Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 oktober 2010

Hypocrisie VLD en N-VA over naturalisatiedossiers

21.10.2010 13.50u - Sommige media maken melding van het feit dat Open VLD en N-VA voortaan geen naturalisatiedossiers zouden behandelen en dus geen nationaliteit meer wensen toe te kennen aan het contingent van 15.635 huidige aanvragers.

We wensen er op te wijzen dat Vlaams Belang op vrijdag 15 oktober de Vlaamse partijen, met N-VA en Open VLD op kop, uitdrukkelijk gevraagd heeft om de eerste vergadering van de Commissie voor de Naturalisaties (na de ontbinding van het parlement) te boycotten. Men is ons daarin niet gevolgd. Onbegrijpelijk, zeker op een moment dat N-VA en VLD stoere verklaringen afleggen over de verstrenging van de snel-Belg-wet en daartoe wetsvoorstellen indienen.

Als de Vlaamse politieke partijen - nadat zij op 10 jaar 500.000 Nouveaux Belges hebben gecreëerd - het echt menen met die verstrenging, dan moeten zij de daad bij het woord voegen. Zij moeten hun wetsvoorstellen indienen, bij urgentie laten agenderen in de commissie Justitie en stemmen.

Maar dat is helemaal hun bedoeling niet! In plaats van de snel-Belg-wet af te schaffen willen VLD en N-VA zich beperken tot een wijziging van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de Naturalisaties.

Het is verbazend dat uitgerekend Sarah Smeyers nu misbaar maakt over de massale naturalisaties, terwijl zij in maart 2008 de massale regularisaties (zie regeerakkoord Leterme I) heeft goedgekeurd. Zij zou moeten weten dat een overgrote meerderheid van geregulariseerden een naturalisatiedossier indienen.

Vlaams Belang betreurt de foute berichtgeving vanuit Open VLD en N-VA temeer beide partijen jarenlang alle naturalisatiewetten in de plenaire vergadering van de Kamer hebben goedgekeurd.

Hagen Goyvaerts
Ondervoorzitter van de Commissie voor de Naturalisaties
Volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang

Geen opmerkingen: