Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 juni 2009

Even tijd nemen

Er werd een petitie geopend om te protesteren tegen de speciale zwemtijden voor moslim vrouwen in Gent. Ik tekende deze petitie al en voorzag die van volgend commentaar:
"Keer terug naar jullie heilig (?) land waar de wereld stil staat en de lamp niet brandt. Wacht daar in het zand tot allah jullie komt halen naar de hemel vol maagden die wachten om verkracht te worden door martelaren om daarna gestenigd te worden. Daar zullen wij elkaar nooit tegenkomen, want ik ben atheist. Dit Vlaanderen is ons land en we kunnen jullie missen als kiespijn.Voor onze econonomie zijn jullie overbodig, ja zelfs schadelijk."

PETITIE

Geen Taliban-zwemmen in onze zwembaden ! - Geen gescheiden zwemmen voor moslima's !

View Current Signatures - Sign the Petition
To: Stadsbestuur Gent
Geen Taliban-zwemmen in onze zwembaden ! Geen gescheiden zwemmen voor moslima's ! Wekelijks huurt vzw Adrenaline het Gentse stedelijke zwembad Rozebroeken af om er te zwemmen. Enkel vrouwen zijn er van 14.00u tot 16.00u welkom. Het hoeft geen betoog dat bijna uitsluitend moslima’s daar gebruik van maken. In de islam mogen vrouwen immers niet samen met mannen het zwembad delen. De Gentse sp.a/VLD-coalitie gedoogt deze islamitische gebruiken. Schepen van Sport – Christophe Peeters (VLD) – verschuilt zich achter de zogenaamde vrijheid van vereniging, maar stelt geen enkele eis ten opzichte van clubs die een loopje nemen met de hygiëne en zwemvoorschriften. Socialisten en liberalen profileren zich blijkbaar liever als objectieve bondgenoten van de islam-lobby dan de zwembaden op een vrije namiddag aan de Gentse gezinnen ter beschikking te stellen. Voor ondergetekenden is het duidelijk: vreemdelingen die zich in Gent willen vestigen en Gentenaar onder de Gentenaars willen worden, moeten zich aanpassen. Na het halal-voedsel in de stedelijke scholen, de subsidiëring van moskeeën, de hoofddoekjes aan het loket en nu dus ook het ‘taliban-zwemmen’ profileert Gent zich meer en meer als dé stad bij uitstek voor moslims. Ondergetekenden willen de sluipende islamisering van Gent een halt wil toeroepen. Gent aan de Gentenaars !
Sincerely,

Dan heeft u voor uw volk weer een goede daad verricht!

Geen opmerkingen: