Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 september 2007

Wie zijn de vijanden van de democratie?

De betoging was verboden zeggen de linkse multicul figuren, rabiate Vlamingenhaters en Waalse scherpslijpers?
De rechtbank had het verbod bevestigd.
De politie deed alleen maar zijn job.
Van eigen deeg een koekje.
Het Vlaams Belang is toch voor zero tolerantie.
Ze hadden maar niet moeten gaan, dat komt ervan.

De redenen van het verbod
De burgemeester is een PS-er (en lid van een corrupte zatte bende)
De burgemeester zijn kiespubliek bestaat vooral uit allochtonen waarvan de meeste moslim zijn.
De druk van de moslims was dus zeer groot te noemen.
De raad van State is bemand door politiek benoemde figuren, door de PS-ers, linkse partijen en politieke tegenstanders van de grootste oppositiepartij het Vlaams Belang.
De politiecomissaris van Brussel is een militant PS-er
De ingezette troepen waren Walen, opgehitst en geinstrueerd door het rode Wallonië en de PS, tegen les sales Flamins.
De regimepers en nationale omroepen zijn links geselecteerd en benoemd, en vergoelijken daarna deze gewelddadige acties tegen hun politieke tegenpolen.

Was dit verbod van betogen terecht?
Machtsmisbruik van de Waalse PS burgemeester bedoeld tegen een politiek tegenstander van de andere taaleenschap. Machtsmisbruik kan men nooit ontlenen aan zijn recht als burgemeester zoals die werd bedoeld, en tegen een grondwettelijk recht van vrije meningsuiting en vergadering.
Het gevaar voor geweld op de betoging bevond zich geheel bij de moslims en de politie.
Was de verbodsbevestiging door de Raad van State juist? Nee want de redenen van het verbod en de politieke motieven van de burgemeester waren vals en aggressief.
Ook de Europese bevoegde instanties zagen en zien geen objectieve redenen waarom die betoging verboden moest worden.

Heeft het Vlaams Belang dit uitgelokt?
Neen het is juist haar politieke en democratischs recht en plicht als oppositie om een verbod dat gebaseerd is op perfide politieke agenda's en ilegitieme en valse redenen naast zich neer te leggen.
Het Vlaams Belang kan wel voor zero tolerantie zijn, maar dat is dan bij criminaliteit, tegen dit soort machtsmisbruik slectiviteit en PS corruptie van oa figuren als Thielemans.

Is een land waar op dergelijke manier de oppositie wordt verboden en actie en campagne te voeren, waar wordt geslagen, monddood wordt gemaakt, en waar daarna door
de regimepers wordt gecolaboreerd nog een democratie?

Het is goed dat er zoveel camera's aanwezig waren, want anders hadden de regimepers
en de staatsomroepen het monopolie gehad, en hadden ze de bevolking nog eens kunnen voorliegen via montages van selectieve beelden, handige interviews en tendentieuse commentaren, zoals dat in het verleden altijd al het geval was.
Wij hebben onafhankelijke waarnemers nodig zoals die ook naar Congo of Oekraïne worden gestuurd. Ik hoop dat de andere cameraploegen hier zullen blijven, dat iedereen zijn privécamera's en GSM's gaat gebruiken om steeds opnieuw dit machtsmisbruik en deze politieke misdrijven te filmen te verslaan en te verspreiden.

Het Vlaams Belang heeft met haar actie ook bewezen zero tolerant te zijn tegen linkse politici en door hen politiek benoemde rechters, en beknotters van de Vlaamse rechten en precies de democratische rechten van ons volk.
Een democratie herkent me aan de manier waarop men er met de oppositie wordt omgegaan, in gradatie van Noord Korea of Iran, tot de USA.
Dit land leunt harder aan bij de eerste twee, ter hoogte van Wit Rusland misschien, maar alleszins onderaan de Europese lidstaten.

Geen opmerkingen: