Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 oktober 2008

Het Anciauxbelang

Filip De Man, Volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang, kent als Vilvoordenaar de belangen van Bertje Anciaux en zijn familieclan. Die belangen zijn niet de belangen van de burger maar Anciauxbelang. Wordt hiervoor een verzoek ingediend om zijn politieke onschendbaarheid op te heffen? Wie start het gerechtelijk onderzoek? Iemand van de SPA of de CD&V? Willockx of Vandeurzen bijvoorbeeld?
Lees zelf:
30.10.2008 16.23u - De Standaard en Het Nieuwsblad pakken vandaag uit met een sterk staaltje van belangenvermenging: de broer van minister Bert Anciaux (SP.a-Vl.Pro) kreeg een pak belastinggeld voor rusthuis ‘De Overbron’ in Neder-over-Heembeek.

Hebt u nog nooit gehoord van Jan Anciaux? Welnu, hij is eveneens lid van het kartel SP.a-Vl.Pro, zetelt in de gemeenteraad van Vilvoorde (waar hij nauwelijks zijn mond open doet, maar wel de zitpenningen incasseert) en is last but not least… ook nog uitbater van een privé-rusthuis (in Koningslo, het meest verfranste deel van Vilvoorde).

DS/NB ontdekten dat in maart van dit jaar plots een overheidslening van 400.000 € aan ‘De Overbron’ werd kwijtgescholden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC). DS/NB melden dat specialisten vinden dat “heel de operatie neigt naar belangenvermenging” en schrijven zelf over “de vestzak van minister Bert en de broekzak van broer Jan”.

Zoals steeds wanneer hij wat tegenwind voelt, begint Bertje te bleiten: via Belga laat ie zopas weten dat “het ronduit schandalig is de indruk te wekken dat het hier gaat over vriendjespolitiek en machtsmisbruik".

De indruk, Bertje? Wie de gegevens op een rij zet, weet wel beter:
- Bert en Jan Anciaux richtten in 1993 de vzw De Overbron op met de bedoeling een Vlaams rusthuis te bouwen in het noorden van Brussel (hun electorale achtertuin)
- tien jaar later is die droom werkelijkheid geworden, de bouw van het rusthuis wordt gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap en Bert en Jan zijn er beheerder
- Bert was in die jaren voortdurend Vlaams minister, ondermeer met de bevoegdheid ‘Brussel’
- vader Vic Anciaux was toen staatssecretaris in de Brusselse regering (1989 tot 1997), ook dat helpt
- in de VGC die dit jaar de voornoemde 400.000 € kwijtschold, zetelt onder meer Marie-Paule Quix (Brussels parlementslid voor SP.a-Vl.Pro en het lief van Vic Anciaux).
Moet er nog zand zijn?

Nog twee weetjes:
- als uitbater van een privé-rusthuis is Jan Anciaux dus tevens voorzitter van de raad van bestuur van de zwaar gesubsidieerde ‘De Overbron’; het is handig als je zo’n halve overheidsinstelling en een privé-onderneming - op alle mogelijke manieren - kunt combineren
- de familie Anciaux (in totaal zes, zeven politieke mandatarissen) werft precies in de Noordrand van Brussel z'n (immer slinkend aantal) kiezers.
Onder meer - zo blijkt nu - via rusthuizen.

Filip de Man - Volksvertegenwoordiger

25 oktober 2008

Een op vijf huwelijken is schijnhuwelijk. Allah's leger groeit.

Een op de vijf huwelijken in België is verdacht en zou een schijnhuwelijk kunnen zijn. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), zegt vtm vanavond in Het Nieuws. De DVZ onderzoekt momenteel 6.808 verdachte huwelijken, die gesloten zouden kunnen zijn om mensen aan papieren te helpen om ons land binnen te geraken. Het gaat om 5.030 voorgenomen en 1.778 reeds afgesloten huwelijken.
Bij meer dan een derde van het aantal gevallen dat momenteel onderzocht wordt (2.303), komt een van de partners uit Marokko. Ook mensen en Turkije en Algerije zijn sterk vertegenwoordigd in de cijfers.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/464378/2008/10/24/Een-op-de-vijf-huwelijken-in-Belgie-mogelijk-schijnhuwelijk.dhtml

En dan komen de cijfers uit de officiële bron van het regime. We weten dus dat het in de realiteit nog veel erger zal zijn.
Allemaal hoog opgeleide mensen die onze economie komen versterken (hahahaha) en het leger van Allah komen vervoegen.

Wij worden bestolen. Houd de dief(ven) !!

Dank u Vlaams Belang!

24 oktober 2008

Gestraft voor verstandig beheer, het toppunt van concurrentievervalsing

De situatie van KBC is het gevolg van de reinste concurrentievervalsing. Als enige resterende Belgische ( ja Vlaamse) grootbank heeft ze altijd een verstandig beleid gevoerd en voldoende reserves en waarborgen ingebouwd. De banken die dat niet deden, de markt ondergroeven met rommelkredieten en First rekeningen als die van Ethias krijgen nu enorm veel financiële middelen en steun van de staat als bonus voor hun slecht en gevaarlijk beheer. Het zou pas een blijk van waardering zijn voor de gezonde toestand van KBC mocht ze evenveel toegestopt krijgen als de haast failliete klungelaars. Zoniet wordt wanbeheer beloond en goed beheer gestraft. Maar dat had de regering met universitaire diploma's en dito raadgevers toch zelf moeten weten? Maar ja, we weten onderhand waar de kassa's van de politiekers en vakbonden was ondergebracht. Enkel naïevelingen geloofden dat de zelfbenoemde 'sociale'(?) partijen het voor de mensen doen.
Helaas worden zo vaak de hardwerkende voorzichtige gezinnen en bedrijven gestraft . Zij moeten altijd de gaten komen vullen gemaakt door grote sier. Of het verhaal van de krekel en de mier, dat tijdloos is.
Alleen, wanneer slaat de moderne opgelichte mier eens de deur dicht?
Misschien allemaal eens terug de fabel van Lafontaine lezen, uit een tijd dat vrijheid van mening en aankagen van machtsmisbruik en leugen ook hard aangepakt werd.
Straks moet ik hier misschien ook in fabelvorm beginnen schrijven.

Ook de andere fabels indachtig: Vlamingen pas op jullie centen!

17 oktober 2008

Was het een ongeval, of is het ...een HOAX.

Zaterdag 11 oktober 2008, is Jörg Haider 'verongelukt' wil men de massa laten geloven. Onafhankelijk onderzoek werd echter onmogelijk gemaakt omdat het wrak onmiddellijk in beslag genomen werd en het gevoerde "onderzoek" zeer snel afgesloten werd: 12/10/08 -> http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/421937/index.do "Für die Staatsanwaltschaft ist die Angelegenheit abgeschlossen". Het is zeer vreemd dat de mysterieuze kroongetuige, de tragere wagen die Haider voorbij reed, snel uit het geheugen gewist werd. Er werden blijkbaar ook geen getuigenissen afgenomen van de bewoners daar vlak in de buurt. De vrouwelijke arts die als eerste ter plaatse kwam, heeft getracht Haider te stabiliseren. Ze bracht daarvoor ook een infuus aan. Volgens haar was Haider nog in leven toen. Maar ook dat werd snel 'uit het geheugen gewist' want de ziekenhuisarts, waar de nooddiensten hem naartoe brachten, zei later dat Haider "onmiddellijk" dood was? Jörg Haider had zware verwondingen maar in de wagen, en vooral niet op de bestuurdersplaats noch de bestuurderszetel waren enige sporen van bloed of andere (mensen)resten zoals huid of dergelijke te vinden. Nochtans is zo'n verondersteld ongeval niet fraai om zien juist omwille van het vele bloed en andere resten. De autopsie zou ook plaatsvinden in Graz en niet in Klagenfurt?! Op de plaats van het "ongeval" kon een auto als die van Haider gemakkelijk 142/u rijden, zelfs bij lichte mist en zeker door een ervaren chauffeur die de omstandigheden daar kent. Maar het betekent niet dat Haider 142/u reed omdat de teller op 142/u stond. Er kloppen wel meer zaken niet. Beide linkerdeuren van de auto waren praktisch onbeschadigd in tegenstelling tot de linkerzijkant van de wagen. De deuren waren ook op verschillende locaties terug te vinden en werden, net zoals het voertuig, verplaatst… De scène van het ongeval werd dus achteraf gemanipuleerd. http://conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=2&contentid=5464&page=2 In het dak, boven de bestuurdersplaats, is een vrij gaaf rond gat te vinden dat plaatselijk naar binnen gedrukt is. Onder het gat is de binnenhemel uiteengereten. Alle stijlen rond de bestuurderszitplaats zijn naar buiten geblazen en de wielbouten ontbreken aan de linkerzijde van de auto. Andere delicate delen lijken merkwaardig onbeschadigd. Militaire voertuigen die met een luchtdruk-, of holle lading, onschadelijk gemaakt worden, vertonen net zo'n gat als dat in het dak boven de bestuurderszetel. Het zou kunnen wijzen op een professionele militaire 'uitschakeling'. Zoals eerder gezegd, had Haider amper een week eerder een klinkende verkiezingsoverwinning behaald. De oude partijen hadden een flinke opdoffer gekregen en werden terug tot elkaar veroordeeld. De mogelijkheid bestond dat er algauw opnieuw verkiezingen gehouden zouden moeten worden omdat een regering vormen met die uitslag niet vanzelfsprekend was. Jörg Haider was er zo'n 8 jaar geleden, in 2000 - ondanks de Europese ban – al in geslaagd om zich als paria te lanceren. De toenmalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, verbood de Belgen toen nog om naar Oostenrijk te gaan skiën… - Twee weken geleden had Jörg Haider in een veelbekeken tv-programma pas gezegd dat hij "een einde wilde maken aan de bankiersmaffia". http://nl.youtube.com/watch?v=OYtor_MPJ3E Eén dag na zijn overlijden komt dan aan het licht dat de Oostenrijkse banken voor mogelijk miljarden schuldpapieren uitstaan hebben op IJsland… Dit nieuws zou hem, na zijn huidige verkiezingszege, pas écht gouden eieren hebben kunnen leggen. - Precies 21 jaar geleden, op 11 oktober 1987, werd Uwe Barschel - CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) - volledig gekleed dood aangetroffen in de badkuip van zijn hotelkamer in Geneve, Zwitserland. Zijn doodsoorzaak blijft tot op de dag van vandaag onbewezen en controversioneel. Hij wilde in het grootste naoorlogse Duitse politieke schandaal belastingontduiking bij de SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) aan het licht brengen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Uwe_Barschel -> citaat: "In het boek van Victor Ostrovsky 'Mossad, de keerzijde van de oorlog' ISBN 90-410-0015-1 wordt gesuggereerd dat de Israelische geheime dienst deze moord gepleegd zou hebben om Uwe ervan te weerhouden activiteiten van de Mossad op Duits grondgebied te openbaren". - Mossad spied on Austria's Haidar ... (bedoeld wordt Jörg Haider). http://www.upi.com/Top_News/2005/06/02/Mossad_spied_on_Austrias_Haidar/UPI-77181117741603/ Ondertussen begint overal in Europa flink de twijfel te groeien over de officiële versie van het "ongeval", niet slechts bij de rechterzijde in Oostenrijk, maar zelfs bij nogal wat anderen. Er zijn reeds teveel gelijkaardige gebeurtenissen bekend. Maar uiteindelijk bleef er tot nu toe voor de bevolking niets anders over dan gissen terwijl de officiële instanties er (met binnenpretjes?..) het zwijgen toe doen. Zou men ooit nét die ene moord teveel plegen om de bevolkingen in het verzet te krijgen?

16 oktober 2008

En wat wordt er nog meer geregeld?

Vrijmetselaars probeerden corruptieproces te beïnvloeden
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=RL21QAHA
BRUSSEL - Bij de start van het corruptieproces rond ondernemer Robert Wagner in Charleroi dook een wel heel merkwaardige brief op. Daarin vroeg een vrijmetselaar aan een andere logebroeder of ze niet moesten tussenkomen in de samenstelling van de rechtbank omdat Wagner een groot risico loopt veroordeeld te worden. De ondernemer is lid van dezelfde loge.

Zo hebben ze ook een rechter gevonden die het Vlaams Belang wou veroordelen.
België is een volkomen corrupt land.
Het aanblijven van een regering met steeds dezelfde politici, de schaamteloze vergaring van macht, postjes en geld is op zich een bewijs van de enorme besmetting met het corruptievirus.

09 oktober 2008

"De mensen" ergerden zich, en dat is goed.

Een kleine annecdote:Mijn twee dochters wilden afgelopen maandag 6/10 gaan winkelen in een groot winkelcentrum in Maasmechelen, een 'merken outlet store'. Ze hadden daarvoor een dagje vakantie uitgetrokken. Wat bleek: het hele complex werd compleet geblokkeerd en gesaboteerd door de vakbonden. Gewone zelfstandige uitbaters die helemaal geen vakbonds vertegenwoordiging dienen te dulden, en evenmin vandoen hebben werden gebroodroofd en hun koopkracht werd aangetast. Het zijn al geen schitterende tijden voor zelfstandigen in die sector denk ik zo, en wat staan de vakbonden daar uit te vreten?
Klanten die van overal kwamen dienden maar terug te keren, zo ook mijn twee dochters.
Wat merkten ze terwijl ze naar hun auto terugliepen?
Een vakbondsvrouw trekt haar rode vuilniszakkenjasje met ABVV-slogan uit, en stapt er in haar nieuwe Mercedes ML terreinwagen, een SUV met opties van meer dan 75000€ ( 3 miljoen oude Bfr). Het milieu kon haar worst wezen, maar haar macht, haar luxe en haar door arbeiders dikbetaalde baan en dito koopkracht niet.Een typisch voorbeeld van kaviaarlinks.Meestal vinden mijn dochters dat ik teveel zaag over politiek. Nu zei mijn oudste: "Mijn waardering voor vakbonden was al niet hoog, en nu heb ik die nog eens naar beneden moeten bijstellen."
Het lijkt me niet dat het koopkrachtprobleem kan worden opgelost door de kip die de gouden eieren legt te gijzelen of dood te knijpen. Men mag niet vergeten dat het bedrijven zijn die de welvaart maken en niet de overheid en nog minder de vakbonden. Een betere verstandhouding en samenwerking met de werkgever is het enige dat voor beiden geld opbrengt, al de rest parasiteert daarop.
Hypothetisch:Met het geld dat ze zou krijgen als ze haar Mercedes verkoopt ( die waarschijnlijk wel niet van haar is) kan de vakbondsvrouw een klein firmaatje starten en alvast een paar mensen tewerkstellen. Dan pas zou ze wat betekenen voor de mensen waarvoor ze opkomt en wat aan de koopkracht bijdragen. En wanneer dat allemaal zou lukken ( in de voorwaardelijke wijs weliswaar, want ze moet ook leren wat het woord risico betekent) dan zou ze haar Mercedes echt kunnen verdienen.Het wordt hoog tijd dat KMO's en werknemers direct met elkaar communiceren. ze dienen noodzakelijk in een symbiose met elkaar te leven al lijkt dit een tegenstelling, het is slechts een paradox.
(jammer dat mijn dochter ze niet herkende, maar ik zou wel eens willen weten wie die vakbondsvrouw met haar Mercedes ML was? Iemand van de lezers?)