Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 november 2014

Er plakte er eentje minder tegen een boom.


De ouders van een 21-jarige brokkenpiloot uit Koekelare wachten het vonnis van de politierechter niet af: ze verbieden hun zoon nu zelf al zes maanden zijn rijbewijs op te halen bij de politie en namen zijn bankkaart af.”We moesten de touwtjes wel in handen nemen”, vertelden ze de rechter gisteren. “Want zo kon het niet verder. ” http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2130806/2014/11/25/Ouders-trekken-rijbewijs-van-zoon-zelf-in.dhtml 
Voilà zo zou dat moeten kunnen. Ik ben vol respect en bewondering voor de cordate aanpak van de ouders die hun zoon daarmee echt steunen in zijn groei naar volwassenheid. Ouders die de handdoek niet in de ring gooien, en daardoor wellicht zelfs zijn leven zullen hebben gered.
auto ongeval
Vrijwel niemand is volwassen op 18 (al vinden de achttienjarigen dat natuurlijk wel). De meesten niet eens op hun 21. Mannen zeker niet voor hun 25, en een echte verantwoordelijke vent worden ze pas rond hun dertigste. Hoe we dat weten? Wij en de vrienden om ons heen waren immers ook ooit 18.
Bij vrouwen komt volwassenheid wat vroeger. Gelukkig maar voor de mannen.
Dat heeft niet alleen (weinig wellicht) met erfelijkheid te maken, maar vooral met de opvoeding, met het karakter, de invloed van vrienden en omgeving, met het luilekkere makkelijke leven van vandaag, en natuurlijk met genoeg geld om ermee domme dingen te doen en te kopen wat men wilt. Nee, bestaat eigenlijk niet meer. Zelfs niet, ja maar….Alles moet snel, want anders is hun leven zo voorbij. De wereld rond per vliegtuig, desnoods per kameel, en alles hebben uitgeprobeerd voor ze 25 zijn, minstens voor ze trouwen. Niets missen, zich in stukken snijden en desnoods drie fuiven op een avond bezoeken vooraleer vroeg in de ochtend, minstens slaapdronken, naar huis te rijden met de auto en …, voor sommigen, tegen een boom te knallen. De reclame en de levensstijl van de jeugdige rolmodellen, breed uitgesmeerd op TV, in de boekjes en de zelfbenoemde kwaliteitskranten, zijn meer het baken geworden waarnaar zij zich richten, dan hun ouders.
Voor sommigen gaat het leven snel, en voor sommigen is het ook inderdaad snel voorbij. Dat merken we aan de statistieken met jonge doden, de toename van zelfmoorden, de toename van criminaliteit om alles te bereiken en kunnen kopen, de productie, verkoop en consumptie van drugs die hun hele jonge en oude leven sporen zullen nalaten. Sommige kinderen doen het beter zonder ouders en misbruikt gezag;, maar dat is een kleine minderheid. De grote meerderheid heeft gezag en advies nodig, nog na hun achtien, en sommigen zelfs hun hele leven, vrees ik.
Gezag, als dat er nog is, als er dat nog mag zijn, is niet verkeerd wanneer liefdevol, zacht en verstandig gebruikt. Het is beter dat via je ouders te ervaren dan via vreemden, via rechtbanken en via schade en schande. Men moet jongeren leren begrijpen dat gezag nodig is en dat men dat best laat uitoefenen door de ouders.
Ik pleit voor een terugkeer naar de volwassen leeftijd van 21 jaar, en voor het herstel van het ouderlijke gezag tot die leeftijd, tenzij er door de rechter en jeugdbescherming anders over geoordeeld wordt en er misbruiken zijn. Dit zal er voor zorgen dat men zijn kinderen ‘onder controle’ heeft en wat kan bijsturen. Niet iedereen is daar even goed in, moet ik helaas toegeven, maar ouders mogen aan hun opvoedingsplicht, op risico van boete of straf, niet verzaken. Zonodig moet vrijwillig (of opgelegd desnoods) een begeleider, co-ouder of voogd worden aangesteld. De aansprakelijkheid moet jurdisch financieel ook bij de ouders liggen zoals dat vroeger heel normaal was. Natuurlijk in verhouding tot hun draagkracht, omdat men zich altijd moet kunnen herpakken en herstellen. Het moet voorbij zijn dat men de opvoeding makkelijkheidshalve , of door incommpetentie, geheel afschuift op de school.. Stemreccht terug vanaf 21, behalve voor de gemeente. Verkiesbaarheid vanaf  25 voor gemeente en parlement, en 35 of zelfs 40 voor het uitoefenen van oa een ministerfunctie of het ambt van rechter.
Natuurlijk zal er tegen mijn pleidooi veel protest zijn, maar dit zal vrijwel uitsluitend komen van jongeren beneden 21 en van ouders die hun opvoedingsplicht willen ontlopen, of er aan verzaken. Aan zulke ouders geef ik maar één advies: begin dan niet aan kinderen.
Ik vergat nog bewust een belangengroep die het met mij oneens zal zijn: de links geörienteerde politieke partijen die door het verlagen van de kiesleeftijd en de volwassenen leeftijd hoopten hun stemmenaantal en hun invloed te zien groeien. Hun motief was nooit het welzijn, de goede opvoeding en begeleiding van jongeren, maar was louter van electoraal belang.
Herinvoeren van militaire- en/of burgerdienstplicht met een degelijke opleiding en begeleiding inzake EHBO, sport, verdedigingstechnieken, rampenbestreiding enz…,  dit zonder de zuipschool die de kantines van vroeger vaak bleken te zijn.
Ook al is men slim op 18, en leert men snel. Enkele dingen kan men niet krijgen, instuderen of kopen, en dat zijn mensenkennis, ervaring en maturiteit.

25 november 2014

Werk, dat moet niet gegeven worden maar verdiend, elke dag opnieuw.Geplaatst op Nageltjes op 24/11/2014 door 


Zouden de vakbonden en de betogers/syndicalisten met hun grote mond niet eens zelf echte werkgelegenheid kunnen creëren, door iets te produceren dat succesvol wereldwijd kan geëxporteerd worden?
Slechts dan zouden ze enige geloofwaardigheid genieten. 

Maar eigenlijk zijn ze enkel in staat om iets recht te houden met subsidies die hun verliezen dekt. En als er dan wat werknemers in hun bedrijf rondlopen die 60 dagen syndicaal verlof krijgen en verder geen lap uitrichten behalve de andere werknemers tegen hen opstoken, dan zouden ze weten waar ondernemingen over spreken en wat ze moeten ondergaan.

Dan moeten ze zelf eens onderhandelen met de fiscus en ondergaan dat ze geen been hebben om op te staan tenzij je de winst (dus de buffer en de noodzakelijke middelen om te blijven investeren) fiscaal optimaliseert; desnoods en helaas daarvoor een ruling moet aangaan in het buitenland; zelfs al gebeurt het gedurende de voorbije 50 jaren met gedoging van hun respectievelijke partijen.
Dan zouden ze af en toe eens wat opdrachten verliezen door toedoen van corrupte socialisten die via steekpenningen de opdrachten aan anderen toekenden? Dan zouden ze ergens in een gang of zaaltje van een overheidsgebouw regelmatig een halve dag of langer met wachten verliezen en horen vertellen dat ze maar eens moeten terugkomen. Dan nog te hopen dat ze daarbij niet worden behandeld als rotte vis, dat er voldoende competentie aanwezig is en niet met een of ander onderbrekingsverlof is en dat er geen wetje of regeltje is waarachter de ambtenaren zich kunnen verschuilen?
Dan zouden ze ook eens ervaren dat je voor bedragen van onder de 25000 € beter geen rechtszaak begint want dat je altijd een verliezer bent, zeker tegen de staat als die niet tijdig betaalt. Wellicht zouden ze dan eens kennis kunnen maken met gerechtsdeurwaarder en hun praktijken, met gerechtelijke experts die er geen zijn en die zich laten leiden door meer dan enkel sympathie voor ene of andere partij. Dan zouden ze de misbruiken ervaren op sommige werknemers door hun partijen.
Stel je dan voor dat enkele van je werknemers u dan in hun vrije tijd, of in gestolen tijd, of tijdens perioden van werkloosheid of ziekteverlof hun eigen werkgever beconcurreren, in het zwart natuurlijk. Dat je het moet afleggen, verliezen dus van concurrenten die vanuit andere landen de markt komen afschuimen en vervalsen, dat ook graag in het zwart komen doen met illegale werknemers als ‘t even kan.
Alles te danken aan de partijen die allerhande importeerden en onvermogend om ze uit te wijzen. U en uw echt werkende mensen zich daarvoor blauw doen betalen aan belastingen zodat de koopkracht is weg belast en iedereen in armoede dreigt te storten. Denk dan aan de organisaties die dank zij armoede en problemen er beter van worden,  jaren lang met elke werkloze hun kassa gespijsd zagen.
U zich niet gewaardeerd voelt voor uw slagen, uw tewerkstelling, uw succes als ondernemer, maar u afgunstig bejegenen telkens wanneer u iets koopt dat uw werknemers niet kunnen kopen (soms nog door het maken van ook andere keuzes). Wat met de stigmatisering als onbekwaam, niet kredietwaardig mocht het fout lopen.
Wat als je omwille van een individu dat de kantjes er heeft afgelopen de arbeidsrechtbank u veroordeelt tot een van de pot gerukte ontslag/schadevergoeding en oplegt dank zij de invloed van een organisatie als de uwe die u op dat ogenblik niet kunt betalen. Wat als u verdacht wordt van racisme omdat u de vooropgestelde doelstellingen inzake multidiversiteit niet haalt, u versleten wordt als de crimineel die de oorzaak is van de opwarming van de aarde en de dood van mensen in de rest van de wereld, gewoon omdat uw bedrijf energie verbruikt en daar nog zwaar voor belast wordt ook CO2 emissie en drijfkrachtbelasting.
Wat als plots er hier of in Europa een wet wordt gemaakt of richtlijnen worden uitgevaardigd die uw product verbieden, drastisch willen wijzigen, of andere oplossingen dan de uwe subsidieert? En wat als je je product door het instellen van handelsboycotten door de EU niet meer aan uw klanten kwijtraakt als tegenmaatregel en alles naar het stort mag brengen?
En we kunnen zo nog even doorgaan waarom jullie organisatie verkiest volksmenner te zijn in plaats van ondernemer. Laat diegenen van de gesyndikeerde werknemers, die het kunnen en durven, opstaan om een onderneming te beginnen, al hun geld en hun reputatie en tijd willen inzetten. Een ondernemingsnummer is bijna gratis en snel bekomen. Dus probeer het maar rijk te worden. Het zijn de mensen die de kar trekken die voor de welvaart zorgen, niet diegene die meerijden.
Maar als straks Atlas zijn schouders onverschillig ophaalt, met pensioen gaat, er de brui aan geeft, zal niet hij het zijn die in armoede verder moet, maar diegenen die hem daartoe brachten. Vakbonden creëren geen welvaart, geen banen, geen toekomst, zij vernietigen die en parasiteren erop.
Ja, wat als Atlas is staking gaat?
Ondernemers van dit land, al zijn jullie grote individualisten en slecht georganiseerd: bereid jullie voor op het geven van een signaal, een sterk en solidair signaal. Een dat de syndicaten en de vandalen zullen begrijpen. Stop met het geven van werk, sluit allemaal een week jullie winkels, bedrijven en fabrieken en weiger te betalen. Werk, dat moet niet gegeven worden maar verdiend, elke dag opnieuw.

Piet Hein Donner


Kent u hem niet? Het is de vorige Nederlandse minister van Justitie ( CDA = CD&V). Sinds 1 februari 2012 vicepresident van de Raad van State en nog een flink aantal bijbaantjes.  
Piet Hein Donner.
Ze moesten die man verbieden de naam Piet Hein te dragen en die te besmeuren. 100 zweepslagen bij deze eerste overtreding. Bij herhaling hakken we zijn handen er af. En bij de derde keer kelen we hem halal met een bot mes. De echte Piet Hein zou met deze laffe debiel wel raad geweten hebben en draait zich om in zijn graf.

Donner: “Voer sharia in als meerderheid dat wil”

 Donner: Voer sharia in als meerderheid dat wil
Minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) vindt dat Nederland moslims, ook fundamentalistische, met open armen moet ontvangen. ‘Als iemand weigert een vrouw de hand te schudden, heb je dat te accepteren.’
Dat zegt Donner in een interview met Vrij Nederland. Daarin blijkt hij ook geen principiële bezwaren te koesteren tegen de invoering van de sharia, de islamitische wetgeving, in Nederland. ‘Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?’
Donner noemt dat ‘de essentie van democratie’. De meerderheid telt. Ook ziet de minister graag dat een radicale moslimleider als Abou Jahjah, leider van de Arabisch-Europese Liga, zo snel mogelijk in de Tweede Kamer wordt gekozen. ‘Hij blijft binnen de grenzen van de wet en functioneert als bliksemafleider voor de onlustgevoelens onder jonge moslims.’
Achterlijk
Donner meent dat de secularisering in Nederland is doorgeslagen. Daardoor reageren mensen volgens de minister ‘extreem’ op de opkomst van de islam. ‘Ze zijn zo arrogant om te denken dat het geloof in God achterlijk is. ‘Nederland moet een nieuwe islamitische zuil met open armen verwelkomen, vindt Donner. En als moslims er hun eigen omgangsvormen op na houden, heeft men dat te accepteren. ‘Als ik hier moslimleiders op bezoek heb, zeg ik toch ook niet: kom jongens, we gaan een borrel drinken.’
De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders neemt de uitspraken van Donner hoog op en zal vandaag kamervragen stellen over de uitlatingen van de minister. Volgens Wilders heeft een Nederlandse minister de plicht ‘zich te allen tijde met kracht te verzetten tegen de invoering van de barbaarse sharia in Nederland.’

Zo belazeren Marokkanen de Nederlandse staat


Zo leest u het eens niet van ons.
Hier is het niet anders, misschien nog wel erger
Ali Lahrouchi: “Zo belazeren Marokkanen de 
Nederlandse staat”

Verscheen 9 november 2014 op www.maroc.nl/forums. Omdat het waarschijnlijk is dat deze bijdrage van het maroc.nl forum zal verdwijnen plaats ik het hier integraal.

Ik ben het wel niet eens met alles wat er in staat, zeker niet met het blijven voortbestaan van een dubbel paspoort, of een mengvorm ervan.

Moet er bespaard worden? Ziehier jullie kans (als jullie durven)


Door Ali Lahrouchi
Als er één thema is waarmee de politieke partijen geen raad weten, dan is het wel de werkloosheid. Alle politieke partijen hebben een standpunt over de Nederlandse financiële crisis. Sommige partijen stellen de internationale financiële sectoren verantwoordelijk. Andere partijen benadrukken de problemen van de werkgevers die banen moeten afstoten. Ondertussen groeit en groeit de werkloosheid, de werkgevers, de banken en alle financiële instanties en instellingen wachten op een oplossing, die van de overheid moet komen. Veel partijen vinden dat werknemers zelf initiatieven moeten ontplooien om aan het werk te komen.
Niemand heeft aandacht voor de wortels van de Nederlandse crisis. Niemand van deze politieke partijen durft te zeggen dat de banken verantwoordelijk voor de Nederlandse financiële crisis zijn, en niet de burgers. De banken volgen nog steeds het Amerikaanse kapitalistische systeem dat de wereldeconomie kapot gemaakt heeft. Zij hebben met de spaarpotjes van de burgers gegokt op de Amerikaanse beurs. Nederland moet gaan nadenken over haar eigen financiële sector. Die moet onafhankelijke worden van het Amerikaanse systeem. Nederland moet druk uitoefenen op de banken, om hen de schuld van deze crisis terug te laten betalen en hun verantwoordelijkheid op zich te nemen. Het ontbreekt de politieke partijen aan moed om maatregelen te treffen. Maar er is geen enkele partij die in zijn verkiezingsprogramma durft te zetten dat de Nederlandse financiële sector onafhankelijk van de Amerikaanse Banken zou moeten worden.
Door deze crisis komen veel problemen op het gebied van immigratie, integratie en subsidies, naar boven. Alle partijen, zowel links als rechts, hebben daar nu iets over te zeggen. Maar het blijft bij de bekende politieke spelletjes. Het probleem met de werkloosheid zou opgelost kunnen worden door harde acties te ondernemen tegen fraude, zoals bij de vervalsing van declaraties van de zorgverlener, zoals de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en het ziekenhuis. Zwart werk, criminaliteit, drugshandelaars en geld witwassen. Deze acties zullen niet slagen zonder de samenwerking tussen verschillende instellingen en instanties, zoals gemeenten, politie, belastingdienst, sociale dienst, Kamer van Koophandel en verzekeraars. In de bouw zouden bijvoorbeeld geen vergunningen aan werkgevers verleend mogen worden zonder dat er belangrijke informatie over hun werknemers bekend wordt. De burgerservicenummers van de werknemers zouden overlegd moeten worden bij de commissie die de fraude bestrijdt. Want in deze sector werken duizenden die of illegaal in Nederland zijn, of die ernaast een uitkering ontvangen. De renovatie van veel woningen gebeurt illegaal, zonder een enkele bouwvergunning of inspectie.
Het is onbegrijpelijk dat iemand die een vergunning krijgt om een groot pand te verbouwen of te renoveren, of dat iemand die een restaurant runt, of een schoonmaakbedrijf beheert, niet hoeft te laten zien hoeveel werknemers hij in dienst heeft. Dat gaat niet alleen op voor de bouw en de horeca, maar ook voor andere sectoren, zoals schoonmaakbedrijven, uitzendbureaus, groentewinkels, slagerijen, bakkerijen, belhuizen, kappers, markten enzovoort…
Door dit zwarte werk komt er geen werk vrij voor de werklozen, verliest de belastingdienst veel geld en groeit er een soort van maffia, die van deze situatie misbruik maakt. De gemeenten en de overheid moeten een eind maken aan werk met behoud van een uitkering, gedwongen vrijwilligerswerk en gesubsidieerde banen. Er lijkt wel een geheime afspraak te zijn tussen werknemers en werkgevers. De werkgevers ontslaan hun vaste werknemers om tijdelijke werknemers in dienst te nemen zoals vrijwilligers of mensen met gesubsidieerde banen om daarvan te profiteren.
Het aantal buitenlandse werknemers dat zonder werkvergunning werkt, is vorig jaar toegenomen, waarschuwt de Arbeidsinspectie. De inspectie trof bij controles ruim 2253 werknemers zonder werkvergunning. Illegale werknemers komen voor één derde deel uit Bulgarije of Roemenië. Opvallend vaak laten werkgevers buitenlandse stagiairs en studenten zonder vergunning voor zich werken. Naast het werken zonder vergunning, trof de Arbeidsinspectie ook gevallen aan van onderbetaling. (PDF) Als iedere dag een commissie controles zou uitvoeren, zou blijken dat dit nog veel vaker gebeurt.
In 2012 heeft Achmea, waar Agis onderdeel van is, 81 miljoen euro als onbedoelde fout of doelbewuste fraude teruggevorderd. Fraude vindt overal plaats, en vooral bij gesubsidieerde stichtingen, organisaties, gesubsidieerde banen, zorgverleners, de bouw, woningcorporaties en de horeca. Daar verdwijnen miljoenen euro’s, die eigenlijk met harde actie teruggevorderd moeten worden, in plaats van dat de overheid aan het bezuinigen slaat.
Zelf heb ik er ervaring mee. Als illegale immigrant uit Marokko werkte ik noodgedwongen bij verschillende grote bedrijven en uitzendbureaus. Dat waren Nederlandse èn buitenlandse bedrijven. Turkse en Marokkaanse uitzendbureaus betaalden ook nog eens minder dan Nederlandse werkgevers, tot bijna de helft. Wat ook opviel, was dat menig buitenlandse, niet illegale, zwartwerker ook nog een uitkering genoot en op andere manier de boel oplichtte.
Veel mensen maken ook misbruik van hun cultuur, geloof en de wet van hun herkomstland. Ze zijn bijvoorbeeld getrouwd in hun herkomstland, maar verzwijgen dat in Nederland. Volgens de Nederlandse wet zijn ze dan ongehuwd, ook al hebben ze kinderen. Zij misbruiken de mazen van de Nederlandse wet om hier meer voordelen uit te slaan zoals twee uitkeringen of twee woningen. Dit is precies het doel dat ze willen bereiken. Beide echtparen staan op aparte woningen ingeschreven, maar dit is dan alleen op papier. Zij verhuren één van de twee woningen illegaal, en wonen dan samen in het andere woning. Zo krijgen ze behalve de huurtoeslag, ook het illegale huurgeld.
Niet alleen steuntrekkers frauderen, maar er zijn ook mensen met een betaalde baan en ondernemers, die een eigen woning op naam van één van de echtgenoten gekocht hebben om die woning te verhuren, om zo de hypotheek terug te betalen. Tegelijkertijd wonen ze samen in een sociale huurwoning, die op naam van de vrouw staat, of andersom. Er zijn mensen die meerdere woningen gekocht hebben en nog altijd in de sociale woning blijven wonen. Van sommigen krijgt de echtgenote of de echtgenoot ook nog eens een maandelijkse uitkering. Het is echt belachelijk dat niemand tot dusverre achter deze fraudeurs aan zit.
Als 44% van de uitkeringstrekkers buitenlanders zijn, dan durf ik te zeggen van wat ik in Marokko gezien heb, dat 90% van deze 44% een bedrag van minimaal honderd duizend euro in hun herkomstland heeft. Enkelen van hen zijn uitgesproken rijk, ze investeren veel geld in Marokko in projecten die duizenden euro’s kosten. Ze hebben hun eigen huizen, appartementen, villa’s, stukken grond, café’s, winkels, boerderijen enzovoort … maar hier in Nederland blijven ze de zielepoot spelen, om van een uitkering te kunnen genieten. Ook als ze hun schaapjes op het droge hebben, of beter af zijn dan menige Nederlander. Waarom kunnen de Nederlandse instellingen niet achter deze gevaarlijke maffia-achtige praktijken komen? Sommige instanties vragen zich af waarom zoveel immigranten geen werk hebben, terwijl het antwoord simpel is: Ze houden niet van een witte baan omdat ze er minder mee verdienen. Hun salaris is niet genoeg voor hun gezien vooral omdat hun geloof de vrouw verbiedt te werken. De echtgenoot profiteert van een gezinsuitkering en regelt daarnaast een fulltime zwarte baan. Anders zouden de vaste lasten voor zijn gezin en de kosten voor zijn auto niet betaald kunnen worden.
Moslims mogen van hun geloof niet liegen, niet frauderen, niet het slachtoffer spelen, niet egoïstische zijn, niet hypocriet zijn, niet stelen. Maar als om het geld gaat, dan verdwijnt die moraal. Er zijn ook gelovigen die openlijk verkondigen dat deze moraal niet opgaat als het niet-moslims betreft. Alleen als je in een moslimmaatschappij met alleen maar moslims, gaat die moraal op. Maar het gaat niet op voor ongelovige mensen, want daar mag je wel van stelen. Er heerst een koude oorlog tussen moslims en niet-moslims, wat eigenlijk iedereen zou moeten weten.
Menigeen maakt daarbij ook misbruik van zijn dubbele nationaliteit. Mensen met twee paspoorten kunnen op elke moment stiekem naar hun land van herkomst afreizen voor een langere periode. Zij laten een familielid of betrouwbare kennis hun handtekening op de inkomstenverklaring optekenen/vervalsen, zonder dat de sociale dienst dit opmerkt, Ook hier zijn voorbeelden over te vinden, van bijvoorbeeld sommige Marokkanen die het Marokkaanse paspoort gebruiken om hun korte of lang betaalde vakantiedagen in Marokko te vieren. De Marokkaanse douane stempelt de Marokkaanse paspoorten van de reizigers. Ze stempelen de Nederlandse paspoorten niet. Bij een eventueel onderzoek naar de verblijfsduur valt er dan ook niets verdachts te ontdekken. Wanneer hij door de DWI of andere instanties gecontroleerd zou worden, gebruikt hij het ongestempelde paspoort. Iedereen moet één paspoort hebben zodat er geen misbruik kan ontstaan.

Creëer van de twee paspoorten één nieuw soort geldig paspoort. Als iemand twee nationaliteiten wil behouden is dit prima, maar dan met één geldige paspoort. De ene helft bij de andere helft van de twee paspoorten, bijvoorbeeld de ene helft is donkergroen met gegevens van de Marokkaanse autoriteiten, en de andere helft is rood met gegevens van de Nederlandse autoriteiten. Laat de keus aan iedereen om tussen die drie mogelijkheden te kiezen:
1- is een compleet Nederlandse rood paspoort.
2- is een compleet Marokkaanse donkergroen paspoort.
3 – is een paspoort met donkergroene kleur aan de ene kant en rode kleur aan de andere kant. Dat betekent dubbele kleuren van dubbele nationaliteiten in een enkel paspoort.

Met deze opties ben ik er zeker van dat buitenlanders , vooral de Marokkanen voor optie 1 ( voor een compleet Nederlandse rood paspoort kiezen. Zo kunnen ook de Nederlandse instellingen alles onder controle behouden. “ vertrouwen is goed, maar controleren is beter.
Aanpak van dit soort fraude is nodig. De Nederlandse samenleving mag daarbij niemand sparen, niet de ondernemers en niet de buitenlanders die misbruik maken van de regelingen in dit land.
Ali Lahrouchi

Amazigh en Nederlands burger