Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 augustus 2013

Ja, ik ben islamofoob, zelfs wanneer dit morgen strafbaar zou zijn.
Youtube verwijdert elke blote tiet, zelfs van een zogende moeder, maar dit staat er al van 2011 op. Nee, geen muziekfilmpje vanuit een geitenland. Geen liedje om bij weg te dromen, maar om wakker te worden. Eentje ingezongen en geplaatst vanuit Nederland. Moeten ze van mij dit filmpje verwijderen. Nee, het is beter dat we onze vijand kennen, herkennen en benoemen en dat we ons kunnen voorbereiden en weren.
Ik hoop dat hij zich hiermee meer vijanden heeft bezorgd of wakker gemaakt dan dat hij vrienden kon mobiliseren. Alhoewel, de linkse poco’s zijn zijn objectieve bondgenoten, en de oorlog die hij ons aankondigt is er dus ook een tegen verraders en lafaards. Onderaan volgt de tekst van het liedje zodat u geen woord moet missen en het zaagliedje niet moet uithoren. Wij willen niet dat onze medestanders ontploffen van ergernis.
Ja, ik ben islamofoob, zelfs wanneer dit morgen strafbaar zou zijn.
Merk op: Het Youtube-kanaal is van ene Abdelkarim Honing, misschien een Nederlandse bekeerling.Abou Hafs – onverslaanbare ideologie
Wij zijn de soldaten van onze religie
We komen er weer aan met een nieuwe strategie
Met onze onverslaanbare ideologie
Breken we voorgoed met de blanke tirannie 2x
Kom met je soldaten en je technologie
Ze zullen je niet baten als ze de leeuwen zien
Ze zullen je verlaten al zijn ze nog zo groot
Want zij wensen het leven en wij gaan liever dood 2x
Stop met je verhalen over democratie
Alles lijkt de falen en blijkt een fantasie
Die zogenaamde vrijheid is slechts een illusie
En wij zien jullie daden als pure tirannie 2x
Ook al staan het kruis en de joden zij en zij
En helpen zij elkaar in het heetst van de strijd
De zonen van de oemmah staan al in de rij
Om hen te laten zien wat het offeren moet zijn 2x

09 augustus 2013

Moet er nog meer zand zijn? Wat onze kinderen leren

Als je dan al dacht alle holle België-reclame te hebben gelezen, naast allerhande geschiedenisvervalsingen, die het volk een een belgiscistisch reflex moet bezorgen, dan zakt jullie broek wellicht af bij het lezen van volgende introductie. Gelukkig droeg ik die dag zowel een broeksriem als bretellen. Nee, dit onderstaande extract komt net uit een introductie opgesteld door de communicatiedienst van het koninklijk erfelijk profitariaat in Laken maar uit de introductie tot ‘De Geologie van België’

Ik wou eerst een foto van mezelf met bretellen plaatsen, maar ik ben er zeker van dat de lezers deze zullen verkiezen
Broeksriemen vast, bretellen aan ( en voor de vrouwen hun BH), hier komt het:
Introductie dus tot ‘De Geologie van België’ 

“België is een klein land met een rijke ondergrond. Het land heeft afzettingen van zowat alle geologische perioden. Denk maar aan de polders, de Vlaamse heuvels in de Vlaamse Ardennen, het Kempisch plateau, de Brabantse leemstreek, Maasvalleien, de beboste Ardennen en de Hoge Venen. Om nog maar te zwijgen over de verschillende delfstoffen in onze bodem zoals steenkool, veen, klei, zand, grind, enzovoort.

Er staat wel meer onzin op het internet, maar dat dit staat op een site van de universiteit van Gent (RUG)....., waar onze kinderen moeten studeren?
Maar deze onzin is wel van aard dat iedereen die als dusdanig herkent, toch de slimme studenten mag ik hopen. Het bovenstaande lijkt daardoor wel satire uit een artikel op Nageltjes.  De enige waarheid die in de introductie staat is dat belgië, en dan vooral daarin het huidige Vlaanderen, klein is. Dat komt natuurlijk omdat gedurende eeuwen, andere koningen om ons heen, en van ver weg, dit zo wilden.
De 'rijke'(?) ondergrond en geologie?
Die vindt men evengoed en nog veel meer, in andere landen. Het komt er ook op aan hoe diep je bereid bent te graven. Misschien ontdekte de auteur zo, als miskend genie, ooit Australië.
Onze verschillende delfstoffen?
En hij somt op: "... steenkool, veen, klei, zand, grind, enzovoort "
Veen, klei, zand en grind.....?  Moet er nog zand zijn?!
Waren het nu goud, edelstenen, koltan, uranium, platina, titaan of ander zeldzame aardmetalen geweest, dan had de wereld ons dat met verstomming kunnen benijden. Maar zand, grind, veen en ... kolen op 800 meter diepte?
De enige rijkdom die er hier te vinden was zijn al altijd de ondernemende, creatieve, hardwerkende, belastingbetalende Vlamingen geweest. De cashcows voor adel, de kerkelijke macht en al de bezetters die ons onder  de voet liepen en die zich daarvoor nooit publiek en officieel verontschuldigden. Eigenlijk ondergingen en ondergaan de Vlamingen al eeuwen een soort genocide, een van de meest perfide soort omdat zelfs de uitgeroeiden de uitroeiing niet zagen, en ze langzaam aan vervangen werden door een ander volk dat van ver naar hier werd gehaald omdat we misbaar zijn geworden voor hen die verder hun erfelijke  macht en rijkdom wensen te consolideren.
De reden waarom Vlaanderen alle oorlog, tegenspoed en plundering overleefde waren de Vlamingen, de kenniseconomie van toen. Vandaag studeren er bijna even veel buitenlanders aan onze universiteiten, vaak op onze kosten. Ondermeer honderden, zoniet duizenden Chinezen alleen al zijn door hun land naar hier uitgezonden
http://nieuws.kuleuven.be/node/11288 en http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GDIG6J1K.
De universiteiten en het regime houden vol dat zij onze kenniseconomie komen helpen, en stellen zelfs dat er nog ruimte is voor meer. (vraagje tussendoor: hoeveel Vlaamse studenten mogen in China studeren in het domein van de spistechnologie niet filologie, filosofie of een ander niet exact vak?))
Een paar jaren geleden reed ik achter een bus van De Lijn. Op gans de achterzijde was een advertentie van de Leuvense hogescholengroep (groep T) gekleefd met daarop een oosters meisje en een Engelstalige uitnodiging om in Leuven te komen studeren. Kent er iemand een dergelijk voorbeeld van een bus in China???
Zo worden een derde van de door de stad Leuven en de KUL nieuw gebouwde studentenkoten voorbehouden voor buitenlanders die hier komen studeren.
En ook al betalen ze hun inschrijvingsgeld, dat is slechts een fractie van wat een student de belastingbetaler echt kost. Vergelijk de kosten maar eens met wat men in andere landen moet betalen.  De gevolgen van deze multicul-filantropie op de toekomst en de financiën van het eigen volk in de toekomst laten zich met zekerheid voorspellen.
Gelukkig voor de auteur van de de belgische-geologische-hoera-introductie is die niet in het Engels vertaald. De wereld zou hebben plat gelegen van het lachen. Geheid was hij dan beroemd geworden, en naast verschillende Youtube filmpjes had hij alle dagen in een soort Eddy-Wally-show wereldwijd mogen opdraven om dat eens nader uit te leggen.
Het klinkt bovendien zelfs alsof dit artificiële land of haar bevolking, aan de aanwezigheid van deze 'rijke' delfstoffen, enige verdienste heeft gehad.
De met belastinggeld betaalde genie vergeet ambtshalve erbij dat die al lang of bijna uitgeput of on-ontginbaar zijn.  Wat enzovoort moet inhouden weet Joost misschien, maar misschien dacht hij aan de kruimels ijzererts die men ooit in Wallonië vond, en die John Cockerill ooit vanuit Engeland naar hier lokten in 1817. Op aandringen van Koning Willem I die na en door de slag van Waterloo, Vlaanderen en Wallonië had veroverd voor zijn nageslacht. (Althans dat dacht hij toen).
En de schrijver/schrijfster doet nog een vermetele oproep om het hoofd boven water te houden en dit educatief (?!) project verder te zetten. Of hoe iemand zijn leerstoel gebruikt om politieke en persoonlijke propaganda te maken en verspreiden. Stel je voor dat morgen een echt Vlaamsgezinde professor ergens hetzelfde zou doen?
Ja, met dit soort kennis worden we pas een kenniseconomie.
Mag ik suggereren aan de toekomstige leiders van het onafhankelijke Vlaanderen, dat de auteur van het geologisch resumé over dit voorlopige land, wordt weggepromoveerd naar een Waalse steengroeve, alwaar hij de rest van zijn leven zal mogen verder graven in de rijke ondergrond totdat hij, tot zijn land's glorie, Australië heeft ontdekt.
Platvloerse hersenspoeling vindt dus niet alleen plaats in monarchistisch-belgische clubjes en regimemedia, in kerken en moskeeën, of in een katholieke universiteit alwaar men opportunistisch-hypocriet liefst de letter K uit de naam zou schrappen. Nee, de meeste scholen en ook de universiteiten werken, (al gebeurt dat meestal subtieler dan in dit voorbeeld) de Vlaamse identiteit, het Vlaamse nationalisme en onafhankelijkheidsverlangen tegen. Hun Latijnse deviezen hebben plaats gemaakt voor de slogan "Weg met ons"
Moet het verbazen dat de RUG hieraan deelneemt? Was het toeval dat precies in Gent rechters werden gevonden om een politieke partij te liquideren?
Laatst herinnerde iemand er mij nog aan dat Gent de Vlaamse stad is waar de bourgeoisie nog graag en het liefst Frans spreekt. Men zou het soms vergeten.
Te oud, te dik, blootsvoets en in hun hemd gezet dragen Gentenaars nu de strop van de schaamte en vernedering. Het belgiscistische regime keek, en zag dat het zo goed was: nog slechts folklore
Te oud, te dik, blootsvoets en in hun hemd gezet dragen Gentenaars nu de strop van de schaamte en vernedering. Het belgiscistische regime keek, en zag dat het zo goed was: nog slechts folklore
Gent een linkse, franskillonse, monarchistische stad? Ja denk ik, tot het tegendeel bewezen wordt. Het is alleszins niet de stad die de geboorte gaf aan de politieke vernieuwing, de Vlaamse reveille en verlichting. Linkse loeders ( niet enkel rode) regeren er dankzij georganiseerde hesenspoeling, dankzij import van armoede en achterlijkheid. De stroppen zijn nu geen symbool van verzet, maar van zwakheid, onderdanigheid, dhimmitude, gespletenheid en conservatisme; precies het tegendeel van wat je in Gent en aan een universiteit zou mogen verwachten.

Waar is de tijd van Artevelde?

Uit het onderstaande lied ‘Klokke Roeland’van Albrecht Rodenbach is er een zin die vandaag geldt:“Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt de oude Reus op het Gent van heden” en geen enkel Gents excuus vermag dit vandaag te overstemmen.


Het ‘Klokke Roelandlied’
1. Boven Gent rijst, eenzaam en grijs,
Het Oud Belfort, zinbeeld van het verleden;
Somber en groots, steeds stom en doods
Treurt de oude Reus op het Gent van heden;
Maar soms hij rilt, en eensklaps gilt
Zijn bronzen stemme door de stede:
“Tril in uw graf, tril Gentse helden,
Gij, Jan Hyoens, gij, Artevelden:
Mijn naam is Roeland, ik kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland !”

2. Een bont verschiet schept het bronzen lied,
Prachtig weertoverd mij voor de ogen,
Mijn ziel erkent het oude Gent,
Het volk komt gewapend toegevlogen.
Het land is in nood: “Vrijheid of dood !”
De gilden komen aangetogen.
Ik zie Jan Hyoens, ik zie de Artevelden;
En stormend roept Roeland de helden:
“Mijn naam is Roeland, ik kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland !”

3. O heldentolk, o reuzenvolk,
O pracht en macht van vroeger dagen !
O bronzen lied, ik weet uw bedied
En ik versta het verwijtend klagen;
Doch wees getroost: Zie, het oosten bloost
En Vlaanderens zonne gaat aan het dagen.
“Vlaanderen die leeu !” Tril, oude toren,
En paar uw lied met onze koren,
Zing: “ik ben Roeland, ik kleppe brand,
Luide triomf in Vlaanderland !”

07 augustus 2013

Om geld kan zelfs Chantal Pauwels dansen. Om geld danst de beer.

Ik verbaasde mij er na het controleren van mijn blogstatistieken dat die tijdens een recente periode piekten. Even benieuwd naar de reden daarvan zocht ik welke artikels daartoe aanleiding hadden gegeven. Ik had immers de laatste tijd weinig of niets geschreven, ja mijn blogactiviteiten zelfs verwaarloosd. Ach denk ik vaak, ik heb al zoveel geschreven, en de ergernissen over wat ik allemaal lees en hoor zijn mij te talrijk. Er zijn bovendien nog zoveel andere leuke dingen om te doen voor we het hoekje omgaan. Tja, 't leven is te kort.
Maar nu terug naar mijn vaststelling.
Bleek dat 1 artikel goed was voor de klim van de statistiek: een artikel dat ik schreef 20 september 2007, getiteld
"Chantal Pauwels kan niet dansen maar weet wel hoe om te gaan met een VISA-kaart."

Dat moest wel naar aanleiding van het recente 'gedwongen' ontslag van Chantal Pauwels zijn geweest, concludeerde ik. Dat verscheen uitgebreid in de kranten: http://www.vandaag.be/entertainment/132282_ballet-van-vlaanderen-ontslaat-zakelijk-leider.html
Misschien hoopte iemand via mijn artikel te kunnen achterhalen hoeveel ontslag vergoeding ze heeft kunnen incasseren. Of wou men dit bij benadering te kunnen berekenen aan de hand van haar aanvankelijke salaris? Wou misschien iemand zijn geheugen opfrissen, wie deze dame is en was, en waarom haar zo'n ontslagbonus gegund wordt? Ze is trouwens niet alleen zo blijkt. Er waren bij het Ballet Van Vlaanderen zelfs 2 zakelijke leiders. 2 Waarom was dat nodig? ! Wie die tweede is, Henriette Götz, daarover zal ik niet uitweiden.
Nee, ik vergis me niet. In tegenstelling tot Jan Modaal zal er geen kommer en kwel heersen ten huize Chantal Pauwels. Politieke vrienden hebben immers de gewoonte mekaar rijkelijk te voorzien met vergoedingen, premies, nieuwe banen, mandaten enz....Ook Jan-Met De Pet kan van zo'n jackpot uitstap alleen maar dromen. ( Ook haar collega zakelijk leider is langs de kassa mogen passeren.)
Chantal moest uiteindelijk plaats maken voor een nieuwe politieke benoeming, en aangezien Groen steeds meer een verwaarloosbaar politiek gewicht krijgt, het gratis subsidiegeld schaarser wordt, kon men dit van ver zien aankomen.
Al is Groen een kampioen in pijnlijke grand-ecarts, om het in ballettermen te zeggen, Chantal Pauwels had (en heeft wellicht nog steeds) geen enkele kaas gegeten of enige verdienste waardoor haar dit snoepbaantje in de schoot werd geworpen. De hand en spandiensten aan het regime en de politieke koehandel inzake benoemingen, blijven dus de enige objectieve redenen.
Het is een feit dat zelfs van een oprotverhaal politici in staat zijn om een succes te maken en daarmee de kranten en 'de boekskes' te vullen. Slecht nieuws, is voor politici nog altijd goed nieuws.
Wie de nieuw aangetreden baas van het fusiebedrijf Ballet Van Vlaanderen en Vlaamse Opera is geworden (blijkbaar Lena De Meerleer, de muze van knalrode Raymond Van ‘t Groenewoud, gehuwd met even rode Sigrid Spruyt, voor zijn lied(??) ‘Bleke Lena)  heb ik nog niet opgezocht; maar wees maar gerust dat het een politieke benoeming is, al laten de eerste indrukken en de krampachtige ontkenning van de politici de belasting betalende burgers misschien het tegendeel
Net die belastingen, maar ook mijn liefde voor klassieke muziek en dans; maken dat dit ook mijn zaken zijn. Net zoals dit ook de zaak was van mijn vriend Ray De Bouvre, zoals iedereen weet een gapassionneerd melomaan en voormalig directeur bij de Vlaamse Opera..
Toen ik 20/9/2007 na de benoeming van Chantal Pauwels mijn artikel schreef, mailde Ray mij zijn reactie. De honderden e-mails die wij met elkaar wisselden, over de vele jaren dat wij blogden en onze vriendschap groeide, werd onze correspondentie nooit gepubliceerd of publiek gemaakt. Nu, na zijn overlijden, eind 2012, lijkt zijn reactie op mijn artikel nog steeds relevant en wetenswaardig. Vandaar dat u onder mijn artikel ook zijn reactie zult kunnen lezen. Ray, ik denk nog vaak aan hem, en elke keer opnieuw wanneer ik zelf een artikel schrijf. Bij dit artikel nog meer.


"Chantal Pauwels kan niet dansen maar weet wel hoe om te gaan met een VISA kaart.

Welke kwaliteiten zou Chantal Pauwels zoal hebben dat ze ineens gebombardeerd wordt tot zakelijk directeur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen?
De raad van bestuur van de dansinstelling heeft dat beslist. Dat zijn allemaal politiek benoemde
figuren die daar naartoe weggepromoveerd zijn.of zichzelf met een mandaatje en vrijkaarten bedienen. Als deze dan ook de directie aanduiden dan weet je dat die ook een bepaalde kleur moeten hebben, en vooral voeling moeten hebben met de mee- eetcultuur.
Dat het financieel slecht gaat met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen komt juist doordat dit een politiek rattennest is bevolkt door mensen die alleen weten hoe je geld van de belastingbetaler uitgeeft en nooit hoe je geld moet verdienen.
Daardoor wordt ons cultuurleven juist steeds meer en meer afhankelijk van de subsidies en de politieke club en vriendenlobby.
Iedereen die wat denkt nodig te hebben van een politieker gaat dan ook geheid naar de diners in smoking en avondkledij ter sponsoring.
Deze afhankelijkheid is te vergelijken met een Charleroi in crisis waar, de van overheidshulp afhankelijke burger, steeds weer gedwongen wordt te stemmen op diegenen die verantwoordelijk zijn voor het wanbeleid, en die deze afhankelijkheid omwille van de macht in stand houden met zwarte kassen, worstenfeesten, warme soep en veel dienstbetoon.

Welke zakelijke kwaliteiten heeft Chantal Pauwels eigenlijk? Heeft ze dan al ooit een bedrijf of bedrijfje succesvol bestuurd? Natuurlijk niet. Volgens de links-Groene doctrine geleid zou het zelfs binnen de kortste keren failliet zijn. Dat is wat ik vrees dat er ook gaat gebeuren met het KBvV.

Het enige dat ze van zaken weet is hoe ze met een VISA kaart en het geld van de belastingbetaler zichzelf verwend een dure sacoche koopt en kaviaar eet in een rood salon met groene strepen. Welke privéwerkgever zou haar met kennis van haar voorgeschiedenis en politieke ideeën in dienst nemen, tenzij hij failliet wilt gaan?
Om de schabben te vullen tot daar toe misschien nog, maar zeker niet om achter de kassa te zitten.

En kent ze dan wat van ballet, dansen of muziek ? Ja, alleen als ze met haar blote voeten op een hete plaat staat, en er op de achtergrond wereldmuziek klinkt.
Ze gaat de bedrijfswereld aanspreken om het KBvV te sponseren. Het bedrijfsleven dat door de groenen als vervuilend ,onethisch, asociaal kapitalistisch en discriminerend wordt bestempeld.
Ze zullen zich haasten, tenzij er een zakelijke opportuniteit bestaat, of wanneer er een dossiertje op overheidsniveau moet gedeblokkeerd worden.
Maar ze stelt ook dat ze tegelijk meer middelen van de overheid gaat trachten te bekomen. ( nog meer subsidies dus) om de putten te vullen die ze daar al gemaakt hebben en nog zullen maken.
Waren er dan geen andere kandidaten? Was er geen voorafgaande selectieprocedure en een examen? Waren de lezers, hun kinderen of kleinkinderen allemaal niet goed genoeg, en maakten ze geen schijn van kans tegen het zakelijk talent van Pauwels?
Werd het andere mensen niet gegund een gooi te doen naar een zeer lucratief baantje?

Ik denk dat het KBvV beter af was geweest met een echte manager die zich al bewezen heeft in de economische wereld en tevens een sterke band en voeling heeft met de artistieke wereld.
Zelfs Bobejaan Schoepen was, niettegenstaande zijn hoge leeftijd, een betere keuze geweest.
Ook het aantal gecreerde postjes en managers of directeurs, bestuurders enz... kan men in vraag stellen, want dat zijn er meer dan er dansers zijn.

De artistieke talenten van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen verdienen beter, veel beter dan het voortdurend gebedel om overheidssubsidies, dan een hoop parasieten te moeten meesleuren, dewelke misschien niet kunnen uitgesloten worden, maar hun zo afhankelijk maken van politieke figuren en postjespakkers.
Ze verdienen bestuurd te worden door uitstekende, competitieve en creatieve mensen met creativiteit en visie , zoals zij dat zelf op hun domein ook zijn, en zonder welke kwaliteiten ze de top nooit bereiken. Zij worden ook niet gekozen om wie ze kennen maar om wat ze kunnen.
Hoe hard dit ook mag zijn, dat is de sleutel tot succes, zoniet wordt het snel een beschermde werkplaats.
Ik draag ze oprecht een zeer warm hart toe de dansers, choreografen, leraren, en wens hun allerminst een situatie toe zoals in Charleroi. Ik vraag me af of ze in die benoeming, die ook hun toekomst bepaald, inspraak hadden zoals delinksen dat altijd plegen te eisen in een onderneming?
In de komende maanden zitten ik en mijn familie beslist in een van de zetels te genieten van hun kunnen en passie, en zullen wij op zijn minst voor onze zitjes betaald hebben in tegenstellingen tot vele anderen.
Helaas gaat dit verhaal niet alleen op voor het KBvV maar voor veel cultuurgezelschappen en instellingen. Het zijn immers ideale plaatsen om wat postjes te creëren, bij te verdienen en aan politieke invloed en macht te winnen."


quote
"
22-9-2007
Dag beste collega !
Ik hoop je langs deze weg te kunnen bereiken ?  Wat ik al enkele dagen wil, na.v. je schitterend artikel over het KBVV.
Ik weet daar zeer veel over maar moet mij inhouden.
Ben je geïnteresseerd ?  Zoniet, gooi het weg.
Hte Ballet is een Antwerpse aangelegenheid van de gezusters Brabants van wie jeanne (nu barones) getrouwd was metRik van Kerckhove (journalist bij Volksgazet en na WO II gemeenteraadslid.  Hij is directeur van de KNS geworden in opvolging van de oudfronter en ook tot de BSP toegetrden Firmin Mortier (geen familie van ...).  Die Mortier is altijd een vranke Vlaamsgezinde gebleven, hij koos alleen uit lijfsbehoyud voor rod.
Zo zijn de zusters Brabants die niet meer waren dan veredelde danseressen maar die zeer ambitieus waren opgeklommen in de stad A op de rug van de BSP en vooral Mathilde Schroyens als onderwijsschepen heft zeer veel gesteund ondermeer door de oprichting van de balletschool.
De groep groeide en er is natuurlijk te weinig publiek in deze regio voor een groot balletgezelschap ; de samenwerking met de KVO werd Renaat Verbruggen opgelegd maar was voor niemand bevredigend.  Financieel ging het zeer slecht en toen is de staat bijgesprongen maar tegelijk met de eis dat het quasi unanieme BSP etiket zou opgeruimd worden : het was dat of verzuipen.
Nieuwe structuren zijn gevolgd en de weggelopen jezuiet Marcel Vandrebruggen werd voorzitter van de Raad (een ex kabinetschef van een PVV-minister ik weet niet meer wie) en werd later fulltime algemeen directeur.  De CVP kreeg Jan Vanderschoot (een Kempenzoon die soms trilde als een espeblad).  En toen was er in Gent hét schandaal van de liberale ziekenas met jacques Veys aan het hoofd die geweldige party's organiseerde en artiesten uitnodigde en de grote sponsor was van Arena.  Na Veys' neergang zakte ook Arena in mekaar en toen kwam de loge terug op de proppen : het KBVV zou Arena overnemen en de balletvoorstellingen uitbreiden met musical.  Piet Antierens van VTM werd er nog tussen gesleurd maar die beperkt zich tot de pas benoemde artistieke directrice, Linda Lepomme, dat was zijn inbreng.
Ogeneschijnlijk ging alles prima !  Het KBVV danste in de USA en China.  In werkelijkheid zeulen zij van de ene universitaire campus naar de andere voor een publiek dat nog nooit ene voorstelling gezien heeft !  Ik weet waar ik over praat, het was mijn job.  Amerika is op vlak van podiumkunsten de far west.  De musical guing ook goed tot ede protesten uit Nl binnelipene : daar bestaat musical enkel in het commerciële circuit en het werd niet gewaardeerd dat de Vlamingen met het zwaar betoelaagd gezelschap aan applausprijzen hun voorstellingen kwamen aanbieden ...Anciaux heeft een einde gemaakt en de musical afgeschaft.  Ik ben er nog niet achter of dat een goede beslissing is.  In principe niet, dacht ik : alles voor de scène is goed, volgens mij ! En hij had restriucties kunnen opleggen voor buitenlandse tournees.  Maar ja ...
Zo.  Misschien wist je het allemaal ?
Pauwels ligt dus helemaal in het verlengde van de politieke benoemingen bij het KBVV.
Als je in iets geïntresseerd bent uit de sector, geef mij een sein !
Vele groeten - verstuurd zonder herlezen wegens tijdsgebrek
Ray
unquote