Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 september 2007

Dit wordt een hit in Nederland en Vlaanderen!

Hier in Vlaanderen en voorlopig nog België, zou zo een liedje prompt verbannen worden, en de makers voor het politiek benoemde tribunaal gebracht door het de securitate van het CGKR. Copieer en verspreid het zo snel mogelijk want ik vrees dat er met alle middelen zal gepoogd worden het te verwijderen.
Maar het internet is snel, sneller dan de leugen.

Geen opmerkingen: