Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 december 2010

Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!!

Er is veel om ons te ergeren, niet in het minst het ontbreken van een Vlaamse staat, de islamisering, de subjectieve gemanipuleerde berichtgeving van de VRT, het instituut Kerk en haar pedofiele familie, de toenemende criminaliteit en onveiligheid, de immigratie, het misbruik en sterven van onze sociale zekerheid, de economische en financiële onzekerheid, het grote leger graaiende regimepolitici, de gepolitiseerde klassejustitie, de aankondigingspolitiek, de begroting en staatsschuld, de arrogantie van de franstalige kolonisatoren, de EUSSR enz. enz.

Veel te veel dus, en daarom is het nu tijd voor iets vrolijk. Een filmpje !
Allé, vrolijk, ...dat hangt ervan af  hoe ver je er over nadenkt. Voor moslims is het filmpje haram. Voor een van de hoofdpersonages loopt het slecht af, waardoor ik me afvraag...?!?
Maar ja, humor draait nu eenmal vaak over het ongeluk, de handicap of de domheid van anderen, en daar kan niemand, zelfs het spionnencentrum niet, iets aan veranderen. Youssouf De Witte wens ik geen prettig Kerstfeest, die heeft al een suikerfeest gehad met zijn enige echte 'vrienden(?)'.

Een prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar gewenst aan al mijn familie, vrienden en medestanders !

Dit is geen ramp voor de politiek maar een zegen.

From the mouth of the Damp Rag
Voor het Tsjevenvolk slecht nieuws
"Van Rompuy keert niet meer terug in nationale politiek"

Als zijn mandaat als permanent voorzitter van de Europese raad midden 2012 afloopt, zal Herman Van Rompuy (CD&V) niet terugkeren in de nationale politiek. Dat heeft hij woensdag duidelijk gemaakt in een interview met een Franstalige radiozender.

"Ik zal 65 zijn aan het einde van mijn mandaat. Ik heb niet de ambitie om in de politiek te sterven. Op 65 gaan de meeste mensen op pensioen. Ik zeg niet dat ik geen andere beroepsactiviteiten zal uitoefenen, maar vandaag zeg ik: 'neen, ik zal niet terugkeren naar het Belgische politieke leven"

President 'Kleffe Dweil' Van Rompi wordt dan zoals zijn graaiende soortgenoot J.L.Dehaene bestuurder in diverse grote bedrijven, gebruikt zijn lobby-adresboekje , gaat overal dure lezingen geven en incasseert miljoenen zonder belastingen te betalen. Deze compromisfiguur zonder charisma die alles van een papiertje moet aflezen, zelfs zijn eigen domme Haiku's heeft geen enkele verdienste, niet voor Vlaanderen en evenmin voor de EUSSR vol zelfingenomen veel te duur betaalde zakken(vullers). Er is nood aan meer Eurokritiek en oppositie voor die lui zoniet bloedt onze (niet hun)portemonnee dood.

Samen pakken we die kliek volgende jaren aan zodat ze de belastingdans niet kunnen ontspringen, om het even waar ze het verstoppen en welke constructie ze er rond bouwen. We moeten dan maar de wet wijzigen en de juiste rechters benoemen. ( herinner jullie dat ook zij dit deden en konden!)

20 december 2010

Vader jaagt zelf op aanranders van zijn dochter Roxanne

Vandaag in De Standaard
Auteur: Steven De Bock 
Vader jaagt zelf op aanranders van zijn dochter
Hij vindt de jongens maar ziet ze snel weer vrijgelaten

Na het lezen van dit artikel zult u wel begrijpen dat niet alleen de Vlaams Belangers het beu zijn, hoe de statistieken vervalst worden, hoe laf en laks justitie is, hoe snel en kordaat dit moet aangepakt worden.
Het staat er weer niet bij, maar we weten daardoor wel dat het om allochtonen gaat.

BRUSSEL - Omdat hij niet geloofde dat de politie de daders echt zou zoeken, ging Stéphane Résimont zelf op zoek naar de aanranders van zijn dochter.

Roxanne, de 16-jarige dochter van plastisch chirurg Stéphane Résimont, werd ongeveer een maand geleden op straat beroofd. Ze kwam van bij haar oma en was op weg naar huis in Anderlecht, amper vijfhonderd meter wandelen. Met z'n drieën of vieren waren ze, de daders. Ze sloegen Roxanne tegen de grond en gingen ervandoor met haar tas vol schoolspullen, haar geld en de trouwring van haar overleden grootvader. 'Meteen hadden die jongens ook haar adres en huissleutels. Er zat niets anders op dan meteen al onze sloten te vervangen', vertelt haar vader.

Hij werd pas echt kwaad toen hij nadien een klacht ging indienen bij de politie en daar het gevoel kreeg dat de agenten niet echt moeite zouden doen om de daders te vinden. ',Dan zou ik het wel zelf doen,, besliste ik. Ik kon niet leven met het idee dat zo'n overval zomaar kon gebeuren', vertelt Résimont. 'Ik wil niet dat straatboefjes de baas spelen in mijn buurt. Dat ze mijn dochter kunnen lastigvallen zonder gestraft te worden. Bovendien wilde ik de politie laten zien dat je de daders kan vinden, als je maar echt wilt.'

Vier weken lang patrouilleerde hij door de buurt, op zoek naar jongens die voldeden aan de beschrijving van zijn dochter. En midden vorige week had hij succes. 'Ik zag een groepje jongens staan en ik wist meteen bijna zeker dat zij het waren. Ik heb mijn dochter opgepikt, heb haar verstopt in mijn auto en ben opnieuw voorbij de jongens gereden. Ze herkende twee van hen meteen.'

Vrienden of politie
Even stond hij voor een dilemma. Zou hij enkele vrienden bellen en het probleem zelf oplossen? Of toch maar naar de politie bellen? Hij deed uiteindelijk de twee. Maar de politie was het eerst ter plaatse. De jongens werden opgepakt en meegevoerd naar het commissariaat.

Een van hen mocht vrijwel onmiddellijk weer naar huis. De ander moest voor de jeugdrechter verschijnen, maar werd nadien ook naar huis gestuurd. 'Precies zoals ik had verwacht', zegt Stéphane Résimont. 'Maar ik laat het hier niet bij. Ik ga ze weer zoeken. En wat er gebeurt als ik ze vind? Dat zien we dan wel.'

Hij weet dat zijn patrouilles niet zonder gevaar zijn. Zijn vrouw heeft hem zelfs gevraagd om er toch maar mee te stoppen. 'Maar ik wil niet. Het is hoog tijd dat iemand zich verzet tegen de straffeloosheid van die kleine criminelen.'
De overval op zijn dochter Roxanne was dan ook de symbolische druppel. Al jarenlang ziet Stéphane Résimont -naar eigen zeggen- met lede ogen aan hoe de criminaliteit oprukt in Anderlecht.

'Al zeven keer hebben ze geprobeerd onze auto te carjacken. Een keer heb ik me verzet om mijn vrouw te verdedigen. Maar plots kwamen van overal jongens aangelopen die mij aanvielen. Roxanne, toen tien jaar, zag hoe ik in elkaar werd geslagen. De daders zijn nooit gevonden.'

Résimont heeft al vaak de raad gekregen om gewoon te verhuizen en een rustiger buurt op te zoeken. 'Maar ik laat mij niet verjagen. Ik woon al 22jaar in Anderlecht. Nee, vluchten is voor mij geen optie.'

Ik denk dat wanneer mijn kinderen of kleinkinderen wat overkomt ik door het lint ga en de daders niet meer veilig zijn. Zelf het recht in eigen hand nemen is nog de enge gerechtigheid die overblijft. Ik steun volledig en van harte de vader van het meisje en het meisje zelf..

15 december 2010

Elke dictatuur komt ooit ten val, ook een mediadictatuur.

De VRT ( onder vrienden de OOOO genoemd) moet dringend besparen en saneren. "VRT zet hakbijl in één"
"Tegen eind 2011 moet er aan de Reyerslaan nog eens 65 miljoen euro gesaneerd worden"

Gisteren avond in het programma Reyers Laat werd Ingrid Lieten de geparachuteerde SPa- politica nog eens uitgenodigd door haar vrienden om te komen vertellen met drukke brede handgebaren, zoals enkel politici dat kunnen en op elke foto willen staan, dat het nog wel zou kunnen meevallen, en er voor een goed project zoals rond aanbod voor allochtonen en minderheden nog wel ergens geld kan gevonden worden. Voor de fascisten van het Vlaams Belang en hun kiezers gelden  geen geen quota in het aanbod. In tegendeel die mogen volgens de interne , soms geschreven soms ongeschreven richtlijnen van Kris Hoflak en Co verder gediscrimineerd blijven op straffe van verbanning of ontslag. Het VRT personeel heeft daar begrip en respect voor zoals ze ook relletjes en brandstichting begrijpen van linkse anarchisten.
SPa heeft de VRT nodig en de VRT de SPa dat is ondertussen bekend en duidelijk.
Maar....
Het geld is op!  Ze hebben boven hun stand geleefd
Niet door het maken van programma’s, niet door de hoog technologische investeringen en infrastructuurwerken maar door de onbetaalbare allesverslindende personeels- en managmentkosten, allerei onverantwoorde en hoge overheadkosten en dure externe contracten.
De balans van de VRT, noch de waarheid achter elk rekeningnummer en technisch zelfbedachte term liggende bedoeling in die balans kan door ons worden gekend en ingezien worden.

De VRT wordt bemand door 3000 (!) mensen. Via de politiek werd er jaren aan 'sociale' tewerkstelling gedaan. Nu zit het er vol klaplopers, vakbondsdelegués en kabelslepers die veel tijd invullen met koffieslurpen. Een vergelijkbare zender als VTM doet het met 15% van de VRT personeelbezetting.

Als men het politiek vet wegsnijdt blijft een betaalbare en kwaliteitsvolle selectie over om voldoende goede programma's te maken.

Nu is de VRT een beschermde werkplaats die bovendien altijd dezelfde smoelen op TV brengt met dezelfde links geïnspireerde retoriek, en die een groot deel van de echt Vlaamse bevolking op discriminerende wijze uitsluit uit spelletjes, praatprogramma's, politiek, amusement .... Ondertussen worden via positieve discriminatie nieuwe allochtone snelle Belgen met kleur gezocht en gerecruteerd, wiens achtergrond ideeën en doel zoveel verschillen van Vlamingen als die van een guppy en een sardine. Het eigen volk verdringen, bestempelen als fascisten en vervangen door een nieuw exotischer volk. En bovendien: "Wit is lelijk"

De nieuwe kwaliteitsrichtlijnen
In elke reportage, in elk publiek, in elke programma of reclamefilmpje dienen nu verplicht anderskleurige of andersculturele mensen positief in beeld te worden gebracht. Als het even kan worden ze geregisseerd aan het woord gelaten om zodoende met die positieve indrukken de negatieve die de bevolking al ervaart weg te spoelen uit de hersenen. Is zo’n excuusallochtoon niet meteen voorhanden dan sleuren ze er wel een bij, en ik denk zelfs dat ze er steeds enkele al mee verplaatsing nemen.

Heeft iemand er al aan gedacht de VRT een te dagvaarden voor het discrimineren van een groot deel van de bevolking die toch via hun belastingen mogen afdokken, en zich met hun eigen geld geschoffeerd en verbannen zien van de schermen?

Met wat internationale ruchtbaarheid aan dit proces te geven en wat PR en communicatietechnieken zou een groot aantal buitenlandse media hier neerstrijken om verslag te doen van zulk proces. Een omgekeerd Wilders proces dus. Het Vlaams Belang beschikt immers over genoeg juristen om dit te starten, en zo van de verdediging in de aanval te gaan en haar plaats op te eisen in de media.

Een voorstel
Van mij mag de VRT zoals die nu bestaat, wordt geleid en gebruikt door het regime, verdwijnen en hun plaats mag gerust door een commerciële zender worden ingenomen. Dan kan men de belastingen verlagen of de schuldenput vullen in plaats van hem steeds groter te laten worden door lui die al jaren naast hun schoenen lopen.

Het mechanisme
Hoe het er nu bij rekrutering aan toegaat vertelde iemand mij onlangs. Het verbaasde mij niet, het was slechts de bevestiging van mijn overtuiging dat er gesjoemed wordt zoals we dat van links kennen.
Wanneer er een vacature komt, dan dient die natuurlijk bekend te worden gemaakt. De selectiecriteria en een eventuele proef worden op het lijf geschreven van een preferentiele kandidaat die voorspraak geniet en over het juiste politieke profiel beschikt.
Eventuele selectievragen zijn zoals bij de entertainment-quizzen als de Slimste Mens, de Notenclub of de Pappenheimers opgesteld, gericht op het profiel en kennis van de gewenste kandidaat. De excuustruusen (of excuusjannen) kunnen dan volledig gediscrimineerd inpakken zonder dat zij of de naieve goegemeente er erg in hebben.

Op voorhand zal er ook wel gegoogled worden om al na te gaan of kandidaten geen foute politieke voorkeur of familie hebben. Iemand die zelfs verre familie is van de tante van Hans Van Themsche of een zekere kinderopvang.
Iemand met verwantschap aan een ex terrorist van de CCC of banden/sympathieën met jihadisten raakt makkelijker aan een baan of een TV optreden bij de VRT.

Een bekende methode, zoals ook in andere overheidsbedrijven, -diensten en gemeentebesturen wordt gehanteerd, bestaat erin dat er een schriftelijke proef en een mondelinge proef  worden voorzien. Daarbij komt het voor dat sommige dierbare mensen slechte resultaten halen op de schriftelijke proef, maar dan worden opgevist via de mondelinge proef, waardoor ze een gelijke of betere score halen dan niet gewenste kandidaten. Bij gelijke score gelden emotionenele en subjectieve criteria alsook persoonlijke voorkeuren. Via de sluw opgestelde vragen en de gemoedelijke randgesprekken komen ze ook te weten welk de politieke strekking is van de kandidaten.
Eigen links volk eerst is daarna steeds de juiste keuze.
De baan is dus al bij voorbaat ingevuld, en de andere solliciterende kandidaten sloven zich tevergeefs uit.

Natuurlijk waakt men er angstvallig over dat dergelijke recruteringsprocedures en praktijken enkel mondeling en in grote discretie worden gevolgd, maar lippen komen al eens los. Misschien wilt iemand van justitie dit eens discreet en undercover controleren? Het gaat tenslotte om iets van staats- en burgerbelang, onze belastingcenten, en discriminatie en fraude jegens Vlaamse burgers..
Niet bij mij, ik geef maar de hint!

Bewijs uit het ongerijmde (of logisch 'a contrario', vanuit het tegenovergestelde zoals iemand in de reactmodule aangaf)
Het bewijs wordt geleverd op ongerijmde wijze door het feit dat er geen enkele Vlaamsnationale journalist met Vlaams Belang sympathieën actief is bij de VRT, alhoewel die zeker bestaan. Als die dan er al bij de VRT zou binnengeraakt zijn, wat haast onmogelijk is, dan zou die niet zoals het andere aanwezige journaille zijn voorkeur mogen bekend maken, mogen laten blijken of  nog zijn duiding mogen kleuren met zijn ideeën of die van de partij die hij aanhangt.
Waarom zou dat geen bewijs mogen zijn?
Is het immers niet de methode van de de Zij en hun soortgenoten vinden het ontbreken van allochtonen in instellingen en zelfs in privébedrijven anders wel een bewijs van discriminatie.

Luid de klokken beste klokkenluiders!
Maar ooit breekt de beerput open, en wellicht nog sneller dan gedacht, wanneer een groot aantal mensen verplicht moeten gesaneerd, afgezet, overgeplaatst of onttroond moeten worden omdat besparingen nu heel dringend en onvermijdelijk worden. Wanneer het gedaan is een radioprogramma te presenteren met drie madammen. Wanneer het gedaan is met de dure exotische snoepreizen voor programma’s als Vlaanderen Vakantieland ( dat vaak maar een beetje en soms niet over Vlaanderen gaat), die als incentive worden uitgedeeld om de trouwe handlangers tot BV gehypte gezichten te belonen, te binden en/of te doen zwijgen.
Tongen zullen dan losomen, koppen rollen en Wikileaks of alerte burgers en politici krijgen dan ineens dingen te horen en te zien waarvan iedereen al wist en vermoedde dat ze bestonden, maar dan komen bovendrijven.

Wanneer de draak verslagen is...
Zeer voorlopig zal men dergelijk griezelscenario vermijden door gulle ontslagvergoedingen, alternatieve projecten en subsidieringen via productiehuizen, vennootschappen en VZW- tjes en met sterfhuisconstructies.
Dit scenario is zeker een ramp voor de echte belanghebbenden die nu staan te schreeuwen dat we snel nieuwe regeringen en beleid nodig hebben zodat er ook aan de reddingsboten en de doofpot door financiering en akkoorden kan worden gewerkt.
Het is immers het vooral linkse propaganda-apparaat van het regime dat sommige partijen boven de kiesdrempel en de electorale problemen drijvende houdt.

De VRT is de draak die de schat van hun stille of extroverte macht bewaakt. Stel je voor dat ze daarover de controle verliezen, dat die ooit moet verdeeld worden en hun handen ontglipt!

Elke dictatuur komt ooit ten val, ook een mediadictatuur.

11 december 2010

Open brief aan Dirk X

Beste Dirk,

Ik kon het niet laten om, naast het door mij volledig ondersteunde antwoord van de baas Ray van Angeltjes, ook een open brief te sturen naar aanleiding van je commentaar op de blog Angeltjes.
Een eventuele gelijkenis in standpunt is niet toevallig niet onlogisch, noch zonder reden of ondoordachtheid.

Ik hoop dat je ook de moed hebt hem uit te lezen, want dat zou al bewijzen dat je een vent in wording bent.

Er zijn nu een paar mogelijkheden:

1. Dirk denkt nu na, gebruikt het stuk gezond verstand dat nog niet gemanipuleerd is ( zoals in The Matrix Dirk! die ken je toch?) Hij maakt gebruik van de +40 jaar ervaring die hij hier kan lezen, die hij op zijn 21 niet kan hebben, en waardoor hij niet alle fouten opnieuw moet maken om pas op zijn pensioenleeftijd met blutsen en builen hetzelfde te moeten denken, weten en doorzien als wij, zich afvragend waarom hij meer dan 40 jaar heeft verknoeid.

2. Hij denkt niet na, blijft voort papegaaien wat hem aan niet exacte wetenschap en kennis ingegoten werd door links en poco geïnfiltreerde scholen en clubjes. Hij komt veel te laat te weten dat ze hem en zijn familie serieus in de zakken hebben gezeten onder allerlei voorwendsels. Zijn welvaart en welzijn werden verkwanselt aan mensen die hier helemaal niemand of niets kwamen verrijken behalve zichzelf. Hij ziet de sociale zekerheid, waarvoor wij oude knarren en onze ouders en grootouders streden ineenstorten, en dat een vreedzame goed functionerende samenleving zoals wij die tot enkele jaren geleden kenden wellicht voorgoed naar de haaien is omdat de haaien hier wonen.

Wij, 'oude mensen' in zijn ogen, hadden voor hem 'Dommedirk' en de volgende generaties gezorgd. Wij zijn boos en ontgoocheld omdat die erfenis, waaraan 'Dommedirk en Co' nog niets hebben bijgedragen maar daardoor wel in de geschiedenis nooit geziene unieke kansen kregen, zo wordt vergooit en verkwist. Bozer nog omdat we, voor al wat wij en onze voorouders presteerden nog worden afgedaan als intellectuele sukkels terwijl zij het waren waardoor je nu met een auto rijdt, een uitkering, pensioen en een studiebeurs kunt krijgen, die de mens op de maan lieten landen, waardoor je de computer kent en nu een mondje onzin mee mag babbelen met de 'grote mensen'.

Ik weet het, het komt hard aan en is wellicht niet van aard om je meteen te bekeren. Daarvoor is het op een te confronterende en directe manier geschreven, omdat het nu eenmaal wilt wakker schudden in plaats van de moderne linkse draak te loven en ontzien, die het eigen volk verslindt.

Zo je hierdoor, ondanks de jarenlange indoctrinatie die je onderging en aankleeft, op jeugdige leeftijd al het licht zou zien, dan ben je hier welkom in een warmer nest dan je zou vermoeden.

Wij zorgen immers eerst voor ons eigen volk. Jij toch ook Dirk?

08 december 2010

Van Quaden naar erger

Over de financieringssystemen die dit land nog moeten rechthouden bestaat grote onenigheid.
Niet moeilijk wanneer het gaat om een toverdrankje dat nooit eerder werd uitgetest en net zo goed prinsen in padden kan doen veranderen, deze zelfs kan doden.
Nu, enkele prinsen (politieke- of erfprinsen) minder in dit land zouden mij niet rouwig maken, maar de economische gevolgen van de productie, het uittesten van en de nawerkingen van de brouwsels zullen steeds door de Vlamingen moeten gedragen worden.
Dit maakt dat er een paar kopstukken van de SPa met mekaar ook al overhoop liggen, en er e-mailtjes lekten of een eigen leven en weg vonden.
Dat het zich keren tegen het eigen volk en de achterban, het zich aanschurken bij de PS ten zuiden van het land de SPa en links zuur zal opbreken is bijna een zekerheid. Ze mogen van mij zo nog wat voortdoen.

Maar, dit land met zijn ongelofelijk ingewikkelde Kafkaiaanse oplossingen is gedoemd om te sterven. Alleen advocaten, politici en boekhouders hebben hier een toekomst zo blijkt. Hun producten zijn evenwel niet exporteerbaar tenzij naar een ander apenland. Andere apenlanden hebben evenwel dezelfde productie; al is die toegegeven zelden beter; en dus zal onze handelsbalans steeds meer verlieslatend worden.

Komt daar ook Guy Quaden van de Nationale Bank dreigen dat het niet hebben van een federale regering de speculatie tegen belgië doet toenemen. Hiermee dient hij in de eerste plaats de speculanten en het Brusselse een Franstalige gewest waar hij is gekweekt, en dat hij uit dankbaarheid voor zijn postje dient. Dat hij het zo bont maakt, en mag maken van de Vlamingen, komt doordat hij als onderdeel ervan weet dat Wallonië niets meer te verliezen heeft en nog liever de ondergang ziet voor het hele land dan Vlaanderen in welvaart alleen te laten varen op een eigen koers.

Ik pleit voor terugkeer naar de basis, voor vereenvoudiging, voor het ontwarren van de Gordiaanse knoop, dewelke zoniet ooit zal ontward worden door een zwaard.
Enkel een onafhankelijke Vlaamse natie zal kunnen voorkomen dat ooit het zwaard zal gebruikt (moeten) worden.

Ik lees een zinnetje is het vorige artikel van Annemans.."Tot nader order is het Vlaams Belang géén terreurorganisatie." en ik weet dat hij gelijk heeft.
Tot nu wordt de boosheid van veel Vlamingen gekanaliseerd, worden dromen uitgesteld, rechtmatige verzuchtingen opgeborgen, worden diefstal en exploitatie nog voorlopig getolereerd, vermoeden ze dat aan het Vlaamse territorium niet zal worden geraakt, omdat een democratische weg wordt afgewacht en verkozen.

Maar er komt misschien de tijd dat sommigen de weg kiezen van gewelddadig verzet zoals wij dit nu enkel kennen van linkse betogers, linkse anarchisten en raddraaiers. Dat ook het protest wordt gevoerd met brandende paletten, autobanden, molotovcoctails en ...erger.
Dan zal, hoe welbespraakt Annemans ook is, wat hij, ik en anderen ook schrijven
niet meer baten om de storm die dan raast te doen luwen
Dan baat O2, de Ordelijke Opdeling, zoals Annemans beschrijft in zijn laatste boek niet meer

Dit is geen dreiging van mij, van het Vlaams Belang of iemand die ik ken. Dit is een veelgehoorde vrees, gevoed door de regimepolitici zelf en door de jarenlange intriges van de Franstalige politici, adel, diplomaten en hooggeplaatste ambtenaren als Quaden.

Het zal dus gaan van Quaden naar erger als dit Grieks drama niet stopt en Vlaanderen niet onafhankelijk wordt uit deze bananenmonarchie.

We the People.....

07 december 2010

De mediatieke goelag - Gerolf Annemans

"Enkele dagen geleden is het nu dat een commentaarschrijver van De Tijd na een broddelwerkje over "zijn" N-VA ook even alle andere partijen afliep en pas helemaal aan het einde concludeerde met een retorische vraag : het Vlaams Belang, wie spreekt daar nog over? Hij alvast niet. Als illustratie van de brutale machtswellust van de media kon dat tellen.


Dit en vele andere denigrerende opmerkingen, meestal geuit onder de rubriek "selffulfilling prophecy", kwamen er ondanks een sfeer waarin in een normale democratie een debat zou zijn gehouden over media en Vlaams Belang.

Nauwelijks enkele dagen voordien had niemand minder dan Siegfried Bracke zich immers publiek laten ontvallen dat het doodzwijgen van het Vlaams Belang door de media in de periode dat hij daar weliswaar zelf medeverantwoordelijk voor was, een fout was geweest. Een bekentenis als het ware van iemand die - in de politiek aangeland en democratisch verkozen - duidelijk inziet dat het door niets te verantwoorden is dat een partij die op enkele stemmen na even groot is als de liberalen of de socialisten, op een zo onevenwichtige manier brutaal wordt opzijgezet en gecensureerd. De uitspraak van Bracke was gezagvol, want hij sprak over een partij die momenteel zijn politieke concurrent is. Door zijn uitspraak illustreerde en tegelijk overbrugde Bracke een kloof, een paradox die mij al enkele maanden duidelijk is geworden. Het cordon is eigenlijk geen politiek fenomeen. Het is een probleem binnen de media.

Over enkele dagen heb ik definitief nieuws in verband met een voorval dat ik het grofste zou willen noemen dat ik tot nu toe al heb meegemaakt. Ik zal dan in een nieuwe column dat laatste maar ook een reeks andere recente voorvallen op een rijtje plaatsen. Het Vlaams Belang zou meer van die feiten systematisch moeten aanklagen en politieke actie ondernemen tegen de verantwoordelijken binnen die media.

Er bestaat een geheime afspraak tussen alle media in het algemeen (schrijvende pers inclusief uitgeverijen) en tussen de audio visuele zenders in het bijzonder om Vlaams Belang enkel aan bod te brengen als het nieuwsmatig niet te vermijden is (verkiezingen, overlijden, BHV) en in de regel enkel als het Vlaams Belang als organisatie of politieke partij erdoor geschaad wordt.

Die afspraak impliceert ook - volgens een stelregel die Woestijnvis officieel heeft uitgevaardigd - dat geen enkel "human" interest programma een mandataris van het Vlaams Belang mag of kan tonen in een setting die hem of haar als een normaal iemand (politicus, mens) doet voorkomen. Redacteurs die toevallig of per vergissing afwijken van die regel, worden op hun eigen redactieraden ter verantwoording geroepen, teruggefloten of door de directie aangesproken. Komt een Vlaams Belang-mandataris toch positief in het nieuws met een eigen politiek project of voorstel, zonder dat hij wordt onderbroken, afgebroken, gekleineerd of met "de interne moeilijkheden van uw partij" om de oren wordt geslagen, dan zindert het debat daarover binnen de media wekenlang na (zoals naar aanleiding van de voorstelling van het boek "De Ordelijke Opdeling van België"). De ultieme sanctie is een laatste waarschuwing in Humo of De Morgen.

Soms neemt dit stel ongeschreven regels vormen aan die doen terugdenken aan praktijken uit de Sowjet-tijd. Cameramannen in de parlementaire verslaggeving veranderen van positie als een Vlaams Belang-parlementslid in hun beeld komt zitten. Verslagen worden verminkt. Beelden worden op zwart gezet. Commentatoren rukken uit om kleinerende of denigrerende toevoegingen te produceren.

Dat programma-formats soms geheel of gedeeltelijk worden opgebouwd rond vertegenwoordigers van alle (ook minuscule) politieke partijen behàlve het Vlaams Belang, roept geen vragen meer op, laat staan een intellectueel debat over de grondslagen van dat afwijkend gedrag. De toestand is zelfs zo erg dat het Vlaams Belang zelf er zich zelfs niet voldoende vragen meer bij stelt.

De toestand verbetert niet. Dat door enkele politieke omstandigheden (waarover ik hier niet uitweid) het Vlaams Belang heeft moeten inboeten op vroegere electorale scores, heeft het fanatisme van de media niet doen afnemen maar eerder nog doen toenemen. Zoals hyena's die bloed hebben geroken, wordt de jacht met nog grotere intensiteit opgevoerd. Kennelijk hebben sommigen binnen de media het gevoel dat het dankzij hun discriminaties is dat het Vlaams Belang "kan teruggedrongen worden".

Men kan stellen dat voor het Vlaams Belang alleen nog een rechtstreekse communicatie met zijn kiezers mogelijk is om zijn standpunten genuanceerd naar voren te brengen. Intern ontstaat steeds meer druk om er opnieuw wat met de grove voeten door te gaan, naar het voorbeeld van de Zwitserse, Nederlandse en Deense zusterpartijen. Daardoor zou ook efficiënt kunnen gecounterd worden dat de N-VA zich in de zich kritiekloos opstellende media als de anti-immigratiepartij kan voordoen. (Kritiekloos, want nergens komt de vraag waarom De Wever zelf ooit het met regularisaties uitgeruste regeerprogramma van Leterme I goedkeurde en nu daarover oppositiepraat komt uitkramen. Nergens werden aan De Wever vragen gesteld over het onthaalbeleid voor Roma-zigeuners van zijn eigen minister Bourgeois. Enz. enz.)

De media zijn een structureel probleem, een structureel probleem van democratie in de Vlaamse samenleving.

Je zal mij niet horen pleiten voor het afdwingen van respect door harde actie. De creatie van een A-team. Een ruitje tikken bij Woestijnvis. Wat bandjes platsteken bij het wagenpark van Wouter van den Houte of zo. Wat antrax opsturen naar De Standaard in Groot Bijgaarden. Of wat opnames van vrt-programma's gaan verstoren. Hier en daar de distributie van kranten en tijdschriften enkele dagen in de war doen draaien. Wat piratjes knallen in inkomhallen. Een schotelantennetje op een straalwagen van het dak trekken. Wat adressen opzoeken van beheerders en bestuurders van mediabedrijven. Hun Ardeense jachtpartijtjes gaan verstoren. Je zal mij daar allemaal niet voor horen pleiten. Tot nader order is het Vlaams Belang géén terreurorganisatie.

Er is ook geen reden tot paniek. Er is geen enkel verband (nooit geweest en ook nu niet) met onze tijdelijke electorale resultaten van de voorbije jaren. De thema's van het Vlaams Belang blijven toekomstthema's en het Vlaams Belang heeft al meer dan eens in zijn geschiedenis te maken gehad met imitators, zowel op zijn Vlaamse als op zijn rechts-maatschappelijke flank. Uiteindelijk komen de thema's maar serieus - in de vorm van politieke oplossingen - boven water als de mensen deze partij, partijen als de onze sterk genoeg maken. Onze Nederlandse, Deense, Zwitserse zusterpartijen wijzen voor de Vlamingen de weg. Alleen in die landen wordt beleid structureel veranderd. De N-VA zal hoogstens een experiment zijn waardoor bewezen werd dat in België niks nog opgelost kon worden. Voor de oplossingen op het terrein is een DVP, een ZVP of een Wilders nodig. Als de rest is tijdverlies.

Maar dat het unieke en - buiten in enkele dictaturen - nergens ter wereld bestaande fenomeen van de Mediatieke Goelag zoals die in Vlaanderen functioneert, moet aangepakt worden, is duidelijk. Het Vlaams Belang moet dat debat op gang brengen. Daarvoor moet er desgevallend eens stevig op tafel worden geklopt. Want zoals nu : zo kan het niet langer meer. Wordt vervolgd.

Gerolf Annemans

Aangezien verbannen van alle fora naar de mediatieke Goelach zie ik het als een plicht, maar ook een eer, om het artikel op mijn website plaats te geven.

02 december 2010

Snoepreis naar Cancun voor 108 (!) belgen.

Deze week is in Cancún de klimaattop van start gegaan. In totaal wonen 108 Belgen de top bij. Onder hen vier ministers, een staatssecretaris, vijf parlementsleden, vijftien kabinetsleden, een veertigtal overheidsmedewerkers en een paar dozijn andere deskundigen. De verplaatsing alleen al is goed voor een CO2-uitstoot van 800 ton.


Mocht China een delegatie sturen proportioneel met haar bevolking dan moesten ze bijna 15000 mensen naar Cancun afvaardigen.
Hadden ze het klimaat en het milieu genegen geweest, dan hadden ze thuis moeten blijven!
Wie betaalt die lui hun snoepreis in een tijd dat moet bespaard worden?
De belastingbetaler natuurlijk!
Wat gaan ze daar doen behalve luisteren, wat ook zou kunnen via een internetverbinding? Ze zouden eveneens de verslagen van de sprekers in uitgesteld relais kunnen zien op film of lezen, want dringend is het toch niet, en iets doen behalve geld opdoen ook al niet.
Stel je voor dat iedereen daar ook nog een kwartier spreektijd zou krijgen.
En wat gaat daar weer worden afgeluld, of wellicht niet, want dez top is nu al een mislukking omdat Japan al de stekker uit het stopcontact heeft getrokken.

Aangezien niemand kan controleren wat ze daar eigenlijk lopen uit te vreten, behalve de hapjes van het buffet plunderen en de partytenten en coctailbars bevolken; aangezien er geen aanwezigheidsplicht of registratie is, liggen de meesten natuurlijk aan een of ander zwembad of strand op uw kosten.
De vette onkostennota's die volgen wat later, misschien wat gespreid, opdat het niet zou opvallen.
Wie kan ons de kosten en onkostennota's bezorgen zodat we ze kunnen controleren, ze op een site als Wikileaks kunnen publiceren? Iemand met relaties in de reissector of in Cancun?
Iemand die de een partijkaart kan kleven bij elk van de niet zo bekende snoepreizigers?
Misselijkmakend gewoon deze verkwisting, deze normvervaging, deze ongelofelijke ontsporing waar vooral linkse figuren en beroepsparasieten aan deelnemen.
Uit erkentelijkheid stemmen zij en hun familie bij de volgende verkiezingen natuurlijk voor hun baas die deze reis mogelijk maakte. Ze maken dus deel uit van het gekochte electoraat.


U vraagt zich ongetwijfeld af wie die mensen nu allemaal zijn. Daarom heeft de  redactie van vandaag.be alle deelnemers netjes op een rij gezet.

Ministers en staatssecretarissen:
1. Minister van Milieu Joke Schauvliege (Vlaanderen)
2. Minister van Milieu Philippe Henry (Wallonnië)
3. Minister van Milieu Evelyne Huytebroeck (Brussel Hoofdstedelijk Gewest)
4. Federaal minister van Klimaat en Energie Paul Magnette
5. Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Milieufiscaliteit

Parlementsleden
6. Eric Jadot
7. Philippe Blanchart
8. Kristof Calvo y Castañer
9. David Clarinval
10. Ludo Sannen

Kabinetsleden:
11. Elisabeth Ellegaard, kabinet van minister Magnette
12. Tineke Sonck, woordvoerder van minister Magnette
13. Jérôme De Mot, kabinet van staatssecretaris Clerfayt
14. Christian Ferdinand, kabinet van staatssecretaris Clerfayt
15. Delphine Bourgeois, kabinet van staatssecretaris Clerfayt
16. Aart Geens, kabinet van minister van Financiën
17. Jihane Annane, kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking
18. Wim Schaerlaekens, kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking
19. Jan Winters, kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking
20. Hanne Descamps, kabinet van minister Schauvliege
21. Patrick Verstuyft, woordvoerder van minister Schauvliege
22. Dominique Perrin, kabinet van minister Henry
23. Pierre Castelain, kabinet van minister Henry
24. Pascal Devos, woordvoerder van minister Huytebroek
25. Mikaël Ange, kabinet van minister Huytebroek

Overheidspersoneel:
26. Peter Wittoeck, coördinator bij FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
27. Ulrik Lenaerts, plaatsvervangend coördinator bij FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
28. Etienne Hannon, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
29. Nathalie Boucquey, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
30. Benjamin Denis, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
31. Alain Wilmart, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
32. Geert Fremout, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
33. Sarah Keun, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
34. Yannick Ghelen, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
35. Olivier Kassi, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
36. Samuel Buys, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
37. Sophie Closson, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
38. Luc Dries, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
39. Christophe Van Orshoven, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
40. Bart Landuyt, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
41. Johan Dubois, FOD Financiën
42. Christian Vanden Bilcke, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
43. Jozef Buys, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
44. Patrick Hollebosch, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
45. Davy Adam, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
46. Marc Depoortere, Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
47. Anne Panneels, Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
48. Vicky Noens, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
49. Jeroen Vandeur, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
50. Sophie Vancauwenbergh, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
51. Pieter Logghe, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
52. Dries Maebe, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
53. Rik De Baere, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
54. Els Van Den Broeck, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
55. Diane Verstraeten, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
56. Ruth Declerck, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
57. Karla Schoeters, Vlaams gewest
58. Stéphane Nicolas, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
59. Andé Guns, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
60. Stéphane Cools, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
61. Georges Liebecq, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
62. Cécile Batungwanay, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
63. Martine Leroux, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
64. Claude Martin, Waals gewest

Ambassadepersoneel:
65. Boudewijn E.G. Dereymaeker, Belgisch ambassadeur in Mexico
66. Raphaël W. Baekeland, honorair consul van België in Mexico
67. Françis Sobry, Belgische ambassade in Mexico
68. Séverine Naessens, assistant honorair consul van België in Mexico

Andere:
69. Julien Guillaume, Brussels Institute for the Management of the Environment
70. Joëlle De Sepibus, Brussels Institute for the Management of the Environment
71. Martine Vanderstraeten, Wetenschapsbeleid
72. Kapitein Walter Mille, Scheepvaartinspecteur, FOD Mobiliteit en Transport
73. Professor Jean-Pascal Van Ypersele, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
74. Philippe Marbaix, wetenschappelijk adviseur
75. Ben Matthews, wetenschappelijk adviseur
76. Marc Pallemaerts, adviseur klimaatverandering
77. Delia Villagrasa, European Climate Foundation
78. Dries Acke, European Climate Foundation
79. Jacob Werksman, World Resources Institute
80. Dieter Cuypers, bosexpert
81. Marieke Vangoidsenhoven, bosexpert
82. Tom Dauwe, wetenschapper

Logistiek medewerkers in Mexico:
83. Tine Casiers
84. Frederic Gies
85. Miek De Fruytier
86. Jacky Romers
87. Sven Vanhemmens
88. Karine Gillis
89. Jospeh Sarto Mugenzi
90. Nurcan Kucukbinar

Andere organisaties:
91. Joel Decaillon, Confédération Européenne des Syndicats (CES)
92. Bert De Wel, Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
93. Sébastien Storme, Fédération générale de Travail de Belgique (FGTB)
94. Daniel Van Daele, Fédération générale de Travail de Belgique (FGTB)
95. Isabelle Callens, Fédérations des Entreprises de Belgique (FEB)
96. Michael Voordeckers, Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
97. Isabelle Chaput, Essenscia
98. Brigitte Gloire, Oxfam
99. Teresa Elola Calderón, Wallonia-Brussels International (WBI)
100. Véronique Rigot, Centre National de Coopération au Développement (CNCD)
101. Sarah Vaes, Vlaams Overleg voor Duurzame Ontwikkeling (VODO)
102. Saar Vanhauwermeiren, 11.be
103. Arnaud Collignon, Greenpeace Belgium
104. An Lambrechts, Greenpeace Belgium
105. Cécile De Schoutheete, Inter-Environnement Wallonie
106. Annick Vanderpoorten, WWF Belgium
107. Thomas Eraly, Waalse Jeugdraad
108. Brendan Coolsaet, Vlaamse Jeugdraad

Een persoonlijk rekord

Vandaag brak ik een persoonlijk rekord. Ik schreef  tijdens dit jaar 2010 al 135 blogartikeltjes. Met nog bijna een maand te gaan wordt dit denk ik een flinke eindspurt
Had ik al de reacties die ik op krantenfora, op andere blogs en nieuwssites, en in andere media schreef  er moeten bijtellen, dan kwam ik aan meer dan 200. Elk jaar een boek ongeveer.

Ik ontdekte dat ik nog steeds gebannen was van de website "Vandaag.be", maar dat via het delen van een artikel op mijn Facebookpagina ik nog steeds toegang kon krijgen tot de reacties/commentaren. Vandaag.be is de enige nieuwssite waar men meteen zijn commentaar gepubliceerd ziet zonder moderering. Daarom blijf ik er via het achterpoortje actief, wellicht tot grote ergernis van diegenen die mij verlinkten omdat ik iets schreef dat hun niet zinde.
Facebook is interessant als het goed wordt gebruikt, maar velen springen er lichtvaardig mee om. Bart Debie bvb weet dat ondertussen ook al.

Ik ga door, ik moet mijn innerlijke drang en geweten volgen. Ik moet mijn ergernis, woede en teleurstellingen ergens kwijt.
Het is voor mijn familie en vrienden een archief, een soort van memoires die vertellen hoe ik denk , wie ik ben en waar ik voor sta.
Alleen zij, die dit al die jaren komen lezen, die kunnen verdragen wat ik schrijf, het met mij overwegend eens zijn, en indien niet toch appreciëren wat ik schrijf, die erover nadenken, erover kunnen lachen of wenen, dat zijn mijn vrienden.

Vragen over het klimaat

Koudste winterstart in 135 jaar kopt een artikel in Het Laatste Nieuws en in de copy/paste krant De Morgen.

Dus de opwarming van de aarde is toch een oplichterij om geld te versassen van een plaats naar een ander zonder dat de ontvangers daarvoor hoefden te werken?

Moeten we niet langer CO2 rechten kopen in Afrika zodat de NGO's en de elite niet langer met 4x4 kunnen rijden en er een leger bedienden kunnen op nahouden en de wapenverkoop er stilvalt?
 
Gaan we naar een ideaal klimaat voor dinosaurussen?
 
Gaat de mens op aarde de klimaatveranderingen overleven of gaat het sterven van veel mensen juist de aarde redden?
 
En welke mensen overleven? De sterksten? Wie zijn dan de sterksten?
 
Ik hoor niets meer over de zure regen en het gat in de ozonlaag. Zijn die verdwenen,of was daar geen geld mee te verdienen en te versassen?
 
Allemaal vragen zonder antwoorden of waar men geen antwoorden durft op geven.
 
Wat ik denk? Veel! Te veel om te schrijven.
 
Wat ik voel?
Ik voel wanneer ze in mijn zakken zitten.
Jullie ook??

01 december 2010

Peumans op het matje richting mekka

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) is met de dood bedreigd na zijn deelname aan de VRT-quiz 'De Pappenheimers'. Bij een vraag over de Franse filosoof Voltaire - "Over welk volk zei Voltaire dat het het meest verwerpelijke was dat ooit de aarde heeft bevuild?" - gaf de Limburgse politicus "de Turken" als antwoord.

Na de bewuste uitzending kreeg Peumans namens de Turkse gemeenschap de wind van voren. Er kwamen zelfs doodsbedreigingen aan te pas. Ook op Facebook wordt Peumans aangepakt. http://www.vandaag.be/binnenland/53275_peumans-met-dood-bedreigd-na-antwoord-de-turken-in-de-pappenheimers.html

Met de doodsbedreiging en de haatmails weten we nu dat het antwoord van Peumans het juiste was zelfs al zou Voltaire dit nooit hebben gezegd.


Schiet onze ambassadeur en ons ministerie van buitenlandse zaken boos uit hun sloffen als er zoiets in Turkije wordt geantwoord op een kwisvraag? Natuurlijk niet want niemand begrijpt Turks.

Mocht Peumans' antwoord geweest zijn: "de Vlamingen" dan had er in de belgiscistische kringen en in wallobrux zelfs de loftrompet geklonken en vuurwerk geknald.

Arme Mr Peumans (hahaha), kom bij het Vlaams Belang, daar zorgen ze voor de verdediging van het eigen volk, en moet u niet knielen voor de bezetter.


Erg dhimmie van Peumans om zich al te veronschuldigen voor een antwoord op een spelletjesvraag. Er wordt niet gelachen met Turken, Marrokanen, mohammed, allah, en straks met helemaal niets meer behalve met de vrouw die slaag kreeg van haar man of omdat ze minder erfde of ....


Koop een matje Jan, buk je richting mekka 5 keer per dag en laat je ondertussen verder neuken door de moslims!
Is dat laatste zinnetje niet om te lachen?
Wordt ik nu ook met de dood bedreigd?
Mijn adres: De grot van Ali Baba, Efteling nr 3, Kaatsheuvel, Nederland.

De mier werd de dwangarbeider van de krekel

Ik wou dit eigenlijk schrijven als commentaar onder een filmpje van Nigel Farage dat verscheen op Angeltjes, mijn favoriete webstek, maar het kon ook elders onder nog recentere of oudere artikels geplaatst worden.

Het werd snel een zelfstandig stukje dat als dusdanig ook gepubliceerd kan worden, vandaar dat ik het hier plaats.
"
Diegenen die erop los leefden, schulden maakten en daardoor in de penarie zitten worden beloond voor hun oogluikend toegestane verduistering en wanbeleid.

Diegenen die voorzichtig leefden, spaarden en dus schuldenloos zijn worden gestraft. Zij mogen hun gespaarde welvaart onder het mom van solidariteit afgeven en herverdeeld zien worden. Met het geld van hen die wel goed leefden en boerden worden de putten gevuld van jaren links wanbeleid, subsidieslurperij en het kopen van links electoraat. Dit terwijl de enige remedies om uit de miserie te raken zijn: harder werken, meer leren, creatiever zijn.

In sommige landen, ons wel bekend, willen ze al enige jaren met het plukken van olijven evenveel verdienen als een kernfysicus. Te dien einde werd er ook gul met Europese subsidies gestrooid. Komen daar vaak nog bij het geld dat ze in het zwart verdienen in de toeristische sector of anderzijds.
Iedereen heeft al gehoord van het verhaal van de krekel en de mier, en zal hiermee de overeenkomst zien.
Mis poes!
De mier had in het verhaal nog de mogelijkheid om de krekel wandelen te sturen. Nu hebben we in Europa die mogelijkheid niet meer, en ook Vlaanderen heeft die mogelijkheid nog niet.

Ja, dat is ook het resultaat van het Europese beleid, de ongebreidelde geldhonger, de territoriumdrang en de implementering van de socialistisch Internationale waar iedereen evenveel mag verdienen maar de linkse leiders veel meer.
Geen plaats voor uitmuntendheid, het overstijgen van middelmaat.

Zoals ik al schreef noemen diegenen die in een hangmat liggen, en diegenen die erdoor verkozen worden, dit solidariteit en rechtvaardige herverdeling.

Ik noem dit diefstal van de mier door de krekel. De mier is de dwangarbeider geworden van de krekel.

Hoe anders dan kotsmisselijk kan men worden wanneer het liedje “Het zijn zotten die werken” waarheid is geworden. En dan vragen de regimepolitici zich af waarom ze in het kotsbakje van de burger zijn terecht gekomen.

28 november 2010

Nu in Oostenrijk, straks hier

27/11 In Oostenrijk heeft een 63-jarige gepensioneerde een geldboete van 800 euro opgelegd gekregen omdat hij aan het jodelen was bij het afrijden van zijn gras. Dat schrijft de Krone Zeitung.

De onfortuinlijke zestiger verstoorde daarbij de vrijdagse gebedsdienst van de buren, die moslim zijn. Die waren aan het luisteren naar het gezang van hun voorganger, een muezzin.
''De klacht kwam erop neer dat mijn gejodel leek op het gezang van hun muezzin. Maar het was helemaal niet mijn doel om hem na te doen'', aldus de veroordeelde uit Graz.
Het is niet duidelijk of de Oostenrijker en zijn buren zich ooit nog met elkaar willen verzoenen.

http://www.gva.be/nieuws/in-de-rand/aid994966/geldboete-voor-man-die-al-jodelend-gras-maait.aspx

Ik denk dat commentaar overbodig is.

25 november 2010

Nigeriaanse oplichting

Vijf Nigerianen werden gisteren door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot celstraffen van zes maanden tot twee jaar. Ze hadden een Luxemburgse bankbediende eind 2006 liefst 200.000euro afgetroggeld met een verhaal over een machine en een chemisch product die vals geld kon omzetten naar echt geld. De term ‘Nigeriaanse oplichting' verwijst naar de alomtegenwoordige betrokkenheid van Nigerianen die in dit onland ongestoord, illegaal of legaal (red. welk van de twee is erger?), hun criminele praktijken konden uitoefenen.
Enkele vragen rijzen hier
Straffen tot 2 jaar worden helemaal niet uitgevoerd en erboven hadden ze wellicht zeker een enkelband moeten dragen. Daar lachen ze in Nigeria nog tien jaar mee.

Wat is er ondertussen met het ontstolen geld gebeurd. Uit het artikel blijkt niet dat het werd teruggevonden door de politie, ze het terug hebben moeten betalen noch waar het zich in een ander geval zou bevinden. (Misschien in de begroting van Leterme?) Het zou mij niet verbazen dat de in een ivoren toren levende wereldvreemde rechter daar zelfs nooit aan gedacht heeft, dan wel als poco-slaaf niet vermocht hiernaar te vragen.

Hoe zijn de Nigerianen in Europa en belgië binnengeraakt?
Indien ze al tot belg waren genaturaliseerd dan waren ze nooit door de krant geduid als Nigerianen. Dus is een belangrijke vraag: Werden ze nu verplicht het land uitgezet richting Nigeria?
Werd hun asielaanvraag voorgoed naar de vuilbak verwezen, en werden de EU lidstaten daarvan ingelicht?
Werden hun OCMW uitkeringen , hun hotelkosten, hun gratis abonnementen, de betaling van hun pro deo advocaten stopgezet?

Of kunnen ze door hun lange aanwezigheid straks een regularisatie
claimen, en doorgaan met het oplichten van het naïeve volk dat blijft afdokken?
Wie geeft me het antwoord op mijn vragen?

Alleen jullie, het volk, kunnen deze waanzin stoppen!

24 november 2010

Een nieuwe ramp voor Vlaanderen

Groen stelt een rampenplan voor asielzoekers voor.
Er staan er weer duizenden te dringen om hier te komen meeëten, maar Groen wilt niet weten van een verstrengin of migratiestop.

Het rampenplan van Groen is echter een ramp voor de bevolking.
De immigratie moet compleet stoppen want er zijn er nu al te veel. Eigenlijk zouden diegenen wiens land nu terug een normale status kent moeten terugkeren naar hun land waardoor er plaats komt voor andere echte asielzoekers.

Er wordt altijd gezegd dat ze het hier al zo goed gewoon zijn en daarom moeten blijven. Nochtans spreken ze de taal van het thuisland nog altijd veel beter, hebben ze er meestal nog veel familie en kennissen, en ze kennen er de gewoonten en gebruiken, zodat ze er niets moeten veranderen en ginds niemand zich moet aanpassen aan hun komst. Het is een kwestie van enkele dagen of weken, en ze zijn er terug alsof ze niet weggeweest waren. Kosovaren bvb, wat zitten ze hier nog te doen? Het land kent terug vrede en er zijn nog steeds blauwhelmen dacht ik om die te garanderen.
Asielzoekers uit gevaarlijke streken/landen /groepen moeten uitermate argwanend en streng gescreend worden op hun ware bedoelingen en ideeën. We hebben al genoeg criminelen, terroristen en fundamentalisten geïmporteerd, en dat blijkt  nog maar eens met de recente politierazzia's in o.m. in het Tsjetjeense milieu. De economische ramp die ze met zich meebrachten is groot en bovendien van blijvende aard. Straks zijn de Vlamingen de hangmatters uit Wallonië kwijt, maar zijn ze vervangen door andere hangmatters al dan niet met profetenbaard en bijpassende jurk.

Er moeten quota komen en als er dan 1 asielzoeker terug vertrekt kan er pas een andere worden toegelaten. Er is voor velen kortbij bovendien een meer geschiktere plaats. Bvb in het rijke Saoudi Arabië is er nog veel plaats en het is bovendien kort bij Mekka. Vrij van varkens en kaffaar, en er is al sharia. Ze spreken toch al een mondje Arabisch, dus lang duurt het er niet om zich thuis te voelen.
Of is het voor het gratis geld en de lakse justitie dat ze naar hier komen, of om ons te bekeren?

21 november 2010

Te voet, per ezel of per kameel.

Op een luchthaven in de Amerikaanse deelstaat North Carolina heeft een vrouw die al 32 jaar als stewardess werkt haar borstprothese moeten tonen bij een controle. De Amerikaanse pers spreekt schande. De vrouw is zwaar aangedaan.


Het is te begrijpen dat een controle van een (borst)prothese vandaag de dag door de terreurdreigingen de erg strenge veiligheidsvoorwaarden op luchthavens  wettelijk toegestaan is. Immers maken terroristen gebruik van elk medium om hun dodelijke wapens in te zetten en ook om burgers of de economie te treffen. Ze zijn dus ook in staat om darvoor borstimplantaten aan te brengen en daarvoor vrouwen in te zetten die wegens ziekte zulke prothesen dragen.
Erger zou nog zijn wanneer de veiligheidsdiensten zouden verzuimd hebben een controle hierop te doen en het vliegtuig of een doelwit ermee zou tot ontploffing worden gebracht. Welke verontwaardiging zou er dan opstijgen.
Het zijn dniet de veiligheidsdiensten die we moeten viseren maar de criminelen en de gedogende regimes e organisaties, en waartegen zij ons trachten en dienen te bescherpen. De brave burgers vrijwaren en redden dat is hun opdracht, en daarin kunnen ze beter niet falen.
 In dit geval is het misschien als pijnlijk ervaren door de vrouw, maar ze had dit als professional in de luchtvaart ook spontaan en discreet kunnen melden. Er is niets voor haar om zich over te schamen, en men moet maar eens van die ouderwetse schaamtegevoelens daarover af. Ik kijk als man niet naar vrouwen als bestaande uit borsten alleen, (of als een ander erotisch lichaamsdeel. ) al geef ik toe dat ik ook graag naar knappe vrouwen kijk. De wereld bestaat niet alleen maar uit knappe vrouwen EN mannen, en niet elke man loopt achter zijn Pik aan noch  elke vrouw achter een portefeuille, want anders vond niet elke pot een deksel, en was dit potje misschien zonder deksel gebleven. Als je naar mijn foto bovenaan de blog kijkt weet je meteen wat ik bedoel. ;o).  

"Het gaat er in deze aangelegenheid zoals altijd om hoe de controle gebeurt. Dit moet altijd gebeuren in een afzonderlijke kamer buiten het zicht van andere personen/reizigers, in dit geval dan door een vrouwelijke beamte en ALTIJD met RESPECT." zoals ook ene Ana Schorpion in de reacties schrijft onder het artikel in GVA.


Enkel mensen met slechte bedoelingen kunnen iets tegen grondige controles hebben. de controles dienen inderdaad respectvol en in een geschikte omgeving plaats te vinden door de aangewezen en opgeleide personen.
Misschien zijn er nog wat mensen die leiden aan een godsdienstziekte die hen zou verbieden intieme controles toe te staan. Deze mensen kunnen dan nog steeds een ander vervoermiddel kiezen, te voet, per ezel of per kameel.
 
Bompaketten konden niet op tijd worden geleverd wegens panne. Arm dier.

18 november 2010

De putch van generaals zonder uniform

"Als koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (sp.a) faalt in zijn opdracht om de zeven onderhandelende partijen te verzoenen, moeten er geen nieuwe verkiezingen komen." Dat stelt ontslagnemend vicepremier Steven Vanackere (CD&V).

We hebben dan dus een dictatuur.
De status van bananenmonarchie met een Mexicaans leger geraken we als belgië nooit meer kwijt. Niet alleen worden democratisch verkozen partijen uitgesloten, door het regime en het regimejournaille gebannen, hun publicaties en boeken uit de boekenwinkels  en bibliotheken geweerd, nu worden ook nog de verkiezingen onmogelijk gemaakt, en niet alleen door de niet splitsing van BHV maar door generaals zonder uniform. Hierboven toch een ongewoon maar typisch statieportret waarin ze geuniformeerd door mij werden vastgelegd op doek.
De betogers op het canvas werden door hun betaald met uitkeringen, postjes, subsidies allerhande en beloftes.
Ze wezen gewaarschuwd dat het nooit goed afloopt met junta's en dictators en het volk altijd de ultieme rechter zal zijn.
Bij deze hebben de woorden Europese Junta en Bananenmonarchie ook de betekenis van dictatoriaal bestuur door niet militairen maar die zich wel als dusdanig gedragen en regeren, met aan het hoofd een koning.
Zouden die begrippen een kans maken in Van Daele?

17 november 2010

Politie mikt op stier maar raakt een man wo 17/11/2010 - 06:28

Ik kan het dier geen ongelijk geven, het wilde wellicht ontsnappen aan de barbaarse rituele slachting.

In Anderlecht is een werknemer van het slachthuis lichtgewond geraakt toen een stier probeerde te ontsnappen. De werknemers hadden de hulp ingeroepen van de lokale politie om de stier te vangen.
"Een stier probeerde te vluchten en de medewerkers hebben de politie om hulp gevraagd", zegt Fanny Wellens van de Brusselse politie. "De stier wilde naar een politie-inspecteur lopen maar die heeft dan op de stier geschoten. De kogel is afgeketst en heeft iemand van het slachthuis licht verwond aan de hand. Nadien is de stier wel afgemaakt."
Ritueel, langzaam, onverdoofd en in helse pijn en angst.

Naast runderen worden bijna elk schaap en een vijfde van alle kalveren in ons land ritueel geslacht.
In Anderlecht is dat nog veel meer door de grote concentratie van moslims in het Brusselse. Immers bestaat daar de bevolking uit minstens 22% moslims. http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101117_006 Dat zijn dan de officiële cijfers, want er verblijven nog tienduizenden illegalen in het Brusselse. In elk huis en krot met meer dan 2 deurbellen liggen in elke kamer nog eens tien matrassen.
Maar wat niet weet niet deert?

De NVA is nu pas en plots tegen het onverdoofd ritueel slachten en gaat blijkbaar een wetsvoorstel indienen. http://www.vandaag.be/binnenland/51900_nva-wil-geen-onverdoofde-rituele-slachtingen-meer.html
Jarenlang heeft het Vlaams Belang hierover wetsvoorstellen ingediend. De NVA, noch Groen of anderen, steunden toen dit voorstel. Waarom nu wel om van de morele leider in deze materie nog wat stemmers te kunnen afsnoepen als onderdeel van operatie 'smoor de opositie'?. Als de vijand 'Vlaams Belang' zou uitgeschakeld kunnen worden, dan denken ze dat daarna de weg vrij ligt om alles door de strot van de Vlamingen te jagen, inclusief de uitverkoop en knechtende wetten.

16 november 2010

Politiefilmpjes uit Nederland

We moeten niet lachen met de politie in Nederland. Het is immers in dit land al niet beter gesteld, moeten we toegeven.
Maar toch, het kan zo'n deugd doen hé.
Daarom een hilarisch tafereel van 2 politieagenten en 2 politieagentes die een amokmaker willen oppakken, gefilmd door een handlanger, een geamuseerd omstaander of een multiculactivist die wilt laten zien hoe hardvochtig de politie optreedt. Als 4 politiemensen niet eens 1 lastige klant aankunnen, dan weten we hoe erg het gesteld is en zal wettige zelfverdediging wel moeten uitgebreid worden.
Het is geen politie meer maar watjes. Zo zal er om nog meer mensen en middelen worden geroepen, zodat ze straks met nog meer de klus niet kunnen klaren.
Hetzelfde doet zich voor bij het leger want slechts 50% slaagt voor de fysische proeven, komt niet opdagen of is er te oud voor. Waarom dan die lui niet naar huis sturen?
Daaronder nog een ander hilarisch politiefilmpje gemaakt in Nederland. Daarin tracht de politie iemand op een fuifbus te arresteren. Diegenen die roepen zijn omstaanders zo blijkt, niet diegene die filmt. Uiteindelijk dienen een tiental politiemensen uit te rukken, maar geen enkele krijgt de zaak onder controle, terwijl heel de bus hen uitjouwt. Mijn profetie van enkele regels eerder is al aan het uitkomen.
In de VS werd die man getazerd. Punt.
Het is wachten op de belgische filmpjes.

05 november 2010

In Zelzate en in Gouda

Vandaag in De Telegraaf:
Straattuig heer en meester in Gouda
GOUDA - De Goudse wijk Oosterwei wordt opnieuw geterroriseerd door Marokkaanse straatschoffies. Bewoners worden belaagd, met stenen en eieren bekogeld, beroofd en uitgescholden. Ook worden er brandjes gesticht en ruiten ingekegeld.
De nieuwe lichting vandalen is tussen de acht en dertien jaar oud.

„Wat ik ook meld of aankaart bij de gemeente, ik hoor maar steeds dat het wordt meegenomen in overleg, maar er gebeurt helemaal niets. " zegt een radeloze voorzitster van de bewonerscommissie Gouda Oost. Tot afgelopen week was deze mevrouw nog een naïeve goedmens die geloofde in de multicul, maar ze klom in de pen nadat ze afgelopen zaterdag samen met een groep vrijwilligers door de jongeren werden weggepest tijdens een schoonmaakactie van de wijk.
Ze vervolgt:
„Het is een schande dat we zijn belaagd – en hoe! – zodat we meteen moesten opbreken. Het is compleet ’crazy’ dat een groep jongeren in staat is om alles te verpesten, om de bloembollen af te pakken en eten en drinken gewoon weg te gooien op het gras. Iedereen werd belaagd, zelfs de clowns Knoef en Tomaat.”

Zo, met een paar clowns en wat tulpenbollen dachten ze de no go zones te kunnen binnendringen. Hoe weinig mensenkennis had ze toch. Absoluut geen voeling met de Marokkaanse cultuur stel ik vast.

Dan is meteen bewezen dat het gezond verstand en van de burgers die voor extreem rechtse fascisten worden uitgescholden juist zat. Hun mensenkennis en ervaring op het gebied van immigratie, hun inschatting van de multiculdreiging waren volkomen juist.  Veel politici gaven dat inmiddels al toe, en toch blijft men de klokkenluiders als de PVV en het Vlaams Belang uitsluiten en beschadigen, ze Stalinistisch uit media, politieke debatten bannnen, ze via een cordon sanitaire ondemocratisch dood maken.
De vrouw zegt het zat te zijn om ’pispaal’ te zijn van wat de gemeente allemaal niet doet. „En ik heb genoeg van de beloften die niet worden waargemaakt. Ik roep de gemeente op om lef te hebben en om alstublieft extra politie in te zetten.”

Dat roepen wij al jaren tevergeefs.
Als ze het niet gaan aanpakken zullen de mensen het recht en de veiligheid in eigen handen nemen. Dat is geen voorspelling, dat is al aan de gang.

Volgende keer: Wees geen bange blanke man en stem voor de partij die ons verlost van de criminelen en de bloedzuigende teken en luizen!

01 november 2010

Er is ook goed nieuws

Poldermoskee Amsterdam gaat dicht !


" 01-11-2010 10:08
AMSTERDAM (ANP) – De Poldermoskee in Amsterdam sluit medio november, op de dag van het offerfeest, haar deuren. Dat heeft de moskee maandag bekendgemaakt.
De maandelijkse lasten zijn te hoog, aldus de moskee in een verklaring. Daarnaast heeft de Poldermoskee nog schulden uit de periode van de oprichting in 2008.
Begin dit jaar waren er ook al problemen wegens achterstallige huur van het gebouw in Slotervaart, dat van de woningcorporatie de Alliantie wordt gehuurd. Nadat de Poldermoskee in februari de achterstallige huur had betaald, kon de moskee blijven. De Poldermoskee is nu op zoek naar een andere locatie."

Zou dit al een Wilderseffect kunnen zijn ?Hahaha
Er valt te hopen dat andere locaties ook te duur uitvallen, en ze allemaal in Mekka gaan wonen.

Ik ben een republikein

Trouwe lezers verbazen zich niet over deze titel.
Ik wil hiermee de inleiding geven voor het werk van Gerolf Annemans en Steven Utsi:
De ordelijke Opdeling van belgië  O2
Dat ik bewondering heb voor Gerolf Annemans zijn werk als parlementair, fractieleider, auteur, redenaar en debater heb in niet onder stoelen of banken gestoken. U herinnert zich misschien mijn artiekltje: Mijn volgende zoon noem ik Gerolf

30 oktober 2010

Guerlain aangeklaagd voor racisme

Beautymerk Guerlain wordt aangeklaagd voor racisme. Jean-Paul Guerlain deed namelijk een niet al te handige uitspraak op televisie.
Tijdens een interview op de Franse televisie vroeg een journalist Jean-Paul Guerlain naar zijn nieuwe parfum Samsara. Helaas gaf de 83-jarige Jean-Paul, die tot was 2002 de hoofdparfumeur van Guerlain was, een behoorlijk racistisch antwoord. “Ik heb gewerkt als een neger. Ik weet niet of negers altijd zo hard werkten, maar dan nog,” liet Jean-Paul weten.

Natuurlijk zorgden deze woorden voor de nodige beroering. Waarop Jean-Paul vervolgens zijn excuses aanbood, maar helaas mocht dat niet meer baten. Want verschillende antiracisme bewegingen zijn nu bezig Guerlain voor de rechter te slepen.

Via een melding van Luc Van Braekel op Faceboek werd mij op dit artikel attent gemaakt. http://www.modeblog.nl/guerlain-aangeklaagd-voor-racisme/1029/
 
Ja watte.En ik die dacht dat dit een compliment was voor negers
Ik ga er dan maar nog een schepje bovenop doen:
Dat ze meteen ook Kuifje Janssen en Janssen, kapitein Haddock, en waarom ook niet de familie van Hergé, de uitgever, de boekhandels en de bezitters van boeken aanklagen
Hierzie!

 

29 oktober 2010

Het Vlaamse gewone volk zal de rekeningen MOETEN betalen!

Het raakte bekend dat Fedasil gedwongen wordt om een dwangsom van inmiddels 15000€ te betalen aan een Congolees die midden augustus dit jaar asiel had aangevraagd. Een deurwaarder legde daarom nu beslag op de auto's en de computers van Fedasil. http://www.vandaag.be/binnenland/50399_fedasil-is-asielzoeker-15500-euro-schuldig-deurwaarder-slaat-autos-en-pcs-aan.html
Ik ben nu benieuwd naar de bochten waarin de onslagnemende regering, en de regimepartijen die dit mogelijk maakten, nu gaan wringen.

En wat met de andere asielzoekers die de dwangsom kregen toegewezen, vaak al veel langer geleden? Hebben die,toen Fedasil nog geld had,hun dwangsom al uitbetaald gekregen of gaan die het voorbeeld volgen van de Congolees.Leuk zeg, met dat geld kunnen ze de advocaten rijk maken,geld opsturen naar familie en vrienden en ...nieuwe landgenoten laten overkomen. Niet met een gammel bootje maar met een toeristenvisum en een vliegtuig.
Hoeveel gerepatrieerden zijn er al? 0!
Ik vraag me af waarom er niet meer protest kwam van de bevolking toen het eerste vonnis om asielzoekers een dwangsom toe te kennen viel. Inmiddels is dit vonnis al jurisprudentie geworden.

Ik kan alleen maar besluiten dat het grootste deel van het volk uit lemmingen bestaat, en de straf daarvoor zal zijn dat daarvoor zal moeten afgedokt worden, vooral door de gewone mensen, want figuren als Dehaene, Verhofstadt en de kaviaar- en loftsocialisten hebben zich belastingvrije inkomens toebedeeld, en de andere mensen met geld zitten in Monaco, op Jersey, in Zwitserland..... Zelfs de sportvedetten weten al dat je beter niet hier blijft met je geld, tenzij het moet komen van de sportsubsidies.

Men denkt toch niet dat ze van de burgers hun spaarboekje, hun pensioen en hun eigendom gaan afblijven? Nee hoor, morgen gaat de linkse herverdeling en de derdewereld-actie gewoon verder en is de Vlaming de dubbeldikke pineut. Doe er nog een schepje bovenop en geef gul aan 11-11-11 en redt Pakistan om fr immigratie en het terrorisme tegen ons nog wat te bevorderen, of om pedofiele missionarissen ver van controle aan nieuwe jonge marchandise te helpen.

Vroeger was socialisme misschien voor zichzelf en met het volk, nu is dat beslist voor zichzelf en TEGEN het volk.
Nou ja, niet tegen het vreemde volk natuurlijk, want ze moeten toch nog met iemand op 'democratische wijze' via het stemhokje de verkiezingen kunnen vervalsen.
Er is maar een ding dat echt werkt, geloof me vrij, en dat is het Vlaams Belang, dat consequent het eigen volk verdedigt deze rooftocht kan stoppen, en de zelfmoord der lemmingen verhindert.

21 oktober 2010

Hypocrisie VLD en N-VA over naturalisatiedossiers

21.10.2010 13.50u - Sommige media maken melding van het feit dat Open VLD en N-VA voortaan geen naturalisatiedossiers zouden behandelen en dus geen nationaliteit meer wensen toe te kennen aan het contingent van 15.635 huidige aanvragers.

We wensen er op te wijzen dat Vlaams Belang op vrijdag 15 oktober de Vlaamse partijen, met N-VA en Open VLD op kop, uitdrukkelijk gevraagd heeft om de eerste vergadering van de Commissie voor de Naturalisaties (na de ontbinding van het parlement) te boycotten. Men is ons daarin niet gevolgd. Onbegrijpelijk, zeker op een moment dat N-VA en VLD stoere verklaringen afleggen over de verstrenging van de snel-Belg-wet en daartoe wetsvoorstellen indienen.

Als de Vlaamse politieke partijen - nadat zij op 10 jaar 500.000 Nouveaux Belges hebben gecreëerd - het echt menen met die verstrenging, dan moeten zij de daad bij het woord voegen. Zij moeten hun wetsvoorstellen indienen, bij urgentie laten agenderen in de commissie Justitie en stemmen.

Maar dat is helemaal hun bedoeling niet! In plaats van de snel-Belg-wet af te schaffen willen VLD en N-VA zich beperken tot een wijziging van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de Naturalisaties.

Het is verbazend dat uitgerekend Sarah Smeyers nu misbaar maakt over de massale naturalisaties, terwijl zij in maart 2008 de massale regularisaties (zie regeerakkoord Leterme I) heeft goedgekeurd. Zij zou moeten weten dat een overgrote meerderheid van geregulariseerden een naturalisatiedossier indienen.

Vlaams Belang betreurt de foute berichtgeving vanuit Open VLD en N-VA temeer beide partijen jarenlang alle naturalisatiewetten in de plenaire vergadering van de Kamer hebben goedgekeurd.

Hagen Goyvaerts
Ondervoorzitter van de Commissie voor de Naturalisaties
Volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang

20 oktober 2010

De corrupte rechters van Amsterdam

Deze video is eindelijk ondertiteld. Hij zal bovenaan in deze blog blijven staan tot het proces tegen Geert Wilders voorbij is..
Met dank aan Luc die met mij de vertaling maakte van deze video en hem daarna ondertitelde.
Pat Condell spreekt snel dus misschien moet u af en toe eens op de pauzeknop drukken.
"De Corrupte Rechters van Amsterdam", een Youtube opiniestuk dat u moet gehoord hebben!
The crooked judges of Amsterdam

17 oktober 2010

Merkel: "Multiculturele samenleving een flop"

Dat de multiculturele maatschappij in Duitsland, elders en hier, volledig is mislukt dat wisten de de mensen van het Vlaams Belang (en de PVV in Nederland) al heel lang! Ondertussen werden onze solidariteit en ons sociaal model volledig ondergraven en in de vernieling gereden, de OCMW kassa's geplunderd, de gevangenissen gevuld.....
Het zal pijn doen, maar ze hebben het in Duitsland dan toch al verschillende keren over hun lippen gekregen. De multiculturele problemen zijn dan ook zo gigantisch dat er niet meer naast te kijken of te fietsen valt. Orde op zaken in gans de EU!
Nog geven ze niet toe dat de islam hier niet thuishoort. Maar ook dat heilige huisje zal spoedig in mekaar zakken.  De Christenen  zijn nu nog bang voor het gevolg dat de zwellende kritiek in een later stadium zal hebben voor het christelijke geloof. Ze vrezen dat zodra mensen daarover hun mond durven opendoen die nooit meer dicht gaat, en dan is het 2000 jaar oude woestijnsprookje met mirakels, goddelijke straffen, heiligen, engelen en duivels en alles rond gemijterde personen spoedig geklasseerd bij Sinterklaas , Doornroosje en Klaas Vaak.

Hier het artikeltje ( http://www.vandaag.be/buitenland/49338_merkel-multiculturele-samenleving-een-flop.html  )
"
De poging om in Duitsland een multiculturele samenleving te creëren, is volledig mislukt. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel zaterdag gezegd tijdens een bijeenkomst met de jongeren van haar christendemocratische partij CDU in Potsdam.


Das Mädchen zei dat de Duitsers zich lange tijd voor de gek hebben gehouden door te denken dat de gastarbeiders, die zich in de jaren 60 hebben aangeboden, weer van zelf zouden weggaan. "Maar dat is niet de realiteit", aldus Merkel.

Volgens bondspresident Christian Wulff hoort de islam intussen bij Duitsland, net als het christendom en jodendom. Merkel trad hem bij, maar eiste dat immigranten beter hun best moeten doen om te integreren. Zo zouden ze snel het Duits moeten leren. "Iedereen die niet meteen Duits spreekt, is niet welkom."

Thilo Sarrazin, een hoge medewerker van de Duitse centrale bank, bracht in de zomermaanden een boek uit waarin hij zei dat moslims de Duitsers dommer maken. Die uitspraak zorgt sindsdien voor verhitte discussies. De man is wel zijn baan kwijt.

Een derde van de Duitsers denkt dat de 16 miljoen immigranten enkel naar Duitsland kwamen voor de uitkeringen, zo wees een recent onderzoek aan.

11 oktober 2010

Zaventem platgelegd door illegalen.

Als het ginds al kan, waarom hier dan niet?

Op het eiland Sardinië in Italië Is de luchthaven gesloten door een gewelddadige opstand van honderden illegalen die er verblijven in een voormalige legerbasis tegenover de burgerluchthaven. Eerst hadden ze het opvangcentrum in handen genomen, hebben er branden gesticht en vernielingen aangericht, en zijn dan de startbaan van de luchthaven opgestormd om de ganse luchthaven/luchtverkeer plat te leggen. Er werd groot alarm afgekondigd in de luchthaven.
Een indrukwekkende politiemacht kwam ter plaatse om de orde te herstellen. De oproerpolitie heeft dan ook traangas ingezet.
Op het ogenblik dat ik dit schrijf is de oorlog nog steeds aan de gang.
Het gaat al om de derde opstand in twee weken in het opvangcentrum voor asielzoekers in Cagliari.
Moet ik erbij schrijven dat de autochtone inwoners het kotsbeu zijn? (behalve diegene die er hun boterham mee verdienen: ngo's, advocaten, huisjesmelkers, linkse partijen ... die zijn selectiefloos blij met elke migrant) 

Dra waait dit soort akties over naar hier en bestormen de illegalen en uitgeprocedeerden van Steenokkerzeel (113bis) de luchthaven van Zaventem.
Vandaar de titel.

02 oktober 2010

Ondertussen in Parijs...in de multiculturele maatschappij

Niets van gezien op TV of erover gelezen in de krant?
Je dochter of zoon zouden het maar eens in hun hoofd moeten krijgen om naar de Technoparade in Parijs te gaan.
Aanschouw het resultaat van de multiculturele toekomst, haar verrijking, haar bendes, haar relletjes haar onstuitbare groei en aanwezigheid, en geen politie die er wat kan aandoen, ja nog de zwarte piet krijgt als ze ingrijpen.
Zien jullie ook die gekleurde bendes over en weer bewegen in de massa, de hysterie, de onmachtige politie ....
Dit is de guerrillaoorlog van onze toekomst en die van ons nageslacht. En wat werd onze kinderen op school geleerd? De andere wang te tonen als ze slaag kregen?
Nooit gaat ons nageslacht die vuile oorlog overleven, want vechten kunnen en durven ze niet. De meesten kunnen niet eens meer een aardappel schillen met een mesje.
En dan komen Verhofstadt, Dehaene, de Europese politici vertellen dat wij niets mogen ondernemen, dat wij racisten en fascisten zijn?
Wie voor die lui nog stemt is een verrader van zijn volk en de moordenaar van de eigen kinderen.
Lees nog maar eens goed de woorden van Churchill hierboven?!


Zie ook de blog van het verzet van de autochtone Franse/ Parijse jeugd door wie deze film werd gemaakt en gepost. (enkel in het Frans) http://www.projet-apache.com/2010/09/technoparade-2010-ces-racailles-qui-nentendent-pas-mieux-vivre-ensemble/

Van wapens en nog meer verzwegen wapens

Niet zomaar wat wapens zo blijkt uit het filmpje van de VRT : http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/vlaamsbrabant/101001_wapens,
maar een massa wapens, zelfs handgranaten.
Zou depothouder het een nieuwe belg zijn, een aanhanger van de godsdienst van de vrede, eentje die zogezegd gevlucht is voor geweld en onderdrukking ....


Tel dat bij de andere faits divers, en zelfs de poco's weten dat ze op een bom leven die ze zelf hebben geknutseld.
Iemand ook al het verzwegen nieuws gelezen of gehoord van de enorme hoeveelheid onderschepte explosieven die vanuit de islamitische prachtlanden Iran en Syrie naar Europa werden gestuurd?

Nee?
Lees dan eens op de Amserdam Post: Zeven ton (!) springstof gesmokkeld – en geen journalist die erover bericht

29 Sep 2010
Door E.J.Bron
http://www.amsterdampost.nl/zeven-ton-springstof-gesmokkeld-%E2%80%93-en-geen-journalist-die-erover-bericht/

Er is niets om ons ongerust over te maken, wij zijn gewoon verzuurd zeggen de poco's, de goedmenschen, de migratie- en multiculadepten.
Wanneer komt onze beurt?

Krakersonlusten in Amsterdam- Dag Vogelaarwijken!

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101001_123&saved=1#reageer

Een groep krakers heeft zich vrijdagavond in het centrum van Amsterdam tegen de politie en de Mobiele Eenheid (ME), de Nederlandse oproerpolitie, gekeerd. De krakers hebben met stenen gegooid en auto’s beschadigd, branden gesticht.


Een nog onbekend aantal personen is gewond geraakt. Het is niet zeker of er politiemensen onder de gewonden zijn.
De krakers vervolgden hun weg naar de Herengracht en de Keizersgracht, waar ze een spoor van vernieling hebben achtergelaten.
Ze droegen kappen, sjaals en bivakmutsen om zich onherkenbaar te maken.
Ze protesteerden tegen het kraakverbod dat vrijdagavond is ingegaan.
Het Wilderseffect laat zich meteen voelen.
De brave Nederlanders/Amsterdammers zullen een zucht van opluchting slaken. Nog even door de zure appel bijten en de Kaercher inzetten om het vuil van de straat en uit de kraakpanden te spuiten. Misschien verhuist het tuig best naar de toendra in Siberië en proberen ze daar wat te kraken. :oD
Het werkschuw anarchistisch tuig, illegalen, criminelen, drugdealers,  spuiters en snuivers wordt boos nu aan hun rattenleven dra een einde komt dank zij Geert Wilders. Een maatschappij moet dat tuig dat leeft op kosten van de maatschappij, overlast veroorzaakt, eigenaarsrechten en andere rechten aan hun laars lappen, de boel afbreken en in brand steken, en die tot geweld overgaan, gewoon verbannen naar een soort gesloten kazerne/heropvoedingsgesticht, of stante pede terugsturen naar waar ze vandaan komen. (of Siberië)
Pak ze hun uitkeringen en snoepjes af , en zet hun gedwongen aan het werk!
Ik ben benieuwd hoe het met de nieuwe regering en de nieuwe politieke koers dank zij Wilders zal evolueren. Dag Vogelaarwijken!

Politiebureau in Brusselse Marollenwijk aangevallen

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1164701/2010/10/02/Politiebureau-in-Brusselse-Marollenwijk-aangevallen.dhtml#reageerTag
Het zoveelste 'fait divers'

In de Brusselse Marollenwijk werd het politiecommissariaat aan het Vossenplein aangevallen. De feiten werden gepleegd in de marge (wat een taalgebruik?red) van de niet toegelaten betoging rond het Brusselse Zuidstation. Daar werden een kleine honderd activisten opgepakt.


Niemand opgepakt (Was dat politiestation dan leeg?red)De ramen van het commissariaat werden met ijzeren staven toegetakeld. (dat duurde toch wel even ? red) De politie is nog op zoek naar de daders van dit vandalisme. Alle personen die aan het signalement van de vandalen beantwoorden, worden door de politie gecontroleerd. Omstreeks 23 uur was nog niemand opgepakt. ( Ze lijken allemaal op mekaar met een bivakmuts! red)

Asielbeleid (Hahaha beleid !?!!)
Eerder op de avond waren rond het Zuidstation en de Hallepoort zowat 150 activisten in kleine groepjes samengekomen. Ze betoogden tegen het asielbeleid, de gesloten centra en de uitwijzing van illegale vreemdelingen. Omstreeks 21 uur had de politie 85 personen opgepakt. ( en wat nu, wat doet justitie? De lafbekken doen niets de regimepolitici kramen enkel woorden! Een kei valt dan niet te stropen in tegenstelling tot bvb een autochtone automobilist met een baantje)

400 agenten ( Tijdens een vreedzame betoging van Vlamingen in Neder-Over-  
                        Heembeek waren er meer denk ik)
De arrestanten werden in bussen afgevoerd naar de gebouwen van de federale politie in Etterbeek, waar ze worden vastgehouden. ( Voor hoe lang aub?)

De burgemeesters van Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst trommelden zowat 400 politieagenten op om het samenscholingsverbod voor samenkomsten op de openbare weg van meer dan 5 personen te doen naleven. (belga/ep) (maar dat is hun dus duidelijk weer niet gelukt, en het zal nog erger worden!)
"

Stel je voor dat dit zou gebeuren tijdens een betoging van het Vlaams Belang , TAK of een Vlaams nationalistische groepering. Al decennia terroriseren die multiculvrienden, anarchisten, krakers, illegalen en criminelen de steden, en vooral Brussel. Niet alleen zijn er heuse no-go zones waar de politie angstvallig wegblijft, waar de inspecteurs van de belastingen, voedselinspectie en de RVA niet welkom zijn, en ook niet te vinden zijn. Waar metrostations door mensen met vijf Euro op zak en modieus geklede jonge vrouwen gemeden worden, zeker voor en na de spitsuren. De illegalen en asielzoekersvrienden duiken om de haverklap op uit een of andere riool, maaken amok, verstoren het al moeizame verkeer nog meer, richten overal schade aan en komen de politie wat uitlachen, en dat laatste is een eufemisme.

Het tuig wordt maar voor even opgepakt want geen plaats in een gevangenis of gesloten instelling is nog vrij. Dit gaat nooit stoppen zolang men illegalen blijft belonen met regularistie, criminaliteit niet meer bestraft, dat soort uitschot gedoogt en onze steden laat bevuilen, en in tegendeel de mensen die dit aanklagen, die vinden dat het nu moet stoppen als schuldigen aanwijst.

Zet verdomme de para's in, stop de leegstaande kazernes vol in afwachting van hun uitwijzing, bouw een eiland als Alcatraz in de Noordzee maar doe wat en snel!
Ik ben dit echt beu, wij zijn dit echt beu, wij zijn het zat!

29 september 2010

In Brussel is de jacht op het Vlaams Belang geopend !

"In Vorst, in Brussel, heeft het Vlaams Belang een paneel geplaatst met daarop 'Republiek Vlaanderen', op amper 150 meter van de deur van Burgemeester Magda de Galan. Dat staat te lezen op de website van La Dernière Heure.
Burgemeester Magda De Galan is niet te spreken over de plaat en zet alles op alles om deze te verwijderen. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn.
Het paneel is namelijk geplaatst op een privéterrein. De gemeente is daarom volop bezig met het zoeken naar de eigenaar. Ze willen de man of vrouw aanmanen om de affiches van de extreem-rechtse partij te verwijderen. Tot nog toe is deze persoon nog niet teruggevonden. "

En waarom zou de politie de privé-eigenaar van het terrein zoeken? Een dergelijk paneel plaatsen is wettelijk mogelijk in Vlaanderen, dus waarom niet in Brussel? Er mogen wel panelen staan "Vive la belgique". Zoeken ze de eigenaar om hem te intimideren om hem publiek kenbaar te maken zodat ze hem kunnen "aanpakken of laten aanpakken" Wat bedoelt Magda met alles op alles inzetten? Is dat zoiets als met alle middelen, wettelijke en andere??
Er zijn bij mijn weten geen wettelijke gronden om dit bord te kunnen verwijderen. Bedreigingen, intimidatie en stalking zullen uiteindelijk weer de Waalse methode worden. Ik hoop dat de eigenaar op alle gebied steun krijgt van de partij en alle Vlamingen. Mijn bewondering In Vorst, in Brussel, heeft het Vlaams Belang een paneel geplaatst met daarop 'Republiek Vlaanderen'. Dat staat te lezen op de website van La Dernière Heure.
Mijn grote bewondering en applaus voor de Vlaamse durver die dit bord op zijn eigendom dufde plaatsen! Hadden alle Vlamingen in Brussel en elders in Vlaanderen maar zoveel moed!

Actualisering 2 oktober
Het kon niet uitblijven, spoedig kwam er iemand langs met een ladder en verf om de affiche van het Vlaams Belang te verminken. Bij De Morgen hadden ze er plezier in. Van Republiek werd het Franse woord Repugnant (walgelijk) gemaakt. Het gebeurde overdag, de burgemeester en de politie keken de andere kant op. De actie werd zelfs gefilmd en op Youtube geplaatst en voorzien van, wat dachten jullie ?..., de brabançonne.
Aangezien het paneel privéeigendom is en op privégrond staat is dit een een inbreuk op het eigendomsrecht, en wel degelijk strafbaar. Met het filmpje laat de dader ook een vingerafdruk na, dus is hij simpel op te sporen door de politie. Natuurlijk zullen bij deze echte inbreuk niet 'alle middelen' worden ingezet door de plaatselijke of andere overheden, maar de eigenaar van het paneel en het Vlaams Belang kunnen wel een klacht en een vordering indienen bij justitie wegens vandalisme.Ze kunnen ook het paneel wat achteruit plaatsen, onbereikbaar voor een ladder, en een nieuwe adffiche plakken.Natuurlijk zal ook die geen lang leven beschoren zijn. Maar hoe moeilijker het vandalen gemaakt wordt hoe beter en hoe groter het effect.
Hier dan het filmpje met een walgelijke franstalige belgicist begeleid door het meest walgelijke liedje.

27 september 2010

Begrijpen jullie nu voor wie en waarom het Vlaams Belang een gevaarlijke partij is

Aan de hand van twee recente voorbeelden geplukt uit de recente kranten, illustreer ik de vraag in de titel:

Miljoenenpot voor Dehaene

Europarlementslid en Oud-premier Jean-Luc Dehaene zit momenteel op 2,7 miljoen euro (belastingvrij!) aan aandelenopties AB InBev. hij is daarmee als bestuurder koploper inzake aandelenopties bij AB InBev. Hij klopt ook voorzitter Peter Harf.
De vier onafhankelijke bestuurders zitten samen op een potje van 8,1 miljoen euro. 2,7 miljoen daarvan is voor Dehaene. Dat is op basis van de huidige beurskoers (43,2 euro).

Volgens de berekeningen van Tuybens, die ze voorlegde aan het bedrijf,Het wordt zelfs een belastingvrije 3,4 miljoen€ als het aandeel AB InBev in het voorjaar van 2012 een koersdoel van 48 euro haalt
De afscheidspremie van Louis Michel
Zoals jullie misschien al hadden kunnen lezen in de kranten is Loulou ( seulement pour les amis) boos omdat is uitgelekt dat hij een ontslagpremie van 380000€ zal incasseren na amper vijf jaar occasionele aanwezigheid in het Europese kantoor/parlement waar hij commissaris was voor Ontwikkeling en Internationale Hulp. (van werken hebben wij geen weet, en van regelmatig langs een tikklok passeren evenmin)
Ontwikkelingswerk en liefdadigheid brengt goed op, en men wordt er nooit moe van, zo heeft u ongetwijfeld al kunnen opmaken.
Nu maakt hij zich klaar om naar het voorbeeld van Dehaene enkele lucratieve postjes, als bestuurder of consulent- lobbyist in de wacht te slepen. Dat mag hij weliswaar niet meteen, toch niet in het daglicht, maar binnen een of twee jaar.
Wees niet bang hoor, hij zal niet verhongeren ondertussen. Bovendien, wie durft  te conbtroleren of hij zich wel aan die regels houdt?
 
Ja ze zijn bang van het Vlaams Belang. Jullie vermoeden wel waarom?