Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 mei 2012

Even een belangrijke mededeling


N-VA weigert hoorzitting in Vlaams Parlement over nefaste hervorming gerechtelijk arrondissement

N-VA verwordt tot nieuwe CD&V

 30  mei 2012 • 09.22u 
Vanmiddag stond op de agenda het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang over de nefaste gevolgen van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Die hervorming wordt momenteel besproken in de Kamer.

Het Vlaams Belang wilde hierover een hoorzitting met onder andere de voorzitter van de Arbeidsrechtbank en de ondervoorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg, beide te Brussel.

Zij hadden reeds gewezen op de nefaste gevolgen van de hervorming voor de rechtsbedeling van de Nederlandstaligen te Brussel. Aan de Kamervoorzitter hadden zij gevraagd om gehoord te worden naar aanleiding van de start van de bespreking van de hervorming in de Kamer, maar werden door de bevoegde commissie wandelen gestuurd, ondanks luid protest van Vlaams Belang en N-VA.

Wie schetst onze verbazing wanneer diezelfde N-VA vandaag ons voorstel om beide personen dan maar in het Vlaams Parlement te horen, gewoon wegstemde. In het Vlaams Parlement volstaan vijf van de vijftien commissieleden om een hoorzitting af te dwingen. Vlaams Belang, met drie leden, werd gesteund door LDD. Bleef de vraag dus wat N-VA zou doen. Wegstemmen dus. Met het even wraakroepende als ontluisterende argument van fractievoorzitter Van Dijck: “Het debat moet op federaal vlak gevoerd worden, niet hier. Wij zitten hier namelijk in de meerderheid”.

Voor het Vlaams Belang is dit een meer dan serieuze ontgoocheling. Wij hadden gedacht dat de N-VA haar machtspositie in de Vlaamse meerderheid zou gebruiken om een aantal zaken te keren. Niet dus. Voor de N-VA moet het Vlaams Parlement zich niet bezighouden met zaken die op federaal vlak worden bedisseld, laat staan met het lot van de Brusselse Vlamingen op gebied van rechtsbedeling..

Daarmee degradeert de N-VA zichzelf op Vlaams vlak tot meeloper in plaats van koploper. Hoe kan men op federaal vlak geloofwaardig oppositie voeren tegen het Vlinderakkoord, als men op Vlaams vlak weigert zijn macht en invloed als meerderheidspartij te gebruiken? Als Vlaamse meerderheidpartij heeft de N-VA de witte vlag gehesen. Hun oppositie in het federaal parlement heeft dan ook geen enkele zin meer, laat staan enige geloofwaardigheid.

Elio Di Rupo en de Franstaligen mogen gerust zijn. De N-VA blaft wat in het rond in het federaal parlement, maar blijft koest in het hok in het Vlaams Parlement. De N-VA is in het Vlaams Parlement verworden tot een mistroostige CD&V.

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter 

23 mei 2012

De rode maffia


Overgenomen artikel van Rechtsactueel

Groepsaankoop energie via de rode maffia: de schaamte voorbij

Het apeland België wordt stilaan zo’n Afrikaanse bananenrepubliek dat blijkbaar niemand nog verwonderd opkijkt als weer eens een wantoestand opduikt. In Vlaams-Brabant gaan de sossen de schaamte ver voorbij.  In het land, dat door hen al decennia mee bestuurd wordt, betaalt elke onderneming en elk gezin zich te pletter aan energiekosten. Maar wie zich nu aanmeldt bij de rode maffia kan goedkopere energie krijgen, via een ‘groepsaankoop’.  30.000 mensen hebben zich al noodgedwongen tot de rode bandieten gewend om toch wat korting te krijgen. Het hele zaakje wordt mee georganiseerd door ABVV en rode mutualiteit – rijk voorzien van met belastinggeld betaald personeel.  En dan verwacht de SP.a nog dat we dankbaar zijn ook!
Laat ons het hele zaakje dus eens op een rij zetten. Eerst besturen de sossen het land en verkopen ons electriciteitsnet uit aan de Fransen. Die Fransen innen vervolgens vele hogere prijzen in België dan in Frankrijk, en gebruiken ons dus als wingewest. Met de instemming van de SP.a, met handen en voeten gekluisterd aan de PS.
Daarop wurmen zich dan ook nog een aantal tussenniveau’s voor ‘netbeheer’ en ‘distributie’. Die worden mee door de sossen volgestouwd met duizenden lokale mandatarissen, die daar allemaal zitpenningen en vergoedingen voor opstrijken. Dat geld wordt doorgerekend via onze energiefactuur, waardoor de Vlaamse gezinnen en bedrijven  een tweede maal mogen dokken.
Tegelijk mogen de Vlaamse gezinnen en bedrijven ook de hoogste belastingen ter wereld neertellen, die via de regering met de SP.a rijkelijk stromen naar de zuilvrienden, in het bijzonder bij vakbond en mutualiteit. Over het hele land wordt met dat belastinggeld een netwerk uitgebouwd van kantoren, complexen en zalen, volgestouwd met personeel dat geheel of gedeeltelijk met belastinggeld betaald wordt. 1 mei-optochten, rode kiescampagnes: het wordt daar allemaal voorbereid en georganiseerd, allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks op uw en mijn kosten.
En dan, wanneer iedereen zo uitgeperst is via energierekeningen en belastingen, kunnen we een ‘korting’ bekomen door… ons te wenden tot diezelfde bandietenzuil. Als we daar braaf aankloppen, zullen ze voor ons een ‘groepsaankoop’ organiseren. Wenst u zich niet te wenden tot de rode zuil? Pech gehad, dan betaalt u de volle pot.
De SP.a verwacht dan ook nog dat ‘de mensen’ daar dankbaar voor gaan zijn. Want ‘onze minister Van De Lanotte spant zich in voor lagere energieprijzen’, zo klinkt het.  Denken die nu echt dat wij achterlijk zijn?  Wie heeft die hoge energieprijzen veroorzaakt? Wie steekt zijn zakken vol in tussenbedrijven, netbeheerders en intercommunales? En wie verdient tussendoor ook nog fortuinen als ‘zakenman’ door zich in te werken in de energie-industrie van zonnepanelen en windmolens?
In een normaal land dienen ambtenaren en politici het algemeen belang en zorgt de overheid voor eerlijke energieprijzen voor iedereen. In een bananenrepubliek België zorgt de rode clan voor rijkdom voor zichzelf en korting voor de cliënten, en kan de rest van de burgers de boom in.  Walgelijk.

10 mei 2012

Hocuspocustaal waarmee zakken worden gevuld

Ik zocht even wat op in het verkeersreglement met betrekking tot het dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van autozitjes/kinderzitjes voor kinderen. Daaruit ben ik niet wijzer geworden, want nergens staat hoe die zitjes er moeten uitzien, hoe men kan vaststellen of ze geschikt zijn (labels, erkenning, voorbeelden)enz.... Wat een draken van teksten die worden geproduceerd door de 'wetgever'. Eigenlijk zijn die door hun vergezochte complexiteit en zinsbouw geen Nederlands meer. Dit moet het gevolg zijn van decennialange inteelt en hersenspoeling op de ministeries in de politiek en de universiteiten. Het wordt tijd dat de wetboeken eens helemaal herschreven worden naar echt duidelijke Nederlandse taal in plaats van die hocuspocustaal die lijkt vertaald te zijn uit het Latijn (of het Frans)door het te veel groot aantal zelfingenomen gewichtig doende juristen en politici (vaak synoniem) die het land telt. En zeggen dat het nog maar over de wegcode gaat. En dan klagen dat de burger er zijn frak aan veegt en de overheid alle dagen uitlacht. Ik vraag me ook af of de nieuwe 'belgen' er iets van snappen, maar ach zij hebben altijd een excuus of verzachtende omstandigheid om in te roepen, en meestal een pro deo advocaat om hun vragen te beantwoorden. Wat moeten we dan nog denken van de andere wetteksten hier of bij de EUSSR. Wetteksten die ze zelf niet begrijpen, en ook niet naleven. Want wanneer een wet hen niet goed uitkomt, dan maken ze toch gewoon een nieuwe. Er zijn te veel en te dure juristen, te veel wetten en nog zijn er te veel overtredingen, te veel criminaliteit. Justitie lost geen problemen op, ze creëert ze. De wetten staan ten dienste van zij die er van leven, er baat bij hebben. Ik wil van deze justitie en van die oubollige hocuspocustaal af! jullie ook? Het zou ons veel schelen in onze portemonnee. Voor wie geïnteresseerd is om een van de draken te lezen die mij aanzette om dit te schrijven: http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/205-art35

Wat niet werd uitgezonden

Even luisteren naar wat Nigel Farage te zeggen had in het Europees Parlement op 9 mei 2012. Dat werd natuurlijk niet uitgezonden door de regimezenders, de Pravda's.Ze verkondigen alleen de woorden van de EUSSR en het politbureau dat niet werd verkozen. Het krioelt er van zelfingenomen grote smoelen als Dehaene die ongestraft hun zakken vullen en de burgers laat opdraaien voor de schade Waar is dat geld eigenlijk naartoe? Iemand was toch de oplichter, de dief? De Europese parlementairen zitten er meestal bij om te applaudisseren, naar Kremlingewoonte, en om veel geld te verdienen en hun toekomst veilig te stellen natuurlijk. Aan uw en onze toekomst werken ze niet, al zullen ze dat nooit toegeven. Nigel Farage voorspelt revoluties. Ik ook.

08 mei 2012

To Tommy Robinson and the English Defence League (EDF )

 Helaas kan ik geen Nederlandse vertaling maken door gebrek aan tijd.
Tommy Robinson en Kevin Carol na afloop van de anti islam betoging in Luton op 5 mei 2012. Het gaat daar nu sneller en harder dan hier. Een voorsmaakje voor wat hier ook komen gaat.To my EDF friends
I listened to Tommy Robinsons' speech in Luton. Indeed, from now on Luton is known to me as the place where the fight against islam started.  I'm disgusted to hear  and see every day how the real English people is being treated by the police and the gouvernements and councils, and how islam gets everything on a silver plate for free . There must be a plot against the British people as if some alien force is taking over the country en only a few people resist. Altough the resitance is getting stronger, the aliens are getting help by collaboration. In a horror-/ SF movie the heroes like Tommy Robinson beat the invaders, and I hope that this will happen in reality too, violentless even. I fear however that this will only be possible with bloodshed. Two World Wars were apparently not enough, the Third one is now on the verge. I fear for the future of my children and grandchildren. For the third time we probably will have to fight side by side this war too. As Tommy said :"Better to die standing than living on our knees". Let's hope we can convince enough people in time to make the change in policies, so that this won't be necessary.
From Flanders ,
..... where lie the fields where the poppies blow

Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.