Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 april 2009

Met lullen een diploma, en de krant vol.

Klimaatverandering maakt dagen langer
kopt een artikel in de Gazet van A , en wellicht ook in andere kranten.
"De klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de lengte van de dagen. Die zullen tegen het einde van de eeuw met enkele milliseconden verlengen, zo voorspelt een Duitse studie van onderzoekers van de Vrije Universiteit van Berlijn. "

Hoezo?
De aarde draait toch nog altijd even snel om haar as en onder dezelfde inclinatie?
Ik zie dus niet hoe het klimaat of el Niño de dagen langer of korter kunnen maken.
Dit is weer een banaan die als raket naar Pluto wordt gelanceerd.
Met milliseconden verlengen????
Hoe heeft men dat gemeten en berekend aan de hand van empirische ongecontroleerde gegevens van overal ter wereld waar de temperatuur op 1 of hoogstens 0.1 graad nauwkeurig wordt gemeten. De foutenmarge is al 1000 keer groter dan hun resultaat, dus zou het ook kunnen dat de aarde afkoelt.
"Onderzoekers" betekent hier natuurlijk niet dat het om heuse wetenschappers of ingenieurs zou gaan. Het kan net zo goed gaan om studenten milieujournalistiek die wat onderzochten en meenden aan de hand van een zelf "creatief" bedacht model en een ineen geflanst computerprogramma iets te kunnen concluderen. Het kan ook komen van pipo's die hun kans wagen om onsterfelijk beroemd te worden, maar zich hiermee juist onsterfelijk belachelijk maken.
Het is fascinerend te bedenken dat de enige bewondering die deze mensen waarschijnlijk in hun hele leven zullen krijgen, ontstaan is door het vespreiden van dergelijke nonsen en hun tekortkomingen.

Kreeg men de krant weer niet vol?
Als het komt van klimaatgoeroe's en adepten van de zelf energie verslindende Al Gore, dan staat het in de krant als waar.
Madame Guidone, Bruno Tobback en Mieke Vogels worden hiermee door dit soort artikels orechtstreeks naar het (s)preekgestoelte gepromoot, met hun stelling dat de aarde vergaat, naar analogie met gekende waarschuwingen van de Jehova's getuigen. Het klimaat gebruikt om belastingen te innen en daarmee de linkse hobby's te betalen als die van Kathleen Van Brempt en co.
Is dit een geëffend pad in aanloop naar de verkiezingen?

Lullen is een vak geworden.
Het is aan zulke artikels en journalistiek te zien dat de wetenschappelijke vakken en kennis sterk achteruit gaan. Men studeert liefst nog voor vakken waar men alleen goed moet kunnen lullen om zijn diploma te halen.
Als men niet goed is in wetenschap of wiskunde, dan moet men het niet meer leren. Emotionele intelligentie en het emo-IQ zijn belangrijker geworden dan de echte intelligetie en het echte IQ. Niet exacte wetenschappen zijn veel populairder dan exacte, en dat merkt men dagelijks, niet alleen door zulke artikels.
Onderwijs wordt zodanig op maat gemaakt dat alles mag maar niets moet, en dat iedereen de universiteit kan halen, desnoods met een cerebrale handicap.
En helaas lijkt het in Duitsland, waar dit artikel haar oorsprong vindt, er ook niet beterop geworden.

Met half zoveel mensen, half zoveel problemen.
Staat men er nog niet bij stil dat de bedreiging voor de aarde, en dan bedoelen de meeste roepers: de mensen naar gods beeld geschapen als superieur wezen, komt van de ongebreidelde groei van de menselijke populatie?
Als het van de paus en andere geestelijke leiders afhangt mag de vermenigvuldiging nog wel doorgaan, om zo te helpen de profetie van het armageddon, "de dag des oordeels", tot vervulling te laten komen.
Of hoe wetenschap en medische vooruitgang, tegen de wetten van Darwin in, ook hebben bijgedragen tot de bedreigende groei van de wereldbevolking, door iedereen in leven houden en in staat te stellen zich voort te planten.
Kennis en wetenschap zullen helaas nog vaak worden misbruikt, soms subtiel soms flagrant, en dit op alle fronten, waar het persoonlijke ambities en belangen uitkomt. Het geciteerde krantenartikel ontblootte ook zo'n front. Het is misschien menselijk, maar misbruikte wetenschap is geen wetenschap en niet steeds goed voor de mens als soort of voor de andere levende wezens.

15 april 2009

De hand van allah

NASA heeft een x-stralenfoto vrijgegeven van een ruimtefenomeen op 17000 lichtjaren van ons, met de vorm van een hand. De nebula is 150 lichtjaren in omvang.
De mullahs zijn in extase.
allah bestaat, en de koran is de waarheid: daar kunnen ook de dhimmies en kafaren niet meer naast kijken. Nu nog het bewijs dat ze snel kan bewegen en toveren!
Vanavond allemaal op ons matje richting makkah, en onze vrouw dringend in een burka steken.
Als we hard genoeg bidden hoeven we zelfs geen auto meer, dan kunnen we rondvliegen op ons tapijt.
Hiervan de eerste foto! We zijn Angeltjes voor ;o) !!

De kinderen hoeven aleen nog maar naar een koranschool, mmers in het koranboek staat alles wat een mens moet en mag weten.
Bied in Eurabie nu ook maar geen weerstand meer tegen de islam, want dat leidt alleen maar tot een bloedige confrontatie met het ware leger van allah op aarde, die zoals weer bewezen is, het recht hebben uw lot en toekomst te bepalen.
Alaaf uh akbar.
Ik heb gezegd.

Opgepast op de kegelbaan


De Gucht wil commissaris Fernand Koekelberg deels schorsen. Slechts drie maanden schorsen roept hij door de media- megafoons, die alles zonder commentaar berichten. Een signaal geven aan het plebs dat ze er "iets" aan zullen doen.
Hoezo? Dat valt toch niet onder De Gucht's bevoegdheid?
Is het misschien een geste omdat men Karel De Gucht en zijn vrouw Mireille Schreurs, die politierechter is, heeft ontzien en gerust gelaten in de zaak van speculatie met voorkennis in Fortis aandelen? Wie zijn de mestkevers? Wat ge zegt zijt ge zelf , was vroeger een uitdrukking!
Ondertussen is Patrick Dewael,( onderonsjes en afspraken zijn hem niet vreemd) gevlucht naar de zetel van parlementsvoorzitter. Hopelijk niet lang meer zijn schuiloord.

Wat een bende. Blijkbaar beschermen ze mekaar zeer goed aan de top, want als er een paar bomen omvallen valt het hele bos als op een kegelbaan.

Iemand die aan de politietop zit moet absoluut vlekvrij zijn. Wat die man gearrangeerd heeft maakt hem ongeschikt. En al is minister Depadt allesbehalve mijn vriend, chantage door een politieman maakt Koekelberg bovendien degoutant. Koekelberg moet gewoon afgezet worden of op zijn minst vijf graden gedegradeerd. Een top politieman die daartoe in staat is, is tot nog veel meer in staat.
Er zijn beslist nog hele goede politiemensen die bekwaam en integer zijn, zonder partijkaart, met de juiste mentaliteit, om zijn plaats in te vullen.
Ik zou daarom willen verzoeken aan de politiemensen van het juiste niveau, om spontaan hun kandidatuur te stellen en dit via de pers bekend te maken, zodat er niet kan gesjoemeld worden met kandidaten waarvoor men op voorhand op hun lijf geschreven criteria en eisen heeft opgesteld.
En Mr De Gucht en familie, en Patrick, hopelijk volgt jullie prijs op 7 juni en kunnen jullie lege zakken gaan rechtzetten.

11 april 2009

Charleroi blijft een corrupt socialistisch zootje

Charleroi leidt ambtenaren niet op zo blijkt weer ondanks beloften door de meerderheid. (dus vooral PS).
Na de schandalen van 2005 en 2006 zou de opleiding van ambtenaren prioritair worden, maar daar blijkt niets van in huis gekomen. Burgemeester Jean-Jacques Viseur (PS) kondigt maatregelen aan om de opleiding op de rails te krijgen.
Haha, wanneer dan wel poenpakkers?
De trein staat nog niet eens op de rails dus, en niemand is gehaast om alle goocheltrukken die geld en macht opbrengen af te leren.
Het zijn verkiezingen en de PS wilt natuurlijk alle socialisten die gedegouteerd zijn terug sussen en inlijven. Nadien verandert er nog niets.
Een opleiding is in Charleroi toch niet nodig vinden ze daar. De juiste partijkaart en vrienden kennen is voldoende. En frauderen wordt al met de paplepel ingegeven.
Een gescreende crisismanager uit een andere provincie benoemen en heel de stad onder curatele plaatsen is de oplossing.
Jammer dat er geen Waals Belang bestaat om de misnoegde kiezers te verwelkomen.
Change is what they need! Changement c'est qu'il leur faut!

09 april 2009

Kom het nog eens uitleggen Stefaan? De dans der zwarte jurken.


Een cameraploeg van de RTBF en journalist Deborsu (die poogt een echte journalist te zijn en daarvoor enig respect verdient) zijn erin geslaagd een nacht door te brengen in het Brusselse justitiepaleis. Ook in Namen konden ze het gebouw en de griffie binnenwandelen en dossiers inkijken.
De cameraploeg liet zich 's avonds opsluiten in het Brusselse justitiepaleis waarna de journalisten ongestoord hun gang konden gaan. Ook daar konden ze in de griffie allerlei dossiers gewoon inkijken. Vijf jaar geleden slaagde de RTBF daar ook al in.
"Philip Hendrickx van Justitie geeft toe dat er nog werk aan de winkel is." Dat is pas een understatement!

"De laatste jaren zijn er ontzettend veel inspanningen geleverd om de beveiliging van de gerechtsgebouwen op een behoorlijk niveau te brengen, maar er zijn toch nog gebouwen waar die inspanningen nog niet ver genoeg gevorderd zijn." wist hij te communiceren als een 'communicant'
In Brussel werd intussen wel veiligheidspersoneel aangeworven zegt men, dus ik kan daaruit concluderen dat Namen nog jaren moet wachten.

Justitie wacht echter al een jaar op een advies van de Dienst Monumenten om er camera's te mogen hangen. Tsjonge, dat moet een zware job zijn. Of misschien weer niet genoeg mensen en middelen om zulke eenvoudige dossiers af te handelen? In een KMO'tje kan elke secretaresse dat in een paar minuten afhandelen.

De wollige tjeef Stefaan De Clerck mag weer eens komen uitleggen hoe dit allemaal kan. En wees gerust hij heeft er een "goede" verklaring voor, opgesteld door zijn hulptjeven. Dat hij en zijn partijgenoten al haast twee eeuwen dit land regeren onder toeziend oog van hun vorst in Laken en de gezant van god op aarde in Rome, en dus verantwoordelijk zijn voor al die toestanden, dat lijkt de burger zich niet vaak genoeg te herinneren. Stefaan, voor de vrienden, is trouwens zelf al leider geweest van het departement, tot Dutroux hem een uitweg bood om ook te ontsnappen uit het labyrint en het strontmoeras dat justitie is. Hij was wellicht blij ontslag te kunnen nemen als je weet hoeveel werk daaraan de winkel is, aan hoeveel heilige huisjes er niet mag geraakt worden, en tegen hoeveel zere schenen er moet getrapt worden. Het gerecht is wat ze er zelf van gemaakt hebben: een gepolitiseerd, egocentrisch, narcistisch nest dat ver van de idee van gerechtigheid en de scheiding der machten staat. Het zit helemaal niet vol van wijze, onfeilbare, ervaren mensen zoals men die zich als kind voorstelde. Het zijn maar gewone mensen, vaak nog niet eens met voldoende gezond verstand om thuis hun eigen lamp te vervangen(de recente uitzondering daargelaten) maar wel met de juiste zwarte of anderskleurige toga, die ver van elke realiteit staan, en die hen rücksichtlos eigenwijs, arrogant en haast goddelijke gevoelens bezorgt. De meesten studeren rechten vanwege het aanzien, het gevoel van macht, de hoge verdiensten, de carrièremogelijkheden, om te kunnen oordelen over het plebs,.... Weinigen vanuit authentieke roeping in rechtvaardigheid en met oprecht en echt talent. Gelukkig zijn er ook goede, anderen, die wat graag zouden veranderen, maar ze staan niet op, ze durven niet. Ze denken aan hun carrière, hun kinderen, de heksenverbranding die zou volgen op de volgende sabat en de dans der zwarte jurken.
Gerecht en gerechtigheid zijn twee verschillende dingen.
Misschien was dat altijd al zo, maar daarom moeten we nog niet stoppen met te trachten het te verbeteren en grote kuis te houden. Congo een kopie van België en wij een kopie van Congo.
ps: en nee ik ben geen misdadiger, en ook niet geweest. Alleen een kritische ontgoochelde boze Vlaming die op 7 juni op nr 7 stemt. CHANGE heet dat wat ik wil.

08 april 2009

Een getelefoneerde vraag en een achterlijk antwoord.

"Slechts 1 per 15.000 zendingen via De Post komt te laat of niet toe. Dat zei minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere (CD&V) aan kamerlid Leen Dierick (CD&V)." (red. :Leen gaf de voorzet aan haar partijvriend Steven om eens in de belangstelling te komen. Het zijn bijna verkiezingen weet u wel; en aangezien de oppositie altijd de verkeerde vragen stelt....)
"In 2008 verwerkte De Post 3,22 miljard zendingen en waren er “slechts” 231.457 klachten over niet of te laat toegekomen zendingen.
De jongste vijf jaar behandelde De Post 68 gevallen van achtergehouden briefwisseling en 111 dossiers van gestolen post."

Wat een groffe leugen die ze weer in de wereld sturen. Bij ons alleen al, een gewoon gezin, gaan er elk jaar een vijftal verloren. Vroeger in onze onderneming nog veel meer.
Zelfs aangetekende zendingen!!!
Wij hebben al klacht ingediend, maar de enige reactie is dat we de postzegels terugbetaald krijgen. Voor de tijd en moeite die men er zelf in stak om de klacht te schrijven en op te volgen krijgt men niets. Maar ook voor het verloren voorwerp moet men niets verwachten. Mensen worden het beu klachten in te dienen, en ik ben er ook maar mee gestopt, maar niet met aanklagen.
Het getuigt van tjeven-achterlijkheid van de minister dat hij een antwoord van de Post zonder controle of bedenkingen komt aflezen in de kamer. Maar ja, bij de post werken veel gesyndiceerde kiezers en die kun je niet over hun voeten rijden, die moet je te vriend houden natuurlijk.
Erg is bovendien dat het gerecht te veel waarde hecht aan brieven en aangetekende brieven bezorgd via een niet waterdicht systeem en allesbehalve efficiënte organisatie. Alsof een niet geschreven waarheid minder waard is dan een geschreven leugen.
Stel je maar voor dat je niet tijdig kon reageren op zo'n brief omdat hij niet werd bezorgd, niet werd doorgestuurd volgens de betaalde opdracht bij de post, op een verkeerd adres toekwam en bij afwezigheid werd teruggestuuurd. Dan kun je zelfs niet eens (tijdig) een klacht indienen omdat je er geen weet van hebt.
Vertel dat de ivoren-toren-rechter maar eens in zijn antiquariaat.
Dit nieuwsbericht van de post, dat als een blazoenpoetsmiddel publicitaire ruimte krijgt in de media is zo een geschreven leugen die in de rechtbank zou standhouden, zonder dat ik en andere lezers op deze juichkreten van de Post en haar minister zouden reageren. Post en justitie zijn hopeloos verouderd, gepolitiseerd en onbetrouwbaar. Straks kunnen we ze ook afschaffen misschien? ;o)

Hoort Turkije volgens u bij de Europese Unie?

Poll bij de Standaard! http://www.standaard.be/Interactie/?poll=9643
Stand van de poll toen ik na middernacht woensdag stemde
Polls
Huidige polls Archief
U hebt reeds deelgenomen
Turkije in de EU
De Amerikaanse president Barack Obama vindt dat de Europese Unie beter af is met Turkije als lidstaat.
Hoort Turkije volgens u bij de Europese Unie?
nee 80,28%
ja 19,72%
[Aantal stemmen : 1957]

07 april 2009

Welkom, moordenaars en terroristen aller landen. Het gerecht is een farce, en ik wordt anarchist!

Er werd bekend dat de moordenaar van Joe Van Holsbeek, de zigeuner-Pool Adam Giza zijn straf in België mag uitzitten niettegenstaande door de Poolse overheid bij zijn uitlevering de voorwaarde was gesteld dat hij zijn straf in Polen moest uitzitten.
Een totale schande. Hier worden criminelen en terroristen geïmporteerd aan de lopende band, samen met hun familie.
Dat ze het tuig en hun hele familie terug sturen, dat zou pas een duidelijk signaal zijn. Wedden dat die hele familie hier van de bijstand of de ziekenkas leeft met nog een heleboel kindergeld er bovenop. Haast zeker zijn ze hier illegaal binnengereisd.
Straks vraagt die bende nog de Belgische nationaliteit aan, en betogen de actiecomités voor een snelle regularisatie daarvan.

Ach, jullie denken toch niet dat de meest wollige figuur van de tjeven dat gaat doen en kunnen. Er is maar een partij die de agiusstallen echt zal reinigen. Zoals met mij vele Vlamingen pik ik dit niet en stem ik in juni op de enige partij die er altijd al echt wat zou aan doen. Ik hoef hier echt niet meer te schrijven op wie dat is, toch?


Waarom komen haast alle moordenaars en zware criminelen met hun scherpe foto in de krant en op TV, behalve het allochtone tuig als Adam Giza. Het verbaasd mij al dat de familinaam van dit uitschot in de krant De Standaard verschijnt, maar lang nog niet in elke krant. In alle kranten wordt het gezicht in min of eerdere mate onherkenbaar gemaakt, en daar lijkt onder de regimekranten een akkord over te bestaan.

Met autochtone criminelen (van hier dus) gaat meteen ook de ganse familie mee door de riool, en nog niet eens altijd bij ernstige feiten. Dan verschijnen er journalisten die de buurt ondervragen, door ramengluren en over muurtjes klimmen. Dan verschijnt wel de foto en die van de familie met naam en adres in de krant en op TV. Waarom nu niet?

Hebben de poco-multicul-zieke-hersencellen weer toegeslagen op de redacties?
Zijn er richtlijnen van Youssouf De Witte van het CGKR aan de media?

Ook de criminelen weten dat men hier maar maximum 1/3 van zijn straf moet uitzitten, dus binnen 6 jaar loopt die Adam terug rond met een mes of een ander moordtuig in zijn zakken. Dat hoort bij vreemde exotische culturen waar de poco's geen genoeg van krijgen.
Hoeveel kosten de cellen? Hoeveel kost een gevangen per jaar aan de gemeenschap?
Veel te veel!
Arme belastingbetaler, en er zijn al niet genoeg cellen.
Afzetten die rechter! Wegens misdaden tegen de menselijkheid; misdaad tegen het eigen volk. De advocaten zakken laten vullen in een veevoederbedrijf of zo. Heropvoeden in hun sociaal gedrag jegens de bevolking.
Het gerecht is een farce, en ik wordt anarchist.

05 april 2009

Ze vergissen(?) zich met een nul en minimaliseren het gevaarHet zou ook kunnen dat ze zich met twee nullen vergissen(?) in de multicul-pocomedia.
Want in hun internetkop schrijven ze eerst "Duizenden migranten ondanks migratiestop".
In het artikel blijkt het dan om 110.000 immigranten per jaar te gaan, en het officiële netto instroomsaldo 64.489 is. Dat zijn dus tienduizenden mensen, ja eigenlijk al honderdduizenden.
In de kromme logica van het CGKR van Youssouf De Witte, hadden ze ook kunnen schrijven tientallen immigranten, maar dat zou te hard opvallen.
Dit is niet zomaar een kromme logica maar doortrapt gewild krom denk ik.

En dan moeten er nog de duizenden illegalen worden bijgeteld die hopen binnen 5 jaar geregulariseerd te geraken, of die hier een naïeve vrouw vinden om mee te huwen.
En ja velen, de meesten waarschijnlijk zijn quasi of volledige analfabeten.
Een beetje kunnen rekenen en een beetje Vlaams, Frans of Engels kennen, juist genoeg om een brood te kunnen kopen, daarmee vinden ze hier nooit een job.
Waar zouden ze dan werken?
Als poetsvrouw/man als babysit, tuinklusser of au pair bij de politici, de Eurocraten, de internationale jet- setters.
Wedden dan Madammen Milquet of Onckelinckx er zo een paar rondlopen hebben om hun huishouden te doen? Dat heeft bij hen niets met mensenhandel te maken maar met het kennen van de mogelijkheden, en uit humanitaire overwegingen.

De criminaliteit kent haar oorsprong bij de durvers en ervaringsdeskundigen onder de migranten. Ze komen uit een land, een continent van duizenden conflicten, waar van kinds af geleerd wordt altijd eerst te schieten of te steken, en hoe ze dat moeten doen.
Uit de continenten zonder papieren naar een land in Europa waar er in de praktijk ook geen nodig zijn, en waar toch niet kan geweten zijn welke daden er op de kerfstok staan.
Als daar ook eens een soort DNA test voor bestond(?).
En dan zijn er nog hun mentaliteit, hun arbeidsethos, hun culturele kloof met ons, hun psychologische en medische problemen, hun wijze van kinderen opvoeden, hun omgang met vrouwen, hun maatschappijvisie, hun achterlijkheid. ( Niet dat ik vind dat elke gekleurde of blanke migrant/buitenlander die eigenschappen bezit, maar bij velen is dit de regel)

Of gaan we al die migranten hier eerst heropvoeden, ze leren lezen, schrijven, rekenen? Ze op een drafje een diploma bezorgen waar onze kinderen 15 of 20 jaar dagelijks voor naar school gingen.?
Of gaan we ze positief discrimineren en hen een schaarser geworden job bezorgen, zodat onze kinderen met hun kennis, scholing en softe opvoeding zonder speelgoed mes of geweertje, laat staan echte wapens, de stempeltoekomst tegemoet gaan? (zolang dat nog duurt)
Gaan we al hun fysische en mentale gezondheidsproblemen oplossen zonder dat ze hiervoor ooit een bijdrage leverden?
Grenzen dicht Youssouf De Witte, potdicht behalve voor hooggeschoolden en ondernemers die door hun immigratie hun thuisland niet verarmen, die een vast normaal arbeidscontract hebben en een garantiestelling van de werkgever.
Dan nog moet dat geen permanente immigratie en verblijfsvergunning zijn.
Na hun vertrek, dat onherroepelijk op het einde van het contract vast moet staan, maken ze opnieuw plaats voor andere zoekers die staan te trappelen om een centje te komen verdienen om hun leven in hun thuisland te verbeteren.
Door de grenzen effectief te sluiten en een actief terugkeerbeleid stopt men de mensenhandel, de misbruiken, de verdrinkingsdoden, een groot deel van het zwartwerk, criminaliteit, schoolproblemen, drugshandel, racisme, positieve discrimminatie, vrouwenmishandeling,.....
En echte asielzoekers, die moeten terug zodra de situatie in hun land is verbeterd. Dan maken ze plaats voor nieuwe mensen die op hun beurt echt asiel nodig hebben, en houden we de factuur betaalbaar..
Ik voel me niet verantwoordelijk voor het ellendige leven dat ze in hun thuisland leiden, en ik wil niet een schuldgevoel aangepraat worden voor mijn welvaart en de historische arbeid en strijd die wij en onze voorouders leverden om te staan waar we nu staan en de kennis vrijheid te hebben die we nu kennen.
Ze kopen zelf de wapens, ze halen zelf de trekker over. Ze beslissen zelf wat ze geloven, hoe ze mekaar en hun vrouwen behandelen, hun kinderen opvoeden, hoe ze kennis vergaren, hoeveel kinderen ze maken, hoe solidair ze zijn. Onze jarenlange ontwikkelingshulp ook deze van de laatste kwarteeuw heeft niets bijgebracht, integendeel. Hun leiders zijn corrupter en wreedaardiger dan de blanke kolonisten. Een land heeft de leiders die het verdient, en dat geldt evenzeer voor ons land.
Misschien hadden we die exotische onderontwikkelde landen beter nooit ontdekt.
Hun ellende hebben ze in de eerste plaats aan zichzelf te wijten. We gaan dit niet oplossen door de ellende van de wereld naar hier te laten komen.

Duizenden jaren geleden groeven de mensen hier al hun eigen waterput, in plaats van hun vrouwen kilometers te laten wandelen of slootwater te drinken.
Symbolisch zeg ik: "Graaf dus ginds eens jullie eigen put als je je leven wilt verbeteren."

04 april 2009

Een nieuwe NAVO baas?

Nu blijkt dat de Turken terechte bezwaren hebben tegen de kandidatuur van Rasmussen uit Denemarken; het land van de racistische mohammedcartoons weet je wel. (afbeelding niet ter provocatie)

Wat dachten jullie dan van een herbenoeming van Willy Claes als eerherstel? Hij is toch al terug salonfähig bij de VRT en de andere zenders?


www.mijn-karikatuur.beOf iemand anders van de SPa of de PS? Of Louis Michel of zijn zoon misschien? Of een van de nieuwe moslim-belgen met dubbel paspoort, die begrijpen tenminste de ware bedoelingen van de Islam, Al quaida en de Taliban?En aangezien we daarbij ook positief kunnen discrimineren, hij alleen het belangrijkste boek van achter naar voren moet kennen is dat een garantie op vrede(wat de islam schijnt te betekenen), en dus drie vliegen in één klap.
Maar waarom niet meteen de eerste Turkse Navobaas, een familielid van Erdogan bijvoorbeeld? Dat zou pas een mooi ontsluitend en verwelkomend gebaar zijn van de kuffar en dhimmies aan de moslims. Een openingszet naar de toetreding tot de EU. Wat is daar mis mee?Nu niet beginnen boeh roepen hé.
Allaaf uh ahkbar. Ik heb gezegd

Hopelijk echt de laatste show

Geeuw.
Wat een saaie bedoening, met altijd maar dezelfde poco-gezichten en multicul- BV's.
Ook nu worden alle politiekers, vrienden van de VRT, gerecycleerd tot de corrupte Willy Claes toe.
Spelprogramma's en Laatste Shows ten dienste van de verkiezingen die ze weer gaan verliezen op de volgende zwarte zondag.
Alle kranten brengen deze exit van Van Wijck unisono als nieuws. Dit is wat de mensen bezighoudt of moet bezighouden, vinden ze.
Uit de lofartikels onthield ik:
De 'enige' verdienste van Van Wijck(?!!): cit "... een ander decor. Van Wijck verving onder andere de bekende sofa's van De Laatste Show door een klassieke talkshow-tafel.".
Geeuw, een tafel.
Hopelijk dra echt de laatste show.