Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 september 2007

Nee, verhalen als die van Shakespeare zijn geen fictie.

Ooit verraadde Robert the Bruce, Schotland en William Wallace, om macht en territorium en omdat hij als feodaal heer, de ontstane beweging op termijn als een grote bedreiging zag voor de toekomst van zijn familie of clan. Daarna heeft het nog 700 jaar geduurd, enkele schermutselingen daargelaten, dat de Schotten verregaande autonomie, ja onafhankelijkheid konden uitroepen.
Ik neem aan dat iedereen dat verhaal kent uit de epische film "Braveheart".

Nee, Shakespeare en andere schrijvers zijn niet de bedenkers van zulke intriges, die bestonden al lang, en bestaan nu nog steeds.
Het klassieke thema van verraad dat zich meermalen ook in onze geschiedenis heeft voorgedaan dreigt zich nu te herhalen in Vlaanderen.
Welke zijn nu de determinanten/ indicatoren die aan de basis liggen van ditdreigende gevaar ?

Vooreerst telt dit kleine land grofweg meer dan 500 parlementairen, tientallen ministers, 11 gouverneurs ( Nationale Bank meegerekend), 4 gewesten, parlementen en regeringen,
enkele duizenden oude en nieuwe adel (die nu zonder koning dreigen te vallen), en ontelbare hoogwaardigheidsbekleders uit rechtbanken en instituten die er bestaan bij gratie van het gedrocht dat België heet.
Tel daarbij de koning, twee koninginnen, en tientallen prinsen en prinsessen.
Daar bovenop, niet te vergeten alle mensen die hun familiefortuin te danken hebben aan lucratieve zaakjes die zij in het verleden dank zij België konden sluiten.

Dan is er nog het kanonnenvlees, dat zijn de vele duizenden die al eens tot bij de koning en Co op bezoek mochten , of er bezoek van ontvingen. Naïeve bejaarden, caritatieve verenigingen, ijdele ondernemers, winnaars van sportmedailles, charmezangers, schrijvers en journalisten, die in de ontvangst bij de koning de ultieme erkenning zien, de believers van een operettestaat, de lezers van blaadjes als Dag Allemaal, en kijkers en medewerkers van royaltyshows of TV.

Vergeten we ook niet de katholieke kerk met haar charismatische beweging en Opus Dei, en enkele geheime genootschappen als de loges, plus alle mensen die leven van Pomp and Sircumstance.
Dat is een hoop hé, nergens ter wereld doet men dit na, en dan ben ik nog belangengroepen vergeten.

Nu zien al die honderden politici en een veelvoud aan politieke medewerkers in al die nationale instituten de ondergang van Sodoma en Gomora en de aankomende orkaan hangen.
Hun lucratieve en overschatte baan is in groot gevaar wanneer straks enkel nog Vlaanderen overblijft en er enkel een Vlaams Parlement overblijft (ook weg alle senaatszetels).
Wat betekent dit allemaal voor machtspartijen als de CD&V, de VLD, de SPa, om dan nog van de Waalse tegenhangers te zwijgen.
Hoeveel van die banen, alleen al bij de CD&V staan er dan op de tocht, en wat moeten ze met al die mensen beginnen?
Aangezien het doomscenario zich dit langs beide zijden van de taalgrens zal afspelen bij een splitsing van België, mag u er zeker van zijn dat dit wellicht het grootste probleem is en het belangrijkste argument om alle roepers om splitsing te overtuigen gas terug te nemen.

Ik hoor het Didier, Joelle en de PS-ers al zeggen tegen Van Rompuy en Leterme ;
"Mais allez Eric et Yves, soyons serieux. Quesque tu vas faire avec tous ces gens, aussi dans votre partie, et comment tu vas leur dire qu'il perdront leur travail, leur pouvoir, leur carièrre?"
Daarvan alleen al zijn ze bij de CD&V zo geschrokken, dat dit aanleiding gaf tot de de glimlach op de gezichten van de Waalse politici met de mededeling dat er een deblockage is, een vooruitgang. Dit alleen al is genoeg om de stoere taal van de CD&V te ontwapenen en toegevingen van hen te bekomen.
Waarom dachten jullie dat die consultatie- en formatiegesprekken zo geheim moeten blijven?

Daarom werd het kanonnenvlees van Robert the Bruce in stelling gebracht met de hulp van de machtspolitici en regimekranten en de royalisten om België samen te houden. Als die roep groot genoeg is, en ondersteund door de financiën en media van al de belangengroepen, dan zal dit de verklaring zijn waarom men toegevingen heeft gedaan, niet splitst en Vlaanderen met alle middelen zal verhinderen om onafhankelijk te worden.

Nieuw in dit verhaal zijn de verzuilde vakbonden (en ziekenfondsen), die verbazend genoeg de kant kiezen van diegenen die ze geacht worden te bestrijden, al komt dit natuurlijk door hun vrees voor verlies aan macht, verlies van inkomsten uit de sociale zekerheid via de uitbetalingen en snoepjes allerhande.
De Paradox:Voor de belangen van de Vlaamse werkmens? Laat die werkmens nu diegene zijn die het meest moet zweten en afdokken voor de instandhouding van het Belgische vampierencircus. De collaboratie van de gepolitiseerde vakbonden heeft niets van doen met de solidariteit die in gevaar zou zijn, maar met de gevaren voor de disgenoten die zich al decennia lang aan de feesttafel die België is, een indigestie vreten op de kap en het zweet van de Vlaamse werkmens.

De Robert the Bruces, dat zijn het koningshuis en de adel, de kopstukken van de CD&V, en andere Vlaamse partijen aan de onderhandelingstafel, klaar om ons te verkopen.
Ook De Crem heeft dat al goed begrepen,want nu hij in een machtspositie en aan de vetpot zit, wordt zijn grote bek een pruimenmondje, en vertraagt hij mee de natuurlijke en beloofde evolutie.

En wie is nu William Walace in het verhaal?
Het Vlaams Belang, de NVA, LDD, en het meest van al de gewone Vlaming met een toekomstdroom, die hoopte op onafhankelijkheid, op de verdediging van zijn cultuur en territorium. Die hoopte op minder diefstal, minder corruptie, minder staat, meer vrijheid.

De NVA zal achteraf kunnen verklaren dat ze bij die laatste onderhandelingen niet waren aanwezig geweest of betrokken ,en ze derhalve niets hebben kunnen tegenhouden ondanks verwoede pogingen. Dit excuus zit al geënsceneerd en vervat in de exclusieve onderhandelingen van de laatste dagen.

Waarom zet ik daar ook het Vlaams Belang bij?
Door het cordon sanitaire, het monddood maken in de media, de politieke processen, de hun viserende uitzonderings-wetgeving.
Ze zijn de enigen die compromisloos hun rug recht houden en de Vlamingen economisch, territoriaal en cultureel verdedigen, het corrupte systeem aanklagen, problemen bespreekbaar maken, de echte verandering en vrijheid voorstaan, en dit niettegenstaande persoonlijke bedreigingen, intimidatie, sabotage en het inzetten van Waalse troepen.
Dit geldt niet alleen voor de kopstukken, maar voor al die vastberaden nooit ontmoedigde Vlamingen die hen openlijk durven steunen niettegenstaande uitsluiting , discriminatie en stigmatisering.
Het is een feit dat voor een affiche van het Vlaams Belang Uw ruit wordt ingegooid door de democratische verdraagzamen, terwijl men hier te lande gerust met een affiche van de PS Charleroi, of het DKHCP kan rondrijden.
Om die redenen verdient het Vlaams Belang sowieso de titel van William Wallace.

Zal dit verraad dat ik verwacht (maar niet hoop) onze onafhankelijkheid en zelfbeschikkingsrecht nog eens decennialang knechten?
Ik vrees van wel, want in de maak is een staatshervorming die de zaken nog erger met elkaar zal verweven en moeilijker terugschroeven laat, zoals nationale kieskringen, inschrijvingsrechten, of nieuwe geraffineerde en perfide faciliteiten voor de Franstaligen, of territoriale concessies.

Ik weet dat het weer de Vlamingen zullen zijn die de solidariteit mogen betalen, het gat in de begroting mogen dichten, en moeten afdokken voor de staatsschuld het profitariaat en het kaviaarsocialisme van de Walen en de vakbonden.

Wil dit niet gebeuren dan moeten de Vlamingen nu wakker worden en opkomen voor hun recht tegen de Belgisisten en het stemadvies van de vakbonden en bekende Belgen in.

Zo dit niet gebeurt vrees ik niet alleen dat de resultaten van dit verraad misschien ook (of nog eens) 700 jaar op ons zouden gaan wegen, maar ook dat dit naar analogie met Ierland of Baskenland minder vreedzame onderwerping kan inhouden.

Als men ons de boeren noemt in dit land, dan is dat omdat we ons zo lang onderdanig en weerloos hebben gedragen tegenover de Franstaligen en de nieuwe adel en bourgeoisie.
Klauwt de leeuw nog een laatste keer voor het te laat is, en we onze kinderen beschaamd moeten vertellen waar zij de rest van hun leven zullen voor moeten werken?

26 september 2007

De moslims beduveld ende bij den neus genomenDe maagden zijn tegenwoordig steeds meer geen echte maagden meer.
Blijkbaar hebben multiculfiguren, die de achterlijke gebruiken van de islam verdedigen en mee in stand helpen houden, een zetpil ontwikkeld waardoor de niet maagdelijke bruid toch kan bloeden op haar huwelijksnacht. Zoals het daar gebruikelijk is wordt een laken met het bloed na de de eerste geslachtsdaad van de man en de submissie van de vrouw, aan iedereen getoond als een trofee. Het is de lezer wel duidelijk dat om bloed te toveren op een laken er wel vaak gewelddadig, op zijn minst onzacht, te keer zal worden gegaan, en deze eerste seksuele ervaring van de vrouw eerder een traumatisch gebeuren, ja zelfs een verkrachting is.
Het maagdenvlies zit eigenlijk bij die jaloerse hitsige macho mannnen tussen hun oren en omklemt hun door religie verschrompelde hersenen.
Zou daar geen operatie of een pil voor bestaan? Als er daarna bloed uit hun oren komt , dan ben ik gerust, want dan zijn ze genezen. Dat vrouwen in die wereld dat blijven slikken en gedwongen worden dat te ondergaan is een schande. Waar zijn al die linkse-multicul-trutten nu om hun geslachtsgenoten te verdedigen? Of is dit iets waar wij Vlamingen, zoals van andere achterlijke onderdrukkingssymbolen als hoofddoeken en dichtgenaaide vagina's, geen last mogen hebben?Ik ben als man meer feminist dan de meeste vrouwen, en ik huiver van de gedachte dat dit ooit mijn achterkleinkinderen zou worden aangedaan door religieuze imbecielen.

Omdat ik geen toekomst voor de volgende generaties wil zoals op de foto, zal ik mij altijd en tot mijn laatste snik blijven verzetten.

25 september 2007

De beste stuurlui staan niet aan wal. De meesten die daar staan kunnen niet eens varen of zwemmen.

Eindelijk goed nieuws van de Eu.
Ons land telt meer boekhouders dan ondernemers. Dat zijn mensen die nadat het werk gedaan is komen vertellen wat je verkeerd hebt gedaan.
De boekhoudwetgeving en boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zoals die nu bestaan zijn een nachtmerrie voor KMO's. Hoeveel tijd en energie steekt een ondernemer niet in die papierberg ten koste van het echte ondernemen, de creativiteit en de vrije tijd.
Niet alleen is de boekhoudwetgeving complex, ze verandert om de haverklap, en niemand kent nog alle regels. Enkel de grote ondernemingen met een leger fiscalisten, juristen, accountants en subsidologen kennen de trukken van de foor.
De kleine onderneming en zelfstandige dokken af.
De publicatie van jaarrekeningen en diverse informatie zijn een grove schending van de privacy.
Iedere ondernemer van een KMO staat met zijn billen bloot voor iedereen die nieuwsgierig is en er gebruik en meestal misbruik van wilt maken.
Aan de hand van de jaarrekeningen kunnen concurrenten en leveranciers bepalen hoe sterk ze staan, en hun overwicht misbruiken. Ze kunnen nagaan hoeveel investeringen het bedrijf nodig had om een bepaald productieproces op te zetten, of berekenen wanneer en welk bod ze moeten doen om een bedrijf in een zwakke periode over te nemen. Iedereen kent de financiële afhankelijkheid van een onderneming en haar kwetsbaarheden op het gebied van personeel, milieu, voorraden, waardoor speculatie mogelijk is.
Handelaars in informatie vlooien de jaarrekeningen uit en berekenen allerhande ratio's die moeten bepalen of je wel te vertrouwen bent, en daaruit kunnen ze ook je privé handel en wandel deduceren, aangezien de meeste ondernemers enkel uit hun vennootschap inkomsten verwerven. Die informatie, en dat gaat zeer ver, verkopen ze gewoon door aan iedereen.
Wanneer het misgaat met een onderneming blijven daarna nog jaren, misschien wel tot de dood, de bedrijfsleiders administratieve stigma in hun databank opgeplakt te krijgen, een soort persoonlijk strafblad als het ware.
Een slecht rapport, zelfs een fout of vergissing van zo'n informatiebedrijf is voldoende om een bedrijf te kelderen.
In principe zou het enkel de onderneming zelf mogen zijn die beslist welke informatie aan wie wordt verstrekt teneinde misbruik en gesjacher te voorkomen.
Wat anders is het natuurlijk met informatie naar aandeelhouders en financiers toe, en dat is dus zeker het geval bij beursgenoteerde bedrijven.
Dan zijn er nog de misbruiken door de vakbonden en allerhande organisaties die hun eisen afstemmen op de resultaten van de bedrijven en zo elke winst en reserve opeisen bij onderhandelingen, maar nooit iets teruggeven als het minder goed gaat.
De wet op de privacy geldt enkel voor privé personen, met als gevolg dat god en klein pierke, en elk personeelslid of ambtenaar wel zijn neus kan komen steken de zaken van de ondernemer en zijn familie.
Elke Indiër, Chinees of andere "nieuwe" ondernemer kan zo meteen de zwakheden berekenen en bepalen van een Europese onderneming, of een sector, en ze als model gebruiken om beter te doen, wat in die landen echt niet moeilijk is.
Verbaast het de mensen dat bedrijven hier makkelijke overnameprooien zijn of makkelijk dood te concureren zijn?

De Europese Commissie wil de kleinste ondernemingen vrijstellen van het opmaken en publiceren van een jaarrekening. In België zullen daardoor nog slechts 18.400 van de 303.000 vennootschappen een jaarrekening moeten voorleggen.
Verder voorziet men drastische vereenvoudiging van het vennootschapsrecht, de financiële verslaggeving en de controle van jaarrekeningen.
Micro-entiteiten hebben een omzet van maximaal 1 miljoen Euro en tellen minder dan tien personeelsleden. In België zouden 216.000 van de 303.000 kleine ondernemingen daardoor niet langer een jaarrekening moeten opmaken.
Daarenboven zullen kleine ondernemingen met 8,8 miljoen Euro omzet en minder dan 50 werknemers niet langer hun jaarrekening moeten publiceren. Daardoor moeten nog eens 70.000 bedrijven niet langer hun rekeningen publiceren.

Bedrijfsrevisoren en boekhoudkantoren vrezen dus een fors omzetverlies, maar dat vinden de KMO's niet erg. Eindelijk verlost van die figuren die 150€ per uur en meer komen verdienen op hun kap als permanente opdracht, en die als het fout loopt moeilijk of nooit verantwoordelijk kunnen worden gesteld, want als het dan fout loopt is er meestal geen geld meer om die lui aan te klagen. Ondernemers slikken al jaren omzetverlies door al die papiereters, die mee de regeltjes bepaalden, te moeten betalen.
en wanneer het geld eenmaal op is dan vindt men nergens meer hulp, zelfs niet van de curator of de rechter.
Wanneer hun advies leidt tot een verlies of economische en fiscale repercussies dan geven ze niet thuis en wassen hun handen in dezelfde kom als Pontius Pilatus, en dat heb ik vaak genoeg gezien. Bedrijfsrevisoren en advocaten geven nooit resultaatverbintenissen, iets wat men als ondernemer tegenover zijn klanten altijd moet doen.

Werkgevers menen dat de maatregel de administratieve kosten niet zal doen dalen, staat er in De Tijd.
Welke werkgevers en hoeveel hebben ze er daarover geconsulteerd? In heel mijn leven als ondernemer heb ik nooit één vraagsteller over de vloer of aan de telefoon gehad. (Een politieker evenmin, tenzij iemand van het Vlaams Belang)
Zelfs mijn hond, zonder zijn hoed op, weet dat dit zal leiden tot enorme besparingen in geld en tijd, en waarvan een KMO'er , en zeker de beginnende, te weinig heeft.
De ondernemingen worden daardoor rendabeler, en het vrijgekomen geld kan geïnvesteerd worden in verniewing en ontwikkeling, in technologische en commerciële mensen,
En allszins komt er kostbare vrije tijd om misschien met zij gezin door te brengen in plaats van met zijn boekhouder of zijn advocaat.

Bestuurders dreigen veel sneller aansprakelijk gesteld te worden als de jaarrekening niet langer publiek is stellen de tegenstanders van de nieuwe Eu regeling.
Welk groot licht heeft dat argument bedacht?
De ondernemers van KMO's zijn altijd verantwoordelijk en dienen zich vrijwel steeds persoonlijk borg te stellen ter dekking van kredieten. Door de complexiteit is de ondernemer altijd verantwoordelijk want hoe snel is een verplicht document, een procedure of een melding niet over het hoofd gezien?
Waarvoor dienen trouwens die vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid als in de realiteit door borgstellingen en diverse wetten en regels die beperkte aansprakelijkheid niet bestaat?

De bedrijfsrevisoren en boekhouders moeten zich dan maar eens omscholen en een een echte ondernemer worden en laten zien dat ze het zo goed kunnen als ze altijd schijnen voor te doen.
Laat ze eens een product bedenken, technologisch innovatief zijn, garanties en resultaatverbintenissen aangaan, grondstoffen inkopen, marketing en verkoop organiseren, en investeringen doen anders dan een firmawagen een computer of een chique pand kopen.
Laat ook de jongeren alvast eens wat anders studeren dan theoretische economieof rechten.

Ik roep nog niet voor de mosselen aan kant zijn , maar insiders zeggen dat deze nieuwe regeling, onder sterke interne druk in de Europese unie , en vooral van Duitsland , niet meer tegen te houden is.

Er zijn in Europa en zeker in België veel meer mensen die vertellen hoe men het moet doen dan mensen die het doen en kunnen., en dat mag nu veranderen.
Dit zou zeker niet slecht zijn voor de concurrentiekracht van de ondernemingen zeker tegenover grote ondernemingen die door hun schaalgrootte minder last hebben van meeëters

Link naar het artikel in De Tijd
http://www.tijd.be/nieuws/economie_financien/artikel.asp?Id=3229519

De neutronenbom van het Verzet.

Wat als ze eens een verdrinkingsdood sterven ?
Nee, ik heb het niet over mensen, maar over de discriminatiemeldpunten die Kathleen van Brempt wilt oprichten in alle grote steden, maar ook over andere pestinitiatieven, belastingen en wetten ingesteld door politici en die zich vooral keren tegen het eigen volk.
Verdrinken hoeft niet noodzakelijk in water, het kan in zand, in een silo bloem, maar ook .....
Hoezo zult u zich afvragen?
Wel onderhand ondervinden juist de Vlamingen de meeste discriminatie, en dit op allerlei gebieden.
Er is vooreerst de positieve discriminatie van allochtonen waarvan we zelf de nadelen direct ondervinden, maar ook de kinderen en kleinkinderen. Dit is het geval bij aanwerving, promotie, begeleiding in zijn baan of naar een baan.
Het geval in het openbaar vervoer, waar autochtonen een vervoersbewijs kopen, maar waar veel allochtonen die dat niet doen ongemoeid worden gelaten.
De manier waarop ettertjes autochtonen de doorgang blokkeren, ze obscene woorden naroepen, en meisjes bepotelen die ze minderwaardig vinden aan hun maagdelijke gerespecteerde zusters.
De manier waarop ze kabaal maken in een ziekenhuis omdat ze op hun beurt niet kunnen wachten, of omdat er geen vrouwelijke dokter is voor hun vrouw.
Wanneer zij bij de bedeling van sociale woningen en voorzieningen voorrang krijgen.
Wanneer ze op scholen op een positievere wijze worden gedelibereerd, dan de autochtone kinderen die strenger beoordeeld worden of naar strengere scholen gaan en dus harder moeten werken of buizen.
Omdat in de klas allochtone leerlingen meer aandacht krijgen dan uw kinderen.
Omdat allochtonen dubbele of meervoudige nationaliteit mogen bezitten en Vlamingen niet.
Omdat Vlamingen fiscaal uitgevlooid worden, hun buitenlandse bezittingen bekend zijn, maar de inkomsten en eigendommen van allochtonen in hun echte vaderland geheim blijven omdat ze er niet als vreemd worden aanzien.
Omdat Vlamingen bekwaamheidsgetuigschriften moeten voorleggen om een zaak te starten, en allochtonen niet. (bakker, beenhouwer, restaurant)
Omdat de gezondheidsinspectie strenger is en meer langs komt in bedrijven van Vlamingen en uit angst uit de zaken van allochtonen wegblijven..
Enzovoort, jullie mogen het lijstje aanvullen….
Daarnaast zijn er ook de discriminaties die we ondergaan als Vlaming. Wanneer we niet in onze taal aangesproken worden in Brussel door een ambtenaar die tweetalig hoort te zijn.
Wanneer de gebruiksaanwijzing of de etikettering van producten niet in het Nederlands te lezen staat. Wanneer de hulpdiensten in Vlaams Brabant en Brussel nauwelijks of geen Vlaams spreken bij een oproep.
Wanneer men door een politieagent in het Frans wordt aangesproken omdat hij gaan Vlaams kent behalve enkele banale worden.
Vul ook dit lijstje maar aan….
Er zijn dus veel meer zulke discriminaties dan men algemeen denkt, dus het vergt slechts wat alertheid en de wil het op te noteren.
Voelt u al komen hoe de verdrinkingsdood van de discriminatiemeldpunten kan ontstaan?
Wanneer de burgers nu eens geen enkel geval ven racisme of vermeend racisme nog over het hoofd zouden zien, en telkens een aangifte zouden doen bij het discriminatiemeldpunt?
Telkens moet er dan een PV of dossier worden opgemaakt beheerd en doorgestuurd, en alleszins tijd worden voorzien.
Wanneer de burger de meldpunten nu eens overspoelde met klachten, dan zouden ze stikken in de dossiers, en werden de meldpunten en het centrum (CGKR) quasi stilgelegd.
Wanneer klachten dan weer niet zouden worden genoteerd door de meldpunten kan men daartegen nog altijd klachten neerleggen bij de politie.
Daarna af en toe eens telefoneren of een brief schrijven of een mailtje sturen om de zaken op te volgen, en steeds in beroep gaan tegen de beslissing.
Op het communautaire vlak kan de burger protesteren door steeds op de laatste dag de belastingaangifte op te sturen. Door te wachten tot het laatste moment om de belastingen te betalen.(Mocht u dat al niet doen)
Steeds uw belastingaanslagen betwisten zelfs als het om huisvuilbelasting zou gaan, en steeds verzet aantekenen, tot aan het stadium dat dit zonder gerechtelijke procedure mogelijk is.
Op elke beslissing van de lokale, de gewestelijke of landelijke besturen protestbrieven schrijven en om verklaring vragen.
De gemeentebesturen bijvoorbeeld moeten namelijk binnen een bepaalde termijn antwoorden op klachten van hun inwoners over in de gemeente genomen beslissingen door de gemeenteraad en andere aangelegenheden.
Een belangrijke methode: doe nooit aangiftes of aanvragen per computer maar op de oude papieren manier. (tenzij u geld moet ontvangen)
Overstelp de overheid, vooral de Brusselse en die van de rand, met vragen, brieven en e-mails, verzoeken om uitleg enz…

Dit is een vorm van legaal burgerlijk protest tegen de wijze waardoor wij worden geviseerd, belast, bedrogen en gediscrimineerd.
Wanneer genoeg mensen op een consequente, creatieve en zeer uiteenlopende manier daaraan beginnen, dan kan men niet slechts één persoon viseren als vervelend individu. Gelegenheden zijn er genoeg geloof me vrij.
Wanneer 1 miljoen Vlamingen al maar 2 tot 4 zulke acties per jaar ondernemen, dan heeft dit een enorm effect.
Men moet geen echte wapens hebben om te reageren. In iedere procedure, iedere wet, iedere handeling en iedere nieuwe wet bevinden zich één of meerdere papieren en psychologische wapens.

Ik noem dit de neutronenbom van het verzet, naar analogie met de echte neutronenbom die enkel de vijand uitschakelt, maar alle gebouwen en infrastructuur intact laat om te worden overgenomen door de eigen of bevriende troepen.

Vlaanderen is klaar voor burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet tegen betutteling, discriminatie, onderdrukking, corruptie, incompetentie en politieke vetzucht, arrogantie en decadentie.

21 september 2007

Niet alle landgenoten zijn gelijk.

Van Maggy Weemaes kon ik op het forum van Het Nieuwsblad volgende lezen:
Quote
Een Gentenaar vecht in een Keniaans ziekenhuis voor zijn leven, nadat hij in Tanzania neergeschoten werd door een inbreker. De familie hoopt op steun van Buitenlandse zaken. Praktische steun en liefst ook financiële steun. Buitenlandse zaken heeft al weten dat dit niet kan. Voor mij is het een raadsel waarom Buitenlandse zaken deze mensen niet steunt en de naïeve wereldverbeteraar Boeve, die de veiligheidraadgevingen van Buitenlandse zaken in de wind slaat, wel.
Unquote

Dit is weer een staaltje van selectiviteit en discriminatie. Er zal met deze zaak niet zoveel publiciteit te halen zijn. Nochtans zou dit een veel minder dure geste zijn dan het geval De Boeve.
Met het geld van operatie De Boeve had men de komende jaren alle landgenoten in moeilijkheden kunnen helpen. Als de familie de kosten terugbetaalt kunnen de deze mensen in Kenia geholpen worden. Misschien kan de familie De Boeve ook een geste doen, maar laat me raden, op zo'n idee zullen ze wel zelf niet komen, tenzij met een trap onder hun kont.

Ik weet onderhand wie de collibacillen zijn. Gelukkig wordt de mest regelmatig opgeruimd door de mestkevers, want anders konden deze bacillen ongehinderd en kritiekloos verder woekeren en geld verkwisten.
Kunnen we het nog niet aanpakken, we weten het al en er wordt over gesproken. Dat is al veel beter dan het vroeger was. Dank u Vlaams Belang, dank u internet, dank u klokkenluiders.

Wanneer koeien mond en klauwzeer hebben zijn de grenzen gesloten.

Er worden dan schutkringen ingesteld. vervoer van dieren wordt dan verboden. Nochtans is deze ziekte niet gevaarlijk voor de mens. In Congo daarintegen breekt er Ebola en tyfus uit, besmettelijk en dodelijk voor de mens.Nochtans wordt er geen reisverbod opgelegd, hoor ik niet over grenscontroles en rigoureuze sanitaire maatregelen. Zo hoorde ik niets van een reisverbod voor mensen toen de vogelgriep in Zuid-Oost-Azië uitbrak, terwijl die juist gevaarlijk en besmettelijker zijn voor andere mensen. Zo zijn er zeer veel ziektes terug geïmporteerd door de migranten en de wereldreizigers. Denken we maar naar de enorme toename van TBC. Zou het niet beter zijn quarantaine periode in te lassen voor dergelijke gebieden, en verplichte tests en medische rapporten voor inscheping? Mensen die met een besmettelijke ziekte op het vliegtuig zitten kunnen het hele vliegtuig aantasten.
Jullie denken dat dit te veel op een rampenfilm lijkt?
Nochtans is dit veel serieuzer en erger dan de varkenspest, gekke koeienziekte de blauwtongziekte enz..., maar horen we dan kreten van de Groenen?
Nog een reden om onze grenzen beter te beveiligen en af te sluiten voor ongecontroleerd reizen en migratie.Bovendien een asielzoeker met een ziekte kan niet het land worden uitgezet en wordt hier gratis behandeld. Dit leidt er toe dat er veel ernstig zieke mensen,chronisch zieken of mensen met zulke kinderen hier naartoe komen afgezakt.Daarop is ons systeem niet voorzien, niet berekend , en niet bedoeld.Hoe erg ook wij kunnen niet de kliniek of de OCMW van de wereld spelen.

Ik zou wel eens willen weten

Alle dagen ontdek ik, en waarschijnlijk met mij vele Vlamingen, redenen waarom het met dit land niet verder kan.

Een goed voorbeeld daarvan zag ik in Terzake van 19/9/07 over de Stichting Biermans-Lapôtre in Parijs.
De Franstalige oud-directeur, die niettegenstaande reeds 2 jaar met pensioen nog steeds de appartementen betrekt in dit riante huis, zeg maar kasteel, ligt overhoop met de nieuwe Nederlandstalige directeur die er met zijn duimen moet draaien. En de voorzitter van de raad van beheer is de Belgische ambassadeur in Parijs: Pierre-Dominique Schmidt van PS signatuur. De man die door Karel De Gucht uit zijn functie werd ontheven wegens fraude, en die er volgens diverse bronnen, op kosten van ons belastinggeld, er een liederlijk leven leidt, en gekend is in de fuivende homogemeenschap van Parijs en elders

Ik kan het niet laten, en ik zou er misschien mee moeten stoppen, want naar zulke programma's kijken en de kranten lezen is niet goed voor mij want dan maak ik mij boos.

Ik hoop met mij vele Vlamingen, maar al heeft het maar één mens bekeerd tot de club van de Vlaamse onafhankelijkheid, dan heeft dit programma al zin gehad, en dat brengt mijn bloeddruk dan gelukkig terug op een normaal peil. Het stemt me daarna, met vertraging weliswaar, een beetje vrolijk, want daardoor komt ons doel dichterbij.

Meteen rezen er tijdens en na het programma een aantal vragen waarop het programma geen antwoord gaf. Een beetje oppervlakkige journalistiek denk ik dan.

Vele van de onbeantwoordde vragen zijn wellicht voor velen rethorisch maar voor anderen , waaronder Belgicisten niet. Een aantal van deze vragen zijn wellicht te lastig voor de overheid om ze te beantwoorden.

Ik stel ze daarom hieronder maar even, en ik hoop dat er iemand mij een antwoord op kan bezorgen, al weet ik dat die kans heel klein is want deze gegevens worden al jaren goed afgeschermd voor de kiezer en belastingbetaler.

Ik zou wel eens willen weten...

Hoeveel van die instellingen zijn er zo??? is de vraag die de volgende voorafgaat:

Door wie dit studentenhuis, of zeg maar studentenkasteel, in Parijs echt gebruikt wordt, wat dat kost en wat dat opbrengt.Wonen daar echt studenten?Blijkbaar al wel een reeks ambtenaren met een onduidelijke opdracht,in riante apartementen.Ja wat is de juiste opdracht? Toch wel duur voor een kamerbibliotheek en een fietsenuitleendienst.Ik kan goed geloven dat er gekibbeld wordt over zo'n snoeppostje voor 15 jaar, dat velen met een universitair diploma ook wel zou willen. Hoe kom je aan zo'n postje en waar verschijnen die vacatures? Niet te verbazen dat de afgezette frauderende feestvierende ambassadeur daar zijn oog op liet vallen om veerder te fuiven op onze kosten. Ik ben zeker dat dit weer een Waals bastion is waarvan men zich in politieke kringen gretig bediend. Dit is de eerste keer dat ik van dit studentenhuis in Parijs hoor, al ken ik Parijs vrij goed.Misschien is dit een van de overbodige luxepaardjes die we beter een halt toe roepen, of misschien van de hand doen.

Van een wakkere Vlaming

De Vlamingen worden steeds alerter. Regelmatig posten dan ook lezers van de krantenfora hun bevindingen, ervaringen en weetjes.
Niet genoeg mensen kunnen er te weten komen hoe erg het eigenlijk wel gesteld is met de Franstalige arrogantie waaronder wij al bijna 2 eeuwen moeten leven.

Daarom neem ik de post van een zekere Dieter V van 20/9/07 in het Nieuwsblad over

Belgium divided as Flanders pushes for a messy divorce!
Ik had vernomen dat mijn burgemeester (Sint-Genesius-Rode) een interview had gegeven aan The Observer. Nieuwschierig hoe ze de vlaamse eigenheid van onze gemeente weer in vraag zou trekken ging ik op zoek naar dit artikel. Vorige keer had ze een commisaris van Europa al kunnen wijsmaken dat de Vlamingen hier dominant zijn en dat de waalse minderheid, 65% is blijkbaar een minderheid, moet beschermd worden. Nu gaat ze nog een stapje verder. Rode behoort tegenwoordig tot Wallonië, Brussel is enkel ééntalig frans dat de Vlamingen graag zouden veroveren, wij zijn nazi's die de Walen willen onderdrukken en de franstaligen zijn allemaal tweetalig. Nog nooit heb ik zoveel leugens in 1 artikel gezien. link:


http://observer.guardian.co.uk/world/story/0,,2170156,00.html

Voor diegenen die niet graag daarvoor verder klikken maar ook voor mijn archief, want deze artikels blijven er niet eeuwig staan, heb ik dit maar hier neergeplakt.

Quote
Belgium divided as Flanders pushes for a messy divorce
Alex Duval Smith in Rhode Saint Genese, FlandersSunday September 16, 2007 The Observer

The mayor is a little uncomfortable. 'Could we go somewhere more private to talk?' begs Myriam Delacroix-Rolin. 'This cafe is Flemish-owned. These days things have become so sensitive. I should not be heard speaking French in there.'
On Tuesday, Belgium marks its first 100 days without a government. There is every reason to believe that the Belgians, and the rest of us, will have to get used to it. The questions now are how will the divorce of Flanders and Wallonia be consummated, and what will become of Brussels, home to the EU and Nato? More worryingly, the demise of Belgium - a sticking plaster over the faultline between Europe's Protestant north and Catholic south - could make Europe a more dangerous place.
'Flanders has systematically organised its independence over 35 years,' said Delacroix-Rolin, a French-speaker fighting to save her village of Rhode Saint Genese, nine miles south of Brussels, from becoming Flemish. 'If they succeed here, they will move on to Brussels. We're like the moat around the castle.'
French-speaking Brussels - whose cultural and linguistic affinity is with Wallonia to the south - sits like an island in Flemish-speaking Flanders. So do the 18,000 souls of Rhode. Delacroix-Rolin said of the French-speaking half of her village: 'We are bilingual, and that is our right. No one held a referendum to ask whether we wanted to be part of Flanders. We just woke up one day [in 1962] and the linguistic frontier had been drawn south of us.'
In the 45 years since, Belgium as a state, steered by the economically and numerically superior Flemish, has effectively devolved itself out of existence. 'Now Flanders with six million people makes the rules and four million French-speakers adapt,' said Delacroix-Rolin, who is banned from speaking French at council meetings or official functions. 'They are very clever. My council does not use language criteria to allocate housing, but the region does. In this way Flanders is ensuring that more Flemish-speakers settle in my municipality. The region also imposes a language test on teachers seeking to work here or parents wishing to adopt children. One way or another, your route is barred unless you have Dutch language diplomas.'
It used to be the opposite. During centuries of Walloon prosperity - including 200 years as Europe's most productive mining and steel basin - the Flemish were looked down on and their language banned. Recently they have gained the economic upper hand, and now see post-industrial Wallonia as a costly passenger. This centuries-old distrust is at the heart of the crisis that has seen the Flemish Christian Democrat, Yves Leterme, fail to form a government since the 10 June elections. The constitution demands a coalition, but French-speaking politicians are refusing to join in his plans to dismantle Belgium. Among Leterme's allies, Flemish nationalist Bart de Wever denies that Wallonia will be cast adrift. 'You can co-operate better as good neighbours than as an unhappily married couple. I'm not a Flemish Milosevic.'
He adds that an independent Flanders would want Brussels as its capital. 'Ten years ago Belgium had its football team, its monarchy, the Belgian franc and Brussels. Now it only has Brussels. For us, it's just the last obstacle.' Increasingly, Flemish politicians speak of the 'Czechoslovakia option' and point to the fact that the 'velvet' break-up in 1993 was a success for both sides. But economically it is hard to imagine what the wastelands of Wallonia would stand to gain. An opinion poll last month found 45 per cent of Flemish people in favour of the disintegration of Belgium against 20 per cent of Walloons.
Most observers believe the break-up is just a matter of time; Flemish nationalist support will grow every time there is a local or national election. But nothing will happen without the EU, to which an independent Flanders, with Brussels as its capital, would have to apply for membership.
To Delacroix-Rolin, the options on the table amount to real threats to her identity and that of her villagers. 'Rhode is like a frontline state. We're in a battle for survival.'

Unquote

20 september 2007

Chantal Pauwels kan niet dansen maar weet wel hoe om te gaan met een VISA kaart.

Welke kwaliteiten zou Chantal Pauwels zoal hebben dat ze ineens gebombardeerd wordt tot zakelijk directeur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen?
De raad van bestuur van de dansinstelling heeft dat beslist. Dat zijn allemaal politiek benoemde
figuren die daar naartoe weggepromoveerd zijn.of zichzelf met een mandaatje en vrijkaarten bedienen. Als deze dan ook de directie aanduiden dan weet je dat die ook een bepaalde kleur moeten hebben, en vooral voeling moeten hebben met de mee- eetcultuur.
Dat het financieel slecht gaat met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen komt juist doordat dit een politiek rattennest is bevolkt door mensen die alleen weten hoe je geld van de belastingbetaler uitgeeft en nooit hoe je geld moet verdienen.
Daardoor wordt ons cultuurleven juist steeds meer en meer afhankelijk van de subsidies en de politieke club en vriendenlobby.
Iedereen die wat denkt nodig te hebben van een politieker gaat dan ook geheid naar de diners in smoking en avondkledij ter sponsoring.
Deze afhankelijkheid is te vergelijken met een Charleroi in crisis waar, de van overheidshulp afhankelijke burger, steeds weer gedwongen wordt te stemmen op diegenen die verantwoordelijk zijn voor het wanbeleid, en die deze afhankelijkheid omwille van de macht in stand houden met zwarte kassen, worstenfeesten, warme soep en veel dienstbetoon.

Welke zakelijke kwaliteiten heeft Chantal Pauwels eigenlijk? Heeft ze dan al ooit een bedrijf of bedrijfje succesvol bestuurd? Natuurlijk niet. Volgens de links-Groene doctrine geleid zou het zelfs binnen de kortste keren failliet zijn. Dat is wat ik vrees dat er ook gaat gebeuren met het KBvV.

Het enige dat ze van zaken weet is hoe ze met een VISA kaart en het geld van de belastingbetaler zichzelf verwend een dure sacoche koopt en kaviaar eet in een rood salon met groene strepen. Welke privéwerkgever zou haar met kennis van haar voorgeschiedenis en politieke ideeën in dienst nemen, tenzij hij failliet wilt gaan?
Om de schabben te vullen tot daar toe misschien nog, maar zeker niet om achter de kassa te zitten.

En kent ze dan wat van ballet, dansen of muziek ? Ja, alleen als ze met haar blote voeten op een hete plaat staat, en er op de achtergrond wereldmuziek klinkt.
Ze gaat de bedrijfswereld aanspreken om het KBvV te sponseren. Het bedrijfsleven dat door de groenen als vervuilend , onethisch, asociaal kapitalistisch en discriminerend wordt bestempeld.
Ze zullen zich haasten, tenzij er een zakelijke opportuniteit bestaat, of wanneer er een dossiertje op overheidsniveau moet gedeblokkeerd worden.
Maar ze stelt ook dat ze tegelijk meer middelen van de overheid gaat trachten te bekomen. ( nog meer subsidies dus) om de putten te vullen die ze daar al gemaakt hebben en nog zullen maken.
Waren er dan geen andere kandidaten? Was er geen voorafgaande selectieprocedure en een examen? Waren de lezers, hun kinderen of kleinkinderen allemaal niet goed genoeg, en maakten ze geen schijn van kans tegen het zakelijk talent van Pauwels?
Werd het andere mensen niet gegund een gooi te doen naar een zeer lucratief baantje?

Ik denk dat het KBvV beter af was geweest met een echte manager die zich al bewezen heeft in de economische wereld en tevens een sterke band en voeling heeft met de artistieke wereld.
Zelfs Bobejaan Schoepen was, niettegenstaande zijn hoge leeftijd, een betere keuze geweest.
Ook het aantal gecreerde postjes en managers of directeurs, bestuurders enz... kan men in vraag stellen, want dat zijn er meer dan er dansers zijn.

De artistieke talenten van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen verdienen beter, veel beter dan het voortdurend gebedel om overheidssubsidies, dan een hoop parasieten te moeten meesleuren, dewelke misschien niet kunnen uitgesloten worden, maar hun zo afhankelijk maken van politieke figuren en postjespakkers.
Ze verdienen bestuurd te worden door uitstekende, competitieve en creatieve mensen met creativiteit en visie , zoals zij dat zelf op hun domein ook zijn, en zonder welke kwaliteiten ze de top nooit bereiken. Zij worden ook niet gekozen om wie ze kennen maar om wat ze kunnen.
Hoe hard dit ook mag zijn, dat is de sleutel tot succes, zoniet wordt het snel een beschermde werkplaats.
Ik draag ze oprecht een zeer warm hart toe de dansers, choreografen, leraren, en wens hun allerminst een situatie toe zoals in Charleroi. Ik vraag me af of ze in die benoeming, die ook hun toekomst bepaald, inspraak hadden zoals de linksen dat altijd plegen te eisen in een onderneming?
In de komende maanden zitten ik en mijn familie beslist in een van de zetels te genieten van hun kunnen en passie, en zullen wij op zijn minst voor onze zitjes betaald hebben in tegenstellingen tot vele anderen.
Helaas gaat dit verhaal niet alleen op voor het KBvV maar voor veel cultuurgezelschappen en instellingen. Het zijn immers ideale plaatsen om wat postjes te creëren, bij te verdienen en aan politieke invloed en macht te winnen.

Bewijzen op tafel !

Dat De Gucht aan een parlementaire onderzoekscommissie of een onafhankelijke "jury" van experts maar eens bewijst dat de "operatie De Boeve" geen 600.000 € heeft gekost?
In welke rekeningen vinden we trouwens het losgeld geboekt dat betaald is onder de vorm van de financiering van een smoesproject in de boevenstaat?
Dat dit geen 600.000€ gekost heeft, maak dat uw kat wijs Mr De Gucht, maar niet de pientere Vlamingen en journalisten.
Wanneer komt er een klokkenluider vertellen hoe het allemaal is gegaan? Misschien tegen een kleine beloning?

18 september 2007

Multiculfiguren hebben enkel een zieke rechter hersenhelft

Ik val regelmatig van mijn stoel van verbazing wanneer een landgenoot simplistisch, en enkel in éénrichtingsverkeer, iets uit zijn enig overgebleven, zelfs zieke rechter hersenhelft produceert, wat zoals u wellicht weet, dan uitsluitend de linker zijde van zijn lichaam aanstuurt .
Deze mens kan er dus helemaal niet inkomen dat er een linker hersenhelft bestaat, en dat er zelfs mensen bestaan met twee gezonde hersenhelften. (Mijn excuses voor de mensen die echt een hersenziekte hebben)
Onderstaand een bijna wetenschappelijk specimen van dit syndroom uit de lezersbrieven van het Nieuwsblad/het volk op 17/9/07, naar aanleiding van het topic rond de familie De Boeve en De Gucht. :

Quote
zoals het moet

Dit is zoals het moet.U aanpassen aan de zeden en gewoontes van het land waar u zich bevindt. Ieder land,streek overal ter wereld heeft zijn eigen gewoontes en gebruiken.Als je je daaraan aanpast en ze respecteerd ben je overal welkom,waar ook te wereld en zal je merken hoe gastvrij alle volkeren zijn.Maar dat gebeurt nu veel te weinig ,in welke richting ook.kortom respecteer de gebruiken van de plaatselijke bevolking en je bent overal een graaggeziene gast.
Unquote


Mijn reactie op deze post op het forum:

Niet wederzijds en bovendien achterlijk
Waarom passen zij hun gebruiken niet aan als ze naar hier komen, zelf op de vlucht voor onderdrukking?
Vele van die gebruiken zijn bovendien achterlijk, gebaseerd op een sprookje bedacht door jaloerse en oorlogszuchtige mannen rond een kampvuur in de woestijn 15 eeuwen of langer geleden,met het doel anderen en vooral vrouwen te onderdrukken of te overheersen.
Toen ontstond het echte racisme dat nog steeds niet is uitgeroeid.
Zou jij je dochter uithuwelijken aan zo'n figuren, zelfs al betalen ze een gigantische bruidsschat?
Indien ja, hoop ik dat je regelmatig eens Iran, Irak of Afghanistan gaat bezoeken met je familie.
We zullen je niet komen terughalen uit het paradijs. Beloofd.
Einde van mijn reactie.


Wat als een sprookje werd verkocht eindigt straks misschien als een nachtmerrie
De Vlamingen blijven niet dom. Ze zijn het spuugzat die figuren, die platte opportunistische regimepolitici die ons vertellen wat we mogen denken en zeggen.
Als er ergens een revolutie plaatsvindt is het zeker in de geesten van de mensen.
Volgende verkiezingen weer wat minder VLD ers in het parlement en De Gucht samen met zijn ambitieuze zoon,die de dynastie van de poenpakkers wilt verder zetten, in de vergeetput.

17 september 2007

Aangepast: Familie De Boeve op bezoek bij de boeven

Ik zou harder kunnen lachen met zo'n titel, ware het niet dat ik mij realiseer dat we voor dit stripverhaal zwaar moeten afdokken.
Met het geld dat aan deze PR stunt en een mafkees verkwist is hadden ze hier een paar echte pechvogels kunnen helpen of wat achterstand wegwerken in de opvang.
Voor dit geld moeten vrijwilligers duizenden azalea's verkopen voor Kom op Tegen Kanker, de MS liga, of de bejaardenzorg.

En aan die boeven daar heeft De Gucht "een enveloppe " met geld gegeven ( en dat is wat boven de tafel gebeurde.)

Warm van de pers:
"De Franse minister Bernard Kouchner van Buitenlandse Zaken heeft in interviews gewaarschuwd voor oorlog met Iran over zijn nucleair programma. "We moeten ons voorbereiden op het ergste, en het ergste is oorlog", zei hij gisteravond op de Franse radio en tv.

De Veiligheidsraad heeft Iran al twee keer sancties opgelegd omdat het land niet wil stoppen met uraniumverrijking.

Vooral het Westen vreest dat Teheran werkt aan een kernwapen. Iran zegt slechts vreedzame, civiele doeleinden na te streven met zijn nucleair programma.

Kouchner overlegt maandag in Moskou over nieuwe sancties tegen Iran. Het is lang niet zeker dat Rusland en China hiermee instemmen. Het is niet uitgesloten dat de Verenigde Staten en de Europese Unie daarop besluiten Iran eenzijdig nieuwe sancties op te leggen."

Met het geld, ruim 400,000 € zonder enorme diplomatieke kosten, kunnen ze in Iran alvast wat bazooka's, Kalasnikovs en Semtex voor bommen te kopen, en helpen we zo de Jihad korter bij haar doel.
Want wie gaat dat echt controleren in Iran? De VN die ook nu al geen greep krijgt op het regime en beperkt wordt in haar bewegingen en onderzoek, en ja flink om de tuin geleid wordt? Kijk maar naar het nucleair programma.
En laat ons maar eens nadenken: is het Iran van vandaag wel geïnteresseerd in het stoppen van de drugstraffiek, de bondgenoot bij uitstek voor het ondermijnen van het Westen en het verwerven van bergen geld. Na olie waarschijnlijk de belangrijkste inkomstenbron.
We worden in Iran ferm uitgelachen. Wie is eigenlijk fout als er morgen maar één dode, waar ook ter wereld, valt met wapentuig dat wij hebben gesponsord. Het moet egocentrische figuren als De Boeve en De Gucht.een rode (of blauwe) rotzorg zijn.
Mocht De Gucht dit wel uit het gat in de begroting halen? Moest hij daarvoor geen toestemming en verantwoording vragen? Gaat hij nog verantwoording komen afleggen in het parlement voor de TV ?
Wat als een sprookje werd verkocht eindigt straks als een nachtmerrie
De Vlamingen blijven niet dom. Ze zijn het spuugzat die figuren, die platte opportunistische regimepolitici die ons vertellen wat we mogen denken en zeggen.
Als er ergens een revolutie plaatsvindt is het zeker in de geesten van de mensen.
Volgende verkiezingen weer wat minder VLD ers in het parlement en De Gucht samen met zijn ambitieuze zoon,die de dynastie van de poenpakkers wilt verder zetten, in de vergeetput.
Af en toe zijn er van die multicul pipo's, aanhangers van de avontuurlijke reizen naar landen als Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, en Colombia. Verdedigers van iedereens gebruiken, normen en waarden, behalve de onze.Mensen die leiden aan het Stockholmsyndroom, die zelf Djembe spelen en buikdansen, en af een toe wat wiet in hun waterpijp of sigaret stoppen (of meer van dat lekkers)
In enkele reacties op een post op het forum van het Nieuwsblad/Het Volk over de repatriëring van Stefaan De Boeve en de hoofddoek gedragen door zijn moeder bij haar korte bezoek aan Iran, is de multicul commentaar als volgt:
"
Zoals het moet
Dit is zoals het moet.U aanpassen aan de zeden en gewoontes van het land waar u zich bevindt. Ieder land,streek overal ter wereld heeft zijn eigen gewoontes en gebruiken.Als je je daaraan aanpast en ze respecteerd ben je overal welkom,waar ook te wereld en zal je merken hoe gastvrij alle volkeren zijn.Maar dat gebeurt nu veel te weinig ,in welke richting ook.kortom respecteer de gebruiken van de plaatselijke bevolking en je bent overal een graaggeziene gast. "


Mijn commentaar daarop:
Niet wederzijds en bovendien achterlijk
Waarom passen zij hun gebruiken niet aan als ze naar hier komen, zelf op de vlucht voor onderdrukking?
Vele van die gebruiken zijn bovendien achterlijk, gebaseerd op een sprookje bedacht door jaloerse en oorlogszuchtige mannen rond een kampvuur in de woestijn 15 eeuwen of langer geleden,met het doel anderen en vooral vrouwen te onderdrukken of te overheersen.
Toen ontstond het echte racisme dat nog steeds niet is uitgeroeid.
Zou jij je dochter uithuwelijken aan zo'n figuren, zelfs al betalen ze een gigantische bruidsschat?
Indien ja, hoop ik dat je regelmatig eens Iran, Irak of Afghanistan gaat bezoeken met je familie.
We zullen je niet komen terughalen uit het paradijs. Beloofd.

Nieuwe grootschalige fraude ontdekt in Charleroi?

Op het e- forum van het Nieuwsblad doet Germaan Temmerman volgende mededeling:
"Gisteren ,zaterdagmorgen op telenet VRT een bericht “Nieuw schandaal in Charleroi”. Scholen hebben meer dan 1700 nepleerlingen ingeschreven sedert jaren ,wat hen honderden miljoenen heeft opgebracht.
Na een tijdje verdween het bericht ,en in het journaal werd er geen woord meer over gerept Dit is wat men noemt correcte berichtgeving."

La gauche caviar een grote mafiabende!
Wauw, als dat waar is, dan kan de maffia uit Italië en Albanië hier nog wat van komen leren.
Het verbaast mij echter niet. Slechts het puntje van de ijsberg zal bekend worden, zeker in deze tijden van moeizame onderhandelingen en de schreeuw voor een onafhankelijk Vlaanderen en het afschaffen van transfers.
Dit moet verder onderzocht worden, en ook waarom en door wie dit nieuws nu gecensureerd wordt.
Zouden we nu geen Vlaamse troepen, incluis de hondenbrigade de waterkanonnen en traangas, sturen naar Charleroi om daar de echte boeven eens een pak rammel te gaan geven? Of een cordon sanitaire instellen?
Welke Vlaamse politici hebben hiermee gecollaboreerd of wisten ervan en zwegen?
Met die stad gaan we pas internationaal goed op onze bek als land. Ik ben verbaasd dat Ryan air en andere internationale bedrijven er nog willen blijven. Ryan air kan misschien beter Antwerpen of Oostende of Kleine Brogel kiezen als basis ipv Palermo du Nord. Iedereen zoeken en vragen graag?
Ik plaatste Germaan zijn melding ook op mijn blog http://agriffon.blogspot.com/
Iets voor het parlementaire vragenuurtje, op tv liefst?

16 september 2007

Respect

Uit respect voor de ontvoerders van haar zoon droeg moeder De Boeve een hoofddoek in Iran.De boevenstaat hoopt dat Stefaan nog eens terugkomt, of een andere maloot.
Als een of andere olympische held of een ontdekkingsreiziger werd hij opgewacht, en daalde hij handen in de lucht van de trap van het vliegtuig neer. Zo werd hij dus gefotografeerd en verslagen door de pers.
Stefaan De Boeve verkondigde alles nog eens bagateliserend, dat het eigenlijk allemaal wel mee viel, hij goed behandeld werd,en zeker zijn auto gaat terughalen. Alsof hij daarna besefte dat hij de belastingbetaler schoffeerde , antwoordde hij op de vraag of hij nu nog zo'n reizen zal ondernemen, aarzelend ," Ja maar daar moet ik nog eens over nadenken". Natuurlijk springt die weer in de cactussen. Het is immers een Jackass. Misschien kelen ze hem dan wel, en moet hij niet meer gered worden, en moet zijn moeder dan een laatste keer een hoofddoek dragen bij de afhaling van zijn lijk. (als ze het al zouden vinden)
Hij lijdt beslist ook aan het Stockholmsyndroom en moet dringend opgenomen worden in een Psychiatrische kliniek.
En de Gucht denkt zijn door de staat betaalde PR stunt binnen te hebben, maar veel Vlamingen hebben dat al door.
Wie betaalt al die foliekes van die multiculbende? Juist, u heeft het geraden!

Welke kei gaat Marino Keulen stropen? Voor wie is geen diploma nodig?

Als de allochtonen niet willen inburgeren dan gaat hun dat 5000 € kosten.
Ha, ha, ha!
Dat moet hij ons eens komen uitleggen!
En wanneer en volgens wie gaan ze voldoende ingeburgerd zijn, en is er daarna nog controle?
Zonder uitzondering zijn de allochtonen die hier toekomen onbemiddeld. Vrijwel steeds leven zij van het OCMW of hebben ze een minimaal inkomen.
Hoe gaat hij die 5000€ nu invorderen van die kei die niet te stropen is. Beneden een bepaald inkomen, en nog rekening houdend met kinderen enz... is dat onmogelijk. En bezittingen om te verkopen zullen er ook niet zijn, want waarschijnlijk in bruikleen en zeker geen 1000 Euro in gedwongen verkoopwaarde. En welk geld zou dat dan zoal zijn? Juist ja , ons eigen geld.
En hoe gaat hij dat aanpakken en opvolgen en afdwingen?
Via dure advocaten, dure rechtszaken, dure deurwaarders, dure sociale werkers, tolken, en ontvangers ambtenaren!
Komaan zeg, zijn die ministers nu echt niet slimmer, of kan men de Vlaamse burgers nu alles wijsmaken?
En wat baat dat allemaal, want het bewijs is reeds geleverd: na een paar generaties hier alle schoolkansen te hebben gekregen, alle positieve discriminatie en hulp ten spijt, blijken ze in grote getale niet eens een diploma te halen en vaak nog steeds niet goed onze taal te spreken en onze wetten te kennen, behalve als het om uitkeringen gaat. Zou hij die ook 5000€ boete opleggen dan branden morgen Brussel, Antwerpen, Gent, …..
Zou het trouwens niet de echte reden zijn waarom men van diploma's bij de overheid wil afstappen om zo de in onze strot geduwde quota te halen ten koste van onze Vlaamse kinderen die wel hard gestudeerd hebben, op tijd kwamen, niet spijbelden en diploma's halen.
De VDAB is immers een gepolitiseerde staatsinstelling die de beloften van de socialisten en de vakbonden aan hun achterban moet realiseren .
Met al die artificiële niet rendabele tewerkstelling gaat men met onze belastingen de beloofde werkgelegenheid op peil willen houden want zo’n projecten vreten mensen en middelen.
Laat ze ook niet komen vertellen dat wij in onze kenniseconomie laaggeschoolde asielzoeker en immigranten nodig hebben met al die werklozen en steuntrekkers. Laaggeschoolden immigranten verdringen hier hoogstens andere laaggeschoolde Vlamingen. Als dat niet anti sociaal is.
Zonder die immigratie konden de lonen van die laaggeschoolde Vlamingen mogelijks wel stijgen tot een interessanter niveau. Of kon al het verkwiste geld aan inburgering gebruikt worden om de sociale lasten voor laaggeschoolden te laten zakken.Ik hoor zelfs deze middag 13h15 Yves Desmet van de Morgen op de radio vertellen: " If you pay peanuts, you get monkeys." ( als hij daar maar de gedachtenpolitie niet voor over de vloer krijgt)
Hoeveel jaren zou het duren bijvoorbeeld om een immigrant uit Afrika of een ander onwikkelingslgebied op te leiden tot ons niveau en dat van onze kinderen die in een moderne maatschappij opgroeiden. Het zal beslist voor hun even lang duren, en wellicht nog langer want ze moet ook nog een en ander afleren. En hoe oud zijn die immigranten dan als ze even veel zouden studeren? Sommigen kunnen dan al bijna met pensioen. Niet alleen stelt zich de vraag, wie betaalt dat, en gaat hij darna wel werk vinden of willen, maar ook gaan ze hem helpen door positief te discrimineren op het examen? Of even sociaal en genereus doen en diploma's niet meer belangrijk maken, alsof dat voor de autochtone bevolking zou bedacht zijn?
Het is een slecht signaal naar onze kinderen dat er straks geen diploma meer nodig zou zijn, en dat ze met hun diploma zelfs geen kans maken op de job tegen iemand met het "juiste" sociale en etnische profiel. Welke waarde gaat straks dan nog het diploma hebben? Van discriminatie gesproken!
Werk wordt niet door de overheid gecreëerd, er wordt door haar alleen geld opgedaan. Werk moet rendabel zijn, en producten gewild.
De keien lachen Marino uit, en ons die de mond gesnoerd worden ook.

Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld?

Stefaan De Boeve afgehaald door de minister in hoogsteigen persoon met een enveloppe geld voor het schurkenregime in Iran. Zogezegd om de drugstrafiek te bestrijden. Geloven jullie dat? Dat geld blijft ergens plakken en aan de drugshandel wordt niets gedaan. Daarmee ondermijnt en vergiftigt men immers de westerse wereld . Een van de methodes van de jihad en Al Qaida, waaraan De Gucht weer heeft meegeholpen.
Zou De Gucht dat ook gedaan hebben voor anderen dan iemand uit zijn gemeente, voor iemand van een andere partij bvb ( een mestkever ?). Goed voor mijn PR denkt De Gucht, en het kost mij niets. Wanneer heeft hij dat nog eens gedaan voor andere Belgen?.
Wat gaan die naïeve multicul gastjes in die landen zoeken? Wereldreizigers, wereldverbeteraars, eeuwige scouts en pubers, met rastakrullen en bijhorend zakje wiet en luchtbellen in hun hoofd..
En beste mensen, wie betaalt die enveloppe en die speciale vliegreisjes weer ? Juist ja, de belastingbetaler!
Ik zou langs deze weg willen vragen of ze dat aub eens allemaal willen terugbetalen want ik ga daarmee niet akkoord..
Ik hoorde Jan Leyers onlangs nog zeggen dat hij in die landen die wij hier als gevaarlijk aanzien het meest gastvrij werd onthaald. Ik kan alleen zeggen dat hij dan veel geluk gehad heeft, en dat een verkeerd signaal is naar dat soort broekventjes. Wat voor werk doet Stefaan eigenlijk? Laat me raden…..
Voor de geïnteresseerden die ertegen kunnen bekijk eens een paar filmpjes op volgende links. http://jebar.info/Badaxua.htm

http://theync.com/video/m091307tongue.wmv

14 september 2007

Kijk en huiver

http://jebar.info/Badaxua.htm

http://theync.com/video/m091307tongue.wmv

Wie zijn de vijanden van de democratie?

De betoging was verboden zeggen de linkse multicul figuren, rabiate Vlamingenhaters en Waalse scherpslijpers?
De rechtbank had het verbod bevestigd.
De politie deed alleen maar zijn job.
Van eigen deeg een koekje.
Het Vlaams Belang is toch voor zero tolerantie.
Ze hadden maar niet moeten gaan, dat komt ervan.

De redenen van het verbod
De burgemeester is een PS-er (en lid van een corrupte zatte bende)
De burgemeester zijn kiespubliek bestaat vooral uit allochtonen waarvan de meeste moslim zijn.
De druk van de moslims was dus zeer groot te noemen.
De raad van State is bemand door politiek benoemde figuren, door de PS-ers, linkse partijen en politieke tegenstanders van de grootste oppositiepartij het Vlaams Belang.
De politiecomissaris van Brussel is een militant PS-er
De ingezette troepen waren Walen, opgehitst en geinstrueerd door het rode Wallonië en de PS, tegen les sales Flamins.
De regimepers en nationale omroepen zijn links geselecteerd en benoemd, en vergoelijken daarna deze gewelddadige acties tegen hun politieke tegenpolen.

Was dit verbod van betogen terecht?
Machtsmisbruik van de Waalse PS burgemeester bedoeld tegen een politiek tegenstander van de andere taaleenschap. Machtsmisbruik kan men nooit ontlenen aan zijn recht als burgemeester zoals die werd bedoeld, en tegen een grondwettelijk recht van vrije meningsuiting en vergadering.
Het gevaar voor geweld op de betoging bevond zich geheel bij de moslims en de politie.
Was de verbodsbevestiging door de Raad van State juist? Nee want de redenen van het verbod en de politieke motieven van de burgemeester waren vals en aggressief.
Ook de Europese bevoegde instanties zagen en zien geen objectieve redenen waarom die betoging verboden moest worden.

Heeft het Vlaams Belang dit uitgelokt?
Neen het is juist haar politieke en democratischs recht en plicht als oppositie om een verbod dat gebaseerd is op perfide politieke agenda's en ilegitieme en valse redenen naast zich neer te leggen.
Het Vlaams Belang kan wel voor zero tolerantie zijn, maar dat is dan bij criminaliteit, tegen dit soort machtsmisbruik slectiviteit en PS corruptie van oa figuren als Thielemans.

Is een land waar op dergelijke manier de oppositie wordt verboden en actie en campagne te voeren, waar wordt geslagen, monddood wordt gemaakt, en waar daarna door
de regimepers wordt gecolaboreerd nog een democratie?

Het is goed dat er zoveel camera's aanwezig waren, want anders hadden de regimepers
en de staatsomroepen het monopolie gehad, en hadden ze de bevolking nog eens kunnen voorliegen via montages van selectieve beelden, handige interviews en tendentieuse commentaren, zoals dat in het verleden altijd al het geval was.
Wij hebben onafhankelijke waarnemers nodig zoals die ook naar Congo of Oekraïne worden gestuurd. Ik hoop dat de andere cameraploegen hier zullen blijven, dat iedereen zijn privécamera's en GSM's gaat gebruiken om steeds opnieuw dit machtsmisbruik en deze politieke misdrijven te filmen te verslaan en te verspreiden.

Het Vlaams Belang heeft met haar actie ook bewezen zero tolerant te zijn tegen linkse politici en door hen politiek benoemde rechters, en beknotters van de Vlaamse rechten en precies de democratische rechten van ons volk.
Een democratie herkent me aan de manier waarop men er met de oppositie wordt omgegaan, in gradatie van Noord Korea of Iran, tot de USA.
Dit land leunt harder aan bij de eerste twee, ter hoogte van Wit Rusland misschien, maar alleszins onderaan de Europese lidstaten.

13 september 2007

Bin Laden lacht


Na 9/11 zijn Vlaanderen en ook Europa veranderd
Dit is de capitulatie van Europa en Brussel voor de Islam, en voor deze Jihad zijn zelfmoordvliegtuigen overbodig geweest.
Ons eigen volk gekwetst en uitgeschakeld, niet door friendly fire, want dat zou een spijtig ongeluk zijn, maar door collaboratie.
Na de onderdrukking door Waalse strijdkrachten werd een nieuwe gebeurtenis aan de Vlaamse en Europese geschiedenis toegevoegd, al zal dit pas binnen 100 jaar in de geschiedenisboeken vermeld worden.
Hiervoor zullen koppen rollen denk ik, en hoop ik.. Waar blijven de Vlaamse politie en leger? Laten die op de Vlamingen kloppen? Of is Befehl ist Befehl? Blijven Vlamingen in dienst van de corrupte PS en de machtsmisbruikende PS burgemeester, die grondrechten kan verbieden voor zijn eigen perfide politieke agenda, en laten ze zich beoordelen en veroordelen door de PS benoemde rechters en Raad van State. Ook diegenen die de andere kant uitkeken en nog uitkijken zijn niet zonder schuld al kunnen zij het nog goedmaken..
Wanneer volgt de reactie, de revolutie, de staatsgreep?
De geschiedenis leert dat de Stasi, de Securitate en hun leiders en collaborateurs ooit hun straf kregen. Om het met de woorden van een socialist Tobback te zeggen, en later toegepast : “dan zullen we wel een rechter vinden die ze zal veroordelen.
Loontje komt om zijn boontje , en deze incidenten tonen aan dat ze voelen dat het niet lang meer zal duren. Elk communistisch regime eindigt uiteindelijk op dezelfde manier.
Waar blijven de stemmen van de Europese parlementariërs, die voortdurend via snoepreisjes op onze kosten de hele wereld inclusief de USA de les gaan spellen over mensenrechten, en overal zich gaan moeien bij campagnes en verkiezingen, en nu, oh schande, hun mond houden!
Kan Brussel nog de hoofdstad van Europa blijven?.
Het antwoord op deze vraag: als het regime er niet verandert en Thielemans zijn kop rolt niet: NEE!
Willen wij een Europa en een Europese hoofdstad die haar volk bedriegt en uitverkoopt? Die rechten, referenda en vrijheden terugdringt zonder rekening te houden met haar burgers?
Als wij van Europa niet de bescherming en hulp bekomen die wij als volk verdienen, ons juk niet kunnen losgooien van de dan hoeft Europa voor mij niet meer. Dan stem ik NEE tegen Europa en haar grondwet zoals de Fransen en de Nederlanders. Dan steun ik de argwaan van de Britten en de Zweden en waarschuw ze, niet naderbij te komen en hun eigen identiteit en soevereiniteit niet op te geven voor iets dat slechter is; integendeel afstand te houden of te nemen.

12 september 2007

Moslim weigert mannelijke gynaecoloog bij risicobevalling

Aan hoeveel vrouwen heeft dit al het leven gekost. Aangezien er in de moslimlanden vrouwen nauwelijks of niet mogen studeren, zijn er haast geen vrouwelijke artsen. In die landen is een vrouw gewoon minder waard, en laat men ze desnoods creperen, of men koopt er een andere of twee andere. Vrouwen die door gebrekkige prenatale en postnatale zorgen na de geboorte van hun kind aan urineverlies leiden worden gewoon verstoten en als stinkende melaatse behandeld. Een vrouw die niet kan werken, het huishouden niet meer kan doen of geen kinderen meer kan baren is minder waard dan een schaap of een kameel.
Dit kan niet langer. Die man moet worden opgepakt wegens het weigeren van hulp aan mensen in nood en het vormen van een gevaar voor het leven van zijn vrouw.
Gisteren 11/9 zijn er voor veel minder, en juist omdat er geprotesteerd wordt tegen deze islam en deze praktijken, mensen in elkaar geslagen, geboeid afgevoerd en behandeld als gevaarlijke criminelen. En deze man zou men los laten lopen en hem en zijn geloofsgenoten, zelfs door niets te doen, nog aanmoedigen om in die richting verder te gaan?
Voor mij is het genoeg! Zet die achterlijke mensen uit het land enkele rit Pakistan met nog een trap onder zijn ... erbij.
De vrouw van haar kant heeft het recht, zelfs de plicht ten aanzien van haar persoonlijke integriteit en ter ondersteuning van haar lotgenoten, direct een voor haar voordelige scheiding aan te vragen. Multicul idioten die dit gedrag willen goedpraten, bagatelliseren of accepteren moeten direct naar Geel, naar het instituut waar men psychiatrische patiënten behandelt. Het moet deze linkse figuren vooral verboden worden om zich ooit nog progressief te noemen en zich voor te doen als verdedigers van de rechten van mensen
De arts en de kliniek moet klacht indienen wegens obstructie, en... waar zat de veiligheidsdienst van de kliniek of de politie om die achterlijke vent buiten te zetten?

11 september 2007

Vlaams Ethisch Beleggen en Ondernemen. Het is nog veel erger dan ik dacht!Ongelofelijk het geweld dat is gebruikt tegen de betogers en de verkozenen van het Vlaamse volk. Waalse troepen hebben ze erop losgelaten, en geen geweld werd geschuwd. Dit is de militaire wraak die de Walen op ons nemen. Dit kan en mag niet ongestraft blijven! Hier moeten we tegen ageren! Hiervan moet Europa en de Wereld kennis nemen. De beelden die zijn genomen tijdens de kleine betoging in Brussel doen iedereen huiveren van deze securitate-staat nog steeds geleid door Walen en kaviaarsocialisten.
De lafaards, zoveel lef hebben ze niet wanneer de relschoppende moslims Borgerhout Charleroi of Brussel in brand steken etalages van gewone mensen ingooien en auto's af fikken.
Nooit, nee nooit zal ik nog thuis blijven zitten wanneer tot een betoging wordt opgeroepen zolang Vlaanderen niet onafhankelijk is.
Meer dan ooit, en nooit was het harder nodig, moet ons volk zich verheffen, zich verzetten met alle middelen tegen deze Waalse onderdrukking, tegen de beperking van ons spreekrecht, tegen de PS-mafiosi, tegen Waalse militairen die Vlaamse burgers slaan.
Niet eerder zal ik rusten tot Volk Staat wordt!! Op mijn trouw en dat van mijn familie, die deze beelden met afschuw zagen, kunnen onze volksvertegenwoordigers en het Vlaams Belang rekenen!
De boemerang keert harder terug in de Walen hun gezicht, daar mogen ze zeker van zijn.
Brussel, Wallonie en zeker de PS-sers hebben geld nodig, veel geld om hun multicul achterban te kopen en rustig te houden.
We sluiten daarom zoveel mogelijk de geldkraan, vertragen de geldstromen, gaan voor elk Brussels initiatief dwarsliggen, protesteren steeds en belasten hun werking en verhogen hun kosten. Weigeren in Brussel en Wallonië nog één woord Frans te spreken. We kopen geen Waalse of Brusselse producten meer en gaan er niet meer op vakantie.
Alvast zal onze familie als ondernemers en consumenten geen Euro meer in Brussel of Wallonie investeren. Wij zullen erop toezien dat geen Euro nog naar ginder gaat via beleggingsfondsen of aandelen. Laat het ons het Vlaams Ethisch Beleggen en Ondernemen noemen.
Als we de kaviaarsocialisten met iets op hun knieën krijgen dan is het wel hiermee, via de portemonee

Schild of vriend?

Waalse troepen tegen Vlaamse burgers!
Schild of vriend?
Waalse troepen tegen Vlaamse burgers!
Tegen de vertegenwoordigers van meer dan 1 miljoen Vlamingen werden de Waalse ordediensten gemobiliseerd en ingezet. Dat men een rechtmatige betoging verbiedt is al een democratie onwaardig. Dat men dan ook hardhandig optreedt en volksvertegenwoordigers in de boeien slaat omdat ze hardop de mening van heel veel Vlamingen ( zelfs Belgen) en Europeanen verkondigen, waarvoor ze zijn verkozen is een schande en maakt mij woedend.
Het leger inzetten tegen het eigen volk is een revolutie waard,
Het is zover dat de Walen "monddood" ook letterlijk nastreven.
Het leger dat geacht wordt ons te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf, dat onze grondwettelijke rechten moet verdedigen tegen wie deze bedreigt keert zich tegen ons.
Daarmee kiezen ze openlijk partij voor de moslims en het oprukken van hun clandestiene colonnes waartegen ze ons bij een betoging hadden moeten beschermen.
Uit angst voor de gewelddadige reactie van moslims heeft men de betoging verboden. Juist nu hadden wij bescherming nodig, en is die niet gegeven.
Zoveel jaren na de eerste wereldoorlog worden Vlamingen in dit artificiële land nog steeds gedomineerd, vernederd en monddood gemaakt door de Walen en van hun grondwettelijke vrijheden en rechten beroofd.
Waar zit ons leger, waar zijn onze soldaten, waar zijn onze helden?
Men arresteert alleen maar vreedzaam betogende burgers in maatpak in plaats van schoften, criminelen en terroristen en oorlogsmisdadigers die weelderig tieren in onze steden en hier asiel krijgen of illegaal ondergedoken leven.
Deze beelden zullen de wereld rondgaan. De betogers waren met weinigen, maar daarom zo bewonderenswaardig veel moediger. Ze streden als Ghandi, geweldloos, met enkel hun lichaam en woorden. Ze schreven daarmee geschiedenis, verdienen mijn respect, en zullen niet vergeten worden.
Dit was de eerste veldslag,een Vlaamse en Europese 9/11 om te onthouden, Saladin, Al qaida en de Jihad strijders hebben gewonnen, want ons leger en de andere politici kozen de verkeerde kant of keken in de andere richting, de lafaards, en de vijand lacht! Wij zullen ook dat niet vergeten!

En wanneer een eliteschool?

Mieke Van Hecke ziet de boterberg smelten onder de zon van Allah
Waar zou het Mieke van Hecke om te doen zijn?
Ze ziet natuurlijk dat de zeer kinderrijke gezinnen en de toekomst islamitisch zijn en deze trend zich ijlings verder zet.
Ze ziet hoe de oprichting van Islamitische scholen binnen niet al te korte termijn een groot probleem kunnen vormen voor haar zuil , en voor de indoctrinatie van de jeugd, zo broodnodig om de mensen godvrezend te maken en de macht
binnen de katholieke zuil te houden. De toekomst islamiseert, en net zoals Patrick Janssens van de stad van Allah en de SPA gaat ze een pyrusoverwinning ,maar dan voor het onderwijs, halen.
Ik ben voorstander van strikt wetenschappelijke scholen zonder enige godsdienst of dubieuze invloeden van partijen, creationisme, scientology of andere kul.
Elitescholen met discipline, waarden, normen, strikte toetredingscriteria, vroegtijdige opsporing en ontplooiing van talent,solidair systeem om ook mensen van alle lagen van de bevolking kansen te geven. Een school waar eens echt geld geïnvesteerd wordt in talent, interesse, gedrevenheid, ijver en vindingrijkheid. Waar top computers, supermachines en de laatste nieuwe technologische hulpmiddelen, labo’s en meetapparatuur beschikbaar zijn. Te veel mensen en middelen worden nu uitgegeven en verkwist aan leerlingen die niet willen of niet kunnen.
Het lijkt sociaal minder begaafde, gehandicapte of achterop lopende kinderen te willen samenzetten met normaal begaafde en hoog begaafde kinderen. Hierbij houdt men dus geen rekening met het effect dat dit op die beter begaafde kinderen heeft. Er wordt vanuit gegaan dat ze het zelf redden, en dat is ook meestal zo. Omdat het niveau zo laag wordt kan dat, maar veelal slaat de verveling en deconcentratie en afleiding toe waardoor die kinderen hun capaciteiten nooit optimaal kunnen ontplooien en benutten, studiemoe worden, gedemotiveerd geraken en nooit krijgen wat ze verdienen. Vooral de meest hoogbegaafde kinderen leiden daar erg onder. Het is onwaarschijnlijk jammer dat zoveel potentieel daardoor soms voor altijd verloren gaat en niet eens wordt ontdekt. De steeds nieuwe en enorme aanvoer van allochtonen in het onderwijs verlaagt dramatisch het niveau van het gehele onderwijs. Die allochtonen op het vereiste niveau brengen vergt te veel middelen en inspanningen en daarom ook moet men de migratie stoppen. En zelfs dan nog blijken alle of toch de meeste inspanningen te mislukken.
In de sport vindt men het heel normaal dat men niet “gehandicapt” aan een sport deelneemt samen met talentrijke sporters. Daarvoor gelden ook andere competities zoals Paralympics of amateursport toernooien en geen olympische spelen. Men zou het daar niet in zijn hoofd halen om talenten samen in een ploeg te zetten met minder begaafden en het opleidingsniveau, de snelheid en de lat laag te houden.
Wees gerust in de nieuwe economieën zoals China en India worden al wel elitescholen opgericht. Zij gaan de wetenschappers leveren waar wij tegen moeten opboksen. Het is erg om het te stellen maar onze sociale economie en ingesteldheid zal ons zo zeer verzwakken dat wij de concurrentie in de toekomst niet meer zullen aankunnen. De wet van de sterkste is een natuurwet waartegen de mens niets of nauwelijks iets vermag. Het resultaat gaat zijn dat er daardoor nog minder geld beschikbaar komt voor het sociale stelsel waardoor juist die zwakkeren nog meer achteruit zullen gaan. De sneeuwbal die van de helling rolt dus.
Een eliteschool zonder onderscheid tussen richtingen en beroepen, dus gelijkwaardig, en waar niet het in de hemel geprezen Latijn van nonkel pastoor, tante nonneke of diegenen die er ook mee werden opgeleid, op de bovenste plank staat. Het Latijn, een mooie taal weliswaar, is geschiedenis en dood, en handig maar absoluut niet noodzakelijk voor moderne wetenschappelijke vakken. (Anders zou dat bvb betekenen dat iemand die geen Latijn heeft gehad nooit goed een romaanse taal zou kunnen of nooit wat van de geschiedenis zou begrijpen).
In die tijd kan men ook Chinees, Russisch of Indisch leren, of een technologisch of wetenschappelijk of wiskundig vak waaraan veel meer nood zal zijn in de toekomst. Latijn is niet nodig om te leren redeneren en logisch te denken, dat is wat men ons vroeger wilde laten geloven, en ook door de mensen die zelf Latijn onderwezen kregen wordt aangehangen.
Scholen waar men geen godsdienst moet leren, die door woestijnvolken rond een kampvuur of een badplaats werden bedacht vol van fabels, mirakels, arken, scheppingsverhalen en onbevlekte ontvangenissen, hoe hoog het Harry potter amusementsgehalte er ook van is.
Nog een Islamitische scholengemeenschap erbij naast het katholieke en de staatsscholen, de Steinerscholen, de Joodse scholen enz….
Dit is je reinste geld en middelenverspilling. Klassen en richtingen met slechts enkele leerlingen in slechte gebouwen, met aparte administratie en controleorganen. Wat als straks ook de boedhisten, de Hindoe’s, de animisten enz .. hun school opeisen?
Wanneer richten we de eerste eliteschool op, en investeren eens in topkwaliteit, toptechnologie en toptoekomst ?

10 september 2007

België betaalt islamitische aalmoezeniers

En wie controleert er wat die aalmoezeniers die criminelen nog gaan verkondigen. De jihad, en andere achterlijke religieuze flauwekul.
Dat ze eens een opvoeder langs sturen die hen de wetten en gebruiken in dit land bijbrengt en laat respecteren. Die hen leert hoe ze zich moeten integreren, hoe ze hun gezin en kinderen moeten opvoeden, en dat ze vrouwen niet mogen onderdrukken.
Die allochtone criminelen ( het zullen er beslist meer dan 4000 zijn, want men liegt altijd over de echte cijfers), zouden zelf voor de kosten hiervan moeten opdraaien in plaats van de brave belastingbetalende Vlaamse burger die anders twee keer bestolen wordt. Multicul en immigratie, een redding van onze economie en maatschappij? Laat me niet lachen !!!!!
En van mij mogen ze gerust kiezen om gestraft te worden zoals in hun geliefde Koran staat, en liefst in hun islamitisch land waar ze toch zo van houden
en dat ze zo respecteren.

Dit wordt een hit in Nederland en Vlaanderen!

Hier in Vlaanderen en voorlopig nog België, zou zo een liedje prompt verbannen worden, en de makers voor het politiek benoemde tribunaal gebracht door het de securitate van het CGKR. Copieer en verspreid het zo snel mogelijk want ik vrees dat er met alle middelen zal gepoogd worden het te verwijderen.
Maar het internet is snel, sneller dan de leugen.

08 september 2007

Aangepaste schaamte

Gelezen op de blog site van Angeltjes
Een uitspraak van Geert Wilders over de politiek, die we even "hertalen" op de eigen situatie :"Wat schaam ik me voor de Vlaamse politici. Hun naïviteit en ziekelijke streven naar de utopische gematigde islam, die ons land alleen maar hel en verdoemenis brengt. Wat schaam ik me voor al diegenen in en buiten de regering en het parlement die de islamitische invasie van Vlaanderen weigeren te stoppen (...) Wat schaam ik me voor de Vlaamse politiek die dag in dag uit de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit en misdaad accepteert en er geen antwoord op heeft."

Goed hé ? Helaas wel.
Andere uitspraken van Geert Wilders :
Wie vandaag, na 40 jaar afglijden in een steeds grotere mislukking zonder één pluspuntje, nog durft zeggen dat we moeten solidair zijn met het uitschot van de hele wereld en onze huizen daarvoor openen zonder dat we ook maar iets in de plaats krijgen, dat multicul een verrijking is van onze eigen cultuur terwijl het alleen misdaad en verloedering betekent, dat een op wraak en onderdrukking gebaseerd maatschappijmodel als onze toekomstig verplichte godsdienst wordt voorgesteld,... wie niet ziet dat alle inspanningen en door de jaren heen al honderden miljoenen subsidies voor integratie door de betrokken bevolkingsgroep omgebogen worden om zich te kunnen groeperen in een bedreigende ghettovorming,… is effectief knettergek. Compleet mesjogge. Rijp voor opname in een gespecialiseerde instelling.

Voor de geinteresseerden de volledige toespraak in de Kamer van Geert Wilders:

De inbreng van Geert Wilders tijdens debat islamitisch activisme.Om te beginnen mijn oprechte dank aan u persoonlijk omdat u op mijn verjaardag vandaag een debat over de islam heeft gepland. Een mooier cadeau had ik mij niet kunnen wensen!Voorzitter, ongeveer 1.400 jaar geleden is ons de oorlog verklaard. Door een ideologie van haat en geweld die toen ontstond en werd verkondigd door een barbaar die zichzelf Profeet Mohammed noemde. Ik heb het over de islam.Voorzitter, laat ik beginnen met het fundament van de islam, de Koran. De plicht voor alle moslims om strijd te leveren tegen niet-moslims, vormt het kernthema van de Koran, de islamitische Mein Kampf, en met strijd wordt bedoeld: oorlog, jihad. De Koran is vooral een krijgsboek - waarin opgeroepen wordt niet-moslims af te slachten (2:191, 3:141, 4:91, 5:33), te braden (4:56, 69:30-69:32) en om bloedbaden onder hen aan te richten (47:4). Joden worden vergeleken met apen en zwijnen (2:65, 5:60, 7:166). Mensen die geloven dat Jezus Christus de zoon van God is, moeten volgens de Koran bestreden worden (9:30). Voorzitter, het Westen kent geen problemen met het joden- en christendom, maar wel met de islam. Moslims kunnen de teksten in de Koran, die eeuwig gelden voor alle moslims, ook vandaag de dag nog beschouwen als een license to kill. En dat gebeurt ook. De inhoud van de Koran is zo geformuleerd dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu. In tegenstelling tot de teksten in de Bijbel, die juist zijn geformuleerd als historische verhalen waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst. Het waren dan ook moslims, en geen joden of christenen, die de catastrofale terroristische aanslagen in New York, Madrid en Londen pleegden en niet voor niets werd Theo van Gogh door de moslim Mohammed Bouyeri op beestachtige wijze afgeslacht. Voorzitter, er zijn zeker gematigde mensen die zichzelf moslim noemen en onze wetten respecteren. De Partij voor de Vrijheid heeft natuurlijk niets tegen hen, maar de Koran heeft dat wel. De Koran zegt namelijk in Soera 2, vers 85 dat gelovigen die een deel van de Koran niet geloven, vernederd zullen worden en de hevigste bestraffing zullen krijgen; met andere woorden zullen braden in het Hellevuur. Dus mensen die zeggen dat ze moslim zijn, maar bijvoorbeeld niet in Soera 9, vers 30 geloven, dat zegt dat joden en christenen bestreden moeten worden of niet in Soera 5, vers 38 geloven, dat zegt dat de hand van een dief moet worden afgehakt, die mensen zullen worden vernederd en gebraden. Dat verzin ik niet, maar dat zegt de Koran. Volgens de Koran zijn moslims die slechts een deel van de Koran geloven in feite afvalligen en we weten wat er volgens de Koran met afvalligen moet gebeuren. Zij moeten worden gedood. Voorzitter, de Koran is een opruiend boek en het verspreiden van een opruiend geschrift is op grond van artikel 132 van ons Wetboek van Strafrecht verboden. Daarnaast zet de Koran aan tot haat en roept het op tot moord en doodslag; verspreiding van dergelijke teksten is door artikel 137e strafbaar gesteld. De Koran is levensgevaarlijk en volledig in strijd met onze rechtsorde en democratische rechtsstaat. Ter verdediging en versterking van onze rechtsstaat en beschaving is het dan ook bittere noodzaak, de Koran te verbieden, en ik zal daartoe in tweede termijn een motie indienen.Voorzitter, er bestaat geen gematigde islam. Zoals de Turkse premier Erdogan onlangs letterlijk zei: "There is no moderate or immoderate islam. Islam is islam and that's it". De islam is uit op dominantie. De islam wil haar imperialistische agenda met geweld wereldwijd afdwingen (8:39). En dat blijkt ook uit de Europese geschiedenis. Gelukkig werd de eerste islamitische invasie van Europa in 732 bij Poitiers gestuit en werd de tweede in 1683 bij Wenen gestopt. Voorzitter, laten we er voor zorgen dat ook de derde islamitische invasie, die nu volop gaande is, tot stilstand wordt gebracht. Nu sluipend en in tegenstelling tot de 8e en 17e eeuw zonder islamitisch leger omdat de bange dhimmi's in het Westen zoals ook de Nederlandse politiek, de deur voor de islam en moslims wagenwijd openzet.Naast verovering, voorzitter, is de islam ook uit op het installeren van een totaal andere maatschappelijke orde en rechtssysteem, de Sharia. Daarmee is de islam behalve een religie voor honderden miljoenen moslims vooral ook een politieke ideologie (politiek/rechtsstaat/islamitische normen en waarden etc). De islam is een ideologie die geen respect heeft voor anderen, niet voor christenen, niet voor joden, niet voor ongelovigen en niet voor afvalligen. De islam wil overheersen, onderwerpen, doden en oorlog voeren. Voorzitter, de toenemende islamisering moet worden gestopt. De islam is het paard van Troje in Europa. Als we de islamisering niet stoppen zijn Eurabië en Nederabië slechts een kwestie van tijd. Een eeuw geleden woonden er in Nederland ongeveer 50 moslims. Maar vandaag de dag wonen er zo'n 1 miljoen moslims in ons land. Waar gaat dat heen? We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen. Maar de minister-president antwoordde deze week doodleuk op mijn kamervragen dat er van islamisering van ons land geen sprake is. Een nu al historische vergissing. Heel veel Nederlanders, meneer de minister-president, zien de islamisering van Nederland echter elke dag, en heel veel mensen hebben genoeg van boerka's, van hoofddoekjes, van het ritueel slachten van dieren, van eerwraak, van schallende minaretten en krijsende imams, van vrouwenbesnijdenis, van maagdenvlieshersteloperaties, van de mishandeling van homo's, van het Turks e! n Arabisch in de bus en trein en op de folders in het gemeentehuis, van halalvlees bij Albert Heijn en El Hema, van shariatestamenten, van de shariahypotheken van Wouter Bos en van de enorme oververtegenwoordiging van moslims in de misdaad, zoals de Marokkaanse straatterroristen. Maar, voorzitter, er is hoop. Gelukkig. De meerderheid van de Nederlanders is inmiddels namelijk doordrongen van het gevaar en ziet de islam als een bedreiging voor onze cultuur. De PVV neemt die mensen wel serieus en neemt het voor hen op. Veel Nederlanders zijn het spuugzat en hunkeren naar actie. Maar de Haagse politiek doet helemaal niets, tegengehouden door angst, politieke correctheid of simpelweg electorale motieven: bang om moslimkiezers kwijt te raken zoals overduidelijk bij de PvdA het geval is. De minister-president zei in Indonesië dat de islam geen gevaar is. Minister Donner vindt dat de sharia rustig in Nederland ingevoerd kan worden als de meerderheid dat wil. Minister Vogelaar kwekt dat Nederland in de toekomst een joods-christelijk-islamitische traditie zal kennen en dat ze de islam wil helpen wortelen in de Nederlandse samenleving. Deze Minister toont daarmee aan dat ze knettergek is geworden. Zij pleegt verraad aan de Nederlandse cultuur en beledigt de Nederlandse bevolking. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid eist dat minister Vogelaar haar woorden terugneemt. Als de minister dat niet doet dan zal de fractie van de Partij voor de Vrijheid het vertrouwen in haar opzeggen. Nederland ma! g nooit een islamitische traditie kennen, nu niet en ook niet over een paar eeuwen. Voorzitter, dan kort de reactie van het kabinet op het WRR-rapport. Op pagina 12 van haar reactie meldt het kabinet dat de islam niet strijdig is met de democratie en mensenrechten. Veel gekker kan het toch niet worden.Voorzitter. Het is een paar minuten voor twaalf. Als we zo doorgaan zal de islam het einde betekenen van onze Westerse beschaving en Nederlandse cultuur. Ik zou mijn bijdrage in eerste termijn willen eindigen met een persoonlijk beroep op de minister-president namens heel veel Nederlanders: stop de islamisering van Nederland! Er rust een historische taak op uw schouders meneer Balkenende. Wees moedig, en doe waar veel Nederlanders om schreeuwen, doe wat Nederland nodig heeft. Stop de immigratie uit moslimlanden, sta geen enkele nieuwe moskee meer toe, sluit alle islamitische scholen, verbied de boerka en de Koran. Zet criminele moslims zoals die Marokaanse straatterroristen waar de mensen in het land gek van worden, het land uit. Neem uw verantwoordelijkheid! Stop de islamisering! Genoeg is genoeg meneer Balkenende. Genoeg is genoeg.

07 september 2007

Geen oorlogsmisdadigers bij ons?

In Nederland zijn ze er achter gekomen dat duizenden asielzoekers eigenlijk oorlogsmisdadigers zijn. Het was, ik dacht dinsdag, in het programma Nova op Nederlandse TV.
Alleen al meer dan 1000 Afghanen worden door de bevoegde diensten aanzien of verdacht van oorlogsmisdaden, en dan hebben we het nog niet gehad over asielzoekende criminelen uit duistere Afrikaanse republieken, oorlogsgebieden en maffiaparadijzen, waar alleen hij die moordt, steelt, brandt en verkracht aan voldoende geld geraakt om naar hier te komen.
Wat blijkt nu, dat Nederland die niet kan terugsturen en dan maar hier houdt, zogezegd omdat hen in hun land een ernstige straf te wachten staat, anders dan die in hun Nederlandse vier sterrenhotels met door de belastingbetaler betaalde begripvolle en ondersteunende sociaal werkers en advocaten. Tja zei de mensenrechten expert " We zouden ze hier kunnen vervolgen en veroordelen, maar wij kunnen moeilijk aan schriftelijke bewijzen geraken uit die landen, en we kunnen toch niet ginder bewijzen opvragen of zoeken, niettegenstaande er vaak zeer veel aanwijzingen zijn."
En hier? Zijn er hier geen? Of is het zoals de radioactieve wolk van Tsjernobil die overal fall out veroorzaakte maar volgens de "experts" België als een eiland ontzag?
Nee, we zijn voortdurend gedesinformeerd, en als er niet over gepraat wordt is er geen probleem denken de linkse bendes en louche advocaten.
Natuurlijk zijn die hier aanwezig, ze hebben hier zelfs hun hoofdkwartieren, kort bij het politiek kloppend hart van Europa.
Gelooft de Vlaming ( of voorlopig nog de Belg), dat criminelen en terroristen overal ontdekt worden en toeslaan, maar dat het hier nog wel meevalt?
Er is nog maar één methode: onze grenzen moeten dicht en alle criminelen buiten!