Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 februari 2011

Annemie zet de verkiezingscampagne al in

Annemie Turtelboom (VLD) heeft ooit nog lesgegeven in marketing. Ze was ooit ook lid van de tsjevenpartij voor ze haar overstap naar VLD deed. Met deze intro  kunnen we haar streken beter plaatsen.
Het mag ons dan ook niet verbazen dat ze de methodes die ze ooit zelf onderwees ook toepast in haar politieke carièrre.
Zo is er plots weer een iodiumtabletten-actie rond de kerncentrales.
Kunnen de tabletten geen kwaad, of ze echt goed doen zullen we hopelijk nooit weten, en op zich kan het geen kwaad aan preventie te doen op voorwaarde dat die op een louter wetenschappelijke basis steunt.
Maar zelfs al is het medisch en wetenschappelijk verantwoord, dan mag niet vergeten worden dat met deze actie zeer interessante lucratieve contracten gemoeid zijn, bijna vergelijkbaar met de haast ongebruikte Mexikaanse-griep-vaccins.
Maar liefst 1,7 miljoen doosjes zullen worden verdeeld, vooral in een ruim gebied waar Annnemie 'toevallig' woont. Als goed excuus worden natuurlijk ook pilletjes in Wallonië rond Chooz en Tihange uitgedeeld.
Als we weten en ons herinneren dat de regimepartijen in het verleden al niet vies waren van de 'hulp' en de 'giften' van belanghebbende ondernemers, eerder grote dan kleine, dan is het altijd goed na te gaan hoe die acties plots hhet levenslicht zien rond verwachtte verkiezingen. De idee van de 'pillenverdeling met reclame' zou via lobbyisten wel eens de weg van de pillenfabrikant naar de minister hebben gevonden. Agusta-, Omob-, obussen- en milieuboxenaffaires bestaan nog steeds, alleen gebeurt het nu veel sluwer en haast ontraceerbaar.
Iemand al gehoord van lobby-figuren als die van de familie van Koen Blijweert, die overal opduiken als er moet gesjacherd worden?

De in alIe kranten verschenen artikels ( zeg maar reclame) waaruit lijkt dat de minister de pillendoosjes fysiek heeft binnengekregen in haar eigen magazijntje, en dat ze die zelf gaat uitdelen met eigen geschreven persoonlijke groeten is een platte marketingstunt. In realiteit gebeurt de distributie door een logistiek bedrijf dat in het verkiezingscomplot zit, mogelijk met de hulp van een beschermde werkplaats. De regimekranten helpen haar met deze media en marketingstunt een handje. Straks nog een spotje op TV. Gratis ?


Als ze de pillen en de reclame met haar eigen geld, of met haar campagnegeld betaalt en laat ronddelen tot daar aan toe,  maar dan ook met de vermelding "Dit is verkiezingspropaganda".

Op de verpakking van de tabletten staat ei zo na met foto: Stem Annemie Truttenbboom van de lijst VLD op nr 1.
Dit alles met een begeleidende brief door haar (gedrukt) ondertekend natuurlijk.

Deze pillencampagne die een gecamoufleerde electorale campagne is, omzeilt de wetgeving over de financiering van partijen en verkiezingen.

Annemie plant de uitdeling van 14 maart tot 16 april omdat ze weten dat verkiezingen niet lang meer uitblijven. Ze kunnen ze zelf in gang zetten op een goed gekozen ogenblik. Ze hoeven zich daarvoor alleen maar uit de onderhandelingen terug te trekken en zo hun stoere imago wat op te krikken, de Vlaamse kaart en naam te misbruiken zoals ze dat al met hun naam doen.
Naar het schijnt werden de pillen geproduceerd in blauwe kleur door de sympathieke leverancier?? (Nee, het is geen viagra)

Men had die tabletten goedkoper ook door de gezondheidsdiensten via dokters, apotheken en klinieken kunnen laten uitdelen, maar wat had zij dan daaraan gehad?
Wil iemand ons eens vertellen hoe vaak zulke iodiumtabletten nodig zijn, wat hun precieze nut is, en of dit NU nodig was?
Binnenkort horen we weer ministers voor van alles en nog wat geld uittrekken..... ....uitgetrokken uit de zakken \nvan de belastingbetaler natuurlijk.

Ingrid Lieten (SPa) heeft ook haar eigen waardeloos project erdoor geduwd: de vzw I-Cleantech Vlaanderen. Dit nettegenstaande het vernietigend advies van de Inspectie van Financiën. Het is een van de reddingsvlotten die de SPa-ers klaarmaken voor hun vrienden na de door iedereen verwachte nederlaag bij de volgende verkiezingen.
Maar dat lieve kindertjes is weer een ander, nieuw verhaal, als ik nog zin heb op er een te schrijven.
Afvoeren die verkwisting, die neptewerkstelling, die nepeconomie, die postjesmentaliteit, die graaizucht, ...  Allemaal corruptie!
Dit is geen economie maar een verkwistonomie.

14 februari 2011

Een oud inspirerend liedje

Op "Savats Oranje Theehuis", de blog die vooral de vrienden van de klassieke muziek bekoort werd er een muziekfragment geplaatst met de titel 'Valencia' gezongen door een van de beste tenoren van vorige eeuw: Tito Schipa. Het mag  oubollig klinken en een slechte opname zijn, Tito kon echt veel beter zingen dan deze oeropname laat uitschijnen. 
De reden dat ik het hier over dit liedje heb en laat horen komt doordat het mij inspireerde tot het schrijven van het navolgend artikel.

"Valencia, alle mensen zonder centen zitten in de cinema". Dat zongen mijn ouders en tijdgenoten tijdens het Interbellum. Dat is waar dit lied mij meteen aan herinnert omdat ik deze persiflage tijdens mijn jeugd regelmatig hoorde. Voor zeer veel Vlamingen was armoede meteen na de 1ste wereldoorlog nog steeds realiteit.

Na onder de Franstalige bevelen in de loopgraven gediend te hebben als kanonnenvlees, in hopelijk de laatste oorlog van de hoge adel, moet de Vlaamse spottekst, die wellicht al langer bestond, een nieuw leven hebben gekend tijdens de heropleving van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.
Wij willen hopelijk geen lange doodstrijd van belgië noch een verarming van Vlaanderen onder het voorwendsel van solidariteit die trouwens naar de Vlamingen toe nooit heeft bestaan, maar een herleven en een verjonging van een onderdrukt Vlaanderen om te worden tot een moderne Vlaamse staat en een onafhankelijk vrij volk, zoals velen dit elders ons recent hebben voorgedaan.


Onze kinderen kennen het Valencia-liedje niet meer, want oubollig en dan nog gebaseerd op opera. Het is evenwel een deel van onze geschiedenis, van onze wording en het streven naar en het bereiken van de welvaart die we nu kennen.
Op school en in het stemhokje lijkt iedereen te zijn vergeten waar we vandaan komen en omarmen we al dan niet onwetend, maar onverschillig de religieuze Middeleeuwen waartegen we nog niet zo lang geleden streden, dan stemmen we op een nieuwe adel die op de kieslijsten de plaatsen bezet, van vader op zoon, dochter, kleinzoon...., dan stemmen we op partijen die haast de islam prediken om overeind te blijven.

Ik ga mijn kleinkinderen terug dit Valencia-liedje leren zingen en enkele varianten daarop.

"Valencia, alle mensen zonder hersens kijken naar de VRT" of "....zitten nu voor de TV" of "...stemmen op CD&V" of "...op de VLD". Natuurlijk met geschiedkundige en ervaringsduiding erbij zodat onze kleinkinderen morgen op een andere manier naar TV kijken of naar de nieuwe politieke baronnen luisteren. Zouden onze kinderen deze opvoedingsles kunnen appreciëren zodra ze hun kleuters dit liedje overal te horen zingen? Ja, vaak worden we niet begrepen en zelfs miskend in onze kennis en ervaring. Dat mag ons niet weerhouden aan onze kleinkinderen over te leveren wat we tijdens ons jonge leven nagelaten hebben bij onze kinderen, in de vaste overtuiging dat de school dit wel in onze plaats zou doen.

Politiek is dus iets waar men zich ook moet mee bezighouden want als jij niet mee bepaalt wat de politiek moet doen, dan bepaalt de politiek wel wat jij moet doen,... zelfs wat jij mag weten.
Democratie mag zich dus in aller eigenbelang niet beperken tot het gaan stemmen bij verkiezingen, maar moet uitgebreid worden met controle en participatie.
Dat is een soort van politieke dienstplicht zoals een legerdienst die al van in de school moet worden gestimuleerd.  Nee geen indoctrinatie zoals dat tot nu overal wordt gedoogd, zeker als het linkse of religieuze indoctrinatie betreft, maar een onderricht in onder meer verschillende politieke modellen, de politieke besluitvorming, het politieke debat, de controle door de burgers, de informatie voor de burgers enz.
Dit kan ook niet zonder het onderrichten van recht, te beginnen met de grondwet.
Recht en justitie gaan ons allemaal aan, niet enkel rechters, politici en advocaten.
is dit te moeilijk? Dat zouden juristen wel willen, maar men leert toch ook wiskunde aan iedereen, zelfs overbodige godsdienst is nog steeds een verplicht vak en daar maakt men enkele uren tijd voor in het lessenrooster. Een moderne maatschappij kan zonder islamitische of christelijke sharias en sprookjes, maar niet zonder recht en gerechtigheid.


Met een onafhankelijk Vlaanderen komt het Vlaamse Volk thuis in haar eigen huis en kan onze nieuwe republiek eindelijk de uitdagingen en gevaren van de 21ste eeuw trotseren.

06 februari 2011

Alle wind in de zeilen nog aan toe!

 
(de kogelgaten in de vlag zijn NIET van onze jongens)

Het Fregat Louise Marie vaart maandag zijn thuishaven in Zeebrugge binnen.
Het keert terug van de 'piratenmissie'.
De piraten weten er nu alles van want een aantal hebben een rondleiding gekregen.

Er is de voorbije maanden in de Indische oceaan angstvallig over gewaakt dat er geen mensenrechtenhaar werd gekrenkt, behalve het onze en dat van de bemanning van belaagde koopvaardijschepen.

Het fregat is dus terug van het uitdelen van hulppakketten en het overbrengen van losgelden. Geen enkel schot is gelost, geen enkele piraat geraakt, en de munitie van de bemanning werd alle dagen geteld. Er had zo maar eens iets moeten fout lopen tijdens hun cruise.
Enkele piraten  werden opgepakt en als merkwaardige vondst bestudeerd en ondervraagd. Na de rondleiding aan boord werden ze terug vrijgelaten met een briefje "Dit mag je niet meer doen ! Ga onmiddellijk naar huis!". Eentje mocht op gevangenishotel, het modernste van zijn soort,  in Brugge.
Waarschijnlijk kregen piraten nog gul een enveloppe toegestopt met geld en instructies " hoe vraag ik asiel aan in Europa en wordt ik snel Belg" .

De piraten waren heel blij met onze aanpak en geven nu piratenfeestjes met het losgeld en de voedselpakketten. Zo zijn er dra meer nieuwe piraatjes bij en zo kan door de appeasers en de de volgende cruise worden gepland.
Dat dit op korte termijn nog meer uit de hand zal lopen willen de pocos niet weten. Ze hebben immers de bovenaan deze blog staande boodschap van Winston Churchill nooit gelezen of nooit begrepen, maar in zulke lui hun handen worden we na elke verkiezing opnieuw uitgeleverd.

Het regime gaat natuurlijk zeggen dat ze een belangrijke bijdrage hebben geleverd in de strijd tegen de piraterij, maar het leger is verworden tot een NGO met welzijnswerkers en verpleegsters.
Vergelijk dat eens met de Koreanen?

Echte mariniers en soldaten  (zo we die nog hebben) hadden de missie anders willen invullen, maar die soort wordt nu geweerd en weggeselecteerd uit het leger of moeten hun mond houden om nog een carrière te hebben en niet weggepest te worden.

Leve het piratenleven Hip Hip Hoy!
Nu nog enkele mooie pirates zoals Marie Louise, dan is elke missie van de Louise Marie een succes en houdt iedereen zijn mond.

01 februari 2011

Slim volkje?

Dat Bart De Wever niet op het verzoek uit mijn vorig artikel zal ingaan wordt mij duidelijk na het lezen van het artikel van Filip De Man dat op zijn blog verscheen.

Dat Bart tot in den treure toe blijft onderhandelen met de duivel, bereid is om aan deze veel concessies te doen in ruil voor een langer leven, is omdat hij geen alternatief heeft, behalve onderhandelen met het Vlaams Belang. Dat lieve kijkbuiskinderen blijkt uit oudere gebeurtenissen en recente uitspraken van hem in  'de boekskes'.
Voor hen die het Vlaams Belang inruilden voor de NVA mag het rode lampje  branden. Straks vormt hij/NVA coalities met om het even wie, zoals ze dat ook in het Europees Parlement doen met pedofiel Cohn Bendit en Groen Links. Straks gaat hij niet alleen belgisch door de knieën maar ook Vlaams, ook Antwerps.
Straks hebben we met Bart nog een snellere shariastad dan we al dachten, want nog liever regeert hij met zijn echte vijanden dan met diegenen die zijn vrienden hadden kunnen zijn.
Het Vlaams Belang zal het misschien op eigen kracht moeten doen, desnoods via verdere opositie, en de Vlaming zal tot hij tot inzicht is gekomen geen vrije staat kennen.
Ik kan niet zeggen dat Vlamingen een slim volkje zijn, helaas niet.

Keel oversnijden http://www.filipdeman.be/1/1219/


01.02.2011 11.28u - Vorige maand heb ik het nog gezegd op clint.be: De Wever wil voor zichzelf de burgemeesterssjerp van Antwerpen en alle andere bekommernissen zullen daar moeten voor wijken.


Redenen te over:


1. De Wever houdt helemààl niet van de Belgische politiek. Hij kon als lijsttrekker van de grootste partij het premierschap opeisen en deed dat uitdrukkelijk niet. Nota bene de PS’er Di Rupo kreeg van hem de ‘16’ aangeboden. De Wever wil bij mijn weten ook geen gewone minister worden in een federale regering.


2. Hij haat het Vlaams Belang. Toen hij zo’n tien jaar geleden - de NVA haalde in de peilingen de kiesdrempel niet meer - tevergeefs de top van het Vlaams Blok aanklampte, voelde hij zich diep vernederd. Kenners van het ‘Diagnostisch Handboek Psychiatrie’ begrijpen tot wat dat allemaal kan leiden, zeker als men z’n razernij kent ten tijde van de overstap van ‘zijn’ Marie-Rose Morel naar het VB. Overstap die dan nog bewerkstelligd werd door zijn Antwerpse aartsrivaal Filip Dewinter.


De voorbeelden van De Wever's aversie zijn legio: eind vorig jaar verklaarde hij aan z'n vrienden van Humo (21.12) dat hij “het Blok” heeft doen afkalven en dat was - steeds volgens De Wever - “het mirakel van mijn politieke leven”. Nog in datzelfde linkse weekblad probeerde hij dan schaamteloos die ‘prestatie’ electoraal te verzilveren bij het eerder linksgerichte lezerspubliek van Humo: “Ik vind dat ik daar te weinig credits voor krijg”, kloeg De Wever.


3. Als hij in oktober van volgend jaar voor het bemachtigen van de Antwerpse burgemeesterssjerp moet kiezen tussen Dewinter en Janssens, kiest hij ongetwijfeld voor de linkerzijde. Men vergete niet dat hij niet alleen een podium krijgt in de linkse Humo, maar dat hij evenzeer mag schitteren in het al even linkse krantje De Morgen en diens cloon De Standaard. Vandaag blijkt zijn haat tegen het Vlaams Belang voor de zoveelste keer in De Morgen: het doel van De Wever bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is "De keel van het Vlaams Belang-monster in Antwerpen oversnijden". Meneerke verklaart daaromtrent zelfs protserig dat hij in 2012 een "afspraak heeft met de geschiedenis".

En dat zou de spreekbuis moeten vormen van de rechtse meerderheid in Vlaanderen?


Die Baes Ganzendonck zou Vlaanderen moeten redden?

Kijk wat de 'verdiensten' van De Wever betreft trouwens ook nog eens op http://www.filipdeman.be/1/1210/.