Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 november 2014

Zo belazeren Marokkanen de Nederlandse staat


Zo leest u het eens niet van ons.
Hier is het niet anders, misschien nog wel erger
Ali Lahrouchi: “Zo belazeren Marokkanen de 
Nederlandse staat”

Verscheen 9 november 2014 op www.maroc.nl/forums. Omdat het waarschijnlijk is dat deze bijdrage van het maroc.nl forum zal verdwijnen plaats ik het hier integraal.

Ik ben het wel niet eens met alles wat er in staat, zeker niet met het blijven voortbestaan van een dubbel paspoort, of een mengvorm ervan.

Moet er bespaard worden? Ziehier jullie kans (als jullie durven)


Door Ali Lahrouchi
Als er één thema is waarmee de politieke partijen geen raad weten, dan is het wel de werkloosheid. Alle politieke partijen hebben een standpunt over de Nederlandse financiële crisis. Sommige partijen stellen de internationale financiële sectoren verantwoordelijk. Andere partijen benadrukken de problemen van de werkgevers die banen moeten afstoten. Ondertussen groeit en groeit de werkloosheid, de werkgevers, de banken en alle financiële instanties en instellingen wachten op een oplossing, die van de overheid moet komen. Veel partijen vinden dat werknemers zelf initiatieven moeten ontplooien om aan het werk te komen.
Niemand heeft aandacht voor de wortels van de Nederlandse crisis. Niemand van deze politieke partijen durft te zeggen dat de banken verantwoordelijk voor de Nederlandse financiële crisis zijn, en niet de burgers. De banken volgen nog steeds het Amerikaanse kapitalistische systeem dat de wereldeconomie kapot gemaakt heeft. Zij hebben met de spaarpotjes van de burgers gegokt op de Amerikaanse beurs. Nederland moet gaan nadenken over haar eigen financiële sector. Die moet onafhankelijke worden van het Amerikaanse systeem. Nederland moet druk uitoefenen op de banken, om hen de schuld van deze crisis terug te laten betalen en hun verantwoordelijkheid op zich te nemen. Het ontbreekt de politieke partijen aan moed om maatregelen te treffen. Maar er is geen enkele partij die in zijn verkiezingsprogramma durft te zetten dat de Nederlandse financiële sector onafhankelijk van de Amerikaanse Banken zou moeten worden.
Door deze crisis komen veel problemen op het gebied van immigratie, integratie en subsidies, naar boven. Alle partijen, zowel links als rechts, hebben daar nu iets over te zeggen. Maar het blijft bij de bekende politieke spelletjes. Het probleem met de werkloosheid zou opgelost kunnen worden door harde acties te ondernemen tegen fraude, zoals bij de vervalsing van declaraties van de zorgverlener, zoals de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en het ziekenhuis. Zwart werk, criminaliteit, drugshandelaars en geld witwassen. Deze acties zullen niet slagen zonder de samenwerking tussen verschillende instellingen en instanties, zoals gemeenten, politie, belastingdienst, sociale dienst, Kamer van Koophandel en verzekeraars. In de bouw zouden bijvoorbeeld geen vergunningen aan werkgevers verleend mogen worden zonder dat er belangrijke informatie over hun werknemers bekend wordt. De burgerservicenummers van de werknemers zouden overlegd moeten worden bij de commissie die de fraude bestrijdt. Want in deze sector werken duizenden die of illegaal in Nederland zijn, of die ernaast een uitkering ontvangen. De renovatie van veel woningen gebeurt illegaal, zonder een enkele bouwvergunning of inspectie.
Het is onbegrijpelijk dat iemand die een vergunning krijgt om een groot pand te verbouwen of te renoveren, of dat iemand die een restaurant runt, of een schoonmaakbedrijf beheert, niet hoeft te laten zien hoeveel werknemers hij in dienst heeft. Dat gaat niet alleen op voor de bouw en de horeca, maar ook voor andere sectoren, zoals schoonmaakbedrijven, uitzendbureaus, groentewinkels, slagerijen, bakkerijen, belhuizen, kappers, markten enzovoort…
Door dit zwarte werk komt er geen werk vrij voor de werklozen, verliest de belastingdienst veel geld en groeit er een soort van maffia, die van deze situatie misbruik maakt. De gemeenten en de overheid moeten een eind maken aan werk met behoud van een uitkering, gedwongen vrijwilligerswerk en gesubsidieerde banen. Er lijkt wel een geheime afspraak te zijn tussen werknemers en werkgevers. De werkgevers ontslaan hun vaste werknemers om tijdelijke werknemers in dienst te nemen zoals vrijwilligers of mensen met gesubsidieerde banen om daarvan te profiteren.
Het aantal buitenlandse werknemers dat zonder werkvergunning werkt, is vorig jaar toegenomen, waarschuwt de Arbeidsinspectie. De inspectie trof bij controles ruim 2253 werknemers zonder werkvergunning. Illegale werknemers komen voor één derde deel uit Bulgarije of Roemenië. Opvallend vaak laten werkgevers buitenlandse stagiairs en studenten zonder vergunning voor zich werken. Naast het werken zonder vergunning, trof de Arbeidsinspectie ook gevallen aan van onderbetaling. (PDF) Als iedere dag een commissie controles zou uitvoeren, zou blijken dat dit nog veel vaker gebeurt.
In 2012 heeft Achmea, waar Agis onderdeel van is, 81 miljoen euro als onbedoelde fout of doelbewuste fraude teruggevorderd. Fraude vindt overal plaats, en vooral bij gesubsidieerde stichtingen, organisaties, gesubsidieerde banen, zorgverleners, de bouw, woningcorporaties en de horeca. Daar verdwijnen miljoenen euro’s, die eigenlijk met harde actie teruggevorderd moeten worden, in plaats van dat de overheid aan het bezuinigen slaat.
Zelf heb ik er ervaring mee. Als illegale immigrant uit Marokko werkte ik noodgedwongen bij verschillende grote bedrijven en uitzendbureaus. Dat waren Nederlandse èn buitenlandse bedrijven. Turkse en Marokkaanse uitzendbureaus betaalden ook nog eens minder dan Nederlandse werkgevers, tot bijna de helft. Wat ook opviel, was dat menig buitenlandse, niet illegale, zwartwerker ook nog een uitkering genoot en op andere manier de boel oplichtte.
Veel mensen maken ook misbruik van hun cultuur, geloof en de wet van hun herkomstland. Ze zijn bijvoorbeeld getrouwd in hun herkomstland, maar verzwijgen dat in Nederland. Volgens de Nederlandse wet zijn ze dan ongehuwd, ook al hebben ze kinderen. Zij misbruiken de mazen van de Nederlandse wet om hier meer voordelen uit te slaan zoals twee uitkeringen of twee woningen. Dit is precies het doel dat ze willen bereiken. Beide echtparen staan op aparte woningen ingeschreven, maar dit is dan alleen op papier. Zij verhuren één van de twee woningen illegaal, en wonen dan samen in het andere woning. Zo krijgen ze behalve de huurtoeslag, ook het illegale huurgeld.
Niet alleen steuntrekkers frauderen, maar er zijn ook mensen met een betaalde baan en ondernemers, die een eigen woning op naam van één van de echtgenoten gekocht hebben om die woning te verhuren, om zo de hypotheek terug te betalen. Tegelijkertijd wonen ze samen in een sociale huurwoning, die op naam van de vrouw staat, of andersom. Er zijn mensen die meerdere woningen gekocht hebben en nog altijd in de sociale woning blijven wonen. Van sommigen krijgt de echtgenote of de echtgenoot ook nog eens een maandelijkse uitkering. Het is echt belachelijk dat niemand tot dusverre achter deze fraudeurs aan zit.
Als 44% van de uitkeringstrekkers buitenlanders zijn, dan durf ik te zeggen van wat ik in Marokko gezien heb, dat 90% van deze 44% een bedrag van minimaal honderd duizend euro in hun herkomstland heeft. Enkelen van hen zijn uitgesproken rijk, ze investeren veel geld in Marokko in projecten die duizenden euro’s kosten. Ze hebben hun eigen huizen, appartementen, villa’s, stukken grond, café’s, winkels, boerderijen enzovoort … maar hier in Nederland blijven ze de zielepoot spelen, om van een uitkering te kunnen genieten. Ook als ze hun schaapjes op het droge hebben, of beter af zijn dan menige Nederlander. Waarom kunnen de Nederlandse instellingen niet achter deze gevaarlijke maffia-achtige praktijken komen? Sommige instanties vragen zich af waarom zoveel immigranten geen werk hebben, terwijl het antwoord simpel is: Ze houden niet van een witte baan omdat ze er minder mee verdienen. Hun salaris is niet genoeg voor hun gezien vooral omdat hun geloof de vrouw verbiedt te werken. De echtgenoot profiteert van een gezinsuitkering en regelt daarnaast een fulltime zwarte baan. Anders zouden de vaste lasten voor zijn gezin en de kosten voor zijn auto niet betaald kunnen worden.
Moslims mogen van hun geloof niet liegen, niet frauderen, niet het slachtoffer spelen, niet egoïstische zijn, niet hypocriet zijn, niet stelen. Maar als om het geld gaat, dan verdwijnt die moraal. Er zijn ook gelovigen die openlijk verkondigen dat deze moraal niet opgaat als het niet-moslims betreft. Alleen als je in een moslimmaatschappij met alleen maar moslims, gaat die moraal op. Maar het gaat niet op voor ongelovige mensen, want daar mag je wel van stelen. Er heerst een koude oorlog tussen moslims en niet-moslims, wat eigenlijk iedereen zou moeten weten.
Menigeen maakt daarbij ook misbruik van zijn dubbele nationaliteit. Mensen met twee paspoorten kunnen op elke moment stiekem naar hun land van herkomst afreizen voor een langere periode. Zij laten een familielid of betrouwbare kennis hun handtekening op de inkomstenverklaring optekenen/vervalsen, zonder dat de sociale dienst dit opmerkt, Ook hier zijn voorbeelden over te vinden, van bijvoorbeeld sommige Marokkanen die het Marokkaanse paspoort gebruiken om hun korte of lang betaalde vakantiedagen in Marokko te vieren. De Marokkaanse douane stempelt de Marokkaanse paspoorten van de reizigers. Ze stempelen de Nederlandse paspoorten niet. Bij een eventueel onderzoek naar de verblijfsduur valt er dan ook niets verdachts te ontdekken. Wanneer hij door de DWI of andere instanties gecontroleerd zou worden, gebruikt hij het ongestempelde paspoort. Iedereen moet één paspoort hebben zodat er geen misbruik kan ontstaan.

Creëer van de twee paspoorten één nieuw soort geldig paspoort. Als iemand twee nationaliteiten wil behouden is dit prima, maar dan met één geldige paspoort. De ene helft bij de andere helft van de twee paspoorten, bijvoorbeeld de ene helft is donkergroen met gegevens van de Marokkaanse autoriteiten, en de andere helft is rood met gegevens van de Nederlandse autoriteiten. Laat de keus aan iedereen om tussen die drie mogelijkheden te kiezen:
1- is een compleet Nederlandse rood paspoort.
2- is een compleet Marokkaanse donkergroen paspoort.
3 – is een paspoort met donkergroene kleur aan de ene kant en rode kleur aan de andere kant. Dat betekent dubbele kleuren van dubbele nationaliteiten in een enkel paspoort.

Met deze opties ben ik er zeker van dat buitenlanders , vooral de Marokkanen voor optie 1 ( voor een compleet Nederlandse rood paspoort kiezen. Zo kunnen ook de Nederlandse instellingen alles onder controle behouden. “ vertrouwen is goed, maar controleren is beter.
Aanpak van dit soort fraude is nodig. De Nederlandse samenleving mag daarbij niemand sparen, niet de ondernemers en niet de buitenlanders die misbruik maken van de regelingen in dit land.
Ali Lahrouchi

Amazigh en Nederlands burger

Geen opmerkingen: