Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 september 2007

Welke kei gaat Marino Keulen stropen? Voor wie is geen diploma nodig?

Als de allochtonen niet willen inburgeren dan gaat hun dat 5000 € kosten.
Ha, ha, ha!
Dat moet hij ons eens komen uitleggen!
En wanneer en volgens wie gaan ze voldoende ingeburgerd zijn, en is er daarna nog controle?
Zonder uitzondering zijn de allochtonen die hier toekomen onbemiddeld. Vrijwel steeds leven zij van het OCMW of hebben ze een minimaal inkomen.
Hoe gaat hij die 5000€ nu invorderen van die kei die niet te stropen is. Beneden een bepaald inkomen, en nog rekening houdend met kinderen enz... is dat onmogelijk. En bezittingen om te verkopen zullen er ook niet zijn, want waarschijnlijk in bruikleen en zeker geen 1000 Euro in gedwongen verkoopwaarde. En welk geld zou dat dan zoal zijn? Juist ja , ons eigen geld.
En hoe gaat hij dat aanpakken en opvolgen en afdwingen?
Via dure advocaten, dure rechtszaken, dure deurwaarders, dure sociale werkers, tolken, en ontvangers ambtenaren!
Komaan zeg, zijn die ministers nu echt niet slimmer, of kan men de Vlaamse burgers nu alles wijsmaken?
En wat baat dat allemaal, want het bewijs is reeds geleverd: na een paar generaties hier alle schoolkansen te hebben gekregen, alle positieve discriminatie en hulp ten spijt, blijken ze in grote getale niet eens een diploma te halen en vaak nog steeds niet goed onze taal te spreken en onze wetten te kennen, behalve als het om uitkeringen gaat. Zou hij die ook 5000€ boete opleggen dan branden morgen Brussel, Antwerpen, Gent, …..
Zou het trouwens niet de echte reden zijn waarom men van diploma's bij de overheid wil afstappen om zo de in onze strot geduwde quota te halen ten koste van onze Vlaamse kinderen die wel hard gestudeerd hebben, op tijd kwamen, niet spijbelden en diploma's halen.
De VDAB is immers een gepolitiseerde staatsinstelling die de beloften van de socialisten en de vakbonden aan hun achterban moet realiseren .
Met al die artificiële niet rendabele tewerkstelling gaat men met onze belastingen de beloofde werkgelegenheid op peil willen houden want zo’n projecten vreten mensen en middelen.
Laat ze ook niet komen vertellen dat wij in onze kenniseconomie laaggeschoolde asielzoeker en immigranten nodig hebben met al die werklozen en steuntrekkers. Laaggeschoolden immigranten verdringen hier hoogstens andere laaggeschoolde Vlamingen. Als dat niet anti sociaal is.
Zonder die immigratie konden de lonen van die laaggeschoolde Vlamingen mogelijks wel stijgen tot een interessanter niveau. Of kon al het verkwiste geld aan inburgering gebruikt worden om de sociale lasten voor laaggeschoolden te laten zakken.Ik hoor zelfs deze middag 13h15 Yves Desmet van de Morgen op de radio vertellen: " If you pay peanuts, you get monkeys." ( als hij daar maar de gedachtenpolitie niet voor over de vloer krijgt)
Hoeveel jaren zou het duren bijvoorbeeld om een immigrant uit Afrika of een ander onwikkelingslgebied op te leiden tot ons niveau en dat van onze kinderen die in een moderne maatschappij opgroeiden. Het zal beslist voor hun even lang duren, en wellicht nog langer want ze moet ook nog een en ander afleren. En hoe oud zijn die immigranten dan als ze even veel zouden studeren? Sommigen kunnen dan al bijna met pensioen. Niet alleen stelt zich de vraag, wie betaalt dat, en gaat hij darna wel werk vinden of willen, maar ook gaan ze hem helpen door positief te discrimineren op het examen? Of even sociaal en genereus doen en diploma's niet meer belangrijk maken, alsof dat voor de autochtone bevolking zou bedacht zijn?
Het is een slecht signaal naar onze kinderen dat er straks geen diploma meer nodig zou zijn, en dat ze met hun diploma zelfs geen kans maken op de job tegen iemand met het "juiste" sociale en etnische profiel. Welke waarde gaat straks dan nog het diploma hebben? Van discriminatie gesproken!
Werk wordt niet door de overheid gecreëerd, er wordt door haar alleen geld opgedaan. Werk moet rendabel zijn, en producten gewild.
De keien lachen Marino uit, en ons die de mond gesnoerd worden ook.

Geen opmerkingen: