Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

30 oktober 2014

Ashes to ashes, dust to dust.Heeft u al gehoord van een godsdienstig ritueel, een offerritueel, waarbij het hart wordt losgerukt uit een jong varken, terwijl het nog leeft? Barbaars en achterlijk ritueel ( alle rituelen zijn achterlijk trouwens), dat plaats vindt in Indië tijdens het religieuz Gadhimai festival, alwaar een half miljoen dieren op gruwelijke wijze worden vermoord ter ere van een godin ( een van de vele). Sommigen plannen er een reis naartoe om de cultuur op te snuiven, zicht vebaasd eraan te vergapen als een voyeur . Anderen zien die culturen graag geïmporteerd in onze maatschappij. De multiculturele verrijking, weet je wel.
Ik blijf daar gewoon weg en hou die mensen hier liever buiten.
In aansluiting daarop :
Veel achterlijke volken met achterlijke godsdiensten (er zijn er geen andere) zijn in hetzelfde bed ziek. Zonder op te sommen welke dat zijn. Jullie kennen ze onderhand wel.
Naiëve wereldverbeteraars zullen zeggen dat dit op te lossen is met geld en ontwikkelingshulp. Het verleden en de feiten leren ons dat het dan alleen nog maar erger wordt omdat de bevolking dan explodeert.Ook dat anderen zich van die hulp rijkelijk bedienen.
Een groeiende bevolking is dweilen met open kraan.
De natuur zal uiteindelijk wel een handje helpen en selecteren. Ze doet dat al miljoenen jaren. Het zou kunnen dat wij die uitverkorenen zijn, want alleen de sterksten en de best aangepasten zullen overleven. En daarvoor is goede medische hulp en veel solidariteit niet genoeg, integendeel misschien. Medische wetenschap lijkt ons in toenemende mate te verzwakken door het tegenhouden van natuurlijke selectie. Onze soort verzwakt, zo kan ik alle dagen opmerken. En natuurlijk zijn het dezelfden die wegkijken, want dit onderwerp, al wordt evolutie ruim onderschreven, is taboe. Het is wellicht nog een reflex uit ons collectief religieus verleden om dit niet in te zien. Feit is dat we op het gebied van evolutie, overleven en voortplanting aan dezelfde regels onderworpen zijn als slakken, geef of neem enkele gewonnen jaren. Slakken zijn trouwens kampioenen vergeleken met ons, want ze bestaan al honderden miljoenen jaren langer dan de mens.  Sklakken verdienen daarom alleen al ons respect, al staan die ook occasioneel op mijn menu. Alle dieren verdienen dit respect, eetbaar of niet. Hoe ver dat gaat, dat mag iedereen zelf bepalen; maar bij mij is dat hun mate van gevaarlijkheid in combinatie met nabijheid.  En dan kan men stellen dat er nauwelijks gevaarlijke dieren zijn, en dat de mens en de microben het gevaarlijkste zijn..
Ik was alvast van plan mij niet te laten uitroeien, maar mijn taak zit er op. Nu is het aan mijn kinderen en nazaten. Ik hoop dat ik ze genoeg heb geleerd en dat ze genoeg karakter zullen hebben om te overleven en op hun beurt de toekomst te verzekeren. En ja, dat zal misschien gaan ten koste van anderen. (Anderen zullen dat ook proberen) Eigen volk eerst? Ge moogt gerust zijn! Ook dat is een natuurwet en met geen enkel middel of technologie te verstellen of te maken door socialisten en groenen. Ik zou het graag weten, hoe het nooit eindigend verhaal verder gaat, maar er bestaat geen hemel van waaruit ik zal kunnen toekijken.
Ashes to ashes, dust to dust.
Dit zal me waarschijnlijk ‘vrienden’ kosten, maar ook de selectie van je vrienden/bondgenoten maakt deel uit van het evolutionair proces.

Geen opmerkingen: