Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 juni 2009

Veiligheid? Pure geldklopperij !

Met dank aan vriend Duplo. Op zijn blog Aanklacht kan je er ook foto's van zien
OPGELET, als je naar Oostende rijdt!
Er staat een nieuwe flitspaal op het stuk E40 Brugge-Oostende op 500m voor het binnenrijden in Oostende !!!
Ziet eruit als een Een gewone vierkanten bak maar is OOOOOOOO zo heimelijk !!!

Je bent nog op de autostrade maar je mag hier slechts nog 50 km/u rijden, een paar honderd meter ervoor mocht je nog 120 !!!!!!!!! Dit stukje kan je je rijbewijs kosten, als je dus hier 90 km/u rijdt, ben je sowieso je rijbewijs kwijt !!!
ZEG HET VOORT

09 juni 2009

Vlamingen zijn masochisten.

Nu Steve " Gratis-Stunt-Teletubbie" Stevaert ontslag heeft genomen als gouverneur, en André Denijs heeft kenbaar gemaakt dat hij met pensioen gaat is dit is het moment om dat overbodige bestuursniveau van de Provincie op te doeken. Als men echt besparingen wilt realiseren toch.

Maar je zult weer zien: de verkiezingen zijn voorbij, het postjespakken begint, de overbodige vzw's, intercommunales en adviesraden allerhande worden als voorheen bemand, als een vis met bloedzuigers....totdat de vis bezwijkt. De daadkracht zal weer ontbreken, en de Vlamingen zullen de last van een Mexicaans leger moeten blijven torsen.

Sommigen beschouwen dit als economie en de creatie van banen, al zijn er in de rest van de wereld geen land of onderneming geïnteresseerd om deze technologie te kopen . Een bedrijf gaat met zo'n economische visie failliet, maar een staat uiteindelijk ook. Wie zou dus dit model willen importeren?

Ik zie de resultaten van de laatste verkiezingen als een bewijs van de angst van de burger voor de toekomst, en dat de Vlamingen bang waren om echt te veranderen, vooral in deze barre tijd.
Van de financiële en economische recessie en de onzekere toekomst is door het regime handig gebruik gemaakt. Velen zien nu nog meer de staat als werkgever, alhoewel elke werknemer daar potverteerder wordt. Dat is nu eenmaal zo. Denk er maar eens even over na.

Veel meer in Wallonië dan in Vlaanderen zijn de stemmen gekocht met dienstbetoon, allerhande uitkeringen, baantjes bij de overheid, parastatalen, en de sociale "economie (?)". Enkel daardoor houdt de PS maffia stand met aan het hoofd een heuse Italiaanse peetvader (of is het moeder?). De corruptie zal dus verder gaan. De chantage van Vlaanderen ook.

En de beloften van gratis geld en toelagen swingden vooral de laatste dagen ook nu weer de pan uit, en kiezers kregen de valse indruk dat daardoor hun koopkracht zou stijgen.
Daarvoor zijn evenwel hoge belastingen nodig en een voortdurend herverdelen van de welvaart ( zoals in Wallonië). Dit bedreigt meer de welvaart dan de burger zich kan voorstellen doordat de meest capabele en vermogende mensen emigreren. Daarom niet letterlijk, maar geld en kennis kunnen overal ter wereld geparkeerd worden tegen veel betere voorwaarden. Waarom zou een ondernemer een ultramoderne machine in Vlaanderen installeren als die tien keer concurentiëler elders kan (en moet) worden ingezet. Geen enkele investeerder, ook niet de winnaar van de superlotto, zou het in zijn hoofd halen om hier nog een productiebedrijf, zelfs een high-tech bedrijf op te richten terwijl dit elders goedkoper sneller en efficiënter kan met minder betutteling en belastingen.
Welke slimme techneut of vorser, een grote uitzondering daargelaten, zou omwille van Belgische sociale en fiscale behoeften zijn loon hier laten uitbetalen en belasten als hij dat ook in een ander land haast netto kan ontvangen? Diegene die dat zou afwijzen heeft nog geen passend voorstel van elders gekregen en leutert wat, of is niet briljant genoeg.
Vraag maar eens aan mensen wat ze zouden doen moesten ze plots heel veel geld erven of de superlotto winnen. Iedereen zou allerhande luxeaankopen beginnen opnoemen, maar geen enkele zou een bedrijf met werkgelegenheid starten. Die mens zou wellicht alom geprezen worden door koningshuis, vakbonden en politici, maar stil wel voor dom aanzien.
Bedrijven worden gestart door mensen die rijk of nog rijker willen worden, niet door mensen die werkgelegenheid willen creëren. Zou dat laatste bestaan, dan hadden de socialisten, en anderen uit de politieke wereld, met het vele gestolen en via postjes verworven geld al een bedrijfje gestart. Maar nee, niet één bedrijf is mij zo bekend. en als het bestaat of bestond, dan leeft/leefde het slechts zolang het geld niet is/was verteerd.
Zelfs de koning investeert zijn vermogen niet hier, want dat zou hem de armste monarch van de wereld maken, en welke monarch streeft dat nu na?
Hoogstens heeft hij een potje in Bekaert bvb, of bij andere adellijke vrienden, die het in lage loonlanden gaan investeren. (Is het nog niet opgevallen: sommige bedrijven krijgen bij bezoeken en buitenlandse missies meer aandacht dan andere. En is het toeval dat die vrijwel allemaal een bedrijfsleider hebben met een adellijke titel?)

Mensen vergeten dat enkel een onderneming die goed draait voor werkgelegenheid en werkzekerheid kan zorgen. Dat enkel een bedrijf en ondernemers die geld verdienen ook hun werknemers goed kunnen betalen. Dat alleen en slechts dan sociale en technologische vooruitgang mogelijk wordt, het leven van de mensen verbetert.
Ik vrees dat de laatste kip die gouden eieren legt al lang is geslacht of is gevlucht.
Elders rapen ze nu alle dagen gouden eieren, en het zal nog zéér lang duren eer dit hier nog het geval zal zijn.


Vlamingen zijn masochisten, ze verkiezen een lange tergende pijn in plaats van te saneren in de vele regeringen, de haast honderd ministers, de vele honderden parlementsleden, de duizenden politiek benoemde topambtenaren en magistraten, de overbodige provincies enzovoort. Allemaal met hun dienstauto met chauffeur, onkostennota's en hun kabinetten en bevriende adviesbedrijven.

Maar het onvermijdelijke zal komen: de monarchie als overblijfsel van het operette tijdperk zal verdwijnen, en Vlaanderen zal onafhankelijk worden.

Het duurt nu alleen wat langer, en hopelijk wanneer het nog geweldloos kan.
De demografische evolutie door immigratie, en de territoriumdiefstal van de Franstaligen laten ons echter het ergste vrezen.

Onder druk van Wallonïe (vooral CDH, Ecolo en PS) komt er een nieuwe immigratie- en regularisatiegolf aan. Dit is een van de onderhandelingspunten, de pasmunt die in de praatbarak bij de volgende onderhandelingen tussen het federale en Vlaamse niveau mee op tafel zullen komen. De toegave van de katholieke Tsjeven die zal makkelijk zijn, want de wereldverbeteraars en de kardinaal oefenden al grote druk uit.
Weer meer problemen voor morgen die Dehaene en Co pas gaan oplossen als ze zich voordoen.
Ik concludeer:
De mensen waren gewoon bang voor echte verandering. Ze kozen voor de miserie die ze al kenden omdat ze ongewis waren over de toekomst die een andere aanpak bood. Misschien moet deze andere aanpak beter worden verdedigd als de weg naar de nieuwe horizon en toekomst voor Vlaanderen. Met de Tsjeven en andere regimepartijen wandelen we nu al decennia lang in de tunnel. Mensen kennen alleen maar die tunnel, en af en toe wordt er eens de fata morgana gezien of beloofd van het licht aan het einde van die tunnel.
Het is inderdaad moeilijk voor een grotvis zich in te beelden dat elders het licht schijnt.
Hopelijk vinden de Vlaamse grotvissen het licht voordat de evolutie ze blind maakt en ze erin berusten dat ze geen ogen nodig hebben.

De grondwet werd al geschonden op het gebied van vrijheid van mening en vergadering, en op het gebied van de scheiding der machten. Ik ben benieuwd welke de volgende grondwet is die gaat sneuvelen. Ik ben benieuwd wanneer Vlaanderen ontwaakt uit de hypnose waarin het is gebracht door valse professoren, dikke en dunne europaprofeten met brilletje, de spindokters, de media en de regimezender VRT. Lang zal het waarschijnlijk niet duren voor de patiënt een nieuwe kuur zal nodig hebben.

Ik blijf trouw aan mijn eigen volk en mijn idealen van echte onafhankelijkheid, integriteit en vrijheid in ons eigen land. Slechts één partij belichaamt echt dit streven, slechts daar vind ik mensen die slechts één belang wensen te dienen: het Vlaams Belang!
Met hun lik ik nu de wonden, maar smeed ik nieuwe plannen, wacht ik vol vertrouwen en moed op het volgende tornooi, dat in dit land nooit veraf is.
Ooit bereiken we ons doel omdat onze zaak juist is, onze aanspraken rechtvaardig, ons volk dit waard is, en het ons mensenrecht is.
DIT IS ONS LAND!

08 juni 2009

Vlaanderen is ons land

Weet u nog niet voor wie kiezen?
Ik kan het mij niet voorstellen na alle schandalen corruptie en nepotisme waarmee de zonen en dochters van de federale politieke regimeleiders aan de macht dreigen te komen op Vlaams en Europees niveau. Dit is een nieuwe adel, gestuurd door de oude adel, en de machtige loges. Dit is een nieuwe feodaliteit, ontstaan doordat mensen gemanipuleerd en gekocht werden via baantjes, mandaten, dienstbetoon, corruptie en ....beloftes. Deze gekanaliseerde vrijheid waarbij mensen mogen kiezen tussen De Gucht en De Gucht Jr, De Croo en De Croo zoon en dochter, Van Hengel en Van Hengels dochter(lief Van De Gucht Jr), de Van Rompuy's, de De Haene's enz..... IS GEEN VRIJHEID.
Er is voor ons volk, ons land, ons Vlaanderen maar één partij die ons als volwassen mensen de onbetuttelde vrijheid zal geven waar wij als Vlamingen al eeuwen recht op hebben: het Vlaams Belang.
Zijn wij een laf volk zonder staat, dat laat begaan, nooit opstaat?
Hebben wij een taal en cultuur die plaats moet maken en verdwijnen?
Hebben onze ouders, grootouders en wijzelf geijverd en gewerkt om onze welvaart en onze mensenrechten en waarden te laten bestelen, onderdrukken, verdringen?
Zijn wij het niet waard eindelijk een eigen plek op de wereld te hebben?
Vind u niet dat de Vlamingen te lang hebben gezwegen en maakt u nu schoon schip.
Hopelijk claimen jullie vanaf 7 juni jullie Recht, jullie Vrijheid, Jullie Onafhankelijkheid.
EINDELIJK VRIJ ?!


03 juni 2009

De trein der traagheid & de bus der zuchten

De Lijn: het stokpaardje van het wicht Kathleen Van Brempt stevent af op bankroet.

Ze zouden wel willen de kaviaarsocialisten dat het plebs, de gewone mensen dus, de auto lieten staan gedwongen door de steeds hogere belastingen en de vele ontmoedigende en betuttelende regeltjes, en voor de bus en de trein zouden (moeten) kiezen. Dan hebben ze zelf meer plaats om zich met hun limousine en chauffeur te verplaatsen. Want zelf hebben ze nog nooit één goed voorbeeld gegeven. Zelfs met alle gestolen, gefraudeerd of verbrande geld hebben ze bij de SPA (of een andere linkse club) niet eens overwogen om er een heus bedrijfje mee te starten. (Nog daar gelaten dat zo eentje een lang leven zou beschoren zijn, want van economie en wiskunde snappen ze niets. Ze worden zelfs niet rood (nochtans hun eigen kleurtje) wanneer ze publiekelijk verklaren niet goed te kunnen rekenen ( dixit Freya, Genez, Stevaert...))

Dat is in het kort wat Felix Strackx van het Vlaams Belang als repliek gaf aan Frank Vandenbroucke tijdens een debat op ROB- tv, nadat hij weer was komen verkopen wat ze allemaal al "gerealiseerd" hadden, en hoe ze bij de SPA de mobiliteit van de gewone man hebben aangepakt en willen aanpakken.

Goed zo Felix Strackx ( 3de op de lijst VB) dat je die Frank eens op zijn achterlijke plaats hebt gezet.


Een ding blijkt hoe langer hoe meer: die Frank Vandenbroecke is geen groot licht, bij lange niet de slimme mens die SPA aan de burger wilt verkopen, en enkel in staat om een aantal voorgeprogrammeerde zinnetjes steeds te herhalen of van een spiekbriefje af te lezen. Dat heb je met leugens, die zijn moeilijk te onthouden.
Frank is geen partij voor de goede debaters van het Vlaams Belang.

En nu dan over de lijn en de tram van zijn Kathleen Van Brempt.

Niet alleen blijkt dat ze slechts in vijf jaar 800 meter nieuwe tramsporen heeft gerealiseerd, en dat de realisatie van haar grootse dure plannen meer dan 500 jaar zouden in beslag nemen, en kijk daar: een grote leugen kwam nog maar eens aan het licht.
De cijfers van de Lijn met betrekking tot het aantal reizigers zijn fout! De cijfers zijn gemanipuleerd! Het aantal reizigers is veeeel lager. Wel 50% gelogen zo blijkt.

Waar ze ook niet omheen kunnen is dat er voor de volgende jaren geen budgetten meer zijn om de dure socialistische hobby voort te zetten, want de huidige hogere budgetten zijn tijdelijk en eenmalig.
Wat gaat er dus gebeuren met al die mensen wanneer het eenmalige geld op is? Gaat Kathleen schuddebol ze dan vertellen dat ze een andere baan moeten gaan zoeken of zal ze het kuiswerk aan een ander overlaten zoals ze dat bij haar thuis ook laat doen.

Meer nog, want wat men er ook bewust niet bij vertelt is dat de bus voller zit door mensen die niet hoeven te betalen of tegen een sterk gereduceerd tarief rijden.
Neem de gepensioneerden, de ambtenaren, de schoolkinderen, de asielzoekers en OCMW steuntrekkers van de bus, en ze zit zo leeg als vroeger.
Vergeten we ook niet de ontelbare etterjes van allochtone origine die geen ticketje willen kopen en de reizigers terorriseren.
Onbetaalbaar is dus de gratispolitiek van wijlen Stevaert en voortgezet door zijn poulaine Kathleen.

Op zich vind ik de bus en tram uitstekende en noodzakelijke vervoersmiddelen , maar ze zullen onmogelijk en nooit de moderne mobiliteitsbehoefte van de mensen en de economie kunnen invullen, maar de linkse bobo's hadden er beter hun hobby niet van gemaakt.
Met hun zal ook de planeet niet groener worden want ook hun werkwijze is je reinste verspilling.
Mensen werken steeds gespreider en flexibeler, en dienen op de onmogelijkste tijdstippen van de ene onmogelijke plaats naar de andere te rijden.
De SPA hinkt met haar ideeën achter op de realiteit en het leven van alle dag van de gewone mensen, de rijke mensen en de ondernemers die wel voor ECHTE banen zorgen.
En de trein, van wijlen baas Schouppe die met een enorme gouden handdruk een enorme put achterliet bij de nmbs en ABX, rijdt nog steeds niet op tijd, wordt nog steeds bemand door vrienden met partijkaarten en vakbondsboekjes, en kan door zijn overdreven personeelsbestand een sociale werkplaats worden genoemd.( mijn excuses voor de mensen die goed hun werk doen en ook nodig zijn).

Geen kans dat zo een molog overleeft in een concurrentiele wereld van morgen. (hetzelfde geldt trouwens voor De Post)
De trein der traagheid kan maar overleven door efficiëntie, en dan nog enkel op langere trajecten. De prijzen moeten dan wel concurrentieel zijn met andere vervoermiddelen, en dat zijn ze niet. Een ongesubsidieerd vliegtuig nemen is vaak veel goedkoper dan de trein.
Als de trein der traagheid niet snel afkomt van haar oubollige overladen en gepolitiseerde structuur dan wordt het de trein naar nergens en de trein van ooit.

Even tijd nemen

Er werd een petitie geopend om te protesteren tegen de speciale zwemtijden voor moslim vrouwen in Gent. Ik tekende deze petitie al en voorzag die van volgend commentaar:
"Keer terug naar jullie heilig (?) land waar de wereld stil staat en de lamp niet brandt. Wacht daar in het zand tot allah jullie komt halen naar de hemel vol maagden die wachten om verkracht te worden door martelaren om daarna gestenigd te worden. Daar zullen wij elkaar nooit tegenkomen, want ik ben atheist. Dit Vlaanderen is ons land en we kunnen jullie missen als kiespijn.Voor onze econonomie zijn jullie overbodig, ja zelfs schadelijk."

PETITIE

Geen Taliban-zwemmen in onze zwembaden ! - Geen gescheiden zwemmen voor moslima's !

View Current Signatures - Sign the Petition
To: Stadsbestuur Gent
Geen Taliban-zwemmen in onze zwembaden ! Geen gescheiden zwemmen voor moslima's ! Wekelijks huurt vzw Adrenaline het Gentse stedelijke zwembad Rozebroeken af om er te zwemmen. Enkel vrouwen zijn er van 14.00u tot 16.00u welkom. Het hoeft geen betoog dat bijna uitsluitend moslima’s daar gebruik van maken. In de islam mogen vrouwen immers niet samen met mannen het zwembad delen. De Gentse sp.a/VLD-coalitie gedoogt deze islamitische gebruiken. Schepen van Sport – Christophe Peeters (VLD) – verschuilt zich achter de zogenaamde vrijheid van vereniging, maar stelt geen enkele eis ten opzichte van clubs die een loopje nemen met de hygiëne en zwemvoorschriften. Socialisten en liberalen profileren zich blijkbaar liever als objectieve bondgenoten van de islam-lobby dan de zwembaden op een vrije namiddag aan de Gentse gezinnen ter beschikking te stellen. Voor ondergetekenden is het duidelijk: vreemdelingen die zich in Gent willen vestigen en Gentenaar onder de Gentenaars willen worden, moeten zich aanpassen. Na het halal-voedsel in de stedelijke scholen, de subsidiëring van moskeeën, de hoofddoekjes aan het loket en nu dus ook het ‘taliban-zwemmen’ profileert Gent zich meer en meer als dé stad bij uitstek voor moslims. Ondergetekenden willen de sluipende islamisering van Gent een halt wil toeroepen. Gent aan de Gentenaars !
Sincerely,

Dan heeft u voor uw volk weer een goede daad verricht!

Wat is een studie van een professor van de Katholieke Universiteit Leuven waard ?

"CD&V is bij de achttienjarigen de grootste partij met 25,5 procent van de kiesintenties. Dat blijkt uit een onderzoek afgenomen in 2008 van professor Marc Hooghe van het Centrum voor Politicologie van de K.U.Leuven.

Dat CD&V de grootste is bij de achttienjarigen is 'opmerkelijk' omdat de partij een ouder kiespubliek heeft, zegt professor Hooghe. 'De Vlaamse jongeren die volgende zondag voor het eerst naar de stembus gaan, blijken heel traditioneel te stemmen.'"


De jeugdbewegingen als Chiro, KAJ , KLJ, de scouts en de katholieke scholen hebben goed hun best gedaan om de kinderen te prepareren. Daarom houden de katholieken hun greep op het onderwijs, de jeugdverenigingen en de kinderopvang. Wie eens goed is geïndoctrineerd van kinds af ontsnapt haast nooit meer aan het geloof,het godsbeeld en de sprookjes en fantastische verhalen uit de bijbel, de testamenten en andere bovennatuurlijke nonsens. De Tjevenstreken worden van kinds af toegepast. Een vraag gesteld door een katholiek onderzoeker zal dus een eerder pro katholiek standpunt ontlokken, en zoiets hebben ze graag bij de KUL.
Gelukkig doet me in het stemhokje (voorlopig) nog wat men wilt.
Hopelijk mag na de verkiezingen blijken dat de 18 jarigen hun eigen verstand en Vlaamse identiteit en trots zullen volgen.

Sommige 18 jarigen hebben dit al gevolgd, want de professor kon er niet rond dat 18.1% voor het Vlaams Belang ging stemmen.
Tel daar al diegenen bij die het nog niet openlijk durven zeggen en.....? we hebben een nieuwe zwarte zondag voor de leugenaars, het koninklijk circus, de corrupte zakkenvullers, postjespakkers, nepotisten, multiculturalisten en linkse journalisten!