Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 augustus 2010

Via kromspraak is Said toch de pineut

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 20-jarige Said Cherkaoui uit Borgerhout woensdag veroordeeld tot een jaar cel en 110 euro boete. Hij had geprobeerd een reisbureau in Deurne binnen te dringen, maar werd door een bewakingscamera van het naastgelegen Vlaams Belang-secretariaat gefilmd.


De verdediging vroeg om de camerabeelden te weren als bewijsmateriaal omdat ze een schending uitmaakten van zijn recht op privacy. Volgens de rechtbank had hij echter vrijwillig een plek betreden waar met een pictogram gewezen werd op de aanwezigheid van een bewakingscamera.
De man heeft al meer op zijn strafpalmares staan. Enkel natuurlijk voor feiten waarvoor hij geklist werd.

http://www.gva.be/antwerpen/borgerhout/inbreker-veroordeeld-door-beelden-vlaams-belang.aspx#

Dus als we de motivering van de rechter analyseren, dan was wanneer er geen sticker had gehangen de privacy van de crimineel wel geschonden geworden en had de rechter de verdediging gevolgd en de crimineel vrijgelaten.
Wat een motivering, wat een rechtspraak wat een kromdenkerij. Maar oef, de rechter heeft hem dan toch veroordeeld/

Een crimineel kan en mag voor zijn criminele feiten nooit achter zijn privacy kunnen schuilen wanneer hij op heterdaad wordt betrapt. Dat zou wat anders zijn voor een in het portaal zoenend koppeltje, maar dat is dan weer niet strafbaar, en dan volgt er ook geen klacht van een slachtoffer.
Aangezien dit vonnis een juridisch precedent vormt dient iedereen een sticker aan te brengen in de omgeving van de camera. Volgende keer gaat de advocaat claimen dat de dader geen pictogrammen verstaat, enkel arabisch of Marokkaans.
Mag hij zijn straf in zijn thuisland gaan uitzitten?

Geen opmerkingen: