Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 januari 2010

Bin Laden wil ook het klimaat redden ( staat dat ook in de koran?)

Bin Laden is nu de objectieve bondgenoot van de linksen, de groenen en de klimaatfraudeurs.Ze hadden ginds natuurlijk op een permanente geldstroom van van de rijke mieren richting arme krekels gehoopt. Maar helaas dat gebeurde niet, en dat maakt hen nu zo boos. Waarmee moet die arme man nu zijn wapendroom en zijn jihadisten betalen?Rudy De Leeuw van het ABVV en Luc Cortebeeck van het ACV zullen binnenkort heel precies kunnen uitleggen dat het klimaat hier door hun werd gered.Al die vervuilende ondernemers zijn verjaagd naar de arme landen voor een duurzame ontwikkeling en hogere welvaart ginds. Er waren veel stomme wetten, veel getreiter, veel stakingen, veel bemoeizucht en sabotage aan te pas gekomen maar toch ... eind goed al goed dat ze de welvaart zo wisten te herverdelen.

Elveebee ( Luc Van Balberghe) schreef onlangs ergens volgend raadseltje:
Vraag: je hebt een zeer grote onderneming, één der grootste van het land zelfs, maar zonder rechtspersoonlijkheid evenwel. Je schermt je klanten en je inkomsten af door die niet aan te geven. Je parkeert je reserves op buitenlandse rekeningen, die evenmin gekend zijn. Je eist dat de overheid je nog subsidieert daar bovenop. Hoe heet zo'n bedrijf?
Antwoord: Een vakbond?

En toch lopen veel arbeiders en bedienden achter een rode, groene of blauwe vlag. Hoe lang gaan ze dat nog kunnen volhouden?

29 januari 2010

De wet van Berlusconi

Rekenen met Berlusconi: "Minder immigranten = minder misdaad" (link)

De linkse en katholieke pocos steigeren weer. Berlusconi is goed op weg om de Filip De Winter van Italië te worden. Gelukkig is hij als premier van zijn land in staat een dissidente stem te laten klinken als het over migratie gaat..
Toch 1 politicus in Europa die kan rekenen. De feiten hier, ginder of in een ander Europees land bewijzen dat hij gelijk heeft, de gevangenissen zitten vol met bewijzen en dat zijn dan nog diegenen die ze konden of wilden pakken, evenmin diegenen die door plaatsgebrek maar rondlopen, of diegenen die konden vluchten uit het traliehotel.
Vraag het eender welke durvende politieagent (zijn er nog veel?), hij zal de stelling van Berlusconie bevestigen. De niet vervalste statistieken dienaangaande ook. De Leugen de Misleiding het Profijt en de Macht regeren in Europa en in belgië. Zij zijn dodelijk voor onze cultuur en ons volk dat stilaan wordt vervangen door een ander.
Vandaar een vaak gehoord devies in politieke en adelijke en kringen: "Is het volk het met ons niet eens, dan vervangen we het door een ander."

Liefst in plaats van die slappe dweil Van een Van Rompuy:
Berlusconi for president!

21 januari 2010

Met de taxi?


Ik schreef dit naar aanleiding van een artikeltje dat ik las op de blog Angeltjes, ingestuurd door een reiziger , die om de ons bekende redenen liever anoniem wenst te blijven, en die samen met zijn vrouw een reisje met het openbaar vervoer had gemaakt naar het autosalon, en uit veiligheidsoverwegingen besloot terug naar huis te rijden met een taxi. http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=550654

Ik ben deze voormiddag mijn dochter gaan afhalen in de luchthaven in Zaventem. Daar werd regelmatig via de luidsprekers, en in vier of vijf talen, de reizigers gevraagd enkel de officiële taxi's te gebruiken. Als ze dit nu ze openlijk en frequent doen, kan het alleen maar betekenen dat er in pocoland al heel veel str... aan de knikker is. Vroeger hoorde je dit toch niet, en was het ook niet nodig?Ik, als autochtoon, van de bedreigde Germaanse stam der Vlamingen, vroeg zich af hoe ik dan een officiële taxi zou herkennen van een valse, laat staan dat een toerist dit zou kunnen, en of ik daartoe ter controle iemands privacy zou mogen schenden. Iedereen kan immers zo een lichtje met taxi erop en een nepmeter op en in een auto monteren en nep-pasjes fabriceren. Voor de politie moet het daar echter toch niet zo moeilijk zijn de valsaards eruit te halen? Maar, heeft ooit al eens iemand dat zien gebeuren? Ik in elk geval nooit.Binnenkort hangen er op de hoeken van de straten in de steden ook overal luidsprekers waaruit galmt dat men zijn auto daar beter niet parkeert, hem in ieder geval goed sluit, niets waardevols mag achterlaten op straffe van boete tussen de 100 en 250 €. Zo ook waarschuwt voor een portefeuilles met geld en handtassen bij oude ( en jonge) vrouwtjes. Daarmee menen de socio-empathische milticulpoco's en onbekwame corrupte prutsers , voor wie de dommeriken nog steeds stemmen, zich van hun taak hebben gekweten. (Ja, ik weet het, het aantal bijvoegelijke naamwoorden om deze lapzwanzen te omschrijven groeit alsmaar, maar ik kan het niet helpen, 't is sterker dan mezelf). In de Lijnbussen en de metro's hebben ze nu al bijna overal camera's, en helpt dat?Er worden nog steeds chauffeurs en reizigers bedreigd, in elkaar geslagen of voorzien van een mulicultureel steekwondje. En de politie en justitie treden nog steeds harder op tegen hen die om middernacht 50 km per uur rijden in de Gasthuistunel, het criminele zootje de volgende vermetele reiziger molesteert. De dromende poco's vertellen ons nu dat dit alles normaal is, dat we daar voortaan mee moeten leren leven, dat het de problemen zijn van elke stad, en wijzen dan vergelijkend naar New York, dat wel groter is dan dit onland.
Ik stel me haast elke dag de vraag: " Waar zijn en gaan onze mensenrechten naartoe?"

Ik hoop mijn hoed niet te moeten opeten.

Ik heb vandaag de hele in Amsterdam gevoerde eerste procesdag tegen Geert Wilders online gevolgd op http://nos.nl/nieuws/live/journaal24/
De openbare aanklager Paul Velleman, een cloon (en een clown) van de in belgië actieve advocaat Van Velpen, of omgekeerd, zonk in het niets vergeleken met de briljante magistrale en uitstekend voorbereide advocaat van Wilders, meester Bram Moszkowicz. Meester, een woord dat ik enkel en uiterst zelden voor zulke advocaten over mijn lippen krijg.
Ik hoop dat ik zijn integrale betoog ergens op internet vind, want dat hoort nu in geschiedenis- en rechtboeken, want helaas ik heb het zelf niet opgenomen. Misschien heeft iemand van de lezers wel een opname?Ik ben zeer benieuwd naar het beslist spannende en verrassingen inhoudende proces, het belangrijkste tijdens mijn leven samen met dat tegen het Vlaams Blok.
Wanneer dit laatste ook live ware uitgezonden, dan had Vlaanderen ingezien, en was gearchiveerd hoe gemanipuleerd dit politieke proces was.
De traditionele linkse poco-argumenten en de aanklacht van de officier van justitie, waarmee gehoopt wordt Wilders te kunnen laten veroordelen waren niet eens flinterdun, ze waren belachelijk onbestaand.Wilders bleef zoals steeds onvervaart, stoer en vol vertrouwen. Aanvankelijk veelbeduidend stil later adrem zoals we hem kennen, toe hem het woord werd verleend.De lijst met getuigen en experten die ter verdediging is opgeroepen is indrukwekkend en zullen overtuigend het gelijk van Wilders pleiten.Terwijl de officier van justitie poogde het lijstje van getuigen/experten Wilders/Moszkowicz te decimeren, was de eigen lijst van het openbaar ministerie is kort. Slechts een getuige zou worden gehoord, en dat is veel betekenend voor de zwakheid van de aanklagers: Wilders zelf! Als Wilders dit proces verliest, dan eet ik mijn hoed op. Erger is dan, dat voor ons dan de tijd zal gekomen zijn om te vechten of te emigreren.( waar naartoe?) Maar ik heb er alle vertrouwen in, tot het tegendeel mij om de oren slaat: Wilders gaat vrijuit en geeft niet alleen de Nederlanders, maar ons en alle echte Europeanen, ons met bloed verworven grondrecht terug, dat van de totale vrijheid van mening in woord, schrift of anderzijds.Ook iedereen begaan met onze rechten en onze toekomst, niet in het minst iedereen die het Vlaams Belang aanhangt, hoort dit te volgen, omdat we er veel van zullen leren en later kunnen of moeten aanwenden.
Volgende zitting op 3 februari 2010
Ja hoor, hoe dit ook afloopt, dit is geschiedenis!

Toespraak van Geert Wilders:
Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank,Ik wil graag een paar minuten gebruik maken van mijn spreekrecht.Van al onze verworvenheden is vrijheid het meest dierbaar en het meest kwetsbaar. Het is waar mensen hun leven aan hebben gewijd en waar mensen hun leven voor hebben gegeven. Onze vrijheid, in dit land, is het resultaat van eeuwen. Het is het gevolg van een geschiedenis die zijn gelijke niet kent en heeft ons gebracht waar we nu zijn.Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat de vrijheid in Nederland bedreigd wordt. Dat wat ons erfdeel is, waar generaties alleen maar van konden dromen, dat die vrijheid niet langer een gegeven is, niet langer een vanzelfsprekendheid.Ik wijd mijn leven aan de verdediging van onze vrijheid. Ik weet wat de risico's zijn en ik betaal er elke dag de prijs voor. Ik klaag daar niet over; het is mijn eigen beslissing. Ik zie dat als mijn plicht en daarom sta ik hier.Ik weet dat de woorden die ik gebruik soms hard zijn, maar ze zijn nooit onbesuisd. Het is niet mijn intentie de ideologie van verovering en vernietiging te sparen, maar ik ben er evenmin op uit mensen te kwetsen. Ik heb niets tegen moslims. Ik heb een probleem met de islam en de islamisering van ons land omdat de islam haaks op vrijheid staat.Toekomstige generaties zullen zich afvragen hoe wij in 2010 op deze plaats, in deze zaal, onze dierbaarste verworvenheid hebben gediend. Of vrijheid er is voor beide partijen in dit debat en dus ook voor islam-critici, of dat in Nederland nog slechts één kant van de discussie mag worden gehoord? Of vrijheid van meningsuiting in Nederland voor iedereen geldt, of slechts voor sommigen? Het antwoord daarop is meteen het antwoord op de vraag of vrijheid nog een thuis heeft in dit land.Vrijheid was nooit het eigendom van een kleine groep, maar is altijd het erfdeel geweest van ons allen. We zijn er allemaal door gezegend. Vrouwe Justitia draagt een blinddoek, maar ze kan uitstekend luisteren. Ik hoop dat zij de volgende zinnen goed hoort, luid en duidelijk: Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen zich uit te spreken tegen elke ideologie die de vrijheid bedreigt. Thomas Jefferson, de derde President van de Verenigde Staten had gelijk: De prijs voor vrijheid is eeuwige waakzaamheid. Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop niet alleen dat ik zal worden vrijgesproken. Maar ook dat de vrijheid van meningsuiting zal blijven bestaan. Ten slotte, meneer de voorzitter, leden van de rechtbank. Het gaat in dit proces natuurlijk om de vrijheid van meningsuiting. Maar het gaat in dit proces zeker ook om waarheidsvinding. Zijn de uitspraken die ik heb gedaan en de vergelijkingen die ik heb getrokken zoals genoemd in de dagvaarding waar? Als iets waar is kan het toch niet strafbaar zijn? Daarom vraag ik u met klem niet alleen mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de vrijheid van meningsuiting in te willigen. Maar ik vraag u ook expliciet mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de islam allemaal en in volle openbaarheid te honoreren. Ik doel dan niet alleen op de heren Jansen en Admiraal maar ook op de getuigen-deskundigen uit Israël, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Ik moet mij kunnen verdedigen, ik moet kunnen aantonen dat ik de waarheid heb gesproken, weerhoud mij daar alstublieft niet van. Zonder deze getuigen kan ik me niet goed verdedigen en is er naar mijn mening geen sprake van een eerlijk proces.

Geert Wilders

18 januari 2010

Adam koos een juiste, tot verbeelding sprekende nieuwe voornaam.


Ontmoeting met een tot islam bekeerde belg die ons bedreigt.

Een RTL journaliste, jawel een vrouw met onverstandige ballen, ging in Afganistan op onderzoek. Ze bezocht daar jihadi's van Al Quaida en kon ongestenigd en onverkracht terugkeren naar de veilige wereld waar haar gedrag, haar sexe en leven beschermd wordt door: jawel..Amerikanen.
Vond ze daar toch ene Abu Adam, een bekeerde, uit het links geleide Gent afkomstige belg (?).

Volgens de journalisten van RTL:
Dit soort terroristen beweegt zich onopgemerkt in onze maatschappij.
Adam maakt deel uit van de categorie die in het bijzonder de contraterrorisme eenheden zeer bezorgd maken: radicale tot islam bekeerde westerse individuen, die onopgemerkt blijven. Ze werden niet gevormd in geheime trainingskampen in Afganistan of Pakistan maar hier bij ons in Europa , in moskeeën en via het internet. Ze vormen volgens Adam de slapende cellen die op elk moment door Al Qaeda kunnen geactiveerd worden. "Ze zijn met meerdere duizenden ", bevestigt Adam. "

Dat belooft hé, theeslurpende poco's???
Dit van naam veranderde tuig heette oorspronkelijk dus Adelbert Naaktgeboren, welzeker stammend uit een van Nederland afkomstige familie. Zou de staatsveiligheid die familie en vriendenkring niet eens onderzoeken? Nagaan welke huizen en moskeeen hij heeft platgelopen en welke geestelijke worsten hem de godsdienst van de vrede hehebben ingefluisterd? Nagaan ook wie van dit alles weet had maar niets ondernam, als lafaard liet begaan?

Daarna, meteen ingrijpen en gepaste straffen uitdelen, maatregelen nemen, de bevolking met naam en foto's inlichten. Waarom zouden we de privacy van criminelen en hun trawanten moeten beschermen te koste van de veiligheid van de brave mensen en de allochtonen die van de middeleeuwen de belachelijke sprookjes en de inhumane wetten volledig afstand hebben genomen en voortdurend bewijzen een goed burger te zijn?

Als de staatsveiligheid hier toch voortdurend slaapt en niet in staat is om de brave belastingbetalende bevolking te beschermen, schaf die tent dan af.

Als zij en justitie verzaken aan de opdracht waarvoor ze door de mensen werden opgericht, dan moeten ze vervangen worden door andere en betere die wel durven en doen.

Zoniet, kan men dan blijven verwachten dat de burgers niet het recht in eigen handen gaan nemen?

Ik hoop dat dit ventje nooit meer toegelaten wordt in Europa, en dat hij bij de eerste confrontatie met een kogel naar de maagden in de 'hemel' wordt gestuurd. Met zijn nog integere familieleden heb ik medelijden, maar dit mag zijn door mij toegewenst lot niet in de weg staan.

Jammer dat ik geen god heb of een geest uit een olielamp waardoor ik mijn wensen kan doen uitkomen.

Dat laatste herinnert mij aan de sprookjesfilm Alladin. Daarin was Abu een aap, en dus heeft Adam zijn nieuwe voornam goed gekozen.

Denk eens na, voor wie stemden jullie de laatste keer?

Na de zure regen, het gat in de ozon

is er de klimaatfraude, geweest, hoop ik te kunnen zeggen.
De temperatuur op aarde heeft altijd geschommeld, en een veronderstelde of geprojecteerde stijging van 0.6°C willen toeschrijven aan menselijke activiteit en op basis daarvan miljarden Euro's verkassen naar corrupte regimes en landen via de handen van politieke oplichters of politieke dommerikken die beter wat wetenschappen hadden gestudeerd dan pol&soc of rechten, dat is mij al te ver gegaan. Gelukkig zijn er ook sommige wetenschappers en politici, mensen met gezond verstand, die ons steeds waarschuwden voor deze mega fraude. Na de grote zeepbel en val van het communisme, bleek het klimaat de volgende doctrine te zijn waarmee links volgelingen verblind achter een rood-groene 'vlag' kreeg.

recent zijn een aantal lezenswaardige artikels verschenen waarnaar ik ter archivering en verspreiding wil linken. Maar kijk en luister eerst eens naar de toespraak van Nick Griffin, een bijna naamgenoot, voor het Europese parlement.
Alleen mensen met enge geesten en meer vooroordelen dan waar ze anderen voortdurend van beschuldigen,zullen weigeren zijn korte speech te aanhoren.
Daarna volgen links naar artikels van Vincent De Roeck en van Johnny Fincioen alsook een artikel dat in Elsevier verscheen, en dat ik plukte van de blog van vriend Savat die Savats oranje Theehuis heet


Redder der mensheid is rancuneus, geschreven door Johnny Fincioen

Gezond verstand zegeviert in Copenhagen door Vincent De Roeck

"Samen met de smeltende ijskappen op de Kilimanjaro waren de verdwijnende gletsjers in de Himalaya het symbool van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Nu blijkt echter dat het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN) fors heeft geblunderd: de bewering dat de ijsmassa's in het Aziatische gebergte verdwijnen, blijkt vrijwel nergens op gebaseerd te zijn.Dat meldt de Britse krant The Times.
IPCC, het VN-orgaan dat klimaatverandering onderzoekt, beweerde tot nu toe dat de gletsjers in de Himalaya in 2035 verdwenen zouden zijn, als de mens zijn gedrag niet zou aanpassen.
De wetenschappers die dit berekend hadden moeten hebben, geven nu toe dat zij hun bewering slechts baseren op een artikel in het blad New Scientist. Er zijn dus geen berekeningen aan te pas gekomen. Ook blijkt het artikel acht jaar voor het IPCC-rapport in 2007 te zijn gepubliceerd.
Het opvallendste is misschien wel wie de schrijver van het artikel is. Het gaat om de volledig onbekende Syed Hasnain, een Indiase wetenschapper verbonden aan de Jawaharlal Nehru University in Delhi.
Hasnain heeft intussen toegegeven dat zijn voorspelling niet op berekeningen is gebaseerd, maar puur op speculatie. IPCC-lid Murari Lal, verantwoordelijk voor het hoofdstuk gletsjers, adviseert om het Himalaya-hoofdstuk te schrappen.
Eind vorig jaar meldde een wetenschapper dat de VN een rekenfout hadden gemaakt. De gletsjers zijn niet in 2035, maar in 2350 gesmolten, aldus J Graham Cogley, een Canadese professor.
Volgens The Tmes gaat het om de grootste dwaling van de VN in het klimaatonderzoek tot nu toe. Eerder bleek al dat er met cijfers geknoeid werd (Climategate) door het IPCC. Gegevens werden gemanipuleerd, waardoor de klimaatverandering erger leek dan in werkelijkheid het geval is.
Ook werd een ander symbool voor door de mens veroorzaakte klimaatverandering van zijn troon gestoten. De hoogste berg in Afrika, de Kilimanjaro zou zijn sneeuwmassa's verliezen door toedoen van de mens. Een Nederlandse wetenschapper toonde echter aan dat niet de mens, maar de natuur verantwoordelijk is voor de smeltende sneeuw.
Daar ging een paradepaard van klimaatgoeroe Al Gore, die de verdwijnende sneeuw op de berg als het bewijs voor klimaatverandering door de mens zag.
Door Robin van der Kloor @ Elsevier

15 januari 2010

Wanneer verscheurt Adam Darski eens een koran ?

Deathmetalband voor rechters wegens verscheuren bijbel

Vier ultraconservatieve Poolse politici hebben een deathmetalband voor de rechter gesleept. De zanger van de groep had namelijk een bijbel verscheurd op het podium.
De politici van de ultraconservatieve partij Recht en Gerechtigheid (PiS) wil dat de openbare aanklager nagaat of zanger Adam Darski tijdens een optreden in september 2007 de Poolse wet overtrad.
Volgens het kwartet zal het geen grote rechtszaak worden. "We gaan ervan uit dat hij schuld zal bekennen en zich zal verontschuldigen tegenover de mensen die zich geschoffeerd voelden", aldus parlementslid Andrzej Jaworski.
Adam Darski is de zanger van de metalband Behemoth. Hij werd al eens gerechtelijk vervolgd voor hetzelfde feit. Volgens Ryszard Nowak, hoofd van het Poolse Comité voor Bescherming tegen Sektes", predikte de band het "satanisme" door de bijbel te verscheuren.

Van mij mag hij op het podium verscheuren en roepen wat hij wilt , de bijbel, de thora, mein kampf, het communistisch manifest of de koran, zolang ze mij maar nooit gaan verplichten om daar naartoe te gaan of zijn muziek te beluisteren of zulke kunst te subsidiëren. Het zijn trouwens allemaal maar kwaadaardige sprookjes bedoeld om de mens te knechten.
Of de zanger er wel zo goed van af zou komen wanneer hij de koran zou verscheuren, dat betwijfel ik. Dat zou ook gewelddaadige betogingen, bommen en granaten ontlokken.
De koning en de regimes houden de mensen arm, en de religies de mensen dom.
Trouwens hoe kan men iets of iemand beledigen (dat) die niet bestaat.
Ook de vrije mening van een slechte zanger-performer is mij heilig, als ik dit laatste woord even mag lenen voor een van onze belangrijkste grondrechten.

05 januari 2010

Is dit goede organisatie of goed georganiseerde fraude?

Via Angeltjes (weeral) vernam ik de start van een nieuw initiatief van Bert Anciaux. Het eerste van de vele dat hij de komende tijd zal ontplooien om in de spot van de politieke vaudeville te geraken. Om wiens droom te realiseren Bert?? Is jouw inhoudelijkheid als zeepbel doorprikt en loopt de laatste inspiratie om in de belangstelling te komen via een van je dochters, en straks misschien Danielle je vrouw?
Hoeveel asielzoekers logeren er ondertussen al op jouw domein en mogen er mee aanschuiven aan tafel, zodat je multicul geloofgenoten, en ook jullie zelf, zich niet langer hoeven te schamen? Voor wannneer is het voorzien dat je met je familie de multicultuur gaat omhelzen door in St Jans Molenbeek te gaan wonen, dat je je kinderen naar een concentratieschool stuurt? Mordicus allemaal in aangepaste kledij, dus voor de dochters en vrouw met hoofdoek of niqaab, en nooit in een rokje, om niet te provoceren; en jullie enkel nog verplaatsen met het openbaar vervoer, om jullie ecologische voetafdruk en CO2 uitstoot te verkleinen en zo oprechter over te komen in lijn met je fantasie en je holle woorden.
By the way Bert: hoe groot is jullie ecologische voetafdruk nu eigenlijk? Bijna zo groot als die van Gore Al ?
Change Bert, Real Change is what we need; maar ik denk niet dat jij daar met je acteursopleiding ooit voor zult kunnen zorgen of dienen.

----- Original Message -----
From:
Bert Anciaux
To:
damienne tant
Sent: Sunday, January 03, 2010 2:54 PM
Subject: Graag je hulp aub. Realiseer mee een droom !

Beste vrienden,

Ik durf jullie echt even lastig te vallen. Ik heb al vaak beroep op jullie kunnen doen, nu is het voor mijn jongste dochtertje.

Ons Kato (8 jaar) heeft een mooie tekening ingestuurd bij de post. Haar tekening kan een postzegel worden, indien ze veel stemmen haalt. Het zou haar heel veel plezier doen! Op dit ogenblik staat ze tweede in haar categorie. Met uw steun kan ze misschien wel winnen. Jij kan haar DROOM mee realiseren !

Kan je aub voor haar stemmen en ook nog aan andere mensen vragen dit te doen ? Je kent natuurlijk heel veel mensen. Het zou voor ons spook super zijn indien ze deze wedstrijd kon winnen. Dat is iets om nooit te vergeten ! Haar tekening gaat over het klimaat.

Je kan dit doen via deze link :

http://www.ontwerpeenpostzegel.be/#/nl/gallery/detail/9160/category=5

Wel eerst registreren in rechterbovenhoek van de site door te drukken op 'Nog niet ingeschreven'. Je kan ook stemmen met elk mailadres dat je hebt !

Misschien heb je reeds gestemd en heb je al andere vrienden opgeroepen dit te doen, gelieve me dan te verontschuldigen voor deze tweede vraag.

Heel veel dank en lieve groeten !
Bert
****
En zo doen we allen ons best voor onze geliefden
§§§§§§§§§§

Ik heb meer dan 50 e-mails aangemaakt.
Hoe willen jullie dat ik de wedstrijd mee vervals? Misschien stemmen op een kind dat een tekening heeft gemaakt over de klimaatfraude, over land- en volksverraders of kaviaarsocialisme, of over de val van de monarchie en de Vlaamse Republiek?Nu we toch de boel aan het vervalsen zijn: kunnen we nog gauw tekeningen insturen op naam van onze kinderen en kleinkinderen en daarna via Angeltjes de duizenden lezers mobiliseren om te stemmen. Of hoe nieuw verraderlijk socialist Bertje de Leugen en de Fraude cultiveert en organiseert vanuit zijn Brusselse riante hectaren grote landgoed.Smaakt de kaviaar goed leugenaar-lobbyist, beroepsbleiter en verrader van Vlaanderen, en ben je al goed bezig het politieke pad te effenen voor je kinderen, de derde generatie als ik me niet vergis ? Maar misschien en meer waarschijnlijk is het om er zelf mee uit te pakken, de dochter en de postzegel te gebruiken om aandacht te vangen, de kranten , blaadjes en TV- programma's te vullen met je hypocriete tronie? Je moet maar zijn dochter zijn denk ik dan. Ik hoop dat ze van dit "gebruik" later geen trauma overhoudt wanneer opportunisme en hypocrisie niet erfelijk blijken te zijn.

03 januari 2010

Vrij Van Zegel

Aan Luc Van Balberghe,
Ik vroeg me al af waarom ik de afgelopen tijd je pen niet meer op het webpapier hoorde krassen. Je pas vernomen ziekte verklaart alles en het gemis van je regelmatige bijdragen aan onze revolutie maakt mij daarom dubbel triest. Maar elke strijd, elke revolutie moet gevochten worden met de volle overtuiging die te winnen. En winnen zullen jij en wij !Al kan mijn late bekentenis nu wat ongepast vleiend klinken, het is door het lezen van jouw artikeltjes dat ik ontdekte dat ik met een eigen blog van geen krantenforum meer moest verbannen worden omdat ik "fout" was.Mijn eigen blog sinds februari 2007 is het bewijs dat wij al klaar staan om met de vrijheidsvlag te zwaaien, dat je de strijd niet meer alleen voert, dat we zijn opgegroeid tot een leger dat men tot ver buiten onze grenzen hoort marcheren. Een enkele strijd moet je zelf voeren en winnen, en dat is de strijd om je gezondheid. Je weet al lang: er zijn vaak vele kleine en grote veldslagen nodig met soms wisselend succes, alvorens victorie kan gekraaid worden. Misschien herinner je je nog dat ik je eens een rondje zou tracteren op een terrasje in Mechelen, mocht ik je daar zien zitten. Ik vind het jammer dat we daar nog niet in geslaagd zijn, want al lijkt voor buitenstaanders de internet- kennissenkring afstandelijk en koel nog nooit hebben mensen zielsverwanten en medestanders mekaar zo snel kunnen vinden als via dit nieuwe medium, ook al wonen ze 10 of 100000 km van elkaar . Iemand die zoekt weet dat het waardevol is wanneer hij het eindelijk heeft gevonden. De vriendenkring van gelijkgezinden en soulmates is even solidair, hartelijk, medelevend en trouw als elke vleselijke vriendenclub. Om wat ik hier nu schreef mag het je niet langer verbazen dat jouw blog bovenaan in mijn lijst met favorieten staat, inmiddels aangevuld met een schare vrienden die zoals jij en ik. allemaal om andere redenen, al eens meer en dan weer minder schrijven. Ik wens, het ga jou en je dierbaren goed en steeds beter, niet enkel in 2010 maar in alle volgende jaren van jullie hopelijk lange leven.Wie weet moeten we in 2010 het toeval eens een handje helpen om mekaar op een terrasje te ontmoeten.
http://www.vrijvanzegel.net/blog2/