Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 december 2007

De pertinente vragen van Ray ivm de Interimregering

De gemiddelde Vlaamse bevolking realiseert zich waarschijnlijk niet eens wat die onwettelijke interim regering inhoudt. Men heeft de mensen met allerhande hand- en spandiensten van de media, en zelfs de Eu zo bang gemaakt dat ze nu wel geloven dat ze een regering ad interim nodig hebben. Wat er zich nu afspeelt is ongezien en ongehoord inderdaad, en dit nog naast het feit dat een onslagen regering van lopende zaken verder Europese verdragen heeft ondertekend, en niet zo maar een over de kleur van de appels, maar... over de grondwet.
En waar is het parlement en waar zijn al die juristen??.
Al is het een druppel op een hete plaat, ik zet het artikel van Ray van Angeltjes ook op mijn blog, al wordt er maar een Vlaming meer wakker door.
Mensen die bang zijn van het Vlaams Belang die moeten zich nu dringend eens afvragen wie er voor hen en hun potemonnee echt gevaarlijk is.

Interim ?
VRAGEN EN BEDENKINGEN
- Wat is een dringende interim-regering ?
- Is daar een andere verloning voorzien voor de ministers ?
- Wie bepaalt wat dringend is of moet opgelost worden ?
- Treedt de regering van lopende zaken af ?
- Er komen 14 ministers (+ de Opperfantast) die verantwoording moeten afleggen aan het
Parlement ? Of aan de koning ? Of aan Wiske Wijdopen ? Binnen welke begrotingslijnen ?
- Is er een regeringsprogramma te koop ? Of is het doorlopende voorstelling zoals in de
bioscoop ?
- Wat gebeurt er als Leterme niet klaar is tegen 23 maart 2008 ? Hoeveel kansen krijgt hij
nog ? Elfhonderdzeventien ?
- Waar zijn de grondwetspecialisten om aan de "mensen" uit te leggen, dat dit een staatsgreep
is ?
- Waar is het kritische en meest vervelende mens van de 0000 die altijd gelijk heeft en alles
weet, om de kijkers in te lichten over haar standpunt in deze affaire ? Cools ! Laarzen aan,
mensen onderbreken en onbeschoft gedrag vertonen aub.
- Gezien al de doorzichtige en goedkope alarmkreten om tot een regering te komen, zijn er
garanties voor de bevolking dat het leven minder duur zal worden ? Ja ? Wie gaat dat
betalen ?
- Waarom spreken de vakbonden over een tekort in de begroting 2007 veroorzaakt door de
crisis van 2 miljard euro ? Vorige week had de Nationale Bank het over 6 miljard tekort in
totaal ? Zijn de vakbonden beter uitgerust dan de Nationale Bank of werd 6 miljard
vastgesteld nà de passage van de syndicaten ?

Dit land is een farce, een dramatische klucht, een zaal vol eenarmige bandieten in de woestijn van Nevada. Laten we echter blij zijn voor één zaak die we vandaag vernamen vanuit Bruxelles : de peiling van de Libre is hoopvol voor het Belang. Deze volhardende, compromisloze partij die de enige oplossing biedt voor de onleefbaarheid van het land B, houdt stand in de peilingen die plaatsvonden in de eerste week van december. Niettgenstaande alle boycots, tegenwerkingen, valse berichtgevingen, opzettelijke verdraaiingen en tendentieuze persaandacht, niettgenstaande de ultra-liberale concurrentie op de rechterflank en de carnavelske machtshonger van een partij die per se ministrabel wil zijn, niettgenstaande dit alles, behoudt het Vlaams Belang het vertrouwen van zijn kiezers. Het land B moet beroep doen op interim-ministers, het VB heeft géén interimkiezers nodig !
Ray

12 december 2007

De avond valt voor De Morgen.


Ze moeten bij de linkse regimekrant wel heel wanhopig zijn dat er dergelijke reclamecampagnes gevoerd dienen te worden om nieuwe abonnees te lokken.

Bijna gratis geven ze de zelfbenoemde 'kwaliteitskrant weg als bijlage aan een CD of filmtickets want niemand koopt de krant, en de stapels liggen bij de krantewinkel te wachten op hun retourticket.

Een abonnement op De Morgen, die schrijft wat u mag denken, daar trappen de mensen al lang niet meer in. De gratis negen maanden toegang tot het online archief, terwijl op het internet veel betere stukken van amateurjournalisten en een massa aan archiefmateriaal gratis aanwezig zijn, is toch wel het lekkerste lachertje zeker.

Ik vrees dat de tijd voorgoed voorbij is dat de mensen zich laten hersenspoelen en daar nog voor betalen ook.

Zelfs voor de wanhoopsprijs van het abonnement op een waardeloze De Morgen kan men meer dan 10 keer naar de cinema, en dat is tenminste gezellig en dus met stip mijn aanrader.

Dit kleine land telt te weinig linksen ondanks de linkse putsch op de media, en het ziet er naar uit dat het nog slechter wordt.

Bovendien kopen de zo door hen bejubelde allochtonen en asielzoekers geen Vlaamse krant, als ze de taal al voldoende zouden beheersen om iets anders dan de multicul te begrijpen die hun op maat werd geschreven.

En bovendien blijft het een krant van de dhimmies die nooit de goedkeuring zal wegdragen van de imam, tenzij de redactie zich bekeert tot de Islam, ze vanaf nu in het Arabisch schrijven en hun vrouwen gesluierd in een lange jurk lopen.

Ik mag dan nog hopen dat er zich geen homo's bevinden op de redactie of bij het andere personeel, want voor hen is het uitzichtloos.


De begrafenis van De Morgen zal niet lang meer uitblijven, de lijkbidders die ook de kist zullen dragen zijn al bekend en staan met een somber, verbitterd gezicht op de foto's van hun laatste campagnes.

We begrijpen dat geen één er in slaagde een glimlach te tonen wanneer hun kind terminaal is.

R.I.P.

11 december 2007

Een uitstervend verschijnsel?

Ik heb het niet zelf onderzocht maar ....
Homosexualiteit blijkt dus een genetisch defect te zijn, en dus toch een aandoening die binnenkort te behandelen valt en zelfs voorkomen kan worden.
Sommigen hebben dus gelijk en anderen ongelijk.
Ik ben benieuwd welke polemiek er gaat ontstaan.
Decadente gay bars met afwerkzones en dito provocerende gay parades horen binnen afzienbare tijd tot het verleden, tenzij mensen bewust gaan kiezen voor het hebben van homosexuele kinderen, wat ik betwijfel.
Een van de belangrijke oorzaken van de HIV verspreiding in West Europa verdwijnt daarmee eveneens, en ook dat zal door velen worden toegejuicht.

http://www.gva.be/nieuws/Wetenschap/default.asp?art={B618950A-31F4-49FF-817B-C88FE37D2153}

10 december 2007

Bedoelde men Pygmeeën?

Hoe subtiel toch die woordkeuze van de politie en de journalisten van de VRT naar aanleiding van de toegenomen overvallen van mensen aan geldautomaten.
cit
"De ervaring leert ons dat in de aanloop naar de kerstdagen kleine criminelen meer op pad zijn, het zijn kruimeldieven die zich willen bevoorraden en die niet terugdeinzen voor geweld."Zij zoeken meestal slachtoffers op van wie ze vermoeden dat ze niet veel weerstand kunnen bieden."Onder die kleine criminelen, zien we meestal jongeren", zegt de politie.

Als ze het al in een communiqué durven gieten en dan verkondigen via de regimezenders dan moet het al erg zijn en er niet meer omheen kunnen, want anders had men het wel doodgezwegen. Kwestie van vooral het onveiligheidsgevoel niet aan te wakkeren; de importcriminelen van vooral allochtone origine niet te stigmatiseren, en vooral rechts geen gelijk te geven in hun opmerkingen en strijd tegen de multicul en de illegalen die hier een lucratieve bron van inkomsten zoeken, en met gemak vinden.

Iemand die een rijke goed beveiligde bank overvalt en er 10 miljoen steelt is een grote crimineel en dat wordt dus grote criminaliteit genoemd.
Wanneer er duizenden weerloze mensen overvallen worden, en er dagelijks duizenden winkels het slachtoffer zijn van winkeldiefstal, dan noemt men dat kleine criminaliteit, ook al gaat dit gepaard met bloederig geweld.
Kleine criminelen noemt men dit misschien ook omdat het ook vaak jongeren zijn.
Jongeren van het type dat een buschauffeur doodtrapt, een ijzeren staaf door iemands hersenpan ramt, een mes in iemand buik plant.
Jongeren die, door hun ouders of clan opgeleid, erop uitgestuurd worden om de in te breken in huizen en auto's, winkelspullen te stelen of handtassen en brieventassen graaien.

Jongeren die, door dit lakse beleid, zich meer en meer ongenaakbaar en onstrafbaar voelen, en voor een moord het amper drie jaar moeten volhouden in een luxehotel met gratis reisjes, voetbaluitstapjes en concerttickets.
Ze zouden zich voor minder bekeren tot de misdaad, want voor al vijf Euro of een schuine opmerking trappen ze al iemand dood, laat staan voor het huidige toeristische aanbod.

Dit is het land van Kafka waar men de slachtoffers eerst vraagt of ze hun deur wel hadden vastgedaan, de fiets wel op slot was, de pincode wel niet in de portefeuille stak, en of men niet op een verkeerd uur geld uit de muur is gaan halen . In dat land gaan daders vrijuit, en krijgen de mishandelde burgers op zijn minst een standje, maar misschien ook een boete omdat hun auto niet op slot was.
Alleszins vindt men het dan ook al normaal dat het slachtoffer als straf daarvoor zijn geld en goed kwijt is gespeeld, en de verzekering niet tussenbeide komt niettegenstaande premies werden gemolken.
Aan de slachtoffers in dit land: eigen schuld dikke bult. En niemand vraagt hoe die mensen de maand rondkomen en hoe ze hun rekeningen zullen kunnen betalen, laat staan dat er daarvoor hulp zou bestaan.

Durf de politie vooral niet met aandrang te vragen wat ze nu gaan doen; welke de kans is dat ze de crimineeltjes en criminelen vatten, welke hun straf gaat zijn; wat de kans is dat men het gestolene terugvindt of terugbetaald krijgt door de boeven.
Het resultaat zou dan kunnen zijn dat er nog een boete volgt wegens smaad. Een boete die ze nog nooit hebben durven uitschrijven aan een criminele allochtoon of een weerspannige boef.

Maak vooral niet de opmerking dat de overheid en politie denken dat de boeven 's nachts slapen.
Tracht vooral niet bij afwezigheid van politie zelf de dief te lijf te gaan of te achtervolgen, want mocht er iets met de boef gebeuren dan zijn de gevolgen voor het slachtoffer van de misdaad helemaal niet meer te overzien, en alleszins zal het parket dan een zeer grondig onderzoek uitvoeren.
Maak best ook geen foto's of film om de privacy van de boeven niet te schenden, zodat ze door gewiekste advocaten en sympathiserende rechters kunnen worden vrijgepleit en -gesproken.
Maak wanneer het tot een rechtszaak komt ,en u in de rechtszaal aan het woord komt zeker geen opmerkingen over het kreupele gerecht waar omgekeerde bewijslast troef is, over de naïeve zelfvernietigende politiek, de criminele vreemdelingen en de onmachtige politie, want dan komt men als racist en extreem rechts sympathisant wellicht meteen in de doos, en alleszins in het boek van de staatsveiligheid waar men lak heeft aan uw privacy.
De kosten zijn dan niet pro deo, en voor het innen van de boete legt men desnoods beslag op je loon, en verkoopt men desnoods je auto of je huis via een veel te dure gerechtsdeurwaarder die je ook zelf moet betalen.

Er wordt van de bevolking verwacht dat ze als domme ganzen blijven denken dat het allemaal nog wel meevalt met de criminaliteit, en dat we dat maar gewoon moeten leren aanvaarden, want elders is het even erg (of even rot). Daarna kunnen Verhofstadt (III ?) en de spindocters komen vertellen dat je dat toch wel voelt die daling van criminaliteit, en dat het allemaal perceptie is.

We moeten wennen aan de omgekeerde bewijslast en het nieuwe criminele verschijnsel van straffeloze kleine criminelen die af en toe maar enkele honderden euro's stelen, en enkel uit winkels weggraaien om de ongelijkheid met de rijke dhimmies, met een vaste baan en betere opleiding, weg te werken.
Er werd zo dikwijls geschreven en benadrukt dat het maar om kleine criminelen ging dat ik welhaast moest concluderen dat er hier nu ook criminele pygmeeën wonen.

Men moet dus in principe bij wet reeds begrip hebben voor de crimineeltjes die uit achtergestelde buurten komen, kansarm zijn en die men toch ook geen villa met zwembad en een Porche kan misgunnen.
Ze kunnen het toch niet helpen dat ze liever niet naar de gratis school gingen, de taal amper leerden spreken, geen zin hebben in discipline, hun ouders uit gemakzucht liever de andere kant opkijken, ze vaak door hun geloof superieur geboren zijn, en steeds volgens de wet van allah (bewust met kleine letter) onschuldig zijn aan geweld tegenover de ongelovige varkenseters met hun wulpse vrouwen en dochters.
De criminaliteit is de schuld van al die rijke racisten die hun rijkdom en welvaart niet willen delen.
Dat beeld en die praktijk past past geheel in de leer van de linkse club met betrekking tot de herverdeling van de welvaart. Vandaar de voortdurende toenadering met dit nieuwe proletariaat.
Zij roepen: "Leve de Pygmeeën!"

07 december 2007

Een vergadering in Brussel met negen Vlamingen en 1 Waal, en iedereen spreekt Frans.

Bedroevend, de kennis van het Vlaams gaat bij de Brusselse ambtenaren en dienstverleners verder achteruit.

De Brusselse gemeenten blijven personeel in dienst nemen dat geen taalbrevet heeft en dus niet tweetalig is.

Dat blijkt uit het taalrapport 2006 dat Brussels minister-president Charles Picqué donderdag, tegen zijn zin,op vraag van Walter Vandenbossche bekendmaakte in het Brussels parlement. Dat rapport geeft een jaarlijkse stand van zaken over de tweetaligheid van het personeel in de 19 Brusselse gemeenten.

Ze beweren dat uit de cijfers zou blijken dat het aantal inbreuken tegen de verplichte tweetaligheid van gemeentelijke ambtenaren wel gedaald is. ( Maar zeker hebben ze daarvoor de statistieken vervalst,rapporten weggemoffeld, of de klagers ontmoedigd) In 2006 waren er 506 Franstalige contractuele personeelsleden bij de Brusselse gemeentelijke overheden in dienst zonder taalbrevet. In 2005 waren dat er dat nog 606. Maar wat stelt dat taalbrevet voor behalve "Ig spreek geen Nederlandz"?

Dit getuigt van manifeste arrogant onwil(of zijn ze intelectueel niet bekwaam?).
Die Franstaligen verwachten dan van de Vlamingen "gestes"? Die verwachten van de Vlaamse paysans met hun blaffend minderwaardig taaltje en cultuur wel verder geld?
Un peu continuer à se faire servir et se faire payer comme le roi ou la noblesse d'autrefois?

"La Belgique sera Française, ou elle ne sera pas" is een Waalse oorlogskreet met weerslag, waarvan het tweede deel zal waar worden; en naar ik hoop spoedig.

We mogen als Vlamingen in Brussel eigenlijk nooit meer Frans spreken want dat wordt uitgebuit. Het stelt ons in een zwakkere positie wanneer we Frans spreken, want die taal beheersen Vlamingen gemiddeld natuurlijk nooit zo goed als de Walen.
En wees maar gerust dat dit gebruikt wordt.

Het wordt tijd dat de ambtenaren betaald worden in functie van de kwaliteit van hun tweetaligheid. Niet op basis van een paar zinnetjes die ze van buiten hebben geleerd.
De gemeenten moeten minder betoelaagd worden voor elke ambtenaar die geen Vlaams spreekt of dit weigert te doen.
Taalcontrole dus door controleurs van de minister en een Vlaamse inspecteur.(met anonieme steekproeven)
Na een overgangsperiode van 3 of 5 jaar dienen al diegenen die niet slagen in een echt taalexamen automatisch ontslagen te worden.
Het is beangstigend te denken dat een Vlaming die in Brussel hulp nodig heeft van een kliniek, hulpdiensten, politie of administratie gewoon aan zijn lot wordt overgelaten en benadeeld wordt.
Er zijn onderhand misschien al meer ambtenaren die Arabisch of Berbers spreken.
Ik ben benieuwd wanneer ik ooit eens door eentalig Franse politie zou worden tegengehouden; dat zouden ze dan moeten komen filmen want dat wordt kolder.
Misschien een idee voor Urbanus eigenlijk of voor een programma als Banana Split met verborgen camera.

06 december 2007

Ik plukte dit gedichtje om het ook bij mij te planten

Ik las volgend gedicht op de blog Aanklacht http://blog.seniorennet.be/aanklacht/

Aangezien het mijn Vlaamse en Groot Nederlandse snaar raakt kan ik niet nalaten het te plukken en ook hier te planten in de hoop dat er nog mensen zijn die ervan kunnen genieten.

En misschien is daar ook wel eens een Nederlander bij....

Oproep aan onze Nederlandse vriend(in)


nederlandse vriend(in)
je hebt nooit moeten vechten
voor je eigen rechten
voor je taal en voor je grond


je hebt nooit bevelen gekregen
van iemand die je niet verstond


je hebt nooit gehoord : 'keer terug naar uw dorpen'
en je bent nooit door een minderheid onderworpen


je hebt geen koningin die je niet verstaat
en een prins die een miljoen kiezers haat
steun ons daarom met woord en daad
en toon dat er een band tussen ons bestaat


JohanMijn comentaar op de blog Aanklacht

Hoe een gedicht een krachtige oproep kan zijn tot soldariteit en herverbinding met een eigen volk van wie we al haast vijf eeuwen te lang gescheiden werden.
Hoe groot zou de welvaart en invloed van een Verenigde Nederlanden wel niet geweest zijn waren we één land geweest.
Natuurlijk heeft Nederland ook een dermate grote verandering ondergaan en gaan ze ook gebukt onder de immigratie die minstens even erg is zoniet nog erger, en zit er ook een koningshuis met even grote operettealures.
Samengaan zou dus niet alleen de goede dingen samenbrengen.
We hebben geduld, we moeten ook wel.
Dit gedicht werkt al als een deel van de metafore brug die wij al veel eerder hadden moeten beginnen bouwen.

Is het een recent gedicht?Is het uit bescheidenheid dat slechts met een voornaam werd ondertekend?Jammer want het is een sterk politiek pamfletgedicht dat een vader hoort te hebben.
Ik zet het graag ook op mijn blog.Mag ik van u de volledige naam van de auteur ook al is het het pseudoniem waaronder hij schrijft?

Het gaat goed met ons onderwijs?? De Pisa-studie van de OESO

Ik las het in geen krant, ik koop er immers geen meer.
Het stond er waarschijnlijk ook niet in, want wij Vlamingen moesten ons eens superieur beginnen voelen.
Ik las dus over de Pisa-studie van de OESO, over de evaluatie/rating van het onderwijs in verschillende landen, op een internetblog, namelijk die van Filip De Man.
Uit die studie zou men ( of sommigen) kunnen afleiden dat Vlaanderen het goed doet en het wellicht niet beter kan of moet. (Een extract van ditePisa- studie, zoals die op de blog van Filip De Man werd gepubliceerd vind u achteraan mijn artikel, of kunt u nalezen op zijn blog http://www.filipdeman.org )

Al kunnen we op het eerste zicht en zonder verder na te denken trots zijn, zeker als we ons Vlamingen vergelijken met de rest van de wereld en Wallonië, toch vind ik dat het onderwijs, vooral op technologisch en wetenschappelijk gebied veel te wensen overlaat. Deze minder rooskleurige toestand die misschien deels kan gecompenseerd worden door de stimulatie van de ouders en de ijver van de leerlingen neemt niet weg dat een modernisering en een andere aanpak zich opdringen. Zeker in een sterk veranderende en alsmaar belangrijker wordende wereld van de technologie en innovatie, moeten we er naar streven minder juristen, accountants, economisten en communicatiespecialisten te vormen, waar onderhand de straat mee geplaveid kan worden, en te wijten aan de richtingen met Latijn, vooral belangrijk gevonden en destijds ingesteld door de clerus, met het oog op het vormen van pastoors en het terugkijken in de geschiedenis.
Meer exacte wetenschappen in plaats van vakken met gebabbel en empirische wetenschap zullen noodzakelijk zijn om zich als maatschappij in de wereld van morgen te handhaven, laat staan vooruit te komen.
Een beetje minachtend keken humaniorastudenten en Latinisten wat neer op de technologie, daarmee de gangbare reflex van hun ouders die in technologie alleen maar zwaar werk vermoedden in stand hielden. Men keek en kijkt meer op naar de advocaat of bedrijfsrevisor die in een afgebosrteld maatpak staat te pronken en wat krom is recht praat, dan naar de man in een stofjas, zelfs al is het een witte, die het licht doet branden en de auto doet rijden.
Maar wat banaliserend: hoever is het nog van ons af dat een groot deel van de mensen straks niet eens meer hun TV, DVD recorder of domoticasysteem zullen kunnen aanzetten zonder een technicus te bellen, omdat ze niets meer van de handleiding begrijpen, laat staan de black box zullen durven open maken?
Ik ken onderhand al enkele mensen die voor het vervangen van een lamp een elektricien moeten bellen, en ik kan zo nog meerder voorbeelden aanhalen.
De machines en technische uitrusting van de technische en wetenschappelijke scholen is meestal belabberd, en komt zoals de sketch van "wijlen" Jos Geysen er op neer dat er 20 man zijn voor één beschikbare mitrailleur.Sommige machines die nu nog in de scholen opgesteld staan dateren van voor of juist na de oorlog. Sommige werken zelf niet meer of zijn voortdurend defect.
Het geld, voor het onderwijs bestemd, verdwijnt immers in personeelskosten en werkingskosten want in hun concurrentieijver van de netten onderling en voor de strijd om de meeste leerlingen, het behoud van invloed en de overheidscenten,richtten scholen al maar meer afdelingen richtingen op. De meeste leraren werken ook maar ca de helft van werknemers in de privé, en zeker vergeleken met de kaderfuncties waarbij ze zich graag zouden rekenen.
Het ontbreekt bovendien vaak aan hooggespecialiseerde leerkrachten met echte praktijkervaring uit de industrie.
De meeste leraren hebben nooit een baan gekend in een echt bedrijf waar productiviteit, inventiviteit, betaalbaarheid en economische en financiële factoren een grote rol spelen.
Daardoor zijn de meesten “wereldvreemd”, en een bezoekje af en toe aan een bedrijf kan dat niet oplossen.
Nochtans gaat er meer dan genoeg geld naar onderwijs, alleen het wordt niet efficiënt besteed, en het is al op voor het is aangekomen.

Vrijwel niemand staat stil bij het aantal uren dat iedereen moet werken, vandaar een weliswaar summier maar duidelijk en voor iedereen begrijpbaar rekeningetje:

Een dag telt 24 uur en er zijn 365 dagen.
Een jaar duurt dus 8760 uur
Daar trekken we 8 uur per dag slaap af: -2920 uur
Ons wakkere leven is dus 5840 uur per jaar

Hoeveel werkdagen presteert een doorsnee werknemer per jaar?:

365 dagen per jaar
Min
52 weekends van 2 dagen = 104 dagen
Min wettelijke vakantiedagen ca 10 dagen (ambtenaren: + 2: dynastiedag
en 11 juli)
Min jaarlijkse vakantie 24 dagen

Blijven effectief te presteren: 227 dagen

Een gewone werknemer werkt 7,6 uur per dag (38 uren per week)

Voor een doorsnee werknemer die 7,6 uur per dag moet presteren betekent dit
227 x 7,6 te werken uren, afgerond 1725 uur per jaar

Dit is amper 29,5% van ons wakkere leven, en dan nog enkel gedurende de actieve periode van het leven.
Dit betekent ook meteen dat er 70 procent vrijheid is of 4115 uur

Wanneer we ook met slechts een actieve periode rekenen van 40 jaren alsook met brugpensioen, de 4/5 mogelijkheden, de loopbaanonderbrekingen, de ziekteperiodes, dagen die men krijgt bij overlijden, huwelijken, vaderschap, zorgverlof enzovoort, dan blijkt de totale tijd dat de mensen hier moeten werken nog veel lager is dan de 29,5%.
Vrijwel niemand presteert nog 40 dienstjaren, maar rudimentair berekend op een mensenleven van 80 jaar presteren de meeste werknemers dus tussen ca 10% en 15% van hun wakkere leven aan werken voor een baas en hun inkomen.

Wat als we deze berekening eens zouden maken voor leerkrachten van het middelbaar onderwijs?
Laat men nu niet afkomen dat men veel tijd steekt in het voorbereiden van de lessen.
Zodra een leraar een paar jaren meedraait is dit minimaal, bovendien verandert er weinig ( tenzij bij bepaalde technologische vakken). Wat zou er bijvoorbeeld veranderen voor de leraar godsdienst, geschiedenis of Frans? Wat verandert er in de wiskunde op het niveau van de leerlingen hun kennisniveau? De laatste poging om via moderne wiskunde leerlingen die kennis bij te brengen was een grote ramp en is afgevoerd. (De moderne wiskunde is niet fout, wel deze gebruiken als didactische basis)
De Nederlandse taal ja, die verandert om de haverklap, waarschijnlijk uit academische verveling om in de hoop beroemd te worden als veranderaar of schrijver van studieboeken en woordenboeken,( wat sommigen inmiddels is gelukt, maar dan in negatieve zin).

Vertrekken we in het geval van een leerkracht met dezelfde 365 dagen

Trekken we daar vanaf
eveneens 52 weekends heeft van 2 dagen 104 dagen
woensdagnamiddagen ( 34 halve dagen) 17 werkdagen
11 dagen wettelijke feestdagen 11 werkdagen
Kerstvakantie 9 werkdagen
Paasvakantie 9 werkdagen
Herfstvakantie 5 werkdagen
Krokusvakantie 5 werkdagen
Grote vakantie 40 werkdagen

Dan blijven er 165 effectief gewerkte dagen

Dan vergeten we nog bewust de vrij te verstrekken brugdagen, de skiklassen, de educatieve verlofdagen, en dit ter compensatie van de dagen dat ze opgeroepen worden om wat voor de schoolgemeenschap te presteren, nieuwe lespakketten voor te bereiden of avondcursussen te volgen.

We kunnen stellen dat een leerkracht in het middelbaar onderwijs reeds een voltijds uurrooster heeft bij 20 uur per week.
Sommigen zullen daarbij meteen willen toevoegen dat er veel administratie en verbeterwerk komt kijken bij de job van leraar.
O.K. ik wil daar rekening mee houden en doe er 5 uur bij, ook al verbeteren veer leraren de toetsen meteen in de klas, of laten die zelfs verbeteren door de medeleerlingen.
Leraren godsdienst of lichamelijke opvoeding bijvoorbeeld hebben nooit toetsen te verbeteren trouwens.

Aangezien deze zo afgeleide werkweek van 25 uur verdeeld wordt over 4 1/2 dag presteren ze effectief per dag naar boven afgerond 5,6 uur.

Vermenigvuldigd met de 165 effectief gewerkte dagen komen we op een totaal van 924 uur.
Ten opzichte van ons wakkere leven van 5840 uur per jaar is dit slechts15,82%.

Wanneer we ook hier de berekening maken over een loopbaan van 40 jaar, eveneens zonder rekening te houden met vervroegd pensioen, de 4/5 mogelijkheden, de loopbaanonderbrekingen, de ziekteperiodes, dagen die men krijgt bij overlijden, huwelijken, vaderschap, zorgverlof enzovoort, dan blijkt de totale tijd dat de leraren in het onderwijs werken nog veel lager is dan de 15,82%.
Ook hier presteert vrijwel niemand 40 dienstjaren, en dus geeft dit als resultaat berekend op een mensenleven van 80 jaar ca 8 % effectieve prestatie.

Waarom ik dit schrijf? Omdat ik een hekel heb aan leraren?
Absoluut niet, maar ik vind wel dat leraren een flinke tand kunnen bijsteken en effectief meer uren presteren zodat de kosten van het onderwijs kunnen verlicht worden en er eens wat meer geld vrijkomt voor investeringen en modernisering vooral voor het technisch en wetenschappelijk onderwijs; en waarom ook niet, te besparen zodat er wat minder belastingen moeten geheven worden en men dus netto meer overhoud om ermee te doen wat men wilt.

Deze bovenstaande berekeningen zijn natuurlijk niet op elk beroep van toepassing zelfs niet binnen het onderwijs, maar toch stemt dit tot nadenken, tot zelfonderzoek en onderzoek in het algemeen.

Natuurlijk zie ik de paarden al steigeren, maar het onderwijs, zoals nog andere sectoren, lijdt aan geld-obesitas.
Het wordt dus tijd dat er wat bewogen wordt, want ieder pondje (Eurootje) gaat via het mondje.

Ook moeten werknemers en vakbonden maar een stoppen met nog meer te klagen en nog meer werktijdvermindering te eisen op welke manier ook.
Ze zouden er wellicht beter aan doe om terug 40 uur per week voor het zelfde geld te werken en te vragen in ruil de productiviteit en het stressniveau te verlagen.
Dan nog zou de effectief te weken tijd daarmee amper stijgen, zoals u nu zelf berekenen kunt. Het zal in de toekomst wellicht ook nodig blijken en niet alleen om medische redenen maar om de concurrentie aan te kunnen met de miljarden mensen die staan te dringen om de jobs, ook de hoog technologische, over te nemen, en die bereid zijn om daar harder en langer voor te werken in minder goede omstandigheden en voorwaarden dan de verwende westerling.

U mag het met mij oneens zijn, maar dan hoop ik gebaseerd op objectieve critetia. Enkel reacties met cijfers en harde bewijzen aub

Ziehier het extract uit het PISA rapport dat ik plukte van de blog van Filip De Man:
PISA: VL 529, WAL 486
05.12.2007 08.44u - De zopas verschenen internationale PISA-studie van de OESO bevestigt het opnieuw: de Waalse machthebbers slagen er zelfs in hun eigen jeugd te mismeesteren. PISA staat voor het driejaarlijkse Programme for International Student Assessment, een onderzoek naar de kennis bij 400.000 scholieren uit 57 landen. Welnu, de Vlaamse tieners scoren inzake wetenschappen fors boven het gemiddelde en behalen de achtste plaats, na landen als Finland en Japan (zoals bekend vindt men de hoogste IQ’s in Oost-Azië en Noord-Europa).Maar let nu op: Vlaanderen behaalt een gemiddelde van 529 punten, onze naaste buren van de Franstalige gemeenschap slechts... 486. Ter info: de hoogste score was - zoals gezegd - voor wereldkampioen Finland met 563, de laagste Europese score voor Roemenië met 418. Nog meer leuks: zowel voor wiskunde als voor leesvaardigheid halen de Vlaamse jongens en meisjes met telkens de vijfde plaats de wereldtop. De sukkeltjes uit l’Etat-PS staan respectievelijk op 34 en 35.Ook de al wat oudere TIMSS-studie (in 2004 uitgevoerd door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement, een wereldwijde samenwerking tussen overheidsinstellingen en onderzoeksinstituten) bij 360.000 scholieren uit het lager onderwijs geeft gelijkaardige resultaten voor onze Vlaamse scholieren: + voor wiskunde scoorden Singapore, Hong-Kong, Japan, Taipei, Vlaanderen en Nederland het best+ voor wetenschappen waren dat Singapore, Taipei, Zuid-Korea, Hong-Kong en Estland (Nederland en Vlaanderen volgden iets verder). Wij mogen dus best fier zijn op ons onderwijs, onze kinderen én ons genetisch patrimonium. En gelukkig dat er geen Belgisch departement van onderwijs meer bestaat.

PS Vlaanderen scoort zeer goed, en zeker wanneer men er de alochtonen zou uitfilteren die wel zeker ook in de studie vervat zitten, en door hun objectief bewezen slechtere prestaties het gemiddelde van Vlaanderen nog naar beneden halen.

05 december 2007

Deze reactie en tegenreactie wil ik jullie niet onthouden

Een zekere Brabbes, actief als blogger op seniorennet, reageerde op mijn vorige artikel als volgt:

brabbes zei...
Venerische ziektes toewensen aan iemand. Een echte vlaming doet dat niet. Maar 't is met u zoals met al die "importvlamingen" (griffon, in luikse kolenputten stikte her ervan)heiliger dan de paus. Eindelijk, na 180 jaar een partij (nv-a) die de belgische politiek lam legt omdat zij bij hun vlaamse standpunten blijven. Dat kunt U en uw volgelingen niet zeggen: altijd maar bleiten, schelden,....en op de plaats rust blijven trappelen. Hopelijk komen er geen verkiezeingen want dan is uw kaars uit. Ge kunt me antwoorden -alhoewel ik twijfel of je dat durft- op mijn blog bij seniorenet onder de naam "brabbes". Ik ben curieus.


Slecht als ik in zijn ogen ben kon ik niet nalaten zijn wensbeeld over mij te vervullen en hem volgend antwoord te sturen, waar hij mij trouwens toe heeft uitgedaagd. (daarom deze zin in gifgroen)

U schrijft:
"Hopelijk komen er geen verkiezingen want dan is uw kaars uit."
Dit betekent eigenlijk dat u hoopt dat onze kaars niet uitgaat, waarvoor ik u dank.
Van waaruit bent u dan geïmporteerd dat u zich schuilt achter de naam Brabbes?
U heeft zo te zien weinig respect voor mensen die in de kolenputten werkten en waar het van mensen zoals ik stikte.
Dit zegt meer over u dan over mij, zeker wanneer iedereen uit uw reactie kan opmaken dat u nog niet de helft begrepen heeft of kunt interpreteren van wat ik heb geschreven.
Zou het kunnen dat u onze taal niet goed genoeg beheerst? Nog wel goed genoeg om zoals een coronation-street-bewoner te schelden op mensen die tenminste hun volk niet verraden ja zelfs willen verbeteren, en waardoor ook u en uw kinderen veel gestolen geld zouden recupereren.
Maar misschien getrouwd met, of te veel vrienden van aan de andere kant van de taalgrens?
Of afstammend van de Franssprekende Vlaamse elite waardoor u meent te mogen neerkijken op dat volkje dat blaft als honden?
Misschien bent u gewoon een vakbondskieken dat zonder kop de standpunten van bvb een Cortebeek naloopt, en daarmee voordurend onze economie en welvaart saboteert?
U vergeet dat geld niet wordt uitgedeeld door Steve gratis, de vakbond, de dop, de ziekenkas, maar dat dit het resultaat is van ondernemen, werkgeven, en niet werk nemen. Geld waarvan ook u leeft, werd, en wordt nog steeds gegenereerd door ondernemers, zonder dewelke u morgen overbodig wordt omdat het ze hier het onmogelijk wordt gemaakt door een geldverslindend overheidapparaat annex de krekels Wallonië en het koningshuis.
Maar misschien bent u royalist.
Misschien omdat u regelmatig Dag Allemaal leest en daardoor de indruk hebt dat u uw koning en zijn familie kent? Misschien kreeg u ooit eens een vriendelijk handje van een echte princes of de koningin toen ze even haar glamoureuze kasteel had verlaten om zich eens een kwartiertje onder het gepeupel en de onderdanen te begeven?
Niemand verbied u om dit prettig te vinden,maar dan moet u er ook voor willen betalen zoals iemand die houdt van vissen en zelf een vislijn moet kopen.
Het kan toch niet zijn..., nee, zeg dat het niet waar is, dat u de grootse leugenaar en collaborateur met de Waalse PS, Verhofstadt wilt verdedigen?
OK dan geef ik me gewonnen, als u hem of zijn politiek niet heeft begrepen noch gevoeld, dan staak ik mijn betoog, want dan bent u hopeloos.
Ik hou zoals u wellicht heeft begrepen niet van mensen die hun volk bedriegen, verloochenen, minachten, het minimaliseren en wegcijferen om anderen te behagen uit een vermoed of reëel eigenbelang.

Het ga u goed; en wanneer u mij als stinkende geïmporteerde mijnwerker niet kunt luchten, lees dan even in de rechter bovenhoek van mijn blog:" Kunt U er niet tegen,bezoek dan mijn Blog niet meer!"
Ik zal mijn hele leven in de spiegel durven kijken en trots mijn kinderen en mede-Vlamingen in de ogen kijken.
Ik hoop,tenminste als u Vlaming bent, maar ik vrees van niet, dat u dit ooit ook zal kunnen doen.
Daarvoor moet u in uw leven nog een veel te grote bocht maken of eens opnieuw de pedalen verliezen.

Federale kieskringen? Herfederalisering? Dat nooit!!

(Naar aanleiding van de zitting in het Vlaams parlement van heden c.q. Villa Politica op de oooo zender Eén)
Dat zou betekenen dat de grootste Vlaamse verrader en collaborateur op de meeste sympathie kan rekenen in Wallonië en dan door de Walen verkozen wordt omdat die vrijwel al hun eisen zal inwilligen.
Komt dit voorstel toevallig uit de mond van de VLD en Sven Gatz?(die als lakei trouwens een briefje aflas)
Nee natuurlijk niet. De vampier Verhofstadt heeft juist zijn strepen verdiend door de Walen grote toegevingen en vrijheden toe te staan en alleszins niet in te grijpen. Hij heeft waarschijnlijk al een of andere venerische ziekte opgelopen door al die jaren de Waalse socialisten en andere Walen waaronder Maingain en de koning en prinsen op te vrijen.
Daarom wordt hij ook door de Walen aanzien en gedragen als groot(?) staatsman en denkt hij, alles wat hij in Vlaanderen aan aanhang verliest, dik en dubbel te kunnen recupereren in Wallonië wanneer een federale kieskring zou worden ingevoerd.
Opeens zou hij er terug staan, de grote redder van de Belgische staat, de nieuwe en oude adel, de vele regeringen, de honderd ministers en ontelbare kabinetten, overbodige instituten en vzw- tjes.
Door Verhofstadt en zijn vampierenleger en het koningshuis hun coup d’état te laten begaan zouden we als Vlamingen geen groter kaliber kogel in eigen voet kunnen schieten.
Aan zijn opvrijen van de Walen, maar ook aan de waanzinnige constructies en compromissen en gesjacher van de vorige regeringen hebben ze deze crisis te danken. Het is zodanig uit de hand gelopen en ontspoord dat het niet anders meer kan dan scheiden. Een chirurg zou in zijn beroepsgebied onmiddellijk tot amputatie bevelen. De tijd van zalven en helen zijn voorbij; goodwill, en snelle taalcursussen komen nu te laat, want er is gangreen die steeds verder rottend zijn werk doet.
Geen enkele eerste minister heeft wellicht ooit slechter geweest voor Vlaanderen dan Verhofstadt, zelfs Eyskens en Dehaene hebben hem daarin wellicht nooit geklopt, al laat hier mijn geheugen mij misschien wat in de steek of heeft de tijd hier en daar een wondje in mijn Vlaamse ziel geheeld.
Door zulke kieskringen is een verdere verfransing bijna onafwendbaar , en wordt hun invloed vooral in de rand rond Brussel daardoor nog sterker en onomkeerbaar.
Het vervangen van het kwaad van Brussel Halle Vilvoorde door een ander wellicht nog erger kwaad, de herfederalisering, op welk vlak ook, is uitgesloten
De bovendien door de Walen geëiste toezegging/belofte om nooit meer onze Vlaamse numerieke meerderheid in het parlement te gebruiken komt er de facto op neer dat er dan geen democratie meer zou bestaan vermits de minderheid dan steeds gelijk zou krijgen; een vrijbrief om Vlaanderen verder te prlunderen en te verfransen. De pariteitseis bij stemming komt nog bovenop de vraag voor federale kieskringen, de uitbreiding van Brussel en de verderzetting/uitbreiding van de faciliteiten.
Er dient niet aan getwijfeld te worden dat zij wel deze omgekeerde of valse democratie zouden aanwenden om hun eigen macht te bestendigen en uit te breiden, en de bloedtransfusie ongestoord en grondwettelijk verder te zetten.
We kunnen dan wellicht beter verkiezen ons onmiddellijk te laten doodslaan in plaats van heel ons leven masochistische pijn te lijden, mocht er geen alternatief bestaan.
Dat alternatief betaat. Het heet verzet!
Het betekent dat wanneer we onze vrijheid en zelfbestuur niet krijgen, we het moeten nemen.
De mate van weerstand die de Vlamingen bij dit proces zullen ondervinden zal bepalend zijn voor de mate van vreedzaamheid waarin de scheiding kan plaatsvinden.
De geschiedenis leert ons immers dat blijvende onderdrukking uiteindelijk leidt tot gewapend verzet, en dat bevreesd me.
De woorden van Filip de Winter zijn daarom niet als bedreiging te interpreteren maar als een profetie.
Niemand, ook Filip De Winter niet ( want ik weet zeker dat dit niet zijn zijn wens is, noch die van iemand die ik ken in het Vlaams Belang of elders) zal kunnen voorkomen dat het misschien in de toekomst uit de hand zal lopen. (Ook ETA en IRA zijn ooit ergens door ontstaan. )
De eerste tekenen van effectief geweld en uitlokking vertonen zich bovendien niet bij de het Vlaamse kamp, maar vanwege de franstaligen in Wallonië, Brussel en de rand.

De woorden van Marc Van de Looverbosch in de microfoon van Linda De Win tijdens de uitzending van Villa Politica is kenmerkend voor een man die alles wat door iemand van het Vlaams Belang wordt gezegd, veracht en niet eens intellectueel in overweging neemt of kan bevatten.
Elk woord wordt zo door hem op de vervalste linkse weegschaal gewogen op de mogelijkheid het te kunnen verdraaien of te interpreteren als gevaarlijk extreem rechts.
Dat soort linkse griezels vinden het natuurlijk ethisch(?) verantwoord dat een journalist zijn eigen mening ventileert, ja opdringt als een doctrine, en de grootste partij van Vlaanderen culpabiliseert, zelfs ertegen voortdurend haat tracht te zaaien? ( Deze vorm van haat zaaien vinden de linkse figuren niet verkeerd, het dient immers machiavellistisch hun perfide “goede” doel en grote gelijk)
Die man vergeet daarbij trouwens voortdurend dat hij betaald wordt door de Vlaamse belastingbetaler en dus ook door de 30% die hij veracht. Hij zou zich dus beter beperken tot loutere verslaggeving en zijn persoonlijke overtuiging achterwegen laten zoals dit van een democratische staatszender wordt verwacht. Inmiddels weet iedereen, wel dat deze zender in feite een linkse regimezender is geworden zoals die ook in het land van Chavez, Castro en in Moldavië en andere grote dictaturen bestaan.
Beter nog, hij zou beter een baan zoeken bij de failliete De Morgen en/of Humo, waarvan iedereen weet, zelfs de linksen, dat ze niet te vertrouwen zijn, en die gemanipuleerde berichtgeving en flagrante leugens als hun bedrijfscultuur hebben gemaakt, geholpen door een groot aantal gehypete en gecreëerde bekende Vlamingen die elke quiz en praatprogramma afdweilen.
Eventueel kan hij met zijn spaargeld, dat van een aantal goedgelovige proletariërs met spaarcenten, en de kaviaarsocialisten die hun zakken via mandaatjes en anderzijds gevuld hebben, trachten een op voorhand tot sterven gedoemd nieuw tijdschrift te beginnen.
Daarin mag hij dan tot het einde van hun korte leven schrijven wat hij wilt en wat mensen helemaal niet willen weten of lezen.
Hij kan het ook goedkoper doen zelfs, en een eigen blog opstarten, die niemand bezoekt, en waar hij de microscopische bacil is naast de gigant van Angeltjes, en zelfs mijn eigen blogje.
Ik geef toe, en Ray wellicht ook, dat wij zijn blog dan zullen bezoeken, maar alleen om hem telkens goed uit te lachen.
Zelfs de lezers van al die linkse bladen weten dat, wanneer ze echt geïnformeerd willen worden en niet gemanipuleerd noch belogen, dat ze dan beter een ander blaadje lezen of dan beter even surfen op het internet.

Hoe langer het duurt eer de scheiding er is hoe slechter ook voor Vlaanderen, dat zal wel, maar kiezen om samen te blijven is op termijn dodelijk voor de integriteit, de identiteit en de cultuur van Vlaanderen en haar eeuwen uitgebuite volk dat creatief, vooruitziend, zorgend en werkend zoals de mier de krekel moet wandelen sturen.
Onafhankelijkheid is niet alleen een noodzaak, wij zijn ons en ons nageslacht dit moreel uit zelfrespect schuldig.
Zij die er anders over denken kunnen beter nooit meer in de spiegel kijken en dit nooit aan hun kleinkinderen vertellen.
Volk word staat! Volk wordt staat!

04 december 2007

Niemand kan Vlaamser zijn dan het Vlaams Belang

Column geschreven door Gerolf Annemans.
zondag 02 december 2007
Nu de crisis ernstig wordt is het blijkbaar te gevaarlijk om de meest radicaal Vlaamse partij nog aan bod te laten komen, dus graag enkele beschouwingen via het internet.
1. CDH :
Door afwisselend de aandacht te concentreren op de rudimentaire Leterme-nota van vorige maandag en op de drie Leterme-slotvragen van vorige vrijdag, proberen CD&V en CDH elkaar de schuld te geven van de mislukking. Maar zelfs indien men – zoals Milquet doet - die rudimentaire nota van vorige maandag als een werkbaar – en dus niet nog verder te onderhandelen – document zou beschouwen, kan men over het algemeen wel stellen dat de hoofdlijn in de Leterme-formatie klaar en duidelijk een CDH te zien gaf die – negerend wat er in Vlaanderen uit de bus was gekomen en met een extreem Eigen Volk Eerst standpunt – zes maanden lang de onderhandelingen heeft platgepraat tot iedereen er gek van werd. Kafkaiaans, noemde Van Deurzen het. Wat men bij de oranje en blauwe partijen af en toe kon beluisteren was dat Milquet (en zij niet alleen, zij beschikte over een batterij van CDH saboteurs) van de gesprekken telkens weer een chaotische brol van woorden en wartaal maakte, een intellectueel bordeel, een orgie van hersenspinsels en bedenksels. Mensen die aan de gesprekken met de CDH meededen hadden het surrealistische gevoel dat ze met Marsmannetjes- en vrouwtjes aan tafel zaten, minstens met mensen van een andere planeet.
2. België is Franstalig :
We zijn zeker op een historisch punt beland. België als bestuursniveau is nu duidelijk ontmaskerd als een Franstalige aangelegenheid. Dat wordt zichtbaar als men de “extremen” beschouwt. In Vlaanderen staan die in minimale of maximale mate voor een autonoom Vlaanderen. Aan Franstalige kant staan die voor Belgische eenheid.
3. Verhofstadt :
Aan Franstalige kant wordt nu openlijk gepleit voor de terugkeer van Guy Verhofstadt. Dit zegt wel genoeg. Verhofstadt, man van het verleden en weggestemd door de Vlamingen, was acht jaar lang de chouchou van Franstalig België omdat hij alle Vlaamse eisen systematisch in de diepvrieskast stopte. Deze formatie heeft voor iedereen nu duidelijk gemaakt dat autonomie verwerven in zaken die nochtans voor Vlaamse mensen dringend en essentieel zijn, schier onmogelijk is geworden. De veel te moeizame en onvoldoende stappen en vooral de veel te trage timing van dit proces van staatshervorming tonen aan dat men tegen de Vlaamse kiezers moet ingaan om België te kunnen besturen. Vlot Belgische regeringen vormen was het handelsmerk van Verhofstadt. Wel legde hij het Vlaamse autonomie-proces stil, plooide naar Franstalige desiderata en deemsterde weg in een bijwijlen kinderachtig neo-Belgicisme. Eerste minister willen worden betekent bereid zijn om zichzelf – zoals CVP en nadien VLD - kapot te regeren want daarvoor moet het democratisch gegeven van de wens der Vlaamse kiezers gefnuikt worden. Verhofstadt ligt aan de basis van Letermes moeilijkheden want Franstaligen zijn verslaafd geraakt aan Verhofstadts status quo.
4. Een nieuwe generatie in de CD&V :
Slechts figuren die niets te verliezen hebben zoals Dehaene of Eyskens grijpen terug naar de vroegere rol die de CVP speelde als redder van het Belgische vaderland. Ik schets het hier niet voor de eerste keer. De jongeren hebben een woestijntocht achter zich die gekenmerkt werd door liberale beschimpingen over de tijd toen de CVP het landsbestuur stutte . Ze zijn bespot en in zekere zin vernederd tijdens die acht jaar paars. Onderweg kregen ze ook nog eens een lang mes tot aan het lemmet in de rug geploft vanwege de CDH bij de Lambermont- manoeuvres van Guy Verhofstadt. Een zekere verbittering kenmerkt de CD&V. Ze is langs alle kanten verraden. En ze heeft zich slechts uit het dal kunnen trekken, niet door de oude recepten van “tot iedere prijs het land redden” boven te halen, maar door verandering en Vlaamse autonomie te beloven. Ze hebben niet te veel beloofd, maar wellicht eerder te weinig. Zelfs dat weinige wordt echter niet meer begrepen, niet meer aanvaard.
5. Belvedere :
Ik heb zaterdag nog eens aandachtig in de media de behandeling opgemerkt die Leterme vanwege het Hof heeft te slikken gekregen. Reeds verscheidene keren is – zelfs op cruciale momenten - Leterme op amper twintig minuten tijd terug op straat gezet door Albert I van Saksen Coburg. Leterme wordt er nauwelijks beter ontvangen dan een hond. In ieder geval is er een sterk contrast met de manier waarop en de “égards” waarmee Didier Reynders er – soms met diner – sinds de verkiezingen wordt en werd ontvangen. Ik ga hier niet op basis van voorbeelden dit fenomeen analyseren : iemand zou daar maar eens een grondige studie aan moeten wijden. Ik ben echter zeker dat die zou uitwijzen wat ik aanvoel : Leterme ligt niet goed bij Coburg en Coburg laat hem dat ook ondubbelzinnig voelen. Wat dat betreft heeft het Hof zich geschaard achter de campagne die sinds de verkiezingen in Franstalig België is gevoerd tegen de persoon van Yves Leterme. Het Hof en Franstalig België staan aan dezelfde kant. Yves Leterme is voor hen onbetrouwbaar. Men zou er liefst hebben dat de CD&V (zoals destijds met Tindemans gebeurde op bevel van de oudere broer van Albert) Leterme zou vervangen door een voor hen “aanvaardbare” figuur. En om dat aan de CVD&V duidelijk te maken zij ze bereid zeer ver – tot op het randje van de onbeleefdheid - te gaan. Overigens is het meer dan opmerkelijk dat nagenoeg iedere Franstalige politicus steeds maar opnieuw – wanneer hen gevraagd wordt wat er te doen staat - naar de Koning verwijst waarmee ze in feite willen zeggen dat Franstalig België beslist wat er gebeurt en het instituut van de monarchie misbruikt om dat – zonder dat ze zich tegenover Vlaanderen nog hoeven te verantwoorden - door te drukken.
6. Les problèmes des citoyens :
De stelling is ondertussen bekend. Er zijn de communautaire problemen enerzijds en de “reële problemen” anderzijds. Communautaire problemen zijn irreële problemen, uitgevonden en opgeklopt door extremisten. Een steeds weerkerend refrein in Franstalig België al sinds geruime tijd. Aan Vlaamse kant overgenomen door de paarse partijen Spa en VLD. Logisch ook want zij gingen naar de kiezer met een weinig Vlaams programma. Zij weten uit hun ervaring van de afgelopen acht jaar, dat er met de Franstaligen eigenlijk geen land meer te bezeilen valt tenzij je als Vlaamse partij de Belgische verhoudingen uit je geheugen en vooral uit je geweten wist, doet alsof ze niet bestaan en zelfs hier en daar neo-Belgicisme bedrijft rond herfederalisering van bevoegdheden, federale kieskring, paritaire Senaat en dies meer. In feite is deze Franstalige uitvinding een vlucht voor de realiteit. Zij wortelt in de gedachte dat “alles ok is zoals het nu is” , wat in Franstalig België nog waar is ook. Franstalig België heeft het institutioneel nog nooit zo goed gehad als nu. Decadent en pervers is deze redenering enkel in hoofde van Vlaamse vertegenwoordigers, die de vorming van een Belgische regering noodzakelijker achten dan het dienen van de belangen van hun Vlaamse kiezers. En die - paradoxaal genoeg – zeggen dat te dat doen om “de echte problemen van de mensen” op te lossen. Zij zien niet in dat met rasse schreden de historische tweesprong nadert waar zal moeten beslist worden of en waarom België de problemen beter kan oplossen dan Vlaanderen het zou kunnen.
7. België’s meerwaarde :
Dus hoor je nu op de Franstalige debatten met smekende tremolo’s vragen om een formateur die in de eerste plaats “soit Belge et fier de l’être”… Sabine Laruelle vond dat Verhofstadt een geschikte figuur is. Een aandoenlijke expressie van heimwee… Maar voor het overige ziet men – met een dergelijke scenario - enkel Franstalige politici in aanmerking komen voor deze rol… Ook zeer nuttig was de stelling dat politici duidelijk zouden moeten zeggen of zij nog een meerwaarde zien in België… Ook die wending in de debatten wijst erop : de slotfase komt naderbij…
8. Territorialisme :
Op vraag van een kijker sprak Monsieur-Non-in-de-mouw-van-Reynders, de genaamde Maingain zich zondag uit voor een grotere aandacht van Franstalig België voor de notie territorialiteit. Iemand had namelijk gevraagd of het niet dringend tijd werd om een corridor tot stand te brengen met Wallonië. Waarop Maingain plots zijn klassieke rol van verdediger van de periferie verliet en in de jas van de Waalse strateeg, bepleitte dat het dossier Brussel Halle Vilvoorde en de rechten van de Franstaligen aldaar zou gebruikt worden voor de grenskwestie tussen Vlaanderen en Wallonië. Franstaligen moeten meer aandacht hebben voor grondgebied in die zaak want de corridor moet de verbinding van Brussel met Wallonië worden in de toekomst. Ik verwijs hier naar mijn pleidooi van enkele weken geleden voor meer Vlaams strategisch inzicht in deze. http://www.gerolfannemans.org/3/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=1
9. Nieuwe verkiezingen : De afgelopen week hoorde men in de Wetstraat steeds meer dat de Vlaamse partijen zich opmaken voor nieuwe verkiezingen. Ik denk dat de in deze botergeile Jean Marie Dedecker wat al te vlug de bezwaren inzake Brussel Halle Vilvoorde van tafel veegde. Doen alsof de splitsing van BHV niet nodig is maakt nog altijd in de kering minstens vier zetels uit voor de Vlamingen, wat wellicht Dedecker niets kan schelen maar wat Vlaanderen in zijn geheel wel iets zou moeten kunnen schelen. De oplossing om nadien in het Parlement de onwettige verkiezingen wettig te verklaren is voor het Vlaams Belang in ieder geval onaanvaardbaar. De speculaties over de uitslag van die verkiezingen circuleren nu al volop. Zeker is dat die verkiezingen een acceleratie van het debat over de toekomst van Vlaanderen zullen geven.
Naar mijn oordeel is een groot deel van de politieke problemen die zich nu voordoen terug te voeren tot een gebrek aan duidelijkheid langs Vlaamse kant. Niet te veel Vlaamsheid was het probleem maar juist te weinig Vlaamsheid. Er werd niet duidelijk genoeg gezegd waar het op stond. Debatten en campagnes lieten te veel vaagheid bestaan. Zelfs De Wever en Leterme gingen met relatief softe en dubbelzinnige boodschappen op pad, omdat zij meenden hun potentiële regerings-partners niet voor het hoofd te mogen stoten. Dat is een grove misrekening gebleken want langs de overkant werd de vaagheid aanzien als een signaal dat de CD&V in ruil voor de 16 wel zou bijdraaien. Er wordt daar niets meer aanvaard. Het status quo is absoluut en de vaagheid van het kartel heeft dus alleen een averechts effect gehad. De Wever moet inzien dat het Wallonië van vandaag en ook het Vlaanderen van vandaag op de evolutielijn naar een historisch onvermijdelijk einde van dit staatsverband in wezen al veel verder staan dan hijzelf schijnbaar veronderstelde toen hij in de campagne en tijdens de formatie relatief gematigd bleef teneinde de Franstaligen niet te bruuskeren. Vlaanderen en Wallonië zijn twee doven die naar elkaar staan te brullen. Het is te laat om nog binnen België een goede oplossing te vinden. Wat een ironie overigens dat De Wever nu juist als de baarlijke duivel wordt voorgesteld, terwijl hij – door een historisch toeval – minstens tijdelijk meer potentieel in zich heeft om juist België’s laatste kans te kunnen zijn.
Als de inzet van vervroegde verkiezingen zal moeten bepaald worden dan blijft onze Vlaams Belang invalshoek klaar en helder die van de afgelopen 30 jaar : stop die komedie, stop het tijdverlies. En voor het overige, de woorden van Wilfried Martens indachtig op de avond van 24 november 1991 : Niemand kan Vlaamser zijn dan het Vlaams Belang.
Gerolf Annemans http://www.gerolfannemans.org/3/

03 december 2007

"Wat nu"? vragen de kranten aan de mensen

De definitieve scheiding voorbereiden!
Het is niet omdat we een zelfstandige staat worden dat onze relatie met ons nieuwe buurland slecht zal zijn. We hebben ook goede relaties met de andere landen in Europa, en we zullen af en toe nog steeds op vakantie komen.
Vanaf de scheiding mag Wallonië voor zijn deficitaire politiek gaan schooien bij Europa.
Eens zien of ze daar ook meer dan 175 jaar geduld zullen hebben.
Wellicht worden de corrupte Augiasstallen dan ook wat sneller uitgemest en krijgen de Waalse politici en verantwoordelijken voor hun dodelijke beleid de definitieve rekening gepresenteerd. Deze voor de Walen misschien pijnlijke gebeurtenis luidt dan voor hen de ommekeer in naar een voorspoedigere tijd, die ik ze trouwens toewens.
Na de dood van de verslindende Moloch is er terug geld en plaats voor vernieuwing, initiatief en vrijheid waarvan ze niet eens wisten dat ze die verloren waren.
Na de verbrande aarde ontspruiten ontelbare groene plantjes die deze splitsing snel zullen doen vergeten. Ze zullen ons misschien ooit nog dank u zeggen.
En over het koningshuis moeten we ons echt geen zorgen maken, die hebben geld en eigendommen genoeg om de volgende duizend jaar niets hoeven te doen.
La libre Belgique moet dan wel La Libre Wallonie worden, wat ze beter al eerder had gedaan.
Volk word staat, volk wordt staat.

01 december 2007

Met leedvermaak

Met blijheid en leedvermaak vernam ik dat Noël Slangen, spindokter, verkoper van gebakken lucht deceptie, perceptie en flagrante leugen zijn rechtszaak die hij had aangespannen tegen Johan Sanctuorum grandioos heeft verloren.
Helaas moet Johan nog een andere rechtszaak aanspannen om schadevergoeding te krijgen.
Helaas omdat recht in België veel geld kost, en het ongehoord lang duurt eer men een vonnis in laatste aanleg heeft bekomen.
Slangen en zijn bedrijf die rijk geworden zijn door het adviseren van politici, die overdreven gul onbelangrijke en onnodige adviezen en studies betaalden met ons belastinggeld, om daarmee de burger om de tuin te leiden, meenden deze gesjoemelde rijkdom te kunnen gebruiken om Johan in het slijk te trappen, af te dreigen, monddood te maken en moreel te kraken.
Gelukkig heeft Johan de veerkracht en de giftige pen die nodig zijn om de slang een beet toe te brengen waarvan die op zijn minst niet goed zal zijn, al was het maar in de slangenportefeuille.
( want zijn advocaten zijn wellicht veel duurder)
Ziehier een korte samenvatting van de verheugende uitspraak en mijn reactie aan Johan Sanctuorum: http://www.visionair-belgie.be/
De Hasseltse Arbeidsrechtbank heeft uitspraak gedaan.
N.a.v. een aantal kritische artikels rond het fenomeen van de 'spindoctors' en politieke vermarkting, had Noël Slangen en zijn bedrijf Groep C ex-werknemer en cultuurfilosoof/publicist Johan Sanctorum voor de rechter gedaagd, met een eis tot schadevergoeding.
Dit leidde o.m. tot een protestpetitie, een initiatief van het Platform voor Vrijemeningsuiting en de Vlaamse Liga voor de Mensenrechten, ondertekend door tal van Vlaamse opiniemakers, academici, actoren uit het middenveld en wakkere burgers (
http://www.visionair-belgie.be/Artikels/petitie.htm).
De Rechtbank heeft de eisen van Noël Slangen in hun totaliteit afgewezen: er is geen enkele reden om de arbeidsovereenkomst, die tussen 2000 en 2003 liep, met terugwerkende kracht te ontbinden, zodat Sanctorum zou kunnen veroordeeld worden tot terugbetaling van alle toegekend loon.
De rechtbank erkent dus ook impliciet dat heel deze constructie vanwege Noël Slangen slechts het oogmerk had om een lastige criticus het leven zuur te maken.
Voor het ondergeschikte luik 'schending van de geheimhoudingsplicht', evenals de tegeneis van Sanctorum wegens 'tergend en roekeloos geding, verklaart de rechtbank zich onbevoegd, en verwijst dit door naar de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Het is afwachten hoe Noël Slangen hierop reageert, hoger beroep is mogelijk.
Johan Sanctorum dankt alvast alle ondertekenaars van de petitie en alle vrienden en sympathisanten voor hun morele steun. De petitie blijft op het web en verder ondertekenbaar, zolang niet alle procedures rond deze zaak definitief zijn afgesloten.


Ik dank u voor de informatie en ik verheug me zeer over de uitspraak in uw plaats.Ik moet die Slangen niet, en ik hoop dat ze hem dra ook in andere dossiers zoals bij aanbestedingen en consutancy goed zullen pakken. Onze maatschappij laat al te lang door zulke handige luchtverkopers in de zakken zitten.Doe maar voort met uw ernstige onafhankelijke onderzoeksjournalistiek, en uw kritische artikels, de apen zullen wel uit de boom vallen.
m vr grA. Griffon

Nooit vloeide er geld van Wallonie naar Vlaanderen

Op het forum van Knack wordt n.a.v. de crisis weer gezwamd over de brave Walen die ons destijds gul hun centen overmaakten.

Al meer dan 175 jaar worden Vlamingen gemolken, gediscrimineerd en als kanonnenvlees gebruikt.
Franstalige officieren voor het Vlaamse boerenleger in de loopgraven van 14-18 tot de vergadering van heden met 9 Vlamingen en een Waal, en waar iedereen Frans moet spreken.
Nog niet zolang geleden sprak de "elite" in Antwerpen, Gent en Leuven Frans, waren er Franse scholen en universiteiten in Vlaanderen.
Daar waar ingeweken Walen in de supermarkten en winkels van Mechelen, Keerbergen en andere gemeenten tot voor kort zonder scrupules na jaren nog steeds verwachtten in het Frans bediend te worden, merk ik de laatste tijd dat zij in gedempte toon nog enkel met elkaar Frans spreken.
In de Delhaize van Keerbergen hebben ze het wat diplomatisch proberen op te lossen voor de Franstalingen. Men vindt er op bvb de fruitweegschalen in drie talen op welke knop men moet drukken voor een prijsetiket voor bvb. groenten, légumes, vegetables.
Het Engels heeft men er als een excuustruus aangehangen.
Wie denkt dat de verfransing gestopt was die heeft het goed mis. Ze is nog steeds bezig, alleen iets minder onopvallend. Dit blogartikel zou meer dan een meter lang worden om alleen die voorbeelden aan te halen die ik zelf ken, en waar zelfs de taalwetten worden geschonden.

Belgicisten die beweren dat er ooit een solidariteit bestond van Wallonïe naar Vlaanderen zijn leugenaars of onwetende naïevelingen.

Voor die laatsten, want de leugenaars zullen ook dan nog leugenaars blijven, neem ik graag cijfermateriaal over van eenwelgekende studie die een historische periode onderzocht waarnaar
veel Walen refereren:

In de periode 1832-1912 betaalden de 4 Vlaamse provincies met 44.1% van de bevolking, 44% van de belastingen. Wallonië betaalde met 38.2% van de bevolking 30% van de belastingen en Brabant met 17.7% kwam tot 26%. Dit hoge aandeel van Brabant is simpel te verklaren door de samenbundeling van kapitaal en bedrijfszetels in Brussel.Vlaanderen betaalt dus correct zijn volledig aandeel in de belastingen, terwijl het aandeel van Wallonië ver onder zijn bevolksingsaandeel ligt.Nog niet helemaal overtuigd ? De fiscale wetgeving richtte zich voornamelijk op grondbezit. Vlaanderen had traditioneel uit zijn rijke verleden veel grond in privébezit. Anderzijds was de fiscale wetgeving nog niet afgestemd op de nieuwe vormen van rijkdom die ontstonden uit industriële activiteiten, die hierdoor ontsnapte aan zware belastingen.Tot slot : Vlaanderen droeg 44% belastingen bij aan de staatskas en ontving 36% van de overheidsinvesteringen.Hoe vaak lezen we niet dat het in het raam van de solidariteit nu onze beurt is om Wallonië bij te springen, nadat zij ons tientallen jaren overeind hebben gehouden ?

Al denk ik dat er niet zoveel Walen of Belgicisten mijn blog zullen lezen, toch meende ik deze gegevens hier als nuttig te publiceren.
Elke naïeve mens die ik hiermee kan bekeren is meegenomen en welkom.

28 november 2007

Waar is De Boeve en waar is de poen?

Ene Astrid Verhoeven-Vloemans vroeg via het e-forum/lezersbrieven op het Nieuwsblad: “ Weet iemand of Stefaan Boeve en zijn auto al terug in 't land zijn?”
Daarbij wil ik graag nog enkele vragen voegen, en aangezien ik niet weet of de correcte krant ze zal laten verschijnen in dezelfde rubriek, zet ik ze maar op mijn blog.
Of De Boeve de kosten voor zijn repatriëring al terugbetaald heeft aan ons belastingbetalers?
Of het half miljoen Euro dat De Gucht beloofd heeft aan de schurkenstaat Iran al vertrokken is, en wie er controleert wat er in Iran echt mee gebeurd?
Of er niet iemand in dit land is die dat geld vooralsnog kan tegenhouden, zeker aangezien de donatie beslist werd door een uittredende minister van lopende zaken die hopelijk nooit meer minister wordt tenzij misschien in het land van karnaval?

22 november 2007

Dosering, frequentie, intensiteit, bedoeling en proportionaliteit

Janice Laureyssens die het eens is met Mia De Schampelaere, dat had ik nooit vermoed.
Nochtans blijft ze bij haar eerste stelling en mening dat men zijn kinderen niet meer en nooit mag slaan. Dit pedagogisch pakje slaag, tik of klets op de poep of de handjes mag van haar ook niet meer.
Duizenden jaren, bijna instinctmatig, zoals dieren hun jong grootbrengen maakte die pedagogische tik deel uit van het opvoedingsproces, van het opgroeien en de ervaringen.
Al is de mens allesbehalve perfect, de honderdduizenden jaren evolutie tot het wezen dat we nu zijn bewijzen dat de menselijke aanpak in de selectie van de partner en de opvoeding van de kinderen succesvol zijn. Niet dat er aan ons gedrag geen aanpassingen meer zullen gebeuren of mogelijk zijn, nee dat gaat natuurlijk verderzijn gang. Maar waarom abrupt een wijziging brengen in een beproefde en succesvolle methode, en vervangen door iets wat in de laatste decennia heeft bewezen dat een andere aanpak niet lukt. Alleszins niet bij iedereen.
Mensen beschouwen als eenheidsworsten en iedereen dezelfde methode opsolferen, terwijl er zoveel verschillende situaties en kinderen zijn vind ik regelneverij. Dat een succes ook kan geboekt worden zonder straffen, en alleen met hoera en bravo geroep, dat zal wel. Janice claimt daarvan al een voorbeeld te zijn. Naast het voorbeeld dat het met haar, haar kinderen en kleinkinderen goed is gekomen, heeft ze daarnaast al minstens één voorbeeld (echt hoop ik) een kind dat schrik had voor een pakje slaag na het morsen.
Beide voorbeelden zijn slechte voorbeelden, niet wetenschappelijk, niet representatief, en niet bogend op de praktijkgeschiedenis van de opvoeding bij mensen.
Van Mia De Schampelaere had ik domme stellingen en uitspraken verwacht, en ze heeft bovendien zelfs geen kinderen voor zover mij bekend. Van Janice had ik dat ongenuanceerde verdedigen van de ideeën van Dolle Mia niet verwacht.

Hieronder de reacties van Janice en mijn antwoord daarop.

"Dat de ettertjes die in Antwerpen rond lopen nooit een 'pedagogische' tik krijgen betwijfel ik. Het is alom geweten dat moslims hun kinderen van de leren riem geven en ze verrot slagen. En dan worden ze uiteraard 'ettertjes' die anderen van hetzelfde laken een broek geven. Slagen op kinderen is een ongelijke strijd en daar blijf ik bij. De overheid moet zich niet bemoeien met individuele vrijheden, maar hoort kinderen slagen daar wel bij???
Janice
22-11-2007, 12:58:38"

"Ik mag wel zeggen dat ik mijn drie kleinkinderen heb opgevoed. Ze waren dagelijks bij mij en bleven hier ook slapen tot ze bijna naar het middelbaar gingen. Ik heb zelf nooit 'de roe' gehanteerd en toch ging het prima. Op een dag bracht één van de kinderen een vriendinnetje mee. Een beetje een lastig kind en ook aan tafel deed ze heel raar, zodanig dat ze haar tas koffie omver gooide. Ik had nog niet eens de kans om te zeggen "dat geeft niks", of het kind was verdwenen onder de tafel van schrik. Thuis kreeg ze daarvoor namelijk veel pedagogische tikken.... Eens ze wist dat het niet erg was, en het een ongelukje was dat niet bestraft werd met een tik, was ze veel rustiger en ging het prima.
Janice
22-11-2007, 18:52:18"


Er is een wereld van verschil tussen mishandelen en slaan. Ook een groot verschil tussen slaan met een lederen riem, een roede of ... een hamer.
Dosering, frequentie, intensiteit, bedoeling en proportionaliteit zijn daarbij de sleutelbegrippen, zoals dit ook het geval is met veel dingen die noodzakelijk zijn voor geest en lichaam.
Zout is absoluut nodig, doch te veel zout maar ook geen zout is dodelijk.
Verstandige mensen kunnen hiermee op juiste wijze omgaan.
Ergens een misbruik van ouderlijk gezag mag niet leiden tot het afschaffen ervan.
En dan vergeet u nog het citaat (ook door FDW en vele anderen gebezigd): slechte heelmeesters maken stinkende wonden."
Wat betreft de loslopende ettertjes in Antwerpen, die krijgen op de straat zelf nog veel meer gewelddadige tikken dan thuis ( en dan ze er zelf op de straat uitdelen), en dit als gevolg van de slechte opvoeding en het ontbreken van de echte pedagogische actie en inzicht.
In Uw streven criminaliteit aan te pakken in de stad van A en Uw district, gaat u toch ook niet de mislukte therapie van de fluwelen handschoen en oeverloos straathoekwerkers-gezwam willen toepassen hoop ik.
Mag de politie nog zijn matrak, handboeien en desnoods pistool nog wel gebruiken, of is dat er volgens u erover en verbannen naar de wereld van de leernichten?
Wat is bij u een harde aanpak?
Kom vertel ons eens hoe u moeilijke kinderen,ettertjes, crimineeljes en regelrechte boefjes zou aanpakken?
Ik weiger mij, en met mij vele ouders, dan ook door Mia en Janice te laten catalogeren als quasi sadist en onbekwame ouder omdat wij onze kinderen wel een pedagogische tik gaven of geven.

Laat ik positief afsluiten met te schrijven dat Janice en ik het over een ding absoluut eens zullen zijn, en dat is in in de interesse in de opvoeding van onze kinderen tot sterke, gezonde, evenwichtige en gelukkige mensen; de garantie voor hun toekomst.

De pedagogische tik. (Zij een geweer en wij een lolly)

Met Janice Laureyssens, die vindt dat een pedagogische tik bij de opvoeding van kinderen niet kan en moet verboden worden, naar analogie met Mia de Schampelaere ben ik het helemaal niet eens, en ik schreef dan ook volgende reactie op haar blog:
Dat er kinderen zijn die zonder een pedagogische tik to groot geworden zijn, dat zal wel, en dat hoop ik ook dat die bestaan. Echter gaat het niet op om te stellen dat wanneer dat voor U goed is afgelopen zonder tik of harde aanpak, het dan ook moet opgaan voor anderen. Men kan ook stellen dat uw ouders ook geluk hebben gehad met zulke brave kinderen. Ik wil ook opmerken dat met verbaal en psychisch geweld men wellicht nog grotere schade kan aanrichten bij kinderen dan met een pedagogische tik.

U zou uit ervaring moeten weten dat de hele stad Antwerpen vol loopt met ettertjes die nooit een tik kregen, maar er wel veel uitdelen.
Een tik zegt soms meer dan duizend woorden die men eerder al eens tevergeefs gebruikte om tot rede aan te zetten of te berispen.
Wanneer goed toegepast, en zonder de bedoeling te pijnigen of te verwonden, kan dat als een toverstaf werken, de aandacht opeisen, het vorige sermoen in herinnering brengen…. Het was mij in sommige situaties voldoende dat ik erbij zei: “ je weet wel waarom, denk maar eens na” of :“ en nu is het echt gedaan”.
Dat u het met Mia eens bent doet me de wenkbrauwen fronsen, maar u heeft uiteraard ook recht op uw mening, zolang die niet verder gaat dan uw blog en u die mij (ons) niet gaat opleggen via een wetje.
Mijn kinderen zijn volstrekt beleefd, goed opgevoed, hard werkend, intelligent, hoog opgeleid en met een grote band met hun ouders en elkaar. Ze geven zelf ook eens een tik als het moet, en zijn op generlei wijze gewelddadig te noemen, in tegendeel zelfs.
Ze vertrouwen mij zelfs de opvoeding van mijn kleinkinderen toe, en vragen me af en toe nog raad.
Ook ik denk terug aan die occasionele tikken die ik zelf van mijn vader kreeg, en waarvan ik weet dat ik die toen wel had verdiend. Ook ik denk met tederheid en veel goede herinneringen terug aan mijn ouders en mijn jeugd.

Intermezzzo
Ik krijg kiespijn van die altijd belonende opvoeders, die alsof het hondenpuppies waren, hun kinderen voortdurend met een hoog stemmetje aanmoedigen en loven. In het echte leven later gaat het er wel anders aan toe. Daar krijg je af en toe een trap in de onderbuik of elders te incasseren, en daar moet men tegen opgewassen zijn.
In vroegere tijden maakte een tik en pijn, net zoals de dood, veel meer deel uit van de realiteit van het leven en daar kon men beter op voorbereid zijn.
Het is niet omdat we vandaag op een wolk en in een veiligere en vriendelijkere plaats van de wereld leven dan vroeger, dat de toekomst er niet terug snel anders kan gaan uitzien, en men zijn kinderen ook moet leren dat een tik en wat pijn incasseren ook bij het leven horen zoals applaus.
Als de evolutie zo verder gaat komen de duistere tijden misschien vlugger dan gedacht, want vooral in islamitische middens en landen
( maar ook elders) leert men de kinderen al omgaan met wapentuig, explosieven, dood en pijn, terwijl Janice of Mia hun kinderen zouden blijven opvoeden met als wapen een lolly, de andere wang, of de voor die wereld onbegrepen dialoog.
Wij moeten onze kinderen toch niet opvoeden tot flauwe watjes.

The only thing necessary for the triumph of evil....
...is for good men to do nothing
(Edmond Burke, Iers filosoof en staatsman )


En nu verder...
Wie stemt er nu op zulke politici als De Schampelaere die als domme geiten weer nieuwe domme wetjes blaten. Straks gaat ze ook sex verbieden omdat er af en toe verkrachting voorkomt. Of vaders verbieden om hun kinderen te wassen of te knuffelen omdat er soms incest plaatsvindt. De pedagogische tik, daar kent ze niets van, en van nog veel meer dingen kent of weet ze niets. Mensen denk toch eens goed na op wie u een stem uitbrengt want er zijn te veel van die pestwetjes die vrijheden voortduren inperken en mensen betuttelen en beleren. Het is niet omdat zulke wet elders bestaan dat wij die als kip achterna moeten. De rechtbank heeft al genoeg rechtsmiddelen in handen om misbruiken te bestraffen.

Het incident met de sjaal
Er stond onlangs ook een artikel in de krant van een schooljuf die, na ettelijke verwittigingen een ettertje in haar klas op zijn stoel had vastgebonden met een sjaal. De ouders hadden daartegen fel geprotesteerd en er de de correcte media bijgesleurd om hun gelijk te halen.
De actie van de juf en de school waren volkomen terecht, want het alternatief zou zijn het kind van school sturen en eventueel onderbrengen in het bijzonder onderwijs.
Iemand die al eens enkele reality-programma's heeft gezien over slecht opgevoede kinderen ( tiny tearaways enz) weet dat de ouders daaraan schuld hebben.
Op school maken de ettertjes de hele sfeer kapot, beïnvloeden ze op slechte manier het gedrag van medeleerlingen, en vertragen en verknoeien het leerproces van de andere kinderen.
Als de ouders er niet in slagen hun kinderen goed gedrag te leren dan zouden hun kinderen niet op een normale school moeten zitten. Voor alles heeft men een diploma, opleidingen en vaardigheidsbewijzen nodig , maar niet voor een van de belangrijkste dingen, niet om kinderen te krijgen en op te voeden. Dat mogen zelfs twee debielen.
De ouders van dit kind zouden wellicht beter een verplichte cursus volgen " hoe voed ik mijn kind op", in plaats van de juf dat te laten doen, onterecht te mekkeren over de manier waarop, en daarmee nog de krant te halen ook.
Die ouders moesten eerder beschaamd zijn over het gedrag van hun ettertje.
Applaus voor de juf.

18 november 2007

Alleen maar een gevaar voor de volksgezondheid?

Onlangs werden een bakkerij in de Vooruitzichtstraat en een slagerij in de Turckstraat (hoe toepasselijk) verzegeld, omdat ze een gevaar vormden voor de volksgezondheid.
Daar en elders werden er ook verschillende illegalen en enkele gezochte boefjes ontdekt.
Een aantal van de illegalen kregen op papier een bevel het land te verlaten.
Van dat bevel om het land te verlaten waren ze zeer onder de indruk.
Gelukkig voor de overheid moesten de slager, de bakker en andere allochtone bedrijfjes niet gecontroleerd worden op de naleving van de vestigingswetten.
Immers moeten buitenlanders geen beroepsbekwaamheidsattest hebben, en moeten ze niets van handel, boekhouding of wetgeving kennen zoals de Vlaamse bakkers en beenhouwers die diploma's moeten hebben.
Ze moeten zelfs onze taal niet spreken
Als het maar halal is, meer moet dat niet zijn.

Het is algemeen geweten dat de illegalen en asielzoekers vooral daar onderdak krijgen en werk zoeken. Ze spreken immers dezelfde taal en zijn van hetzelfde geloof.

De toegepaste hygiëne is er zeer dubieus, de hygiëneregels hebben ze meegebracht uit hun echte vaderland.

Daar kijkt men niet op een vlieg, kakerlak of rat meer of minder, en kiepert men het vuilnis gewoontegetrouw in een greppel achter het huis. De winkel, de werkplaats en het gereedschap reinigen met zeep en water, of de winkelvloer schuren dat zie je daar zoals bij een Vlaamse slager, bakker of restaurant niet of nauwelijks gebeuren.
Bovendien hebben een aantal van die illegalen ook vaak een of andere ziekte meegebracht uit hun land zoals o.a. TBC.

Wie zich al eens de moeite getroost heeft, wanneer de kans zich voordoet, om bvb een pitabar te observeren zal spoedig tot de vaststelling komen dat de grote klomp vlees die daar hangt te draaien voor een vuurtje, er wel meer dan een week moet over doen om op te geraken. Elke avond koelt het warmgeworden vlees af om 's anderendaags weer voor de grill herbraden te worden. Wanneer de klomp vlees mindert dan doet men er vaak gewoon een nieuwe bovenop zonder de oude te verwijderen.
Pitazaken die goed draaien zullen het zich wel kunnen permitteren om elke dak nieuw vlees op het spit te steken, maar veel van die bedrijfjes halen nooit voldoende omzet om dat op een dag te verwerken.
Sommigen hebben zo weinig klanten dat hun lange reden van bestaan wel in een andere activiteit moet vermoed worden , en zelfs wel zeker is.

Deze laatste bedenking heb ik ook bij telefoonwinkels. Welke echte verdienste gaat daar nu in schuil, dat ook Vlaamse ondernemers daar geen brood in zien?
Ook het verschijnsel nachtwinkels blijkt een formule die geen enkel Vlaamse ondernemer als rendabel en interessant vindt. Een dagwinkel sterft al van de honger, dus waarom dan een nachtwinkel openen?
Zelfs in een dorp van amper 10,000 zielen vindt men al nachtwinkels. Niemand die ik ken heeft daar al echt veel klanten zien passeren, ook niet mensen die er in de buurt wonen.
In een stad als Leuven, met een nachtelijk studentenleven en verstrooide figuren die overdag zijn vergeten te gaan winkelen, tot daar toe. Maar in die stad zijn er onderhand al tientallen!?
Veel van die handelaren spreken en verstaan nauwelijks Nederlands, en zeker niet van een niveau om wetten en te lezen en begrijpen.

Wie zoekt er nu eens uit waarvan en hoe die bedrijfjes bestaan, want elk nuchter denkend mens weet dat dit niet kan, om zelfs een laag huishuur en een inkomen op te brengen met zo'n winkeltjes, laat staan met een auto rondrijden, laat staan ook elk jaar op vakantie vertrekken naar het echte vaderland voor minstens een maand.

Bij zelfstandigen wordt door de belastingen en het gerecht belast en geoordeeld op basis van indiciën. Elke zelfstandige weet dat hij tegen de lamp loopt als hij er een betere levensstijl op na houdt dan diegene die uit zijn belastingaangifte mogelijk blijken. Dan wordt de boekhouding verworpen en krijgt men een aanslag van ambtswege op de vermoedde inkomsten.

Geen of een laag inkomen hebben, en toch met een nieuwe BMW rijden dat mag en kan bij allochtonen.
Men kan ook nooit ergens gerechtelijk beslag opleggen omdat de waardvolle dingen altijd van anderen zijn of samen met anderen gekocht werden.
In hun milieu worden ze goed geïnformeerd door sociaal werkers, pro deo advocaten, en last but not least door de moskeegemeenschap.

Nog zijn de Vlamingen de Waalse parasieten niet kwijt of zie daar, we hebben er al een tijdje andere.
Ons economische en sociaal immuunsysteem functioneert niet goed meer, en het ziet er naar uit dat we met parasieten zullen moeten leren leven. De schuld ligt bij de machtspolitici die daartegen nauwelijks iets ondernemen.

Ik heb aan Janssen Pharmaceutica al gevraagd om een nieuw bestrijdingsmiddel te zoeken.
Er werd mij gezegd dat dit nog lang zou kunnen duren, en dat ik eigenlijk beter en sneller bediend zou worden door te stemmen op een partij waarvoor ze geen reclame mogen maken, zeker niet sinds Dora Janssen de titel van barones verleend werd.

Ze moeten mij eigenlijk dankbaar zijn

Er is slechts een reden waarom ik het jammer vind dat de islam het hier niet voor het zeggen heeft:Linkse multicul nestbevuilers als Laurette Onckelinckx, Mieke Vogels, Kristien Hemmerechts, zouden dan hun kwek moeten houden en niet alleen een boerka moeten dragen, maar zouden prompt verbannen worden naar de keuken of de slaapkamer.Niet dat ik denk dat ze kunnen koken of garant staan voor goede sex, maar dat is ook niet nodig in de islam. Ze kunnen daarvoor makkelijk vervangen of aangevuld worden door een tweede vrouw voor het echte kookwerk, en een maagdelijke tienerbruid voor de sex. Deze vrouwen zouden onder de sharia zeer waarschijnlijk al publiek gestenigd zijn wegens overspel, naaktloperij, een grote bek enz..., of toch flink wat zweepslagen hebben gekregen want ze zijn al allemaal aan hun zoveelste relatie en koranovertreding toe.
Linkse bom-moeders zoals Leona Detiège en stoeipoezen als Freya VDB zouden dan zeker als ongehuwde vrouw met kind nooit enig ambt hebben bekleed, als ze het al hadden overleefd.

Aan de wand in de living van hun mannelijke stieren zou dan wellicht prijken, het bebloede laken van de consumptie van hun huwelijk of geslachtsdaad, ingekaderd en zichtbaar voor iedereen.

Maar niettegenstaande dit potentiële voordeel van eliminatie van domme ganzen, die de koran zou bieden, blijf ik mij toch te verzetten tegen de islam, en eigenlijk tegen elke godsdienst die zich mengt met de staat en die anderen voortdurend wilt indoctrineren, bekeren en beleren.
In het beste geval zorgen wij, de tegenstanders van multicul en achterlijke godsdiensten, er voor dat hun vagina nog niet is dichtgenaaid en hun clitoris niet werd afgesneden.
Dank zij mensen als ik mogen ze hun kwek nog open doen, en kunnen en mogen ze nog van sex genieten.
Een dankwoordje zou op zijn plaats zijn vind ik, maar hun kortzichtige domheid staat dit in de weg. Ik hoop dat die domheid niet erfelijk is.
De dag van de vrouw en van de emancipatie zal nog lang nodig zijn vrees ik.

12 november 2007

Henin is Monegaske, uit oportuniteit en winstbejag.

Ze woont in Monaco en betaalt daar geen of zeer weinig belastingen (zoals Tom Boonen trouwens en nog enkele anderen). Kan ze dan nog wel als Belgische de arena betreden?
Ik vind van niet.
Belgische ploegen in het voetbal en andere sporten bestaan ook uit een grote groep die geen Belgen zijn of meer zijn. Sport wordt zo, zoals met doping, vervalst en terugebracht tot het geld dat de beste ploeg koopt, en tot mensenhandel. Wat beloven ze die Afrikanen en andere buitenlanders allemaal? Immigratie van de familie, verblijfsvergunningen, ....? Men zou er zich hier moeten bij neerleggen dat wanneer we zelf niet in staat zijn een topploeg met eigen volk samen te stellen we niet meetellen in de competitie. Zo zou Afrika met eigen stervoetballers en atleten de wereldcompetitie domineren en er ook de positieve resultaten van boeken.
Het kopen of inzetten van buitenlanders om de sport te redden is zoals kopen van propere lucht om de Kiotonorm te halen. Het is de mirage van "brood en spelen". De Romeinse elite had dat goed bekeken, en het geldt nog steeds, het gepeupel heeft niet meer nodig.

07 november 2007

Eindelijk zou hij zeggen

Onwaarschijnlijk!
Dit gedicht lijkt vandaag geschreven, en toch dateert het van haast een eeuw geleden.
Aangezien ik atheïst ben geloof ik evenmin in verrijzenis of paranormale verschijnselen.
Maar om hem, René de Clercq, zijn langverhoopte plezier te gunnen
wou ik dat hij kon meemaken wat hij in zijn laatste zin schreef.
Misschien is het de herontdekking van zijn dichtwerk dat hem symbolisch aanwezig maakt aan het sterfbed van België.
Eindelijk zou hij zeggen.


ER LIGT EEN STAAT TE STERVEN
-
Er ligt een staat te sterven,
Was nooit geheel gezond,
Hij liet een volk verderven,
Ging zelf daaraan ten grond.
-
Er ligt een staat te sterven,
Die oogen hebben zien 't -
Heeft menig menig werven
Een goeden dood verdiend.
-
Er ligt een staat te sterven,
Heel zachtjes, zonder pijn.
Twee volkeren zullen erven.
Ik zal op de uitvaart zijn.René de Clercq (1877 - 1932)(met dank aan http://www.renedeclercq.be/ ) via Angeltjes

31 oktober 2007

De collectebus rammelt, en ik loop voorbij

Allerhande collectebussen worden de laatste tijd weer onder onze neus geduwd.
De goed geöliede NGO machines doen weer overuren. De liefdadigheidsbusiness draait als nooit te voren.
Voor 11.11.11 met aan het hoofd de verzuurde-donkerrode-met-groene-bollen-die-eigenlijk-niets-kan, Jos Geysels, nu gewoon lid van Groen?, zijn het hoogdagen.
Mensen die de laatste jaren al eens bij de notaris moesten passeren hebben zich waarschijnlijk ook al verbaasd over de grote verscheidenheid aan brochures die er in de wachtzaal liggen om u te overtuigen uw geld weg te schenken aan een goed doel, en eventueel dat te regelen via uw testament.
En het werkt wellicht, want kwetsbare mensen in hun oude dag kunnen overhaald worden om hun geld weg te schenken aan een door reclameboys, psychologen en sociaal werkers bedachte organisatie, eerder dan aan hun familie, hun vrienden of de naaste omgeving.
Hoe verder weg het goede doel, hoe vreemder, hoe donkerder hoe beter; vooral voor de bedenkers van de hulporganisaties, die er met velen goed van kunnen leven, en die reizen naar en in de exotische landjes waar ze onthaald worden als Sinterklazen.
U dacht toch niet dat al die mensen in die organisaties dat belangeloos deden?
De mensen en jongeren die met de collectebus rondlopen, die wel ja. Dat zijn de enige idealisten die dat gratis doen, en die verdienen nog mijn respect, al is het voor hen vaak een hobby onder vrienden als de Chiro of een toneelgezelschap.
De proffesionals hier, die leven daar goed van, en de gemiddelde ontwikkelingswerker ginder verdient een gigantisch salaris in verhouding tot de plaatselijke Jan Modaal in Afrika, Azie of Zuid Amerika.
Ze rijden er rond in 4x4, fuiven wat af met de collega's van de andere NGO's die uit diverse landen van Europa en Noord Amerika komen en hebben er een status en plaatselijke hulpjes waarvan ze hier met hun capaciteiten alleen maar zouden kunnen dromen.
Zijn het welzijns en ontwikelingswerkers of zijn het avonturiers, die in een vorige eeuw in andere omstandigheden net zo goed in het kamp van de huurlingen of de jezuieten hadden kunnen actief zijn.
Zorgen al die NGO's wel voor ontwikkeling? Mag er wel kritiek op worden geleverd of wordt men dan al meteen uitgescholden als harteloos, egoistisch of fascist? Af en toe komt er iets aan de oppervlakte drijven, of roert er iemand in de beerput.

De opdringerigheid waarmee de collectes worden georganiseerd en de wijze waarop men mensen bespeelt en moreel onder druk zet en verplicht, heeft veel meer weg van psychologische chantage dan van vrijblijvendheid.

En wie controleert al die organisaties? Waarom wordt die controle niet publiek gemaakt door strenge onafhankelijke auditkantoren , die niet eerst meegenomen worden langs een goed restaurant of een andere incentive om een positief rapport te schrijven dat niet klopt?

Misbruiken woekeren er zoals de doping in de sport, en ze zijn niet uit te roeien, zelfs niet met superinspecteurs. Daarvoor bevinden zich de crime scenes te ver van hier.

Ga maar eens na hoe en waar de caritatieve instellingen zich gevestigd hebben en welke levensstijl er op na gehouden wordt, en hoe men de invloed die men met het gedoneeerde geld aanwendt en misbruikt voor politieke of religieuze doelen.
Bijvoorbeeld Caritas Catholica dat een van de gootste kantoorpanden op het industriepark van Heverlee betrekt.
Of ga, zo u er eens in de buurt bent, eens kijken in wat voor luxe het Rode Kruis en de directie in Genève baden en wat voor auto's er af en aan rijden ( niet enkel van de bezoekers)
Deze prestigieuze en dure stijl vinden ze daar wellicht nodig om mondaine figuren als princess Astrid te kunnen ontvangen en andere op grote voet levende beroemdheden aan te spreken om een deel van het vele geld dat ze hebben verdiend, soms wellicht dankzij uitbuiting, te herverdelen via hun organisatie, als aflaat voor hun zonden en ter sussen van hun geweten.
Ik heb medelijden met de mensen die zich belangeloos inzetten om met de collecte bus rond te gaan en die hun tijd en zweet inzetten om anderen gratis te helpen. Princes Astrid of de directeur van het Rode Kruis, Caritas Catholica of Oxfam zal men wel nooit aantreffen aan een verkeerslicht in de regen. Tenzij voor vijf minuten wanneer er een camera en een microfoon in de buurt zijn.
De beste liefdadigheid is wellicht geen liefdadigheid. Zo er dan toch liefdadigheid moet zijn, dan moet die gratis en belangeloos zijn verstoken van een of ander politiek of religieus doel of gedachte. Dat is evenwel een verhaal apart dat ik op een andere keer nog eens wil neerschrijven, omdat het deze post nog langer maakt dan menig mens wilt lezen, en mij te veel tijd ineens zou vergen.
De steeds groeiende wereldbevolking moet drastisch dalen. Zoniet zijn rampen ziektes en oorlogen een toenemend verschijnsel. Een halvering (of meer) van de wereldbevolking zou een halvering van de opwarming en pollutie betekenen, zou ruimte scheppen die mensen nodig hebben, en zou de humanitaire organisaties haast overbodig maken.

Gelukkig kan ik alles nalaten aan mijn kinderen, en weet ik genoeg van deze NGO- oplichterij om zonder wroeging elke collectebus te negeren.
Trouwens ik betaal zoals iedereen, die niet op zijn oor ligt, al te veel belastingen en al ongewild voor allerhande duistere projecten en over en weer reizende ministers, politici en diplomaten.

Recente artikels van elders:

"Geld voor goede doelen komt niet juist terecht"
Van het geld dat geschonken wordt aan goede doelen gaat slechts een klein deel effectief naar de mensen voor wie het bestemd is, de armen. Dat zegt auteur Thierry Debels in zijn nieuwe boek, waarover Het Nieuws van VTM vrijdagavond berichtte. In zijn boek toont Debels via vertrouwelijke documenten aan dat het geld voor goede doelen niet altijd terechtkomt bij de mensen voor wie het bestemd is. In het geval van Vredeseilanden gaat van elke vijftig euro uiteindelijk maar vijf euro naar de armen. Volgens Debels komt dat door de werking van de organisatie. Er gaat bijvoorbeeld al 25 procent van het geld naar de lonen van de werknemers hier in België, daarnaast moeten ook de kantoren in het zuiden gefinancierd worden. De partners in het zuiden krijgen ook nog eens 30 procent, en uiteindelijk komt maar 15 procent van het gedoneerde bedrag terecht bij de arme boeren. Bij Vredeseilanden ontkennen ze de aantijgingen. Dré Smessaerts van de organisatie zegt dat Debels zich baseert op een document van drie jaar geleden, "een oefening waar we zelf niet tevreden over waren, en die we niet hebben gebruikt in onze externe communicatie." (red. dus erkent hij dat het wel degelijk juist is maar niet bekend mocht raken) Debels beschuldigt ook enkele organisaties die lid zijn van 11.11.11.

De eerlijke handel volgens OXFAM en co.
De komende dagen zullen ze weer langs alle kanten komen schooien in het kader van 11.11.11. , "eerlijke handel" en andere zaken die alleen tot doel hebben de NGO's te verrijken. In nummer 831 van het satirisch weekblad 't Scheldt (http://www.tscheldt.be/) verscheen hieromtrent het artikel "the Che-trail". En wat lezen we hierin? Uiteraard het feit dat de politiek correcte media al jarenlang het proces maken van bijvoorbeeld Shell of Douwe Egberts dewelke arme boeren zouden uitbuiten en zelf met de winsten zouden lopen. De linksen van OXFAM voelen zich geroepen om die "armen" te verdedigen en prediken daarom eerlijke handel. Maar wat blijkt nu? Om de bewonderaars van Che-terrorist-Guevara ter wille te zijn, worden zelfs een soort bedevaartsreizen ingelegd naar zijn graf. De zogenaamde "Che-trail". In een advertentie in het Nederlandse Algemeen Daagblad wordt zelfs reclame gemaakt voor het feit dat men bij de Boliviaanse straatarme boeren kan logeren, om ook hun wereld te kennen. En wat kost een overnachting met ontbijt? Drie dollar per persoon, wat omgerekend zowat twee euro per dag is. Van uitbuiting gesproken.Dat zijn dus de fameuze linksen: iedereen aanklagen dat ze de armen uit het zuiden moeten steunen, maar ondertussen zelf rijk worden door diezelfde 'slachtoffers' uit te buiten en hen voor een aalmoes mensen laten herbergen. Ik vraag me af wat de journalisten van de politiek correcte zijde hierop hebben te zeggen. Het weze een waarschuwing voor iedereen die in de verhaaltjes trapt van zij die dezer dagen komen bedelen voor uw steun aan het zuiden.

Elf elf elf, goed voor een ander, beter voor zichzelf
Dat het zwarte continent één grote puinhoop is en blijft, is een open deur intrappen. Europa heeft daar twee fouten gemaakt: het was er beter weggebleven en toen het er toch was, was het er zo niet mogen opstappen. Hoe slecht de koloniale tijd toen ook zou kunnen geweest zijn, wat ervoor in de plaats gekomen is, is nog veel slechter. Van de bestaande infrastructuur is zo goed als niets over gebleven. Uit een recent rapport is nog gebleken dat er de laatste vijftien jaar evenveel geld is uitgegeven aan wapens als aan ontwikkelingshulp. Elkaar uitmoorden en alles kapot maken lijkt in zwart Afrika zowat de normale situatie te zijn geworden. Gisteren was het in West-Afrika, nu is het in Darfour, oostelijk Kongo en Somalië. Buiten het feit dat de koloniale machten zich uit Afrika hebben teruggetrokken (België deed dat in de recordtijd van zes maanden!), zijn ook de grenzen van de oude koloniale machten bewaard gebleven. Dat maakt dat zowat heel zwart Afrika bestaat uit kunstmatige landen, zeg maar België's in 't groot, in 't zwart en in de illegaliteit.Om toch een beetje de miserie van de plaatselijke bevolkingen te lenigen zijn er tegenwoordige ontelbare zgn ngo's (niet gouvernementele organisaties). In tegenstelling tot de vroegere missionarissen die zich letterlijk opofferden voor hun missies (en dat dikwijls met de dood hebben betaald), werken in die ngo's allemaal mensen die moeten betaald worden, wier bankrekening in Europa elke maand wordt bijgevuld en wier onkosten betaald dienen te worden. Dat er tenslotte van het geld dat 11.11.11 en Co hier ophalen, er nog weinig ter plaatse komt bij de hulpbehoevende mensen, is al langer een publiek geheim.Aan dat geheim lijkt nu een einde te komen. Een zekere Thierry Debels (rijmt met "rebels") heeft een boek geschreven over de volgens hem inefficiënte en frauduleuze ngo-wereld. Zijn verhaal is in hoofdzaak gebaseerd op de Vlaamse ngo Vredeseilanden, een organisatie die als een van de betere werd beschouwd. Volgens Debels blijft er van elke honderd euro in de collectebus slechts één (1!) over voor de mensen uit het zuiden. Dat is nog veel erger dan eerst werd vermoed. Zijn boek verschijnt woensdag bij Borgerhoff en Lamberigts.En er is nog meer. 11.11.11 heeft niemand minder dan Jos Geysels binnengehaald, de vroegere secretaris van Agalev en de uitvinder van het cordon sanitair. Ik kan moeilijk aannemen dat men bij 11.11.11 niet wist wie Geysels was. In dat geval is zijn benoeming in de top van de organisatie ronduit een kaakslag voor alle overtuigde Vlamingen en doen die laatste er goed aan geen cent meer te geven aan 11.11.11. Let wel op, beste mensen: blijf geven voor de derde wereld (en ook voor de eigen, vierde wereld), maar niet meer via 11.11.11. Organisaties die ons uitdagen verdienen onze centen niet.
04-11-2007, 10:22 Geschreven door guido van alphen http://blog.seniorennet.be/guvaal/

11.11.11
Ook dit jaar viel er een overschrijvingsformulier van elf enz. in de brievenbus bij de mensen van Kasterlee. Vermits die organisatie zo wat het morele alleenrecht lijkt te claimen op alles wat met hulp aan arme mensen in onderontwikkelde landen te maken heeft en ook zwaar gesubsidiëerd wordt door de overheid, stelt een argeloze burger zich vragen over wat er eigenlijk met al dat ingezamelde (belasting-)geld gebeurt. Niet dat we twijfelen aan de goede bedoelingen van mensen, die zich vol idealisme inzetten en willen ijveren voor een betere wereld, maar de ervaring leert dat goede bedoelingen zelden garant staan voor een efficiënte politiek.
Een beetje grasduinen op de website van elf enz. brengt een beetje licht in de duisternis.
Zo kunnen we vernemen dat in ’04 negenhonderdduizend € besteed werd aan campagnekosten, o.a. aan personeel en publiciteit. Dat is alvast een fors bedrag, zeker wanneer men rekening houdt met de goodwill waarop de organisatie kan rekenen in de media.
Aan de zgn. Noordwerking wordt 25% (1.200.000 €) van de inkomsten besteed : die werking omvat “beleidsbeïnvloeding”, “educaties”, publieksacties en studiewerk. Om het met andere woorden te zeggen : ruim twee miljoen € worden gespendeerd aan politieke actievoering in eigen land. Wie wordt daar beter van ? Wie krijgt er een riante wedde uitbetaald om aan “beleidsbeïnvloeding” te doen ? Wat omvatten die “educaties” ? Let wel, tot hier is nog geen eurocent aan werkelijke hulp uitgegeven !
Tweeëntwintig procent van de ontvangsten gaat naar “partners in het zuiden”. Wie zijn die partners zoal ? Die worden vaag omschreven als lidorganisaties en daar moeten we het dan mee doen.
De hoofdmoot (53%)gaat naar partners en lidorganisaties. Hun projecten worden eerst gescreend door een onafhankelijke commissie vooraleer ze geld toebedeeld krijgen. Directe partners zijn o.a. Protos, Bevrijde Wereld, Trias, Oxfam, Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Max Havelaar, Alterfin…. Kortom de ganse panoplie van linkse tot extreem-linkse wereldverbeteraars, die al ruim veertig jaar moord en brand schreeuwen over schrijnende toestanden in de derde wereld en ons trachten een schuldcomplex aan te praten net alsof de modale westerling er schuld aan heeft dat genadeloze dictators over hun volk heersen als ware satrapen.
Uit bovenstaande gegevens kunnen we enkel concluderen dat elf enz. in hoofdzaak politiek actief is en zich aan de mensen wil opdringen als het levend geweten van de wereld. Bovendien zijn ze er ook nog in geslaagd de politiek correcte partijen en media in hun netten te vangen om subsidies en goodwill los te weken :
Mensen, doorprik de fabeltjes van de cynische bedriegers en help behoeftige mensen uit eigen omgeving, uit eigen volk !
Jef Verrycken

De Tijd 5/11/2007
Studie bevestigt stelling Thierry Debels over Belgische ngo's
Er bestaat een studie van de actiegroep Stop Armoede Nu uit 2006 die de stellingen van Thiery Debels over Belgische niet-gouvernementele organisatie (ngo's) bevestigt. Debels is de auteur van het boek "Hoe goed is het goede doel?" dat woensdag op de markt komt. Hij beweert dat van elke geschonken 100 euro slechts 1 euro naar de Derde Wereld gaat.In hun studie van november 2006 maakt Stop Armoede Nu een kritische doorlichting van zowel internationale als Belgische ngo's op basis van bestaand cijfermateriaal. Volgens het onderzoek is er vooral een gebrek aan transparantie in verband met de besteding van de miljoenen die ngo's krijgen, zowel in België als in het partnerland. Bovendien worden subsidies soms ingezet voor doelen die niet overeenkomen met de beleidsdoelstelling van de overheid. (SER)