Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 oktober 2009

Leve het regime! Dank u, dank u zeer!

Leve de multicultuur. Leve de verrijking. Laten we maar even euforisch doen over de toekomstige verbetering van ons leven en de toekomst van onze kinderen. Met dank aan al diegenen die voor onze oudjes en hun pensioen gaan zorgen.
Ik kan er niet genoeg van krijgen, dus: leve de migratie, leve de regularisatie, leve de asielzoekers , leve de linkse pro deo advocaten, leve de koninklijke familie en leve onze regering en de linkse regime politici.
Dit was mijn reacie op een artikel in Het Laatste Nieuws getiteld:"Man overvallen door vijf kerels in Antwerpen" http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1023586/2009/10/31/Man-overvallen-door-vijf-kerels-in-Antwerpen.dhtml
Maar bovenstaand dankwoord, gejuig en gejubel mochten niet verschijnen in de reacties.
De censuurman of vrouw heeft meer dan een dagtaak en werd aangesteld na strenge selectie en screening door de securitate van Youssouf De Witte. Het werd hem/haar zelfs verboden te lachen of te laten lachen.
De linkse activisten die de gesloten asielcentra in Brugge en Vottem bestormen die krijgen natuurlijk wel een forum. Een podium zelfs.
Met de eisen en de mensenrechten van de autochtone Vlamingen wordt de vloer aangeveegd, en noch de Verenigde Naties, noch Europa grijpen in.
Quo Vadis Flandria?

28 oktober 2009

De zwanezang

Onder de titel "Vreemdelingenrecht" verscheen een kort artikeltje, eigenlijk een advertentie in ondermeer Het Nieuwsblad.
BRUSSEL - De VUB richt vanaf het tweede semester Vreemdelingenrecht in en wil daarmee inspelen op een maatschappelijke behoefte. Het vreemdelingenrecht bepaalt onder welke voorwaarden vreemdelingen en asielzoekers toegang krijgen tot ons grondgebied. Meer info op geert.debersaques@vub.ac.be.

De VUB is bezig aan zijn zelfvernietiging, misschien stuiptrekkingen ten gevolge van de terechte twijfels over hun voortbestaan. Het is al wel langer bekend dat veel van het linkse en extreem linkse gedachtengoed via de VUB kansel gevoed wordt. Misschien is de oprichting van deze richting bedoeld om meer subsidies te slurpen van Europa en het belgische weg-met-ons regime.
Geert de(?) Bersaques, we weten nu waar hij voor staat, en in welke ravijn hij ons volk en toekomst wil sturen ligt aan de basisi van deze aankondiging. Dit gepropageerde nieuwe vak "Vreemdelingenrecht" is een onderdeel van de richting verkwistonomie, waarin in het verleden al te veel politici werden opgeleid. Mag er nu ook een afdeling "Autochtonenrecht" worden opgericht? Of is dat een rechtse racistische vraag, linkse subsidieslurpers?
Aanvankelijk zag ik de VUB als een universiteit waar men los van religie en ouderwetse dogma's en taboes wetenschap wou doceren, niet de zelfvernietiging van de Europese wereld en cultuur. Ik kan Geert alvast beloven:Geen enkele generatie uit mijn familie zal zich ooit nog bij de VUB inschrijven of er nog wat mee te maken willen hebben, en wij maken vanaf vandaag antireclame.
Zing de zwanezang maar voort, verdwijn uit mijn/onze belastingen en RIP.
PS: Ik neem aan dat iedereen zijn mening hierover mag verkondigen aan Geert de Bersaques. Waarom zou hij anders zijn e-mail adres geert.debersaques@vub.ac.be bij de advertentie hebben laten plaatsen?

25 oktober 2009

Een avondje in goed(?) gezelschap

Voor de afwisseling een recent artikel van Johan Sanctuorum dat verslag doet van een voor ONDERdanen belangrijk nieuwsfeit dat nergens anders in de media te lezen of te horen was. Ik meen me te herinneren dat wat hij beschrijft niet voor de eerste keer plaatsvindt, maar kan me niet herinneren wanneer en waar juist. Diegenen die het zich nog wel herinneren gelieve een reactie te plaatsen op deze blog?
Een avondje in Goed Gezelschap

VB- en NV-A aanhangers niet welkom op “The Sound of Music”-première
Zaterdag 17 oktober j.l. ging in de Antwerpse Stadsschouwburg “The Sound of Music” nog maar eens in première. De voorstelling werd bijgewoond door hunne hoogheden Prins Filip en prinses Mathilde, naar verluidt twee fervente musical-liefhebbers: de kroonprins en zijn echtgenote leggen de culturele lat vrij laag, maar laat dat onze zorg niet zijn. Ergerlijk is wel de manier hoe de organisatoren hun eigen publiek schoffeerden door alle instructies van het Paleis klakkeloos op te volgen.
Dat zit zo. Blijkbaar waren Filip en Mathilde maar te elfder ure op het idee gekomen om de première bij te wonen (die mensen hebben het ook zo druk) en was de zaal eigenlijk al uitverkocht. Al wie tickets had op de drie eerste rijen was er aan voor zijn moeite en mocht thuis blijven: die plaatsen waren herbestemd voor het prinselijk paar en heel hun gevolg. Als charme-offensief naar de Vlamingen, die de dag van vandaag toch al koele minnaars van het koningshuis zijn, kan dat tellen.Uit inside-informatie blijkt er ook politieke stront aan de knikker. Op aanvraag van het Paleis werden alle aanwezigen namelijk op voorhand netjes gescreend op hun vaderlandsliefde, en waren lui met NV-A- of VB-connecties ongewenst, aldus luidden de expliciete instructies. Ook zij mochten dus hun gekochte tickets terug inleveren. Hoe en waar die persoonlijke dossiers inclusief politieke voorkeuren bijgehouden worden, en of dat niet in strijd is met de privacy-wet, wie zal het zeggen. Maar de veiligheid van de kroonprins gaat natuurlijk voor. Het is alleszins goed om weten dat geen enkele als “links” bekend staande partij het koningshuis verontrust (Groen! of SP.A bijvoorbeeld), noch LDD dat af en toe republikeinse oprispingen ventileert. Neen, het zijn weer die twee loten van de oude Volksunie-stam die de avonturen van de familie von Trapp moeten missen. Terecht, want het verhaal speelt zich af in het nazi-tijdperk, en de fascisten in de zaal zouden maar eens uit pure nostalgie het Horst Wessel lied kunnen aanheffen.Maar nu serieus: ongewild duiden Filip en Mathilde precies het politieke pad aan dat ons een alternatief kan bieden voor het vermolmde Ancien Régime, beheerst en uitgebaat door een Franco-Belgisch netwerk waarin koningshuis, aristocratie en haute finance de dienst uitmaken. De cultureel-taalkundige band met Parijs wordt economisch-financieel bezegeld én geconsumeerd; dat was al zo ten tijde van de Société Generale, vandaag is het met Fortis/Suez niet anders.De uit de zaal gebonjourde separatisten moeten dus van twee één maken, dat is de duidelijke hint van het Hof: de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen en een sterk republikeins verhaal uitwerken. Het een kan niet zonder het ander. Economisch, sociaal, cultureel, en politiek. Elk conservatisme is in deze context misplaatst. Het gebaar van Jan Peumans om een uitnodiging in Laken af te slaan, was pertinent en symbolisch zinvol. Maar het Vlaams parlement is en blijft een praatbarak, als het ingebed blijft in een hoogst verwarrende deelstaatconstructie, gedomineerd door grendels, pariteiten en belangenconflicten.Ik zou dus zeggen: dat de twee politieke formaties, in wiens gezelschap Filip en Mathilde geen avondje uit wensen door te brengen, toch maar eens nagaan hoe diep het water tussen hen eigenlijk nog is.Het is ooit begonnen met een derderangsopera in Brussel,- het zou wel eens kunnen eindigen met een grijsgedraaide musical in Antwerpen.Johan Sanctorum

24 oktober 2009

Dit land is de incarnatie en de muze van de strip

Dit is niet het land van de stripverhalen, dit land is het stripverhaal. Ver moesten de tekenaars het dus nooit gaan zoeken, en gebruikten bewust of onbewust, zoals in de Fabels van Lafontaine of Van den Vos Reinaerde, metafore personages.
Justitie even onwaarschijnlijk als ten westen van de Pecos.

Justitie met het imago van de saloon van Roy Bean
Er wordt aangekondigd dat de hervorming van het Hof van Assisen tegen donderdag rond zal zijn. Dat is niet alleen nodig door de motiveringsplicht voor de jury, maar ook voor het toezicht op de ivoren toren van justitie, en de werking en samenwerking tussen de magistraten het administratief juridisch personeel, en de politie. Alleszins komt de hervorming decennia te laat, en dan ligt er nog een titanenwerk te wachten om de rest van justitie te hervormen en de wetgeving te vereenvoudigen en aan te passen aan het heden. Hoe dringend en noodzakelijk het wel is lezen en horen we alle dagen met immer stijgende verontwaardiging. Maar we moeten ons geen illusies maken want meer dan wat met titels, kasten en stoelen schuiven zal men niet doen. Daarvoor voelen de vele in vorige eeuwen vastgeroeste magistraten zich te ongenaakbaar en verheven; en heeft de wollige minister Stefaan De Clerck veel te weinig moed. Meer nog De Clerck is zelf een belanghebbende partij, want ook jurist, zoals het gros van de politici. Iedereen weet al dat ze mekaar nooit pijn gaan doen, zeker al omdat het gerecht en de politiek zeer met elkaar zijn verweven en er nood is aan vrienden en spandiensten om het regime en dit land nog als een wrak drijvende te houden.
Ze hebben elkaar dus nodig en staan bij elkaar ook in het krijt.
Een echte oplossing voor justitie zal er wellicht nooit komen zonder een tijdelijk, volledig extern, verlicht despotisch gezagsorgaan. (Sommigen dachten om hiervoor Napoleon te klonen, maar ook dat zou te lang duren om het rechtssysteem te redden :oD )
Dat men nu niet afkomt met de cliché dat dit land een sociale democratie is, want dan lach ik me een kriek. Dit weerleggen is geen kunst, maar is voer voor een ander artikel, en bovendien bekend bij regimecritici
Het is bekend: geen enkel regime ter wereld noemt zichzelf despotisch of dictatoriaal, alhoewel het volgens de regels van een kleine clan, monarch of elite geregeerd wordt. Zelfs het genocidale regime van Pol Pot noemde het land Democratisch Kampuchea, en korter bij ons bestond er de Duitse Democratische Republiek. Er is altijd wel een façade van een volksvertegenwoordiging, en die facade hebben wij ook, al zijn het altijd opnieuw dezelfde figuren die het scenario van de democratische vaudeville bepalen en schrijven.
Echte democratische en onafhankelijke onpartijdigheid in justitie bevindt zich volgens mij in burgerjury's
Burgerjury's, wanneer vrij en willekeurig geselecteerd uit een brede geschoolde laag van de bevolking , zijn de enige garantie op een eerlijk proces. Ik zou dit liever uitgebreid zien naar alle rechtbanken en procesvoeringen. Het moet een deel worden van onze burgerplicht, en het is meteen een toezicht op allerhande praktijken, machtspelletjes, politieke infiltratie, belangenvermenging, corruptie enz... De jury moet wat mij betreft zelfs meer inzage en inspraak krijgen onder technische begeleiding ( niet manipulatie) van magistraten. Magistraten zouden streng gescreend, en over een lange periode geëvalueerd moeten worden, nooit enige band mogen hebben met een partij, een loge, een godsdienst, en boven elke verdenking of belangenvermenging staan. We zullen dan misschien minder rechters en magistraten hebben maar betere, die harder werken, en die we dan ook nog beter kunnen betalen, zodat ze niet hoeven bij te klussen, speculeren, informeren. Zulke rechters zouden pas aanzien en respect verwerven, op basis van hun wijsheid, kennis, voorbeeldig gedrag en inzet in plaats van op gewichtigdoenerij, slaafsheid, nepotisme, titels en edelgekleurde toga's (vroeger met bijhorende pruik zoals nog steeds in Groot Brittanië)
Terwijl we toch bezig zijn met hervormen:
Het is voor de toekomst van de democratie, de veiligheid en de vrede daarom beter de lessen godsdienst (toch maar wat sprookjes die altijd al voor veel ruzie zorgden), af te schaffen en te vervangen door juridisch inzicht en kennis. Godsdiensten moeten maar naschools georganiseerd worden, en mogen alleen gegeven worden als de kinderen oud genoeg zijn en ermee niet gehersenspoeld kunnen worden, dus pas vanaf 16 of 18 jaar.
Waarom ook niet meteen iedereen rijlessen geven op school en er een rijbewijs laten halen, een cursus veiligheid, gezondheid en een vak persoonlijke administratie en financiën doceren zodat de jongeren zelf een belastingbrief kunnen invullen, een verzekeringscontract of bankcontract kunnen inschatten. De mogelijkheden kennen om zich te betrekken bij de politiek, in plaats van het over te laten aan de politieke dynastieën , en dus zelf te sturen in plaats van te ondergaan. Procedures, mogelijkheden en objectieve waarheden leren kennen zonder te moeten terugvallen op gekleurde vakbonden en ziekenfondsen, religieuze en magische genezers, en oplichters allerhande.
Met het zootje dat nu het land regeert met aan het hoofd een magere begrafenisondernemer met erbijbijhorende gieren en kraaien, lijkend op de magere croque mort "Bones" uit Lucky Luke ( overbodig zijn naam te noemen), mag je geen veranderingen verwachten. Ik ben er nochtans klaar voor, ik sta er zelfs vol ongeduld op te wachten, en als ze willen kom ik zelfs helpen zodat het vooruit gaat; gratis zelfs. Ze moeten het me dan wel eerst vragen hé, en het niet vergeten zoals bij de begrotingreddende claim op Suez.

Rien ne va plus


Ik lees in de kranten dat de festiviteiten rond de 75ste verjaardag van de Nationale Loterij dreigen de staat veel geld te kosten. Dat komt vooral door de geflopte 'Golden Ticket'-actie van vorige week. Die moest de kosten dekken. Maar in plaats van één miljoen loten werden er maar 406.340 tickets verkocht. Tel daar nog de 2 miljoen euro bij waarmee de grote winnaars aan de haal gingen en het resultaat is een tekort van 2,85 miljoen euro.

Er is een directe en structurele oplossing voor dit probleem zodat de belastingbetaler niet opnieuw moet worden aangesproken:

Dat ze het verschil halen uit de schenkingen aan het spionnencentrum CGKR, en dat ze die stasibarak tegen het eigen volk sluiten. Trouwens aanzetten tot gokken door een staatsapparaat is verwerpelijk en het is dan ook een activiteit waarvan de staat zich zou moeten onthouden. Zeker wanneer allerlei dubieuze en schimmige organisaties en politiek gekleurde hobby's, waarop nauwelijks controle mogelijk is, ermee gefinancierd en gecamoufleerd worden.

Maar goede voorbeelden van de regimepartijen en verschillende overheidsinstellingen zijn er nauwelijks. Rien ne va plus, een gokterm die in deze operettemonarchie op vele vlakken van toepassing is, en bovendien in de mooie taal van Molière zoals echte Belgen vinden dat het hoort.

19 oktober 2009

Is dit wel halal?

Werd vermoord meisje in kebabvlees gedraaid?
De politie vreest dat een meisje van vertien vermoord werd en haar lijk verwerkt werd in kebabvlees. Charlene Downes was veertien toen ze in 2003 spoorloos verdween. De politie verdenkt de eigenaar van een kebabtent van moord op de Britse tiener.De bezitter van de eettent 'Funny Boyz' in Blackpool zou het meisje samen met een kompaan vermoord hebben. De politie vermoedt dat hij daarna het lijk verwerkt heeft in kebabvlees. Vandaag lopen de verdachten opnieuw vrij rond door een fout in het politieonderzoek. De ouders van het meisje reageren dan ook verontwaardigd. "De politie heeft ons in de steek gelaten", zeggen ze.
Ik begrijp niet dat de ouders daarop gelaten alleen maar verontwaardigd reageren; dat ze niet in heuse woede uitbarsten, en daarin niet gesteund worden door andere mensen.

De waanzin slaat overal toe, het gerecht is kebab, en politie politiek lam.
Ik eet nooit kebab van zo'n ondefinieerbare homp vlees(?) die daar in onhygiënische omstandigheden, weet ik hoeveel dagen al staat rond te draaien en wordt bijgevuld.
De smaakpolitie heeft nog veel werk, als ze daar mag controleren natuurlijk.

Vandaag postte ik op Angeltjes

De duurste brug, de duurste tunnel
Tot vandaag heb ik over het BAM project niets geschreven. Het kwam vooral de Antwerpenaren toe om daarover te oordelen, al vind ik een oplossing voor het fileprobleem dringend nodig en is een verkeersinfrastructuurproject voor de grootste industriestad en haven van Vlaanderen voor mij van uitermate groot algemeen belang. Een dergelijk project had al veel eerder moeten gerealiseerd zijn, en dus komt het altijd te laat.Ergerlijk is dat men geen volksraadplegingen houdt en debatten voert voordat men met dure verslindende studies begint, vooraleer men de mensen als onmondige kleuters opzadelt met een te nemen of te laten project. Dan ware de informatiecampagnes om het project er door te drukken welhaast overbodig geweest; hadden er zoveel schimmige reclamebureaus en "communicatiespecialisten" er geen lekkere duid aan verdiend.Dan waren geldverkwistende campagnes en referendum overbodig geweest, en wist iedereen al van wanten. Dat was pas een professionele aanpak geweest die men mag verwachten van zowat de dikst betaalde mensen in Vlaanderen. Maar nee, niets kan nog simpel in dit land, en moet dus misselijk verkwistend veel geld kosten. En dat in tijden van grote crisis?En dit is niet het enige voorbeeld, helaas Sinterklaas, want we hebben al jaren ongebruikte pre metro tunnels en meer dan dubbel zo dure vlinderpaleizen in de koekenstad. Het begint steeds moeilijker te worden voor een Sinjoor om fier te zijn op zijn stad. Ik hoop dat de echte Sinjoren spoedig hun tanden zullen tonen, ja zelfs bijten in de kuiten van de knoeiers, incompetenten, zakkenvullers en potentaten. Helaas is het enige middel nog het stempotlood, want de wapens hebben ze al lang geleden ingeleverd. Voor wie kozen jullie de laatste keer?

18 oktober 2009

Schoenmaker blijf bij uw leest, en amuseer ons verder


Rik Torfs denkt aan eigen politieke partij Volgens Torfs ontbreekt het de huidige politiek aan nieuwe, creatieve denkbeelden. "De mensen verdienen een betere politiek", stelt hij in een interview met de Corelio-kranten.
Daar ben ik het met hem eens; maar er is al een partij die dit tracht waar te maken, die de huidige en toekomstige problemen echt wilt aanpakken, orde op zaken wilt stellen, corruptie en misbruiken wilt verbannen, instituten wilt depolitiseren en loskoppelen van religie, loges en achterkamertjes, maar ze wordt met alle legale en illegale middelen bestreden door het regime en als gevaarlijk en fascistisch gebrandmerkt.
Waarmee denkt Torfs dan te kunnen komen aanzetten zonder plat op zijn bek te gaan, en zijn familiefortuin wellicht te verspelen? Beslist heeft zijn beweging niet tot doel de voor vooruitgang noodzakelijke scheiding tussen kerk en staat en die tussen kerk en school te bewerkstelligen. Hij gaat evenmin de linkse verkwistende VRT die hem groot heeft gemaakt tegen de haren instrijken, noch haar vertellen dat ze nieuws moeten brengen in plaats van nieuws te maken.
Moeten we Rik niet toeroepen:"schoenmaker blijf bij uw leest"? Want eigenlijk hebben we al van alles te veel, en we willen ook niet dat de vermoedelijk brave man in zijn ongeluk zou lopen.
We hebben al een schijnheilige liegende partij voor de aanhangers van het christelijke geloof, en straks een die het fundamentalistischer geloof van de "vrede" in haar statuten inschrijft.
We hebben al een partij met een quizfiguur en bijna slimste mens. Een partij die alles oplost met belastingen en dat allemaal wilt herverdelen zodat de krekel evenveel krijgt als de mier, maar zelf geld verbrand, zich Visa- en andere voordelen toeeigend en helikopters doet kopen met geheime commissies. We hebben al een partij die bol staat van nepotisme, liegt als een Guinokkio en trouw zweert aan een koninklijk operettesprookje, elke echte democratie onwaardig en een heus anachronisme.
We hebben er al een om mee te lachen ook, en een van naïeve geitenwollensokkenbreiers.
Wilt Rik misschien een partij die justitie gaat omvormen volgens het kerkelijk recht waar alle regels in de kast gaan wanneer dit het Vatikaan goed uitkomt, zoals dit onlangs nog geschiedde met de heiligverklaring van Damiaan. Genaast voor hun doel en voor dat van het regime?
Indien hij het zou kunnen, de bewonderenswaardige Damiaan draait zich om in zijn graf voor zoveel huichelarij en zoveel geldverkwisting tijdens de laatste plechtigheden.
Waarmee denkt Rik Torfs ons te komen verrassen?
Overweeg eens om je aan te sluiten bij het Vlaams Belang als je echt wat wilt veranderen, en zoniet Rik, blijf ons verder amuseren met spelletjes, verhalen over mirakels, gevleugelde supermensen en onbevlekt ontvangen maagden.Dat zijn uw inhoudelijke onderwerpen. Ze doen ons lachen, en dat is gezond. Laat die niet onbelangrijke noodzaak dan uw bijdrage zijn aan het welzijn van het Vlaamse volk, want we hebben al zo weinig goede komieken.

09 oktober 2009

De pedofielen beschermen mekaar.


vlnr : Mitterand, Polanski, Cohn-Bendit
In Frankrijk is nogal wat heisa ontstaan na de tussenkomst van de minister van cultuur Fréderic Mitterand (neef van de voormalige socialistische president maar nu minister in de centrum-rechtse regering onder Sarkozy) ten voordele van Roman Polanski. Zoals men weet werd de beroemde Pools-Frans-Joodse filmregisseur Polanski kortgeleden in Zürich aangehouden omdat hij in de Verenigde Staten sedert ruim dertig jaar op de "wanted-list" staat wegens pedofilie. Polanski verkrachtte destijds een 13-jarig meisje, en bekende tijdens het onderzoek dat hij welk degelijk op de hoogte was van haar jonge leeftijd toen hij haar gruwelijk (ik bespaar U de details) verkrachtte. In 1997 zou hij het slachtoffer trouwens zo'n 600.000 dollar betaald hebben om haar klacht in te trekken.
Het spreekt vanzelf dat de linkse intelligentsia in het geweer zou komen om Polanski te verdedigen. Bij ons ligt dat gelukkig wat gevoeliger, wellicht omdat de zaak Dutroux vele mensen wakker geschud heeft. Maar in Frankrijk was het de Minister van Cultuur himself, Fréderic Mitterand die zegde geschokt te zijn door de aanhouding van Polanski en diens onmiddellijke vrijlating eiste.
Inmiddels weten we waarom. Hoewel de Franse pers de hele zaak tot nu toe zoveel mogelijk doodzwijgt, blijkt Fréderic Mitterand zélf ook een pedofiel te zijn. Hierna een paar citaten uit zijn autobiografie "La mauvaise vie":
"Ik betaalde voor jongentjes.Natuurlijk had ik wel gelezen over de handel in jongens hier. De algemene miserie, de drugsproblemen, de ziektes. Maar dat hield me niet tegen om terug te komen. Deze rituele ontmoetingen met jonge mannen, deze slavenmarkten, wonden me geweldig op."
"Men zou kunnen zeggen dat zo'n spektakel moreel abominabel is, maar ik genoot er ervan. De veelheid van jonge, onmiddellijk beschikbare jongens wind me op en ik hoef me niet in te houden of te verbergen."
Het is opvallend hoe discreet de Franse pers hier tot nu toe over blijft. Toen Marine Le Pen eergisteren bovenstaande citaten tijdens een rechtstreekse TV-uitzending ("Mots croisés" op France 2) voorlas viel even stilte bij de andere aanwezigen - maar de heruitzendingen van het programma werden inmiddels gecensureerd...
Er zijn trouwens nog wel wat andere linkse coryfeeën in hetzelfde bedje ziek. Het is zeker mijn collega-Europarlementslid Daniël Cohn-Bendit niet die me zal tegenspreken. Het strafste is trouwens dat die zieke geesten dit schaamteloos in hun autobiografieën optekenen, alsof ze er trots op zijn. Misschien zijn ze dat trouwens ook wel.
U heeft het al begrepen. Van mij mag Polanski nog vele maanden in de cel blijven. Of staan de supperrijken boven de wet ? Of mogen de zogenaamd cultureel begaafden zonder straf kinderen misbruiken?
En er is iets fundamenteel verkeerds met een land dat een oude viezerik als Fréderic Mitterand tot minister van cultuur benoemt.
Frank Vanhecke Euro-parlementslid
http://frankvanheckevb.skynetblogs.be/
PST : Lectuur van deze column wordt aanbevolen aan federaal volksvertegenwoordiger Terwingen van de CD&V in verband met zijn wetsvoorstel over de verlaging van de leeftijd voor seks met volwassenen.http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=458340

08 oktober 2009

Oef zeg! Niemand raakte gewond

Somalische piraten hebben vannacht een Franse oorlogbodem aangevallen die zij hielden voor een koopvaardijschip. Het Franse leger zou meerdere piraten hebben ingerekend.De piraten voeren met twee bootjes en hielden in het duister de oorlogbodem La Somme voor een koopvaardijschip. De zeeschuimers openden het vuur met kalasjnikovs. De linkse multicullobby moet niet ongerust worden want er werd niet teruggeschoten.
De Franse oorlogbodem zette daarop de achtervolging in en kon één bootje vatten. Het andere kon ontkomen. Ontkomen aan een hoogtechnologisch oorlogsschip dat op 5 kilometer afstand een vlieg uit de lucht kan schieten, dat is pas nieuws!

Aan boord van de geënterde boot nam het leger vijf ongewapende mannen gevangen. Hadden de piraten dan raketakketaketakke geroepen en hadden de Fransen de kalasjnikovs ingebeeld? Niemand raakte gewond. (Oef zeg. Hoe hadden ze dat anders moeten gaan uitleggen op een militair tribunaal en bij hun achter zijn pik lopende president.
Geheel volgens het boekje en de wensen van de Kom Allemaal Naar Hier (KANH) beweging
(red.: Yes we KANH), kregen ze aan boord meteen bijstand van een linkse pro deo advocaat en mochten ze papieren invullen voor hun asielaanvraag en de eraan gekoppelde uitkering en bijstandswoning in Frankrijk.
Sommigen wilden liever naar belgië, omdat daar meer pampers ter beschikking liggen.
Dat kan natuurlijk ook. Het belgische fregat met een vrouwennaam waarvoor men ginds veel respect heeft, stoomt hun al tegemoet.
Vrouwen en kinderen van de piraten moeten zich geen zorgen maken, die mogen later overkomen. Piraat worden blijkt de snelste weg naar de beloofde landen.
Ze beloofden ons te verrijken, want ze kunnen goed schieten, tamtam en komedie spelen. Dat moeten ze toch kunnen om hier carrière te maken, niet?