Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 december 2007

"Wat nu"? vragen de kranten aan de mensen

De definitieve scheiding voorbereiden!
Het is niet omdat we een zelfstandige staat worden dat onze relatie met ons nieuwe buurland slecht zal zijn. We hebben ook goede relaties met de andere landen in Europa, en we zullen af en toe nog steeds op vakantie komen.
Vanaf de scheiding mag Wallonië voor zijn deficitaire politiek gaan schooien bij Europa.
Eens zien of ze daar ook meer dan 175 jaar geduld zullen hebben.
Wellicht worden de corrupte Augiasstallen dan ook wat sneller uitgemest en krijgen de Waalse politici en verantwoordelijken voor hun dodelijke beleid de definitieve rekening gepresenteerd. Deze voor de Walen misschien pijnlijke gebeurtenis luidt dan voor hen de ommekeer in naar een voorspoedigere tijd, die ik ze trouwens toewens.
Na de dood van de verslindende Moloch is er terug geld en plaats voor vernieuwing, initiatief en vrijheid waarvan ze niet eens wisten dat ze die verloren waren.
Na de verbrande aarde ontspruiten ontelbare groene plantjes die deze splitsing snel zullen doen vergeten. Ze zullen ons misschien ooit nog dank u zeggen.
En over het koningshuis moeten we ons echt geen zorgen maken, die hebben geld en eigendommen genoeg om de volgende duizend jaar niets hoeven te doen.
La libre Belgique moet dan wel La Libre Wallonie worden, wat ze beter al eerder had gedaan.
Volk word staat, volk wordt staat.

Geen opmerkingen: