Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 september 2007

Chantal Pauwels kan niet dansen maar weet wel hoe om te gaan met een VISA kaart.

Welke kwaliteiten zou Chantal Pauwels zoal hebben dat ze ineens gebombardeerd wordt tot zakelijk directeur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen?
De raad van bestuur van de dansinstelling heeft dat beslist. Dat zijn allemaal politiek benoemde
figuren die daar naartoe weggepromoveerd zijn.of zichzelf met een mandaatje en vrijkaarten bedienen. Als deze dan ook de directie aanduiden dan weet je dat die ook een bepaalde kleur moeten hebben, en vooral voeling moeten hebben met de mee- eetcultuur.
Dat het financieel slecht gaat met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen komt juist doordat dit een politiek rattennest is bevolkt door mensen die alleen weten hoe je geld van de belastingbetaler uitgeeft en nooit hoe je geld moet verdienen.
Daardoor wordt ons cultuurleven juist steeds meer en meer afhankelijk van de subsidies en de politieke club en vriendenlobby.
Iedereen die wat denkt nodig te hebben van een politieker gaat dan ook geheid naar de diners in smoking en avondkledij ter sponsoring.
Deze afhankelijkheid is te vergelijken met een Charleroi in crisis waar, de van overheidshulp afhankelijke burger, steeds weer gedwongen wordt te stemmen op diegenen die verantwoordelijk zijn voor het wanbeleid, en die deze afhankelijkheid omwille van de macht in stand houden met zwarte kassen, worstenfeesten, warme soep en veel dienstbetoon.

Welke zakelijke kwaliteiten heeft Chantal Pauwels eigenlijk? Heeft ze dan al ooit een bedrijf of bedrijfje succesvol bestuurd? Natuurlijk niet. Volgens de links-Groene doctrine geleid zou het zelfs binnen de kortste keren failliet zijn. Dat is wat ik vrees dat er ook gaat gebeuren met het KBvV.

Het enige dat ze van zaken weet is hoe ze met een VISA kaart en het geld van de belastingbetaler zichzelf verwend een dure sacoche koopt en kaviaar eet in een rood salon met groene strepen. Welke privéwerkgever zou haar met kennis van haar voorgeschiedenis en politieke ideeën in dienst nemen, tenzij hij failliet wilt gaan?
Om de schabben te vullen tot daar toe misschien nog, maar zeker niet om achter de kassa te zitten.

En kent ze dan wat van ballet, dansen of muziek ? Ja, alleen als ze met haar blote voeten op een hete plaat staat, en er op de achtergrond wereldmuziek klinkt.
Ze gaat de bedrijfswereld aanspreken om het KBvV te sponseren. Het bedrijfsleven dat door de groenen als vervuilend , onethisch, asociaal kapitalistisch en discriminerend wordt bestempeld.
Ze zullen zich haasten, tenzij er een zakelijke opportuniteit bestaat, of wanneer er een dossiertje op overheidsniveau moet gedeblokkeerd worden.
Maar ze stelt ook dat ze tegelijk meer middelen van de overheid gaat trachten te bekomen. ( nog meer subsidies dus) om de putten te vullen die ze daar al gemaakt hebben en nog zullen maken.
Waren er dan geen andere kandidaten? Was er geen voorafgaande selectieprocedure en een examen? Waren de lezers, hun kinderen of kleinkinderen allemaal niet goed genoeg, en maakten ze geen schijn van kans tegen het zakelijk talent van Pauwels?
Werd het andere mensen niet gegund een gooi te doen naar een zeer lucratief baantje?

Ik denk dat het KBvV beter af was geweest met een echte manager die zich al bewezen heeft in de economische wereld en tevens een sterke band en voeling heeft met de artistieke wereld.
Zelfs Bobejaan Schoepen was, niettegenstaande zijn hoge leeftijd, een betere keuze geweest.
Ook het aantal gecreerde postjes en managers of directeurs, bestuurders enz... kan men in vraag stellen, want dat zijn er meer dan er dansers zijn.

De artistieke talenten van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen verdienen beter, veel beter dan het voortdurend gebedel om overheidssubsidies, dan een hoop parasieten te moeten meesleuren, dewelke misschien niet kunnen uitgesloten worden, maar hun zo afhankelijk maken van politieke figuren en postjespakkers.
Ze verdienen bestuurd te worden door uitstekende, competitieve en creatieve mensen met creativiteit en visie , zoals zij dat zelf op hun domein ook zijn, en zonder welke kwaliteiten ze de top nooit bereiken. Zij worden ook niet gekozen om wie ze kennen maar om wat ze kunnen.
Hoe hard dit ook mag zijn, dat is de sleutel tot succes, zoniet wordt het snel een beschermde werkplaats.
Ik draag ze oprecht een zeer warm hart toe de dansers, choreografen, leraren, en wens hun allerminst een situatie toe zoals in Charleroi. Ik vraag me af of ze in die benoeming, die ook hun toekomst bepaald, inspraak hadden zoals de linksen dat altijd plegen te eisen in een onderneming?
In de komende maanden zitten ik en mijn familie beslist in een van de zetels te genieten van hun kunnen en passie, en zullen wij op zijn minst voor onze zitjes betaald hebben in tegenstellingen tot vele anderen.
Helaas gaat dit verhaal niet alleen op voor het KBvV maar voor veel cultuurgezelschappen en instellingen. Het zijn immers ideale plaatsen om wat postjes te creëren, bij te verdienen en aan politieke invloed en macht te winnen.

Geen opmerkingen: