Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 april 2009

Welkom, moordenaars en terroristen aller landen. Het gerecht is een farce, en ik wordt anarchist!

Er werd bekend dat de moordenaar van Joe Van Holsbeek, de zigeuner-Pool Adam Giza zijn straf in België mag uitzitten niettegenstaande door de Poolse overheid bij zijn uitlevering de voorwaarde was gesteld dat hij zijn straf in Polen moest uitzitten.
Een totale schande. Hier worden criminelen en terroristen geïmporteerd aan de lopende band, samen met hun familie.
Dat ze het tuig en hun hele familie terug sturen, dat zou pas een duidelijk signaal zijn. Wedden dat die hele familie hier van de bijstand of de ziekenkas leeft met nog een heleboel kindergeld er bovenop. Haast zeker zijn ze hier illegaal binnengereisd.
Straks vraagt die bende nog de Belgische nationaliteit aan, en betogen de actiecomités voor een snelle regularisatie daarvan.

Ach, jullie denken toch niet dat de meest wollige figuur van de tjeven dat gaat doen en kunnen. Er is maar een partij die de agiusstallen echt zal reinigen. Zoals met mij vele Vlamingen pik ik dit niet en stem ik in juni op de enige partij die er altijd al echt wat zou aan doen. Ik hoef hier echt niet meer te schrijven op wie dat is, toch?


Waarom komen haast alle moordenaars en zware criminelen met hun scherpe foto in de krant en op TV, behalve het allochtone tuig als Adam Giza. Het verbaasd mij al dat de familinaam van dit uitschot in de krant De Standaard verschijnt, maar lang nog niet in elke krant. In alle kranten wordt het gezicht in min of eerdere mate onherkenbaar gemaakt, en daar lijkt onder de regimekranten een akkord over te bestaan.

Met autochtone criminelen (van hier dus) gaat meteen ook de ganse familie mee door de riool, en nog niet eens altijd bij ernstige feiten. Dan verschijnen er journalisten die de buurt ondervragen, door ramengluren en over muurtjes klimmen. Dan verschijnt wel de foto en die van de familie met naam en adres in de krant en op TV. Waarom nu niet?

Hebben de poco-multicul-zieke-hersencellen weer toegeslagen op de redacties?
Zijn er richtlijnen van Youssouf De Witte van het CGKR aan de media?

Ook de criminelen weten dat men hier maar maximum 1/3 van zijn straf moet uitzitten, dus binnen 6 jaar loopt die Adam terug rond met een mes of een ander moordtuig in zijn zakken. Dat hoort bij vreemde exotische culturen waar de poco's geen genoeg van krijgen.
Hoeveel kosten de cellen? Hoeveel kost een gevangen per jaar aan de gemeenschap?
Veel te veel!
Arme belastingbetaler, en er zijn al niet genoeg cellen.
Afzetten die rechter! Wegens misdaden tegen de menselijkheid; misdaad tegen het eigen volk. De advocaten zakken laten vullen in een veevoederbedrijf of zo. Heropvoeden in hun sociaal gedrag jegens de bevolking.
Het gerecht is een farce, en ik wordt anarchist.

1 opmerking:

Fee zei

groot gelijk Griffon, we worden met z'n allen anarchist! Een gewone brave mens die zijn centjes afdraagt aan die overbetaalde vette snullen wordt er zowaar mottig van. ANARCHIE verdomme. TE WAPEN! weg met al dat mottig verraders gespuis dat het eigen volk beschijt!!!

het zal er een keer van komen. En wiens schuld zal het dan weer zijn?JUIST JA!