Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 april 2009

De hand van allah

NASA heeft een x-stralenfoto vrijgegeven van een ruimtefenomeen op 17000 lichtjaren van ons, met de vorm van een hand. De nebula is 150 lichtjaren in omvang.
De mullahs zijn in extase.
allah bestaat, en de koran is de waarheid: daar kunnen ook de dhimmies en kafaren niet meer naast kijken. Nu nog het bewijs dat ze snel kan bewegen en toveren!
Vanavond allemaal op ons matje richting makkah, en onze vrouw dringend in een burka steken.
Als we hard genoeg bidden hoeven we zelfs geen auto meer, dan kunnen we rondvliegen op ons tapijt.
Hiervan de eerste foto! We zijn Angeltjes voor ;o) !!

De kinderen hoeven aleen nog maar naar een koranschool, mmers in het koranboek staat alles wat een mens moet en mag weten.
Bied in Eurabie nu ook maar geen weerstand meer tegen de islam, want dat leidt alleen maar tot een bloedige confrontatie met het ware leger van allah op aarde, die zoals weer bewezen is, het recht hebben uw lot en toekomst te bepalen.
Alaaf uh akbar.
Ik heb gezegd.

Geen opmerkingen: