Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 december 2012

Het wordt straks interessanter in de cel te zitten dan vrij te zijn

In een reactie op het artikel over de illegale autodief meldde Stradi het volgende ...
Nog iets waar ze recht op hebben.
Werkende gedetineerden krijgen van de Belgische staat een uitkering als ze in de gevangenis niet kunnen werken omdat de cipiers staken. Ze zijn dan zogezegd technisch werkloos door de staking. Dat heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom vandaag in de Senaat erkend op vraag van senator Danny Pieters. In 2011 betaalde de Belgische overheid in totaal 10.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen uit aan gedetineerden die niet konden werken omdat de cipiers staakten.

Misschien moet ik de titel al herzien en schrijven in plaats van "Het wordt straks interessanter...." Het is nu al interessanter ...."

Bestaat er moderne kunst?

Oef, ja, gelukkig wel.
Hier een voorbeeld van zo een kunstwerk waarvoor men niet alleen als kunstenaar over een een enorme verbeeldingskracht moet beschikken maar ook over een enorme dosis techniek en meesterschap in zowel schilderen als beeldhouwen/boetseren. Hoed af voor deze kunstenaar : Michal Trpak
Het werk is getiteld “Escape into Reality”
De man lijkt te denken "Kom ik daar vandaan of moet ik daar naartoe?"
Helaas is het een beetje te groot voor in mijn living.
Bij ons plakken ze hesp tegen zuilen en gooien ze katten omhoog en worden ze daarvoor betaald via subsidies. Michal Trpak zal die subsidies wel niet nodig hebben want goede kunst verkoopt zichzelf.


Illegale autodief zwaargewond? Dat is jammer! ;-)

Rijdt er in St Niklaas na een wilde politie-achtervolging een illegale autodief in de showroom van een autohandel. Daarbij wordt hij zwaar gewond en maakt hij voor honderdduizenden Euro's schade. (link)

Zwaargewond? Dat is jammer! ;-)
Maar hij mag gerust zijn, hij zal gratis goed verzorgd worden in de beste kliniek, en daarna zal hij op grond van zijn blijvende medische problemen een permanente verblijfsvergunning krijgen op medische gronden om hem hier de rest van zijn leven te laten verzorgen. Hij krijgt vanaf nu de rest van zijn leven een uitkering. Over het misdrijf zelf moet hij zich geen zorgen maken want hij krijgt een gratis prima mensenrechtenadvocaat aangewezen die eerst zal zoeken naar procedurefouten en daarna alle sociale- en mensenrechten-wetten tot in het oneindige zal gebruiken. Bovendien, een straf van minder dan 3 jaar moet niet worden uitgezeten.

Voor het rijden zonder rijbewijs of verzekering moet hij zich geen zorgen maken, dat kunnen ze hem dan ook niet afpakken. Bovendien wordt het rijden zonder rijbewijs of met een gefraudeerd bekomen rijbewijs veelvuldig gedoogd en nooit gestraft. Over een boete moet hij zich als onvermogende geen zorgen maken, die zal worden geteld bij de fictieve inkomsten van de fictieve begroting van dit land, en wordt zo gedragen door de financiële crisis, de belastingbetaler dus.

Ook zal hij meteen worden vrijgelaten door justitie onder voorwaarden.
De schade is zoals steeds voor de belastingbetalers of de verzekering.
Hij kan wellicht de politie die hem achtervolgde, en waardoor hij de controle over het stuur verloor, zelfs aanklagen en een schadevergoeding eisen. Er is mij zo  een rechtspraak nog niet bekend, maar zeer waarschijnlijk kan hij ook de garagist vervolgen die het had aangedurfd om op die voor  het 'slachtoffer' gevaarlijke plaats een showroom te bouwen.

Meer nog, als hij kan aantonen dat hij eigenlijk aan het werken was voor iemand, dan krijgt hij van de arbeidsrechtbank, zelfs al was hij illegaal en in het zwart aan het werken,een schadevergoeding toegewezen die vergelijkbaar is met het winnen van de lotto. Zijn familieleden kunnen eventueel delen in dit smartengeld.

Hij en zij kunnen daarna ook onbeperkt geld parkeren en eigendom en inkomen verwerven in hun land van oorsprong omdat ze altijd die nationaliteit hebben behouden, en uw echte vaderland nooit zulke informatie deelt, ja er zelfs niet eens zal over beschikken. Ook blijft het mogelijk regelmatig naar het vaderland en terug te reizen zonder dat dat consequenties heeft, en is er zelfs geen officiële instantie die zich daarbij vragen stelt. Loyauteit aan uw nieuwe gastland zal hem nooit gevraagd worden.
 
Maggie De Block heeft nu al aangekondigd dat hij daarna ook zijn familie in het kader van gezinshereniging mag laten overkomen en dat die daarna zelf ook mogen rekenen op een of andere uitkering, ja dat de oudere familieleden zelfs een minimumpensioen kunnen krijgen na enkele dagen werken in een tewerkstellingsproject of  in speciale daartoe opgerichte ondernemingen door ex asielzoekers/ex-landgenoten. Een hand-carwash, een nachtwinkel, het slachthuis, een pita-bar.... of zo, leveren uitstekende diensten tot 'sociale ' integratie.

Ook bijverdienen bovenop de uitkeringen wordt zonder meer mogelijk, de pakkans is klein de strafmaat laag voor de werknemer, en wat kunnen ze nu van een onvermogende terugvorderen? Bovendien moet hij weten dat eens hier, ze hem nooit meer kunnen buitenzetten, zelfs niet als moordenaar of terrorist. Geeft dat geen goed gevoel?!

Zonder het te weten zal hij met zijn vermetele daad andere gelukzoekende landgenoten hebben aangezet om zijn voorbeeld te volgen en drastisch hun leven verbeteren. Wat kan er immers in dit land nu fout gaan, en als het fout loopt (wat zelden het geval blijkt) komen de meesten toch terecht in de hemel  bij allah en 72 maagden.
Ja ook voor de autochtone belastingbetalers is het jammer dat u zwaargewond bent geraakt. Die hadden het in elk opzicht anders gewenst en zij zullen zich dit nu al, of later, wel beklagen.
Dat is hun eigen schuld, dikke bult.
Al zullen er natuurlijk altijd imbecielen zijn die het schandalig vinden dat zoiets als in bovenstaand artikel wordt geschreven of gezegd, en dat de grondwet het recht van vrije mening en pers daarvoor nog garandeert.

De schade in de autozaak is enorm. Zeven van de acht tentoongestelde wagens werden beschadigd. "De stoffelijke schade is aanzienlijk. Er zijn minstens 7 wagens die zich in de showroom bevonden, die zwaar beschadigd zijn. Ook de showroom zelf, de garage is zwaar beschadigd", zegt Schotsaert.
De schade aan de showroom en de auto's kan vergoed worden door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Op dat fonds kan een beroep gedaan worden bij ongevallen met gestolen voertuigen. In 2011 kreeg het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 540 aangiften binnen voor schadegevallen waarbij een gestolen auto betrokken was.

28 december 2012

Niet alleen het licht zal uitgaan in de EU. Met dank aan de EUSSR-imbecielen


Na verbod op gloeilamp, nu verplichte douchespaarkoppen zegt de EUSSR http://www.sartikelid=DMF20121227_00415928tandaard.be/artikel/detail.aspx? Wat een onzin. De lui van het EU politbureau die dit bedacht hebben zijn gevaarlijk en enkel geschikt om lege zakken te gaan rechtzetten. Dat er veel drinkwater verkwist wordt is waar, dat er zuiniger en verstandig mee moet worden omgesprongen ook, maar een Noord Koreaanse maatregel: nee dank u.

Als je ziet hoeveel het hier al de laatste dagen geregend heeft, zullen wij niet direct van waterschaarste moeten spreken, al zal dit regenwater natuurlijk wel nog behandeld moeten worden om het als drinkwater geschikt te maken.

Ze hebben niet verder gedacht dan hun bemoeizuchtige korte neus, want bovendien hangt het er ook van af of men lang onder de douche staat. Gaan ze daarom een tijdslimietschakelaar plaatsen?
En wat dan te zeggen van de tienduizenden binnen en buiten zwembaden, Jacuzzi's, wellnesscenters en niet te vergeten de miljoenen ligbaden waarin Europeanen zich regelmatig in ruim water wassen, zelfs alle dagen indien ze dat willen. Gaan ze dat ook aanpakken?
Bovendien leven we in een maatschappij die toenemend iemand vies vindt die zich niet alle dagen wast.( of dat goed en nodig is, is een andere zaak)

Met regelneverij en wetten wordt het hier zelfs nog erger dan de USSR. Tja, ik ben vanuit mijn opvoeding en gedrag al altijd ecologisch bewust geweest, dat is ook wat mijn geweten en verstand mij zeggen, en inderdaad hebben mensen geen wetten nodig behalve de economische wetten die ook natuurwetten zijn.

Wat zal de volgende regel zijn komende van dit stelletje imbecielen?

Vlamingen die Vlamingen haten

Er zijn op de krantenfora toch nog een aantal belgicisten en koekendozenmonarchisten actief die de toespraak van de koning  (en Di Rupo) komen verdedigen, ja zich kanten tegen mensen die zich voor de zoveelste keer geschokt en beledigd voelen in hun Vlaams zijn.
De Vlamingenhatende Vlaming bestaat. Of zijn ze compulsief naïef en masochistisch?
Ik tracht hen dan met mijn reactie duidelijk te maken dat Vlaams Nationale politici en hun kiezers niet tegen Walen als mens zijn, niet tegen een onafhankelijk voorspoediger Wallonië of een Wallonië dat zich aansluit bij Frankrijk of Luxemburg. Ze zijn voor een vrij en onafhankelijk Vlaanderen in een moderne goed bestuurde republiek zonder Middeleeuwse monarchie die haar rechten veroverde met een zwaard, kanon en miserie, hier of in Sexen Coburg. Ze willen komaf maken met de meer dan 180 jaar exploitatie en dominantie, de corruptie, misbruiken, geldtransfers, territoriumroof en cultuurverdringing door Franstalige politici en een koningshuis en adel met een heel persoonlijke egoïstische agenda. Deze Vlaamse onafhankelijkheidswens is niet tegen de gewone Waalse burger gericht. Ook al veroverde en onderdrukten vele landen (via hun eigen monarchieën en adel) Vlaanderen al de vele voorbije eeuwen, toch houden wij ermee nog goede banden. Dat kan toch ook verder met Wallonië?

Veel mensen verafgoden nog een koning. Ze leven met gedachten nog in sprookjes, of wellicht komt het omdat ze ooit zijn ring eens mochten kussen, op een van zijn feestjes mochten zijn, een titel toebedeeld kregen, of omdat ze met wat lieve ingestudeerde zinnen wat aandacht kregen van de lieftallige in de strijd geworpen Mathilde en Astrid,  en destijds Fabiola. (toch meer dan wat Paola ooit deed)
Mathilde Astrid die voor hun sporadische sociale 'werk', handjesschudden en koffiekletsen voor deze bezigheid als gewone stervelingen slechts een schijntje zouden verdienen van wat nu op hun dotatierekeningrn wordt geschreven. 'werk':  ik schrijf het bewust tussen aanhalingstekens omdat zij nog nooit een pamper hebben vervangen, nooit een plas braaksel hebben opgekuist, nooit een emmer en een dweil hebben vastgehad, en die wanneer de miserie te expliciet en vies werd, of ze het beu waren, al na een half uurtje, terug naar hun paleis terugkeerden.
Met hun loon konden we alle echte hulpverleners een flinke loonsverhoging geven of er enkele honderden meer te werk stellen.

Het wordt tijd dat ze van hun imaginaire wolk neerdalen en als sterveling het werk doen waarvoor ze bekwaam zijn en daarvoor een overeenkomstig normaal loon verdienen. Voor prins Filip en prins Woef ziet het er dan niet goed uit, en Albert II wordt (is) Albert le dernier bij zijn verplichte pensionering met max 1300 € per maand. Astrid die moet maar verpleegster worden als ze dat nog zien zitten in de zorginstellingen en Mathilde mag in St Jans Molenbeek Nederlandse les gaan geven aan islamitische allochtonen en zich daar voor hoer laten uitmaken en bepotelen voor 1400 € per maand.
Dat, beste parvenus met een kroon, is het echte leven, en eigenlijk hebben we jullie daar niet bij nodig, schrijf dat maar in La Dernièrre Heure. De kosten voor omscholing zouden te groot zijn, en het resultaat zou te lang op zich laten wachten, zelfs een ijdele inspanning zijn.

Ik vraag me nog steeds af welke rationele argumenten er nog aan de basis kunnen liggen van het belgicisme en het royalisme, en niet: 'dit landje is al zo klein' zoals Koen Wouters mag komen huilen op TV ( want ook dat is geen steekhoudend rationeel argument).
Vrede brengt het niet. Integendeel zoals nu weer na de koninklijke kerstboodschap blijkt. De koning staat nergens boven wanneer zij belangen in gevaar zijn.
Misschien moeten we de rol van koning maar eens bagatelliseren en ons allemaal koning noemen. Koning van ons eigen kasteel.
Daarom teken ik nu
Koning Antoine Griffon de eerste.

23 december 2012

In India zijn ze helemaal klaar met de islam


overgenomen uit De Dagelijkse Standaard 
Geplaatst door Joost Niemoller op 25 september, 2012 - 10:29
Wie denkt dat we hier lijden aan 'moslimhaat', moet maar eens kijken wat reageerders in India schrijven.
Reageerder Raja uit Dehli vertelt de volgende mop in The Times of India:
Een klein meisje staat bovenaan een cliff en kijkt naar beneden naar de zee, hard huilend. Mohammed komt naar haar toe en zegt: "Mijn kind, waarom ben je zo ontsteld? Het kleine meisje zegt tegen hem: "Mijn mamma en pappa zaten in hun auto, die schoof over de rand en sloeg te pletter op de rotsen." Mohammed kijkt voorzichtig om zich heen, laat zijn broek zakken en zegt: "Het is vandaag niet je dag, niet?"
Dat soort grappen hoor je niet in Nederland. Grappen over Belgen, over Joden, over Duitsers, geen probleem. Maar grappen over moslims worden niet gemaakt. In India kennelijk wel.
Het zou allemaal komen door Wilders dat Nederland in de greep is van een ziekelijke moslimhaat, zo hoor je hier telkens. Alsof dat een Westerse afwijking zou zijn. Maar wat wel eens vergeten wordt, is hoe groot de afkeer is van de islam in de niet-westerse niet-moslimlanden. De islam heeft daar een hele slechte naam. In The Times of India stond gisteren een bericht over een Lutherse kerk in Pakistan die werd platgebrand door een woedende menigte moslims. Nog steeds woedend over dat filmpje. Een heel complex rondom die kerk ging verloren, een van de aanwezigen werd zwaar toegetakeld. Je kunt je afvragen wat een Lutherse kerk in Pakistan te maken heeft met dat filmpje, maar moslims over de hele wereld vragen zich in hun niet aflatende woede kennelijk niets meer af. 
Onder dit nieuwsbericht in The Times of India staan maar liefst 456 reacties en verweg de meesten ervan getuigen van een intense afkeer van de islam. Kennelijk hebben in India de mensen helemaal geen Wilders nodig om toch deze afkeer te voelen.
Een kleine greep:
Sammy uit Kolkata: "Dat religieuse boek heeft heel wat hersenen verpest. Ik las het onlangs en voelde dat mijn IQ met tien punten zakte."
Sudeep: "Moslims zijn altijd kwaad. Als je ze terrorist noemt zijn ze kwaad, maar ze worden ook kwaad als je ze 'onschuldig' noemt."
Sandeep, uit Tumkur: "Moslims geloven dat ze in de hemel komen als ze een niet-moslim martelen."
Sagar, uit Pune: "De meeste moslims hebben geen richting in hun leven. alleen de Jihad en het geweld geeft zin aan hun leven."
Ram, uit Chennai: "Sommige idioten zeggen dat de meerderheid van de moslims gematigd is. Waarom dan al dat geweld?"

Infidel, uit India: WHY DID MUHAMMED MASSACRED JEWS??? WHY DID MUHAMMED MARRIED 6 YEAR OLD GAL???? HITLER WAS EVIL SO WAS YOUR PROPHET.... EVEN HITLER WAS BETTER THAN MUHAMMED..... BECAUSE HE NEVER ABUUUUSED A CHILD.

Balan, uit Mumbai: "Als bijbels verbrand werden zouden de christenen niet gaan demonstreren. Maar wat als er een koran wordt verbrand? Dan zou de hel losbreken. Dat is het bewijs dat de moslims bezeten zijn door de duivel."
Jaygundum, uit Edomonton: "Als de moslims nog iets van hun hersenen over hadden, zouden ze nooit een school afbranden omdat die christelijk was. In India zijn er ook veel problemen tussen christenen en hindu's, maar christen en hindu's weten hoe ze zich beschaafd moeten gedragen."

David, uit Mumbai: "Dit is de grootheid van de islam. Drie speciale kenmerken: Doden, plunderen en vernietigen. God behoede ons voor deze mensen."

Rupert, uit Mangalore: "De islam is geen religie. Het is een satanscult. Allah is Satan, een pedofiel is hun profeet en hun boek is de bijbel van Satan. Als geweld hun modus operandi is, hoe kun je het dan niog een religie noemen."

Azhar, uit Hybd: "Piss be upon him."
En zo verder. Honderden reacties onder een willekeurig nieuwsbericht waarin de islam een rol speelt. Dat zegt toch iets. Dat zegt in elk geval dat er met de islam iets aan de hand is. Want zulke intense reacties zul je toch niet snel verwachten ergens in de wereld over het christendom het boedhisme, het hinduïsme, of het joodse geloof.