Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 september 2007

Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld?

Stefaan De Boeve afgehaald door de minister in hoogsteigen persoon met een enveloppe geld voor het schurkenregime in Iran. Zogezegd om de drugstrafiek te bestrijden. Geloven jullie dat? Dat geld blijft ergens plakken en aan de drugshandel wordt niets gedaan. Daarmee ondermijnt en vergiftigt men immers de westerse wereld . Een van de methodes van de jihad en Al Qaida, waaraan De Gucht weer heeft meegeholpen.
Zou De Gucht dat ook gedaan hebben voor anderen dan iemand uit zijn gemeente, voor iemand van een andere partij bvb ( een mestkever ?). Goed voor mijn PR denkt De Gucht, en het kost mij niets. Wanneer heeft hij dat nog eens gedaan voor andere Belgen?.
Wat gaan die naïeve multicul gastjes in die landen zoeken? Wereldreizigers, wereldverbeteraars, eeuwige scouts en pubers, met rastakrullen en bijhorend zakje wiet en luchtbellen in hun hoofd..
En beste mensen, wie betaalt die enveloppe en die speciale vliegreisjes weer ? Juist ja, de belastingbetaler!
Ik zou langs deze weg willen vragen of ze dat aub eens allemaal willen terugbetalen want ik ga daarmee niet akkoord..
Ik hoorde Jan Leyers onlangs nog zeggen dat hij in die landen die wij hier als gevaarlijk aanzien het meest gastvrij werd onthaald. Ik kan alleen zeggen dat hij dan veel geluk gehad heeft, en dat een verkeerd signaal is naar dat soort broekventjes. Wat voor werk doet Stefaan eigenlijk? Laat me raden…..
Voor de geïnteresseerden die ertegen kunnen bekijk eens een paar filmpjes op volgende links. http://jebar.info/Badaxua.htm

http://theync.com/video/m091307tongue.wmv

Geen opmerkingen: