Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 december 2010

Dit is geen ramp voor de politiek maar een zegen.

From the mouth of the Damp Rag
Voor het Tsjevenvolk slecht nieuws
"Van Rompuy keert niet meer terug in nationale politiek"

Als zijn mandaat als permanent voorzitter van de Europese raad midden 2012 afloopt, zal Herman Van Rompuy (CD&V) niet terugkeren in de nationale politiek. Dat heeft hij woensdag duidelijk gemaakt in een interview met een Franstalige radiozender.

"Ik zal 65 zijn aan het einde van mijn mandaat. Ik heb niet de ambitie om in de politiek te sterven. Op 65 gaan de meeste mensen op pensioen. Ik zeg niet dat ik geen andere beroepsactiviteiten zal uitoefenen, maar vandaag zeg ik: 'neen, ik zal niet terugkeren naar het Belgische politieke leven"

President 'Kleffe Dweil' Van Rompi wordt dan zoals zijn graaiende soortgenoot J.L.Dehaene bestuurder in diverse grote bedrijven, gebruikt zijn lobby-adresboekje , gaat overal dure lezingen geven en incasseert miljoenen zonder belastingen te betalen. Deze compromisfiguur zonder charisma die alles van een papiertje moet aflezen, zelfs zijn eigen domme Haiku's heeft geen enkele verdienste, niet voor Vlaanderen en evenmin voor de EUSSR vol zelfingenomen veel te duur betaalde zakken(vullers). Er is nood aan meer Eurokritiek en oppositie voor die lui zoniet bloedt onze (niet hun)portemonnee dood.

Samen pakken we die kliek volgende jaren aan zodat ze de belastingdans niet kunnen ontspringen, om het even waar ze het verstoppen en welke constructie ze er rond bouwen. We moeten dan maar de wet wijzigen en de juiste rechters benoemen. ( herinner jullie dat ook zij dit deden en konden!)

Geen opmerkingen: