Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 december 2007

Met leedvermaak

Met blijheid en leedvermaak vernam ik dat Noël Slangen, spindokter, verkoper van gebakken lucht deceptie, perceptie en flagrante leugen zijn rechtszaak die hij had aangespannen tegen Johan Sanctuorum grandioos heeft verloren.
Helaas moet Johan nog een andere rechtszaak aanspannen om schadevergoeding te krijgen.
Helaas omdat recht in België veel geld kost, en het ongehoord lang duurt eer men een vonnis in laatste aanleg heeft bekomen.
Slangen en zijn bedrijf die rijk geworden zijn door het adviseren van politici, die overdreven gul onbelangrijke en onnodige adviezen en studies betaalden met ons belastinggeld, om daarmee de burger om de tuin te leiden, meenden deze gesjoemelde rijkdom te kunnen gebruiken om Johan in het slijk te trappen, af te dreigen, monddood te maken en moreel te kraken.
Gelukkig heeft Johan de veerkracht en de giftige pen die nodig zijn om de slang een beet toe te brengen waarvan die op zijn minst niet goed zal zijn, al was het maar in de slangenportefeuille.
( want zijn advocaten zijn wellicht veel duurder)
Ziehier een korte samenvatting van de verheugende uitspraak en mijn reactie aan Johan Sanctuorum: http://www.visionair-belgie.be/
De Hasseltse Arbeidsrechtbank heeft uitspraak gedaan.
N.a.v. een aantal kritische artikels rond het fenomeen van de 'spindoctors' en politieke vermarkting, had Noël Slangen en zijn bedrijf Groep C ex-werknemer en cultuurfilosoof/publicist Johan Sanctorum voor de rechter gedaagd, met een eis tot schadevergoeding.
Dit leidde o.m. tot een protestpetitie, een initiatief van het Platform voor Vrijemeningsuiting en de Vlaamse Liga voor de Mensenrechten, ondertekend door tal van Vlaamse opiniemakers, academici, actoren uit het middenveld en wakkere burgers (
http://www.visionair-belgie.be/Artikels/petitie.htm).
De Rechtbank heeft de eisen van Noël Slangen in hun totaliteit afgewezen: er is geen enkele reden om de arbeidsovereenkomst, die tussen 2000 en 2003 liep, met terugwerkende kracht te ontbinden, zodat Sanctorum zou kunnen veroordeeld worden tot terugbetaling van alle toegekend loon.
De rechtbank erkent dus ook impliciet dat heel deze constructie vanwege Noël Slangen slechts het oogmerk had om een lastige criticus het leven zuur te maken.
Voor het ondergeschikte luik 'schending van de geheimhoudingsplicht', evenals de tegeneis van Sanctorum wegens 'tergend en roekeloos geding, verklaart de rechtbank zich onbevoegd, en verwijst dit door naar de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Het is afwachten hoe Noël Slangen hierop reageert, hoger beroep is mogelijk.
Johan Sanctorum dankt alvast alle ondertekenaars van de petitie en alle vrienden en sympathisanten voor hun morele steun. De petitie blijft op het web en verder ondertekenbaar, zolang niet alle procedures rond deze zaak definitief zijn afgesloten.


Ik dank u voor de informatie en ik verheug me zeer over de uitspraak in uw plaats.Ik moet die Slangen niet, en ik hoop dat ze hem dra ook in andere dossiers zoals bij aanbestedingen en consutancy goed zullen pakken. Onze maatschappij laat al te lang door zulke handige luchtverkopers in de zakken zitten.Doe maar voort met uw ernstige onafhankelijke onderzoeksjournalistiek, en uw kritische artikels, de apen zullen wel uit de boom vallen.
m vr grA. Griffon

Geen opmerkingen: