Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 februari 2008

Vijf auto's, drie kamelen en een geit

Enige tijd geleden werd bekend dat er regelmatig theoretische rijexamens vervalst worden doordat een betaalde allochtone stroman de examens gaat afleggen in de plaats van allochtone jongeren die niet slagen of het vertikken te studeren.
Nu verscheen er een kort artikeltje in de kranten dat velen daarom niet zullen hebben opgemerkt.
"
De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft woensdag 19 jongeren veroordeeld die gesjoemeld hadden bij hun theoretisch rijexamen. De jongeren die kwamen opdagen, kregen een werkstraf van 60 uur en een boete van 550 euro. Zij die bij verstek veroordeeld werden, kregen 8 maanden cel en een boete.
De rechter tilde zwaar aan de feiten, omdat rijden zonder dat je de verkeersregels kent de veiligheid in gevaar brengt. In april, mei en september komen nog tien gelijkaardige zaken voor de rechtbank. -

"
In die eerste zaak ging het om 19 " jongeren" (we weten allemaal wel wie daarmee worden bedoeld), maar wanneer er voorlopig dit jaar nog zo tien gelijkaardige rechtzaken zullen plaatsvinden, dan gaat dit al gauw over honderden gevallen.Waarschijnlijkzijn zij dan de spreekwoordelijk top van de ijsberg, de klunzen die zich hebben laten pakken door de koe die de haas ving door er toevallig op te gaan zitten.

Hoe lang is dit al bezig? Hoeveel hebben er ooit zo een vervalst examen bij de overheid of examencentra al afgelegd?
( ook aanwervingsexamens, toelatingsexamens....?)
Hoeveel rijden er in België rond met zo een onrechtmatig verkregen rijbewijs, en zijn een gevaar voor familie, kinderen en heilige koe, de auto? Maken de verzekeringsmaatschappijen zich daar dan niet druk om?
Hoeveel vreemdelingen hebben hier in Belgïe een rijbewijs bekomen louter gebaseerd op het voorleggen van een buitenlands rijbewijs?
Hoeveel buitenlanders rijden er hier rond met enkel een buitenlands rijbewijs?Heeft iemand de waarde daaarvan gecontroleerd, laat staan de rijvaardigheid en de talenkennis van de drager?
Want stel je maar voor dat die uit een streek komt waar er van een file wordt gesproken wanneer vijf auto's drie kamelen en de geit de straat gebruiken, en waar het verkeerslicht werd gejat om ermee de plaatselijke moskee te verlichten?
Wat zijn de rijbewijzen uit al die landen waard, waar attesten, aktes, diploma's, documenten aan de lopende band vervalst worden in daartoe gespecialiseerde shops, incluis elke stempel die men zich kan dromen, en waar iedereen zich voor iedereen kan uitgeven.

Wat met die vervolgens in het verkeer gedropte vreemdelingen en de al dan niet hier geboren allochtonen en nieuwe Belgen die half of geheel analfabeet niet eens in staat zijn de cursus over de wegcode te lezen, laat staan in staat zijn die te begrijpen of er een examen in af te leggen.
Terwijl onze kinderen hard mogen studeren en echte examens afleggen vooraleer aan de praktijk te beginnen, mogen de (allochtone)"jongeren" en andere fraudeurs al doende leren? Dit is het resultaat waaruit blijkt dat gelijke kansenbeleid, positieve discriminatie, en verlagen van de lat voor diploma's nog niet eens genoeg zijn. Dhimmies mogen immers volgens de enige rechter ongestraft bedrogen en belogen worden. Later krijgen ze daarvoor in de hemel een extra maagd cadeau.
Mag het verbazen dat er sceptisch wordt gekeken naar de sollicitatie en de diploma's van allochtonen en dat er zo bijkomende examens en testen ontstaan, en parallel diploma evaluatie systemen?Duur en belastend bovendien.
Iedereen,(want anders zou er sprake zijn van discriminatie), maar vooral de oprechte, eerlijke, hardwerkende en loyaal integrerende allochtonen zijn daarvan het slachtoffer. Misschien zien ze niet helder meer waar de oorzaak van dit wantrouwen door is ontstaan en wijzen ze in de verkeerde richting naar een een schuldige die er geen is, of omdat een geloofsgenoot steeds moet moet worden ontzien en de facto onschuldig.
Zou Kathleen Van Brempt ons niet eens komen geruststellen met een multiculturele leugen, zodat ik ze daana met veel plezier eens kan ontmaskeren en ontbloten?

Zouden de verzekeringsmaatschappijen op basis van deze grootschalige fraude niet de mogelijkheid hebben dekking te weigeren op grond van statistische gegevens, en hogere risico's zodat onze premies wat naar beneden kunnen, want een premiesolidariteit wijs ik in dit geval absoluut af.
Ik vraag me zelfs af: hoeveel rijden er in Brussel niet rond zonder rijbewijs, zonder verzekering, en zonder keuringsbewijs?? Zou de politie dit in de risicowijken/ghetto's wel systematisch en grondig durven controleren? Immers, hier is alles mogelijk.

Plat van het lachen

Heel de wereld lacht.

Als ze zich ooit zorgen maakten om ons Belgische imago, dan kan ik nu wel zeggen dat we het nooit hadden, en dat alle onnodige en te dure reclamefilmpjes ten spijt daar niets gaat aan veranderen.

In tegendeel ze versterken nu de actuele grap, een grap die alleen in een Kafkajaans land als België kan. Recht uit een komische operette, recht uit Chocowakije.

Zelfs een Amerikaan uit de woestijn van Arizona of een Papoea uit Papoea weten nu of straks waar dit land ligt.

Abdelkader Belliraj, de man die volgens de Marokkaanse autoriteiten de leider is van een islamistisch terreurnetwerk, was jarenlang een informant van de staatsveiligheid. http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF29022008_089


Ik zet de foto van Abdel erbij en ben zo de site http://www.criminaliteit.org/ van het Vlaams Belang te snel af.


Wat een stelletje oenen zeg. Twintig keer en meer gerold door een woestijnvos die lagere school liep in een oase met de Koran als enige wetenschappelijke boek en waarheid. Dit nog bovenop de ontsnapping van Erdal uit het zicht en de handen van de kolderbrigade die de staatsveiligheid hier is. ( Deze blog is wel makkelijker in het oog te houden , is het niet?)

Wat bende naieve domme ministers van binnenlandse zaken justitie en andere departementen.

Wat een meute met de stront (mijn welopgevoede dochter vindt dit vulgair, en bezigt zulke woorden niet. Daarom leest ze ook nooit een roman van Herman Brusselmans, maar ik, ik moet de waarheid schrijven) meedrijvende politici van de regimepartijen, die in de gammele bus zonder chauffeur, noch handrem of stuur, mee als onmondige kleuters de afgrond ingestuurd worden door hun grote voorbeelden en leiders: Brabantse trekpaarden met zakken vol bestuursmandaten en een blackberry vol invloedrijke, rijke en adelijke vrienden; verlichte rode Castro-clo(w)nen met strikje; of blauwe burgermanifesten schrijvende konijnen met pinochioneus, aangevoerd en geaccrediteerd door het allochtone koningshuis en de loges.
Moedig zijn en waren ze al niet de politici in de gammele bus, hun eer zijn ze al lang verloren, en met een crisis en de verkiezingen in het vooruitzicht zullen ze (hopelijk en voorspelbaar) hierdoor ook nog hun vetbetaalde baantje verliezen. (met dank aan Gerolf Annemans voor zijn plastisch betoog in de Kamer http://www.gerolfannemans.org/a/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=37&Itemid=75)

Ze kunnen wat er nu bekend werd haast niet geloven, ze hopen en bidden dat het niet helemaal waar is.

Belgische politiemensen willen die informatie in Marokko gaan checken en nagaan wat er van die bekentenissen aan is. Ze hopen zo met de hoop der wanhoop verzachtende omstandigheden en argumenten te ontdekken waardoor ze de multiculturele eieren nog kunnen redden, en de bevolking hier verder kunnen blijven beliegen en manipuleren.

Tegen de politie en inlichtingendienst van Chocowakije gaat die terrorist nu doen alsof hij het paaslammetkje is, dat alles een misverstand was, dat hij zich stoer wat heeft opgeblazen als een pad, dat het enkel onder dwang en marteling was dat hij bekende, dat hij zo van Belgie houdt.

En de Belgen, de Chocowakezen.... die gaan hem geloven. Ze gaan wellicht zelfs een advocaat in hun kielzog meehebben om de terorist zijn mensenrechten te gaan verdedigen, te pogen hem naar België te laten uitleveren om hier op onze kosten en met verschillende pro deo advocaten te worden verdediged, en daarna amper 10 jaar in een viersterrenhotel te verblijven, in plaats van voorgoed weg te rotten in een Marokkaanse gevangenis.
Maar het is ook op eieren lopen want niemand wil de Marokkaanse politie overheid en koning schofferen en een diplomatieke rel veroorzaken.

Maar liefst en eerst moeten ze hem te pakken krijgen, wat bewerken, hem wat woorden in de mond leggen, en hem scenario's suggereren vooraleer hij naar het gevangenisparadijs kan worden overgebracht.
Ze gaan hem misschien dan ook meteen de sleutel van zijn cel bezorgen. Dan vallen er zeker geen slachtoffers bij een ontsnappingspoging uit de instelling, zelfs al weet hij al dat die lek zijn als een zeef.
Mevrouw Onckelinkx zal hem daarbij zeker kunnen helpen.

Na zijn "straf"(?) kan Abdelkader Belliraj hier als ervaringsdeskundige of straathoekwerker aan de slag, maar ook misschien in een adviesfunctie bij het CGKR (centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding) om ons voordurend te bespioneren en voor racisten uit te maken. Of bij de tegen die tijd herkauwde moslimexecutieve als schatbewaarder/ strateeg, om te leren hoe ze de kassa, hun beurs en die van bevriende jihadclubs frauderend kunnen vullen zonder tegen de lamp te lopen.

In ultimo zit er nog een plaatsje in op de kieslijst van SP, SPA, Spirit (maar die zullen wel verdwenen zijn tegen die tijd) of Groen.
( Al kunnen de VLD en de CD&V hem tegen die tijd ook missschien nodig te hebben om aan de macht te blijven .)

In een ander geval, mochten die sociale postjes niet worden aangeboden, gaat hij hier heel zeker zijn heel leven parasiteren en leven van een OCMW-uitkering, aangevuld met wat zwartwerk in een halal beenhouwerij.

Zal ik jullie vertellen welke toekomst ikzelf voor die man nu wens?
Nee, ik hoef het eigenlijk niet te zeggen, jullie lezers zijn telepatisch te begaafd.

Post Scriptum ( voluit om,vanwege mijn allergie, niet de afkorting P.S. te hoeven gebruiken)

Deze ervaringen geven nog wat argumenten erbij om de dubbele of meervoudige nationaliteiten af te schaffen en de naturalisaties en immigratie streng aan banden te leggen, ja die te herzien enz......

04 februari 2008

Al is Derk Jan Eppink geen Vlaming

Van zijn hand verscheen een interessante collumn die wij voor de volledigheid ter ieders informatie op deze blog publiceren.

Ik dank Derk Jan Eppink.Al is hij geen Vlaming, hij heeft met zijn journalistiek werk al meer voor Vlaanderen gedaan dan de regimekranten en hun meesmuilende loonslaven. Hij ziet verbanden en wijst op anomalieën collusie en belangenvermenging in dit zieke land, ja hij zoekt en vindt corruptie, bedrog en staatsintrigesterwijl de kwaliteitsjournalisten wat schrijven over Britney Spears. Er zijn gelukkig ook nog enkele goede Vlaamse journalisten al zijn die allemaal buitengekegeld bij de traditionele kranten, na telefoontjes van Verhofstadt of zo. Ik wil hun met de lofbetuiging aan Derk Jan niet in de schaduw zetten, maar het is wel bewonderenswaardig dat een Nederlander zo'n gevoel en interesse voor Vlaanderen heeft. ( Is er trouwens ook een kritische Vlaming te vinden die de politiek in Nederland op een dergelijke en continue wijze opvolgt zoals hij dat hier doet ?)Het geeft alleszins aan wie op het goede spoor zit van legitiem verzet , en dewelken lijdzaam laten begaan en zich elke verkiezing weer laten rollen door de politieke clans, de baronieën, de politieke dynastieën en de sjacheraars in de politieke achterkamertjes en loges.Hij is de externe koortsthermometer, en die geeft 42°C aan.De staat en haar politici ijlen, en aspirine helpen niet meer. Al is hij een Nederlander, hij krijgt van mij een Vlaamse Uilenspiegel nominatie.
Ziehier het artikel:

Van Hecke & Michel - door Derk-Jan Eppink
Hotel Van Hecke en roofridder Michel
Men moet de kat niet op het spek binden. Dat geldt zeker voor Johan Van Hecke. In 1996 kreeg ik met Van Hecke te doen toen ik politiek redacteur bij De Standaard was. Ik volgde de kamerdebatten over de kaderwetten van Dehaene, een soort volmachtenbewind. CVP-kamerlid Van Hecke schitterde door afwezigheid. Elke ochtend zei de kamervoorzitter dat hij was ‘ziek gemeld’. Even later bleek dat Van Hecke door Afrika reisde om een christen-democratische denktank in Zuid-Afrika op te richten. Té ziek voor de Kamer en toch wereldreizen maken!
Van Hecke was woedend
Ik berichtte over het spagaat tussen zijn Afrika tournee en zijn ziekmelding. Van Hecke keerde terug en was woedend. Hij ontkende alles. Maar de Handelingen van de Kamer waren een sluitend bewijs. Elke dag stond er: ‘Van Hecke ziekgemeld’. Het achterliggend motief was dat Van Hecke met zijn ziekmelding het volle parlementaire salaris behield. Zijn fysieke afwezigheid zou anders tot een korting leiden. Ik heb later vrede gesloten met Van Hecke. Hij was uiteindelijk wel aimabel maar ik heb één ding onthouden: bind deze kat niet op het spek!
Verkiezingen in Oeganda
De verhalen van Knack over ‘Hotel Van Hecke’ verwonderen mij niet. Van Hecke werd in Europa, intussen als VLD-lid, op het spek gebonden. Hij doet ontwikkelingshulp, reist door de ACP landen en zetelt in de Zuid-Afrika delegatie. Hij verklaardde de verkiezingen in Oeganda ‘free and fair’ nog voordat de stembussen waren gesloten. Hij onderhoudt goede banden met regeringsleider Museveni die overigens verantwoordelijk was voor de instabiliteit in Rwanda en Oost-Kongo, wat leidde tot diverse bloedbaden van formaat. Museveni is een moordenaar, maar dat verschil kan Johan helaas niet meer maken. Hij profiteert mee van het regime.
Een belangenconflict dat grenst aan bedrog
Als Van Hecke een hotel bezit of exploiteert moet dat formeel staan in zijn opgave van financiele belangen op de website van het Europees Parlement. Maar daar staat: ‘niets aan te geven’. Het Europees Parlement moet dit grondig onderzoeken. Hoe kan Van Hecke onafhankelijk oordelen over ‘vrije en eerlijke verkiezingen’ in Oeganda indien het regime in Kampala hem een hotel met staatspremies laat exploiteren? Dit is een belangenconflict dat grenst aan bedrog. De kat smult heerlijk, maar het volk bloedt.
De familie Michel
Nog veel ernstiger is het belangenconflict van de familie Michel. Vader Louis is in de Europese Commissie verantwoordelijk voor ontwikkelingsbeleid en humanitaire hulp. Zijn zoon Charles heeft dezelfde portefeuille in de Belgische regering. De Michels zijn dikke vrienden van de Waalse ondernemer George Forrest, topman van George Forrest International (GFI) in Wavre, het kiesdistrict van de Michels. Een groot deel van GFI’s activiteit, het exploiteren van bodemschatten, vindt plaats in Katanga en het Afrikaanse GFI-hoofdkwartier staat in Lubumbashi.
Dan is hij uit de weg
Loulou Michel is regelmatig in Centraal Afrika. De Europese Commissie vindt dat best want dan loopt hij de Commissaris van Externe Betrekkingen, mevrouw Ferrero-Waldner, niet voor de voeten. Loulou kreeg er vrij spel. Hetzelfde geldt voor zoon Charles. MR-leider Didier Reynders laat hem lekker door Afrika toeren; dan is hij tenminste uit de weg.
Belangenbehartiging
Maar wat doen die Michels daar? Zij behartigen er de belangen van hun vriend George Forrest. Een kritisch, vertrouwlijk rapport van de Belgische consul-generaal aan het ministerie van buitenlandse zaken over GFI raakte enige jaren geleden in handen van George Forrest. Met dank aan toenmalig minister Louis Michel. Het rapport werd daarop verticaal geklasseerd. De Delcredere dienst gaf aanvankelijk een ‘negatief advies’ voor staatswaarborgen aan GFI-activiteiten in Kongo. Loulou greep in en Delcredere draaide bij.
Na de moord op Laurent Kabila in 2001 was Loulou Michel direct ter plaatse om diens zoon Joseph aan de top te krijgen. Daarmee werden de exploitatiecontracten van GFI veiliggesteld. Loulou liep in Kongo zelfs rond met een GFI-petje op. Daar zijn foto’s van. Zoon Charles speelt mee in hetzelfde spel en zette zich altijd in voor staatswaarborgen ten behoeve van GFI. Wavre is GFI - met 15.000 werknemers wereldwijd - en de Michels dankbaar.
La conspiration du silence
Nu zou je denken dat dit leidt tot parlementaire onderzoeken, onderzoeksjournalistiek of publiek protest. Maar niets. Er is een conspiration du silence. In het Europees Parlement is iedereen in de ban van de ‘verrukkelijke visies’ van Loulou die inderdaad passioneel kan spreken. In de Commissie is men zo blij als een kind als Loulou weer eens rond de Grote Meren reist. Opgeruimd staat netjes. In de Kamer zit de CDV nu in de regering met de MR en stelt ook geen vragen meer. Zelfs ‘hotel Van Hecke’ was voor kamervoorzitter Van Rompuy al te veel.
Drie katten op het spek. Van Hecke is nog maar een amateur die een post-Europese carrieèe zoekt in een hem onbekende sector. De Michels vreten met volle teugen. Het Belgisch systeem mist een zelfzuiverend vermogen en vervuilt zichzelf met corruptie. Het gevolg daarvan is publieke afstomping in Vlaanderen en uitgebuite mensen in Afrika. Dat ongestrafte ‘kat-op-het-spek-systeem’ verloedert zienderogen tot de Rotten Heart of Europe.
Derk-Jan Eppink