Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

02 oktober 2011

Jongeren


"In Hoboken hebben enkele jongeren een wagen beschadigd… met een vorklift.
Getuigen zagen de daders "spelen" met een vorklift in de Selesianenlaan. Die was wellicht gestolen. Tijdens het rondrijden met de vorklift beschadigden ze een Mercedes C200.
De jongeren konden wegvluchtten en worden opgespoord." Zo luidt een kort krantenbericht

Jongeren?! Men durft opnnieuw geen namen noemen. Het woord jongeren krijgt daardoor een steeds pejoratievere betekenis. Het is synoniem geworden voor crimineel gewelddadig en vandaliserend tuig van allochtone oorsprong. Ik noem dus de vrienden van mijn kinderen geen jongeren meer, want iedereen fronst dan zijn wenkbrouwen of kijkt dan angstig om zich heen.

En ...opgespoord....??? Ze bedoelen daarmee dat ze wel weten waar het tuig woont, maar dat ze nog niet hebben ingegrepen. Ze oppakken en opsluiten heeft trouwens geen zin, want ze staan meteen onder 'haha' voorwaarden of zonder voorwaarden op straat. Meer nog; de minister van Justitie, de tsjeef  Stefaan De Clerck laat zelfs een gevangenis(hotel) bouwen die veel kleiner is dan de bestaande af te schaffen oude gevangenissen, zodat er binnenkort nog minder plaats zal zijn voor criminelen. Volgens hem gaat een grotere gevangenis niet werkbaar zijn.
Hoezo niet werkbaar??
Voor de burgers is  Antwerpen en omstreken al lang niet meer werkbaar en leefbaar, maar zij mogen geen eisen stellen voor hun veiligheid.
Welke domme mensen kiezen nog voor zulke politici?