Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 oktober 2010

Het Vlaamse gewone volk zal de rekeningen MOETEN betalen!

Het raakte bekend dat Fedasil gedwongen wordt om een dwangsom van inmiddels 15000€ te betalen aan een Congolees die midden augustus dit jaar asiel had aangevraagd. Een deurwaarder legde daarom nu beslag op de auto's en de computers van Fedasil. http://www.vandaag.be/binnenland/50399_fedasil-is-asielzoeker-15500-euro-schuldig-deurwaarder-slaat-autos-en-pcs-aan.html
Ik ben nu benieuwd naar de bochten waarin de onslagnemende regering, en de regimepartijen die dit mogelijk maakten, nu gaan wringen.

En wat met de andere asielzoekers die de dwangsom kregen toegewezen, vaak al veel langer geleden? Hebben die,toen Fedasil nog geld had,hun dwangsom al uitbetaald gekregen of gaan die het voorbeeld volgen van de Congolees.Leuk zeg, met dat geld kunnen ze de advocaten rijk maken,geld opsturen naar familie en vrienden en ...nieuwe landgenoten laten overkomen. Niet met een gammel bootje maar met een toeristenvisum en een vliegtuig.
Hoeveel gerepatrieerden zijn er al? 0!
Ik vraag me af waarom er niet meer protest kwam van de bevolking toen het eerste vonnis om asielzoekers een dwangsom toe te kennen viel. Inmiddels is dit vonnis al jurisprudentie geworden.

Ik kan alleen maar besluiten dat het grootste deel van het volk uit lemmingen bestaat, en de straf daarvoor zal zijn dat daarvoor zal moeten afgedokt worden, vooral door de gewone mensen, want figuren als Dehaene, Verhofstadt en de kaviaar- en loftsocialisten hebben zich belastingvrije inkomens toebedeeld, en de andere mensen met geld zitten in Monaco, op Jersey, in Zwitserland..... Zelfs de sportvedetten weten al dat je beter niet hier blijft met je geld, tenzij het moet komen van de sportsubsidies.

Men denkt toch niet dat ze van de burgers hun spaarboekje, hun pensioen en hun eigendom gaan afblijven? Nee hoor, morgen gaat de linkse herverdeling en de derdewereld-actie gewoon verder en is de Vlaming de dubbeldikke pineut. Doe er nog een schepje bovenop en geef gul aan 11-11-11 en redt Pakistan om fr immigratie en het terrorisme tegen ons nog wat te bevorderen, of om pedofiele missionarissen ver van controle aan nieuwe jonge marchandise te helpen.

Vroeger was socialisme misschien voor zichzelf en met het volk, nu is dat beslist voor zichzelf en TEGEN het volk.
Nou ja, niet tegen het vreemde volk natuurlijk, want ze moeten toch nog met iemand op 'democratische wijze' via het stemhokje de verkiezingen kunnen vervalsen.
Er is maar een ding dat echt werkt, geloof me vrij, en dat is het Vlaams Belang, dat consequent het eigen volk verdedigt deze rooftocht kan stoppen, en de zelfmoord der lemmingen verhindert.

Geen opmerkingen: