Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 augustus 2010

Weer een onderzoek geopend naar....

De dood van een tsaar
Blijkbaar is er een nostalgisch-tsaristische rechter die het onderzoek naar de doodsoorzaak van tsaar Nicolas II en de schuldigen van de executie opnieuw wilt openen http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid966938/nieuw-onderzoek-naar-moord-op-laatste-tsaar.aspx#
Welnu:
Mijn bedovergrootvader is ook in verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Zou ik zijn dood ook kunnen laten onderzoeken en de schuldigen, desnoods de staat of de toenmalige bezettende natie laten vervolgen? Oh ja, en tijdens de invasie van de Spanjaarden werd een familielid zomaar geëxecuteerd door de Spaanse inquisitie. Ook dat wil ik onderzoeken en Spanje en de kerk laten vervolgen. Trouwens, hoever mag ik gaan, want ik had ook nog familie ten tijde van de Romeinen.....
Ik vraag me terloops af, wanneer komt er eens een onderzoek naar de doden en slachtoffers van de tsaren, Stalin,.... ( Maar ja, wat zou dit nu nog de gerechtigheid helpen, de daders kunnen straffen...

Vinden jullie dit een flauw verzoek?
Wel, in dit surrealistische onland kloppen we toch elk ander land op het gebied van too little, too late (te weinig en te laat). Daarin zijn we zelfs de toonaangvende grootmacht. Waarom zou zo'n onderzoek dan niet kunnen voor mij en mijn familie, de nabestaanden van vele slachtoffers?

Ruim een kwart eeuw na de gebeurtenissen is men toch ook met man en macht terug beginnen zoeken naar sporen van de Bende Van Nijvel. Geen kosten noch moeite worden gespaard. Dit terwijl wellicht de daders en veel getuigen dood zijn of in een bejaardentehuis zitten,  en bewijzen en sporen onherroepelijk zijn verloren gegaan, verplaatst en vernietigd, laat staan dat op grond daarvan nog iemand zou veroordeeld worden in dit land, onze maffe justitie en advocaten kennende en alle kromme wetten waarmee verjaring en onwettig gevoerde onderzoeken  inbeslagnames kunnen worden ingeroepen. . Tergend is dat ondertussen heel wat zware criminelen rondlopen en terroristen hier asiel aanvragen. Maar die zijn aangezien jong, sterk, talrijk en zwaar gewapend te risicovol voor justitie en het regime. Vandaar dat men liever jacht maakt op bejaarde of dode daders tegen enorme hoge kostprijs.
Niet dat ze van mij de Bende van Nijvel niet moeten oppakken. Juist wel, en ze moeten van mij de effectieve doodstraf krijgen als zijn ze inmiddels 80 jaar. Maar waarom zulk onderzoek opnieuw of pas nu, en zo massaal. Is het om ons ergens anders van af te leiden?
Justitie en het gerecht zijn het departement Geschiedenis en Archeologie geworden, meer nog: ze zijn de reïncarnatie van de geschiedenis en archeologie.

19 augustus 2010

Zonder wapens naar de Guerrilla

Wij hebben onze kinderen elk speelgoedwapen afgepakt, wij hebben ze verteld dat vechten en geweld niet kan, we hebben de legerdienst afgeschaft en iedereen opgeroepen zijn wapens tot aan het keukenmes toe in te leveren of aan te geven.
Ondertussen hebben enkel de vooral buitenlandse criminelen wapens, oorlogwapens nog wel en de sitiatie wordt steeds erger.
Guynokkio Verhofstadt maakte ons wijs dat de onveiligheid van de burgers maar perceptie was want dat het nog nooit zo veilig is geweest.
Ondertussen worden in beruchte wijken en steden gesubsidieerde opleidingscentra, gevechts- en boksscholen bevolkt door kinderen en adolescenten die van kleinsaf geleerd worden met wapens om te gaan, er hun beroep van te maken om die te gebruiken. Dat is beter en sneller betaald dan studeren en 40 uren, of langer, per week werken. Bovendien zijn wapens en geweld een middel om jihad te voeren tegen de varkensfretters en de kufar.
Een guerrillaoorlog heeft zich aangediend, de brand breidt zich haast onblusbaar uit, en wij en onze kinderen moeten straks vechten en ons verdedigen zonder wapens.
Ik was vandaag in Brussel en ben er , niet moeilijk, even verloren gereden want de GPS valt daar voortdurend uit. Ik wist niet wat ik zag, het heeft gigantische proporties aangenomen. Zo vol van mensen die niets uitvreten en nergens naartoe gaan behalve naar de moskee en het theehuis. Vol mannen met baarden in jurken en op sandalen, en vrouwen in lange gewaden met hoofddoek.
Welke onderneming zou er nu voor hen een baan hebben, als ze die al wilden. In een onderdanige positie werken, een minderwaardig ongeschoold baantje doen voor een kufar die varkensvlees eet? Vergeet het!
Ik weet het zeker: nooit zullen ze onze maatschappij verrijken, enkel geïnteresseerd om zichzelf te bedienen van het gratis geld en dienstig om de zakken van linke en linkse politici te vullen. Brussel is een kruitvat, en dat is zeker geen perceptie getuige de feiten uit het hiernavolgend artikel.
"
De politiediensten in ons land hebben vorig jaar 7.871 illegale wapens (van verboden messen tot oorlogsvuurwapens) in beslag genomen. Dat zijn er 21 per dag. Het gaat om een absoluut record.


Volgens het Centraal Wapenregister zijn er momenteel in België ongeveer één miljoen vuurwapens in omloop waarvoor een vergunning werd afgeleverd. "Het aantal illegale wapens dat circuleert is nauwelijks te schatten", luidt het bij de politie. "We weten alleen dat het om een zeer groot aantal gaat. Dat blijkt ook uit het recordaantal in beslag genomen wapens in 2009."
De wapenwet van 2008 heeft de vrije verkoop van wapens aan banden gelegd. Maar wie zijn weg een beetje kent, kan zonder al te veel problemen een revolver, pistool of zelfs oorlogsgeschut kopen op de zwarte markt. De meeste illegale wapens komen uit de vroegere Oostbloklanden en zijn hier voor enkele honderden euro te koop.
De 7.871 illegale wapens die vorig jaar in beslag zijn genomen werden door politiediensten aangetroffen tijdens interventies of bij controle-acties. Vorig jaar zijn ook 244 gerechtelijke onderzoeken geopend naar illegale handel in wapens en springstoffen. Ook dat is een record.
Wat politie en gerecht vooral zorgen baart, is het toenemend gebruik van zware wapens. Bij gewapende overvallen maakten daders vorig jaar 113 keer gebruik van oorlogswapens. Een verdubbeling in vergelijking met 2008. Dat laatste is volgens Europol een internationaal fenomeen."

Een internationaal fenomeen?! Ja natuurlijk, maar wat een domme conclusie voor een instituut dat wij onze veiligheid toevertrouwen en ons bakken geld kost.! Natuurlijk is dit een internationaal fenomeen als gevolg van de overal toegestane massaimmigratie van analfabeten, achterlijke figuren en criminele bendes.

15 augustus 2010

Een stap dichter bij god

"Internationale gemeenschap moet hulp aan Pakistan versnellen" staat er in de kranten na de overstromingsrampen in dat land. Er wordt op hoog niveau druk over en weer gevlogen en overlegd hoe ze dit gebeuren gaan gebruiken om de koeien te melken.
En die koeien dat zijn wij.
De naïeve godvrezende sukkelaars hun leven zal er hoedanook niet of nauwelijks beter van worden. Kijk maar naar de andere catastrofegebieden, Kijk maar naar die lui die oproepen lanceren. Met elke ramp worden ze rijker!.

Inch allah! Het is de wil van allah!
Bergen geld blijven plakken bij corrupte regimes, politici, NGO's en lobbyisten. Nee dank u, laat de collectebus aan mij maar passeren.
Zie ook enkele oudere artikels van mij:
http://agriffon.blogspot.com/2007/10/de-collectebus-rammelt.html
http://agriffon.blogspot.com/2008/05/de-collectebus-rammelt-weer.html

Ik bekijk het positief: met minder mensen blijft de aarde langer groen, is er terug meer plaats voor andere levende wezens, gaat de vervuiling minders snel, is er minder vlug oorlog,... en vanuit dat land minder terrorisme of hulp eraan. Wees maar gerust dat ons geld in handen komt van de Taliban, Al Qaida en koranscholen.
Erg, maar in dit leven ga je dood en moet je van iets sterven. Het verbetert de overlevingskansen van de sterke overblijvers. Het maakt deel uit van de natuurlijke selectie. Ze hadden in Pakistan ooit ook schoppen en kruiwagens kunnen kopen, maar ze verkozen wapens, kernbommen, raketten te kopen en moskeeën en koranscholen te bouwen in plaats van een veilige lokatie voor de bevolking en echte scholen. In het leven moeten er juiste keuzes gemaakt worden, en diegene die de trein missen blijven staan en verdwijnen.
Even een grappig intermezzo:
Zij die niets geven helpen
Door niets te geven helpen we misschien hun droom sneller te realiseren. Waarom zouden ze zich verzetten, ze komen toch allemaal in hun paradijs, en kunnen leven bij hun aanbeden schepper en mohammed?
Twijfelen ze daar nu soms aan?

Zet 'm op Bart !

Ik vind dat we af en toe Bart de Wever even moeten aanmoedigen om zijn beloften van de laatste verkiezingen te realiseren. Kwestie om niets te vergeten en alles brandend actueel te houden tijdens de onderhandelingen.:

Geen borrelnootjes Bart, maar een vette vis, een heel heel vette vis!
Wij geloven in jouw beloften Bart:
500.000 nieuwe banen,
De afschaffing van de financieringswet
De overheveling van de gezondheidszorg
De afschaffing van het Brussels gewest
De splitsing van Brussel Halle Vilvoorde
De overheveling van arbeidsmarkt- en werkloosheidssystemen uit de sociale zekerheid.
Afschaffing van de senaat,
enz...
en als het even kan verlaging van de parlementaire weddes zoals beloofd door moedige collega Peumans

Wel Bart De Wever wij geloven er in, jij gaat dat waarmaken, jij zult niet zwichten, en ons Vlamingen en Vlaanderen niet verraden zoals de CD&V en Hugo Schilz. Jij gaat je woord gestand doen en zult je niet laten inpakken voor slechts 4% borrelnootjes, want ander moet je binnenkort met een vrachtwagen echt geld de taalgrens over rijden ipv met valse briefjes.
Iets zegt me Bart dat de kiezers dat nooit zouden goedvinden.

Niemand wilt toch  eindigen en afgaan zoals de CD&V kampioen met zijn 900.000 stemmen? Af naar zijn geitenboerderij in Ieper. Of de vergeetput insukkelen via een Europees ommetje zoals Marianne Thyssen.

Ja Bart, wij kijken met spanning toe hoe jij het voor ons gaat doen al negotierend met de franstaligen en le roi Albert. Ik mag hopen dat jij daarbij op de vergaderingen enkel Vlaams spreekt?!
Zet 'm op Bart !!

13 augustus 2010

Voor geen millimeter!

Naar aanleiding van een artikel van Lucky9 op Angeltjes http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=711657 (even naar beneden schuiven, maar ook het eerste artikel mbt de IJzerwake onderschrijf  ik volledig

Een mooi voorbeeld van absurde linkse kromdenkerij is de reactie van Groen Linkse Femke Halsema op een betoog van Wilders toen die de uitspraken van de in Afganistan verkrachte Nederlandse journaliste als voorbeeld van het linkse Stockholmsyndroom, en Femkes tussenkomst toen Wilders de linkse Vogelaarsubsidies en geknuffel op de korrel nam, en waar Wilders Femke Halsema voor paal zette.


Daarna nog een zijn tussenkomst over de linkse gespletenheid, kruiperige poco politiek, eigenbelang en slecht managment, die tot verval leiden van onze westerse samenleving en tot de schuldenberg.

Ik wil iedereen met vuur aanraden deze 3 hilarische en onvergetelijke fragmenten te bekijken op volgende youtube fragmenten. Magistraal Geert Wilders!

http://www.youtube.com/watch?v=j9J59Nn9IpE.


http://www.youtube.com/watch?v=b1mfiCORmAA&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=sQFL9UxvrHQ&feature=related


Femke maakte zich, mede dank zij het internet, voor eeuwig belachelijk, al hebben de linkse kippen dat nog niet door. Dit ondersteunt volledig wat Lucky9 hier heeft geschreven.

Absoluut kijken en luisteren en lachen!

12 augustus 2010

Steuntrekkers OCMW verplicht onkruid laten wieden

Is dit een gedurfde en gemeende uitspraak van de linkse club die eerst elke kromme wet zelf heeft bedacht en de OCMW problematiek incluis immigratie, asiel en regularisatie heeft gecreëerd? http://www.gva.be/antwerpen/antwerpen/steuntrekkers-ocmw-verplicht-onkruid-laten-wieden-2.aspx#

Ach nee, het is slechts een aandachtskreet van de SPa voor het uiteindelijk bekomen van meer overheidsgeld. Wie gelooft er nu dat uitgerekend de SPa zoiets als een werkplicht zou durven invoeren. Ziet iemand de vele steuntrekkende baardige mannen in jurk en op sandalen, moslimvrouwen, drugverslaafden, alcoholisten, asielzoekende zwarten, manisch depressieve vrouwen al op hun knieën door de stad kruipen onder leiding van een vazalcapo van Patick Janssen of  ABVVer Rudy De Leeuw ?
De rode roepers van 't stad van A(llah) weten op voorhand dat het zal worden afgeblazen, want politiek te gevoelig, en dus zal er weer meer zwijggeld moeten vloeien naar de OCMW' s en naar de stad om de klus te klaren met reguliere arbeidskrachten.
Dan kunnen de linksen meteen beweren dat ze werkgelegenheid creëren. Van ons belastinggeld natuurlijk.
Ze spelen eerst pyromaan, om daarna de brandweermman uit te hangen!

Aan de andere kant zou het invoeren van de werkplicht meer inkomsten voor linkse advocaten betekenen, want die zullen prompt opstaan om de rechten van hun cliënten te laten gelden, en desnoods de gevers van steun (wij dus) te laten veroordelen door de vrienden van de Mensenrechtencommissie.
Ik zit benieuwd te wachten op welke andere stad geneigd is dit voorstel te volgen, welke reacties op de loze kreet zullen zijn vanuit linkse hoek en van mensen die vinden dat ze alleen maar rechten hebben op gratis geld. Hahahaha


Wanneer het Vlaams Belang de plak  zou zwaaien, dan was het echte en andere koek geweest, en kon zo'n bericht eindelijk serieus genomen worden. Alhoewel hier zou het Vlaams Belang minsens een onderscheid maken tussen mensen die echt hulpbehoevend zijn en de profiteurs, tussen het eigen volk en de vreemde geldzoekers.

11 augustus 2010

Via kromspraak is Said toch de pineut

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 20-jarige Said Cherkaoui uit Borgerhout woensdag veroordeeld tot een jaar cel en 110 euro boete. Hij had geprobeerd een reisbureau in Deurne binnen te dringen, maar werd door een bewakingscamera van het naastgelegen Vlaams Belang-secretariaat gefilmd.


De verdediging vroeg om de camerabeelden te weren als bewijsmateriaal omdat ze een schending uitmaakten van zijn recht op privacy. Volgens de rechtbank had hij echter vrijwillig een plek betreden waar met een pictogram gewezen werd op de aanwezigheid van een bewakingscamera.
De man heeft al meer op zijn strafpalmares staan. Enkel natuurlijk voor feiten waarvoor hij geklist werd.

http://www.gva.be/antwerpen/borgerhout/inbreker-veroordeeld-door-beelden-vlaams-belang.aspx#

Dus als we de motivering van de rechter analyseren, dan was wanneer er geen sticker had gehangen de privacy van de crimineel wel geschonden geworden en had de rechter de verdediging gevolgd en de crimineel vrijgelaten.
Wat een motivering, wat een rechtspraak wat een kromdenkerij. Maar oef, de rechter heeft hem dan toch veroordeeld/

Een crimineel kan en mag voor zijn criminele feiten nooit achter zijn privacy kunnen schuilen wanneer hij op heterdaad wordt betrapt. Dat zou wat anders zijn voor een in het portaal zoenend koppeltje, maar dat is dan weer niet strafbaar, en dan volgt er ook geen klacht van een slachtoffer.
Aangezien dit vonnis een juridisch precedent vormt dient iedereen een sticker aan te brengen in de omgeving van de camera. Volgende keer gaat de advocaat claimen dat de dader geen pictogrammen verstaat, enkel arabisch of Marokkaans.
Mag hij zijn straf in zijn thuisland gaan uitzitten?

09 augustus 2010

Geiten zijn halal.

In Antwerpen werd er een geit gestolen. In de kranten leest men dat men niet weet waar de geit is. Bij Angeltjes verdenkt men geitenboer Leterme, maar die woont toch wel ver af.
Ik weet waar de geit is.
Het is 11 augustus ramadan, en dus daarna op 10 september het suikerfeest.
Dan worden er halal geslachte geiten en schapen gegeten. Er moet dus niet zo ver gezocht worden als in Ieper bij de geitenmelker.
Iemand zal dus de geit in zijn kofferbak geladen hebben en kweekt ze nu nog een maandje verder op. Soms worden ze ook gebruikt om sodomie te bedrijven.
Om jullie even te laten zien wat er dan met het geitje en soortgenoten gebeurt volgens de verrijkende tradities waarvoor Groen! en de SPa op de barricades staan, enkele filmpjes. Enkel voor mensen met een nieuwsgierigheid die misselijkheid overwint. Filmpjes over halalsodomie met geitjes bestaat ook, maar dat bespaar ik mezelf en de lezers. 
Ik zeg:"Afschaffen dat religieus ritueel slachten!"
Wat zeggen de ministers??