Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 april 2009

Een nieuwe NAVO baas?

Nu blijkt dat de Turken terechte bezwaren hebben tegen de kandidatuur van Rasmussen uit Denemarken; het land van de racistische mohammedcartoons weet je wel. (afbeelding niet ter provocatie)

Wat dachten jullie dan van een herbenoeming van Willy Claes als eerherstel? Hij is toch al terug salonfähig bij de VRT en de andere zenders?


www.mijn-karikatuur.beOf iemand anders van de SPa of de PS? Of Louis Michel of zijn zoon misschien? Of een van de nieuwe moslim-belgen met dubbel paspoort, die begrijpen tenminste de ware bedoelingen van de Islam, Al quaida en de Taliban?En aangezien we daarbij ook positief kunnen discrimineren, hij alleen het belangrijkste boek van achter naar voren moet kennen is dat een garantie op vrede(wat de islam schijnt te betekenen), en dus drie vliegen in één klap.
Maar waarom niet meteen de eerste Turkse Navobaas, een familielid van Erdogan bijvoorbeeld? Dat zou pas een mooi ontsluitend en verwelkomend gebaar zijn van de kuffar en dhimmies aan de moslims. Een openingszet naar de toetreding tot de EU. Wat is daar mis mee?Nu niet beginnen boeh roepen hé.
Allaaf uh ahkbar. Ik heb gezegd

Geen opmerkingen: