Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 november 2009

Gratis advies aan de aandeelhouders van Sanoma

Mag ik jullie adviseren om Sanoma helemaal op te doeken.
Er dienen zich elders veel betere beleggingen en investeringen aan die veel minder geleuter, overleggen en miserie vergen,en die niet zullen stuiten op weerstand van vakbonden en andere graaiers die de economisch sterk veranderde omstandigheden niet begrijpen en lange termijn visies niet kennen.
Jarenlange chantage en misleiding door vakbonden hebben mee geleid tot de malaise die we nu kennen. Hun acties en gedrag, hun gepropageerde afgunst tegenover het kapitaal,en al wie het beter deed en als grassprietje probeerde te groeien boven de grasmat uit, hebben geleid tot de kloof tussen de ondernemers die de kar van de economie trekken en de werknemers die erop meerijden.
Dat is zo, zelfs al hebben de kartrekkers passagiers nodig.
Hier hoeft geen vraag als: wie was er eerst, de kip of het ei.

Nee niet alleen de speculanten die snel rijk wilden worden zijn schuldig aan de crisis, ook de vakbonden verkochten wat er niet was. Tegelijk lieten ze de import van goedkope arbeidskrachten toe en hemelden mee de totale globalisering op waardoor hier alles zonder enige mate vanuit China en andere lage loonlanden zonder regels kon worden gedumpt tot het krediet op was. Zo merkten de burgers niet dat door het graaien en de steeds stijgende belastingdruk hun leven en toekomst drastisch zou veranderen en duurder worden dan ze ooit hadden gedacht. Dit proces is nog steeds bezig.
Vakbonden samen met de regimepartijen hebben de bevolking, de werknemers voorgelogen en hun lot is miserie.
Dat is waar vakbonden vooral op drijven en van leven, want hoe meer werklozen hoe meer er naar hun kasssa vloeit.

En beste aandeelhouders van Sanoma, in een Vlaanderen dat zich steeds bewuster wordt van haar identiteit, dat zich door vakbonden en regime steeds meer bedrogen voelt zal het gaan veranderen, ook al omdat jullie, en andere ondernemers en investeerders, niet meer plat op de buik zullen gaan.

Het volk dat steeds steeds rechtser wordt, leest geen linkse blaadjes meer vol royalistische praat, en poco leugens. Slimme aandeelhouders met gevoel voor zakendoen voelen in hun onderbuik dat de klanten en de adverteerders schaarser worden, en dat ze hun producten niet meer kunnen slijten tenzij aan de opgedrongen multiculturelen die geen Vlaamse boekjes lezen, als ze al kunnen lezen.

En gaat er een gemis ontstaan door het verdwijnen van deze blaadjes die u waarschijnlijk zelf nooit leest?
Natuurlijk niet, er blijft in dit door flutboekjes overspoelde land nog genoeg rommel over.
Dit advies is gratis maar veel geld waard. Ook dat weet een goed ondernemer als hij het krijgt.

27 november 2009

Ritueel slachten moet stoppen!

Na de barbaarse beelden die GAIA de wereld instuurde over het ritueel slachten zagen we weinig actie van Groen, nochtans is dierenwelzijn een van hun thema's beweren ze.
Ik begrijp de achterlijke denkwijze van religieuze mensen niet die zichzelf superieur boven alle leven wanen als evenbeeld van god/allah, of als zijn verkozen creatie.
Mensen die slecht en barbaars zijn voor dieren, zijn ook slecht en barbaars voor mensen, zeker wanneer die niet hun mening delen.
Offeren is iets dat al van duizenden jaren terug dateert, maar waar vroeger evengoed werden mensen geofferd in tempels door priesters en sjamanen, is dit vervangen door het beestachtig vermoorden van dieren. Haast wou Abraham nog zijn eigen zoon vermoorden om god gunstig te stemmen. Stel je voor hoe achterlijk .
Het ritueel vermoorden van mensen is nog geen geschiedenis. Kijk maar naar het Marokkaanse meisje in Antwerpen dat tijdens een duiveluitdrijving werd gefolterd en stierf. Met medewerking van de ouders.
Ik kan niet geloven dat we dit soort volk hier hebben binnengelaten !

Gelukkig is er het Vlaams Belang die als enige tegen religieus slachten en offeren actie onderneemt.
VLAAMS BELANG WIL VERBOD OP RITUELE SLACHTINGEN IN FEDERALE PROGRAMMAWET

Gisteren gaf de dierenrechtenorganisatie Gaia gruwelijke beelden vrij van ritueel slachten. Dat slachten zonder verdoving is zonder meer een barbaarse praktijk, waarvan Gaia terecht eist dat ze stopt – net als het Vlaams Belang dat al jaren doet.
Rituele slachtingen zijn in strijd met onze normen inzake dierenwelzijn, maar nemen elk jaar toe. Dat komt ondermeer omdat de overheden ter zake faciliteiten en logistieke steun aanbieden, waarvoor de belastingbetaler overigens niet zelden mee opdraait.
Voor het Vlaams Belang kunnen de wetten en regels in onze samenleving niet worden aangepast aan religieuze voorschriften van de islam. Aan het ritueel slachten moet een einde komen, net zoals het slachten zonder verdoving ook in tal van andere landen verboden is. Vlaams Belang-Kamerleden Rita De Bont en Koen Bultinck zullen daarom op het ontwerp van programmawet een amendement indienen tot schrapping van de uitzondering die de wet toestaat omwille van de ritus van een eredienst

25 november 2009

Marianne en de Loodgieter kwamen langs

Ik kon niet nalaten mijn exclusieve foto van premier Leterme te plaatsen,genomen bij het laatste interview.
Veel kwam er niet uit, dus toonde hij ons een papiertje met daarop:"Marianne en de Loodgieter kwamen langs."

Voor diegenen die onbekend zijn met de Vlaamse politiek, en voor onze Nederlandse vrienden:
De "loodgieter" is het alter ego van de temmer van beesten en redder van de operettenkoning. Hier in volle actie

De koninklijke verkenner was ook dringend uit vakantie, in de buurt van de eeuwige jachtvelden ten oosten van de Pecos, teruggeroepen door zijn koning. Uit eerbied daarom nog een foto van de grote koninklijke verkenner en zijn bewonderende squaw? Adelbrieven zullen hun deel zijn.

zie ook:
http://agriffon.blogspot.com/2008/12/uugh-wij-zoeken-een-verrader.html
http://agriffon.blogspot.com/2007/10/de-wolk-lost-op-door-de-verlichting.html


Een detail: (voor sommigen misschien)
Maingain liet ondertussen op de radio weten niet op de loodgieters te zitten wachten.
"De koninklijke verkenners en loodgieters zijn er om de interne problemen en verdeeldheid van de CD&V op te lossen. Zij hebben problemen met BHV.Wij hebben daar niet om gevraagd......
"Nous ne sommes demandeurs de rien"
Tot zover de eerste torpedo.
Dat belooft dus.

22 november 2009

Fraude met nepadressen zou worden aangepakt

Fraudeurs en meervoudige steuntrekkers moeten hopelijk het onterecht ontvangen geld teruggeven. Sommigen mogen hopelijk het land daarna voorgoed verlaten.

En politici, die moeten hoop ik meteen hun mandaat inleveren wanneer ze gebruik maken van een valse domicilie.Iedereen toch gelijk voor de wet?
Gaat men de politici nu ook ontmaskeren die een vals adres opgeven om in een bepaalde stad of gemeente te infiltreren zonder er te wonen. Zo woont Onckelinks in Lasne ( een poepchique gemeente bij Waterloo, waar geen PS ser verkozen geraakt. Daarom staat ze gedomicilieerd in Brussel/Schaarbeek waar ze helemaal niet woont, maar waar ze wel kiezers vindt. De PS problemen en miserie oplossen? Vergeet het, daar leven ze juist van, niet IN.
Haar drugsslikkende en dealende minderjarige dochter woont er.Dat bleek nog maar eens toen er een huiszoeking plaatsvond nadat de dochter en haarvriend waren opgepakt. Laurette moest toen helemaal vanuit haar paradijs en echte domicilie komen rijden om aanwezig te zijn.
En zo zijn er meer dan u denkt.
Joelle Milquet bijvoorbeeld, eerste schepen in haar woonplaats(?) Brussel, na verhuizing in december 2006 (?) van Sint-Pieters-Woluwe naar Brussel.
Wedden dat ze niet echt in Brussel woont.
Haar partij die nu Cdh heet, Centre démocrate humaniste, zal vanwege haar humanistische ingesteldheid ook meer stemmen halen in een stad waar meer mensen hun humanistische gratis-geld-zonder-werk politiek op prijs stellen. Vooral allochtonen zijn dankbaar voor haar inzet voor regularisatie, open grenzen en vreemde culturen.
Dank zij het vreemdelingenstemrecht is ze er tot haar dood zeker van verkozen te blijven.
Oh ja, was ik bijna vergeten. Waar woont de partijgenoot van Turtelboom, Rik Daems echt?
Waar hij opkomt bij verkiezingen of bij zijn vriendin , de PS volksvertegenwoordigster Sophie Pécriot, in Manage. Woont hij waar hij opkomt, dan woont zijn vriendin vast op het verkeerde frauduleuze adres.
Alleen de hardwerkende Vlamingen hebben tot aan hun dood niets om te juichen en kassa kassa te roepen.

21 november 2009

Waarom dit gejuich?

Indien het schrijven van haiku's bewondering afdwingt, en dat een criterium wordt om zonder verkiezingen de inhoudsloze en overbodige baan van Europees president aangeboden te krijgen samen met een riant salaris en voordelen, dan doe ik mee voor de volgende selectie.
Ik heb daarom snel enkele Haiku's geschreven gebaseerd op de Europese actualiteit rond de figuur Herman Van Rompuy.
Sommige vinden jullie misschien beter dan de andere, maar dat is niet te beoordelen zoals een unieke wiskundige oplossing, want een kwestie van smaak.
Haiku's zijn meestal rijmloze, cryptische, metafore, gedichten die bestaan uit drie zinnen bestaande achtereenvolgens uit vijf-zeven-vijf lettergrepen. De moderne haiku's gaan niet enkel meer over de natuur of jaargetijden zoals vroeger in Japan.
Hier ga ik dan:
Haiku's waar de nieuwe president van Europa een puntje kan aan zuigen:
(copyright; overname enkel met verwijzing naar deze blog)

Het lopen op eieren
De schalen barsten open
Lafheid doodt kuikens

Eeuwig compromis
Als meer water in Vlaamse wijn
Alleen nog water

Gaten in de lucht
Holle woorden galmen
Appels rotten verder

Als een echte tsjeef
Valse bescheidenheid kortbij
Van geen leugen bang

Haiku voor de vorm
De inhoud onbelangrijk
Echte Tsjeventaal

Waarom dat gejuich?
Omdat niemand gewond is?
Hun kassa rinkelt?

Met echte tsjevenmoed
Vijf minuten zijn eeuwigheid
zakken weer gevuld

Verlaten volk
Waarom zou je nu treuren?
Om wat er nooit was?

Mager creatuur
Enkel om te ademen
Open jij je mond

In zijn bagage
Vanuit een diep verscheurd land
Niet één minuut moed

Kom straks niet klagen
Ontgoocheling wordt het deel
Dat Vlaandren ook kreeg

Wat een eer, een glorie
Heil goden van Olympus
Herman kust Obama

Schenk hen chrisanten
Hun ervaring ook nabij
Maar wij waren eerst

Veel handen schudden
Mannen in grijze pakken
Blij gevulde zakken

Opgepast zeg ik
Het compromis van het haalbare
Gidst naar uw afgrond

De beste keuze
Hongerig volk, geen eten
Niets dan protocol

Waarom dit gejuig?
Past wenen hier niet beter bij?
Europa staat stil


Zo, krijg ik nu die baan de volgende keer?

Vertel mij welke jullie rangschikking is of jullie top vijf.

Schertzleger geneukt door piraten.

Enkele dagen geleden las ik het bericht dat er door piraten een schip was gekaapt dat kruisraketten vervoerde.
Alhoewel ik betwijfel of het echte kruisraketten zijn blijft dit bericht mij intrigeren. Veronrusten niet meer, want het is ver van mijn bed, ze zoeken het ginds zelf, en ik ben het beu mij hun gekozen lot aan te trekken.

Transport van miliair tuig zou eigenlijk enkel door een legervloot mogen gebeuren of alleszins erdoor geëscorteerd moeten worden. Waarvoor dienen anders al die extravagant dure oorlogsbodems? Het is tenslotte geen baggerschip.

Dat dit niet gebeurt roept bij mij heel wat vragen op die door het krantenartikel niet werden beantwoord. Het journaille stelt geen vragen meer.
- Waar komen de raketten echt vandaan?
- Voor wie zijn ze echt bestemd?
- Wat is het voorziene doelwit / tegen welke dreiging zullen ze worden ontplooid?
- Waarom was er geen militaire escorte voor een hoog explosieve en chanteerabele
lading?
- Explosieven zijn toch altijd bruikbaar en ontplofbaar, waarom zegt men dat
de Somaliërs er niets mee kunen doen?
- Hoe hoog is het geëiste losgeld voor zo'n belangrijke buit.
- Wisten de inlichtingendiensen dan van niets?
- Gaat men het gekaapte schip onschadelijk maken/vernietigen om meer slachtoffers in
de nabije toekomst te voorkomen. De bemanning kan toch niet onschuldig pleiten.
- Roept men het leverende land nu niet tot de orde bij de Vrenigde Naties?
- Als onze marines daar niets uitvreten, wat dobberen ze daar dan rond?
Schaf het leger met miekes en vrouwen dan maar af, daar wordt toch mee gelachen.
(Ik ben voorstander van een echt, jong, modern goed getraint leger)
Om voedselpaketten uit te delen, terroristen en piraten te begeleiden,
om waterputten te boren en scholen te bouwen hebben we geen leger nodig.

Ze zouden dan beter hier in de straten van Brussel en andere steden komen patrouilleren en ingrijpen, dan werden er geen of veel minder mensen overvallen, politiekantoren en auto's in brand gestoken, en konden we veilig de bus en de metro nemen.
Een ding is vrijwel zeker: van de linkse lobby en naieve pseudo-wereldverbeteraars zijn de militairen nog meer bang dan van de piraten.
Toch een leuke baan, het ganse leven geld verdienen en werkzekerheid, zonder echt te moeten werken en zonder risico's te lopen, en daarna vroeg op pensioen.

Afrika eist filantropen

De Italiaanse kustwacht heeft voor de kust van Sicilië een boot ontdekt met ongeveer 200 vluchtelingen uit Afrika.
De boot wordt vanavond nog naar Pozzallo gesleept.
België lonkt als thuishaven, liefst met aankomst rond Sinterklaas, maar....
Nog voor ze er zijn, alweer te weinig opvangplaatsen voor migranten. Op één dag komen er tweehonderd toe, en ze bouwen hier met moeite plaats voor slechts 850 in één jaar. Tentenkampen in elke stad kunnen maar een voorlopige oplossing zijn.
Er zal die arme mensen en hun pro deo advocaten niets anders overblijven dan via een dwangsom van 500€ per dag dit recht op opvang af te dwingen.
De rijke Europeanen en Vlamingen zijn niet genereus genoeg, nochtans is de armoede in Afrika hun schuld. Gelukkig zijn de politici anders en de migranten toch welkom om de misnoegde kiezers op termijn te vervangen.Ook de werkgelegenheid bij het cgkr, de ngo's en de diverse themakabinetten moet verzekerd blijven.
De tamtam doet zijn werk goed.

Agent neergeschoten op E314, en het zal nog erger worden.

Op de E314 ter hoogte van de afrit Halen in Limburg is een agent van de politiezone Leuven neergeschoten. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.
Het incident deed zich vrijdag voor rond 22u15. Het is nog niet duidelijk waarom of door wie de agent is neergeschoten.

Ik kan het zoal raden wie dat waren: crimineel tuig.
De poco's hopen en bidden dat het geen verrijkers van de multiculturele maatschappij zijn maar 'familie' van Hans Van Themsche of Blood & Honour. Wat maakt volgens u het meeste kans?

Wie de dader(s)ook moge(n) zijn, de zwaarste straf in dit land is niet genoeg (want die stelt niets voor). De doodstraf terug invoeren is wat ik het liefst zou hebben.
En is het nieuwe Belg of allochtoon: inleveren de identiteit en terug naar het land van oorsprong desnoods gedropt met een parachute.(of soms zonder, wat ook mag voor de autochtone zware criminelen)

Nu er water gevonden is op de maan: "Crembo ga eens onderhandelen met de Amerikanen om daar onze zware criminelen en onverbeterlijke veelplegers te huisvesten, sommigen voor altijd?."
Ontsnappen uit die gevangenis is onmogelijk, en dan krijgen de brave burgers waar ze recht op hebben en waarvoor ze zich blauw betalen: vrede en rust.

16 november 2009

Niet met mijn kind. 102 slachtoffers. Subsidies in Zicht zoekt kanonnenvlees.

School in Zicht, de organisatie die in Borgerhout en Antwerpen-Noord ouders uit middenklassegezinnen aanmoedigt om hun kinderen in te schrijven in concentratiescholen, kan na haar eerste twee werkingsjaren goede resultaten voorleggen.
In verscheidene Antwerpse wijken en districten zijn er steeds meer scholen waarin nog nauwelijks autochtone leerlingen te vinden zijn. Een ouderenvereniging startte enkele jaren geleden het initiatief School in Zicht op, om daarin verandering te brengen.
Het initiatief bracht meteen wat beweging in gang. In nauwelijks twee jaar tijd schreven 105 Vlaamse ouders hun kinderen in in concentratiescholen in Antwerpen. In het eerste jaar deden er vijf scholen mee aan het initiatief, in het tweede acht concentratiescholen.
School in Zicht probeert nu ook succesvol te zijn in scholen in Sint-Jans-Molenbeek. De organisatie presenteert maandag een boek met tien lessen die ze trokken uit de eerste werkingsjaren

Al 105, om ons gerust te stellen dat het het gevolg van de immigratie van laaggeschoolden en analfabeten met pre-middeleeuwse geloofsovertuigingen en dito rituelen en gebruiken nog niet zo erg is, dat ze eraan aan 't werken zijn, om hun multicul-illusie niet ontmaskert te zien, om hun ongelijk en puinhoopbestuur met alle middelen niet te moeten toegeven, zelfs ten koste van hun eigen kinderen. Lucas Van der Taelen, sinds kort een van mij respect krijgende spijtoptant, maar voor zijn oude linkse vrienden een afvallige verrader, zal zeker nooit zijn kinderen of kleinkinderen naarzo'n school sturen. Daarvoor hebben hij en zijn dochter zelf genoeg ervaringen opgedaan. Alleen domme mensen veranderen nooit van mening, en de domste mensen zelfs niet wanneer de bewijzen tegen hun gedroomde gelijk verpletterend zijn.
Nu gaan ze die zelfvernietigingsstrategie verder verspreiden met ons belastinggeld, en daarmee nog meer levens van manipuleerbare kinderen die zelf geen stem of geen vrije keuze hebben te verknoeien. Voor hen zou één enkel kind dat dit experiment, bedacht met hun enige hersencel, doorstaat al een positief rolmodel zijn om weer, met de hulp van de linkse regimemedia en vervalste statistieken, sterk uitvergroot te bewijzen dat ze gelijk hebben. Het is natuurlijk ook een methode om kinderen te indoctrineeren.
Dat ze daarmee 102 levens zouden hebben vernietigd zal de burger wel nooit te weten komen. In oorlog worden die 102 slachtoffers kanonnenvlees genoemd, of moderner: collateral victims. De wetenschappelijke, medische en farmaceutische wereld zijn voor proeven met muizen meer verantwoording, controle en deontologie tot veel meer regels verplicht.

Door welke 8 scholen en hun directies worden die reeds jaren falende experimenten opgepikt, en welke staan op het wens- of doellijstje? Doen ze dit voor die leerlingen of om dat hun schooltje, hun baantje, hun toekomst en hun subsidies in gevaar komen?

Heeft men er dan nooit aan gedacht dat men niet kan dweilen met open kranen, zeker niet wanneer die het debiet van de niagarawatervallen hebben. Dat men eerst iedereen grondig onze waarden en normen en de diverse plichten moet laten accepteren naar de geest, niet alleen naar de letter. Dat men het kaf van het koren moet scheiden zodat het koren van nieuwkomers niet bijkomend gestigmatiseerd, gecontroleerd, gedomineerd worden door het kaf en dat aan hen alle kansen kunnen geboden worden.
Parachuteer morgen honderdduizend of tweehonderdduizend Westvlamingen zoals migranten in Limburg, dan breken er relletjes uit, zelfs bij de brave Limburgers, en dan spreken die nog dezelfde taal en hebben dezelfde religieuze, culturele en educatieve achtergrond. Het wordt nog moeilijker met Duitsers, met Walen of Nederlanders. Zullen we maar zwijgen over de impact en de gevolgen wanneer het Afganen , Somaliërs, Berbers of Tsjetsjenen zijn die analfabeet zijn en vaak opgroeiden in een omgeving waar onder andere geweld van kinds af aan heel gewoon is.
Er is meer daarover te vertellen maar daarover schreef ik reeds eerder, en zal ik in de toekomst ongetwijfeld nog meer schrijven.

Hoeveel subsidie streek die organisatie 'School in zicht' (wie bedenkt al die namen en letterwoorden van die subsidieslurpende hobbyclubs?) onstaan uit een ouderenvereniging (?) (Hoeveel allochtone en autochtone ouders zaten daarin?) daarvoor de voorbije 2 jaar op,want een boek publiceren kost geld, en hoeveel denkt ze hier de komende jaren nog voor te kunnen vangen? Enkele vragen: wie zijn de personen in en achter deze organisatie, welk is hun persoonlijk belang, wie werd er met subsidies betaald en wie mocht diensten en leveringen factureren? Tot welke strekking/partij behoren ze, wie zijn ze een dienst verplicht, en wiens marsorders en perfide ideeën voeren ze uit?

Iemand die zijn kinderen naar concentratiescholen stuurt is niet goed bij zijn hoofd, want wie doet dat zijn eigen kinderen aan ? Dat moet eigenlijk geklasseerd worden als kindermishandeling.
Later moeten ze hun kinderen voor de achterstand, het ondergane gepest, de indoctrinatie, het ervaren geweld en de slechte invloeden rekenschap geven. Maar misschien gaan ze daar nu al poco argumenten en verzachtende omstandigheden voor beginnen te bedenken, met behulp van subsidies natuurlijk.

15 november 2009

Wat zij "leuk" vinden. Met tip !

Goed nieuws !
Wisten jullie dat je er kan voor zorgen dat jullie dochters/kleindochters nooit meer als hoer worden uitgescholden en bespuwd op straat? Ik kan Lucas Van der Taelen alleen maar aanbevelen om voor het geluk van zijn dochter onderstaand artikel aan te kopen op http://www.islamitischekleding.nl/ (ja al zo kortbij verkrijgbaar).

Kristien Hemmerechts daarintegen heeft zoiets niet nodig, integendeel. Ze zou juist als aantrekkelijk kunnen worden aanzien door moslims. Als onvermomde heks loopt ze immers nooit het risico verkracht te worden. En zo dat toch zou gebeuren dan zal ze het zelf wel uitgelokt hebben. Klik op de foto van Hemmerechts, eigenlijk Hemmelinks, de dochter van Karel Hemmerechts (1925-2007), die journalist en jarenlang directeur informatie bij de VRT was.

Zo nu weten jullie door wie de VRT journalisten werden gerecruteerd en opgeleid. Vandaag zwaait daar Kris Hoflack de plak: een voormalig lid van de trotskistische Revolutionaire Arbeiders Liga (R.A.L.) die vooral opvalt door zijn kapsel als dat van een strandjanet, en door zijn politiek correcte nieuwsselectie en dito gasten voor het volk. Bij hem gaat zoals in de trotskistische strekking de Internationale linkse revolutie steeds verder. (PS ook Frank Vandenbroecke SPa was/is daar lid van)
Nu terug naar het prachtgewaad:
In de aanbieding voor een prijs lager dan een jeansbroek of een niemandalletjes-jurkje van bij BoBo: slechts 16,95€ !
Het kledingstuk is wel onpraktisch op de speelplaats, maar kinderen vanaf 1.20meter horen zich al voor te bereiden op hun huwelijk met de door de vader gekozen partner. Op de schuifaf zijn bovendien al eens schokkende blote delen te zien, en fietsen als meisje is toch totaal ongepast.

Wees echter gerust, tegen pedofilie helpt de Abaya (for kids) niet want dat is in de koran en de sharia toegestaan, net zoals veelwijverij. Stel je voor dat het niet meer zou mogen om je dochter aan te bieden aan mature, welgestelde mannen die als geleerde bovendien de koran van achter naar voor kunnen opzeggen.

Overhead Abaya (kids)
Click for bigger view
Overhead abaya (kids)
Prijs: €16,95
Productomschrijving: Een leuke overhead abaya voor kinderen.

Bijzonderheden:

Fabricage: Crepe
Land van herkomst: Egypte
Kleuren: Zwart, donkerblauw en Donkerpaars
Maattabel:
Maat
Lengte abaya (cm)
S 120
M 130
L 140

Tip: De lengte van het kind moet ongeveer gelijk zijn aan de lengte van de abaya. Het liefst iets korter zodat de abaya tot aan de grond komt.
Beschikbaarheid Normaal verzonden na:

Bij interesse: klik op de link in het artikel.

05 november 2009

Zonder buurtonderzoek


Bij een steekpartij aan residentie Herselaar in de Rozenstraat in Willebroek is maandagavond een man gewond geraakt.
Het slachtoffer, afkomstig uit Beringen, kreeg het er aan de stok met drie jongeren die hem hebben aangevallen. Hij kreeg een messteek.
Een van de belagers was de zoon van de vriendin van de Beringenaar. Beiden wonen al een hele poos samen op een appartement in de residentie.


Weer 'jongeren'? We weten onderhand dat het geen autochtone Vlamingen zijn, want dan had het er wel bijgestaan, zeker wanneer de ouders lid zouden zijn van een bepaalde partij. Dan had er zelfs nog een interview met de buren en de school bijgestaan. En zo lees ik haast alle dagen over een 'incident'. Maar men zal wel de culturele, religieuze en maatschappelijke achtergrond als excuus of rechtvaardiging hebben, en de recente pleidooien en vonnissen hebben daar begrip voor. De grotere en kleine steden lopen al vol met ongestrafte gewapende grote en kleine allochtone boeven allerhande.
Niemand in mijn familie- of kennissenkring heeft ooit met wapens rondgelopen, maar ik vrees dat dit ooit zal veranderen. ( als het dan maar niet te laat is)
De Sikhs mogen hier zelfs ongestoord en ongestraft met een dolk (’kirpan’) rondlopen, verplicht door hun religie.http://sikhgemeenschapnieuws.blogspot.com/2007/11/sikhs-mogen-dolk-dragen.html en http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid870081/sikhs-mogen-dolk-dragen-3.aspx.
12/10 Enkele Limburgse Sikhs zijn in Antwerpen vrijgesproken voor het dragen van een kirpan, een soort dolk. Eerder werden ze daarvoor door een Hasseltse rechtbank veroordeeld.
De Sikhs hadden een boete van 550 euro gekregen omdat ze “een vrij verkrijgbaar wapen gedragen hadden zonder daarvoor een wettige reden te kunnen aantonen”.
De beklaagden gingen in beroep en kregen gelijk. De veroordeling is teruggedraaid, de rechter oordeelde dat de kirpan een religieus symbool is.

Zo kan je op websites/blogs hun wapencultuur even bestuderen, iets wat de rechter beslist nooit deed:
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.mrsikhnet.com/wp-content/uploads/2006/07/IMG_7449.JPG&imgrefurl=http://www.mrsikhnet.com/index.php/2006/05/29/kirpan/&usg=__QkeNcyUyfgogxWUkoCP4gpUFn6A=&h=500&w=333&sz=24&hl=nl&start=6&sig2=vWww3g19J9wfBMtnv4sY3w&um=1&tbnid=uVcSkFC5egWAeM:&tbnh=130&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dkirpan%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26um%3D1&ei=fKPySrDJEYzX-QaQ2LyrBA

Pritam Singh Khalsa says:
May 30, 2006 at 9:10 am
Not that its the same there, but they discourage us from wearing a bigger size sword other than the Kirpan. They have us wrap up our swords and store it in the weapons/Swords room.
Avneet k. says:
May 31, 2006 at 12:35 pm
He looks cute.
Raju Singh says:
June 3, 2006 at 5:35 am
Where did you get that sword from. I want one it looks really good, Its better than the one i brought in India.
sahib says:
October 5, 2008 at 10:11 am
http://www.flickr.com/photos/shaster/ http://www.nihangsingh.com/
learning to be a good sikh says:
October 6, 2008 at 11:25 pm
I love large kirpans they are the best all sikhs should where kirpans.. fathe!
.....
Terwijl anderen leren messenvechten van kindsaf, worden wij en onze kinderen geleerd (gedwongen) te incasseren.
De verrijking door de immigratie is nog maar gestart.
Wanneer worden de luiaards en naïevlingen wakker, en sturen we rechters en ministers die dit toestaan naar Legoland, zonder pensioen?