Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 december 2012

Bestaat er moderne kunst?

Oef, ja, gelukkig wel.
Hier een voorbeeld van zo een kunstwerk waarvoor men niet alleen als kunstenaar over een een enorme verbeeldingskracht moet beschikken maar ook over een enorme dosis techniek en meesterschap in zowel schilderen als beeldhouwen/boetseren. Hoed af voor deze kunstenaar : Michal Trpak
Het werk is getiteld “Escape into Reality”
De man lijkt te denken "Kom ik daar vandaan of moet ik daar naartoe?"
Helaas is het een beetje te groot voor in mijn living.
Bij ons plakken ze hesp tegen zuilen en gooien ze katten omhoog en worden ze daarvoor betaald via subsidies. Michal Trpak zal die subsidies wel niet nodig hebben want goede kunst verkoopt zichzelf.


Geen opmerkingen: