Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 november 2009

Afrika eist filantropen

De Italiaanse kustwacht heeft voor de kust van Sicilië een boot ontdekt met ongeveer 200 vluchtelingen uit Afrika.
De boot wordt vanavond nog naar Pozzallo gesleept.
België lonkt als thuishaven, liefst met aankomst rond Sinterklaas, maar....
Nog voor ze er zijn, alweer te weinig opvangplaatsen voor migranten. Op één dag komen er tweehonderd toe, en ze bouwen hier met moeite plaats voor slechts 850 in één jaar. Tentenkampen in elke stad kunnen maar een voorlopige oplossing zijn.
Er zal die arme mensen en hun pro deo advocaten niets anders overblijven dan via een dwangsom van 500€ per dag dit recht op opvang af te dwingen.
De rijke Europeanen en Vlamingen zijn niet genereus genoeg, nochtans is de armoede in Afrika hun schuld. Gelukkig zijn de politici anders en de migranten toch welkom om de misnoegde kiezers op termijn te vervangen.Ook de werkgelegenheid bij het cgkr, de ngo's en de diverse themakabinetten moet verzekerd blijven.
De tamtam doet zijn werk goed.

Geen opmerkingen: