Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 november 2009

Waarom dit gejuich?

Indien het schrijven van haiku's bewondering afdwingt, en dat een criterium wordt om zonder verkiezingen de inhoudsloze en overbodige baan van Europees president aangeboden te krijgen samen met een riant salaris en voordelen, dan doe ik mee voor de volgende selectie.
Ik heb daarom snel enkele Haiku's geschreven gebaseerd op de Europese actualiteit rond de figuur Herman Van Rompuy.
Sommige vinden jullie misschien beter dan de andere, maar dat is niet te beoordelen zoals een unieke wiskundige oplossing, want een kwestie van smaak.
Haiku's zijn meestal rijmloze, cryptische, metafore, gedichten die bestaan uit drie zinnen bestaande achtereenvolgens uit vijf-zeven-vijf lettergrepen. De moderne haiku's gaan niet enkel meer over de natuur of jaargetijden zoals vroeger in Japan.
Hier ga ik dan:
Haiku's waar de nieuwe president van Europa een puntje kan aan zuigen:
(copyright; overname enkel met verwijzing naar deze blog)

Het lopen op eieren
De schalen barsten open
Lafheid doodt kuikens

Eeuwig compromis
Als meer water in Vlaamse wijn
Alleen nog water

Gaten in de lucht
Holle woorden galmen
Appels rotten verder

Als een echte tsjeef
Valse bescheidenheid kortbij
Van geen leugen bang

Haiku voor de vorm
De inhoud onbelangrijk
Echte Tsjeventaal

Waarom dat gejuich?
Omdat niemand gewond is?
Hun kassa rinkelt?

Met echte tsjevenmoed
Vijf minuten zijn eeuwigheid
zakken weer gevuld

Verlaten volk
Waarom zou je nu treuren?
Om wat er nooit was?

Mager creatuur
Enkel om te ademen
Open jij je mond

In zijn bagage
Vanuit een diep verscheurd land
Niet één minuut moed

Kom straks niet klagen
Ontgoocheling wordt het deel
Dat Vlaandren ook kreeg

Wat een eer, een glorie
Heil goden van Olympus
Herman kust Obama

Schenk hen chrisanten
Hun ervaring ook nabij
Maar wij waren eerst

Veel handen schudden
Mannen in grijze pakken
Blij gevulde zakken

Opgepast zeg ik
Het compromis van het haalbare
Gidst naar uw afgrond

De beste keuze
Hongerig volk, geen eten
Niets dan protocol

Waarom dit gejuig?
Past wenen hier niet beter bij?
Europa staat stil


Zo, krijg ik nu die baan de volgende keer?

Vertel mij welke jullie rangschikking is of jullie top vijf.

Geen opmerkingen: