Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 december 2010

Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!!

Er is veel om ons te ergeren, niet in het minst het ontbreken van een Vlaamse staat, de islamisering, de subjectieve gemanipuleerde berichtgeving van de VRT, het instituut Kerk en haar pedofiele familie, de toenemende criminaliteit en onveiligheid, de immigratie, het misbruik en sterven van onze sociale zekerheid, de economische en financiële onzekerheid, het grote leger graaiende regimepolitici, de gepolitiseerde klassejustitie, de aankondigingspolitiek, de begroting en staatsschuld, de arrogantie van de franstalige kolonisatoren, de EUSSR enz. enz.

Veel te veel dus, en daarom is het nu tijd voor iets vrolijk. Een filmpje !
Allé, vrolijk, ...dat hangt ervan af  hoe ver je er over nadenkt. Voor moslims is het filmpje haram. Voor een van de hoofdpersonages loopt het slecht af, waardoor ik me afvraag...?!?
Maar ja, humor draait nu eenmal vaak over het ongeluk, de handicap of de domheid van anderen, en daar kan niemand, zelfs het spionnencentrum niet, iets aan veranderen. Youssouf De Witte wens ik geen prettig Kerstfeest, die heeft al een suikerfeest gehad met zijn enige echte 'vrienden(?)'.

Een prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar gewenst aan al mijn familie, vrienden en medestanders !

Dit is geen ramp voor de politiek maar een zegen.

From the mouth of the Damp Rag
Voor het Tsjevenvolk slecht nieuws
"Van Rompuy keert niet meer terug in nationale politiek"

Als zijn mandaat als permanent voorzitter van de Europese raad midden 2012 afloopt, zal Herman Van Rompuy (CD&V) niet terugkeren in de nationale politiek. Dat heeft hij woensdag duidelijk gemaakt in een interview met een Franstalige radiozender.

"Ik zal 65 zijn aan het einde van mijn mandaat. Ik heb niet de ambitie om in de politiek te sterven. Op 65 gaan de meeste mensen op pensioen. Ik zeg niet dat ik geen andere beroepsactiviteiten zal uitoefenen, maar vandaag zeg ik: 'neen, ik zal niet terugkeren naar het Belgische politieke leven"

President 'Kleffe Dweil' Van Rompi wordt dan zoals zijn graaiende soortgenoot J.L.Dehaene bestuurder in diverse grote bedrijven, gebruikt zijn lobby-adresboekje , gaat overal dure lezingen geven en incasseert miljoenen zonder belastingen te betalen. Deze compromisfiguur zonder charisma die alles van een papiertje moet aflezen, zelfs zijn eigen domme Haiku's heeft geen enkele verdienste, niet voor Vlaanderen en evenmin voor de EUSSR vol zelfingenomen veel te duur betaalde zakken(vullers). Er is nood aan meer Eurokritiek en oppositie voor die lui zoniet bloedt onze (niet hun)portemonnee dood.

Samen pakken we die kliek volgende jaren aan zodat ze de belastingdans niet kunnen ontspringen, om het even waar ze het verstoppen en welke constructie ze er rond bouwen. We moeten dan maar de wet wijzigen en de juiste rechters benoemen. ( herinner jullie dat ook zij dit deden en konden!)

20 december 2010

Vader jaagt zelf op aanranders van zijn dochter Roxanne

Vandaag in De Standaard
Auteur: Steven De Bock 
Vader jaagt zelf op aanranders van zijn dochter
Hij vindt de jongens maar ziet ze snel weer vrijgelaten

Na het lezen van dit artikel zult u wel begrijpen dat niet alleen de Vlaams Belangers het beu zijn, hoe de statistieken vervalst worden, hoe laf en laks justitie is, hoe snel en kordaat dit moet aangepakt worden.
Het staat er weer niet bij, maar we weten daardoor wel dat het om allochtonen gaat.

BRUSSEL - Omdat hij niet geloofde dat de politie de daders echt zou zoeken, ging Stéphane Résimont zelf op zoek naar de aanranders van zijn dochter.

Roxanne, de 16-jarige dochter van plastisch chirurg Stéphane Résimont, werd ongeveer een maand geleden op straat beroofd. Ze kwam van bij haar oma en was op weg naar huis in Anderlecht, amper vijfhonderd meter wandelen. Met z'n drieën of vieren waren ze, de daders. Ze sloegen Roxanne tegen de grond en gingen ervandoor met haar tas vol schoolspullen, haar geld en de trouwring van haar overleden grootvader. 'Meteen hadden die jongens ook haar adres en huissleutels. Er zat niets anders op dan meteen al onze sloten te vervangen', vertelt haar vader.

Hij werd pas echt kwaad toen hij nadien een klacht ging indienen bij de politie en daar het gevoel kreeg dat de agenten niet echt moeite zouden doen om de daders te vinden. ',Dan zou ik het wel zelf doen,, besliste ik. Ik kon niet leven met het idee dat zo'n overval zomaar kon gebeuren', vertelt Résimont. 'Ik wil niet dat straatboefjes de baas spelen in mijn buurt. Dat ze mijn dochter kunnen lastigvallen zonder gestraft te worden. Bovendien wilde ik de politie laten zien dat je de daders kan vinden, als je maar echt wilt.'

Vier weken lang patrouilleerde hij door de buurt, op zoek naar jongens die voldeden aan de beschrijving van zijn dochter. En midden vorige week had hij succes. 'Ik zag een groepje jongens staan en ik wist meteen bijna zeker dat zij het waren. Ik heb mijn dochter opgepikt, heb haar verstopt in mijn auto en ben opnieuw voorbij de jongens gereden. Ze herkende twee van hen meteen.'

Vrienden of politie
Even stond hij voor een dilemma. Zou hij enkele vrienden bellen en het probleem zelf oplossen? Of toch maar naar de politie bellen? Hij deed uiteindelijk de twee. Maar de politie was het eerst ter plaatse. De jongens werden opgepakt en meegevoerd naar het commissariaat.

Een van hen mocht vrijwel onmiddellijk weer naar huis. De ander moest voor de jeugdrechter verschijnen, maar werd nadien ook naar huis gestuurd. 'Precies zoals ik had verwacht', zegt Stéphane Résimont. 'Maar ik laat het hier niet bij. Ik ga ze weer zoeken. En wat er gebeurt als ik ze vind? Dat zien we dan wel.'

Hij weet dat zijn patrouilles niet zonder gevaar zijn. Zijn vrouw heeft hem zelfs gevraagd om er toch maar mee te stoppen. 'Maar ik wil niet. Het is hoog tijd dat iemand zich verzet tegen de straffeloosheid van die kleine criminelen.'
De overval op zijn dochter Roxanne was dan ook de symbolische druppel. Al jarenlang ziet Stéphane Résimont -naar eigen zeggen- met lede ogen aan hoe de criminaliteit oprukt in Anderlecht.

'Al zeven keer hebben ze geprobeerd onze auto te carjacken. Een keer heb ik me verzet om mijn vrouw te verdedigen. Maar plots kwamen van overal jongens aangelopen die mij aanvielen. Roxanne, toen tien jaar, zag hoe ik in elkaar werd geslagen. De daders zijn nooit gevonden.'

Résimont heeft al vaak de raad gekregen om gewoon te verhuizen en een rustiger buurt op te zoeken. 'Maar ik laat mij niet verjagen. Ik woon al 22jaar in Anderlecht. Nee, vluchten is voor mij geen optie.'

Ik denk dat wanneer mijn kinderen of kleinkinderen wat overkomt ik door het lint ga en de daders niet meer veilig zijn. Zelf het recht in eigen hand nemen is nog de enge gerechtigheid die overblijft. Ik steun volledig en van harte de vader van het meisje en het meisje zelf..

15 december 2010

Elke dictatuur komt ooit ten val, ook een mediadictatuur.

De VRT ( onder vrienden de OOOO genoemd) moet dringend besparen en saneren. "VRT zet hakbijl in één"
"Tegen eind 2011 moet er aan de Reyerslaan nog eens 65 miljoen euro gesaneerd worden"

Gisteren avond in het programma Reyers Laat werd Ingrid Lieten de geparachuteerde SPa- politica nog eens uitgenodigd door haar vrienden om te komen vertellen met drukke brede handgebaren, zoals enkel politici dat kunnen en op elke foto willen staan, dat het nog wel zou kunnen meevallen, en er voor een goed project zoals rond aanbod voor allochtonen en minderheden nog wel ergens geld kan gevonden worden. Voor de fascisten van het Vlaams Belang en hun kiezers gelden  geen geen quota in het aanbod. In tegendeel die mogen volgens de interne , soms geschreven soms ongeschreven richtlijnen van Kris Hoflak en Co verder gediscrimineerd blijven op straffe van verbanning of ontslag. Het VRT personeel heeft daar begrip en respect voor zoals ze ook relletjes en brandstichting begrijpen van linkse anarchisten.
SPa heeft de VRT nodig en de VRT de SPa dat is ondertussen bekend en duidelijk.
Maar....
Het geld is op!  Ze hebben boven hun stand geleefd
Niet door het maken van programma’s, niet door de hoog technologische investeringen en infrastructuurwerken maar door de onbetaalbare allesverslindende personeels- en managmentkosten, allerei onverantwoorde en hoge overheadkosten en dure externe contracten.
De balans van de VRT, noch de waarheid achter elk rekeningnummer en technisch zelfbedachte term liggende bedoeling in die balans kan door ons worden gekend en ingezien worden.

De VRT wordt bemand door 3000 (!) mensen. Via de politiek werd er jaren aan 'sociale' tewerkstelling gedaan. Nu zit het er vol klaplopers, vakbondsdelegués en kabelslepers die veel tijd invullen met koffieslurpen. Een vergelijkbare zender als VTM doet het met 15% van de VRT personeelbezetting.

Als men het politiek vet wegsnijdt blijft een betaalbare en kwaliteitsvolle selectie over om voldoende goede programma's te maken.

Nu is de VRT een beschermde werkplaats die bovendien altijd dezelfde smoelen op TV brengt met dezelfde links geïnspireerde retoriek, en die een groot deel van de echt Vlaamse bevolking op discriminerende wijze uitsluit uit spelletjes, praatprogramma's, politiek, amusement .... Ondertussen worden via positieve discriminatie nieuwe allochtone snelle Belgen met kleur gezocht en gerecruteerd, wiens achtergrond ideeën en doel zoveel verschillen van Vlamingen als die van een guppy en een sardine. Het eigen volk verdringen, bestempelen als fascisten en vervangen door een nieuw exotischer volk. En bovendien: "Wit is lelijk"

De nieuwe kwaliteitsrichtlijnen
In elke reportage, in elk publiek, in elke programma of reclamefilmpje dienen nu verplicht anderskleurige of andersculturele mensen positief in beeld te worden gebracht. Als het even kan worden ze geregisseerd aan het woord gelaten om zodoende met die positieve indrukken de negatieve die de bevolking al ervaart weg te spoelen uit de hersenen. Is zo’n excuusallochtoon niet meteen voorhanden dan sleuren ze er wel een bij, en ik denk zelfs dat ze er steeds enkele al mee verplaatsing nemen.

Heeft iemand er al aan gedacht de VRT een te dagvaarden voor het discrimineren van een groot deel van de bevolking die toch via hun belastingen mogen afdokken, en zich met hun eigen geld geschoffeerd en verbannen zien van de schermen?

Met wat internationale ruchtbaarheid aan dit proces te geven en wat PR en communicatietechnieken zou een groot aantal buitenlandse media hier neerstrijken om verslag te doen van zulk proces. Een omgekeerd Wilders proces dus. Het Vlaams Belang beschikt immers over genoeg juristen om dit te starten, en zo van de verdediging in de aanval te gaan en haar plaats op te eisen in de media.

Een voorstel
Van mij mag de VRT zoals die nu bestaat, wordt geleid en gebruikt door het regime, verdwijnen en hun plaats mag gerust door een commerciële zender worden ingenomen. Dan kan men de belastingen verlagen of de schuldenput vullen in plaats van hem steeds groter te laten worden door lui die al jaren naast hun schoenen lopen.

Het mechanisme
Hoe het er nu bij rekrutering aan toegaat vertelde iemand mij onlangs. Het verbaasde mij niet, het was slechts de bevestiging van mijn overtuiging dat er gesjoemed wordt zoals we dat van links kennen.
Wanneer er een vacature komt, dan dient die natuurlijk bekend te worden gemaakt. De selectiecriteria en een eventuele proef worden op het lijf geschreven van een preferentiele kandidaat die voorspraak geniet en over het juiste politieke profiel beschikt.
Eventuele selectievragen zijn zoals bij de entertainment-quizzen als de Slimste Mens, de Notenclub of de Pappenheimers opgesteld, gericht op het profiel en kennis van de gewenste kandidaat. De excuustruusen (of excuusjannen) kunnen dan volledig gediscrimineerd inpakken zonder dat zij of de naieve goegemeente er erg in hebben.

Op voorhand zal er ook wel gegoogled worden om al na te gaan of kandidaten geen foute politieke voorkeur of familie hebben. Iemand die zelfs verre familie is van de tante van Hans Van Themsche of een zekere kinderopvang.
Iemand met verwantschap aan een ex terrorist van de CCC of banden/sympathieën met jihadisten raakt makkelijker aan een baan of een TV optreden bij de VRT.

Een bekende methode, zoals ook in andere overheidsbedrijven, -diensten en gemeentebesturen wordt gehanteerd, bestaat erin dat er een schriftelijke proef en een mondelinge proef  worden voorzien. Daarbij komt het voor dat sommige dierbare mensen slechte resultaten halen op de schriftelijke proef, maar dan worden opgevist via de mondelinge proef, waardoor ze een gelijke of betere score halen dan niet gewenste kandidaten. Bij gelijke score gelden emotionenele en subjectieve criteria alsook persoonlijke voorkeuren. Via de sluw opgestelde vragen en de gemoedelijke randgesprekken komen ze ook te weten welk de politieke strekking is van de kandidaten.
Eigen links volk eerst is daarna steeds de juiste keuze.
De baan is dus al bij voorbaat ingevuld, en de andere solliciterende kandidaten sloven zich tevergeefs uit.

Natuurlijk waakt men er angstvallig over dat dergelijke recruteringsprocedures en praktijken enkel mondeling en in grote discretie worden gevolgd, maar lippen komen al eens los. Misschien wilt iemand van justitie dit eens discreet en undercover controleren? Het gaat tenslotte om iets van staats- en burgerbelang, onze belastingcenten, en discriminatie en fraude jegens Vlaamse burgers..
Niet bij mij, ik geef maar de hint!

Bewijs uit het ongerijmde (of logisch 'a contrario', vanuit het tegenovergestelde zoals iemand in de reactmodule aangaf)
Het bewijs wordt geleverd op ongerijmde wijze door het feit dat er geen enkele Vlaamsnationale journalist met Vlaams Belang sympathieën actief is bij de VRT, alhoewel die zeker bestaan. Als die dan er al bij de VRT zou binnengeraakt zijn, wat haast onmogelijk is, dan zou die niet zoals het andere aanwezige journaille zijn voorkeur mogen bekend maken, mogen laten blijken of  nog zijn duiding mogen kleuren met zijn ideeën of die van de partij die hij aanhangt.
Waarom zou dat geen bewijs mogen zijn?
Is het immers niet de methode van de de Zij en hun soortgenoten vinden het ontbreken van allochtonen in instellingen en zelfs in privébedrijven anders wel een bewijs van discriminatie.

Luid de klokken beste klokkenluiders!
Maar ooit breekt de beerput open, en wellicht nog sneller dan gedacht, wanneer een groot aantal mensen verplicht moeten gesaneerd, afgezet, overgeplaatst of onttroond moeten worden omdat besparingen nu heel dringend en onvermijdelijk worden. Wanneer het gedaan is een radioprogramma te presenteren met drie madammen. Wanneer het gedaan is met de dure exotische snoepreizen voor programma’s als Vlaanderen Vakantieland ( dat vaak maar een beetje en soms niet over Vlaanderen gaat), die als incentive worden uitgedeeld om de trouwe handlangers tot BV gehypte gezichten te belonen, te binden en/of te doen zwijgen.
Tongen zullen dan losomen, koppen rollen en Wikileaks of alerte burgers en politici krijgen dan ineens dingen te horen en te zien waarvan iedereen al wist en vermoedde dat ze bestonden, maar dan komen bovendrijven.

Wanneer de draak verslagen is...
Zeer voorlopig zal men dergelijk griezelscenario vermijden door gulle ontslagvergoedingen, alternatieve projecten en subsidieringen via productiehuizen, vennootschappen en VZW- tjes en met sterfhuisconstructies.
Dit scenario is zeker een ramp voor de echte belanghebbenden die nu staan te schreeuwen dat we snel nieuwe regeringen en beleid nodig hebben zodat er ook aan de reddingsboten en de doofpot door financiering en akkoorden kan worden gewerkt.
Het is immers het vooral linkse propaganda-apparaat van het regime dat sommige partijen boven de kiesdrempel en de electorale problemen drijvende houdt.

De VRT is de draak die de schat van hun stille of extroverte macht bewaakt. Stel je voor dat ze daarover de controle verliezen, dat die ooit moet verdeeld worden en hun handen ontglipt!

Elke dictatuur komt ooit ten val, ook een mediadictatuur.

11 december 2010

Open brief aan Dirk X

Beste Dirk,

Ik kon het niet laten om, naast het door mij volledig ondersteunde antwoord van de baas Ray van Angeltjes, ook een open brief te sturen naar aanleiding van je commentaar op de blog Angeltjes.
Een eventuele gelijkenis in standpunt is niet toevallig niet onlogisch, noch zonder reden of ondoordachtheid.

Ik hoop dat je ook de moed hebt hem uit te lezen, want dat zou al bewijzen dat je een vent in wording bent.

Er zijn nu een paar mogelijkheden:

1. Dirk denkt nu na, gebruikt het stuk gezond verstand dat nog niet gemanipuleerd is ( zoals in The Matrix Dirk! die ken je toch?) Hij maakt gebruik van de +40 jaar ervaring die hij hier kan lezen, die hij op zijn 21 niet kan hebben, en waardoor hij niet alle fouten opnieuw moet maken om pas op zijn pensioenleeftijd met blutsen en builen hetzelfde te moeten denken, weten en doorzien als wij, zich afvragend waarom hij meer dan 40 jaar heeft verknoeid.

2. Hij denkt niet na, blijft voort papegaaien wat hem aan niet exacte wetenschap en kennis ingegoten werd door links en poco geïnfiltreerde scholen en clubjes. Hij komt veel te laat te weten dat ze hem en zijn familie serieus in de zakken hebben gezeten onder allerlei voorwendsels. Zijn welvaart en welzijn werden verkwanselt aan mensen die hier helemaal niemand of niets kwamen verrijken behalve zichzelf. Hij ziet de sociale zekerheid, waarvoor wij oude knarren en onze ouders en grootouders streden ineenstorten, en dat een vreedzame goed functionerende samenleving zoals wij die tot enkele jaren geleden kenden wellicht voorgoed naar de haaien is omdat de haaien hier wonen.

Wij, 'oude mensen' in zijn ogen, hadden voor hem 'Dommedirk' en de volgende generaties gezorgd. Wij zijn boos en ontgoocheld omdat die erfenis, waaraan 'Dommedirk en Co' nog niets hebben bijgedragen maar daardoor wel in de geschiedenis nooit geziene unieke kansen kregen, zo wordt vergooit en verkwist. Bozer nog omdat we, voor al wat wij en onze voorouders presteerden nog worden afgedaan als intellectuele sukkels terwijl zij het waren waardoor je nu met een auto rijdt, een uitkering, pensioen en een studiebeurs kunt krijgen, die de mens op de maan lieten landen, waardoor je de computer kent en nu een mondje onzin mee mag babbelen met de 'grote mensen'.

Ik weet het, het komt hard aan en is wellicht niet van aard om je meteen te bekeren. Daarvoor is het op een te confronterende en directe manier geschreven, omdat het nu eenmaal wilt wakker schudden in plaats van de moderne linkse draak te loven en ontzien, die het eigen volk verslindt.

Zo je hierdoor, ondanks de jarenlange indoctrinatie die je onderging en aankleeft, op jeugdige leeftijd al het licht zou zien, dan ben je hier welkom in een warmer nest dan je zou vermoeden.

Wij zorgen immers eerst voor ons eigen volk. Jij toch ook Dirk?

08 december 2010

Van Quaden naar erger

Over de financieringssystemen die dit land nog moeten rechthouden bestaat grote onenigheid.
Niet moeilijk wanneer het gaat om een toverdrankje dat nooit eerder werd uitgetest en net zo goed prinsen in padden kan doen veranderen, deze zelfs kan doden.
Nu, enkele prinsen (politieke- of erfprinsen) minder in dit land zouden mij niet rouwig maken, maar de economische gevolgen van de productie, het uittesten van en de nawerkingen van de brouwsels zullen steeds door de Vlamingen moeten gedragen worden.
Dit maakt dat er een paar kopstukken van de SPa met mekaar ook al overhoop liggen, en er e-mailtjes lekten of een eigen leven en weg vonden.
Dat het zich keren tegen het eigen volk en de achterban, het zich aanschurken bij de PS ten zuiden van het land de SPa en links zuur zal opbreken is bijna een zekerheid. Ze mogen van mij zo nog wat voortdoen.

Maar, dit land met zijn ongelofelijk ingewikkelde Kafkaiaanse oplossingen is gedoemd om te sterven. Alleen advocaten, politici en boekhouders hebben hier een toekomst zo blijkt. Hun producten zijn evenwel niet exporteerbaar tenzij naar een ander apenland. Andere apenlanden hebben evenwel dezelfde productie; al is die toegegeven zelden beter; en dus zal onze handelsbalans steeds meer verlieslatend worden.

Komt daar ook Guy Quaden van de Nationale Bank dreigen dat het niet hebben van een federale regering de speculatie tegen belgië doet toenemen. Hiermee dient hij in de eerste plaats de speculanten en het Brusselse een Franstalige gewest waar hij is gekweekt, en dat hij uit dankbaarheid voor zijn postje dient. Dat hij het zo bont maakt, en mag maken van de Vlamingen, komt doordat hij als onderdeel ervan weet dat Wallonië niets meer te verliezen heeft en nog liever de ondergang ziet voor het hele land dan Vlaanderen in welvaart alleen te laten varen op een eigen koers.

Ik pleit voor terugkeer naar de basis, voor vereenvoudiging, voor het ontwarren van de Gordiaanse knoop, dewelke zoniet ooit zal ontward worden door een zwaard.
Enkel een onafhankelijke Vlaamse natie zal kunnen voorkomen dat ooit het zwaard zal gebruikt (moeten) worden.

Ik lees een zinnetje is het vorige artikel van Annemans.."Tot nader order is het Vlaams Belang géén terreurorganisatie." en ik weet dat hij gelijk heeft.
Tot nu wordt de boosheid van veel Vlamingen gekanaliseerd, worden dromen uitgesteld, rechtmatige verzuchtingen opgeborgen, worden diefstal en exploitatie nog voorlopig getolereerd, vermoeden ze dat aan het Vlaamse territorium niet zal worden geraakt, omdat een democratische weg wordt afgewacht en verkozen.

Maar er komt misschien de tijd dat sommigen de weg kiezen van gewelddadig verzet zoals wij dit nu enkel kennen van linkse betogers, linkse anarchisten en raddraaiers. Dat ook het protest wordt gevoerd met brandende paletten, autobanden, molotovcoctails en ...erger.
Dan zal, hoe welbespraakt Annemans ook is, wat hij, ik en anderen ook schrijven
niet meer baten om de storm die dan raast te doen luwen
Dan baat O2, de Ordelijke Opdeling, zoals Annemans beschrijft in zijn laatste boek niet meer

Dit is geen dreiging van mij, van het Vlaams Belang of iemand die ik ken. Dit is een veelgehoorde vrees, gevoed door de regimepolitici zelf en door de jarenlange intriges van de Franstalige politici, adel, diplomaten en hooggeplaatste ambtenaren als Quaden.

Het zal dus gaan van Quaden naar erger als dit Grieks drama niet stopt en Vlaanderen niet onafhankelijk wordt uit deze bananenmonarchie.

We the People.....

07 december 2010

De mediatieke goelag - Gerolf Annemans

"Enkele dagen geleden is het nu dat een commentaarschrijver van De Tijd na een broddelwerkje over "zijn" N-VA ook even alle andere partijen afliep en pas helemaal aan het einde concludeerde met een retorische vraag : het Vlaams Belang, wie spreekt daar nog over? Hij alvast niet. Als illustratie van de brutale machtswellust van de media kon dat tellen.


Dit en vele andere denigrerende opmerkingen, meestal geuit onder de rubriek "selffulfilling prophecy", kwamen er ondanks een sfeer waarin in een normale democratie een debat zou zijn gehouden over media en Vlaams Belang.

Nauwelijks enkele dagen voordien had niemand minder dan Siegfried Bracke zich immers publiek laten ontvallen dat het doodzwijgen van het Vlaams Belang door de media in de periode dat hij daar weliswaar zelf medeverantwoordelijk voor was, een fout was geweest. Een bekentenis als het ware van iemand die - in de politiek aangeland en democratisch verkozen - duidelijk inziet dat het door niets te verantwoorden is dat een partij die op enkele stemmen na even groot is als de liberalen of de socialisten, op een zo onevenwichtige manier brutaal wordt opzijgezet en gecensureerd. De uitspraak van Bracke was gezagvol, want hij sprak over een partij die momenteel zijn politieke concurrent is. Door zijn uitspraak illustreerde en tegelijk overbrugde Bracke een kloof, een paradox die mij al enkele maanden duidelijk is geworden. Het cordon is eigenlijk geen politiek fenomeen. Het is een probleem binnen de media.

Over enkele dagen heb ik definitief nieuws in verband met een voorval dat ik het grofste zou willen noemen dat ik tot nu toe al heb meegemaakt. Ik zal dan in een nieuwe column dat laatste maar ook een reeks andere recente voorvallen op een rijtje plaatsen. Het Vlaams Belang zou meer van die feiten systematisch moeten aanklagen en politieke actie ondernemen tegen de verantwoordelijken binnen die media.

Er bestaat een geheime afspraak tussen alle media in het algemeen (schrijvende pers inclusief uitgeverijen) en tussen de audio visuele zenders in het bijzonder om Vlaams Belang enkel aan bod te brengen als het nieuwsmatig niet te vermijden is (verkiezingen, overlijden, BHV) en in de regel enkel als het Vlaams Belang als organisatie of politieke partij erdoor geschaad wordt.

Die afspraak impliceert ook - volgens een stelregel die Woestijnvis officieel heeft uitgevaardigd - dat geen enkel "human" interest programma een mandataris van het Vlaams Belang mag of kan tonen in een setting die hem of haar als een normaal iemand (politicus, mens) doet voorkomen. Redacteurs die toevallig of per vergissing afwijken van die regel, worden op hun eigen redactieraden ter verantwoording geroepen, teruggefloten of door de directie aangesproken. Komt een Vlaams Belang-mandataris toch positief in het nieuws met een eigen politiek project of voorstel, zonder dat hij wordt onderbroken, afgebroken, gekleineerd of met "de interne moeilijkheden van uw partij" om de oren wordt geslagen, dan zindert het debat daarover binnen de media wekenlang na (zoals naar aanleiding van de voorstelling van het boek "De Ordelijke Opdeling van België"). De ultieme sanctie is een laatste waarschuwing in Humo of De Morgen.

Soms neemt dit stel ongeschreven regels vormen aan die doen terugdenken aan praktijken uit de Sowjet-tijd. Cameramannen in de parlementaire verslaggeving veranderen van positie als een Vlaams Belang-parlementslid in hun beeld komt zitten. Verslagen worden verminkt. Beelden worden op zwart gezet. Commentatoren rukken uit om kleinerende of denigrerende toevoegingen te produceren.

Dat programma-formats soms geheel of gedeeltelijk worden opgebouwd rond vertegenwoordigers van alle (ook minuscule) politieke partijen behàlve het Vlaams Belang, roept geen vragen meer op, laat staan een intellectueel debat over de grondslagen van dat afwijkend gedrag. De toestand is zelfs zo erg dat het Vlaams Belang zelf er zich zelfs niet voldoende vragen meer bij stelt.

De toestand verbetert niet. Dat door enkele politieke omstandigheden (waarover ik hier niet uitweid) het Vlaams Belang heeft moeten inboeten op vroegere electorale scores, heeft het fanatisme van de media niet doen afnemen maar eerder nog doen toenemen. Zoals hyena's die bloed hebben geroken, wordt de jacht met nog grotere intensiteit opgevoerd. Kennelijk hebben sommigen binnen de media het gevoel dat het dankzij hun discriminaties is dat het Vlaams Belang "kan teruggedrongen worden".

Men kan stellen dat voor het Vlaams Belang alleen nog een rechtstreekse communicatie met zijn kiezers mogelijk is om zijn standpunten genuanceerd naar voren te brengen. Intern ontstaat steeds meer druk om er opnieuw wat met de grove voeten door te gaan, naar het voorbeeld van de Zwitserse, Nederlandse en Deense zusterpartijen. Daardoor zou ook efficiënt kunnen gecounterd worden dat de N-VA zich in de zich kritiekloos opstellende media als de anti-immigratiepartij kan voordoen. (Kritiekloos, want nergens komt de vraag waarom De Wever zelf ooit het met regularisaties uitgeruste regeerprogramma van Leterme I goedkeurde en nu daarover oppositiepraat komt uitkramen. Nergens werden aan De Wever vragen gesteld over het onthaalbeleid voor Roma-zigeuners van zijn eigen minister Bourgeois. Enz. enz.)

De media zijn een structureel probleem, een structureel probleem van democratie in de Vlaamse samenleving.

Je zal mij niet horen pleiten voor het afdwingen van respect door harde actie. De creatie van een A-team. Een ruitje tikken bij Woestijnvis. Wat bandjes platsteken bij het wagenpark van Wouter van den Houte of zo. Wat antrax opsturen naar De Standaard in Groot Bijgaarden. Of wat opnames van vrt-programma's gaan verstoren. Hier en daar de distributie van kranten en tijdschriften enkele dagen in de war doen draaien. Wat piratjes knallen in inkomhallen. Een schotelantennetje op een straalwagen van het dak trekken. Wat adressen opzoeken van beheerders en bestuurders van mediabedrijven. Hun Ardeense jachtpartijtjes gaan verstoren. Je zal mij daar allemaal niet voor horen pleiten. Tot nader order is het Vlaams Belang géén terreurorganisatie.

Er is ook geen reden tot paniek. Er is geen enkel verband (nooit geweest en ook nu niet) met onze tijdelijke electorale resultaten van de voorbije jaren. De thema's van het Vlaams Belang blijven toekomstthema's en het Vlaams Belang heeft al meer dan eens in zijn geschiedenis te maken gehad met imitators, zowel op zijn Vlaamse als op zijn rechts-maatschappelijke flank. Uiteindelijk komen de thema's maar serieus - in de vorm van politieke oplossingen - boven water als de mensen deze partij, partijen als de onze sterk genoeg maken. Onze Nederlandse, Deense, Zwitserse zusterpartijen wijzen voor de Vlamingen de weg. Alleen in die landen wordt beleid structureel veranderd. De N-VA zal hoogstens een experiment zijn waardoor bewezen werd dat in België niks nog opgelost kon worden. Voor de oplossingen op het terrein is een DVP, een ZVP of een Wilders nodig. Als de rest is tijdverlies.

Maar dat het unieke en - buiten in enkele dictaturen - nergens ter wereld bestaande fenomeen van de Mediatieke Goelag zoals die in Vlaanderen functioneert, moet aangepakt worden, is duidelijk. Het Vlaams Belang moet dat debat op gang brengen. Daarvoor moet er desgevallend eens stevig op tafel worden geklopt. Want zoals nu : zo kan het niet langer meer. Wordt vervolgd.

Gerolf Annemans

Aangezien verbannen van alle fora naar de mediatieke Goelach zie ik het als een plicht, maar ook een eer, om het artikel op mijn website plaats te geven.

02 december 2010

Snoepreis naar Cancun voor 108 (!) belgen.

Deze week is in Cancún de klimaattop van start gegaan. In totaal wonen 108 Belgen de top bij. Onder hen vier ministers, een staatssecretaris, vijf parlementsleden, vijftien kabinetsleden, een veertigtal overheidsmedewerkers en een paar dozijn andere deskundigen. De verplaatsing alleen al is goed voor een CO2-uitstoot van 800 ton.


Mocht China een delegatie sturen proportioneel met haar bevolking dan moesten ze bijna 15000 mensen naar Cancun afvaardigen.
Hadden ze het klimaat en het milieu genegen geweest, dan hadden ze thuis moeten blijven!
Wie betaalt die lui hun snoepreis in een tijd dat moet bespaard worden?
De belastingbetaler natuurlijk!
Wat gaan ze daar doen behalve luisteren, wat ook zou kunnen via een internetverbinding? Ze zouden eveneens de verslagen van de sprekers in uitgesteld relais kunnen zien op film of lezen, want dringend is het toch niet, en iets doen behalve geld opdoen ook al niet.
Stel je voor dat iedereen daar ook nog een kwartier spreektijd zou krijgen.
En wat gaat daar weer worden afgeluld, of wellicht niet, want dez top is nu al een mislukking omdat Japan al de stekker uit het stopcontact heeft getrokken.

Aangezien niemand kan controleren wat ze daar eigenlijk lopen uit te vreten, behalve de hapjes van het buffet plunderen en de partytenten en coctailbars bevolken; aangezien er geen aanwezigheidsplicht of registratie is, liggen de meesten natuurlijk aan een of ander zwembad of strand op uw kosten.
De vette onkostennota's die volgen wat later, misschien wat gespreid, opdat het niet zou opvallen.
Wie kan ons de kosten en onkostennota's bezorgen zodat we ze kunnen controleren, ze op een site als Wikileaks kunnen publiceren? Iemand met relaties in de reissector of in Cancun?
Iemand die de een partijkaart kan kleven bij elk van de niet zo bekende snoepreizigers?
Misselijkmakend gewoon deze verkwisting, deze normvervaging, deze ongelofelijke ontsporing waar vooral linkse figuren en beroepsparasieten aan deelnemen.
Uit erkentelijkheid stemmen zij en hun familie bij de volgende verkiezingen natuurlijk voor hun baas die deze reis mogelijk maakte. Ze maken dus deel uit van het gekochte electoraat.


U vraagt zich ongetwijfeld af wie die mensen nu allemaal zijn. Daarom heeft de  redactie van vandaag.be alle deelnemers netjes op een rij gezet.

Ministers en staatssecretarissen:
1. Minister van Milieu Joke Schauvliege (Vlaanderen)
2. Minister van Milieu Philippe Henry (Wallonnië)
3. Minister van Milieu Evelyne Huytebroeck (Brussel Hoofdstedelijk Gewest)
4. Federaal minister van Klimaat en Energie Paul Magnette
5. Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Milieufiscaliteit

Parlementsleden
6. Eric Jadot
7. Philippe Blanchart
8. Kristof Calvo y Castañer
9. David Clarinval
10. Ludo Sannen

Kabinetsleden:
11. Elisabeth Ellegaard, kabinet van minister Magnette
12. Tineke Sonck, woordvoerder van minister Magnette
13. Jérôme De Mot, kabinet van staatssecretaris Clerfayt
14. Christian Ferdinand, kabinet van staatssecretaris Clerfayt
15. Delphine Bourgeois, kabinet van staatssecretaris Clerfayt
16. Aart Geens, kabinet van minister van Financiën
17. Jihane Annane, kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking
18. Wim Schaerlaekens, kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking
19. Jan Winters, kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking
20. Hanne Descamps, kabinet van minister Schauvliege
21. Patrick Verstuyft, woordvoerder van minister Schauvliege
22. Dominique Perrin, kabinet van minister Henry
23. Pierre Castelain, kabinet van minister Henry
24. Pascal Devos, woordvoerder van minister Huytebroek
25. Mikaël Ange, kabinet van minister Huytebroek

Overheidspersoneel:
26. Peter Wittoeck, coördinator bij FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
27. Ulrik Lenaerts, plaatsvervangend coördinator bij FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
28. Etienne Hannon, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
29. Nathalie Boucquey, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
30. Benjamin Denis, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
31. Alain Wilmart, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
32. Geert Fremout, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
33. Sarah Keun, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
34. Yannick Ghelen, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
35. Olivier Kassi, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
36. Samuel Buys, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
37. Sophie Closson, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
38. Luc Dries, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
39. Christophe Van Orshoven, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
40. Bart Landuyt, FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu
41. Johan Dubois, FOD Financiën
42. Christian Vanden Bilcke, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
43. Jozef Buys, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
44. Patrick Hollebosch, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
45. Davy Adam, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
46. Marc Depoortere, Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
47. Anne Panneels, Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
48. Vicky Noens, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
49. Jeroen Vandeur, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
50. Sophie Vancauwenbergh, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
51. Pieter Logghe, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
52. Dries Maebe, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
53. Rik De Baere, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
54. Els Van Den Broeck, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
55. Diane Verstraeten, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
56. Ruth Declerck, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
57. Karla Schoeters, Vlaams gewest
58. Stéphane Nicolas, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
59. Andé Guns, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
60. Stéphane Cools, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
61. Georges Liebecq, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
62. Cécile Batungwanay, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
63. Martine Leroux, Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat
64. Claude Martin, Waals gewest

Ambassadepersoneel:
65. Boudewijn E.G. Dereymaeker, Belgisch ambassadeur in Mexico
66. Raphaël W. Baekeland, honorair consul van België in Mexico
67. Françis Sobry, Belgische ambassade in Mexico
68. Séverine Naessens, assistant honorair consul van België in Mexico

Andere:
69. Julien Guillaume, Brussels Institute for the Management of the Environment
70. Joëlle De Sepibus, Brussels Institute for the Management of the Environment
71. Martine Vanderstraeten, Wetenschapsbeleid
72. Kapitein Walter Mille, Scheepvaartinspecteur, FOD Mobiliteit en Transport
73. Professor Jean-Pascal Van Ypersele, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
74. Philippe Marbaix, wetenschappelijk adviseur
75. Ben Matthews, wetenschappelijk adviseur
76. Marc Pallemaerts, adviseur klimaatverandering
77. Delia Villagrasa, European Climate Foundation
78. Dries Acke, European Climate Foundation
79. Jacob Werksman, World Resources Institute
80. Dieter Cuypers, bosexpert
81. Marieke Vangoidsenhoven, bosexpert
82. Tom Dauwe, wetenschapper

Logistiek medewerkers in Mexico:
83. Tine Casiers
84. Frederic Gies
85. Miek De Fruytier
86. Jacky Romers
87. Sven Vanhemmens
88. Karine Gillis
89. Jospeh Sarto Mugenzi
90. Nurcan Kucukbinar

Andere organisaties:
91. Joel Decaillon, Confédération Européenne des Syndicats (CES)
92. Bert De Wel, Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
93. Sébastien Storme, Fédération générale de Travail de Belgique (FGTB)
94. Daniel Van Daele, Fédération générale de Travail de Belgique (FGTB)
95. Isabelle Callens, Fédérations des Entreprises de Belgique (FEB)
96. Michael Voordeckers, Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
97. Isabelle Chaput, Essenscia
98. Brigitte Gloire, Oxfam
99. Teresa Elola Calderón, Wallonia-Brussels International (WBI)
100. Véronique Rigot, Centre National de Coopération au Développement (CNCD)
101. Sarah Vaes, Vlaams Overleg voor Duurzame Ontwikkeling (VODO)
102. Saar Vanhauwermeiren, 11.be
103. Arnaud Collignon, Greenpeace Belgium
104. An Lambrechts, Greenpeace Belgium
105. Cécile De Schoutheete, Inter-Environnement Wallonie
106. Annick Vanderpoorten, WWF Belgium
107. Thomas Eraly, Waalse Jeugdraad
108. Brendan Coolsaet, Vlaamse Jeugdraad

Een persoonlijk rekord

Vandaag brak ik een persoonlijk rekord. Ik schreef  tijdens dit jaar 2010 al 135 blogartikeltjes. Met nog bijna een maand te gaan wordt dit denk ik een flinke eindspurt
Had ik al de reacties die ik op krantenfora, op andere blogs en nieuwssites, en in andere media schreef  er moeten bijtellen, dan kwam ik aan meer dan 200. Elk jaar een boek ongeveer.

Ik ontdekte dat ik nog steeds gebannen was van de website "Vandaag.be", maar dat via het delen van een artikel op mijn Facebookpagina ik nog steeds toegang kon krijgen tot de reacties/commentaren. Vandaag.be is de enige nieuwssite waar men meteen zijn commentaar gepubliceerd ziet zonder moderering. Daarom blijf ik er via het achterpoortje actief, wellicht tot grote ergernis van diegenen die mij verlinkten omdat ik iets schreef dat hun niet zinde.
Facebook is interessant als het goed wordt gebruikt, maar velen springen er lichtvaardig mee om. Bart Debie bvb weet dat ondertussen ook al.

Ik ga door, ik moet mijn innerlijke drang en geweten volgen. Ik moet mijn ergernis, woede en teleurstellingen ergens kwijt.
Het is voor mijn familie en vrienden een archief, een soort van memoires die vertellen hoe ik denk , wie ik ben en waar ik voor sta.
Alleen zij, die dit al die jaren komen lezen, die kunnen verdragen wat ik schrijf, het met mij overwegend eens zijn, en indien niet toch appreciëren wat ik schrijf, die erover nadenken, erover kunnen lachen of wenen, dat zijn mijn vrienden.

Vragen over het klimaat

Koudste winterstart in 135 jaar kopt een artikel in Het Laatste Nieuws en in de copy/paste krant De Morgen.

Dus de opwarming van de aarde is toch een oplichterij om geld te versassen van een plaats naar een ander zonder dat de ontvangers daarvoor hoefden te werken?

Moeten we niet langer CO2 rechten kopen in Afrika zodat de NGO's en de elite niet langer met 4x4 kunnen rijden en er een leger bedienden kunnen op nahouden en de wapenverkoop er stilvalt?
 
Gaan we naar een ideaal klimaat voor dinosaurussen?
 
Gaat de mens op aarde de klimaatveranderingen overleven of gaat het sterven van veel mensen juist de aarde redden?
 
En welke mensen overleven? De sterksten? Wie zijn dan de sterksten?
 
Ik hoor niets meer over de zure regen en het gat in de ozonlaag. Zijn die verdwenen,of was daar geen geld mee te verdienen en te versassen?
 
Allemaal vragen zonder antwoorden of waar men geen antwoorden durft op geven.
 
Wat ik denk? Veel! Te veel om te schrijven.
 
Wat ik voel?
Ik voel wanneer ze in mijn zakken zitten.
Jullie ook??

01 december 2010

Peumans op het matje richting mekka

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) is met de dood bedreigd na zijn deelname aan de VRT-quiz 'De Pappenheimers'. Bij een vraag over de Franse filosoof Voltaire - "Over welk volk zei Voltaire dat het het meest verwerpelijke was dat ooit de aarde heeft bevuild?" - gaf de Limburgse politicus "de Turken" als antwoord.

Na de bewuste uitzending kreeg Peumans namens de Turkse gemeenschap de wind van voren. Er kwamen zelfs doodsbedreigingen aan te pas. Ook op Facebook wordt Peumans aangepakt. http://www.vandaag.be/binnenland/53275_peumans-met-dood-bedreigd-na-antwoord-de-turken-in-de-pappenheimers.html

Met de doodsbedreiging en de haatmails weten we nu dat het antwoord van Peumans het juiste was zelfs al zou Voltaire dit nooit hebben gezegd.


Schiet onze ambassadeur en ons ministerie van buitenlandse zaken boos uit hun sloffen als er zoiets in Turkije wordt geantwoord op een kwisvraag? Natuurlijk niet want niemand begrijpt Turks.

Mocht Peumans' antwoord geweest zijn: "de Vlamingen" dan had er in de belgiscistische kringen en in wallobrux zelfs de loftrompet geklonken en vuurwerk geknald.

Arme Mr Peumans (hahaha), kom bij het Vlaams Belang, daar zorgen ze voor de verdediging van het eigen volk, en moet u niet knielen voor de bezetter.


Erg dhimmie van Peumans om zich al te veronschuldigen voor een antwoord op een spelletjesvraag. Er wordt niet gelachen met Turken, Marrokanen, mohammed, allah, en straks met helemaal niets meer behalve met de vrouw die slaag kreeg van haar man of omdat ze minder erfde of ....


Koop een matje Jan, buk je richting mekka 5 keer per dag en laat je ondertussen verder neuken door de moslims!
Is dat laatste zinnetje niet om te lachen?
Wordt ik nu ook met de dood bedreigd?
Mijn adres: De grot van Ali Baba, Efteling nr 3, Kaatsheuvel, Nederland.

De mier werd de dwangarbeider van de krekel

Ik wou dit eigenlijk schrijven als commentaar onder een filmpje van Nigel Farage dat verscheen op Angeltjes, mijn favoriete webstek, maar het kon ook elders onder nog recentere of oudere artikels geplaatst worden.

Het werd snel een zelfstandig stukje dat als dusdanig ook gepubliceerd kan worden, vandaar dat ik het hier plaats.
"
Diegenen die erop los leefden, schulden maakten en daardoor in de penarie zitten worden beloond voor hun oogluikend toegestane verduistering en wanbeleid.

Diegenen die voorzichtig leefden, spaarden en dus schuldenloos zijn worden gestraft. Zij mogen hun gespaarde welvaart onder het mom van solidariteit afgeven en herverdeeld zien worden. Met het geld van hen die wel goed leefden en boerden worden de putten gevuld van jaren links wanbeleid, subsidieslurperij en het kopen van links electoraat. Dit terwijl de enige remedies om uit de miserie te raken zijn: harder werken, meer leren, creatiever zijn.

In sommige landen, ons wel bekend, willen ze al enige jaren met het plukken van olijven evenveel verdienen als een kernfysicus. Te dien einde werd er ook gul met Europese subsidies gestrooid. Komen daar vaak nog bij het geld dat ze in het zwart verdienen in de toeristische sector of anderzijds.
Iedereen heeft al gehoord van het verhaal van de krekel en de mier, en zal hiermee de overeenkomst zien.
Mis poes!
De mier had in het verhaal nog de mogelijkheid om de krekel wandelen te sturen. Nu hebben we in Europa die mogelijkheid niet meer, en ook Vlaanderen heeft die mogelijkheid nog niet.

Ja, dat is ook het resultaat van het Europese beleid, de ongebreidelde geldhonger, de territoriumdrang en de implementering van de socialistisch Internationale waar iedereen evenveel mag verdienen maar de linkse leiders veel meer.
Geen plaats voor uitmuntendheid, het overstijgen van middelmaat.

Zoals ik al schreef noemen diegenen die in een hangmat liggen, en diegenen die erdoor verkozen worden, dit solidariteit en rechtvaardige herverdeling.

Ik noem dit diefstal van de mier door de krekel. De mier is de dwangarbeider geworden van de krekel.

Hoe anders dan kotsmisselijk kan men worden wanneer het liedje “Het zijn zotten die werken” waarheid is geworden. En dan vragen de regimepolitici zich af waarom ze in het kotsbakje van de burger zijn terecht gekomen.