Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 juni 2010

Mijn grondwet geschonden, mijn mond gesnoerd.

Ik trachtte nog eens een commentaar te plaatsen op een artikel in de vandaag.be website, maar deze werd nu permanent geblokkeerd zo blijkt uit een automatische antwoord. Er wordt zelfs gedreigd met klachtneerlegging zo ik een account zou aanmaken onder een andere naam. Wat zou die klacht inhouden, wie zijn die bevoegde instanties? Het cgkr? Wat zouden de strafmaat of sancties kunnen zijn? Misschien kunnnen we toch gewoon doorgaan? Er is immers heel wat tuig die ongestraft zware feiten plegen, zelfs de grondwet aan hun laars lappen.


Graag advies?
"
Opgelet uw account werd geblokkeerd.Uw account op Vandaag.be werd permanent geblokkeerd omdat u meermaals een ongepaste reactie plaatste op onze website. Graag wijzen wij u ook op het feit dat het aanmaken van een nieuwe account om de blokkering te omzeilen gezien wordt als misbruik en wij overgaan tot het nemen van verdere maatregelen, waaronder klachtneerlegging bij de bevoegde instanties. "

Een bloemlezing van mijn laatste reacties in Vandaag.be
Vooral die op jongeman van brug geworpen blijken bij hun de stoppen hebben doen doorslaan. ( of was het de laatste ivm de Nationale Loterij?):

Nationale Loterij betaalt winaars drie keer uit

Dat doet de Lotto ook aan het het spionnencentrum van Youssouf De Witte en het CGKR, al jaren. Vandaar dat ze heel Vlaanderen de mond kunnen snoeren in opdracht van het regime. Na de verkiezingen 13/6 afschaffen. Nu daartoe al vragen/ eisen stellen aan de politici en partijen!!!
11 juni om 09:08


Bedrijven vinden ook in crisis geen geschikte mensen
Dus die immigranten die onze economie zouden komen redden zijn de verkeerde keuze? Allez kom nu, ze kennen de koran bijna of helemaal vanbuiten en ze spreken Arabisch, Farsi, Tjetjeens of een andere wereldtaal. Dan kennen ze toch genoeg. Zijn die bedrijven racisten?


Gelukkig is er Groen! Maingain, Onckelinckx en Miquet om andere en betere immigranten te regulariseren en welkom te heten. Uit Ethiopie, Somalië, Soedan, Nigeria, .... dat zijn blanco bladen, die hun kennis kan helemaal op maat van de bedrijven worden ingevuld want we moeten er velen eerst nog leren lezen. Binnen 20, 30 jaar....
10 juni om 15:32


Frankrijk ziet adoptie Wallonië best zitten
Ik gun iedereen zijn onafhankelijkheid. We ruilen Wallonië met Frankrijk tegen 'ver'Frans' Vlaanderen( tot aan Stapel( Etaples), Montreuil, Bethune en Rijsel, Waterloo, Komen, Edingen, St Remy Geest.


Dit zou een logische staatsindeling zijn. Daarna misschien een confederatie met Nederland. Al de gedwongen verfranste Vlamingen (Al weten ze het zelf niet meer) kunnen en mogen dan terug de taal van hun voorouders spreken en schrijven zonder straf of taboe. Of willen jullie de staatsgrenzen behouden zoals monarchen en hoge adel dit voor ons beslisten in hun eigenbelang, niet in het onze?
10 juni om 14:11

Jongeman van brug geworpen
Criminaliteit stijgt niet, oh nee. Het heeft ook niets met allochtonen en immigratie te maken, oh nee. Het gerecht is niet te laks en de politie te traag, oh nee.


De Clerck, Onckelinckx en Milquet zeggen dat het wellicht om inheemse Zweden gaat, die hun enkelband niet zullen ontlopen als ze ooit gepakt zullen worden. Tenminste...als er enkelbanden zijn toch.
10 juni om 11:38

Jongeren terroriseren treinbestuurder met deodorant
Yep, het waren jongeren. De politie zoekt nog steeds. De Clerck waarschuwt dat er geen cellen zijn, en Groen vindt dat zulk kattekwaad toch niet moet gestraft worden. De Rechte van de Mens en het CGKR hebben al om een onderzoek gevraagd, niet naar het gedrag van de jongeren, maar naar dat van de treinbestuurder.


De nmbs, die tsjoekte voort, tenminste als er niet gestaakt wordt en ze geen sexspelletjes aan 't spelen zijn in het seinhuis.
10 juni om 11:51

"In 2010 zullen er 20.000 asielzoekers geregulariseerd worden"
Après lui et avec lui le déluge. Na hem en met hem de zondvloed.


Laat ons nu de Ark Vlaanderen bouwen.


10 juni om 14:17

Verwijdering van illegalen met een vijfde gedaald in drie jaar
Het staat in de kranten, het is dus welzeker nog veel erger!

Wie zal de prijs daartvan betalen?


Hou je van je kinderen, van de verworven rechten, van het sociale vangnet, je pensioen, je werk, je cultuur, je centen, je recht, je veiligheid, dan moet je 13 juni voor het Vlaams Belang gaan stemmen!


ER IS GEEN ALTERNATIEF !
08 juni om 03:58

Vlaamse partijen akkoord met minister voor Dierenwelzijn
En Maurice Simoens, wat is het standpunt van de SPA over religieus ritueel slachten, de illegale slachtingen die overal, vooral rond feesten, plaatsvinden en oogluikend worden toegestaan? Er worden zelfs hand en spandiensten geleverd door de kameraden. Ik dacht dat godsdienst opium voor het volk was?
07 juni om 14:02

3 miljoen lesbo's en homo's op Gay Parade in Sao Paulo
Dat is daar een echte HIV- bom vol decadentie. Moet dat echt er zo bijlopen. Bah!


enz...

08 juni 2010

Vlaamse enquête in Menen, maar niemand spreekt Nederlands

dinsdag 08 juni 2010 Auteur: Oscar De Winter en Koen Baumers MENEN -
Het Nieuwsblad http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=AP2R7C5C

 Voor ze de verkeersproblemen in Menen gaat aanpakken, wil de Vlaamse overheid de automobilisten in die West-Vlaamse stad zelf vragen wat er moet gebeuren.
Eén probleempje: de enquêteurs spreken allemaal Frans.

Ja zeg, dit maakt me echt boos!

Verwijdering van illegalen met 61 procent gedaald in drie jaar

Onder de voorbije regering is het aantal gedwongen verwijderingen van illegalen uit het land met 61 procent gedaald tot 3.443 in 2009. Het aantal asielaanvragen steeg dan weer met 55 procent tot 17.186. Dit jaar waren er al 7.168.

Het staat in de kranten, het is dus welzeker nog veel erger!
Wie zal de prijs daartvan betalen?
Hou je van je kinderen, van de verworven rechten, van het sociale vangnet, je pensioen, je werk, je cultuur, je centen, je recht, je veiligheid, dan moet je 13 juni voor het Vlaams Belang gaan stemmen!
ER IS GEEN ALTERNATIEF !

De stemmen van het volk, of indoctrinatie via het onderwijs in Vlaanderen

Wat vooraf ging
-------------------
Het boek ‘De stemmen van het volk’, van de hand van vier politicologen, doet enkele opmerkelijke vaststellingen over het stemgedrag van de Belgische kiezer. Zo blijken partijen als VB en LDD helemaal niet zoveel Vlaamsgezinde kiezers aan te trekken als ze zelf doen uitschijnen, en zou de afschaffing van de kiesplicht weinig veranderen aan het politieke landschap.

Het boek zou 25 € kosten?  HAhahaha!!!!

En het is uitgegeven door de VUB press?? ( dit is pas kwaliteit en wetenschappelijke kennis in huis halen beste VUB, Is het morgen vast onderdeel van de politieke indoctrinatie van de studenten, of zijn ze al geïndoctrineerd als ze toekomen?
Oh ja? Beide dus!)
Zie het volledige artikel  hier

Aan de schrijvers en zij die zich aangesproken voelen
-----------------------------------------------------------------

Beste politiek gekleurde politicologen, jullie enquêtes zijn helemaal niet wetenschappelijk objectief. Als de farmaceutische nijverheid en de FDA op dergelijke manier hun tests zouden doen vielen er bij elk nieuw medicijn duizenden doden en wemelde het van charlatans zoals van politicologen.

Proper blazoen is de eerste voorwaarde en het eerste waarvoor wij betalen
------------------------------------------------------------------------------------------
Ze verdedigen natuurlijk hun leerstoel en de regimefiguren waar ze hun benoeming aan te danken hebben en ze koesteren de partijkaart die ze op hun hart dragen.
Aangezien jullie wetenschappelijke objectiviteit, eerlijkheid en integriteit danig is aangetast, ware het beter dat elk onderzoek voortaan zou gebeuren door een buitenlands wetenschappelijk instituut of bureau dat onbevooroordeeld is en geen belangen heeft in dit land of de verkiezingsuitslag. Voor het blazoen van  universiteitsprofessoren en hun medewerkers  zou dit een goede zaak zijn, want op zijn minst zouden jullie dan geen partijdigheid moeten ontkennen of veinzen.

Informatie of indoctrinatie
--------------------------------
Welke zijn de enquêtevoorwaarden geweest? Op welke manier werden de enquêteurs geselecteerd, hoeveel en welke mensen werden geïnterviewed, hoeveel weigerden mee te werken, in hoeverre waren de vragen tendentieus? Gebeurde de enquête mondeling of schriftelijk, wie stelde de vragen op en welke vragen werden vermeden, wie beoordeelde de antwoorden, wie keek er op toe dat er geen antwoorden verdwenen of werden 'aangepast'? Waar werd geënquêteerd, op welk tijdstip, hoe was de geografische spreiding, de sociale mix, wat is de foutenmarge enz??
Krijgen wij domme mensen informatie of indoctrinatie?

Grondslagen van de financiering van hun leerstoel en hun angsten
-------------------------------------------------------------------------------
We weten dat het niet makkelijk zal zijn, zeker niet in tijden van crisis, om voldoende middelen te krijgen, zeker niet bij de VUB. Alternatieve of extra sponsoring zoals bij de exacte wetenschappen is er nauwelijks. Geen Pfizer, geen Bayer of  Microsoft. Het geld komt vooral, bijna uitsluitend van de staat via de overheid. En wie zegt overheid, zegt politici.
Geen wonder dus dat zij het niet exacte wetenschappelijke woord spreken van hun broodheer. Geen wonder dat ze zich zorgen maken over hun plaatsje wanneer het regime echt valt en de politieke kaarten zo zou komen te liggen dat diegenen die ze massaal bestreden plots de lakens en de centen zouden uitdelen.
Eigenlijk hebben jullie het tijdens de voorbije decennia zo bont gemaakt met de objectiviteit,  dat jullie wel vrezen dat een ander regime zich zelfs met de beste bedoelingen niet kan permiteren om jullie te handhaven in een zo belangrijke positie die jullie te vaak hebben misbruikt.
Daarom maakten jullie nu snel overuren om dit boek te schrijven, in de hoop de publiek opinie, de burger die het zat is, nog te manipuleren.
Ik begrijp dat de VUB die zich in Brussel bevindt, zich zorgen maakt.
Dat zou evenwel niet hoeven wanneer ze zich gedragen had als waar de eerste letter van hun naam voor staat. Het had nu zelfs hun grote voordeel kunnen zijn ware het niet dat ze hun Vlaamse grondslag jarenlang verloochenden tot eer en glorie van een onbestuurbaar gedrocht, een zelfbedienend en corrupt regime, een surrealistische monarchie en diverse loges.
Het is misschien nog niet te laat, tenzij jullie zich schamen Vlamingen te zijn en kunnen blijven aanzien dat wij welhaast nog het enige volk zijn dat niet onafhankelijk is, geen eigen staat heeft. Tenzij jullie wensen dat de verfransing die nochtans rondom jullie basis goed heeft ingegrepen verder gezet mag worden, ja zelfs geexporteerd, eerst naar Vlaams Brabant, dan naar de rest.

En de vele mensen die dachten dat universiteiten de bronnen van vernieuwing en denken waren, de kritische en rebelse maar correcte geesten huisvestte zijn na de zoveelste opvoering van 'de politicologen' terecht ontgoocheld.

Exacte versus niet exacte wetenschap
----------------------------------------------
En deze politicologen dat zijn dus diegenen die onze kinderen opleiden, in dit geval een eufemisme voor hersenspoelen, en die dus eigenlijk na 4 of 5 jaar een waardeloos diploma 'cadeau' doen.
Waarbij men natuurlijk alleen is  geslaagd als men denkt en schrijft zoals de professor.
Politicologie, zoals vele studierichtingen, is geen exact vak waar bewijzen en feiten moeten gelden, maar waar diegenen die het voor het zeggen hebben bepalen wat waar is en wat niet, en waar elk klein argument, zelfs persoonlijk gekleurd, elk ander kan doden. Het hangt er dus maar vanaf wiens boeken en theorieën worden gedoceerd. Of denken de wetenschappelijke studenten/adepten van Johan VandeLanotte hetzelfde als die van een andere professor elders in de wereld. Begint jullie vak eigenlijk niet meer en meer op godsdienst te lijken dan op wetenschap?
In de exacte wetenschappen is het beslist anders.

De revolutie begint nu, en is hoop ik al bezig
------------------------------------------------------------------
Ik pleit voor een numerus clausus in dat soort maakbare non-wetenschap, voor een meer objectivering van die vakken en zonder indoctrinering. De denkbeeldige hoofddoek van de professoren moet weg. Geen verspreiding van ideologie, doctrine en geloof via de kansel, geen stemadviezen.
Spoor  de jonge mensen aan exacte vakken te studeren, als chemie , fysica, biologie, ingenieur, wiskunde, dan kan Vlaanderen terug eens iets zinnig voortbrengen dat we kunnen exporteren.

Sta ik alleen?
---------------- 
Maar ja iets krom rechtlullen is al geaccepeteerd gefundenes fressen, en de duizenden producten die de vele universiteiten en gekleurde professoren hebben voortgebacht zullen mij nu wel tegenspreken en awoert roepen, want in hun waardigheid en waarde aangetast, doch zonder dat ze hierover rationeel hebben nagedacht.
Maar mijn stellingen hier staan objectief, aantoonbaar en overeind, meer nog, mijn woord is even veel waard en even grote wetenschap als dat van duizenden politicologen, en ik hoef zelfs niets te bewijzen
, ook al zou ik helemaal alleen staan.
Die laatste woorden na de komma, dat weet ik zeker, zijn maar een grapje. Als u begrijpt wat ik bedoel ;o)

Met vriendelijke groeten
Antoine Griffon
(PS :Is het diploma van mijn kinderen nu in gevaar?)

06 juni 2010

Waarom wilde hij niet stoppen in Borgerhout?

Pleger vluchtmisdrijf "wilde niet stoppen in Borgerhout"

staat er in de kranten
"
In Borgerhout heeft een automobilist vrijdagavond een jongetje van acht aangereden. De man pleegde nadien vluchtmisdrijf.
Volgens het parket van Antwerpen reed de man door omdat ie niet wilde stoppen in Borgerhout. Het incident deed zich voor aan het Groeningerplein.
De automobilist gaf zich nadien zelf aan bij de politie. Hij werd aangehouden. Zaterdag was ie weer op vrije voeten.
Het slachtoffertje verkeert niet in levensgevaar. "

Er staat in de kranten wel niet bij waarom die man niet in Borgerhout wou stoppen. Dat staat er niet in omdat de linkse poco's en het regime dat niet willen vermeld zien, en er door bvb de plattelandsmensen geen verbanden kan worden gelegd. Daardoor lijkt de automobilist in kwestie een laffe misdadiger.

Die man is ternauwernood ontsnapt aan een heuse lynchpartij door allochtonen. Als de politie dan had tussengekomen (als ze hadden gedurfd, gemogen, of op tijd gekomen) hadden er op de koop toe relletjes ontstaan en hadden zoals regelmatig gebeurd auto's in brand gestoken en ruiten ingegooid geweest. De man heeft dus zichzelf en de maatschappij een dienst bewezen door niet te stoppen. Als de allochtonen zich ooit hadden aangepast had die man geen 'vluchtmisdrijf', eigenlijk een vlucht uit zelfbehoud, hoeven te plegen.
 
Eigenlik verbaast het me een beetje dat de volledige naam en adres van de chauffeur niet staan vermeld in het krantenartikel. Dat zou makkelijker zijn geweest voor de familie en vrienden van het jongetje om een rekening te gaan vereffenen. Zo gaat dat namelijk in die andere 'cultuur' en bij aanhangers van de godsdienst van de vrede.
 
Mensen die commentaar leveren op de automobilist rijden nooit (laat staan wandelen) door gemeenten als Borgerocco, tenzij ze herkend worden als theeslurpende dhimmies en bijna geïslamiseerd zijn.
Ook dan nog worden ze vaak gesteamd.
Stel je voor dat je daar als blond meisje, alleen, gekleed in minirokje door moet wandelen. Gefilmd met verborgen camera zou dat een mooie reportage opleveren. Alleen de poco VRT maakt zulke reportages niet, en Jambers vindt geen blond meisje met minirok die durft.
Bovendien vindt de linkse pocowereld dat de privacy van boeven en boefjes moet beschermd worden en niet de maatschappij. Een schending van de privacy mag dan weer wel als het een Vlaams Belanger betreft of een kinderoppas met een foute foto aan de muur van haar living. Het kan en mag dan zelfs voor minder dan dat.
 
Proficiat en dank u aan Filip Dewinter, die alle dagen bedreigd wordt met de dood en zijn leven waagt, en die ons de informatie geeft waarop wij recht hebben.
Hij zit niet te dringen om het vetst betaalde postje in dit land als hij daarvoor alles moet opgeven wat hem lief is en waar hij voor staat. Hij heeft zich nooit laten kopen voor dertig zilverlingen, en of je het nu helemaal met hem eens bent of niet, het is een integere mens met een rechte rug. Zo zijn er in dit land veel te weinig, en daarvoor verdient hij ons respect. Mijn respect heeft hij alleszins!

Een bloemlezing van de reacties van lezers onder het betreffende artikel http://www.vandaag.be/binnenland/37604_pleger-vluchtmisdrijf-wilde-niet-stoppen-in-borgerhout.html

cools urbain
Ik heb het deze week meegemaakt in borgerhout, kon nog net stoppen voor jongeren +/- 17 jaar,bij het uitstappen eerst bespuwt dan bewusteloos geslagen.Dat gebeurt er als je daar stopt.Eerlijksheve,oudere autochtonen hebben mij opgevange,met een tasje thee om mij helpen te bekomen.linker kant gezicht blauw nu.


Grey
tja, logisch, dat is te begrijpen, ze springen daar zo ook al voor je wagen in Borgerocco, gewoon om een ongeluk uit te lokken. Als je dan stopt en uitstapt zijn ze plots met 10 daar om je ineen te slaan en te bestelen. Veel te weinig blauw in die getto's.
 
Gie Couwenbergh
@ Thierry - Zelfs gewapende politiepatrouilles durven met moeite uit hun auto komen in deze bezette gebieden. De bewoners daar nemen zowel recht als onrecht in eigen handen.

@ Grey - Beter geen herkenbare (blauwe) politie in die zones maar geheime politie. Anders wordt het kat en muis en verplaatst het gespuis zich continu.

Patrick door Patrick Vrij Van Cynisme ;
eerder deze week wandelde ik naar mijn schoenmaker op de Turnhoutsebaan, samen met mijn hond. Twee keer werd ik aangesproken door groepjes volwassen personen met een migranten-achtergrond (die niet aan het werk waren op een doordeweekse werkdag), en werd ik twee keer daarvan gesommeerd met mijn hond op de rijweg te lopen zodat de moslim "gelovigen" niet verontreinigd zouden worden door mijn hond. Verder dan een grote mond durfde niemand te gaan, enkel omdat mijn hond een 55Kg. zware, perfect afgerichte, vechthond is. EN DAT IS DAAR NODIG TEGENWOORDIG.

03 juni 2010

Open brief van Raf Liekens, politiek redacteur P-magazine

“Ik kan het niet meer aanzien”, riep Stijn Meuris enkele weken geleden. Meuris had het over de politieke besluitvorming (of beter het ontstellende gebrek daaraan) en roept op om niet meer te gaan stemmen. Zelf zit ik met eenzelfde gevoel van afkeer, maar dan (ook) over de politieke verslaggeving van de laatste jaren. In plaats van objectieve en neutrale journalisten, zie ik steeds meer collega’s die aan politiek doen en die de mening van de kiezer in een bepaalde richting trachten te sturen. VRT-verslaggever Ivan De Vadder leert de politici in zijn boek lessen over hoe het beter en properder kan. Veel mooie voorstellen, maar zou De Vadder niet beter eens in de eigen stal kijken? Heeft de kiezer bijvoorbeeld niet het recht om te weten dat bepaalde moderators van tv-debatten al onderhandelingen voerden met partijen en zelfs al politieke mandaten opnamen?


We spoelen even terug naar de verkiezingscampagne van vorig jaar. Jean-Marie Dedecker zit in de studio van De Zevende Dag op de sofa bij Marc Van de Looverbosch. Gezellig wordt het niet. Het nieuws dat Dedecker een privé-detective achter de familie De Gucht heeft aangejaagd, is net uit. Dedecker deed dat naar eigen zeggen om gesjoemel bij de verkoop van gerechtsgebouwen te onderzoeken, wat zijn taak is als parlementslid. Maar Van de Looverbosch maakt van Dedecker een soort Big Brother die een gevaar is voor de privacy van elke Belg. Stellen dat Dedecker op de rooster wordt gelegd, is een understatement. Een bed vol roestige spijkers, ligt dichter bij de waarheid. Geen probleem mee ! Er is wellicht geen enkele beroepsgroep die de mensen zo beliegt en bedriegt als politici. Listige lui die spelen met uw en mijn belastingsgeld mogen/moeten hard aangepakt worden. Het probleem is dat lieden als Van de Looverbosch nogal selectief zijn in het toepassen van hun kruisverhoortechniek. De doorwinterde journalist gaat zwaar uit de bocht, wanneer hij het gesprek beëindigt met de mededeling: ‘Beste mensen, slaap op uw beide oren, want Jean-Marie Dedecker waakt in uw kast en onder uw bed.’ Een gemene paardentrap waartegen Dedecker zich niet meer kan verdedigen. What’s next ? Kathleen Cools die Terzake afsluit met: ‘U hoort het beste mensen, Filip Dewinter is nog steeds een onvervalste racist“ ?

Dedecker zegt zelf over die campagne. “Zolang de media me konden gebruiken om het Vlaams Belang in de hoek te drummen en te verslaan, was ik graag gezien. Maar op het moment dat ik in de peilingen zelf een bedreiging werd voor de traditionele machtspartijen, keerde het tij en verzamelden alle krachten zich tegen me.” Nu is de LDD-frontman nogal gevoelig aan paranoia, maar in dit geval heeft hij gelijk. Van de Looverbosch is voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Journalisten. Sinds die dag heeft niemand van dit heerschap nog lessen te krijgen in deontologie of objectiviteit. De man werd voor zijn uitschuiver binnen de VRT op de vingers getikt, maar mocht wel op post blijven. Wist u trouwens dat Van de Looverbosch ooit SP.A-gemeenteraadslid was in Mortsel ? Stel dat Jürgen Verstrepen straks LDD de rug toekeert en politieke debatten mag gaan modereren op de VRT. Iedereen zou het een schande vinden. Van de Looverbosch mag dat wel, omdat hij de juiste politieke kleur heeft.

De VRT-radio-coryfee is niet de enige. In 2007 was Phara de Aguirre klaar om op de SP.A-lijst te gaan staan. De onderhandelingen met ‘haar voorzitter’ Johan Van de Lanotte sprongen op het laatste nippertje af, omwille van financiële eisen, zo luidt het. Vandaag ondervraagt Phara nog altijd het kruim van de Belgische politiek. Greet Nagels, eindredactrice van Phara, is bovendien de boezemvriendin van Caroline Gennez. Pascal Dossche, producer van Villa Politica en dus een zeer belangrijke stem in de keuze van de gasten, frequenteert SP.A-congressen (en uitsluitend van die partij) en woont samen met een SP.A-medewerker. Verklaart dit alles het hoge aantal SP.A-excellenties dat in Phara aan bod komt ? En hoe hypocriet is dan de verontwaardiging over de overstap van Siegfried Bracke naar N-VA ? Akkoord, het was deontologisch nogal wrang dat De Strik vier dagen voor zijn overstap nog twee socialistische kopstukken - en dus tegenstanders - had ondervraagd. Maar dat blijkt op de VRT dus lang geen uitzondering. Journalisten horen objectieve scheidsrechters te zijn in politieke interviews. Ze horen geen partijkaart te hebben of al te openlijk voor een bepaalde partij te supporteren. Zouden we het aanvaarden als bleek dat de scheidsrechter van de match Club Brugge - AA Gent een tijdje geleden nog heeft onderhandeld om trainer te worden bij Gent ?

Een andere plaag zijn de straatinterviews waarmee de VRT de publieke opinie tracht te sturen. Met straatinterviews kan je alles bewijzen: je laat alleen de mensen aan bod komen die een mening vertolken die ‘proper genoeg’ is. Opvallend hoeveel mensen denken zoals politici van SP.A, CD&V en - in mindere mate - Open VLD. Heeft u al ooit een straatinterview gehoord waarin een burger radicale Vlaamse taal sprak ? Ik niet. Nochtans wijzen de peilingen toch op breed gedragen Vlaamse verzuchtingen.

Het is nu al duidelijk dat ‘de krachten’ zich dit keer verzamelen tegen N-VA. Je kan geen VRT-duidingsprogramma meer zien zonder dat iemand waarschuwt voor ‘die extremisten’. Marianne Thyssen had het in Phara over ‘radicaal taalgebruik’ en ‘onmogelijke eisen’. Waarom stak de anders zo spitante mevrouw de Aguirre haar vinger niet op om te vragen of Thyssen niet bijzonder slecht geplaatst was om dat te zeggen ? Sprak de CD&V van Thyssen drie jaar geleden niet exact dezelfde taal ? En kan je nog spreken van onmogelijke eisen als die door alle Vlaamse partijen in het Vlaams parlement werden gestemd (de vijf resoluties) ? Geen woord daarover. Waarom ? Omdat Phara de kiezer ook liever waarschuwt voor N-VA?

In Engeland geven de kranten stemadvies. Ze zijn openlijk subjectief. Bij ons doen sommige journalisten van de VRT (er zijn ook nog veel goeie) en sommige kranten het op een listige verdoken manier. Luc Van der Kelen voert nu al weken openlijk campagne voor Open VLD en tegen Leterme en De Wever. Zou het niet een stuk minder hypocriet zijn als subjectieve media openlijk zeggen of schrijven voor wie ze zijn ?

Wie op basis van deze brief P-magazine in een bepaalde politieke hoek wil duwen, moeten we teleurstellen. Wij hebben het nobele streven om elke politicus op een gelijke manier aan te pakken. In een democratie hebben alle partijen met een democratisch programma daar recht op en horen alle meningen, die niet strijdig zijn met de wetten van het goed fatsoen, aan bod te komen. Indien deze open brief niet op de opiniepagina’s van de kranten geraakt, bewijst dat alleen maar de stellingen van deze brief.

Raf Liekens, politiek redacteur P-magazine