Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

23 april 2009

Met lullen een diploma, en de krant vol.

Klimaatverandering maakt dagen langer
kopt een artikel in de Gazet van A , en wellicht ook in andere kranten.
"De klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de lengte van de dagen. Die zullen tegen het einde van de eeuw met enkele milliseconden verlengen, zo voorspelt een Duitse studie van onderzoekers van de Vrije Universiteit van Berlijn. "

Hoezo?
De aarde draait toch nog altijd even snel om haar as en onder dezelfde inclinatie?
Ik zie dus niet hoe het klimaat of el Niño de dagen langer of korter kunnen maken.
Dit is weer een banaan die als raket naar Pluto wordt gelanceerd.
Met milliseconden verlengen????
Hoe heeft men dat gemeten en berekend aan de hand van empirische ongecontroleerde gegevens van overal ter wereld waar de temperatuur op 1 of hoogstens 0.1 graad nauwkeurig wordt gemeten. De foutenmarge is al 1000 keer groter dan hun resultaat, dus zou het ook kunnen dat de aarde afkoelt.
"Onderzoekers" betekent hier natuurlijk niet dat het om heuse wetenschappers of ingenieurs zou gaan. Het kan net zo goed gaan om studenten milieujournalistiek die wat onderzochten en meenden aan de hand van een zelf "creatief" bedacht model en een ineen geflanst computerprogramma iets te kunnen concluderen. Het kan ook komen van pipo's die hun kans wagen om onsterfelijk beroemd te worden, maar zich hiermee juist onsterfelijk belachelijk maken.
Het is fascinerend te bedenken dat de enige bewondering die deze mensen waarschijnlijk in hun hele leven zullen krijgen, ontstaan is door het vespreiden van dergelijke nonsen en hun tekortkomingen.

Kreeg men de krant weer niet vol?
Als het komt van klimaatgoeroe's en adepten van de zelf energie verslindende Al Gore, dan staat het in de krant als waar.
Madame Guidone, Bruno Tobback en Mieke Vogels worden hiermee door dit soort artikels orechtstreeks naar het (s)preekgestoelte gepromoot, met hun stelling dat de aarde vergaat, naar analogie met gekende waarschuwingen van de Jehova's getuigen. Het klimaat gebruikt om belastingen te innen en daarmee de linkse hobby's te betalen als die van Kathleen Van Brempt en co.
Is dit een geëffend pad in aanloop naar de verkiezingen?

Lullen is een vak geworden.
Het is aan zulke artikels en journalistiek te zien dat de wetenschappelijke vakken en kennis sterk achteruit gaan. Men studeert liefst nog voor vakken waar men alleen goed moet kunnen lullen om zijn diploma te halen.
Als men niet goed is in wetenschap of wiskunde, dan moet men het niet meer leren. Emotionele intelligentie en het emo-IQ zijn belangrijker geworden dan de echte intelligetie en het echte IQ. Niet exacte wetenschappen zijn veel populairder dan exacte, en dat merkt men dagelijks, niet alleen door zulke artikels.
Onderwijs wordt zodanig op maat gemaakt dat alles mag maar niets moet, en dat iedereen de universiteit kan halen, desnoods met een cerebrale handicap.
En helaas lijkt het in Duitsland, waar dit artikel haar oorsprong vindt, er ook niet beterop geworden.

Met half zoveel mensen, half zoveel problemen.
Staat men er nog niet bij stil dat de bedreiging voor de aarde, en dan bedoelen de meeste roepers: de mensen naar gods beeld geschapen als superieur wezen, komt van de ongebreidelde groei van de menselijke populatie?
Als het van de paus en andere geestelijke leiders afhangt mag de vermenigvuldiging nog wel doorgaan, om zo te helpen de profetie van het armageddon, "de dag des oordeels", tot vervulling te laten komen.
Of hoe wetenschap en medische vooruitgang, tegen de wetten van Darwin in, ook hebben bijgedragen tot de bedreigende groei van de wereldbevolking, door iedereen in leven houden en in staat te stellen zich voort te planten.
Kennis en wetenschap zullen helaas nog vaak worden misbruikt, soms subtiel soms flagrant, en dit op alle fronten, waar het persoonlijke ambities en belangen uitkomt. Het geciteerde krantenartikel ontblootte ook zo'n front. Het is misschien menselijk, maar misbruikte wetenschap is geen wetenschap en niet steeds goed voor de mens als soort of voor de andere levende wezens.

2 opmerkingen:

Duplo Duplex zei

Het ergste is dat deze "wetenschappers" nog "gelijk" hebben ook: de aarde, net zoals de maan en andere planeten, draaien langzaam maar zeker trager.

Deze nonsens is net zo wetenschappelijk als ik zou beweren dat als u gezond leeft zult sterven.

Anoniem zei

en nog ééntje die jullie ongetwijfeld niet graag gaan horen... niet alleen de aarde warmt op... ALLE HEMELLICHAMEN in ons zonnestelsel vertonen een waarneembare temperatuursstijging, ook die planeten/asteroides die helemaal GEEN atmosfeer hebben!

Het mag dus wel duidelijk zijn dat de ZON voor het overgrote deel van die opwarming verantwoordelijk is.

(maar dit neemt nog steeds niet weg dat de mens zijn CO2-uitstoot drastisch zou moeten beperken naar de toekomst toe!)