Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 november 2007

Waar is De Boeve en waar is de poen?

Ene Astrid Verhoeven-Vloemans vroeg via het e-forum/lezersbrieven op het Nieuwsblad: “ Weet iemand of Stefaan Boeve en zijn auto al terug in 't land zijn?”
Daarbij wil ik graag nog enkele vragen voegen, en aangezien ik niet weet of de correcte krant ze zal laten verschijnen in dezelfde rubriek, zet ik ze maar op mijn blog.
Of De Boeve de kosten voor zijn repatriëring al terugbetaald heeft aan ons belastingbetalers?
Of het half miljoen Euro dat De Gucht beloofd heeft aan de schurkenstaat Iran al vertrokken is, en wie er controleert wat er in Iran echt mee gebeurd?
Of er niet iemand in dit land is die dat geld vooralsnog kan tegenhouden, zeker aangezien de donatie beslist werd door een uittredende minister van lopende zaken die hopelijk nooit meer minister wordt tenzij misschien in het land van karnaval?

22 november 2007

Dosering, frequentie, intensiteit, bedoeling en proportionaliteit

Janice Laureyssens die het eens is met Mia De Schampelaere, dat had ik nooit vermoed.
Nochtans blijft ze bij haar eerste stelling en mening dat men zijn kinderen niet meer en nooit mag slaan. Dit pedagogisch pakje slaag, tik of klets op de poep of de handjes mag van haar ook niet meer.
Duizenden jaren, bijna instinctmatig, zoals dieren hun jong grootbrengen maakte die pedagogische tik deel uit van het opvoedingsproces, van het opgroeien en de ervaringen.
Al is de mens allesbehalve perfect, de honderdduizenden jaren evolutie tot het wezen dat we nu zijn bewijzen dat de menselijke aanpak in de selectie van de partner en de opvoeding van de kinderen succesvol zijn. Niet dat er aan ons gedrag geen aanpassingen meer zullen gebeuren of mogelijk zijn, nee dat gaat natuurlijk verderzijn gang. Maar waarom abrupt een wijziging brengen in een beproefde en succesvolle methode, en vervangen door iets wat in de laatste decennia heeft bewezen dat een andere aanpak niet lukt. Alleszins niet bij iedereen.
Mensen beschouwen als eenheidsworsten en iedereen dezelfde methode opsolferen, terwijl er zoveel verschillende situaties en kinderen zijn vind ik regelneverij. Dat een succes ook kan geboekt worden zonder straffen, en alleen met hoera en bravo geroep, dat zal wel. Janice claimt daarvan al een voorbeeld te zijn. Naast het voorbeeld dat het met haar, haar kinderen en kleinkinderen goed is gekomen, heeft ze daarnaast al minstens één voorbeeld (echt hoop ik) een kind dat schrik had voor een pakje slaag na het morsen.
Beide voorbeelden zijn slechte voorbeelden, niet wetenschappelijk, niet representatief, en niet bogend op de praktijkgeschiedenis van de opvoeding bij mensen.
Van Mia De Schampelaere had ik domme stellingen en uitspraken verwacht, en ze heeft bovendien zelfs geen kinderen voor zover mij bekend. Van Janice had ik dat ongenuanceerde verdedigen van de ideeën van Dolle Mia niet verwacht.

Hieronder de reacties van Janice en mijn antwoord daarop.

"Dat de ettertjes die in Antwerpen rond lopen nooit een 'pedagogische' tik krijgen betwijfel ik. Het is alom geweten dat moslims hun kinderen van de leren riem geven en ze verrot slagen. En dan worden ze uiteraard 'ettertjes' die anderen van hetzelfde laken een broek geven. Slagen op kinderen is een ongelijke strijd en daar blijf ik bij. De overheid moet zich niet bemoeien met individuele vrijheden, maar hoort kinderen slagen daar wel bij???
Janice
22-11-2007, 12:58:38"

"Ik mag wel zeggen dat ik mijn drie kleinkinderen heb opgevoed. Ze waren dagelijks bij mij en bleven hier ook slapen tot ze bijna naar het middelbaar gingen. Ik heb zelf nooit 'de roe' gehanteerd en toch ging het prima. Op een dag bracht één van de kinderen een vriendinnetje mee. Een beetje een lastig kind en ook aan tafel deed ze heel raar, zodanig dat ze haar tas koffie omver gooide. Ik had nog niet eens de kans om te zeggen "dat geeft niks", of het kind was verdwenen onder de tafel van schrik. Thuis kreeg ze daarvoor namelijk veel pedagogische tikken.... Eens ze wist dat het niet erg was, en het een ongelukje was dat niet bestraft werd met een tik, was ze veel rustiger en ging het prima.
Janice
22-11-2007, 18:52:18"


Er is een wereld van verschil tussen mishandelen en slaan. Ook een groot verschil tussen slaan met een lederen riem, een roede of ... een hamer.
Dosering, frequentie, intensiteit, bedoeling en proportionaliteit zijn daarbij de sleutelbegrippen, zoals dit ook het geval is met veel dingen die noodzakelijk zijn voor geest en lichaam.
Zout is absoluut nodig, doch te veel zout maar ook geen zout is dodelijk.
Verstandige mensen kunnen hiermee op juiste wijze omgaan.
Ergens een misbruik van ouderlijk gezag mag niet leiden tot het afschaffen ervan.
En dan vergeet u nog het citaat (ook door FDW en vele anderen gebezigd): slechte heelmeesters maken stinkende wonden."
Wat betreft de loslopende ettertjes in Antwerpen, die krijgen op de straat zelf nog veel meer gewelddadige tikken dan thuis ( en dan ze er zelf op de straat uitdelen), en dit als gevolg van de slechte opvoeding en het ontbreken van de echte pedagogische actie en inzicht.
In Uw streven criminaliteit aan te pakken in de stad van A en Uw district, gaat u toch ook niet de mislukte therapie van de fluwelen handschoen en oeverloos straathoekwerkers-gezwam willen toepassen hoop ik.
Mag de politie nog zijn matrak, handboeien en desnoods pistool nog wel gebruiken, of is dat er volgens u erover en verbannen naar de wereld van de leernichten?
Wat is bij u een harde aanpak?
Kom vertel ons eens hoe u moeilijke kinderen,ettertjes, crimineeljes en regelrechte boefjes zou aanpakken?
Ik weiger mij, en met mij vele ouders, dan ook door Mia en Janice te laten catalogeren als quasi sadist en onbekwame ouder omdat wij onze kinderen wel een pedagogische tik gaven of geven.

Laat ik positief afsluiten met te schrijven dat Janice en ik het over een ding absoluut eens zullen zijn, en dat is in in de interesse in de opvoeding van onze kinderen tot sterke, gezonde, evenwichtige en gelukkige mensen; de garantie voor hun toekomst.

De pedagogische tik. (Zij een geweer en wij een lolly)

Met Janice Laureyssens, die vindt dat een pedagogische tik bij de opvoeding van kinderen niet kan en moet verboden worden, naar analogie met Mia de Schampelaere ben ik het helemaal niet eens, en ik schreef dan ook volgende reactie op haar blog:
Dat er kinderen zijn die zonder een pedagogische tik to groot geworden zijn, dat zal wel, en dat hoop ik ook dat die bestaan. Echter gaat het niet op om te stellen dat wanneer dat voor U goed is afgelopen zonder tik of harde aanpak, het dan ook moet opgaan voor anderen. Men kan ook stellen dat uw ouders ook geluk hebben gehad met zulke brave kinderen. Ik wil ook opmerken dat met verbaal en psychisch geweld men wellicht nog grotere schade kan aanrichten bij kinderen dan met een pedagogische tik.

U zou uit ervaring moeten weten dat de hele stad Antwerpen vol loopt met ettertjes die nooit een tik kregen, maar er wel veel uitdelen.
Een tik zegt soms meer dan duizend woorden die men eerder al eens tevergeefs gebruikte om tot rede aan te zetten of te berispen.
Wanneer goed toegepast, en zonder de bedoeling te pijnigen of te verwonden, kan dat als een toverstaf werken, de aandacht opeisen, het vorige sermoen in herinnering brengen…. Het was mij in sommige situaties voldoende dat ik erbij zei: “ je weet wel waarom, denk maar eens na” of :“ en nu is het echt gedaan”.
Dat u het met Mia eens bent doet me de wenkbrauwen fronsen, maar u heeft uiteraard ook recht op uw mening, zolang die niet verder gaat dan uw blog en u die mij (ons) niet gaat opleggen via een wetje.
Mijn kinderen zijn volstrekt beleefd, goed opgevoed, hard werkend, intelligent, hoog opgeleid en met een grote band met hun ouders en elkaar. Ze geven zelf ook eens een tik als het moet, en zijn op generlei wijze gewelddadig te noemen, in tegendeel zelfs.
Ze vertrouwen mij zelfs de opvoeding van mijn kleinkinderen toe, en vragen me af en toe nog raad.
Ook ik denk terug aan die occasionele tikken die ik zelf van mijn vader kreeg, en waarvan ik weet dat ik die toen wel had verdiend. Ook ik denk met tederheid en veel goede herinneringen terug aan mijn ouders en mijn jeugd.

Intermezzzo
Ik krijg kiespijn van die altijd belonende opvoeders, die alsof het hondenpuppies waren, hun kinderen voortdurend met een hoog stemmetje aanmoedigen en loven. In het echte leven later gaat het er wel anders aan toe. Daar krijg je af en toe een trap in de onderbuik of elders te incasseren, en daar moet men tegen opgewassen zijn.
In vroegere tijden maakte een tik en pijn, net zoals de dood, veel meer deel uit van de realiteit van het leven en daar kon men beter op voorbereid zijn.
Het is niet omdat we vandaag op een wolk en in een veiligere en vriendelijkere plaats van de wereld leven dan vroeger, dat de toekomst er niet terug snel anders kan gaan uitzien, en men zijn kinderen ook moet leren dat een tik en wat pijn incasseren ook bij het leven horen zoals applaus.
Als de evolutie zo verder gaat komen de duistere tijden misschien vlugger dan gedacht, want vooral in islamitische middens en landen
( maar ook elders) leert men de kinderen al omgaan met wapentuig, explosieven, dood en pijn, terwijl Janice of Mia hun kinderen zouden blijven opvoeden met als wapen een lolly, de andere wang, of de voor die wereld onbegrepen dialoog.
Wij moeten onze kinderen toch niet opvoeden tot flauwe watjes.

The only thing necessary for the triumph of evil....
...is for good men to do nothing
(Edmond Burke, Iers filosoof en staatsman )


En nu verder...
Wie stemt er nu op zulke politici als De Schampelaere die als domme geiten weer nieuwe domme wetjes blaten. Straks gaat ze ook sex verbieden omdat er af en toe verkrachting voorkomt. Of vaders verbieden om hun kinderen te wassen of te knuffelen omdat er soms incest plaatsvindt. De pedagogische tik, daar kent ze niets van, en van nog veel meer dingen kent of weet ze niets. Mensen denk toch eens goed na op wie u een stem uitbrengt want er zijn te veel van die pestwetjes die vrijheden voortduren inperken en mensen betuttelen en beleren. Het is niet omdat zulke wet elders bestaan dat wij die als kip achterna moeten. De rechtbank heeft al genoeg rechtsmiddelen in handen om misbruiken te bestraffen.

Het incident met de sjaal
Er stond onlangs ook een artikel in de krant van een schooljuf die, na ettelijke verwittigingen een ettertje in haar klas op zijn stoel had vastgebonden met een sjaal. De ouders hadden daartegen fel geprotesteerd en er de de correcte media bijgesleurd om hun gelijk te halen.
De actie van de juf en de school waren volkomen terecht, want het alternatief zou zijn het kind van school sturen en eventueel onderbrengen in het bijzonder onderwijs.
Iemand die al eens enkele reality-programma's heeft gezien over slecht opgevoede kinderen ( tiny tearaways enz) weet dat de ouders daaraan schuld hebben.
Op school maken de ettertjes de hele sfeer kapot, beïnvloeden ze op slechte manier het gedrag van medeleerlingen, en vertragen en verknoeien het leerproces van de andere kinderen.
Als de ouders er niet in slagen hun kinderen goed gedrag te leren dan zouden hun kinderen niet op een normale school moeten zitten. Voor alles heeft men een diploma, opleidingen en vaardigheidsbewijzen nodig , maar niet voor een van de belangrijkste dingen, niet om kinderen te krijgen en op te voeden. Dat mogen zelfs twee debielen.
De ouders van dit kind zouden wellicht beter een verplichte cursus volgen " hoe voed ik mijn kind op", in plaats van de juf dat te laten doen, onterecht te mekkeren over de manier waarop, en daarmee nog de krant te halen ook.
Die ouders moesten eerder beschaamd zijn over het gedrag van hun ettertje.
Applaus voor de juf.

18 november 2007

Alleen maar een gevaar voor de volksgezondheid?

Onlangs werden een bakkerij in de Vooruitzichtstraat en een slagerij in de Turckstraat (hoe toepasselijk) verzegeld, omdat ze een gevaar vormden voor de volksgezondheid.
Daar en elders werden er ook verschillende illegalen en enkele gezochte boefjes ontdekt.
Een aantal van de illegalen kregen op papier een bevel het land te verlaten.
Van dat bevel om het land te verlaten waren ze zeer onder de indruk.
Gelukkig voor de overheid moesten de slager, de bakker en andere allochtone bedrijfjes niet gecontroleerd worden op de naleving van de vestigingswetten.
Immers moeten buitenlanders geen beroepsbekwaamheidsattest hebben, en moeten ze niets van handel, boekhouding of wetgeving kennen zoals de Vlaamse bakkers en beenhouwers die diploma's moeten hebben.
Ze moeten zelfs onze taal niet spreken
Als het maar halal is, meer moet dat niet zijn.

Het is algemeen geweten dat de illegalen en asielzoekers vooral daar onderdak krijgen en werk zoeken. Ze spreken immers dezelfde taal en zijn van hetzelfde geloof.

De toegepaste hygiëne is er zeer dubieus, de hygiëneregels hebben ze meegebracht uit hun echte vaderland.

Daar kijkt men niet op een vlieg, kakerlak of rat meer of minder, en kiepert men het vuilnis gewoontegetrouw in een greppel achter het huis. De winkel, de werkplaats en het gereedschap reinigen met zeep en water, of de winkelvloer schuren dat zie je daar zoals bij een Vlaamse slager, bakker of restaurant niet of nauwelijks gebeuren.
Bovendien hebben een aantal van die illegalen ook vaak een of andere ziekte meegebracht uit hun land zoals o.a. TBC.

Wie zich al eens de moeite getroost heeft, wanneer de kans zich voordoet, om bvb een pitabar te observeren zal spoedig tot de vaststelling komen dat de grote klomp vlees die daar hangt te draaien voor een vuurtje, er wel meer dan een week moet over doen om op te geraken. Elke avond koelt het warmgeworden vlees af om 's anderendaags weer voor de grill herbraden te worden. Wanneer de klomp vlees mindert dan doet men er vaak gewoon een nieuwe bovenop zonder de oude te verwijderen.
Pitazaken die goed draaien zullen het zich wel kunnen permitteren om elke dak nieuw vlees op het spit te steken, maar veel van die bedrijfjes halen nooit voldoende omzet om dat op een dag te verwerken.
Sommigen hebben zo weinig klanten dat hun lange reden van bestaan wel in een andere activiteit moet vermoed worden , en zelfs wel zeker is.

Deze laatste bedenking heb ik ook bij telefoonwinkels. Welke echte verdienste gaat daar nu in schuil, dat ook Vlaamse ondernemers daar geen brood in zien?
Ook het verschijnsel nachtwinkels blijkt een formule die geen enkel Vlaamse ondernemer als rendabel en interessant vindt. Een dagwinkel sterft al van de honger, dus waarom dan een nachtwinkel openen?
Zelfs in een dorp van amper 10,000 zielen vindt men al nachtwinkels. Niemand die ik ken heeft daar al echt veel klanten zien passeren, ook niet mensen die er in de buurt wonen.
In een stad als Leuven, met een nachtelijk studentenleven en verstrooide figuren die overdag zijn vergeten te gaan winkelen, tot daar toe. Maar in die stad zijn er onderhand al tientallen!?
Veel van die handelaren spreken en verstaan nauwelijks Nederlands, en zeker niet van een niveau om wetten en te lezen en begrijpen.

Wie zoekt er nu eens uit waarvan en hoe die bedrijfjes bestaan, want elk nuchter denkend mens weet dat dit niet kan, om zelfs een laag huishuur en een inkomen op te brengen met zo'n winkeltjes, laat staan met een auto rondrijden, laat staan ook elk jaar op vakantie vertrekken naar het echte vaderland voor minstens een maand.

Bij zelfstandigen wordt door de belastingen en het gerecht belast en geoordeeld op basis van indiciën. Elke zelfstandige weet dat hij tegen de lamp loopt als hij er een betere levensstijl op na houdt dan diegene die uit zijn belastingaangifte mogelijk blijken. Dan wordt de boekhouding verworpen en krijgt men een aanslag van ambtswege op de vermoedde inkomsten.

Geen of een laag inkomen hebben, en toch met een nieuwe BMW rijden dat mag en kan bij allochtonen.
Men kan ook nooit ergens gerechtelijk beslag opleggen omdat de waardvolle dingen altijd van anderen zijn of samen met anderen gekocht werden.
In hun milieu worden ze goed geïnformeerd door sociaal werkers, pro deo advocaten, en last but not least door de moskeegemeenschap.

Nog zijn de Vlamingen de Waalse parasieten niet kwijt of zie daar, we hebben er al een tijdje andere.
Ons economische en sociaal immuunsysteem functioneert niet goed meer, en het ziet er naar uit dat we met parasieten zullen moeten leren leven. De schuld ligt bij de machtspolitici die daartegen nauwelijks iets ondernemen.

Ik heb aan Janssen Pharmaceutica al gevraagd om een nieuw bestrijdingsmiddel te zoeken.
Er werd mij gezegd dat dit nog lang zou kunnen duren, en dat ik eigenlijk beter en sneller bediend zou worden door te stemmen op een partij waarvoor ze geen reclame mogen maken, zeker niet sinds Dora Janssen de titel van barones verleend werd.

Ze moeten mij eigenlijk dankbaar zijn

Er is slechts een reden waarom ik het jammer vind dat de islam het hier niet voor het zeggen heeft:Linkse multicul nestbevuilers als Laurette Onckelinckx, Mieke Vogels, Kristien Hemmerechts, zouden dan hun kwek moeten houden en niet alleen een boerka moeten dragen, maar zouden prompt verbannen worden naar de keuken of de slaapkamer.Niet dat ik denk dat ze kunnen koken of garant staan voor goede sex, maar dat is ook niet nodig in de islam. Ze kunnen daarvoor makkelijk vervangen of aangevuld worden door een tweede vrouw voor het echte kookwerk, en een maagdelijke tienerbruid voor de sex. Deze vrouwen zouden onder de sharia zeer waarschijnlijk al publiek gestenigd zijn wegens overspel, naaktloperij, een grote bek enz..., of toch flink wat zweepslagen hebben gekregen want ze zijn al allemaal aan hun zoveelste relatie en koranovertreding toe.
Linkse bom-moeders zoals Leona Detiège en stoeipoezen als Freya VDB zouden dan zeker als ongehuwde vrouw met kind nooit enig ambt hebben bekleed, als ze het al hadden overleefd.

Aan de wand in de living van hun mannelijke stieren zou dan wellicht prijken, het bebloede laken van de consumptie van hun huwelijk of geslachtsdaad, ingekaderd en zichtbaar voor iedereen.

Maar niettegenstaande dit potentiële voordeel van eliminatie van domme ganzen, die de koran zou bieden, blijf ik mij toch te verzetten tegen de islam, en eigenlijk tegen elke godsdienst die zich mengt met de staat en die anderen voortdurend wilt indoctrineren, bekeren en beleren.
In het beste geval zorgen wij, de tegenstanders van multicul en achterlijke godsdiensten, er voor dat hun vagina nog niet is dichtgenaaid en hun clitoris niet werd afgesneden.
Dank zij mensen als ik mogen ze hun kwek nog open doen, en kunnen en mogen ze nog van sex genieten.
Een dankwoordje zou op zijn plaats zijn vind ik, maar hun kortzichtige domheid staat dit in de weg. Ik hoop dat die domheid niet erfelijk is.
De dag van de vrouw en van de emancipatie zal nog lang nodig zijn vrees ik.

12 november 2007

Henin is Monegaske, uit oportuniteit en winstbejag.

Ze woont in Monaco en betaalt daar geen of zeer weinig belastingen (zoals Tom Boonen trouwens en nog enkele anderen). Kan ze dan nog wel als Belgische de arena betreden?
Ik vind van niet.
Belgische ploegen in het voetbal en andere sporten bestaan ook uit een grote groep die geen Belgen zijn of meer zijn. Sport wordt zo, zoals met doping, vervalst en terugebracht tot het geld dat de beste ploeg koopt, en tot mensenhandel. Wat beloven ze die Afrikanen en andere buitenlanders allemaal? Immigratie van de familie, verblijfsvergunningen, ....? Men zou er zich hier moeten bij neerleggen dat wanneer we zelf niet in staat zijn een topploeg met eigen volk samen te stellen we niet meetellen in de competitie. Zo zou Afrika met eigen stervoetballers en atleten de wereldcompetitie domineren en er ook de positieve resultaten van boeken.
Het kopen of inzetten van buitenlanders om de sport te redden is zoals kopen van propere lucht om de Kiotonorm te halen. Het is de mirage van "brood en spelen". De Romeinse elite had dat goed bekeken, en het geldt nog steeds, het gepeupel heeft niet meer nodig.

07 november 2007

Eindelijk zou hij zeggen

Onwaarschijnlijk!
Dit gedicht lijkt vandaag geschreven, en toch dateert het van haast een eeuw geleden.
Aangezien ik atheïst ben geloof ik evenmin in verrijzenis of paranormale verschijnselen.
Maar om hem, René de Clercq, zijn langverhoopte plezier te gunnen
wou ik dat hij kon meemaken wat hij in zijn laatste zin schreef.
Misschien is het de herontdekking van zijn dichtwerk dat hem symbolisch aanwezig maakt aan het sterfbed van België.
Eindelijk zou hij zeggen.


ER LIGT EEN STAAT TE STERVEN
-
Er ligt een staat te sterven,
Was nooit geheel gezond,
Hij liet een volk verderven,
Ging zelf daaraan ten grond.
-
Er ligt een staat te sterven,
Die oogen hebben zien 't -
Heeft menig menig werven
Een goeden dood verdiend.
-
Er ligt een staat te sterven,
Heel zachtjes, zonder pijn.
Twee volkeren zullen erven.
Ik zal op de uitvaart zijn.René de Clercq (1877 - 1932)(met dank aan http://www.renedeclercq.be/ ) via Angeltjes