Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 augustus 2010

Geiten zijn halal.

In Antwerpen werd er een geit gestolen. In de kranten leest men dat men niet weet waar de geit is. Bij Angeltjes verdenkt men geitenboer Leterme, maar die woont toch wel ver af.
Ik weet waar de geit is.
Het is 11 augustus ramadan, en dus daarna op 10 september het suikerfeest.
Dan worden er halal geslachte geiten en schapen gegeten. Er moet dus niet zo ver gezocht worden als in Ieper bij de geitenmelker.
Iemand zal dus de geit in zijn kofferbak geladen hebben en kweekt ze nu nog een maandje verder op. Soms worden ze ook gebruikt om sodomie te bedrijven.
Om jullie even te laten zien wat er dan met het geitje en soortgenoten gebeurt volgens de verrijkende tradities waarvoor Groen! en de SPa op de barricades staan, enkele filmpjes. Enkel voor mensen met een nieuwsgierigheid die misselijkheid overwint. Filmpjes over halalsodomie met geitjes bestaat ook, maar dat bespaar ik mezelf en de lezers. 
Ik zeg:"Afschaffen dat religieus ritueel slachten!"
Wat zeggen de ministers??


Geen opmerkingen: