Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 september 2007

België betaalt islamitische aalmoezeniers

En wie controleert er wat die aalmoezeniers die criminelen nog gaan verkondigen. De jihad, en andere achterlijke religieuze flauwekul.
Dat ze eens een opvoeder langs sturen die hen de wetten en gebruiken in dit land bijbrengt en laat respecteren. Die hen leert hoe ze zich moeten integreren, hoe ze hun gezin en kinderen moeten opvoeden, en dat ze vrouwen niet mogen onderdrukken.
Die allochtone criminelen ( het zullen er beslist meer dan 4000 zijn, want men liegt altijd over de echte cijfers), zouden zelf voor de kosten hiervan moeten opdraaien in plaats van de brave belastingbetalende Vlaamse burger die anders twee keer bestolen wordt. Multicul en immigratie, een redding van onze economie en maatschappij? Laat me niet lachen !!!!!
En van mij mogen ze gerust kiezen om gestraft te worden zoals in hun geliefde Koran staat, en liefst in hun islamitisch land waar ze toch zo van houden
en dat ze zo respecteren.

Geen opmerkingen: