebakken of opgewarmde lucht van Dua, Tobback, Verhofstadt, Al Gore en de Guidoni's.

De groene linkse gewelddadige betogers in Heiligendamm zitten hopelijk vast!

Daardoor zijn ze niet tijdig terug in België om te gaan stemmen.
Geen trein die deze vandalen nog meeneemt.
Geen autostopper die nog wordt meegenomen door een automobilist, want als ze tegen het verkeer zijn dan gaan ze maar te voet.Hopelijk worden ze eerst verplicht de tonnen afval die ze daar hebben laten rondslingeren terug op te ruimen, en worden de gekliste vernielers gedwongen hun vernielingen te herstellen en de schade te vergoeden.
Inmiddels is daar een nieuw milieuprobleem ontstaan. Door al de coke die daar is gesnoven, en al de wiet die daar is gerookt is de lucht nu danig bezoedeld en is er een smogalarm afgekondigd.Door die invloed heerst daar nu een andere soort gekke koeienziekte.Ook moeten bewoners goed opletten op de plaats waar de tentjes stonden. Door de grote hoeveelheid achtergelaten gebruikte condooms riskeren ze uit te schuiven en een been te breken.

Er werd door Duitsland meegedeeld dat de gigantische kosten voor de beveiliging en de kosten van het troep ruimen en het herstellen van de vernielingen en het verplegen van de gewonden zo groot zijn dat men daarmee heel Darfour had kunnen helpen, of voor altijd de gorilla's of de walvissen hadden kunnen redden.De anarchisten hebben er anders over beslist. Ze vinden ook dat ze dat mogen. Het zijn immers agressie en vernielingen en pollutie voor het goede doel... hun goede doelVoor dit doel trekken ze poluerend en reizend met een vernielend spoor naar elk oord op de planeeet om hun favoriete sport te beleven. Dit soort zichzelf democratisch noemend volkje halen hun gelijk niet in het stemhokje maar op de barricades van hun eigen linkse revolutie. En daarvoor mogen wel wat politieagenten in de vernieling worden geslagen.
Zouden ze ook zo'n grote bek hebben in Cuba of Noord Korea bij hun grote vrienden?

09 juni 2007

Waarom Onckelinckx & Dupont de dubbele nationaliteit voor Belgen invoerden.

Omdat er steeds meer stemmen ontstonden om de dubbele nationaliteit voor immigranten/allochtonen/nieuwe Belgen af te schaffen.
Dit zou betekenen dat deze opnieuw voor de keuze zouden worden gesteld om de Belgische nationaliteit te behouden of terug te keren naar hun oorspronkelijke nationaliteit. Welke keuze zouden het merendeel dan maken? Precies!! (Ook Onckelinckx zelf en haar familie hebben via haar semi allochtone roots en banden met haar allochtone ex man belangen in deze. )
Dit zou voor de linkse maffia betekenen dat ze een groot deel van hun kiespubliek terug zouden kwijtspelen, en dat zelfs een groot aantal verkozenen hun mandaat zouden moeten afstaan en allochtone ambtenaren hun job zouden inleveren.
Bij afschaffing van de dubbele nationaliteit zouden ook ineens veel meer allochtonen hun gevangenisstraf dan kunnen gaan uitzitten in hun geliefde vaderland.
Het zou voor de allochtonen ook moeilijker of niet meer mogelijk zijn om in het land van oorsprong geld te gaan parkeren, of huizen te bouwen, of zaken te doen zonder dat die landen zouden moeten en kunnen samenwerken met de Belgische fiscus en gerecht.
Immers zijn er nauwelijks Belgen die een buitenverblijf hebben in Marokko of Turkije, want onder andere voor die landen zijn alle vroegere landgenoten met dubbele nationaliteit geen Belgen maar Marokkanen of Turken.
Deze toestanden bestaan massaal, zelfs terwijl men hier nog steun trekt , of men zich hier als kansarm voordoet ook.
De echte Belgen, de “domoren” met slechts één identiteit, die moeten hun buitenverblijf, hun rekeningen en hun zaakjes in het buitenland aangeven, en betalen belastingen, want op medewerking van een ander vaderland kunnen ze niet rekenen, maar op de fiscale recherche wel.
Terwijl men in België slechts één vrouw mag hebben, kunnen allochtonen met dubbele nationaliteit er in hun land van oorsprong een harem op nahouden.
Handig als ze hun kinderen eens willen heropvoeden of ze wat moeten knoeien met identiteiten of personen ten laste..
Terecht stellen enkele kritische intellectuelen, journalisten, en progressieve geesten nu dat men zich vragen kan stellen over de loyauteit van de nieuwe burgers. Hoe zouden in een hypothetisch geval de islamitische leden van het leger, politie en overheid reageren in geval van crisis, oorlog of interventie, tegen andere islamieten of landgenoten?
Wie waakt er over onze gevoelige informatie, onze strategische belangen, onze staatsveiligheid wanneer de infiltratie overal heeft plaatsgevonden? Is dit nog mogelijk, want het is moeilijk herkenbaar? Zelfs de USA met haar gigantisch apparaat slaagt daar niet in, laat staan een lachwekkende staatsveiligheid van een landje als het de onze.
En hoe zit dat met Cyprus, Deel van de Eu, nog steeds bezet door Turkije en eigenlijk nog is staat van oorlog?
En met de relatie vrouwelijke officieren tov allochtone soldaten? Kunnen zij daarvan bevelen ontvangen en er respect voor opbrengen.?
En wat met de inval van Turkije in Iraaks Koerdistan? Hoe gaat dit escaleren en evolueren tegen onze wil, want ook hier worden nog regelmatig kleine oorlogjes uitgevochten tussen Turken en Koerden?
Met de erkenning van de genocide op Armeniërs, die onder druk van de Turkse kiezers reeds door onze kandidaat premiers wordt verloochend?
En hoe zit het met de bezetting van de Spaanse Sahara door Marokko? Kunnen we daar onder druk van de Marokkanen ook onze mond niet meer over open doen?
Wat met de dubbele belastingverdragen? Zulke verdragen stellen dat men mag kiezen waar men belastingen betaalt en men mag opteren voor de laagst belaste. Een Belg met slechts één nationaliteit betaalt hier belastingen.
Wat met erfenisrecht dat niet overal hetzelfde is? Hierdoor kan men nog steeds et Belgische en Europese systeem omzeilen en zo volgens Islamregels vrouwen benadelen.
Wat met uitleveringsverdragen? Die landen leveren meestal hun onderdanen niet uit, of verlenen geen medewerking, en ze worden enkel gestraft voor misdrijven in hun land begaan.
Marokkanen die zogezegd hun nationaliteit nooit kwijtraken zouden ook nooit Belg mogen kunnen worden tot de Marokkaanse wet is aangepast, Turken die Belg worden zouden nooit meer in het Turkse leger mogen dienen, want beide zijn dit geslepen en verraderlijke manieren om invloed in Europa en in België op te bouwen. Dit, alsook de verschillende uitspraken van “nieuwe Belgen” en allochtone politici als Ergun Top van de CD&V, bewijzen trouwens dat de vraag van loyauteit terecht kan gesteld worden, en dat we hiermee nooit akkoord mogen gaan.
Met dubbele nationaliteit blijft men nog altijd een beroep kunnen doen op bvb de sharia van het land van herkomst. Daar bepalen vaders wat er met hun dochters gebeurt, sexuele verminking incluis;
Met hun voordeelstatuut als buitenlander hoeven ze ook niet over de Belgische beroepskwalificaties te beschikken om bvb een exotisch restaurant te starten, want zij ressorteren onder buitenlandse zaken en hoeven geen kok te zijn laat staan een bewijs van bedrijfskunde te leveren.
Hoe functioneert dan de diplomatie met dubbele nationaliteiten?
Een Congolees bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking?
Een Turk voor defensie?
Een Marokkaan voor migratie?
Een Iraniër bevoegd voor emancipatie?
Een Chinees op wetenschapsbeleid?
Een Arabier op energie?
Een fundamentalistische Afgaan op justitie?
Een Nigeriaan op financiën?
Een Colombiaan op drugspreventiebeleid
Enz….
Nee, Belgen hebben geen nood aan een dubbele nationaliteit, en zijn geen vragende partij. Belgen zijn voorlopig nog tevreden met hun Nationaliteit of beter gezegd toekomstige Vlaamse Nationaliteit, want dat is niet tegen te houden.
De Belgen die hier vertrokken zijn hebben zich volledig geassimileerd in het nieuwe land en hebben reeds de Belgische nationaliteit bewust afgestaan.
Voor anderen, die het hier kotsbeu waren, kan die Belgische identiteitskaart trouwens gestolen worden. Meest waarschijnlijk is dat een aantal die Belgische nationaliteit willen terug hebben of behouden om later te kunnen terugvallen op ons sociaal en medisch vangnet. Zo ken ik een Belgische die na tientallen jaren verblijf in de USA is teruggekomen om zich hier goedkoper medisch te laten behandelen.
Hoe reageerden Vlaanderen en de politici op dit nieuwe Koninklijk besluit voor de dubbele nationaliteit ? Ze hebben het onlangs inderhaast goedgekeurd in het parlement, een weekje voor de verkiezingen. Onze parlementsleden en regering lieten zich snel weer rollen door de PS en Onckelinckx!
Men heeft dit doorgevoerd nog voor hierover een publiek, politiek en maatschappelijk debat kon ontstaat.
De consequenties zullen op termijn belangrijk zijn, dat zet ik op papier.
Aan mijn loyauteit twijfel ik niet. Ik hoef dus geen tweede nationaliteit, al ruil ik de Belgische graag morgen in voor de Vlaamse.
Om wat hier vooraf gaat: afschaffen dus die tweede nationaliteit, dit KB is trouwens niet wettig op vele vlakken aangezien ze een echte wet vernietigt (wat een KB niet mag) Ze is bovendien niet voor iedereen toepasbaar., en nadelig en discriminatoir voor de Belgen EN de Vlamingen.
Ik hoop dat de enige Vlaamse partij die dit kan ongedaan maken aanstaande zondag massaal wint, maar ook van andere strekkingen moet men eens goed nadenken wat men heeft aangericht en accepteert