Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 december 2010

Elke dictatuur komt ooit ten val, ook een mediadictatuur.

De VRT ( onder vrienden de OOOO genoemd) moet dringend besparen en saneren. "VRT zet hakbijl in één"
"Tegen eind 2011 moet er aan de Reyerslaan nog eens 65 miljoen euro gesaneerd worden"

Gisteren avond in het programma Reyers Laat werd Ingrid Lieten de geparachuteerde SPa- politica nog eens uitgenodigd door haar vrienden om te komen vertellen met drukke brede handgebaren, zoals enkel politici dat kunnen en op elke foto willen staan, dat het nog wel zou kunnen meevallen, en er voor een goed project zoals rond aanbod voor allochtonen en minderheden nog wel ergens geld kan gevonden worden. Voor de fascisten van het Vlaams Belang en hun kiezers gelden  geen geen quota in het aanbod. In tegendeel die mogen volgens de interne , soms geschreven soms ongeschreven richtlijnen van Kris Hoflak en Co verder gediscrimineerd blijven op straffe van verbanning of ontslag. Het VRT personeel heeft daar begrip en respect voor zoals ze ook relletjes en brandstichting begrijpen van linkse anarchisten.
SPa heeft de VRT nodig en de VRT de SPa dat is ondertussen bekend en duidelijk.
Maar....
Het geld is op!  Ze hebben boven hun stand geleefd
Niet door het maken van programma’s, niet door de hoog technologische investeringen en infrastructuurwerken maar door de onbetaalbare allesverslindende personeels- en managmentkosten, allerei onverantwoorde en hoge overheadkosten en dure externe contracten.
De balans van de VRT, noch de waarheid achter elk rekeningnummer en technisch zelfbedachte term liggende bedoeling in die balans kan door ons worden gekend en ingezien worden.

De VRT wordt bemand door 3000 (!) mensen. Via de politiek werd er jaren aan 'sociale' tewerkstelling gedaan. Nu zit het er vol klaplopers, vakbondsdelegués en kabelslepers die veel tijd invullen met koffieslurpen. Een vergelijkbare zender als VTM doet het met 15% van de VRT personeelbezetting.

Als men het politiek vet wegsnijdt blijft een betaalbare en kwaliteitsvolle selectie over om voldoende goede programma's te maken.

Nu is de VRT een beschermde werkplaats die bovendien altijd dezelfde smoelen op TV brengt met dezelfde links geïnspireerde retoriek, en die een groot deel van de echt Vlaamse bevolking op discriminerende wijze uitsluit uit spelletjes, praatprogramma's, politiek, amusement .... Ondertussen worden via positieve discriminatie nieuwe allochtone snelle Belgen met kleur gezocht en gerecruteerd, wiens achtergrond ideeën en doel zoveel verschillen van Vlamingen als die van een guppy en een sardine. Het eigen volk verdringen, bestempelen als fascisten en vervangen door een nieuw exotischer volk. En bovendien: "Wit is lelijk"

De nieuwe kwaliteitsrichtlijnen
In elke reportage, in elk publiek, in elke programma of reclamefilmpje dienen nu verplicht anderskleurige of andersculturele mensen positief in beeld te worden gebracht. Als het even kan worden ze geregisseerd aan het woord gelaten om zodoende met die positieve indrukken de negatieve die de bevolking al ervaart weg te spoelen uit de hersenen. Is zo’n excuusallochtoon niet meteen voorhanden dan sleuren ze er wel een bij, en ik denk zelfs dat ze er steeds enkele al mee verplaatsing nemen.

Heeft iemand er al aan gedacht de VRT een te dagvaarden voor het discrimineren van een groot deel van de bevolking die toch via hun belastingen mogen afdokken, en zich met hun eigen geld geschoffeerd en verbannen zien van de schermen?

Met wat internationale ruchtbaarheid aan dit proces te geven en wat PR en communicatietechnieken zou een groot aantal buitenlandse media hier neerstrijken om verslag te doen van zulk proces. Een omgekeerd Wilders proces dus. Het Vlaams Belang beschikt immers over genoeg juristen om dit te starten, en zo van de verdediging in de aanval te gaan en haar plaats op te eisen in de media.

Een voorstel
Van mij mag de VRT zoals die nu bestaat, wordt geleid en gebruikt door het regime, verdwijnen en hun plaats mag gerust door een commerciële zender worden ingenomen. Dan kan men de belastingen verlagen of de schuldenput vullen in plaats van hem steeds groter te laten worden door lui die al jaren naast hun schoenen lopen.

Het mechanisme
Hoe het er nu bij rekrutering aan toegaat vertelde iemand mij onlangs. Het verbaasde mij niet, het was slechts de bevestiging van mijn overtuiging dat er gesjoemed wordt zoals we dat van links kennen.
Wanneer er een vacature komt, dan dient die natuurlijk bekend te worden gemaakt. De selectiecriteria en een eventuele proef worden op het lijf geschreven van een preferentiele kandidaat die voorspraak geniet en over het juiste politieke profiel beschikt.
Eventuele selectievragen zijn zoals bij de entertainment-quizzen als de Slimste Mens, de Notenclub of de Pappenheimers opgesteld, gericht op het profiel en kennis van de gewenste kandidaat. De excuustruusen (of excuusjannen) kunnen dan volledig gediscrimineerd inpakken zonder dat zij of de naieve goegemeente er erg in hebben.

Op voorhand zal er ook wel gegoogled worden om al na te gaan of kandidaten geen foute politieke voorkeur of familie hebben. Iemand die zelfs verre familie is van de tante van Hans Van Themsche of een zekere kinderopvang.
Iemand met verwantschap aan een ex terrorist van de CCC of banden/sympathieën met jihadisten raakt makkelijker aan een baan of een TV optreden bij de VRT.

Een bekende methode, zoals ook in andere overheidsbedrijven, -diensten en gemeentebesturen wordt gehanteerd, bestaat erin dat er een schriftelijke proef en een mondelinge proef  worden voorzien. Daarbij komt het voor dat sommige dierbare mensen slechte resultaten halen op de schriftelijke proef, maar dan worden opgevist via de mondelinge proef, waardoor ze een gelijke of betere score halen dan niet gewenste kandidaten. Bij gelijke score gelden emotionenele en subjectieve criteria alsook persoonlijke voorkeuren. Via de sluw opgestelde vragen en de gemoedelijke randgesprekken komen ze ook te weten welk de politieke strekking is van de kandidaten.
Eigen links volk eerst is daarna steeds de juiste keuze.
De baan is dus al bij voorbaat ingevuld, en de andere solliciterende kandidaten sloven zich tevergeefs uit.

Natuurlijk waakt men er angstvallig over dat dergelijke recruteringsprocedures en praktijken enkel mondeling en in grote discretie worden gevolgd, maar lippen komen al eens los. Misschien wilt iemand van justitie dit eens discreet en undercover controleren? Het gaat tenslotte om iets van staats- en burgerbelang, onze belastingcenten, en discriminatie en fraude jegens Vlaamse burgers..
Niet bij mij, ik geef maar de hint!

Bewijs uit het ongerijmde (of logisch 'a contrario', vanuit het tegenovergestelde zoals iemand in de reactmodule aangaf)
Het bewijs wordt geleverd op ongerijmde wijze door het feit dat er geen enkele Vlaamsnationale journalist met Vlaams Belang sympathieën actief is bij de VRT, alhoewel die zeker bestaan. Als die dan er al bij de VRT zou binnengeraakt zijn, wat haast onmogelijk is, dan zou die niet zoals het andere aanwezige journaille zijn voorkeur mogen bekend maken, mogen laten blijken of  nog zijn duiding mogen kleuren met zijn ideeën of die van de partij die hij aanhangt.
Waarom zou dat geen bewijs mogen zijn?
Is het immers niet de methode van de de Zij en hun soortgenoten vinden het ontbreken van allochtonen in instellingen en zelfs in privébedrijven anders wel een bewijs van discriminatie.

Luid de klokken beste klokkenluiders!
Maar ooit breekt de beerput open, en wellicht nog sneller dan gedacht, wanneer een groot aantal mensen verplicht moeten gesaneerd, afgezet, overgeplaatst of onttroond moeten worden omdat besparingen nu heel dringend en onvermijdelijk worden. Wanneer het gedaan is een radioprogramma te presenteren met drie madammen. Wanneer het gedaan is met de dure exotische snoepreizen voor programma’s als Vlaanderen Vakantieland ( dat vaak maar een beetje en soms niet over Vlaanderen gaat), die als incentive worden uitgedeeld om de trouwe handlangers tot BV gehypte gezichten te belonen, te binden en/of te doen zwijgen.
Tongen zullen dan losomen, koppen rollen en Wikileaks of alerte burgers en politici krijgen dan ineens dingen te horen en te zien waarvan iedereen al wist en vermoedde dat ze bestonden, maar dan komen bovendrijven.

Wanneer de draak verslagen is...
Zeer voorlopig zal men dergelijk griezelscenario vermijden door gulle ontslagvergoedingen, alternatieve projecten en subsidieringen via productiehuizen, vennootschappen en VZW- tjes en met sterfhuisconstructies.
Dit scenario is zeker een ramp voor de echte belanghebbenden die nu staan te schreeuwen dat we snel nieuwe regeringen en beleid nodig hebben zodat er ook aan de reddingsboten en de doofpot door financiering en akkoorden kan worden gewerkt.
Het is immers het vooral linkse propaganda-apparaat van het regime dat sommige partijen boven de kiesdrempel en de electorale problemen drijvende houdt.

De VRT is de draak die de schat van hun stille of extroverte macht bewaakt. Stel je voor dat ze daarover de controle verliezen, dat die ooit moet verdeeld worden en hun handen ontglipt!

Elke dictatuur komt ooit ten val, ook een mediadictatuur.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Het bewijs is niet uit het ongerijmde, maar logisch 'a contrario', van uit het tegenovergestelde.

Als bij de 0000 de democratische spelregels geëerbiedigd worden, dan zijn alle politieke partijen evenredig vertegenwoordigd onder het personeel.
Alle politieke partijen zijn niet evenredig vertegenwoordigd onder het personeel.
De VRT eerbiedigt de democratische spelregels dus niet en is derhalve ondemocratisch.

Het is maar dat U weet (A. Griffon weet dat al) dat uw regering iets ondemocratisch en derhalve iets dictatoriaal sponsort met ùw centen.

A. Griffon zei

Wanneer u schrijft "uw regering ...", dan geeft dit aan dat u (nu) woont in een land dat onze problemen niet kent. Zoals dit bastaan er immers weinig,, teenzij....Congo misschien?
Dank voor uw opmerking dat het bewijs als "logisch, à contrario" wordt geleverd.Dat is natuurlijk juist maar de Latijnse wortel van het bewijs uit het ongerijmde zou 'reductio ad absurdum' zijn of de 'herleiding tot het absurde'. En absurd is zo'n woord dat prima past bij de VRT.
Kijkt u ook even bij http://hhofstede.nl/bewijzen/ongerijmde.htm.
Als u naar beneden rolt (scrollt) ontdekt u er oa ook een cartoon met Kermit, maar ook een zeer leuke uitleg over regels van de logica en de bewijsvoering waaruit blijkt dat wat wij moesten bewijzen op veel meer manieren kan.
Als het hier onleefbaar wordt, hou dan in het land waar jij nu woont een plaatsje voor ons rebellen. ;o)