Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 september 2007

Schild of vriend?

Waalse troepen tegen Vlaamse burgers!
Schild of vriend?
Waalse troepen tegen Vlaamse burgers!
Tegen de vertegenwoordigers van meer dan 1 miljoen Vlamingen werden de Waalse ordediensten gemobiliseerd en ingezet. Dat men een rechtmatige betoging verbiedt is al een democratie onwaardig. Dat men dan ook hardhandig optreedt en volksvertegenwoordigers in de boeien slaat omdat ze hardop de mening van heel veel Vlamingen ( zelfs Belgen) en Europeanen verkondigen, waarvoor ze zijn verkozen is een schande en maakt mij woedend.
Het leger inzetten tegen het eigen volk is een revolutie waard,
Het is zover dat de Walen "monddood" ook letterlijk nastreven.
Het leger dat geacht wordt ons te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf, dat onze grondwettelijke rechten moet verdedigen tegen wie deze bedreigt keert zich tegen ons.
Daarmee kiezen ze openlijk partij voor de moslims en het oprukken van hun clandestiene colonnes waartegen ze ons bij een betoging hadden moeten beschermen.
Uit angst voor de gewelddadige reactie van moslims heeft men de betoging verboden. Juist nu hadden wij bescherming nodig, en is die niet gegeven.
Zoveel jaren na de eerste wereldoorlog worden Vlamingen in dit artificiële land nog steeds gedomineerd, vernederd en monddood gemaakt door de Walen en van hun grondwettelijke vrijheden en rechten beroofd.
Waar zit ons leger, waar zijn onze soldaten, waar zijn onze helden?
Men arresteert alleen maar vreedzaam betogende burgers in maatpak in plaats van schoften, criminelen en terroristen en oorlogsmisdadigers die weelderig tieren in onze steden en hier asiel krijgen of illegaal ondergedoken leven.
Deze beelden zullen de wereld rondgaan. De betogers waren met weinigen, maar daarom zo bewonderenswaardig veel moediger. Ze streden als Ghandi, geweldloos, met enkel hun lichaam en woorden. Ze schreven daarmee geschiedenis, verdienen mijn respect, en zullen niet vergeten worden.
Dit was de eerste veldslag,een Vlaamse en Europese 9/11 om te onthouden, Saladin, Al qaida en de Jihad strijders hebben gewonnen, want ons leger en de andere politici kozen de verkeerde kant of keken in de andere richting, de lafaards, en de vijand lacht! Wij zullen ook dat niet vergeten!

Geen opmerkingen: