Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 augustus 2010

Een stap dichter bij god

"Internationale gemeenschap moet hulp aan Pakistan versnellen" staat er in de kranten na de overstromingsrampen in dat land. Er wordt op hoog niveau druk over en weer gevlogen en overlegd hoe ze dit gebeuren gaan gebruiken om de koeien te melken.
En die koeien dat zijn wij.
De naïeve godvrezende sukkelaars hun leven zal er hoedanook niet of nauwelijks beter van worden. Kijk maar naar de andere catastrofegebieden, Kijk maar naar die lui die oproepen lanceren. Met elke ramp worden ze rijker!.

Inch allah! Het is de wil van allah!
Bergen geld blijven plakken bij corrupte regimes, politici, NGO's en lobbyisten. Nee dank u, laat de collectebus aan mij maar passeren.
Zie ook enkele oudere artikels van mij:
http://agriffon.blogspot.com/2007/10/de-collectebus-rammelt.html
http://agriffon.blogspot.com/2008/05/de-collectebus-rammelt-weer.html

Ik bekijk het positief: met minder mensen blijft de aarde langer groen, is er terug meer plaats voor andere levende wezens, gaat de vervuiling minders snel, is er minder vlug oorlog,... en vanuit dat land minder terrorisme of hulp eraan. Wees maar gerust dat ons geld in handen komt van de Taliban, Al Qaida en koranscholen.
Erg, maar in dit leven ga je dood en moet je van iets sterven. Het verbetert de overlevingskansen van de sterke overblijvers. Het maakt deel uit van de natuurlijke selectie. Ze hadden in Pakistan ooit ook schoppen en kruiwagens kunnen kopen, maar ze verkozen wapens, kernbommen, raketten te kopen en moskeeën en koranscholen te bouwen in plaats van een veilige lokatie voor de bevolking en echte scholen. In het leven moeten er juiste keuzes gemaakt worden, en diegene die de trein missen blijven staan en verdwijnen.
Even een grappig intermezzo:
Zij die niets geven helpen
Door niets te geven helpen we misschien hun droom sneller te realiseren. Waarom zouden ze zich verzetten, ze komen toch allemaal in hun paradijs, en kunnen leven bij hun aanbeden schepper en mohammed?
Twijfelen ze daar nu soms aan?

Geen opmerkingen: